زود باورت - اخبار روز

دلم بیشتر از هر چیزی واسه خودم تنگ شده ، من خیلی عوض شدم . خیلی پیش میاد که دلم واسه اون آدم قبلی تنگ بشه ، هر چی بیشتر میگذره بیشتر از دنیای واقعی آدما فاصله میگیرم ، شاید اگه یه چیزی به اسم تخیل نداشتم الان خیلی راحت تر زندگی می ، دلم واسه دوست داشتن آدما تنگ شده ! شاید باورت نشه . ...من به خانومم هم گفتم که نمی توانم هیچوقت به ی اعتماد کنم. باورت میشود؟ میتوانی ناامیدی اش را تصور کنی؟ آدمی که عاشقانه دوستش داری بهت بگوید نمی تواند روی ی جز خودش حساب کند... خیلی دوستم دارد که با من سر کرده. خیلی دوستم دارد. اعتماد از ایمان می آید الی. اعتماد به این نیست که حرکت. شور زندگی را می خواهم ، چیزی که به زندگی ام مزه دهد ،معنا دهد ... شوری که به من انگیزه ی راه رفتن ، دویدن ،خندیدن و حتی گریستن بدهد ، شوری که به من قدرت نوشتن این اراجیف را بدهد ، که حداقل بدانم زنده ام و احساسی ،فکری ، ترسی ،نگرانی ،شادی و ... جریان دارد ... شوری که به من قدرت ورق زدن ا. درد جان دارد خودم دیدم جان دارد گاه در قرصهای بی درمانی در صعب العلاجی مزمن بلعیده می شود گاه در گی لباسهای کودکی ژنده پوش از تیر چراغ برق بالا میرود و گنجشکها را فراری میدهد درد جان دارد خودم دیدم از گرده های کارگرِ نشسته بر میدان بالا میرود تا یکی پیدا شود به بیگاری اش بگیرد گ. سال هاى نو جوانى، سال هاى خطاست، سال هاى ریسک، سال هاى جسارت، بعضا حماقت. دوچرخه بزرگ پسر همسایه را قرض مى گیرى و در خیابان عریض و طولانى با سرعت مى رانى در حالیکه پایت حتى به زمین نمى رسد ولى ترس ندارى، از زمین خوردن نمى ترسى. یواشکى قوطى سرخاب مادر را بر مى دارى و در یک بعداز ظه. فقط من و اون میدونیم که اون شب ینی اون روز ینی اون دم صبح چی شد...و احتمالا دو نفر دیگه ای که سعی براشون تعریف کنم ولی بعید میدونم بیشتر از یک هاله ای از ماوقع تو ذهنشون شکل گرفته باشه...فقط من و اون میدونیم که وقتی میگم از کمدها میترسم ینی چی...یا وقتی با خنده در حالی که دارم بالشتمو رو تخت پایینی تنظیم میکنم، بهش میگم " شاید باورت نشه ولی دیگه نمیتونم برم رو تختم!"، دقیقا چه حسی پشت اون خنده هست...
امشب که دوباره حرفش شد، داشتیم همینجوری مرور میکردیم که دیدم داره برا اولین بار کم میاره و میگه که اگه همینجوری بهش فکر کنم گریه م میگیره، دیدم اشک تو چشماشه... منم سریع اعتراف که: " توح ی از من رو دیدی که نه تنها هیچ تا حالا ندیده، بلکه خودمم ندیده بودم!!! همش نگرانتم که چجوری تونستی منو تو اون ح ببینی و همچنان آروم باشی و دعا بخونی! دمت گرم! ولی کاش دیگه بهش فکر نکنی!"اونم گفت نه من به همه میگم که تو چطو شدی و هرهر خندید
دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد... روز و شب بر سر کوی تو نشینم به گ
در عبور از من و جانم ؛ این چنین سرد چرایی ؟
لب تو بر لب جام و جان من بر لب سردم
چشم و دل غرقه ی خون و به عیادت تو نیایی
منم آن کشتی حسرت ، در گِل آلود زمانه
وقتی داشتم چشمامو از شکلات داغ توی ماگ تیره می گرفتم و به روشنی چشماش می دوختم، با خودم فکر مز ف ترین سوال ممکن رو پرسیده. مگه مرگ خودش یه نوع ج نبود؟ و مگه ج ، یه جور مرگ...؟

"نگفتی"

بازدم محکمم تو بخارای سردرگم مایع داغ لیوانم گم شد. بی رحمانه گفتم: "تو ترج. سعى نکن با نشون دادن اینکه خیلى بدبختى محبت ب ى و درواقع گدایى کنى ..در حالى که نیستى!! تو فقط ضعیفى ..اونقدر خودت رو ضعیف میدونى که جار میزنى چیزى رو که نمیتونى حل کنى! چیزى که اگر یک بار با خودت مرورش کنى میبینى حتى ارزش فکر هم نداره چه برسه به بیان .. همه توى زندگیشون ماجراهایى دا. بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب بانوی خوبم! سارای عزیزم! مهربون! بامرام! خوابتو دیدم. من بازم خوابتو دیدملبخند چقد خوبه که خوابتو می بینم. خوبی دورت بگردم الهی؟ عزیز دلم. خانوم وفادارم. تا میام از خوبیات بنویسم و از تو بگم یادم میاد به ابکاریام. به بدیام. به اینکه چقد من قدرتو ندونستم. چقد من کم آوردم. چقد تو خوب بودی. چقد خانوم بودی و ماه بودی. من الان تنها ولی پر از مهر و محبت توام. باورت نمیشه که چقد دوست تر از قبل دارمت. چقد عزیزمی. چقدر حضورتو حس می کنم همه جا. همین خوبه دیگه. نه؟! من که قرار نیس کنارت باشم آیا نمی تونم احساستو توی قلبم داشته باشم؟ تو رو هر جا ببینم و حس کنم؟! اشکالی داره؟! یکی هم از بین این همه آدم دنیا اینجوری زندگی کنه طوری میشه؟! اون یکی منم! بزار من باشم! مرسی سارا.قلب میخوام در مورد ش ت و پیروزی بنویسم و چندبار خودم خودم رو نقض میکنم تا پایان خب اول اینکه پیروز شدن و نفر اول شدن و قهرمان شدن و جایزه گرفتن اصلا خوب نیست! برید از نفرات اول جهان بپرسید مدال هاشونو کجا گذاشتن، تو کشو افتاده تو اتاق خواب مثلا برید از نفراتی که اول نشدن بپرسید چه حس. توی این بیست و سال برام سوال بود آرزو داشتم واسه آینده یعنی چی نمیفهمیدم که آدما آرزو دارند یعنی چی خوب ادم یه کاری میخواد ه پا میشه انجام میده امروز میخوام آرزو کنم دلم میخواد برم موسیقی یاد بگیرم دلم میخواد برم دوره مهدکودک رو از جهاد ی بگیرم دلم میخواد ارشدم رو از علامه بگیر. نه میشه باورت کنم نه میشه از تو رد بشم.... نه میشه خوب من بشی نه میشه با تو بد بشم نه دل دارم که بشکنی نه جون دارم فدات کنم نه پای موندن منی نه میتونم رهات کنم نه میتونه تو خلوتش دلم صدا کنه تو رو ید اینترنتی لباس - ید اینترنتی لباس شب - ید اینترنتی لباس مردانه - ید اینترنتی لباس مجلس. امروز 26 مرداده، عروسی هم 26 شهریور .. باورت میشه فقط یه ماه مونده؟! چقدر کار رو سرم ریخته .. امتحانات هم هست .. خودم یه سری احساسات خل و چلی دارم، آقا هم که از منم بدتر! :d کلاً همه چی واسم حل شدست. اما با این اوصاف بازم هرازگاهی که از خواب پا میشم یهو ترس عالم میریزه توی دلم که ای واااا. "مرگ بدتره یا ج ؟" وقتی داشتم چشمامو از شکلات داغ توی ماگ تیره می گرفتم و به روشنی چشماش می دوختم، با خودم فکر مز ف ترین سوال ممکن رو پرسیده. مگه مرگ خودش یه نوع ج نبود؟ و مگه ج ، یه جور مرگ...؟ "نگفتی" بازدم محکمم تو بخارای سردرگم مایع داغ لیوانم گم شد. بی رحمانه گفتم: "تو ترجیح میدی ی. من از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت حرفی از جنس زمان نشنیدم! هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. ی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت . من به اندازه ی یک ابر دلم میگیرد ..... و شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟ باید امشب . دلتنگم این واژه مرا میخشکد دلتنگی واژه ی سختیه، تحملش آسون نیست، خصوصا وقتی دائما از دور و اطرافت میشنوی بابا نمیتواد تو زندگیش باشی، میخواد بکشه کنار، از زندگیت بره بیرون، و تو سعی میکنی بجنگی اما هر رفتاری میبینی این موضکف رو ببشتر برات باو ذیر میکنه، باورت رو نسبت به حرف ها. داداش که داشته باشی... یکی هست که وقتی ناراحتی تنها امیدت اینه که اون باورت داره و منتظر شندن حرفاته داداش که داشته باشی... یکی هست که با وجود اینکه حرفات تکرارین و همش غر زدنن انکار میکنه و میگه بگو داداش که داشته باشی... یکی هست خطاهاتو که براش میگی عصبی میشه و رگ غیرتش به جوش میا. داداش که داشته باشی... یکی هست که وقتی ناراحتی تنها امیدت اینه که اون باورت داره و منتظر شندن حرفاته داداش که داشته باشی... یکی هست که با وجود اینکه حرفات تکرارین و همش غر زدنن انکار میکنه و میگه بگو داداش که داشته باشی... یکی هست خطاهاتو که براش میگی عصبی میشه و رگ غیرتش به جوش میا. نه میشه باورت کنم نه میشه از تو رد بشم.... نه میشه خوب من بشی نه میشه با تو بد بشم  نه دل دارم که بشکنی نه جون دارم فدات کنم  نه پای موندن منی نه میتونم رهات کنم نه میتونه تو خلوتش دلم صدا کنه تو رو ید اینترنتی لباس - ید اینترنتی لباس شب - ید اینترنتی لباس مردانه - ید اینترنتی لبا. از یه جایی به بعد به خودت میگی اصلا چه دلیلی داره به ی بگم حالم بده! اونا چیکار میتونن واسم ن جز گفتن یه ناراحت نباش میگذره؟ در روز انقد میخندیو میگی: وای... من چقد خوشحالم که خودتم باورت میشه واقعا ح خوبه!! اما شبا وقتی سرتو رو بالش میزاری میگی نه!! اونقدرا هم خوب نیستم. کم کم گریه ی. کتاب « راز جذب پول در ایران » نوشته ی «علی اکبری» و در زمینه ی پولدار شدن در بازار کنونی ایران با صد اسکناس هزارتومانی نگاشته شده است. این کتاب از در دو بخش اصلی و ۱۱ فصل تدوین شده است. «باورت در مورد خودت چیه؟»، «وسعت فکری خودتونو گسترش بدین!»، «شوهر بی خاصیت من» و «همیشه باید خ. سعى نکن با نشون دادن اینکه خیلى بدبختى محبت ب ى و درواقع گدایى کنى ..در حالى که نیستى!! تو فقط ضعیفى ..اونقدر خودت رو ضعیف میدونى که جار میزنى چیزى رو که نمیتونى حل کنى! چیزى که اگر یک بار با خودت مرورش کنى میبینى حتى ارزش فکر هم نداره چه برسه به بیان .. همه توى زندگیشون ماجراهایى دا. از آ ین دفه ای که اینجا نوشتم اتفاق های هیجان انگیز زیادی افتاده.. مثل قهر و دلخوری.. سر ندیدن قشنگ ترین ماه قرن ! :) که خب بگذریم ازش که چقدر فش خوردی واسش :)) مهمتر از اون.. اتفاقی مثل.. مثل نفس کشیدن آغوشت.. آروم و بی دغدغه..! مثل خندیدن کنارت.. :) مثل طعم اون ماکارونی.. که از هر غذای دیگه. بسم الله مهربون :)
چقد دلم خیابون گردی میخواد ، چقد دلم پاساژ گردی میخواد ... قدم زدن توی پارک ... شهربازی رفتن و خندیدن ، کافه رفتن و حرف زدن ... سینما رفتن و پفک خوردن ... حتی پلی استیشن بازی و کل کل ... شب گردی و اهنگ گوش دادن ... والیبال و وسطی بازی .... کوه رفتن و املت خوردن ... بیرون رف. سلام عشق زندگی ما.خوبی عزیزکم ؟ چندروز پیش رفتم سونوگرافی!به اقای(اینجا سنوگراف خانوم نداره؛واسه همین دیگه مجبور شدم برم پیش اقای سنوگراف ) گفتم میشه همسرم هم بیان و صدای قلب کوچولومونو با هم بشنویم ؟!اقای گفت بله؛همسر شما از همون اول هم میتونستن تشریف بیارن!یکی رفت و باباجون . ید شارژ همراه اول از سایت ایتور ید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور مهلت بده میروم فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم ! ید اینترنتی شارژ همراه اول در این دنیا، خود را با ی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده اید. ید کارت شارژ همراه اول شارژ مستقیم همراه اول چه ی میخ. برای آدمی مثل من که همیشه سعی کرده در لحظه زندگی کند هم همیشه لحظاتی هست که با خودم فکر کنم کم گذاشته برای لحظه ام انگار...گاهی باید دور شد تا بعضی چیزها را فهمید. ب گفتم شاید فردا یکی از آن نیم ساعت های معروفمان را گرفتیم و امروز وقتی منتظر آمدنت بودم . وقتی پیام زدی باورت میشه دا. گاهی نمی شود... نمی شود با جماعت آدم ها جفت شد امان از وقت هایی که نمی شود زمین و آسمان را هم که به هم بدوزی روی بلندترین بام شهر هم که بایستی، وقتی قرار بر نشدن باشد، باز نمی شود ستاره ها را نشانه بگیری، از کوه ها الگو برداری و به ماه آرزوهایت را بگویی، بخواهد که روزگارت را پر از ب.