دخترشاه پریون - اخبار روز

اخبار روز با عنوان دخترشاه پریون به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. آ میدانی چیست؟ من همیشه در طول عمرم تنها بوده ام . نه ی را داشته ام . نه ی دوستم داشته است . نه هیچ چیز دیگر. آدمهای زندگی ام رفته رفته تنهایم گذاشتند . و من را در غم و اندوه خود گذاشتند و رفتند . و من در نبود آنها گریستم و گریستم . الان هم تنها هستم. تنها تر از همیشه. آ میدانی چیست؟ آدم. شقایق خاموش
سلام ای سر زمین آریایی دریغ از دوری و درد و ج سلام ای سرزمین عشق و معشوق به یغما رفته در غرق خیالی به یغما رفته در غرق خیالی
از امروز و دیروز این چه حالی به مرگ و مصیبت درد نالی سلام ای سندروس و کهربایی سپر چون درد در این سفره خالی سپر چون درد در این سفره خالی
سلام ای تخت جمشید پر ز خالی تبر تیز و اکنون ریشه خالی سلام ای زادگاه مادرانه سلام ای یاد بود و داغ دانه سلام ای قلب و کوه سالیانه
سلام ای گنج مهر و عشق دیرین به قبرستان گور شوق وشیرین کو اجداد و یاران خ شقایقها کجایید تو کجایی شقایقها کجایید تو کجایی شاعر خالقی اسفاد از راست خواجه شفیع موسایی حاجی آقای واحدی حاج اقای غلامعلی زاده آقای موسایی حسین آقای اقای نوروزی و حاج علی آقای