غمگین - اخبار روز

یکم خنده چاشنی خیلی درد ها باشه دنیا قشنگ میشه ببین ! نگفتم قهقهه ها! میگم یکم خنده واسه همین من خندوانه رو دوست دارم و بعنوان یک دارو و مسکّن اعصاب، هرشب و اگر نشد هرروز نگاه میکنم بعضی ادما باید برگزیده باشن که بتونن چنین پروژه هایی رو راه ببرند ، شاد دل مردم کار هر ی نیست اما غ. میدونی هنوزم وقتی از موضوعی ناراحت میشم , میرم بارها اینو نگاه میکنم تا حالم خوب شه؟
+برای حریر: میدونی؟
++برای حوا: امروز, تمام مدتی که اینو نگاه می به یاد تو بودم و قرار دسته جمعی مون در آینده (تازه هیچ کدومشون در جریان نیستن:d )

: یه جایی خوندم مولوی گفته بود: اگر آدمی شاد باشد که ی را شاد نموده است و اگر غمگين باشد ی را غمگين نموده است. اینو گفتم که یعنی بگم, اینجا ی هست که من تا الان ناراحت ش کرده باشم؟
(حتی میتوانید خصوصی یا ناشناس بنویسید)
زخمام که خوب بشه....... . . . خیلیا زخمییییییی میکنم رولبام خنده......... . . . . تو قلبم غم انگیزترین ح غمگين شدن #بازهم_موقت 1-فراموش اه
افراد غمگين معمولا فراموش می کنند در زندگی چه هدفی دارند. هرگز اه تان را به دست فراموشی نسپارید، زیرا با فراموش آنچه می خواهید، خودتان را نیز بدست فراموشی می سپارید. فرقی نمی کند چه هدفی دارید، شاید می خواهید وضع شغلی، روابط با دوستان، سلامت بدنتان یا هر چیز دیگری . اس ام اس ناامیدیاس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیاس ام اس ناامیدیاس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیاس ام اس ناامیدینمـــــیـدانــــی چه دردی داردوقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــمنــمی گنــــجــد . . .اس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیجملات ناامیدیوقـتـی خــواب بــــرایِ فــــرار از بیــــداری بـــاشـدتمــــــام شـــده ای !اس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیمتن ناامیدیهــر یـا شب می میـــرد یــــا روز . . .مـــن شبـانــه روزاس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیمتن های ناامیدیپروانه مندر تاری افتاده است که عنکبوتش سیر استنه می تواند پرواز کند نه می میرد . . .اس ام اس <font style=غمگين,متن غمگين,جملات غمگين,شعر غمگينغمگين,دلنوشته غمگين" data-mce-src="http://hamdore.com/wp-content/themes/hamdore/images/l.png" width="214" height="24" />شعر ناامیدیاین روزهاپارو را رها کرده امو دراز شده ام کف قایقی معلق کهبه هیچ کجا نمی روداس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیع ناامیدیحس پرنده ای رو دارمکه از قفس آزاد شدهاما پرواز از یادش رفته . . .اس ام اس فاصله,شعر فاصله,متن فاصله,ع فاصله,جملات فاصلهاس ام اس غمگين ناامیدیخدایا فکر کنم سرنوشت منووسط میدون شهر نوشتیبس که هرکی به من رسید منو دور زداس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیاس ام اس ناامیدیهــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـداردمن امـا فـقـطـ دسـت بــرمــیــدارماس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیجملات زیبا ناامید نشدن
ممکن است گاهی بیفتم و بلغزماما هرگز در سقوط تنها نمی مانمدستان خدا همواره با من استقلب من خانه خداست . . .اس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدیاس ام اس ناامید شدنتنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنمهیچ مرا به یاد نمی آورداین همه آدم روی ک شان به این بزرگیو من حتی آرزوی یک نفر هم نبودماس ام اس ناامیدی,شعر ناامیدی,متن ناامیدی,جملات ناامیدی,ع ناامیدی همه گفتند
که تو خنده کنان
میرفتی
خسته ام
از تو و این
ماضی استمراری ...
محمد شیخی
.............................................
این روزها
یک دنیا حرف
برای قدم زدن دارم
ولی ..
همدست
ندارم ...
.........................................
وقتی غمگين هستید
دنیا شما را به مس ه میکند
وقتی خوشحا. ??
هیچ شه ای زشت نیست،
شه ای که اجبار شود زشت می شود.
هیچ فردی زشت نیست،
فردی که زیبا نین د زشت می شود.
انسان ها همه با محبت اند،
انسانی که اراده اش را تحمیل می کند، ظالم است.
انسان ها همه عاشقند،
انسانی که نیاموخته عشق بورزد، بی تفاوت است.
انسان ها همه . درسته میگم خودمو دوست ندارم! درسته میگم از خودم بدم میاد! اما اگه روزی خودم، از من جدا بشه و به شکل یه ادم روبروم قرار بگیره، هیچ وقت بهش نمیگم دوستت ندارم، نمیگم ازت بدم میاد فقط بغلش میکنم... بغلش میکنم و میذارم راحت گریه کنه ، چون میدونم چقدر درد داره، چون میدونم غمگين تر و زخم. عطش نوش نگاهی در دل شهری پریشانم
غزلخوان نگاهت بوده ام اینجا غزلخوانم
به یمن بودن با آن نگاه آتشین گل
کنون آتش فشان لحظه های سرخ عرفانم
من از تغییر آب و رنگ واحساس خزان دیده
مسجل شد برایم بی شما هرگز نمی مانم
بخوان از اشک هایم در سحر عهد دل غمگين
بجوی از ناله ه. ع پروفایل خاص و خفن ع نوشته تیکه های خاص دخترانه و پسرانهع پروفایل غمگين جدید بهار 97غمگين-1.jpg 455w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-150x150.jpg 150w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-300x300.jpg 300w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;" />

ع پروفایل
غمگين-2.jpg 455w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-2-300x262.jpg 300w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;" />
سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد
غمگين-3.jpg 455w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-3-150x150.jpg 150w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-3-300x300.jpg 300w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-3-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;" />
چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی به تلنگری می شکند به لحنی می سوزد برای دلی می میرد به نگاهی جان می گیرد و به یادی می تپد
غمگين-4.jpg 450w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-4-300x293.jpg 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;" />
ببخش خودت را برایِ تمامِ راه های نرفته برایِ تمامِ بی راه های رفته ببخش ،بگذار احساست قدری هوایی بخورد … گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند تنها کافیست خودمان باشیم ! که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیائیم
غمگين-5.jpg 450w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-5-250x300.jpg 250w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;" />
جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشتش از هق هق های دخترانه خیس است حتماً ی را در زندگی دوست بدارید، چیزی را حتی! فرصت بسیار کم است . همین که چشمهامان را ببندیم و روی تخت دراز بکشیم ، دیر یا زود خوابمان می برد و یک روز کمتر عاشق بوده ایم . اما قرار هم نیست دلمان را ج بیهوده کنیم ! آدمها گاهی از نگرانی گلدان آب نخورده ی خانه ،سفر را دیرتر می روند. دلب. زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی + ع در پارلین بهترین و زیباترین ع و شعر های عاشقانه غمگين رمانتیک و احساسی کوتاه جدید باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است هیچ ی تلخی لبخند مرا درک نکرد های های دل دیوانه ی من پنهانی است غمگين و احساسی" alt="زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/love-poem-2.jpg" width="450" height="459" /> شعر عاشقانه کوتاه زیبا و احساسی فاز دلتنگی به عاشقان و معشوقه های شهر بگویید... دلبری برای یکدیگر را... بگذارند به وقت تنهاییشان! خیابان،مترو و تا ی جای دست کشیدن روی ابرو... سر روی شانه گذاشتن. و لمس شال و گیسو نیست... شاید یک نفر چشمانش را بست... شاید یک نفر خاطرش پر کشید... شاید یک نفر دلش رفت... شاید یک نفر دلش تنگ شد غمگين و احساسی" alt="زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/love-poem-1.jpg" width="450" height="450" /> شعر و اشعار کوتاه و زیبای عاشقانه رفتن گاهی باید از همه چیز دل کند و رفت ! باید پلهای پشت سر را اب و کرد و هیچ راه برگشتی هم باقی نگذاشت ! حتی اگر دوستش داشته باشی پارلین شعر عاشقانه زیبا مهربان ترین دوست من آینه ست وقتی من گریه میکنم او نمی خندد پارلین متن و اشعار عاشقانه احساسی تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود ، گر نشود حرفی نیست اما "نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست سهراب سپهری غمگين و احساسی" alt="زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/love-poem-6.jpg" width="450" height="450" /> شعرای عاشقانه و احساسی کوتاه تنهایی برف و بارون که بیاد این زمستون که بیاد میدونی تنهایی هام چند ساله میشه؟ پارلین شعر های عاشقانه احساسی دنیای من به دو بخش تقسیم می شود روزهایی که نبودی روزهایی که نخواهی بود غمگين و احساسی" alt="زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/love-poem-3.jpg" width="450" height="446" /> اشعار و نوشته های عاشقانه کم نیاوردن ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭽﯿﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺗﯽ ﺩﺍﻏﻮﻧﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺑﯿﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﻮ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ میگذﺭﺩ.... غمگين و احساسی" alt="زیباترین شعر های عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/love-poem-4.jpg" width="450" height="450" /> زیباترین شعر و نوشته های عاشقانه رمانتیک غمگين زنها یا عاشقى نمى کنند یا اگر مرد ایده آلشان پیدا شد حرف دوست داشتن و خواستن و ماندن که به میان آمد با تمام وجودشان دل مى دهند شک نکن نقص در کارشان نیست مواظب عشق زندگیت باش واى به روزى که بفهمد آدمِ زندگیش سرش به کار خودش نیست مى نشیند آنقدر فکر مى کند غصه مى خورد گریه مى کند همین که دردهایش را آب کرد و دور ریخت لم مى دهد پشت یک حال خوب و تو تازه به خودت مى آیى که تا عمر دارى پشت درهاى بسته حسرت نداشتنش را مى کشى شعر و نوشته عاشقانه پارلین » زیباترین شعر عاشقانه کوتاه غمگين و احساسی + ع گالری ع پروفایل عاشقانه جدید خفن ع نوشته های عاشقانه دونفره
ع پروفایل غمگين جدید بهار 97غمگين-1.jpg 455w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-150x150.jpg 150w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-300x300.jpg 300w, http://www.ghamnak.com/wp-content/uploads/2017/11/ع -پروفایل-غمگين-1-70x70.jpg 70w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" style="border: 1px solid rgb(203, 205, 204); max-width: 100%; padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; -style: none; clear: both; height: auto; display: block;" />


ع پروفایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] زندگی بازی های غریبی دارد. اما در نهایت همه چیز یک مشت چیز معمولی است. یک روزی خوشی مواجهه با یک تکه تاپاله است و روز دیگر دیده شدن و روزِ دیگر ندیده شدن. می شود ی بیدارم کند و دانسته باشم تمامِ این ها کابوسی چیزی بوده است؟ نه نمی شود. کاش هایمان را از ما نگیرید ولی. کاش " ی" توی آغوش. این روزها بی نهایت شبیه اسمانم بغض می کنم ولی نمی بارم خدایا به هیچ دردی نده که.... . . . . با مرگ احساس ارامش کنه امسال در روز معلم ، غمگين بودم.
خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ طاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ندارم دیگه تمومش کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مردی از خدا دو چیز خواست... یک گل و یک پروانه... اما چیزی که به دست آورد یک کاکتوس و یک کرم بود. غمگين شد. با خود شید شاید خداوند من را دوست ندارد و به من توجهی ندارد. چند روز گذشت. از آن کاکتوس پر از خار گلی زیبا روییده شد و آن کرم تبدیل به پروانه ای زیبا شد. اگر چیزی از خدا خواستید و چی. سال برایم یک دور چشم سینره یده. نمی دانم چرا. می گوید یک آدمی که نمی دانم چه سمتی داشته آمده شرکتشان و گفته کی دیگر مارک می د؟ این ها حاصل زحمت جوان های ماست. سال آشنا شده با حاصل زحمات جوان هایش و رفت برایم یدش. حتی نشانم داد چطور بزنمش دور چشم. با ضربه های آرام: تِپ تِپ تِپ.دستشویی. آهنگ جدید و غمگين ترکی آذری 96 روح الله خداداد به نام نوالی زینب (ویژه محرم) (ruhallah khodadad - nevali zeinab 96)

روح الله خددادی


آهنگ در ادامه مطلب: ادامه مطلب اینجا از دلتنگیام نوشتم اندازه یک صفحه....ولی بعد با دکمه کیبورد همه رو پاک ... میدونید ادما اگه از زخمت باخبر بشن دقیقا همون جایی که زخم خوردی نمک میپاشن...دقیقا اونی ک فک نمیکنی....حالم خوبه چون دیگه هیچ دوستی ندارم...تنهای تنهام....حداقل دیگه فقط دردی اگه هست خودم فقط میدونم...باری . خداوندا
از آن بالا اگر دیدی، که می بینی

تلاشم را، دعایم را، تقلی و نیازم را

بگو با من، گناهم را، جوابم را

نظر کن بر من مسکین
من غمگين و تنها اندر این غربت

تو که آن شب بدیدی حال زارم را

شنیدی ناله های جان گدازم را

عجزم را، نیازم را
بی پناهی های پنهان درونم را

مگر تو خود نگفتی تا بخوانیمت

اجابت می کنی آن دم دعایم را

تو می دانی درونم را، برونم را

خداوندا، خداوندا

به در گاهت هزاران بار توبه

که ..................


دلم گرفته است
و تو چه می دانی که
خیره ماندن به غروبی غمگين
آه و افسوس فراوان دارد
خاطراتم کم نیست
من و باغچه
لبخند
گربه ی تویه حیاط
و صدای گام ها
یادمی آری , هیچ؟!
که به من میگفتی
سیب را آدم چید
به هوای حوا
تو بگو من چه کنم
به هوایت حو. ع پروفایل عاشقانه , ع پروفایل , ع پروفایل دخترونه , ع پروفایل پسرانه , ع پروفایل برای پروفایل , ع پروفایل زیبا برای پروفایل , ع پروفایل زیبا , ع پروفایل تلگرام , ع پروفایل غمگين برای پروفایل ع پروفایل تلگرام عاشقانه غمگين دخترونه زیبا و پسرانه خفن خاص ع پروفایل تلگرام عاشقانه غمگ. آهنگ جدید و غمگين 96 ترکی آذری از بهروز آذرسام به نام عطشان بالا (ویژه محرم)
آذرسام


آهنگ در ادامه مطلب: ادامه مطلب *آهنگ زیبا جاده از محسن یگانه ی عزیز* تنها با یک کلیک همراه ما باشید
آهنگ جاده پیشاپیش از تمام دوستانی که غمگين می شوند معذرت می خوام آخه من سابقه دارم در غمگين دوستان خخخ برای همین احتمال این موضوع زیاد است:) متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
غمگين در مورد فصل پاییز" alt="زیباترین متن و شعر های عاشقانه غمگين در مورد فصل پاییز" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/autumn-1-2.jpg" width="450" height="453"> اشعار عاشقانه کوتاه پاییزی + ع نوشته پروفایل پاییز زرد است که لبریز حقایق شده است تلخ است که با درد موافق شده است شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی پائیز بهاری است که عاشق شده است غمگين فصل پاییز" alt="ع نوشته پروفایل پاییزی + متن و شعر عاشقانه غمگين فصل پاییز" src="http://parlyn.net/wp-content/uploads/2017/09/autumn-2-2.jpg" width="450" height="450"> ع نوشته پروفایل پاییزی دخترانه باورکن پاییز که می آید همین پیرمردهای تنها روی نیمکتهای پارک هم به اولین عشقشان فکر می کنند به دختری با موهای طلایی یا گیسوان سیاه روسری خالدار یا شاید شالی پشمی به حرفهایی که باید می گفتند و نامه هایی که هیچ گاه به مقصد نمی رسد... ع نوشته پروفایل پاییز ع نوشته پروفایل عاشقانه پاییز بارانی پاییز فصلِ آمدَن ها و رفتَن هاست اما تُ میانِ این رَفت و آمد ها بیــا بمــان نـرو... منبع : ع نوشته پاییز http://parlyn.net/autumn هرگز نخواهم فهمید
لبی که می بوسد
از لبی که بوسیده می شود
چرا غمگين تر است؟

حسن آذری بی ی دل های غمگين را کند غمخوار هم ..غم دل ما را نوازش کرد و دل غم را نواخت.."صائب تبریزی" همه میگن... طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقت بیار... ولی هیچ .... نمیگه: ازکجا چشمام خیسه وجسمم سرد... این دنیا چه ها با حسم کرد...... که الان حسم شده فقط "مرررررگ" و فراموش نکن که پله برقی ها، چقدر غمگين بودند، و جز تو هیچ به آن ها، فرصت شمرده شدن نمی داد چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیز ترین ح غمگين شدن است
اینقـــــــــــــــــــــــــــــــــدر بلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...خند. خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااااا... ازدنـــــــــــــــــــــــــــــــــیات متنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمممممممم متنفرمممممم متنفر... میشه تمومش کنی


شماطه های لنگ گذر های پیش وپس
تو مانده ای میانه ی فردای پیش وپس

مهتاب تب زده به تماشای گرگ ومیش
یوسف فروشی دل رسوای پیش وپس
!
ماتم نگیر حال بدت خوب می شود
زنجیری شفاعت لیلای پیش وپس

سر به جنون گذاشتنت هم مصیبت است
افتاده پای لنگ به صحرای پی. من ممکنه اینجا خیلی گله و شکایت کنم. ولی خیلی کم پیش اومده برم به ی بگم حالم بده. اینجا میگم چون انتظار ندارم ی واکنش نشون بده. چون هیچ نمیتونه حال ی رو خوب کنه. بزرگ ناراحتی ها به ما احساس مهم بودن میده. و اگه ما از حس ارزش بی بهره باشیم، همیشه میخوایم ناراحت باشیم تا یجوری شده مهم.