گینش - اخبار روز

اخبار روز با عنوان گینش به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. وقتی این بلاگ رو ایجاد می همه چیز عادی به نظر می رسید البته بهتره بگم آتش زیر خا تر بود ب ... ب شب سختی بود بگذریم ما یه خانواده سه نفره ایم یعنی از وقتی اومدیم تو خونه خودمون سه نفر شده بودیم از روز اول زینب آهسته آهسته در درون من شروع به رشد و پرورش کرد قبل از اینکه خودمونو پیدا کن. +عرضم به حضورتون که، اون پسته پاک شد به دلیل بی تربیتی بودن.به من بی تربیت بودن نیومده، خصوصا تو یه جمع. ولی وااای به وقتی که تو جمع 2 نفره باشم، خیلی خیلی خیلی بی تربیت میشم +از اون شباست که فقط غلت میزنم و خوابم نمی بره.یه فشاری رو پیشونیم هست، اذیتم میکنه نمیزاره بخوابم.انگار که عصبانیم. نمی دونم. ماله کم خو ه به.
الان دارم سرمو ماساژ میدم ببینم درست میشه یانه.