شهرآرامش - اخبار روز

اخبار روز با عنوان شهرآرامش به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. سیر مطالعاتی فلسفه: همه ما با این عنوان آشنا هستیم. اکثر دانشجویان در پی این هستند که جدا از تحصیلات آکادمیک سیر منظمی برای مطالعه فلسفه داشته باشند و اکثر اساتید هم چارتی از دروس معرفی می کنند و معتقد هستند با مطالعه منظم در عرض ۳ یا ۴ سال در زمینه فلسفه آن مقدار آگاهی که لازم ا. فرق ماهیت (quiddity) با هویت (entity): «ماهیت» به معنای «چیستی» است که در مقابل «وجود» و «هستی» می آید. در کلمه «ماهیت»، «ما» را «ما» ی استفهامیه دانسته و می گویند «ما هی هی؟» یا «ما هو هو؟» فلان چیز چیست؟ و سپس از عبارت (ما هی هی؟) مصدر ساخته اند به این صورت که یک «تا» ی مصدری اضافه کرده و «ماهیت» ساخته شده است. بنابراین مقصود از ماهیت یا ذات ماهیت یک چیز، همان جنس و فصل، و ذات و ذاتیات یک چیز است.)مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۸، ص۱۴۷، تهران، صدرا.( در انگلیسی معادل ماهیت quiddity یا essence می باشد. «هویت» در واقع به معناى «هُو هُوَیت» یا «الذى به الشى‏ء هو هو» است. مقصود از آن تشخص و تحقق است؛ یعنى آن چیزى که مناط تشخص و تحقق شیء است. در این صورت باید گفت؛ واژه هویت معنای وسیع تری دارد که شامل ماهیت نیز می شود؛ زیرا هنگامی که مناط تشخص و تحقق دانسته شد، ماهیت نیز به نوعی شناخته می شود. به بیان دیگر، «هویت» کلمه مبهمى است که با آن هم به وجود می توان اشاره کرد و هم به ماهیت؛ زیرا هر هویتى تحلیل می شود به ماهیت و وجود، یعنى ذهن براى آن دو چیز تشخیص می دهد: ماهیت و وجود؛ با هویت می توان به مجموعه وجود و ماهیت چیزی اشاره کرد.
البته گاهی این دو واژه به صورت مرادف کنار هم یا به جای یکدیگر ذکر می شوند.)مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۰، ص۲۴/ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱، ص۱۲۲/ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۶، ص۷۳۰) در انگلیسی معادل هویت entity است. هدفت رو کوچیک نکن! تلاشتو بیشتر کن! پ.ن: سلام:)