fataneh tavalodet - اخبار روز

اخبار روز با عنوان fataneh tavalodet به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. قطره های اشکی که امروز ریختم و فراموش نمیکنم. حس حقارتی که اول از توی ایران بودن و دوم به خاطر زن بودن تحمل میکنم و هیچ وقت فراموش نمیکنم. این که نتونم از خودم دفاع کنم آزارم میده، این که آدما به خاطر جایگاهشون میتونن هرطور که میخوان باهات رفتار کنن و تو توی ۰.۵% از زندگیت مجبوری . مشاور: محمد غلامی فشارکی ادامه مطلب چندین قرن است به آن فکر می کنم و بر این بخش چرخه ی آب یعنی بخش رودخانه ها تمرکز داشته تا بتواند آب مورد نیاز سرزمین های خود را تهیه کند در ابتدا مدیران تصمیم گیر، مدیریت آب را بر مبنای شرایط آب و هوایی و مناطق زیستی خود تعریف کرده، به عنوان مثال در ایران مرکزی قنات و در سرزمین های.