همه چیر در یک جا - اخبار روز

اخبار روز با عنوان همه چیر در یک جا به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. خودم نشستم رو صندلی کنار پارک،هوا عالی،فضا عالی،حال من داغون،افسرده،دیوونه... هر کی رد شد یه نگاهی انداخت به چشام،گفت چیشده؟گفتم تاحالا گریه کردی؟ گف اره گفتم ینی چشات کاسه خون شده؟ گفت اره گفتم تاحالا دلت برا بابات تنگ شده؟! اومد نشست بغل دستم...گف باباااام؟!بود همیشه،تاحالا . با خودم فکر ،هر جای دنیا برم،باز همینه،چون فکر و خیال تو خیالاتم دارن غلت میزنن و ازین ور به اونور قل میخورن و مغزمو قلقلک میدن،گفتم خب که چی؟بالا ه که باید تموم شه پس مغزمو سپردم دست نویسنده ی درونم و گفتم بنویس! دلم میخواست جایی زندگی می که تنهایی برای ما معنایی نداشت،یه جایی . ی روزی و شاگردش تو ی روز اافت داشتن قدم میزدن ک دیگه خسته میشه رو به شاگردش میکنه و میگه:بیا چند دقیقه بشینیم . . . بعد از چند دقیقه با عصاش ی خط میکشه رو شن های طلایی ساحل به شاگردش میگه: یه کاری کن این خط کوچیکتر بشه ، شاگرد خیلی سریع با دستش کمی از خطو پاک میکنه و یه نگاه ب میکنه و .