من نه منم - اخبار روز

اخبار روز با عنوان من نه منم به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. بچه ها رفتم واسه ی مقاله ای رو ارائه دادم قلبم و نفسم و ریه هام همه اومد تو دهنم از استرس خیلی بد استرس گرفتم ولی خب خودمو جمع و جور و تموم شد و رفت من نمیدونم چرا تو ح عادی اوکی ام و با خودم میگم پاشو برو ارائه بده مگه ترس داره و فلان و فلین ولی وقتی این و میبینم چهارستون بدنم میلر. هنوز مردم باورشون نشده بود که خبری نیست... هنوز با هم حرف میزدن و حال خیلیا خوب نبود... بعضیا هم نمیدونستن چیکار کنن و کلا هاج و واج مونده بودن چیکار کنن؟!

سه چهار دقیقه طول کشید ... همکارام که در جریان بودند مردم را با هزار زحمت و مکافات، آروم می و اونا را سر جاشون نشوندند... اما . وایتومو، نیوزیلند برای یک چیز معروف است. کل ساله میزان زیادی دوباره پیدا مسافران درون اینجا برای دیدن کرم های نامی و بی نام براق که در طبقه غارها استقرار دارند، می آیند. کرم های تابشی از تابش هرم پرتو فشرده ای که از درون غار آشنا یک شبنم هن یشه ای می درخشند، شیوع پراکندن می شوند..