ملونیا - اخبار روز

اخبار روز با عنوان ملونیا به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. فوتبال چقدر خوب بوده من نمی دیدم قبلنا!امشب عالی بود فوتبال. اصلا چشم نواز.هیچیم قابل پیش بینی نبود.جالبه آدم بازی رم رو میدید می گفت اینا چرا بازی بلد نیستن.آ ا که ورق برگشت، دیدم نه چقدر خوب بازی میکنن.خب این چه نتیجه ای میده؟؟نتیجش اینه که جو یا طرز تفکر یا ... خیلی رو عملکرد تا. بر خودم می بالم که در هر دو جهان مادرم فاطمه(س) نگهدارم شده آنچنان بر دامنش افتاده و نالان شدم که نوازش بر سرو روی افگارم شده
ام می سوزد از ظلم تا ابد از سوز مادر(س) پهلوی من هم ش ت وقت ش تن پهلوی مادر(س) از جفا بازوی من هم ش ته نا ندارم در هیاهو زان که بش ته حرامی بازوی مادر(س) در ه. انتخابات وبحران بی اعتمادی مردم : اعتماد پدیده نیست که آنی در یک جامعه بوجود آید بلکه مدت ها زمان ضرورت است تامردم با رویت مصادیق اعتماد از طرف جامعه ونخبگان – و تمردان –و ون کشور بتوانند مجددا به آنها اعتماد کرده واین گوهر گم شده خویش را دوباره بدست آورند ولی از بین رفتن اعتم.