دوستت دارم - اخبار روز

 آرام دوستت دارم جاری هستی در تمام احساسم...!!! غزل های ناب را یکجا برایت می نویسم و زیر لب میکنم آرام تر آهسته بیا «آرام جانم» قصه ی تو مثنوی ست ...❤ ... ﺑﻪ ﺣﺪے ﺩﻭﺳﺘﺖ دﺍﺭﻡ ڪﻪ ﻣﺪﺍﻧﻢ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﺯے ﺳﻮﺍﻟﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺍﻦ ﺑﺎﺷﺪ : ﻪ ڪﺮﺩے ﺍﻭ ﺮﺳﺘﺪَت...!؟
هر روز و هر ساعت و هر لحظه که به عمرم اضافه میشهبیشتر دوستت دارم و قلبم در مقابل حسی که به تو داره سبک تر میشهخیلی دوستت دارمشاید از چند و چون و خم و پیچ های اخلاقی ت بی اظلاع باشم اما انقدر محبت می کنی و وقت می گذاری و برای تعالی روح من راهنمایی م میکنیکه بیش از پیش دوستت دارم دوست عزیز و آرام و شنوا و دانای من
image result for my heart دوست داشتن فقط گفتن دوستت دارم نیست بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه ای باشد که نه از کوچه اش معلوم است نه از رنگ درش و نه از پلاکش و فقط آن را از عطر گل های باغچه اش میشناسی #تفتی تو را می جویم فراتر از انتظار فراتر از خودِ خویشتنم و آنچنان دوستت دارم که نمی دانم کدامیک از ما غایب است ...

پل الوار
تا حالا لواشک با چایی خوردین؟؟؟ خیلی خوش مزه است^___^

"دوستت دارم" در زبان مردان شکل های مختلفی دارد بعضی ها با یک شاخه گل بعضی ها با یک چشمک در یک مهمانی شلوغ برخی با بوسه ای آتشین در نیمه های شب عده ای با گفتن: "خانم، آستینم را تا میزنی؟" اما فقط تعداد اندکی از آنها بجای گفتن دوستت دارم، برای معشوقه شان شعر می سرایند! با این تفاوت که می خواهند تمام دنیا از این دوست داشتن باخبر شوند!
فریبرز پور شفیع ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡﭼﻮﻧﺎﻥ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎﺭﯾﮏﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ دوست می دارم.ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮ ﺭﺍﻭ ﻋﺸﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ؟ﯾﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ - ﺩ. همه می گویند قوی باش آیا آن ها تنگنای که در آن محسوریم را درک کرده اند مهم نیست دیگران چه می گویدند عشق تو من را به معجزه های آسمانی مومن کرده است اما گاهی من نیز نیاز دارم تا نفسی چاق کنم، دست به زانوهایم بگیرم و دوباره قامت راست کنم بگذار مردم موعظه هایشان را ند من در این هیاهو. آقاجان صدای هلهله کنیزان بی شرم ، و خباثت ام فضل لعنه الله علیها نمی تواند سد محبت ما به تو شود... ما صدای آقای خود را می شناسیم .... صدای حزین تو را آقا گاه و ثانیه هایی که در غربت یاد شهید کربلا می کردی ... دوستت دارم باور کن ! ... کاش امشب میرفتیم کیف می یدیم....ای کاش... دوستت دارم جورِ دیگر می گویم سلام علاقه یِ نازم دوستت دارم ح چه گونه است. من، به فکرِ تو خوبم! می بوسمت. هرجا، هروقت.. بعد از شعر تو گفتی: منو هر روز همونجور دیروز دوست داری...گفتی هوارتااااا.... محبوبِ من!میدانی؟!زن بودن عجیب میچسبد؛وقتی تو آنقدر در من ریشه دوانده ایکه دوست دارم تمامِ عمر را برایت نگی کنم و پا به پایت پیر شوم ...میخواهم برایت بنویسم:دوستت دارم؛به وقتِ خیس شدن هایمان زیر بارانِ تندِ اردیبهشت ...به زیبایی شکوفه های بهارنارنجِ باغِ پدربزرگ ...دوستت دارم؛به وقتِ روزهای قرار کاری ات؛ وقتی عطرِ خوشِ تنت توی خانه میپیچد،چنان غرق تو میشوم که پیازِ سرِ اجاقم میسوزد و پیراهنت چروک میماند ...دوستت دارم؛به وقتِ عصرهایی که کنار چایِ دارچینت عاشقانه هایم را میخوانم و تو واژه به واژه اش را قند چاییت میکنی و سر میکشی ...دوستت دارم؛تو چه میدانی که من دلم ضعف میرود برایِ چندین سالِبعدمانبه وقت چهل سالگی ...برای عینکِ قابْ مشکیِ نزدیک بینی که میزنی تا چشمانم را واضح تر بخوانیبرای تارهای سفید رنگِ روی شقیقه ها و چین های رو پیشانیت!دوستت دارم؛آنقدر که حتی گاهی فراموشم میشود تو نیستی و من تنها در خیالاتم با تو هروز عاشقانه هایم را زندگی میکنم ...محبوب من؛برای نوشتنتنها یک "تو" نیاز استتا تمامِ صفحاتم پر شود از دوستت دارم هایی با سه نقطه ...پس نگاه کن؛من مینویسم "تو"،تو بخوان دوستت دارم ...!
" منیره بشیری "


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اس ام اس عاشقانه دوستت دارم سری جدید اس ام اس عاشقانه دوستت دارم سری جدید اس ام اس عاشقانه دوستت دارم سری جدید اس ام اس عاشقانه دوستت دارم سری جدید پیامک های اخیر و ناب عاشقانه با موضوع دوستت دارم و عاشقتم، در قالب برترین جمله ها برای علاقمندان آماده شده هست. دوست داشتن را نه مینویسند ونه می گویند بلکه اثبات می کنند
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن اخیر
جانم باش تا به لبم برسی
می خواهم همۀ ببینند
با تو جان به لب شدم لعنتی دوست داشتنی
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
ولی این جا ب سوی اسمانهاست
هنوز این دیده ی انشاالله
خدایا این صدارا میشناسی؟
من اورا دوست دارم دوست دارم
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه
زخمهایم معتاد دستهای ند
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ میفته
ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﯽ
ﮐﻪ خیلی ﺩﯾﺮ شده واسه دوست داشتن
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه
این طور قبول نیست
چشم هایت را زمین بگذار
بیا دست خالی بجنگیم
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن اخیر
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﯽ
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺍﺳﺖ
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
الهی برسد شبی که گوش تلفن کر
دوستت دارم را در گوش خودت بگویم
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
دوست داشتن تو رو مخفی
زیرا این جهان تمام دوست داشتنی هایم را گرفت
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه
دلم تنگ هست
تو بیا بشکاف
و دوباره کوک بزن
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻛﺴﻲ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ
ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺍﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻧﻮﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩ
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه
عشق یعنی :
من
با تو
خوبم
و دیگه ای رو نمیخوام
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن اخیر
تو
تنها یکیست آن هم تویی
من دیگران را شما خطاب میکنم
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه
عشق همین خنده های ساده توست
وقتی با تمام غصه هایت می خندی
تا از تمام غصه هایم رها شوم
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن اخیر
شب از جایی شروع میشه که
تو چشماتو می بندی
.
.
.
.
اس ام اس دوست داشتن
می سپارم به نسیم بوسه از جنس بلور / دل من تنگ تو باز باد در حال عبور
بوی چشمان تو را می رساند به مشام / میدهد آرامش به دل نا آرام اس ام اس عاشقانه دوستت دارم سری جدید هوس تنهایی کرده ام.جای خ می خواهم و صدای او را که دائم بگوید : "دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم" و من با صدایش در خودم غرق شوم و بغض کنم تا کلافه شوم و بگویم : " بس است دیگر! بگو دوستت ندارم. بگو از تو متنفرم، بگو برو گم شو!" و او با بغض بگوید: " دوستت ندارم. از تو متنفرم. برو گمشو" و م. دوستت دارم گُلم، این حس زیبا مال تو آرزو دارم تمام بهترین ها مال تو هر غزل یک باغ گل هر بیت یک طرح لطیف باغ کاشی کاری گل های مینا مال تو جلوه ی زیبایی یک آسمان اشعار ناب آبی افسانه ی دنیای نیما مال تو یک بغل آغوش گرم اندازه ی تن پوش تو مایه ی آرامشم! پنهان و پیدا مال تو در نگاهت دور . رد پای خاطرات مرا
ببر با خود تا اولین دوستت دارم
کمک کن بی تو نمانم
من در تک تک غروب ها
من در
تک تک باران ها
من در
غرور درد
بارها تو را تجربه کرده ام
کمک کن ثانیه ها را بی تو رج نکنم
مهدیه لطیفی «به نامش» دوستت دارم به اندازه تمامِ ستاره ها به اندازه تمامِ ...
شنبه ۹.تیر.۹۷ اولین باری که اومدم مسجد !
به هر که گفتم دوستت دارم رفت من در کاهش جمعیت این شهر دخیلم. نفرین به توکه نیستی نفرین به غم که هست نفرین به این دلی که از رفتنت ش ت نفرین به خاطراتی که توذهنمه نفرین به خونه ای که بی توجهنمه نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم با این که نامردی نفرین به این کاری که بادلم کردی من دوستت دارم کاشکی که برگردی نیستی بخوای ببینی بی توچ. the words \"i love you\" عبارت \"دوستت دارم\" there are those who think that love comes with a lifetime guarantee هستند انی که فکر می کنند عشق به اندازه ی یک عمر ضمانت دارد but we know from those around us that this may not always be, ولی ما، با توجه به اطرافیانمان، می دانیم که این چیزی نیست که همیشه ماندگار باشد باقی در ادامه مطالب... نگاهِ من نگاهِ تو چه مشاعره ی عاشقانه ای است... عزیزترینم؛ مدت هاست اینجا برایت ننوشته ام ولی امید دارم که بیایی و بخوانی... حالا که سه سالی می گذرد از آن شب خواسگاری و نگاه های پر از شرم و چشمانی که نمیتوانستند خیره شوند به هم... امروز آمده ام برایت بنویسم که به اندازه لحظه لحظه ای. مــن آرام دوستت خواهم داشت...
همین که بودنت را حس کنم کافیست!
من از دور عاشقی خواهم کرد..
من از دور دوستت خواهم داشت
بی هیچ عطری
آغوشی
لمسی
ویا حتی بوسه ای
تنها دوستت دارم از دور
این سهم من از توست . دوستت دارم؛ عزیزم! ای همای بی همتا! اگر چه دیـــر می شوم ولی بـدان که می رسم بـــه فاصله فکـــر نکن کمی بمان کـه می رسم اگــر چه عمـــر رفته و جــوانی ام پیـــر شده به تو در این جهان نشد درآن جهان که می رسم افشین_مقدم
مینویسی
دوستت دارم...
ارسال نمیکنی....
ترس ازاین مضحک تر!!؟
آدم بایدمردباشد....
حرف حساب بزند...
حتی اگربی جواب باشد... حواست هست به هر درى که مى زنم دوستت دارم وجود نزدیک به چهل سال است پدرم ...تو هرگز نمیمیری بچه ات همیشه به فکر تو هست تو چنان در دل و جان این فرزندت ریشه دو که بعد از گذشت 38 سال پدر جان هنوز دوستت دارم بیشتر از دیروز و کمتر از فردا تو فقط پدر نبودی تو همه دنیای من بودی تو عشق من بودی تو زنده ای هر نفسی که می کشم پدرجان بیاد تو هس. مصطفای من سلام ح خوبه عزیزدلم.امیدوارم خوب باشی برای خوب بودنت و رها شدنت همیشه دعا می کنم دلم بی نهایت برات تنگه تو همه چیز منی. مصطفی یه چیزی بگم؟اشک تو چشمام جمع شده دلم برا صدات یه ذره شده دلم واس دروغات تنگ شده کاش می شد یه روزی دستاتو می گرفتم و همونجا می مردم.دلم بی نهایت م. گاهی هم قشنگ حرف بزنیم!کمی قشنگ تر…بگوییم «می دانی؟ توی پوست خودش نمی گنجید!»و از دوست مان بگوییم که خوشحال بوده است. فقط خوش حال بوده ها ، اما ما این جور می گوییم که حال خودمان هم خوش بشود.در وصف حالی که داشته ایم بگوییم : طربناک!در وصف جایی که بوده ایم بگوییم : فرح بخش!بگوییم برگ ها به درآمدند.بگوییم آسمان بازی اش گرفته بود.بگوییم باران داشت گونه هامان را نوازش می کرد.بگوییم دلم برایت رفت…بگوییم دردت به جانم!بگوییم دوستت دارم!یک جور بگوییم دوستت دارم که قشنگ ترین دوستت دارم دنیا باشد…
- حسین وحدانی
امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم
و فردا بیشتر از امروز.و این، ضعف من نیستقدرت تو است.... تک تک وجودم رابه تومدیونم تپش قلبم فقط نام توراصدامیزند هیچ وقت منوتنهانذارکه بدون توگم میشوم هستی ام نیازمندوجودتوست وتوتنهاخالق وجودم هستی دوستت دارم می خواهم از تو بگویم بی آن که در جستجوی قافیه باشم و بی آن که حتی در جستجوی واژه ها باشم در این شب ها که گویند عزیزترین خداست می خواهم از تو بگویم از تو که عاشقانه دوستت دارم و می دانم که دوستم داری با ساده ترین کلمات همراه با همین اشکی که دارد می غلتد و فرو می افتد می خواهم بگویم . و چه انتظار بزرگی است اینکه بدانی پشت هر “عاشقتم” چقدر دوستت دارم…! “دوستت دارم” هایت را به ی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای گوش دادن آن کنار گذاشته ام . . . دوست داشتن به تعداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است ؛ که باید بدون سخن هم لمــــــس شود … دوستت دارم؛ عزیزم! ای لبخند لبانت، تحیر آفرینش! - بعضی ها خیلی فقیرند! تنها داراییشان پول است...! "حسین پناهی" - در ی الگی تاسیس وبلاگ و پس از 7 سال عاشقی همچنان نتوانستم "او" را ببخشایم! او که بوسه های بارانی اش؛ آرامش بخش ابدی بود و هست! بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد... باید آن ها را میان قلب خود احساس کرد! توی ای بهترین من در میان قلبم آشیانه کرده ای و این دل به تو خو گرفته ای که واژه ها در بیان خوبی ات نا چیزاند! تاهستم و هستی دوستت دارم بانوی بهارم، لاله زارم! نوبهارم! مونس تارم! دوستت دارم... بانوی اردیبهشت.
هر چی آرزوی خوبه مال تو... دوستت دارم گُلم، این حس زیبا مال تو
آرزو دارم تمام بهترین ها مال تو

هر غزل یک باغ گل هر بیت یک طرح لطیف باغ کاشی کاری گل های مینا مال تو
جلوه ی زیبایی یک آسمان اشعار ناب
آبی افسانه ی دنیای نیما مال تو

یک بغل آغوش گرم اندازه ی تن پوش تو مایه ی آرامشم! پنهان و پیدا مال تو
در نگاهت دور از هر ساحلی تا رفت و رفت
قایق احساس من بر موج دریا مال تو

یوسفی ماندم به دور از وسوسه اما گُلم شاکلید قفل آغوش زلیخا مال تو
باد مجنون می کند هر بند من را گل نشان
در نفس هایم نشان مُهر لیلا مال تو

شمس من صد مثنوی می ریزد از هر خنده ات شاعر دیوانه ات لبریز و شیدا مال تو
گرچه چیزی لایق چشمت ندارم چاره چیست
"دوستت دارم گُلم" تنهای تنها مال تو... در همین غروب طلوع دست های تو را انتظار می کشم . می دانم که می آیی پس نزدیک تر بیا ! می خواهم ببوسمت به ی مربوط نیست ! هنوز باد می وزد و هوا سرشار از میل عجیب بوسه هاست . اصلا دوستت دارم دوستت دارم دختر زیبای گندم گون ... مهرداد اکبری من چه میدانستم تو با یک ع بعد یک کافه دوستم خواهی داشت و من از کجا میدانستم دوستت خواهم داشت با پرسیدن یک سوال تکراری که جوابش را هم خودت میدانستی. امروز در این دقیقه و این ثانیه به خودم میپیچم و تو به خود من دوستت دارم و خواهم داشت تو حتی اگر از من دریغ کنی آن صدا و آن هیبتت را... و . آهنگ جدید نوید یحیایی بنام دوستت دارم با بالاترین کیفیت new by navid yahyaei – dostet daram آهنگ جدید نوید یحیایی بنام دوستت دارم dostet daram new navid yahyaei new navid yahyaei dostet daram navid yahyaei آهنگ آهنگ جدید آهنگ جدید ایرانی آهنگ جدید با آهنگ جدید دوستت دارم از نوید یحیایی آهنگ دوستت دارم آهنگ نوید یحیایی آهنگ. «و من دوستت دارم» اثر فردریک بکمن. اینم از ا ین اثر فردریک بکمن. کوتاه و همونطوری که از بکمن انتظار داریم زیبا.. داستانی درمورد مرگ و اون چیزی که توی زندگی واقعا اهمیت داره.. چه مز فی بود بدون تو مگه میشه؟ کجای ؟اصلا یادت هست ه لعنتی من دوستت دارم بخدا دوستت دارم ت مبارک عشقم
جوک های بامزه زن و شوهریشوهر گفت: دوستت دارمزن گفت: منم دوستت دارمشوهر گفت: ثابت کن، داد بزن تا همه دنیا بفهمند که دوستم داری...زن در گوشش آهسته کرد: دوستت دارم.شوهر گفت: چرا داد نمیزنى چرا نجوا میکنى!!!زن گفت: چون تو تمام دنیای منى... و اینگونه بود که مرد گول خورد و یک سرویس طلا رفت .