فطیرسنتی رضا - اخبار روز

اخبار روز با عنوان فطیرسنتی رضا به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. فایلی که برای قرار داریم فایل ا ل آماده لیست بیمه و مالیات کارکنان درسال 1397 می باشد امیدوارم این فایل برایتان مفید باشد

این فایل xls و در 1 شیت، قابل ویرایش، حاوی ستون های زیر:
شماره بیمه نام و نام خانوادگی شغل کد ملی شماره شناسنامه نام پدر تاریخ آغاز و ترک کار دستمزد روزانه دستمزد ماهانه مزایای ماهانه مشمول اضافه کاری حق اولاد یت هزینه ایاب و ذهاب دستمزد و مزایای ماهانه مشمول مزایای مشمول مالیات مالیات پرداختنی مشمول و غیرمشمول حق یسمه سهم بیمه شده قابل پرداخت


لینک فایلی که برای قرار داریم پاو وینت جامع و کامل کارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس امیدوارم این فایل برایتان مفید باشد

این فایل ppt و در 90 اسلاید، قابلیت ویرایش دارد


اه ویژه کارگاه:
تدریس برای چه؟
به چه انی تدریس می کند؟
کجا تدریس می کند؟
چه چیزی تدریس می کند؟
چگونه تدریس می کند؟
با چه چیزهایی تدریس می کند؟
چه چیزهایی را و چگونه ارزشی می کند؟


هدف کلی کارگاه:
فراهم آوردن زمینه لازم برای خودارزشی و خودبهسازی مهارت تدوین طرح درس شرکت کنندگان از طریق:

الف) تبادل تجربه ب) آگاهی از برخی رهنمودهای علمی در این زمینه

و در نتیجه: توسعه شناخت و ادراک شرکت کنندگان نسبت به تدوین طرح درس


لینک فایلی که برای قرار داریم جزوه اسکن شده مبانی برق امیدوارم این فایل برایتان مفید باشد

این فایل پی دی اف و 55 صفحه می باشدلینک