همه زخم زدن تو هم بزن - اخبار روز

اخبار روز با عنوان همه زخم زدن تو هم بزن به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. گزارش مرکز پژوهشی بصیر به سازمان حفاظت محیط زیست درباره سرطانزایی میدانهای الکترومغناطیسی و امواج پارازیت در ایران را به طور رایگان از لینک زیر کنید:

https://t.me/mahdimovahedabtahi/199
یا
https://www.researchgate.net/profile/mahdi_movahed-abtahi/publication/326521613
معظم انقلاب ی روزدوشنبه(1397/4/25) درجمع کارگزاران حج فرمودند:
"سیاست ی و خبیثی که در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش را هم گذاشته است «معامله ی قرن». البتّه بدانند که این معامله ی قرنی که آنها فکر کرده اند، به توفیق الهی هرگز تحقّق نخواهد یافت."
ادامه مطلب... تلاش در راستای رسیدن به رضایت حداکثری شهروندان مهمترین ملاک و شاخص ارزی مناطق 22 گانه پایتخت است . ادامه مطلب...