these governments - اخبار روز

مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عمل. راه استفاده بهینه از وام خارجی معمولا وام خارجی یا دریافت وجه و: طلب خارجی قبل از اینکه تحقق پیدا کند! ج می شود: یغنی ت معادل ریالی آن را، از سیستم بانکی قرض می کند تا ری بودجه یا: بدهی به پیمانکاران را بپردازد. اما اصل پول هرگز به نمی رسد! زیرا با موانع بسیاری از جمله سویفت مواجه ه. no position taken by president-elect donald trump more upsets leading republican legislators than his desire to reconcile with russia. gop propagandists routinely ert that 2012 presidential nominee mitt romney was right when he declared russia "without question our no. 1 geopolitical foe." perhaps in neoconservative nig ares. but not in terms of america's national interests. vladimir putin is not a nice fellow. he apparently profited greatly from his political ascent; worse, he left a trailed of. janjira sombatpoonsiri , thamma university from brexit to the trump presidency and marine le pen’s paign-trail successes in france, right-wing populism is sweeping across the west. analysts and scholars have expressed concerns that this movement could threaten the fate of liberal democracy, and its hard-fought triumph over other contesting political ideologies since the end the cold war. in other words, the “ end of history ”, as described by the american political philosopher francis uya. ترجمه مقاله ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ ترجمه مقاله ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فارسی به همراه فایل انگلیسی عنوان انگلیسی مقاله governance structures and accounting at large municipalities عنوان فارسی مقاله ساختارهای ت و حسابداری در شهر. durham, n.c. ― north carolina has been in an almost constant state of protest for the last year.    it started in march 2016, when former gov. pat mccrory (r) signed hb 2, a measure preventing local governments from  p ing anti-discrimination protections for lgbtq people , into law. thousands of protesters responded by storming  the state capitol . in late september, six consecutive nights of protest rocked charlotte after a police officer fatally s 43-year-old k. "i alone can fix it." - donald trump, july 2016 ever since the election, i have been concerned about and warning others of the possibility of donald trump using a terrorist attack in the united states the way adolf hitler used the burning of the reichstag (parliament) building in berlin in 1933 as a pretext to seize authoritarian power and destroy our constitutional system. when i wrote a piece about this possibility a few weeks ago, it was rejected by leading newspapers, apparently because the. قهر طبیعت با مرزبانی معجزات حسین ع، فقط در نحوه شهادتش نیست، بلکه یکی از آنها در: چشم اندازهای هزاران ساله ایشان، که تا چه حد برای رفاه حال زائرین خود، ارزش قائل بوده! بطوریکه زمین کربلا را به: 60هزار درهم از بنی اسد ید، ولی دوباره به آنان تحویل داد! به شرط آنکه زائرین را کمک کنند.. قهر طبیعت با مرزبانی معجزات حسین ع، فقط در نحوه شهادتش نیست، بلکه یکی از آنها در: چشم اندازهای هزاران ساله ایشان، که تا چه حد برای رفاه حال زائرین خود، ارزش قائل بوده! بطوریکه زمین کربلا را به: 60هزار درهم از بنی اسد ید، ولی دوباره به آنان تحویل داد! به شرط آنکه زائرین را کمک کنند.. مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 دریافت فایل مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 دریافت فایل مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 دریافت فایل مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 دریافت فایل مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
in a world of 7 billion people how can we protect wildlife? john scanlon tuesday 30 august 2016 10.00 edt https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/30/7-billion-people-how-protect-wildlife-endangered-species#img-1 consumers and collectors want sturgeon caviar, snakeskin bags, shark meat and fins, wild snowdrop bulbs, precious rosewood furniture, and quality agarwood oil, as well as rare birds, reptiles, cacti and orchids. but they rarely stop to think about their origins. there are now o.


مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرحدسته بندی
مدیریت


فرمت فایل
doc


حجم فایل
1813 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
60
دریافت فایلمقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ


فروشنده فایل
کد کاربری 2
تمام فایل ها

عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier
abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.
چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.


ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities


eras in which population growth furthered the public good are behind us. the global costs of population growth now outweigh the benefits on the whole. humanity must transition to a new understanding and global commitment in which economic growth is not subsidized by population expansion. economic growth must come from improvements in education and decision-making: a more prudent ingenuity, enhanced business efficiency, improved loss control, better consumer and lifestyle choices and the overhaul. مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60 دریافت فایل مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
by z. fareen parvez , university of m achusetts amherst the trump administration has been using the phrase “radical islam” when discussing the “war on terror.” from his inauguration address to remarks to military leaders , president trump has been warning against “islamic terrorists.” many different kinds of individuals and movements get collapsed into this category of radical islam. a common one that is increasingly being used by politicians and journa s bot. washington ― in the months leading up to the election, donald trump touted his support for law enforcement on the paign trail, telling police officers that he’d have their back when he got to the white house. now, with the trump administration reportedly considering killing off a justice department office that has distributed billions in federal funding to local police agencies across the country, even some of president’s law enforcement supporters are worried. concerns about the . مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح دسته بندی مدیریت بازدید ها 790 فرمت فایل doc حجم فایل 1813 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 60  مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ گزارش تخلف برای مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ مقاله ترجمه شده ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها کاربر عنوان انگلیسی مقاله: governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسی مقاله : ساختارهای ت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
فرمت فایل زبان اصلی: فایل pdf
فرمت فایل ترجمه شده: فایل word ورد (doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده به فارسی: 32 صفحه
تعداد کلمات ترجمه شده به فارسی: 8955 کلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر elsevier abstract
either mayor–council or council–manager forms of governance operate most cities in the us, with a slow trend toward council–manager cities. theoretical modeling suggests that the council–manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. however, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. at the same time, economic conditions improved dramatically. consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. the purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. the findings support the perspective that city manager cities substantially outperform mayor–council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. council–manager cities maintained superiority over mayor–council cities for accounting disclosure in both periods. council–manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed. چکیده
اکثر ای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر ت با حرکتی تدریجی به سمت ای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین ت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزی شرایط مالی و حسابداری در ای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار ت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از ای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که ای مدیر شهری در واقع بیش از ای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. ای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از ای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی ای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند. 1. مقدمه
اکثر ای به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (mc) (7/43 % ) ت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (c-m) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش c-m استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش c-m بر طبق دلایل مالی و یا از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( icma ، 2000 ). آیا ای c-m حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی ت شرکتی (m-c در مقابل c-m ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری تی (gasb) بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل gasb بود. شرایط اقتصادی ای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، ای c-m در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از ای m-c عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به c-m افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار ت c-m را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار تی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار تی ارائه نمودند. ای c-m به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( cm ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری ای c-m به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گرو و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در ای نشان می دهند. برای مثال ، ای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با ا در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گرو ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار تی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) ای c-m به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از ای m-c عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار تی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی ایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از ols و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار ت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای ا را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( ca ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار تی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس ca ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری ای c-m به ای m-c از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری ای c-m در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار تی c-m از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار m-c برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است. ساختار ت و حسابداریحسابداری در شهرداریمقاله ترجمه شدهgovernance structures and accounting at large municipalities
function onplayerreadyvidible(e){'undefined'!=typeof hptrack&&hptrack.vid.vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3d'+commercial_video['package'];a+=c}e.setattribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_player)}else{var t=arguments.callee;settimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getelementbyid('vidible_1'),onplayerreadyvidib. washington ― while president donald trump distracts the public with his angry tweets, republicans in congress have been busy undoing federal regulations that agencies have been working on for years. gop lawmakers are dismantling regulations they deem overreaching and burdensome using an obscure law known as the congressional review act , or cra, which can be used to undo any regulation within 60 days of its finalization. the law, p ed in 1996, also bars agencies from writing a “substant. activist artist dread scott creates in a language of searing simplicity. his work subverts american iconog hy to reveal the brutal injustices embedded in our nation’s marrow.  scott’s first major piece, “what is the proper way to display a us flag?” was on view at the school of the art institute of chicago in 1989, when scott was just 24 years old. the participatory installation featured a p omontage of american flags in various circumstances ― d d atop the c. envision a scenario where china stationed military forces in mexico. the recent imprudent actions in international relations by president trump potentially created a new strategic threat. worse, it could appear on our doorstep; our southern border with mexico, and a wall would exacerbate, not alleviate, the problem. in a mere two weeks in control of the white house, with the exception of russia, trump has managed to alienate allies and adversaries alike. members of his myopic support base seem . the truth matters. in this moment of panic as trump terrorizes immigrants, we should not abandon the truth to highlight the brutality of trump’s immigration policies. trump’s executive orders on immigration, his expansion of who is defined as a criminal and his rhetoric about “bad hombres” are a departure from obama, but not as much as we might like to believe. if progressives keep lying to themselves about their past, they are doomed to continue to push the same failed policies of the . while everyone is focused on neil gorsuch, the trump administration may be about to deliver the coup de grace to the executive branch’s slow evisceration of the senate’s constitutional competence over america’s international treaties. on 4 november 2016, the paris climate agreement entered into force. four days later, donald trump was elected president of the united states. if president trump follows through on his paign promise to “cancel” u.s. participation in the paris agreement, s. the truth matters. in this moment of panic as trump terrorizes immigrants, we should not abandon the truth to highlight the brutality of trump’s immigration policies. trump’s executive orders on immigration, his expansion of who is defined as a criminal and his rhetoric about “bad hombres” are a departure from obama, but not as much as we might like to believe. if progressives keep lying to themselves about their past, they are doomed to continue to push the same failed . מחאת הרחוב היא כלי: לאלה שאין להם אמצעי תקשורת אחרים. אבל לאלה שיש להם את כל אמצעי התקשורת יש את השימוש במכשיר זה כמו מתכון, או: זה עניין של עובדה. לכן, הוא מונחה רק בכיוון מוזן מדיווחים אחרים. אז, אם הוא עושה סיסמאות אחרות בימים הראשונים, הוא ילך אל הסיסמאות העיקריות. מחאות רחוב . sorting out the present global turmoil understandably demands our attention. but fathoming the lessons of the long past and anticipating the near future is no less important in framing the consequential choices we make today. warning to the reader: what follows will likely disturb the safe space of those with a panglossian outlook. a decided pessimism prevails among today’s key thinkers who look at the times ahead through the prism of historical experience. this week, stanford university . government policy and planning for women’s development in pakistan. university of balochistan, quetta course: m.a gender studies (previous) subject: introduction to gender studies lecturer: miss rubina batool sahiba ignment and presentation by : khalid mash’al chughtai presented on: 17-9-2015 government policy and planning for women’s development in pakistan. a question makes this statement easier to understand. what were and what are the policy and planning of the government of pakistan . بسم الله الرّحمن الرّحیم مرقومه ی به جوانان در اروپا و امریکای شمالی حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می انگارم، بلکه به این سبب که آینده ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت جویی را در قلبهای شما زنده تر و هوشیارتر می یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و تمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را ازمسیرصداقت و درستی جدا کرده اندسخن من با شما درباره ی است و به طور خاص، درباره ی تصویر و چهره ای که از به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره گیری از آن، متأسّفانه سابقه ای طولانی در تاریخ غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به «هراس های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می بینید که در تاریخنگاری های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه ی تهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده داری شرمسار است، از دوره ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر یان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند. این به خودی خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگو بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه ی برخورد با فرهنگ و شه ی ی، از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟ شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه ی مشترک تمام آن سودجویی های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس افکنی و نفرت پراکنی، این بار با شدّتی بی سابقه، و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر ی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در ، مزاحم برنامه ی قدرتهای بزرگ است و چه منافعی در سایه ی تصویرسازی غلط از ، تأمین میگردد؟ پس خواسته ی اوّل من این است که درباره ی انگیزه های این سیاه نمایی گسترده علیه پرسش و کاوش کنید. خواسته ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اه آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان به شما معرفی کنند. را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با از طریق قرآن و زندگی بزرگ آن (صلّی الله علیه وآله و سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) و آموزه های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که همین ، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟ من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را ش ته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه هیچ به صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از شه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند. سیّدعلی 1/11/1393 لینک مرتبط: http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28731 message of ayatollah seyyed ali khamenei, leader of the islamic republic of iran
in the name of god, the beneficent the merciful
to the youth in europe and north america,
the recent events in france and similar ones in some other western countries have convinced me to directly talk to you about them. i am addressing you, [the youth], not because i overlook your parents, rather it is because the future of your nations and countries will be in your hands; and also i find that the sense of quest for truth is more vigorous and attentive in your hearts.
i don’t address your politicians and statesmen either in this writing because i believe that they have consciously separated the route of politics from the path of righteousness and truth.
i would like to talk to you about islam, particularly the image that is presented to you as islam. many attempts have been made over the past two decades, almost since the disintegration of the soviet union, to place this great religion in the seat of a horrifying enemy. the provocation of a feeling of horror and hatred and its utilization has unfortunately a long record in the political history of the west.
here, i don’t want to deal with the different phobias with which the western nations have thus far been indoctrinated. a cursory review of recent critical studies of history would bring home to you the fact that the western governments’ insincere and hypocritical treatment of other nations and cultures has been censured in new historiog hies.
the histories of the united states and europe are ashamed of slavery, embarr ed by the colonial period and chagrined at the oppression of people of color and non-christians. your researchers and historians are deeply ashamed of the bloodsheds wrought in the name of religion between the catholics and protestants or in the name of nationality and ethnicity during the first and second world wars. this approach is admirable.
by mentioning a fraction of this long , i don’t want to reproach history; rather i would like you to ask your intellectuals as to why the public conscience in the west awakens and comes to its senses after a delay of several decades or centuries. why should the revision of collective conscience apply to the distant past and not to the current problems? why is it that attempts are made to prevent public awareness regarding an important issue such as the treatment of islamic culture and thought?
you know well that humiliation and spreading hatred and illusionary fear of the "other” have been the common base of all those oppressive profiteers. now, i would like you to ask yourself why the old policy of spreading "phobia” and hatred has targeted islam and muslims with an unprecedented intensity. why does the power structure in the world want islamic thought to be marginalized and remain latent? what concepts and values in islam disturb the programs of the super powers and what interests are safeguarded in the shadow of distorting the image of islam? hence, my first request is: study and research the incentives behind this widespread tarnishing of the image of islam.
my second request is that in reaction to the flood of prejudgments and disinformation paigns, try to gain a direct and firsthand knowledge of this religion. the right logic requires that you understand the nature and essence of what they are frightening you about and want you to keep away from.
i don’t insist that you accept my reading or any other reading of islam. what i want to say is: don’t allow this dynamic and effective reality in today’s world to be introduced to you through resentments and prejudices. don’t allow them to hypocritically introduce their own recruited terrorists as representatives of islam.
receive knowledge of islam from its primary and original sources. gain information about islam through the qur’an and the life of its great prophet. i would like to ask you whether you have directly read the qur’an of the muslims. have you studied the teachings of the prophet of islam and his humane, ethical doctrines? have you ever received the message of islam from any sources other than the media?
have you ever asked yourself how and on the basis of which values has islam established the greatest scientific and intellectual civilization of the world and raised the most distinguished scientists and intellectuals throughout several centuries?
i would like you not to allow the derogatory and offensive image-buildings to create an emotional gulf between you and the reality, taking away the possibility of an impartial judgment from you. today, the communication media have removed the geog hical borders. hence, don’t allow them to besiege you within fabricated and mental borders.
although no one can individually fill the created gaps, each one of you can construct a bridge of thought and fairness over the gaps to illuminate yourself and your surrounding environment. while this preplanned challenge between islam and you, the youth, is undesirable, it can raise new questions in your curious and inquiring minds. attempts to find answers to these questions will provide you with an appropriate opportunity to discover new truths.
therefore, don’t miss the opportunity to gain proper, correct and unbiased understanding of islam so that hopefully, due to your sense of responsibility toward the truth, future generations would write the history of this current interaction between islam and the west with a clearer conscience and lesser resentment.
seyyed ali khamenei
21st jan. 2015 before jimmy kimmel reveals whatever he e up with to top jimmy fallon’s spectacular “la la land” opening to the golden globes, there are a lot of bottles of chamapagne and oscar nominee schmoozing to be done. it begins as soon as oscar final voting closes on tuesday, feb. 21 at 5 p.m. pt. but first, let’s talk about who’s not partying: uta. the agency that has been surging for the past few years collecting talent from rivals and growing a robust digital business ca. پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟ 22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال و را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون شه جمهوریت در ، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی م. like what you read below? sign up for huffpost hill and get a cheeky dose of political news every evening! mike pence used a private email address to discuss security matters while governor, though republican security experts close to the situation tell us, “blaaaaarhg the clinton foundation!!!! *vomits into boot*.” thanks to terrible democratic messaging , “guys who shook sergey kislyak’s hand” is now the “guys who shook sinatra’s hand” of politi.  آیا یک درصد مهمتر از 99درصد است؟ منصور معظمی دو کار جالب کرد: اول اینکه نمایشگاه بزرگ و بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی را، به ستاد انتخاباتی آقای تبدیل و از: دفاع کرد که جای تشکر دارد، چون اقای ممکن است انصراف دهد، لذا باید بخوبی بدرقه شود. البته این کار او معلوم بود دستوری ا. ayatollah khamenei’s speech on 27th demise anniversary of imam khomeini. in the name of allah, the beneficent, the merciful all praise is due to allah, the lord of the worlds, and peace and greetings be upon our master and prophet, ab-al-q em al-mustafa muhammad, upon his immaculate, pure and chosen household and upon those who guide the guided, especially the one remaining with allah on earth this is a very great and glorious gathering that has been formed in this place in memory of our dear. پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟ 22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال و را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون شه جمهوریت در ، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی م. in recent history no european nation has demonstrated greater military prowess then germany. that competence had tragic consequences in world war ii and colors berlin’s approach to the world today. however, more than seven decades after that horrendous conflict’s end germany should take on the defense responsibilities appropriate for a significant power. for years american officials have urged, asked, and even begged the europeans to spend more on their militaries. six years ago def. شوراها یا ملوک الطوایفی بر اساس قانون شوراها و اصول قانون اساسی، مخصوصا اصل یکصدم وظیفه شوراها ی روستا و شهر و شهرک، فقط نظارت است و درنهایت مطابق ماده 68 قانون شوراها، تبیین و توجیه و کمک به ت هم هست. در حالیکه امثال آقای ی،  شوراها را بخش دوم حاکمیتی میدانند! یعنی وظائف ت فق.  آیا یک درصد مهمتر از 99درصد است؟ منصور معظمی دو کار جالب کرد: اول اینکه نمایشگاه بزرگ و بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی را، به ستاد انتخاباتی آقای تبدیل و از: دفاع کرد که جای تشکر دارد، چون اقای ممکن است انصراف دهد، لذا باید بخوبی بدرقه شود. البته این کار او معلوم بود دستوری ا.