ولوج - اخبار روز

اخبار روز با عنوان ولوج به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. کانال کلاس دوازدهم انسانی
برای رفتن به کانال روی این زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaeechz43zf2c3a5ylg http://telegram.me/yazdahomiy گام به گام نگارش را رایگان در کانال کنید برای کلیه رشته ها تجربی انسانی ریاضی و فنی برای رفتن به کانال روی لینک زیر بزنید http://telegram.me/davazdahomiy https://t.me/joinchat/aaaaaeechz43zf2c3a5ylg پرسش مهر 19 رئیس جمهور
در رابطه با مسئله پرسش مهر قبل از هر چیز باید گفت که این موضوع، مقوله تازه ای نیست و سالیان متمادی است که در این رابطه بحث و تبادل نظر می شود.
در واقع این مسئله هر سال به روزهای آغازین سال تحصیلی مربوط می شود. در روزهای ابت شروع مدارس، روسای جمهور با مراجع.