مصاحبه ها و خاطرات شهید حمیدرضا حسن زاده - اخبار روز

می دانی من چه فکر می کنم؟ اینکه شاید خاطرات مردم سوخت هستند، می سوزند تا زنده بمانند. چه آن خاطرات حقیقتاً اهمیت داشته باشند و چه نداشته باشند، هنگامی که پای ادامه حیات در میان باشد دیگر میزان اهمیت آن ها مهم نیست. در این زمان آن ها فقط سوخت هستند. ستون های تبلیغات در رو مه، کتاب . جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 02229-3-0000002a.jpg 02229-3-0000004a.jpg 02229-3-0000005a.jpg 02229-3-0000006a.jpg 02229-3-0000007a.jpg 02229-3-0000008a.jpg 02229-3-0000009a.jpg 02229-3-0000010a.jpg 02229-3-0000011a.jpg 02229-3-0000012a.jpg 02229-3-0000013a.jpg 02229-3-0000014a.jpg 02229-3-0000015a.jpg 02229-3-0000016a.jpg 02229-3-0000017a.jpg 02229-3-0000018a.jpg 02229-3-0000019a.jpg 02229-3-0000020a.jpg 02229-3-0000021a.jpg 02229-3-00. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 03528-3-0000002a.jpg 03528-3-0000004a.jpg 03528-3-0000005a.jpg 03528-3-0000006a.jpg 03528-3-0000007a.jpg 03528-3-0000008a.jpg 03528-3-0000009a.jpg 03528-3-0000010a.jpg 03528-3-0000011a.jpg 03528-3-0000012a.jpg 03528-3-0000013a.jpg 03528-3-0000014a.jpg 03528-3-0000015a.jpg 03528-3-0000016a.jpg 03528-3-0000017a.jpg 03528-3-0000018a.jpg 03528-3-0000019a.jpg 03528-3-0000020a.jpg 03528-3-0000021a.jpg 03528-3-00. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 05819-3-0000002a.jpg 05819-3-0000004a.jpg 05819-3-0000005a.jpg 05819-3-0000006a.jpg 05819-3-0000007a.jpg 05819-3-0000008a.jpg 05819-3-0000009a.jpg 05819-3-0000010a.jpg 05819-3-0000011a.jpg 05819-3-0000012a.jpg 05819-3-0000013a.jpg 05819-3-0000014a.jpg 05819-3-0000015a.jpg 05819-3-0000016a.jpg 05819-3-0000017a.jpg 05819-3-0000018a.jpg 05819-3-0000019a.jpg 05819-3-0000020a.jpg 05819-3-0000021a.jpg 05819-3-0. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 03095-3-0000003a.jpg 03095-3-0000004a.jpg 03095-3-0000005a.jpg 03095-3-0000006a.jpg 03095-3-0000007a.jpg 03095-3-0000008a.jpg 03095-3-0000009a.jpg 03095-3-0000010a.jpg 03095-3-0000011a.jpg 03095-3-0000012a.jpg 03095-3-0000013a.jpg 03095-3-0000014a.jpg 03095-3-0000015a.jpg 03095-3-0000016a.jpg 03095-3-0000017a.jpg 03095-3-0000018a.jpg 03095-3-0000019a.jpg 03095-3-0000020a.jpg 03095-3-0000021a.jpg 03095-3-0. جهت مشاهده و دریافت صفحات روی آنها کلیک نمائید ... 00226-3-0000003a.jpg 00226-3-0000004a.jpg 00226-3-0000005a.jpg 00226-3-0000006a.jpg 00226-3-0000007a.jpg 00226-3-0000008a.jpg 00226-3-0000009a.jpg 00226-3-0000010a.jpg 00226-3-0000011a.jpg 00226-3-0000012a.jpg 00226-3-0000013a.jpg 00226-3-0000014a.jpg 00226-3-0000015a.jpg 00226-3-0000016a.jpg 00226-3-0000017a.jpg 00226-3-0000018a.jpg 00226-3-0000019a.jpg 00226-3-0000020a.jpg 00226-3-0000021a.jpg 00226-3-0000. هویتم را با سیگاری دود می کنم ! چیزی که برجای می ماند خا تری از خاطرات توست . جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 09120-3-0000002a.jpg 09120-3-0000004a.jpg 09120-3-0000005a.jpg 09120-3-0000006a.jpg 09120-3-0000007a.jpg 09120-3-0000008a.jpg 09120-3-0000009a.jpg 09120-3-0000010a.jpg 09120-3-0000011a.jpg 09120-3-0000012a.jpg 09120-3-0000013a.jpg 09120-3-0000014a.jpg 09120-3-0000015a.jpg 09120-3-0000016a.jpg 09120-3-0000017a.jpg 09120-3-0000018a.jpg 09120-3-0000019a.jpg 09120-3-0000020a.jpg 09120-3-0000021a.jpg 09120-3-0. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 09863-3-0000002a.jpg 09863-3-0000003a.jpg 09863-3-0000004a.jpg 09863-3-0000005a.jpg 09863-3-0000006a.jpg 09863-3-0000007a.jpg 09863-3-0000008a.jpg 09863-3-0000009a.jpg 09863-3-0000010a.jpg 09863-3-0000011a.jpg 09863-3-0000012-a.jpg 09863-3-0000012a.jpg 09863-3-0000013a.jpg 09863-3-0000014a.jpg 09863-3-0000015a.jpg 09863-3-0000016a.jpg 09863-3-0000017a.jpg 09863-3-0000018a.jpg 09863-3-0000019a.jpg 09863-3-. در این خبر خاطرات شنیده نشده از آ ین ت دهم را مشاهده می کنید. یه توییتم بود میگفت خاطرات ز له مثه خاطرات سربازی تمومی نداره :) جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 08623-3-0000002a.jpg 08623-3-0000004a.jpg 08623-3-0000005a.jpg 08623-3-0000006a.jpg 08623-3-0000007a.jpg 08623-3-0000008a.jpg 08623-3-0000009a.jpg 08623-3-0000010a.jpg 08623-3-0000011a.jpg 08623-3-0000012a.jpg 08623-3-0000013a.jpg 08623-3-0000014a.jpg 08623-3-0000015a.jpg 08623-3-0000016a.jpg 08623-3-0000017a.jpg 08623-3-0000018a.jpg 08623-3-0000019a.jpg 08623-3-0000020a.jpg 08623-3-0000021a.jpg 08623-3-0. امور خارجه سابق پس از 40 سال خاطرات خود را در قالب کت چاپ می کند. جهت روی موضوع آن کلیک نمایید

پیک نوروزی سال 97 ویژه پایه اول تا ششم
کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 97
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1397 دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1397 دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه دوم دبستان. در بخش اول از مصاحبه اسماعیل حسین زاده اقتصاد دریک با تسنیم به شانه خالی از زیر بار مسئولیت با بهانه وم کوچک سازی ت پرداخته شد. بهانه ای که ت یازدهم با استناد به آن به صراحت می گوید که جاده و خانه ساختن کار ت نیست. در این قسمت به ایدئولوژی تیم اقتصادی ت و آثار آن بر کلیت اقتصاد ای. در نمایشگاه کتاب عرضه شد خاطرات سلیمانی از بهمن ۶۰ تا تیر ۶۱ کتاب های "هجوم به تهاجم" و "نبرد سید جابر" از مجموعه خاطرات سلیمانی از دوران دفاع مقدس که توسط عباس میرزایی جمع آوری شده، اوا اسفند سال 95 به همت مؤسسه انتشارات یازهرا (س) در تهران به چاپ رسید و امسال برای اولین بار در سی . جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 08459-3-0000002a.jpg 08459-3-0000004a.jpg 08459-3-0000005a.jpg 08459-3-0000006a.jpg 08459-3-0000007a.jpg 08459-3-0000008a.jpg 08459-3-0000009a.jpg 08459-3-0000010a.jpg 08459-3-0000011a.jpg 08459-3-0000012a.jpg 08459-3-0000013a.jpg 08459-3-0000014a.jpg 08459-3-0000015a.jpg 08459-3-0000016a.jpg 08459-3-0000017a.jpg 08459-3-0000018a.jpg 08459-3-0000019a.jpg 08459-3-0000020a.jpg 08459-3-0000021a.jpg 08459-3-0. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یکایک بازدیدکنندگان گرامی امشب در حضور مادر بزرگوار شهید کنعان محمدی بودم از او چند سوال پرسیدم و صدای ایشان را ضبط . هر تمایل داشت می تواند آن را کند ولی چون این بزرگوار دارای لهجه محلی هستند من هم مجبور بودم سوال ها را با لهجه بپرسم. متن مصاحبه را.
صدای آهنگی دوباره
مرا به قعر خاطرات کشاند
با بی رحمی تمام....

وای که چه ویران میکند
گاهی
نوایی
دلی را...!

ماجد طرح لایه باز فتوشاپ وصیت نامه و زندگی نامه شهید حمیدرضا مرادی شهید حمیدرضا مرادی شهید حمیدرضا مرادی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 07458-3-0000002a.jpg 07458-3-0000004a.jpg 07458-3-0000005a.jpg 07458-3-0000006a.jpg 07458-3-0000007a.jpg 07458-3-0000008a.jpg 07458-3-0000009a.jpg 07458-3-0000010a.jpg 07458-3-0000011a.jpg 07458-3-0000012a.jpg 07458-3-0000013a.jpg 07458-3-0000014a.jpg 07458-3-0000015a.jpg 07458-3-0000016a.jpg 07458-3-0000017a.jpg 07458-3-0000018a.jpg 07458-3-0000019a.jpg 07458-3-0000020a.jpg 07458-3-0000021a.jpg 07458-3-0. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 01258-3-0000002a.jpg 01258-3-0000004a.jpg 01258-3-0000005a.jpg 01258-3-0000006a.jpg 01258-3-0000007a.jpg 01258-3-0000008a.jpg 01258-3-0000009a.jpg 01258-3-0000010a.jpg 01258-3-0000011a.jpg 01258-3-0000012a.jpg 01258-3-0000013a.jpg 01258-3-0000014a.jpg 01258-3-0000015a.jpg 01258-3-0000016a.jpg 01258-3-0000017a.jpg 01258-3-0000018a.jpg 01258-3-0000019a.jpg 01258-3-0000020a.jpg 01258-3-0000021a.jpg 01258-3-0. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 06556-3-0000002a.jpg 06556-3-0000003a.jpg 06556-3-0000004a.jpg 06556-3-0000005a.jpg 06556-3-0000006a.jpg 06556-3-0000007a.jpg 06556-3-0000008a.jpg 06556-3-0000009a.jpg 06556-3-0000010a.jpg 06556-3-0000011a.jpg 06556-3-0000012a.jpg 06556-3-0000013a.jpg 06556-3-0000014a.jpg 06556-3-0000015a.jpg 06556-3-0000016a.jpg 06556-3-0000017a.jpg 06556-3-0000018a.jpg 06556-3-0000019a.jpg 06556-3-0000020a.jpg 06556-3-00. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 04127-3-0000002a.jpg 04127-3-0000004a.jpg 04127-3-0000005a.jpg 04127-3-0000006a.jpg 04127-3-0000007a.jpg 04127-3-0000008a.jpg 04127-3-0000009a.jpg 04127-3-0000010a.jpg 04127-3-0000011a.jpg 04127-3-0000012a.jpg 04127-3-0000013a.jpg 04127-3-0000014a.jpg 04127-3-0000015a.jpg 04127-3-0000016a.jpg 04127-3-0000016b.jpg 04127-3-0000017a.jpg 04127-3-0000018a.jpg 04127-3-0000019a.jpg 04127-3-0000020a.jpg 04127-3-0.
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه ی سراسری 97 می باشد ، باید مطابق برنامه زمانی هر جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند .
ادامه مطلب... طبق روال سنواتی سالگرد شهید محمد صادق تقی زاده درمنزل پدر شهید برگزار می شود ازعموم ارادتمندان ودوستداران اهل بیت عصمت وطهارت وشهیدان عزیز انقلاب دعوت شده در این مجلس ومعنوی شرکت نمایند. زمان: دوشنبه مورخ۹۵/۶/۱۵الیٰ پنجشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۸ بعد از مغرب وعشا مکان:خیابان انقلاب،چه. تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان وای که چه دنیای پاک و معصومانه ای بود، واقعا چقدر زود گذشت. بله دوران دبستان را می گویم، دورانی زیبا برای هرکدام از ما بوده و خواهد بود. در ادامه تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان را ملاحظه خواهید کرد. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 10150-3-0000002a.jpg 10150-3-0000004a.jpg 10150-3-0000005a.jpg 10150-3-0000006a.jpg 10150-3-0000007a.jpg 10150-3-0000008a.jpg 10150-3-0000009a.jpg 10150-3-0000010a.jpg 10150-3-0000011a.jpg 10150-3-0000012a.jpg 10150-3-0000013a.jpg 10150-3-0000014a.jpg 10150-3-0000015a.jpg 10150-3-0000016a.jpg 10150-3-0000017a.jpg 10150-3-0000018a.jpg 10150-3-0000019a.jpg 10150-3-0000020a.jpg 10150-3-0000021a.jpg 10150-4-00. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 01121-3-0000002a.jpg 01121-3-0000004a.jpg 01121-3-0000005a.jpg 01121-3-0000006a.jpg 01121-3-0000007a.jpg 01121-3-0000008a.jpg 01121-3-0000009a.jpg 01121-3-0000010a.jpg 01121-3-0000011a.jpg 01121-3-0000012a.jpg 01121-3-0000013a.jpg 01121-3-0000014a.jpg 01121-3-0000015a.jpg 01121-3-0000016a.jpg 01121-3-0000017a.jpg 01121-3-0000018a.jpg 01121-3-0000019a.jpg 01121-3-0000020a.jpg 01121-3-0000021a.jpg 01121-3-0. جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 02195-3-0000001a.jpg 02195-3-0000002a.jpg 02195-3-0000004a.jpg 02195-3-0000005a.jpg 02195-3-0000006a.jpg 02195-3-0000007a.jpg 02195-3-0000008a.jpg 02195-3-0000009a.jpg 02195-3-0000010a.jpg 02195-3-0000011a.jpg 02195-3-0000012a.jpg 02195-3-0000013a.jpg 02195-3-0000014a.jpg 02195-3-0000015a.jpg 02195-3-0000016a.jpg 02195-3-0000017a.jpg 02195-3-0000018a.jpg 02195-3-0000019a.jpg 02195-3-0000020a.jpg 02195-3-0. کارگاه مصاحبه تشخیصی dsm
 کارگاه مصاحبه تشخیصی dsm
کارگاه مصاحبه تشخیصی dsm مناسب روانپزشکان و روانشناسان بالینی ...
دریافت فایل کارگاه مصاحبه تشخیصی dsm

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] آن بیست و سه نفر احمد یوسف زاده «آن بیست و سه نفر» خاطرات دوران اسارت احمد یوسف زاده، یکی از نوجوانان به اسارت گرفته شده در جنگ ایران و عراق است که در عملیات بین المقدس دستگیر می شوند. « برخلاف تصورمان ابووقاص خیلی آتشی نشد. گفت:" پس شما می خواید قهرمان بازی در بیارید! شما می خوای. خاطرات به باغ گل می مانند هرچه می بویی مست ترت می کنند در این بخش شما با گوشه ای از خاطرات گهربار آشنا می شوید . فقط کافیست pdf زیر را کرده و مطالعه کنید . رمز نداره !!! اولین یادواره م ع حرم پاسدار شهید حامد کوچک زاده با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در مهدیه رشت برگزار می شود. مدیرعامل سابق تیم فوتبال استقلال گفت: هیچ تماسی با منصوریان مبنی بر اینکه مصاحبه ای بر علیه من نکند، نداشتم. خیلی از جاهایی که من رفتم برای مصاحبه، معمولاً بصورت اینترنتی براشون رزومه فرستادم و اونا هم متاسفانه بدون اینکه رزومه رو کامل بخونن، تماس می گیرن که بیا برای مصاحبه. ادامه مطلب جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 03365-3-0000002a.jpg 03365-3-0000004a.jpg 03365-3-0000005a.jpg 03365-3-0000006a.jpg 03365-3-0000007a.jpg 03365-3-0000008a.jpg 03365-3-0000009a.jpg 03365-3-0000010a.jpg 03365-3-0000011a.jpg 03365-3-0000012a.jpg 03365-3-0000013a.jpg 03365-3-0000014a.jpg 03365-3-0000015a.jpg 03365-3-0000016a.jpg 03365-3-0000017a.jpg 03365-3-0000018a.jpg 03365-3-0000019a.jpg 03365-3-0000020a.jpg 03365-3-0000021a.jpg 03365-3-0. یکی از ان بزرگ دفاع مقدس که همه بزرگان نظام وی را به شجاعت و اخلاص می شناسند رسول ایوانی میباشد، وی که مایه مباهات و افتخار ایران خصوصا غرب کشور میباشد زاده شهر دلاور خیز کرمانشاست، ایوانی که با روحیه پهلوانی و لب همیشه خندانش میباشد، خاطرات بسیاری از جبه های حق علیه باطل دارد . جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید .... 08823-3-0000002a.jpg 08823-3-0000004a.jpg 08823-3-0000005a.jpg 08823-3-0000006a.jpg 08823-3-0000007a.jpg 08823-3-0000008a.jpg 08823-3-0000009a.jpg 08823-3-0000010a.jpg 08823-3-0000011a.jpg 08823-3-0000012a.jpg 08823-3-0000013a.jpg 08823-3-0000014a.jpg 08823-3-0000015a.jpg 08823-3-0000016a.jpg 08823-3-0000017a.jpg 08823-3-0000018a.jpg 08823-3-0000019a.jpg 08823-3-0000020a.jpg 08823-3-0000021a.jpg 08823-3-0.