خالدنیوز خالدآباد - اخبار روز

اخبار روز با عنوان خالدنیوز خالدآباد به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. چند ماه پیش شب تصمیم مهمی گرفتم صبح که چشم وا وسط راه درست وسط راه ایستادم و یک نقطه ی پایان گذاشتم روی تمام خستگی هایم و بعدش به طور رسمی اعلام تغییر مسیر را چه شد ؟ خب اولش هیچ چیزی اتفاق نیفتاد شاید آن حجم بزرگ از شوک وارد شده هضم نشده بود برای شان بعدش اما ... کم کم شروع شد نصیحت. من از خیلی وقت پیش همینجوری بودم. آ ین امتحان برام شبیه امتحان نداشتن بود. آروم نمی گرفتم پای درس. الان هم افتادم تو یه فضای خاص. فضای تو. کل روزم لبخندی شده. همش میای تو سرم. تا میخواد یادم بره بچه ها یادم می ندازن. امان از اون لحظه ای که مهشید شوخی می کنه میگه: صبح که بیدار بشی میگه. سلام. مسائل مربوط به تحلیل مدارهای مقاومتی خطی را می توانید از اینجا بگیرید. مسائل تکلیف شماره یک و موعد تحویل در کلاس درس مشخص می شود. موفق باشید.