سخنرانی رائفی پور از نقد مسئولین تا نقد معصومین - اخبار روز

سخنرانی های حجت السلام لقمانی سخنرانی حجت السلام لقمانی-هنر خوب زیستن24ابان مستقیم سخنرانی حجت السلام لقمانی در برنامه سمت خدا با موضوع هنر خوب زیستن 24 ابان ماه 96. ادامه مطلب سخنرانی نظری منفرد سخنرانی نظری منفرد اساس دوستی سخنرانی حاج اقا نظری منفرد-اساس دوستی مستقیم سخنرانی نظری منفرد با موضوع اساس دوستی برگزیده از برنامه سمت خدا. ادامه مطلب یک پلیسی سوئیسی سخنرانی برنامه ریزی شده برای روز توسط یکی از وزرای ترکیه با هدف جلب رای "آری" رفراندوم پیش رو سخنرانی کند، را لغو کرد. یک پلیسی سوئیسی سخنرانی برنامه ریزی شده برای روز توسط یکی از وزرای ترکیه با هدف جلب رای "آری" رفراندوم پیش رو سخنرانی کند، را لغو کرد.
#جبهه_اقدام چه اتفاقی باعث شده که ت به فکر تلگرام بی افتد...؟؟؟!!!
از گوشه و کنار شنیده می شود مسئولین زمان مسدود شدن تلگرام را نزدیک می بینند و اشاره می کنند این امر به زودی صورت خواهد گرفت، مگر چه تغییری حاصل شده است که مسئولین به فکر مسدود این پیام رسان افتاده اند؟
از زم. رئیس اداره،مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قائم شهر در مراسم نهضت روشنگری با سخنرانی حجت ال روانبخش حوزه و در حسینیه عاشقان ثارالله قائم شهر توسط بسیج کارمندی و کارگری به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید، شرکت نمودند. سخنرانی لقمانی سخنرانی لقمانی-نظر رحمت خداوند به ما نظر رحمت خداوند به ما مستقیم سخنرانی لقمانی پیرامون نظر رحمت خداوند به ما ،بخشی از سخنان ایشان در برنامه سمت خدا. ادامه مطلب سخنرانی رائفی پور « جنود عقل و جهل »  سخنرانی رائفی پور « جنود عقل و جهل » shia muslim سلسله جلسات سخنرانی رائفی پور با موضوع « جنود عقل و جهل » در حسینیه پیروان مهدی تهران - 30 داد الی 4 تیر 96 صوت ها جلسه اول- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه اول- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوم- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوم- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 31 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل ویدئو ها فایل جلسه اول - تصویری با کیفیت hd720 - حجم 584 مگابایت فایل جلسه اول - تصویری با کیفیت 360p - حجم 186 مگابایت فایل جلسه دوم - تصویری با کیفیت hd720 - حجم 458 مگابایت فایل جلسه دوم - تصویری با کیفیت 360p - حجم 195 مگابایت فایل جلسه سوم - تصویری با کیفیت hd720 - حجم 476 مگابایت فایل جلسه سوم - تصویری با کیفیت 360p - حجم 232 مگابایت فایل جلسه سوم - تصویری با کیفیت hd720 - حجم 434 مگابایت فایل تصویری با کیفیت 360p - حجم 183 مگابایت سخنرانی حجت السلام لقمانی-هنر خوب زیستن8شهریور سخنرانی حجت السلام لقمانی-هنر خوب زیستن8شهریور مستقیم سخنرانی حجت السلام لقمانی در برنامه سمت خدا با موضوع هنر خوب زیستن برنامه 8 شهریور 96. ادامه مطلب
 سخنرانی رائفی پور « جنود عقل و جهل » shia muslim سلسله جلسات سخنرانی رائفی پور با موضوع « جنود عقل و جهل » در ماه مبارک رمضان سال 96 و 97 صوت ها جلسه اول- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه اول- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوم- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوم- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سوم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه چهارم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه چهارم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه پنجم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 27 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه پنجم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه ششم- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 40 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه ششم- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه هفتم- صوتی با کیفیت 80kb - حجم 41 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه هفتم- صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه هشتم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه هشتم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه نهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 40 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه نهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه یازدهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه یازدهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوازدهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 35 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه دوازدهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سیزدهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 38 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه سیزدهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه چهاردهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه چهاردهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه پانزدهم - صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل جلسه پانزدهم - صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت متاسفانه مرورگر شما قدیمی است و قابلیت پخش آنلاین را ندارد فایل
جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب دوست داشتم نگاه غلط به معماری ی را در این تحقیق اصلاح کنم. معیارْ گرفتن کلام معصومین برای معماری ی، به جای تاریخ معماری کشورهای مسلمان، هدف ما از انجام این پروژه ی دانش گاهی بود. این پروژه با هم کاری سروش فرصیاد انجام شد. برای مطالعه ی مقدمه ی تحقیق به ادامه ی مطلب بروید. دریافت . بازدید مسئولین دارالقرآن از دوره تربیت معلم موسسه فردوس فاطمه اردبیل کارشناس قرآنی و رئیس اتحادیه موسسات قرآنی دارالقرآن تبلیغات ی اردبیل، از دوره آموزشی تربیت معلم روخوانی و روان خوانی قرآن موسسه فردوس فاطمه بازدید ودر جریان روند برگزاری این دوره قرار گرفتند. به گزارش روا. شوخی با مسئولین یه اتوبوس که مسافرینش همه از مسئولین بودند چپ کرد !
وقتی پلیس رسید دید یه کشاورز ساده دل همشونو خاک کرده !
وقتى ازش پرسیدن که مطمئنی همشون مرده بودن یا نه ؟
گفت : والا بعضیاشون میگفتن که زنده هستن ،
ولی کی حرف مسئولینو باور میکنه!
باربدنیوز: حجت ال والمسلمین سید علی آیت اللهی هر ساله در حسینیه بزرگ آیت الله آیت اللهی جهرم در سیزده شب اول محرم الحرام سخنان مهمی ایراد می کنند. در این بخش فایل صوتی این سخنان برای علاقه مندان آورده می شود. برای دریافت فایل صوتی مورد نظر که با همکاری کانون فرهنگی سلاله پاکان . سخنرانی حجت السلام لقمانی-هنر خوب زیستن10ابان سخنرانی حجت السلام لقمانی-هنر خوب زیستن 10ابان مستقیم سخنرانی حجت السلام لقمانی پیرامون هنر خوب زیستن،برنامه10ابان ماه 96 سمت خدا... ادامه مطلب می خوام فروغ رو بشناسم. پ.ن رائفی پور برادر من خوبی شما؟ بازدید مسئولین اداره کل آموزش و پرورش ار برنامه های آموزشی و پرورشی 28 آذر95 بازدید مسئولین اداره کل بازدید مسئولین اداره کل ضمن تقدیر و تشکر از حضور مسئولین محترم اداره کل آموزشو پرورش استان همدان برنانه های آموزشی و پرورشی به استحضار عزیزان رسید سخنرانی -سرمشق نیکو سخنرانی انقلاب-سر مشق نیکو نماهنگ سخنرانی معظم انقلاب با موضوع سر مشق نیکو، ویژه رحلت اکرم... ادامه مطلب مجموعه سخنرانی های علماء مجموعه سخنرانی های علماء بعضی از مجموعه سخنرانی ها به صورت فایل فشرده زیپ شده هستند آن ها را ابتدا کنید و از ح فشرده خارج کرده سپس به آنها گوش دهید داستانهای علماء حاج شیخ حسین انصاریان                     . به نام خدا روایت عهد ۴۸ ام از سخنرانی های رائفی پور با عنوان«آ ین تکاپوی کفر» به صورت کتاب درآمده و رایگان آن بر روی سایت مصاف به آدرس http://masaf.ir/view/contents/28279/ -کتاب-"آ ین-تکاپوی-کفر"-shia%20muslim قابل دریافت است... کار بسیار عالی و مفیدی است... پیشنهاد می کنم حتما علاوه بر کتاب های نفوذ این کتاب را هم به دانسته ها و داشته هایتان اضافه کنید، یقینا مفید خواهد بود. سخنرانی در مراسم معارفه رحیم به عنوان رییس مرکز ملی مطالعات جھانی شدن- دوشنبه 1 بھمن 1386 سخنرانی در هم شی تخصصی ده محور برنامه تحول در نظام اداری- شنبه 2 بهمن 1389 دروغ گفتن در کلام کاظم(ع)
حدیث کاظم(ع) درباره دروغ

اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش های تاریخی است.

به دلیل آشنایی بیشتر و تلمذ در پیشگاه پروردگار الهی و ائمه معصومین، هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.
کاظم علیه السلام :
إنَّ العاقِلَ لایَکذِبُ و إن کانَ فیهِ هَواهُ ؛
دمند دروغ نمى گوید ، اگرچه میل او در آن باشد .
. همان ، ص 391 .
با سخنرانی حجت ال سید حمید ؛
یک صدوهشتمین سالگرد شهادت شیخ فضل الله نوری در یزد برگزار می شود
یک صد و هشتمین سالگرد شهادت شیخ فضل الله نوری با سخنرانی حجت ال سیدحمید در یزد برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مراسم بزرگداشت یک صد و هشتمین سالگرد شهادت آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری به همت موسسه دانش آموزی شهید احمدی روشن در یزد برگزار می شود.
این مراسم با سخنرانی حجت ال والمسلمین سید حمید رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب ی و مرثیه سرایی برادر علی زارع چهاردهم مردادماه در حسینیه ام الائمه (س) یزد همره خواهد بود.
همچنین اجرای سرود ویژه تنهاترین مرد میدان (شیخ فضل الله نوری) و برگزاری نمایشگاهی جهت آشنایی باشخصیت شیخ فضل الله نوری و تاریخ معاصر از بخش های دیگر این مراسم است.
انتهای پیام/
"نگاه"
سخنرانی آتش برگ
'بیش از 1000000 بازدید'
پربازدیدترین کیلیپ سخنرانی
تاثیرگذارترین کیلیپ سخنرانی

سخنرانی آتش برگ"نگاه"
لینک : "نگاه"_آتش برگ

یکشنبه اول دی ماه "فرزان جزایری" در پژوهشگاه دانش های بنیادی سخنرانی با موضوع "creative problem solving in science and engineering" خواهند داشت. آگهی سخنرانی: ایا مکانیزمی درکشورنیست که مسئولین نفوذی که برای مردم جانانه علمی خدمت نمی کنند ازچرخه کل مسئولین نظام حذف و برای ارمیشه قابل تفکیک تشخیص باشند انقلاب وقت زیادی ندارد که دایما توسط نفوذی ها و روش های ازمون خطا و توسط مسئولین احمق بی عرضه مفت خور حراف سخنران تلف شود ان نیروهای. مقاله4_لهو و لعب از دیدگاه قرآن معصومین مراجع و روانشناسیمقاله4_لهو و لعب از دیدگاه قرآن معصومین مراجع و روانشناسیفهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. 5 معنای لغوی لهو 6 فصل اول : لهو و لعب از دید قرآن کریم 1. پند قرآنی.. 8 2. غرور زندگی دنیوی.. 10 3. بازیچه نبودن آفرینش.... 11 4. بازی دنیا13 5. پیام حق.. 15 6. لهو بودن دنیا15 7. ایمان. 16 8. مخالفت فرمان. 17 9. لهو و لعب... 18 10. متاع فریب... 19 11. مس ه گرفتن دین.. ...دریافت فایل برای افرادی که سخنرانی های پیشین را در سال های گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده کرده اند به خوبی محرز است که سخنرانی وی در این دوره مؤثرترین سخنرانی وی بوده است. به گزارش سایت خبر فوری به نقل از سایت جماران، برای افرادی که سخنرانی های پیشین را در سال های گذشته در مجمع عمومی. رائفی پور: یکی از درس هایی که می توان از عاشورا و قیام حسین(ع) آموخت، ب ایی امر به معروف و نهی از منکر است! اما امروز ما چه چیز را معروف و چه چیز را منکر می دانیم؟ آیا مردم ما و رسانه ما این رس را فهمیده اند که امروز ما می بایست حسینی امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر بمیرد، فروپاشی آن جامعه حتمی خواهد بود! (اخلاق عاشورایی/تهران، ظهر عاشورا 95 (جلسه دوم)) ماس دعای فرج « برای دیدن ع در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید. » 10z منبع : صفحه موسسه مصاف در اینستاگرام ( masaf.ir ) فکر نمیکنم این حجم از اطلاعات در کمتر از دو ساعت بخواد دستگیر ی بشه
حتما این ویدئو رو تماشا کنید
مصاحبه با رائفی پور
جهت مشاهده ویدئو روی تصویر زیر کلیک کنید

بیوگرافی و توضیحات بیشتر در مورد این بزرگوار در لینک زیر
بیوگرافی 1. نوحه و مداحی شب 19 و 21 و 23 رمضان 94 محمود کریمی 10 جولای 2015 ... نوحه و مداحی شب 19 و 21 و 23 رمضان 94 محمود کریمی قدر نوحه و مداحی شب قدر رمضان 94 مراسم شهادت علی (ع) هیات رایت العباس ... 2. حاج محمود کریمی شب ۲۱ رمضان ۹۴ - چادر خاکی برچسب ها: حاج محمود کریمی, مداحی شب قدر, هیئت رایت العباس, چادر . به نام خدا دوستان خوبم سلام هفته گذشته به علت حضور ارزشمند حجت ال حسینی صدر و سخنرانی ایشان، فرصت برگزاری کلاس احکام نوجوانان و جوانان بوجود نیامد. لذا سوالات هفته گذشته در همین هفته بررسی می شود. انشالله کتاب آموزشی حاج آقای طلوع و نیز کتاب آموزش تجوید شایسته پور امشب به اعضا. حجت ال حسینی نسب بخش انگوران و شهر دندی با حضور در جمع عزاداران هیئت مکتب ا هرا(س) سخنرانی د.

حجت السلام و المسلمین سید محمود نبویان روز 25 تیر 94
با حضور در جمع طلاب و دانشجویان موسسه پژوهشی
ره به نقد و بررسی متن
برنامه جامع اقدام مشترک پرداخت.
در ادامه صوت کامل این سخنرانی به
همراه پاو وینت بررسی تطبیقی داده و
ستانده ایران بر اساس متن موجود را می بینید.
رجانیوز به زودی متن کامل این سخنرانی را منتشر خواهد کرد

برای ومشاهده بر روی متن یا ع کلیک کنید
حجت السلام و المسلمین سید محمود نبویان روز 25 تیر 94 با حضور در جمع طلاب و دانشجویان موسسه پژوهشی ره به نقد و بررسی متن برنامه جامع مشترک اقدام پرداخت. در ادامه صوت کامل این سخنرانی به همراه پاو وینت بررسی تطبیقی داده و ستانده ایران بر اساس متن موجود را می بینید. رجانیوز به زودی متن کامل این سخنرانی را منتشر خواهد کرد. به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره ی دانشجو مراسمی با عنوان نشست روشنگری از طرف بسیج دانشجویی پیام نور فریمان در تاریخ 16 آذر ماه 95 با حضور گسترده هسته های علمی بسیج و اعضای فعال بسیج دانشجویی در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد که در ابتدای مراسم تلاوت کلام وحی و سرود ملی پخش شد در. سخنرانی در جمع مردم آذربایجان غربی- چهارشنبه 18 فروردین 1389 سخنرانی در جمع مردم شهرستان بستک- ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ سخنرانی در مراسم روز - شنبه 29 فروردین 1388 سخنرانی در دیدار با مردم همدان- چهارشنبه 4 اردیبهشت 1387 سخنرانی در جمع مردم ورامین- چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388 سخنرانی در اوگاندا- شنب. حجت ال حسینی نسب بخش انگوران و شهر دندی با حضور در حسینیه دفتر محترم شهرستان سلطانیه به مناسبت شهات حضرت زهرا(س) سخنرانی د.

کمتر ی سراغ دارد ی معظم در سخنرانی ها، از خباثت دشمنان اصلی یعنی و نگوید! حال این چه سری است که برخی از مسئولین نمی فهمند و یا نمی خواهند بفهمند! الله اعلم خلاصه جلسه 51 روایت عهد- رائفی پور
ق1 ق2 ادامه مطلب با تأمل در این روایات به این جمع بندی می رسیم که چند امر باعث احیاء امر معصومین علیهم السلام قلمداد شده اند که دو مورد آن ها را بیان می کنیم: ادامه مطلب