گینش - اخبار روز

اخبار روز با عنوان گینش به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است.
آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام آزاد ترغیب نماید . آزاد واحد شهربابک در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانیپیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پی.
رشته قارچ شناسی جزو رشته های امتحانی گروه دامپزشکی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون ی 97 ، تمامی داوطلبانی که یکی ازمدارک ی عمومی دامپزشکی ، پزشکی و داروسازی یا کارشناسی ارشد رشته های می ولوژی ، باکتری شناسی ، ویروس شناسی ، ایمونولوژی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی ، علوم آزما.
آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام آزاد ترغیب نماید . آزاد واحد ماهان در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانیپیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوس.