زمان آپدیت محتوا سایت - اخبار روز

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم دوم ابت تحلیل محتوا علوم دوم ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:105 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 91 ...
دریافت فایل


[اد. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم دوم ابت تحلیل محتوا علوم دوم ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:105 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 91 ...
دریافت فایل


[اد. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا قرآن اول دبستان تحلیل محتوا قرآن اول دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:141 ...
دریافت فایل


[ادام. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:81 ...
دریافت فایل


[ادا. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم سوم دبستان تحلیل محتوا علوم سوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:86 ...
دریافت فایل


[ادامه. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا قرآن اول دبستان تحلیل محتوا قرآن اول دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:141 ...
دریافت فایل


[ادام. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم سوم دبستان تحلیل محتوا علوم سوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:86 ...
دریافت فایل


[ادامه. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا فارسی اول ابت تحلیل محتوا فارسی اول ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 111 ...
دریافت فایل


[ادامه مط. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا فارسی اول ابت تحلیل محتوا فارسی اول ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 111 ...
دریافت فایل


[ادامه مط. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا قرآن اول دبستان تحلیل محتوا قرآن اول دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:141 ...
دریافت فایل


[ادام. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم دوم ابت تحلیل محتوا علوم دوم ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:105 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب . #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا فارسی اول ابت تحلیل محتوا فارسی اول ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 111 ...
دریافت فایل


[ادامه مط. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:81 ...
دریافت فایل


[ادا. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحلیل محتوا علوم دوم ابت تحلیل محتوا علوم دوم ابت فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:105 ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب . کارشناسان بازاری آنلاین تنها راه موفقیت در زمینه فروش آنلاین را طراحی سایت فروشگاهی و ارتقا ویژگی های آن می دانند. با طراحی وب سایت و تمرکز روی سئو مناسب و رسانه های اجتماعی یا ترکیب بنر تبلیغاتی و نمایش شبکه با شرکت های بازاری از طریق ایمیل به راحتی می توانید به تجارت خود رونق. عواملی وجود دارد که در قیمت طراحی سایت شرکتی تاثیر می گذارند. وب سایت شما مهمترین دارایی بازاری شماست و یکی از بزرگترین منابع که منجر به رونق گرفتن ب و کار شماست. جایی است که مردم اولین تصورات خود را تشکیل می دهند و این می تواند بین شما و رقیب شما تفاوت ایجاد کند. 4 عامل مهم که بر . در طراحی سایت یکی از فرآیندهای مهم انتخاب cms یا سیستم مدیریت محتوا است. هر ی ترجیح می دهد سیستم مدیریت محتوایی که دارد پاسخگوی نیازهای حال حاضر و آینده اش باشد. در این مقاله قصد داریم مزایای سیستم مدیریت محتوای وردپرس را با هم مرور کنیم تا بتوانید راحت تر آن را انتخاب کنید.
سرآ. تحلیل محتوا شیوه ای منظم و تکرا ذیر برای جمع بندی کلمات متعدد موجود در متن و تبدیل آنها به دسته های کوچک تر و واضح تر (بر اساس قانون کدگذاری) می باشد. تحلیل محتوا(content analysis ) از روش های اسنادی است که به بررسی نظام مند، عینی، کمّی و تعمیم پذیر پیام های ارتباطی می پردازد. این روش در دسته بندی روش ها، پهنانگر محسوب می شود و از آن برای بررسی محتوای آشکار پیام های موجود در یک متن می پردازد و در نتیجه وارد تاویل و نشانه شناسی محتوای پیام نمی شود. معمولاً زمانی که از تحلیل محتوا به عنوان یک روش نام برده می شود، تحلیل محتوای کمی مورد نظر است. با این حال، امروزه از تحیل محتوای کیفی نیز در روش های پژوهش اسنادی نام برده می شود که به گونه ای همان تحلیل محتوای مضمونی یا تماتیک است. در تحلیل محتوای کیفی، تلاش بر این است تا با کدگذاری باز، محوری و زمینه ای، مقولات محتوایی موجود در پیام های ارتباطی شناسایی و است اج شود.

آموزش تحلیل محتوا، به همراه کتاب آموزشی و پاو وینت ارائه کلاسی, content analysis
فایل هایی که پس از ید محصول در دسترس شما قرار می گیرد: فایل 1: کتاب آموزش تحلیل محتوا به صورت pdf و world (157 صفحه) فایل 2: پاو وینت تحلیل محتوا جهت ارایه کلاسی (34 اسلاید)، که شامل موارد زیر میباشد: مقدمه تعریف تحلیل محتوا تاریخچه کاربرد تحلیل محتوا هدف تحلیل محتوا ضعف و قوت تحلیل محتوا تحلیل محتوای کمی و مراحل اجرای آن تحلیل محتوای کیفی و مراحل اجرا و رو یکردهای موجود نرم افزارهای مورد استفاده مقایسه کامل دو روش کمی و کیفی ترکیب تحقیق کمی و کیفی منابع فایل 3: آموزش کد گذاری به همراه نمونه جهت استفاده در پایان نامه و یا مقاله
فایل 4: مقالات مرتبط


شرکت کوپین در جریان نمایشگاه ces 2018، از هدست سینمای خانگی جدیدی رونمایی کرده است که در عین نمایش محتوا، امکان مشاهده ی محیط اطراف را نیز فراهم می کند. ادامه مطلب آپدیت آنلاین نود32 ، 5 آذر 1395 آپدیت آفلاین nod32 روز 5 آذر 95 آپدیت نود 32 5 آذر 95 آپدیت روزانه نود 32 95/9/5 کد آپدیت نود 32 به تاریخ امروز پنجم آذر 95 آپدیت نود 32 95.5.5 آپدیت رایگان نود 32 مورخ پنجم آذر 95 آپدیت نود 32 جدید به روز 5 آذر 1395 جدیدترین آپدیت نود32 5 آذر 95 نود 32 5 آذر 95 آپدیت نود32 در تاریخ 95. معماری اطلاعات در طراحی سایت از اصلاحات رایج محسوب می شود. برای ارائه تعریفی از آن می توان گفت تمرکز بر سازماندهی و برچسب گذاری محتوا به شیوه ای موثر و پایدار معماری اطلاعات نامیده می شود. هدف این است که به کاربران کمک نمایید تا اطلاعات را پیدا کرده و به نتیجه مطلوب دست یابند. ب. امروزه کارآمدی بازاری و تولید محتوا بر همه ثابت و به جزیی ج ناپذیر از پروسه ی جلب اعتماد مشتری تبدیل شده است که نهایتا می تواند به تحولات مثبت در ب و کار شما منجر شود. مطالعات مختلف نشان داده است که افراد تصمیم گیرنده در حوزه ی تجارت تمایل دارند اطلاعات خود از یک شرکت را از طریق مقالات به دست آورند تا از طریق تبلیغات. اما مانند بیشتر تکنیک های دیجیتال مارکتینگ، وارد شدن به بازاری محتوا بدون داشتن اطلاعات لازم در مورد آن می تواند تاثیر منفی بر ب و کار شما داشته باشد. امروز در وبلاگ آژانس دیجیتال مارکتینگ بهیدو قصد داریم تا نکات مهمی که باید در تولید محتوا رعایت کنید را با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] طراحی سایت با وردپرس اگر در فکر طراحی سایت هستید به احتمال زیاد در مورد سیستم مدیریت محتوای آن هم فکر کرده اید که به چه پنلی برای مدیریت سایت خود نیاز دارید که بدون تخصص خاصی بتوانید آن را مدیریت کنید! در این مقاله می خواهیم در مورد سیستم مدیریت محتوا با شما کمی گپ بزنیم و باهم یک سیستم مدیریت محتوا را برای سایت انتخاب کنید. در حال حاضر در دنیا سیستم مدیریت محتوای بسیاری وجود دارد که برای طراحی سایت استفاده می شود . هر کدام از این سیستم مدیریت محتوا به اندازه ای محبوبیت دارند. یکی از این مدیریت محتوا وردپرس نام دارد که محبوبیت زیادی دست یافته است. می توانیم به راحتی بگوییم که بیش از نیمی از وب سایت های دنیا با مدیریت محتوای وردپرس طراحی شده است. این سیستم مدیریت محتوا کاملا فری می باشد و دسترسی به کدهای آن باز است . در ابتدا این سیستم برای ساختن وبلاگ ها کدنویسی شده بود و در طول زمان متخصصان آن را گسترش دادند و حال از آن برای طراحی سایت استفاده می کنند. می توانید وردپرس را برای انواع سایت ها به کار ببرید از جمله وب سایت شرکتی ، وب سایت شخصی ، وب سایت فروشگاهی و… نکاتی مهم علاوه بر این ها می توان به پلاگین های فری که در دسترس می باشد اشاره نمود که استفاده از پلاگین های وردپرس ، این سیستم را بدون رقیب کرده است و از ویژگی های دیگر آن تم های مختلفی است که با آنها می توانید یک وب سایت منحصر به فرد را طراحی کنید. یکی دیگر از ویژگی های عالی وردپرس امنیت آن است سیستم مدیریت محتوای وردپرس به صورت خ ر بروز رسانی می شود و روی امنیت کدهای آن متخصصین به خوبی کار کرده اند. در طول زمان وردپرس به ضعف های برخورد کرده که به سرعت برای ترفیع این ضعف عمل نموده اند. پلاگین های مختلفی سیستم وردپرس دارد که این پلاگین ها هم دارای امنیت فوق العاده هستند. ر های زیادی هستند که به سایت های وردپرسی برای آنها جذ ت دارد . زمانی که این سیستم را به روزرسانی نمی کنند دچار ضعف می شود. پس همیشه به یاد داشته باشید که وردپرس را ، به روز کنید. بهینه سازی دروب سایت هایی که از این مدیریت محتوا استفاده کرده اند. به دلیل اینکه بسیاری از تکنیک ها سئو را پوشش می دهد بهینه سازی سایت عالی انجام می شود. پلاگین هایی برای سئو در این سیستم مدیریت محتوا وجود دارد که شما را برای بهینه سازی سایت راهنمایی می کند. این افزونه ها به راحتی می توانند سایت شما در موتورهای جستجوگر در رتبه های اول بهینه سازی شود. براساس مدیریت محتوایی که برای سایت انتخاب می کنید سرعت سایت شما افزایش یابد. پس به طور کلی وردپرس انعطاف بیشتری را نسبت به سیستم های مدیریت محتوا دارد. در واقع این پلاگین ها یا افزونه های وردپرس هستند که سایت شما قدرتمند می کند. طراحی سایت را با مدیریت محتوا وردپرس می تواند بسیاری از مشکلات شما را در زمینه های سایت حل کند و یک سایت به روز با مدیریت بسیار آسان را در دسترس داشته باشید. استفاده از سبک طراحی سایت مسطح، فلت یا تخت flat در طراحی رابط نرم افزاری و برنامه ها نسبتا رایج است. ایجاد یک طرح مینیمال به طور شگفت آوری چالش برانگیز است. در این متن به ویژگی های طراحی سایت مسطح و تاثیر آن بر طراحی رابط به طور کلی می پردازیم.
محبوبیت کاربرد طراحی سایت مسطح
است. تولید محتوا در فروشگاه اینترنتی : حتما دیدید که تو خیلی از سایت های فروشگاهی که وارد می شوید با متن های تبلیغاتی متنوع روبرو می شید و وقتی وارد محصولات می شدی چیزی جز تصویر محصول و نهایتاً یکی دو تا خط توضیح بیشتر نمی بینید . به نظر من اکثر صاحبان فروشگاه های اینترنتی در تولید مح. بررسی انطباق بین محتوا و اه کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیرانبررسی-انطباق-بین-محتوا-و-اه -کتاب-زبان-انگلیسی-سال-سوم-متوسطه-از-دیدگاه-دبیرانپایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: نهاد تعلیم وتربیت یکی از قدیمی ترین و دیرآشناترین نهادهای زندگی است و قدمتی به اندازه حیات روی زمین دارد. به عبارت دیگر تداوم حیات بر بنیاد تعلیم وتربیت استوار بوده است و حتی درآن زمان که نهاد رسمی تعلیم و تربیت وجود نداشت. پیران قوم و .... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مهم ترین بخش بازاری اینترنتی امروزه شرکت های زیادی در حوزه بازاری اینترنتی یا دیجیتال مارکتینگ در ایران در حال فعالیت هستند. پست های مختلف، وب سایت های مختلف و روش های مختلف را پیشه کرده و در حال انجام فعالیت های مربوط به بازاری اینترنتی میباشند. متاسفانه در ایران کپی رایت بسیار فراوان در بین شرکت ها دیده میشود. کپی رایت مطالب، کار بسیار آسان و ساده ای است. به وب سایت مبداء مراجعه میکنند، این کار اگر با قید منبع صورت گیرد اصولی می باشد و الگوریتم های گوگل به خصوص مرغ مگس خوار، پاندا و پنگوئن شناسایی می کنند که وب سایت مربوطه بصورت اصولی کپی رایت کرده و ایرادی نمی گیرند. اما اگر این کار بدون قید منبع صورت گیرد الگوریتم های نام برده این موضوع را شناسایی کرده و نمره منفی به آن وب سایت میدهند. متاسفانه در ایران شرکت ها بدون در نظر گرفتن منبع و قید آن کپی رایت میکنند. دیجیتال مارکتینگ _____________________________________________________________________________________________________________________ در همه جای دنیا این یک امر غیر اخلاقی است. تولید محتوا یا content امری بسیار مهم برای همه شرکت های فعال در زمینه بازاری اینترنتی میباشد. از آن جا که گوگل بسیار هوشمند است پیشنهاد میشود که تولید محتوا را خودتان انجام داده و از کپی آن جدا خودداری کنید. تولید محتوا یا content امری تخصصی بوده و باید به صورت مداوم و برنامه ریزی شده صورت گیرد. بهتر است که محتوا را خودتان تولید کنید حتی در حد و اندازه ی یک صفحه a4. این بسیار بهتر است که مطالب را کپی و در سایت خود منتشر کنید. به نقل از بیل گیتس محتوا پادشاه بازاری است، پس از پادشاه بازاریای حمایت کنید و در باره خدمات، محصولات، خدمات پس از فروش و نوع ید یا استفاده از آن ها را برای مخاطبانتان شرح دهید و سعی کنید در مورد محصولاتتان توضیح دهید. این بهترین نوع تولید محتوا است. بهتر است روزانه یک مقاله کاربردی درباره محصولات، خدمات و نوع استفاده از آن ها را در سایت قرار دهید. محتوا را در شبکه های اجتماعی خود منتشر کنید. شبکه های اجتماعی، بسیار در بازدید سایت شما و رتبه بندی آن (seo) تاثیر دارد. شبکه های اجتماعی را به نام سایت خود (آدرس سایت) ثبت نام کنید. ع هایی که از آن ها استفاده میکنید را optimized کنید. حجم ع های شما باید زیر 100kb باشد. محتوا پادشاه بازاری است و آن را بسیار بسیار مهم فرض کنید. آکادمی ب و کار نیکان برگزار کننده دوره های عمومی و تخصصی تولید محتوا به شما کمک می کند. جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 021-88527793 021-88735952
منبع :www.nikanba.net سلام دوستان عزیز ، از آنجایی که آپدیت سایت به مرور زمان و به آرامی انجام می گیرد شما می توانید عضو پیج رسمی اینستاگرام وب سایت شوید . در پیج رسمی اینستاگرام می توانید از آ ین آپدیت های سایت همراه با لینک باخبر شوید ، علاوه بر آن می توانید مختصر اطلاعاتی در باب سازان مورد علاقه تا. در مقاله آ که جمع بندی موضوع تولید محتوا بود اشاره کردیم که برای موفقیت در ب و کار اینترنتی باید به تولید محتوا توجه ویژه داشته باشید و گام اول هم انتخاب کلمات کلیدی مناسب است. در این مطلب و مطالب بعدی به صورت جزئی تر تمامی موارد را به صورت گام به گام بررسی نموده و با بیان مثال ه.
سئو که به عنوان ی پیچیده اینترنت در قرن 21 از آن یاد میشود در واقع را ار های بهینه سازی وبسایت برای موتور های جستجو خصوصا گوگل است .
یادگیری را ارهای سئو و بهینه سازی آن میتواند تاثیرات مثبتی در سایت و ب وکار بگذارد که دانستن آن برای هر وبمستری از واجبات به حساب می آید .در اد. آپدیت جدید نود 32 ورژن 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 در تاریخ شنبه 12 اسفند 96
آ ین آپدیت nod32 هر روز در سایت آنتی پسورد
آپدیت رایگان نود 32 ورژن 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

آپدیت رایگان و جدید آنتی ویروس نود 32 در تاریخ شنبه 12 اسفند 96
یوزر پسورد نود 32 و کد لایسنس اسمارت سکوریتی ورژن 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<. الگوریتم پاندای گوگل چیست ؟
گوگل با سه الگوریتم اصلی رتبه بندی سایت ها را انجام می دهد. این 3 الگوریتم ، گوگل پاندا ، گوگل پنگوئن و در انتها مرغ مگس خوار گوگل هستند.
تیم تحریریه طراحی سایت پرنا در این مقاله در خصوص الگوریتم پاندای گوگل مطالبی را برای شما عزیزان بیان می کند.
الگوریتم google panda در سال 2011 معرفی شد. هدف آن بهبود رتبه وب سایت های با کیفیت ( از لحاظ محتوا ) و هم چنین کاهش رتبه وب سایت های بی کیفیت در نتایج جست وجوی ارگانیک بود.
اسم این الگوریتم ابتدا - farmer - بود. طبق ادعای گوگل این الگوریتم توانست طی چند ما ، نتایج جست و جو در زبان انگلیسی را 12 درصد بهبود ببخشد.

نکات مهم برای الگوریتم گوگل پاندا :

این الگوریتم با بررسی نکات زیر ، طراخی وب سایت های مشکل ساز و ضعیف را شناسایی و از نتایج جست و جوی گوگل حذف می کند.

محتوای کم - منظور صفحات با محتوای مرتبط بسیار کم و همچنین متن کم می باشد. مثله صفحاتی که یک بیماری را توصیف می کنند و کلا 5 خط محتوا دارند.
محتوای کپی شده - این موضوع بسیار رایج است ، خصوصا در کشور ما ، این الگوریتم سعی دارد با طراحی سایت ارزان هایی که محتوای سایرین را می ند برخورد کنند. این مشل ممکن است برای خودتان ایجاد شود ! متون (تقریبا یک پاراگراف ) را از یک صفحه سایت به سایر صفحات کپی نکنید ، حتما آن را کمی تغییرا دهید.
محتوای بی کیفیت - صفحاتی که بازدید کننده انسانی کمی دارند ، با کاهش رتبه مواجه خواهند شد.
اعتبار کم - این مشکل زمانی پیش می آید که شما از منابع نه چندان معتبر تولید محتوا کنید.
صفحات تولید شده تولید شده توسط کاربر - مانند بلاگ هایی که کاربران سایت های تولید می کنند (نویسنده ها نه ) ، این نوشته ها معمولا پر از غلط های املایی و مشکلات گرامری است.
صفحاتی که تبلیغات زیادی دارند - این نکته شامل وب سایت هایی می شوند که با تبلیغات بسیار زیاد ، دسترسی به محتوا را مشکل می سازند. ( در وب سایت های وطنی این مسئله به وفور دیده می شود )


الگوریتم پاندای گوگل , گوگل پاندا , الگوریتم بهینه سازی وب سایت , الگوریتم های سئو , google panda


محتوای کم و کیفیت که لینک های بسیاری دارند - با یک مثال توضح می دهم ، صفحاتی که لینک های زیادی به بیرون دارند ، باید خودشان رتبه خوبی داشته باشند. ( این موضوع بیشتر به تبلیغات و رتاژ آگهی و .. می شود )
وب سایت های بلاک شده توسط کاربران - بله ! وب سایت هایی که توسط کاربران بلاک می شوند رتبه کمی خواهند گرفت.
محتوای بی ربط به موضوع جست وجو شده - هر صفحه باید محتوای مرتبط با کلمه کلیدی جست و جو شده ارائه دهد. در غیر این صورت با کاهش رتبه مواجه خواهد شد.


از کجا متوجه شویم که الگوریتم پاندای گوگل با طراحی سایت انجام شده ما برخورد کرده است ؟

یکی از نشانه های احتمالی این موضوع ، کاهش چشم گیر بازدید کننده های سایت است. در روزی که این اتفاق افتاده احتمالا الگوریتم گوگل پاندا اپدیت شده است.

الگوریتم پاندای گوگل , گوگل پاندا , الگوریتم بهینه سازی وب سایت , الگوریتم های سئو , google panda

باید بدانید عوامل بسیاری در کاهش بازدید کننده سایت شما موثر است . مانند رشد رقیب شما که باعث یده شدن بازدیدکننده ها می شود.
مشکلات در سایت ، شدن سایت و حتی احتمال اینکه یک الگوریتم دیگر گوگل ، فرضا پنگوئن شما را زده باشد .

چگونه پس از توبیخ توسط الگوریتم بهینه سازی وب سایت گوگل پاندا ، دو مرتبه رتبه بگیریم ؟

در سئو ، بازگشت از توبیخ google panda یکی از سخت ترین کار ها محسوب می شود. از آنجایی کلیه تمرکز گوگل پاندا روی محتوا قرار دارد ، شما باید کیفیت محتوا را بهبود ببخشید.

جلوگیری از ارسال پست های اسپم در سایر سایت ها و وبلاگ ها
بهبود محتوا در راستای مفید بودن ، مرتبط بودن و هم چنین با اعتبار بودن
کم تعداد تبلیغات و لینک ها ی خارجی
چینش و نوشتن محتوا بر اساس کلمات کلیدی استفاده شده
حذف محتوای کپی در سایت خودتان
بررسی و اصلاح محتوای قرار داده شده توسط کاربران ( غیر از نویسندگان سایت)


نتیجه :
به طور کلی ، طراحی سایت های حرفه ای که محتوای مکرر و با کیفیت تولید می کنند ترسی از این آپدیت ندارند. اما اگر علی رغم تولید محتوای مناسب ، اشتباهات بالا را تکرار کنید احتمال توبیخ توسط الگوریتم پاندای گوگل بسیار بالاست. با تولید محتوای خوب می توانید از این الگوریتم برای پیشرفت ب وکار اینترنتی و برند خود استفاده ببرید !
طراحی سایت پرنا
بیشتر بخوانید


احتمالا در سالیان اخیر زیاد اصطلاح کیفیت محتوا را شنیده اید؛ بخصوص زمانی که صحبت از علایق گوگل می شود. اما براستی چه چیزی در این مقوله مهم است؟ چگونه یک الگوریتم آموزشی ماشینی میتواند تعیین کند که مقاله ای خوب یا بد است؟ ادامه مطلب... بنا به زمان تعریف های مختلفی از یک سایت حرفه ای میشه به عبارت دیگه می توان گفت که انتظاری که مخاطب از سایت داره به مرور زمان تغییر می کنه. سایت های که ده سال پیش به عنوان یک سایت زیبا شناخته شده بودند الان دیگه جذ تی ندارن. حتی افراد موافق این امر هستند که ظاهر سایت بعد از مدتی خست. سئواهورا وب ارائه دهنده ی خدمات : طراحی سایت ، سئو ، تبلیغات گوگلی ، بهینه سازی سایت ، تولید محتوا سایت ، طراحی لوگو و هر آنچه که شما برای معرفی ب و کار خود در بازار جهانی اینترنت نیازمندید .تماس با ما :وب سایت : www.ahooraweb.com02188971593 - 09127900796 پیوند ها :طراحی سایت -طراحی سایت فروشگاهی -طرا. طراحی سایت با وردپرس وردپرس یکی از سیستم های مدیریت محتوا است که کار طراحی سایت را بسیار آسان کرده است. طراحی سایت با وردپرس در حال حاضر یکی از آسان ترین و محبوب ترین راههایی است که طراحان وب سایت برای پروژه های خود انتخاب می کنند. شاید برای انی که با روند کار طراحی وب سایت آشنایی ندارند، اهمیت طراحی سایت با وردپرس چندان معلوم نباشد. پیش از اینکه سیستم های مدیریت محتوا یا همان cms ها بوجود بیایند، برای طراحی یک وب سایت ساده می بایست ساعت ها زمان صرف کدنویسی می شد. اما با آمدن سیستم های مدیریت محتوایی مانند وردپرس ، جوملا، دروپال و … و آسان شدن کار طراحی سایت ، افراد زیادی علاقه مند به طراحی سایت با وردپرس شدند. طراحی سایت با وردپرس علاوه بر اینکه آسان است و نیاز به دانش برنامه نویسی ندارد، بلکه پس از طراحی سایت ، مدیریت امور وب سایت مانند بروزرسانی مطالب در برگه ها و نوشته های آن هم کار بسیار آسانی است. همچنان با آژانس دیجیتال مارکتینگ بهیدو همراه باشید. ادامه مطلب یک شرکت طراحی وب سایت، ظاهر، طرح بندی و ویژگی های وب سایت را ایجاد می کند. این کار شامل درک طراحی گرافیک و برنامه نویسی کامپیوتری است. هنگامی که یک وب سایت حرفه ای در شرکت طراحی وب سایت ایجاد می شود، طراح می تواند به نگهداری و افزودن محتوا به وب سایت کمک کند. شرکت طراحی سایت با تی. تکالیف درسی را از نظر محتوا می توان به چهار گروه تقسیم کرد : 1- تکالیف تمرینی 2- تکالیف آماده سازی وآمادگی 3- تکالیف بسطی وامـتدادی 4- تکالیف خلاقیتی توضیحات کامل تر در ادمه ی مطلب [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]