selector css - اخبار روز

اخبار روز با عنوان selector css به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. مراغه شهری مهم دردوران حکومت مانایی ها بوده وجزوسه ای مهم آذربایجان قدیم وبانام اوئش شناخته شده است وزرتشت دردامان کوه سهندکه دراوستا از آن بانام اسنوندیادشده متولدشده است. برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.
tel: 02177600660 www.atighehsara.com instagram:atighehsara telegram:@atighehsara شمشیر بسیار زیباى هخا از جنس طلا با دو سر شیر در قسمت دسته که در همدان کشف شده و در موزه ملی ایران نگهدارى میشود.برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.
tel: 02177600660 www.atighehsara.com instagram:atighehsara telegram:@atighehsara کشف شهر زیرزمینی در ۴۰۰ کیلومتری غرب تهران کاوش های باستان شناسی در محوطه ای زیرزمینی در شهر سامن منجر به کشف شهری پنهان شد که در یک بستر سنگی ساخته شده است. برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.
tel: 02177600660 www.atighehsara.com instagram:atighehsara telegram:@atighehsara