دو عدد یار مهربان - اخبار روز

غول بزرگ مهربان ساخته شده از رمانی به همین نام 2016 در سبک خیال پردازی و ماجراجویی به معنای واقعیِ کلمه بی نظیر بود تمام حس های زیبای دنیا را میشد در چشم های سوفی و غول مهربانش تماشا کرد دوست داشتن در چشم های غول موج میزد دیدنش برای انی که کودک درونشان هنوز بیدار است به شدت توصیه میشود ! + غول من بزرگ تر و مهربان تر از bfg توی است :) به امید قدم زدن در سرزمین رویاها درخواب های کودکی ام
هر شب طنین سوت قطاری
از ایستگاه میگذرد
دنباله ی قطار
انگار هیچ گاه به پایان نمیرسد
انگار ...
بیش از هزار پنجره دارد
و درتمام پنجره هایش
تنها تویی که دست تکان میدهی ..
قیصر امین پور
.............................................
شب ها ..
درست لحظات بین بیدار. 0/0 خدایا درود فرست بر محمد و خاندان محمد 1/0 پناه میبرم به خداونداز«شرّ» رانده شده 1 سوره مبارکه فاتحةُ الکِتاب7 آیه مکی ،شماره مُصحَف شریف 1 ترتیب نُزول 5 جزء اوّل 1/1 به نام خداوند هستى بخش مهربان. 2/1 ستایش برای خداست پروردگار جهانیان. 3/1 «آن» هستى بخش مهربان. 4/1 صاحب(فرمان روای) روز. یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند... یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند... یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آ. مردم اغلب بی انصاف بی منطق و خودمحورند ولی آنان را ببخش.
اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش.
اگر موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت ولی موفق باش.
اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش.
آنچه رادر طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ولی سازنده باش.
اگر به شادمانی و آرامش دست ی حسادت می کنند ولی شادمان باش.
نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش.
بهترینهایت را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد
و در نهایت می بینی
هر آنچه هست میان تو و خداوند است نه میان تو و مردم!

" علی شریعتی " این دل اسیرعشق آقای مهربان است/اندر حریم مولا مملو زشیعیان است/هرگوشه حرم راباچشم دل نظرکن/کاشانه ولایت تفسیرزائران است/نام رضاهمیشه باشور گشته معنا/صدزمزم محبت ریزان ز دیدگان است/دستان ربنایی سویش دراز گشته/صحن وسرای آقا جوشان زعاشقان است/آید به مشهد او و کل شیعه/معنای بندگیها دراین حریم جان است/بهرظهور مهدی باشد حرم مهیا/عشق رضا و مهدی آهنگ مومنان است/


ای مالک ...!
بدان اگر مهربان باشی ، تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش ...!
اگر شریف و درستکار باشی ، فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش ...!
نیکی های امروز تو را فراموش می کنند ، ولی نیکو کار باش ...!
بهترین های خودت را ، به دیگران ببخش حتی اگر اندک باشد ...!
در انتها خواهی دید آنچه می ماند ، میان تو و خدای توست ... نه میان تو و مردم ...!

#مولا_علی_(ع) برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که حجت ال و المسلمین مهدی منصوری شهر شربیان از توابع بخش مهربان که حدود 3 سال است مسئولیت شهر شربیان بر برعهده دارد در آستانه خداحافظی از مسئولیت نهاد شهر شربیان قرار دارد .
https://t.me/vafadarmehrabani ادامه مطلب امروز خورشید درخشان تر است و آسمان آبی تر نسیم زندگی را به پرواز می کشد و پرنده آواز جدید می سراید امروز بهاری دیگر است در روز تولد مهربان ترین در میلاد ی که چشمانم با حضورش بارانی است امروز را شادتر خواهم بود و دلم را به میهمانی آسمان خواهم برد جشنی برای میلادت بر پا خواهم کرد . « مهربانی ها» را در یار مهربان بخوانید! در این گزارش به سراغ کتاب هایی رفته ایم که از مهربان ترین مخلوق عالم سخن می گویند. به گزارش خبرنگارحوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اینکه قلم به دست گیری تا از بهترین مخلوق عالم بگویی کار ساده ای نیست. او که «رَحْمَةً لِلعا. مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محور اند... ولی آنان را ببخش اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند.... ولی مهربان باش اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند.... ولی شریف و درستکار باش نیکی های امروزت را فراموش می کنند.... ولی نیکوکار باش بهترین های خود را به دن. گاهی فکر می کنم به راستی که یار مهربان است . خیلی آرام می آید آرامت می کند و می رود تو را با دنیای خودش آشنا می کند و می رود ... کتاب را می گویم همان یار مهربان .. امروز 22آبان 1395 مرکز فرهنگی هنری جم میزبان جمعی از دانش آموزان بود که به شوق هفته کتاب به این جا آمده و از کتاب ها بازدید د.. مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ، ولی آنان را ببخش اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ، ولی مهربان باش اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ، ولی شریف و درستکار باش نیکی های درونت را فراموش می کنند ، ولی نیکوکار باش بهترین های خود را به دنیا بب. محمد کیهانی فرزندی خوب و دلبند بود برای پدر. احترامی زائد الوصفی به پدر می گذاشت. و اینک پدر دلتنگ آن مهربانی هاست. اولین روز پدریست که چشمان مهربان فرزند را نمی بیند. محمد کیهانی پدری مهربان بود برای فرزندان. تمام محبت، تمام عشق بود. امسال روز پدر اولین سالی است که فرزندان دستا. خدایا مرا ببخشبه خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می تنها هستمبه خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می م و من نمی آمدم ؛ مرا ببخشبه خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود ؛ مرا ببخشبه خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شدمرا ببخش ؛ به خاطر تمام گله هایم مرا ببخشمهربان من! از تو می خواهم اى بخشنده گناه بزرگ و اى پیوند دهنده ی هر استخوان ش ته! که گناهان مهلک خطرناکم را ببخشى*****مهربان من!می دانم اگر تو دستم را نگیری،هیچ دستم را نخواهد گرفت...مهربان من!خطاها و گناهان، لباس خوارى و ذلت بر من پوشانیده...توبهمهربان من!دورى از تو جامه عجز و بینوایى بر تنم انداخته...مهربان من!جنایت بزرگ (پرستیدن هواى نفس) مرا دل مرده کردهمهربان من!با لطف و کرمت این دل مرده ام را زنده کن، اى مقصد و مقصود و مطلوب و آرزوى قلبی من...مهربان من! قسم به عزتت که من ى که گناهانم را ببخشد غیر تو نمى شناسم...مهربان من!پس اگر تو مرا از درگاهت برانى دیگر به چه ی پناه ببرم؟مهربان من!از تو می خواهم اى بخشنده گناه بزرگ و اى پیوند دهنده ی هر استخوان ش ته! که گناهان مهلک خطرناکم را ببخشى ...مهربان من!زشتی هاى پنهانى فضاحت آورم را بپوشان و مرا در عرصه قیامت از نسیم خوش عفو و عنایتت جدا مساز ...مهربان من!سایه ابر رحمتت را بر سر گناهان من بینداز و باران لطف و محبتت را بر عیوب و پلیدیهاى اعمالم بباران ...مهربان من!آیا بنده گریخته به جایى جز به درگاه مولایش می تواند برود؟ یا از خشم و غضب مولایش غیر او ی می تواند حمایتش د؟مهربان من! خدایا اگر پشیمانى از گناه توبه است قسم به عزتت که من از پشیمانانم ...مهربان من!اگر استغفار و طلب آمرزش موجب محو گناه است، پس من از آمرزش طلبانم...یا مجیبدعایم را مستجاب کن و از امیدى که به لطف تو دارم محرومم نگردان و توبه ه‏ایم قبول فرما و خطاهایم به کرم و رحمتت محو گردان اى مهربانترین مهربانان عالم.برگرفته از مناجات ائبین سجاد (علیه السلام) خدای من، مهربان، دلسوز، خلاق، بخشنده، فهمیده و شوخ طبع است. (بابا لنگ دراز، سومین نامه جروشا ابوت از لاک ویلو) هر بار که این جمله رو خوندم، احساس نمیشه برای خداوند، وصف شوخ طبعی رو به کار برد... ولی (ص) و المومنین (ع) مزاح می د! اما هنوز هم نمی دونم میشه یا نمی شه... شاید بشه... شاید هم . وقتی به فرمانداری مصر منصوب شد مسئولیت های اورا این چنین بیان فرمودند :1- دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت ، مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش . چرا که مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو اند . اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا . با چهار مهربان باش پدر مادر برادر خواهر از چهار چیز به خدا پناه ببر همّ حزن ناتوانی بخل به چهار سخت نگیر یتیم بیچاره فقیر مریض به چهار چیز خود را آراسته کن صبر بردباری علم کرم به چهار گروه نزدیکتر شو مخلص باوفا کریم صادق با چهار دوستی مگیر دروغگو حسود لجباز چهار محرومشان نکن هم. با چهار مهربان باش پدر مادر برادر خواهر از چهار چیز به خدا پناه ببر همّ حزن ناتوانی بخل به چهار سخت نگیر یتیم بیچاره فقیر مریض به چهار چیز خود را آراسته کن صبر بردباری علم کرم به چهار گروه نزدیکتر شو مخلص باوفا کریم صادق با چهار دوستی مگیر دروغگو حسود لجباز چهار محرومشان نکن هم. ی که نسبت به مؤمنان از همه مهربان تر و رؤوف تر می باشد.این عنوان و لقبی است که اکرم صلی الله علیه وآله به المؤمنین علیه السلام فرمود:
«أَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ بِاللَّهِ إِیماناً وَأَوْفاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَرْأَفُهُمْ بِالرَّع. جلسه جمع خوانی کتاب "دوست مهربان کبوترها" از سری کتابهای جشنواره رضوی روزپنج شنبه 10 تیر با حضور کتابداران کتابخانه و ک ن و نوجوانان علاقه مند به مطالعه و کتابخوانی در کتابخانه عمومی آیت الله شریعت برگزار شد. پیش از شروع نشست توضیحاتی پیرامون جشنواره کتابخوانی رضوی و نحوه شرکت. شهید علی اصغر نوازنی شهید نوازنی جوانی خوشرو و مهربان بود . با تمام هم سن و سالی هایش رفیق صمیمی بود . روحیه لطیفی داشت و به خانواده اش عشق می ورزید و برای پدر ن نایش خدمتگزاری مهربان ودلسوز بود . شهادتش را باور نمی کردیم ولی او لایق بهشت خدا بود . یادش گرامی. شریف و خنده رو و اهل ت. می گویم "دوستت دارم"،طوری نگاهم کن گویی خدا بنده ای را وقت عبادت می نگرد؛همانقدر عاشقانه،همانقدر مهربان.(حامد نیازی) مهربانم سلام!

عزاداری هایت قبول... که قبول است...
اصلا روضه رفتن های ما هم زیر سایه شما قبول می شود...

آخه...

نمی شه هوای شهید رو به سر داشت،
اما هوای زمانِ حال رو نداشت...

راستش وقتی می دیدیم تو روضه غریبه ایم،
پای شما رو وسط می کشیدیم و می گفتیم:
صاحب ما زمانه... به ما هم یه چیزی بفهمونین...

مهربان من!

ما محرم رو با شما می خوایم...
تو روضه ها،
ما رو برای نوکری خودتون آماده مون کنین...

#مهربان_من
#کجاست_منتقم_شهید_کربلا
درگذشت مادر مهربان حاج خدیجه یعقوبی را به فامیل حاجی و یعقوبی و سایر بستگان تسلیت عرض می کنم. امید که در این خزان طبیعت که خزان عمر مادر را رقم زد صبور باشند. روحش شاد. حاج خدیجه بسیار مهربان بود و همیشه از لابلای خاطرات کودکی ام، یعنی زمانی که در مدرسه ۱۷ شهریور فوتبال بازی می ک. هو اللطیف


دلم تنگ شده برای حرم حضرت حسین علیه السلام. برای دردانه ی خدا. برای خون خدا. برای شش گوشه اش. برای حریم امن و امانش. از همه ی کربلایی ها ممنونم که حرمش را محافظت می کنند و نامحرم به آنجا راه نمیدهند. دلم تنگ شده برای طواف دور دو حرم. برای اشتیاق راه رفتن های به سمت ح. سونوگرافی transabdominal گلرنگ golrangpi.com آزمایشگاه رس ساناگستر sanagostar فلاحتی falahati نیلپر nilperco مهربان پلاست mehrabanplast پرتلند portland ابراهیمی megd ابان تک abantak حصارکی hesaraki ایران پخش iranpakhshco ابریشم نقره ای ngsilk ایرانپخش iranpakhshtg ید سیمان سانا گستر غرب sanagostaregharb.com نوین تعمیرات www.novintamirat.com مهربان پل. مهربان مــــــــــــــ ـــــــــــــن دوست دارم همیشه از تو بنویسم... بی آنکه در جستجوی قافیه ها باشم... بی آنکه واژه ها را انتخاب کنم... دوست دارم از تو بنویسم که میدانم هنوز دوستم داری... هر سپیده دم... یک سبد مهربانی از تو دریافت میکنم... پس اشکهایم را پاک میکنم... زیرا تو خالق چشم. یا رئوف پیکی است در کنار همچون باد در گذر همراه با دریا چونان باران لطیف و بی صدا انگار می بارد بر سر ما هر با که او را دیده ایم شک نداشتیم که..... این است مهربان دستان او اوی که الان نیست در بر ولی جوشش دلش همراهی مان می کند چون کوه سخت است با دشمن ات لیک چنین نرم سختی ندیده مگر همین . یا رئوف پیکی است در کنار همچون باد در گذر همراه با دریا چونان باران لطیف و بی صدا انگار می بارد بر سر ما هر با که او را دیده ایم شک نداشتیم که..... این است مهربان دستان او اوی که الان نیست در بر ولی جوشش دلش همراهی مان می کند چون کوه سخت است با دشمن ات لیک چنین نرم سختی ندیده مگر همین. در این پست طرح درسی روزانه مربوط به کتاب پیام های آسمان پایه هفتم آورده ایم . این طرح درس در 2 صفحه و در دو قالب ورد و pdf تهیه و تنظیم شده است .
امکان تغییر محتویات این طرح درس وجود دارد و معلمان می توانند قسمت های مختلف آن را ویرایش کنند .
موضوع درسی که می خواهیم تدریس کنیم ، بی. یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشت. با سلام و احترام و خدا قوت ریاضی:شمارش چند تا چند2تا6 همراه با ضرب مرتب و خوانا آهنگین خوانده و نوشته شود از پدر و مادر مهربان بخواهید لطف کنند و از شما گلهای نازنینم به صورت پراکنده بپرسند. با سپاس از اولیاء مهربان فارسی: رونویسی درس فداکاران صفحه ی دوم زیبا و خوانا و نوشتن و خو. از یک برادر دلسوز و مهربان چه انتظاری دارید؟
آیا او نباید در روزهای سخت تمام توان خود را به کار
گیرد تا شما به آرامش برسید؟
قطعا همینطور است و من تا جایی که در توان دارم برایتان جانفشانی می کنم
نگران انتقال و مسائل جانبی آن نباشید و ایمان داشته باشید که بعد از هر سختی
قط.
چرا مهربان باشم ؟ فاطمه سعیدی : سلام می کنم به حکیم چهارم کشورمان حکیم ارد بزرگ عزیز من سعی می کنم به همه خوبی کنم اما همیشه نتیجه ع دریافت می کنم هر چی خوبی می کنم باز حس می کنم از این رفتار من دیگران سوء استفاده می کنن چکار کنم تا از این حس بد خلاص شم حس می کنم دارم خودآزاری می کنم آیا باید در رفتار و کردار خودم تجدید نظر کنم ؟


پاسخ حکیم ارد بزرگ :
null
بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش . کتاب سرخ – فرگرد مهربانی – سخن ۹
مهربانی نیکوترین داشته و خوی آدمی است به خود ببالید که سرشتی پاک در شما هویداست
فرگرد مهربانی در کتاب سرخ را بخوانید و در آنها شه کنید .
http://www.hakimorodbozorg.com/?p=108

منبع مطلب بالا آدرس زیر است : http://www.hakimorodbozorg.com/?p=763
برچسب ها: حکیم ارد بزرگ, پاسخ به سئوالات مردم توسط حکیم ارد بزرگ, پرسش و پاسخ با حکیم ارد بزرگ, hakim orod bozorg صفایی بود دی ش ب با خی خلوت ما را ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو مهر با همه بی مهریش تمام شد و مثل همه روزهای نبودنت حرام شد. جایی خواندم ؛ مهر را بر سر آبان بگذاری میشود مهربانی ! من اما آبان را همیشه مهربان دیده ام. وقتی برایم رنگ آمدن تو را دارد و امید حضورت را . با اینکه خیلی بده. یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سب. "زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به تاخیر انداخت" شاید فرصت ها هرگز تکرار نشوند شاید فرصت تقدیم یک نگاه مهربان یک کلام زندگی بخش و یا یک لبخند روح بخش به پدر به مادر به یک دوست به یک همراه و به هر ی که به مسیر زندگی ما زیبایی آشنایی بخشیده است هرگز تکرار نشود .
متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.

روزی پیامم را
هر قا. بسم رب الحسین...

سلام مهربان ارباب حسین علیه السلام ، سلام..

خواستم حرفی که تو دلم مونده رو بگم آقاجان
بابت همه مجالسی که مادرتون ما رو دعوت
بابت همه اشک های که اجازه ی ریختنشون رو مادرتون داد..
بابت همه دلتنگی هایمان برای تان حسین فاطمه سلام الله علیها..
بابت اجازه برای همه قدم هایی برای هیئت تون برداشتیم..
برای اندوه شما حسین و زینب سلام الله علیها..

حتا بابت نذری هایی که دور از زندگیم جآنم از گلوم بیشتر از چند قاشق همونم به سختی پایین رفت..

بابت کربلایی که نطلبیدی و منتظرمون گذاشتی
بابت همه چی ممنونم مهربان ارباب..
بابت همه چی از مادرتان فاطمه سلام الله علیها ممنونم..

این هایی که گفتم همه شان نعمت اند!
و نعمت دیدنشان سخت است گاهی مثلا" وقتی خیلی دلتنگ کربلاییم و خیلی منتظر و نمی طلبی ، ولی باز هم میگویم نعمت است...

بابت همه چی ممنونم اما
میدانی مهربان ارباب...
ایمان ها عوض شده
بعضی مان خیلی مغرور شدیم
همه ی این نعمت ها را از خودمان میدانیم یا از شما میدانیم و با افتخار به دیگران ف ش رو میفروشیم..
و این عین راه ضل است...

بگذریم مهربان ارباب حرف زیاد است
دیگه یاد گرفتم ظلم زیر خیمه ی شما را به پای شما ننویسم!
ولی مهربان ارباب این محرم و صفر هم گذشت
ما را کربلا نبردی
اسم ما را بعضی با ایمان ها ، بعضی کربلا رفته ها، جامانده گذاشتن...

به نقطه ای رسیده بودم از درد که به مادرتان گفتم
اصلا" کربلا رفتن ارزشی دارد؟ وقتی برایش اینهمه دل بشکنند زجر بکشیم حرف بشنویم
اصلا" ما کربلا نخواستیم...

ما از راه تو جا م م نه از تو مهربان ارباب...


ان شاءالله که آ ین محرم و صفر مان نباشد.