حرف های خودمونی - اخبار روز

ن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو نیناچت,چت ادیبان,آی تک چت,گروپ چت,د. من احساس میکنم چیز بیشتری نمیفهمم. دارم فکر میکنم شایذ بهتر بود این کتابو دیر تر میخوندم. شایدم الان یکی از بهترین زمانها باشه براش چون من فقط انگار یه چیزایی یاد بگیرم. حرف بیشتری ندارم . چون انگار هیچ دانشی ندارم در این زمینه. یعنی این که هرچی هست تو متن هست شاید. شایدم دارم چرت.
نمیشه همیشه برنده بود!! یه جاهایی باید پرچم تسلیمت رو بالا ببری و بپذیری که ش ت خوردی!!! پروژه از پوشک گرفتن نویان یکی از همون وقت هاست!!! خیلی مقالات خوندم و مثل همیشه نت رو زیرورو . تو کنکاش هام به یه روشی رسیدم به اسم "روش سه روزه!"نمیدونم مدت زمان کمش بود که منو جذب کرد یا تعداد کامنت هایی که ازین روش راضی بودن.هرچی بود خواستم که انجامش بدم. یه خداحافظی یهویی با پوشک بود. یه روز برای همیشه پوشک رو کنار میذاشتی و دیگه حتی شب هم نباید بچه رو پوشک میکردی. نویان 28 ماهش میشد و به نظر من وقتش بود که پوشک رو کنار بذاره. برنامه ریزی هامو و چهارشنبه 27 بهمن 1396 رو مرخصی گرفتم که سه روزی خونه باشم. رفتم ید. براش دمپایی (که بره تو دستشویی) و یه لگن آبی صندلی ای (که هم این روزها دوتا لگن داشته باشم و هم اینکه بعداببرمش خونه مامان برای زمان هایی که اونجاست.) و زیرانداز بهداشتی (که موقع خواب زیرش بندازم و اگه خیس کرد تشک تختش خیس نشه) یدم. به سفارش بعضی دوستان فرشامم جمع .خوش قلقی های نویان بدعادتم کرده بود!!! حتی فکر اینکه با ش ت مواجه بشم رو نمی !صبح چهارشنبه شد و پروژه ما کلیک خورد. کلی بهش وعده جایزه و پاستیل و ... دادم ولی بچه انگار اصلا متوجه حرفام نمیشد!!! تا ساعت 1 ظهر 7 بار خودشو خیس کرد!!! اوایل که هیچی نمیگفت. بعد از چندبار بعدش که خیس میکرد، میگفت جیش !!! و من هربار با خودم تمرین که باید صبور باشم. بالا ه چیزی به ذهنم رسید، پفک!!! خوراکی ممنوعه ای که نویان به شدت دوسش داره و من براش نمیگیرم. نمیدونستم کار درستی میکنم یا نه ولی بهش وعده پفک دادم. گفت جیش دارم و رفتیم رو لگن نشست. جیش نکرد ولی گفت جیش پفک بده!!!! منم دلم سوخت و گفتم خیلییییی کم جیش کردی ولی بهت یه دونه میدم و ماجرا شروع شد. انگار کاملا یاد گرفته بود. هربار جیشش رو روی لگن میکرد و یه دونه پفک جایزه میگرفت. یه بار گفت جیش دارم و رفتیم بعد دیدم پی پیا کرده. خلاصه روز اول همه چی عالی بود. به قول مهدی تنها مشکل این بود که هفته بعد باید از پفک میگرفتمش و البته زبون درد هم گرفته بودم بس که به نویان یادآوری !!!!حتی شب هم جاشو خیس نکرد و من سرمست بودم و فکر می همه چی تمومه!!!!

روز دوم رسید. از خواب بیدار شد و اصرارهای من برای دستشویی رفتن مجاب به رفتن دستشوییش نکرد!!! چندبار اومد گفت مامان جیش دارم و من سریع رفتم که کمکش کنم ولی با شیطنت خاصی فرار کرد و خندید!!! نمیدونم اشتباهاتم ازینجا شروع شد یا نه، ولی عصبی شدم و خواستم به زور و با گریه رو لگن بذارمش!!! و نویان همیشههههه برنده، این مدل مجادلاته!!!! بهش گفتم اگه شلوارت رو خیس کنی مامان ناراحت میشما و با لحن شیرینی جواب داد "باوووشه". به اصرار بالا ه راضی شد بره جیش کنه و من کلی خوشحال شدم ولی چند دقیقه ازش نگذشته بود که دیدم دوباره خودشو خیس کرده!!! عوضش . اون روز صبح پی پیاشم تو لگن کرد و من کلی تشویقش . ظهر بابا یه سر اومد خونه ما و من برای تشویق نویان به بابا گفتم که نویان دیگه بزرگ شده و پوشک نمیپوشه و ... ولی حس نویان اصلااااا خوشش نیومد!!! یکمی عصبی بود و اصرارهای من برای دستشویی رفتن هم فایده نداشت!!!خودشو نگه میداشت!!! ظهر خو د بدون اینکه دستشویی بره!!! جاشم خیس نکرد!!! کم کم نگرانی به سراغم اومد. به ذهنم رسید دستشویی رو تزئین کنم تا شاید دلش بخواد بره دستشویی و کوتاه مدت هم جواب داد. پسرم عاشق ماه و ستاره است و بادکنک های فویلی ستاره جذبش کرد و از خواب که بیدار شد رفت رو لگنش جیش کرد ولی مقاومت هاش تموم نشد!!! هرکاری حاضر نشد قبل خواب رو لگن بشینه!!!البته جاشم خیس نکرد.وقتی دیدم اصرار به دستشویی نرفتن داره گفتم بیا پوشکت کنم ولی حتی پوشک رو هم نمیخواست!!! حس تزئین دستشویی هم کار درستی نبوده و از روال عادی خارج شدن بهش استرس داده. این بود که تزئینات رو جمع .روز سوم هم شروع شد. تصمیم گرفتم اصلا بهش نگم و اصرار نکنم.حس می داره بازیم میده. شاید هم استرس گرفته بود یا شاید لجبازی میکرد!!! هرچی بود این روند آزارم میداد. رو بالکن داشتم لباس های شسته رو پهن می که مهدی اومد و گفت نویان جیش داره!!! رفت دستشویی و جیش کرد و جایزه شو گرفت و من خوش خیال گفتم حتما کوتاه اومده!!! ولی مقاومت هاش برای دستشویی نرفتن شدت گرفت. خودشو نگه میداشت و من مدام نگران بودم. چندباری هم رو لگن نشست و میگفت جیش ولی خبری از جیش نبود!!!! میگفتم مامان جیش نکردی؟! میگفت "قطره قطره" ولی خبری حتی از یه قطره هم نبود!!! یه بارم نشست و گفت جیش ندارم ولی اومد بیرون و خودشو خیس کرد!!! انگار شرمنده هم شده بود!!! گفت خواستم سنتور بزنم!!!من خیلی سعی می صبور باشم و هیچی نگم ولی از درون بهم ریخته بودم و شاید نویان اینو حس میکرد!!! با هم رفتیم پارک. هر کاری حاضر نشد قبل از بیرون رفتن دستشویی بره!!! هوا هم سرد بود. وسطای بازی دیدم که به شدت خودشو خیس کرده!!! ناامید شده بودم. ظهر بود و مثل همه ها خونه مامان بودیم. ظاهرا خیلی پکر نشون میدادم و همه بهم میگفتن دارم زیادی خودمو اذیت میکنم!!! برای تشویق نویان جلو همه بلند گفتم که نویان پوشک نمیپوشه و میره رو لگن جیش میکنه، همه شروع به تشویق و آفرین گفتن و ...که در کمال ناباوری نویان شروع کرد به جیغ زدن و گریه و بهونه گرفتن!!!! انگار خج کشید و اصلا دلش نمیخواست ی اینو بدونه!!! واقعا حس می درمونده شدم!!!خونه مامان چندباری با بازی با مامان و عموسعید رفت و رو لگنش نشست و جیش کرد. چندبارم نشست و جیش نکرد!!! شب تولد 30 سالگی شبنم عزیزم و یک ماهگی کارن بود.یه جشن خودمونی و دور همی صمیمی. از شانس بد ما برق قطع شد و وقتی برق اومد دیدم نویان خیس کرده.مامان کلی مایعات بهش داد ولی من کم کم حس می باید ش ت رو بپذیرم!!! اینکه خیس میکنه و ... اصلا برام مهم نبود!!! اینکه سه روز گذشته بود و روش موفقیت آمیز نبود برام اهمیتی نداشت!! چیزی که نگرانم میکرد این بود که نویان روزبه روز لجبازتر شده بود و روندم سیر منفی داشت!!!! این نگه داشتن هاش عذابم میداد!!! این مقاومت هاش!!! از لگن فراری شده بود!!! امتحان کردیم که رو دستشویی ایرانی بشینه، کنار دستشویی و ... ولی فایده نداشت که نداشت!!! صبح شنبه وقتی از خواب بیدار شد جاشم خیس کرده بود!!!!مرخصی منم تموم شده بود و باید میرفتم اداره. روحیه خوبی نداشتم. مدام از مامان پیگیر دستشویی رفتنش شدم و متاسفانه نرفته بود!!! هرکاری کرده بودن راضی نشده بود و آ هم خودشو خیس کرده بود!!! هم مامان و هم خودم دیدیم که چه طور خودش رو جمع میکنه که جلو جیش شو بگیره!!! اینقدر بهم ریخته بودم که حتی تو اداره ازم پرسیدن چمه و چرا اینقدر ناراحتم!!! مقاومت بی فایده بود. نویان سرلج افتاده بود و روز به روز هم داشت بدتر میشد و من میترسیدم این نگه داشتن ادرار به کلیه اش آسیب بزنه. بیشتر از آسیب جسمی هم نگران آسیب روحیش بودم.این همه تلاش کرده بودم که آرامش داشته باشه و به دور از استرس بزرگ بشه، اصلا دلم نمیخواست به هر قیمتی از پوشک بگیرمش!!! این بود که تسلیم شدم و به مامان گفتم پوشکش کنه. تا شب تو پوشکش هم جیش نکرده بود ولی کم کم به روال عا برگشت. گرچه الانم اصلا دلش نمیخواد پوشکش رو عوض کنم!!!! حرفی هم از لگن میشه میگه نه دوست ندارم!!!! نمیدونم شاید هم توقع من از نویان زیاد بود!!! شاید چون خیلی خوب و منطقی با همه چی کنار میومد منو پرتوقع کرده بود!!! شاید اصلا آماده از پوشک گرفتن نبود!!! شاید من برخلاف اون چیزی که فکر میکنم بهش استرس داده بودم. نمیدونم!!! ممنون میشم اگه ایده و نظری دارین باهام درمیون بذارین. فعلا این پروژه رو متوقف و احتمالا چند ماه بعد تو بهار، دوباره اقدام کنم. ممنون میشم اکه تجربه ای دارین منو درجریان بذارین.بعد ازین ماجراها بود که مطمئن شدم نویان به شدت حساسه مثل خودم و به شدت لجبازه مثل باباش!!!

این ع ها هم مربوط به 29 دی 1396 و جشن تولد سی سالگی شبنم و جشن یک ماهگی کارن جونمه. عشق کلی بزرگ شده. ایشالا که همیشه در کنار هم شاد و سلامت باشن و به همه آرزوهاشون برسن.نویان به شدت به کارن علاقه داره و دلش میخواد نازش کنه و دست به سرش بکشه. ذره ای حسادت به کارن رو احساس نکردیم خدا رو شکر. البته همه حواسمون هست. من و مهدی که به ندرت جلوی نویان بغلش میکنیم. مامان و باب و شبنم و سعید هم بیشتر از پیش حواسشون به نویان هست و باهاش بازی میکنن و خداروشکر برخورد پسرم با پسرخالش ستودنیه.

راستی یه چیز جالب نویان میگه که دلم خواست اینجا ثبتش کنم. یه بار به پشت لب مهدی اشاره کرد و گفت این چیه؟! مهدی هم بهش گفت "جاسیبیلی". از اون به بعد وقتی اعضا صورت رو اسم میبره همیشه "جاسیبیلی" رو هم میگه بعد نوشت: نویان بعد ازین ماجرا، تو پوشک هم که جیش میکنه اعلام میکنه ب بعد ازینکه اعلام کرد جیش گفتم ایرادی نداره پوشک داری. بعدش گفتم مامان میخوای بری رو لگنت جیش کنی؟وروجک میگه ولمون کن بابا بذار همینجا جیش کنم خلاصه از خنده هلاک شدم از دست این جوجه... تابستون، زمانِ ش ت خورن ـه! :) ش ت خوردن در برنامه ریزی برای میزانِ قابل توجّهی زمان. در حقیقت، تا به امروز که این طور بوده برای من. روزهای اوّل را با کلّی ذوق و شوق و امّید صرفِ برنامه ریزی تابستون می کنم. همه رو روی کاغذ هم می آرم و تا تک تکِ ساعات، تا آ ین قسمتِ فلان سریال، برنامه ریزی می شه! می خوام بگم چقدر زحمت می کشم وقتی تابستون می آد. :-) چه کنیم که همه ی این زحماتِ عزیز و همه ی این خونِ جگرخوردن های چند روز اوّل، خیلی زود، به ناامیدیِ مطلق تبدیل می شن؛ روزها و روزها، با نشستن پشتِ پی سی و دیدنِ این و اون سریال می گذره و دریغ از یک ذرّه پای بندی به برنامه! فی الواقع، جَفا می کنیم بر هر آن چه عهد که بستیم! :/ این ها رو گفتم که واردِ توضیحات و توصیفات و جزئیات و برنامه های تابستونِ 96 بشم. تابستونی که می خوام خِرق عادت کنـه و برای اولین بار، طبق برنامه پیش بره! #علی_برکت_الله :-)) تابستونِ امسالِ من چند محورِ اصلی داره که چون شامل تعداد زیادی کتاب، ، سریال و چیزهای این شکلی می شه صحبت راجع بهش، شاید برای یک نفر مفید واقع بشه. اون چند تا محور اصلی اینان؛ 1. ادبیّات 2. تاریخ 3. فلسفه ی 4. و سریال 5. غذا! من امسال، شبیه به پارسال اما این بار کاملاً جدّی و غیرآزمایشی، در المپیادِ ادبیات شرکت می کنم. پارسال همه چیز خیلی اوکی پیش رفت و مرحله ی اول رو هم با خیالِ راحت و فراغ بال قبول شدم و کلّی هم با خودم حال ! :-) امسال اما قضیه خیلی جدّی تره چون بخشِ قابل توجهی از آینده رو قصد دارم براساس همین المپیاد و نتیجه ـش، برنامه ریزی کنم. در نتیجه ی همه ی این صغرا-کبرا هاست که لازمه امسال، از همین تابستون، مطالعه ی اَدبی و خصوصاً متن رو شروع کنم. دستور و بدیع و بیان، عروض و قافیه و این جور چیزها رو یا همین الان تا حدّ کافی بلدـم یا قبل از مرحله ی یک، یادآوری می کنم و حلّ ـه. مسئله، در این المپیاد، آشنایی با روحِ متن، هر متنی، هست؛ بذارید مثال بزنم؛ هر سال، یکی از منابعِ مرحله اول، تاریخ بیهقی ـه؛ این کتاب یه ویژگی های خاصی داره که در طول اون تکرار می شه؛ درنتیجه، مطالعه ی اجمالی ش کمک می کنه که وقتی صفحاتِ منابع مشخص شد، آشناییِ خوبی با سیرِ داستان، بدایع لفظی و معنوی و ویژگی های دستورِ تاریخیِ این اثر، و یا هر اثری، وجود داشته باشه. تاثیر بسزایی داره؛ این رو با توجه به تجربه ی امسال و دیدنِ سال سومی ها می گم. به همین دلیل، می خوام مرورِ اجمالی یی کنم روی تمامِ آثار مهم ادبیات فارسی که ازشون گزیده موجوده. سِیر تاریخی یی رو دنبال می کنم؛ در حقیقت، طبق برنامه ای که از همین دیروز رسماً کلنگ خورد، اول، تاریخ یک دوره رو می خونم؛ بعد کتابِ «تاریخ ادبیات ایران» نوشته ی ذبیح الله صفا؛ سپس گزیده ی متونِ ادبی مهم اون دوره ی تاریخی؛ در آ هم ویژگی های بیانی و بدیعی و دستوری اون دوره تاریخی رو مرور می کنم. مثلاً، در حالِ حاضر، در حال خوندنِ کتابِ «تاریخ ایران در قرون نخستین ی» نوشته ی اشپولر ـم. فصل هایی از این کتاب که مرتبط هست با امویان، عباسیان، طاهریان و صفاریّان. بعد از این خوندن این فصل ها، سر وقتِ «تاریخ ادبیات» می رَم و بعد از اون هم سراغِ متونِ ادبیِ این دوره (که استثناً خیلی محدوده). و این سیکل دوباره تکرار می شه! 1. ادبیّات؛ این ها بخشی از مجموعه ی کتاب های ادبی یی هست که تا این لحظه برای تابستون گرفتم. گزیده ادب فارسی - س رست مجموعه؛ جعفر شعار و حسن انوری - نشر قطره [احتمالا کم یاب] [مجلدهایی مثل؛ غزلیات سعدی - غم نامه ی رستم و سهراب - رزم نامه - قصائد سعدی - تاریخ بیهقی - منوچهری دامغانی - بوستان سعدی و ... که من حدود 15 جلد رو دارم اما بسیار بیشتر از اینه و شدیداً در حالِ تلاش برای پیدا ِ باقی جلدها هستم.] تاریخ و ادبیات ایران / محمد دهقانی / نشر نی [با محمدبن زکریا رازی شروع می شه؛ با رودکی و دقیقی و بلعمی و طبری ادامه پیدا می کنه و ... ] خلاصه ی تاریخ ادبیات ایران / ذبیح الله صفا مجموعه ی سه جلدی سبک شناسی / شمیسا سبک اسانی در شعر فارسی / محمدجعفر محجوب فنون بلاغت و صناعت ادبی / همایی صور خیال در شعر فارسی موسیقی شعر شاعر آیینه ها در هرگز و همیشه ی انسان زبان شعر در نثر صوفیّه رستاخیز کلمات با چراغ و آیینه ادوار شعر فارسی / شفیعی کدکنی [علاقه ی شخصی م به مشخص ـه یا باز بشینم از سوزِ جان کاهِ دردِ گم ِ کتاب «مقامات و احوالات م.امید» بگم!؟ :(( ] با کاروان حلّه سیری در شعر فارسی از گذشته ی ادبی ایران / زرین کوب فعلاً همین ها، مرتبط با این سیکلی که گفتم، به ذهنم می رسه... باقی تا بعد! 2. تاریخی؛ کتاب هایی که برای مطالعه ی تاریخِ ایران استفاده می کنم عمدتاً کتاب های مجموعه ی کمبریج ـَن. من مجلّدهای 4، 5، 6 و 7 رو دارم که خیلی قصدِ خوندنِ حدودِ نیمی از جلد 4 (یا شاید کلّش) رو ندارم. سه جلدِ نهایی مدّ نظرم هست. کتابِ «تاریخ ایران در قرون نخستین» رو هم همین الان در حال مطالعه م. یک سری تالیفاتِ کوچک تری هم هستن؛ مثلاً روزی که وجدانِ بیدار رو گرفتم، «غلامان خاصّه» رو یدم که راجع به غلامانِ نخبه ی غیرایرانی ـه که در دوره صفویه به کار گرفته می شن. یا کتاب های آبراهامیان و این ها! 3. توی این سه ماه، غایتِ آرزوی من این ـه که بتونم کتابِ چهار جلدیِ «تاریخ فلسفه ی » از «جورج کلوسکو» (نشر نی) تموم کنم. در زمینه ی تاریخ فلسفه ی ، شاید بهترین مجموعه ی موجود، به طور خلاصه، باشه. 4. و سریال؛ این خیلی خیلی مفصل تر از چیزی هست که بشه جزئی این جا نوشت، با این حال، به عنوانِ ی که از ندیدنِ بسیاری از شاه کارهای سی نمایی دنیا رنج می بره، و ملّت داغون ـش از بس کوبوندن ـش سرِ این قضیه، همین که هفته ای چندتا ِ مهم سی نما، خصوصاً غیرانگلیسی رو ببینم کلّی جای شکر داره! سریال های لاست، انوز، big little lies، fringe و dekalog و bates motel و breaking bad و oitnb در برنامه هستن! انشاءالله که همه ـش رو می بینم! :)) در کنارِ همه ی این ها، کتاب هایی مثلِ وجدانِ بیدار، مثلِ ترجمه هایی که تازگی از مهدی سح یدم (از ایتالو کالوینو، سلین، بووار و غیره)، داستان هایی مثل گهواره ی گربه، کچ22 و خشم و هیاهو و فاوست و ... که همین الان دارم ـشون اما هیچ وقت فرصتِ خوندن پیش نیومده هم قطعاً توی برنامه ـن. اما خُب، اجباری برای این ها قرار ندادم. اولویتم با تموم ِ تاریخ و ادبیات ـه. اما امیدوارم بشه یکی دوتا داستان و رمان هم بخونم. این جا ممکنه سوال بشه، که دقیقا how on earth [چطور] من می خوام یک همچین برنامه ی سنگینِ مطالعه ای رو انجام بدم!؟ که خُب، جوابش اینه که با تلاش بسیار! :/ و محبوس ِ خود در سالنِ مطالعه ی کتاب خونه از کلّه ی سحر، هفتِ صبح، تا شش عصر! فکر می کنم شدنی باشه. 5. غذا! ؛ این یکی، توضیحِ زیادی لازم نداره؛ فقط می خوام تلاش کنم، تَـکرار می کنم؛ تلاش کنم، پیروی این پست، که در حقیقت یکی از چندین و چند باری هست که من راجع به این عادتِ غذایی جالب یی ها خوندم یا دیدم، تلاش کنم، به جای پدیده ی جذّابِ ناهارهای ایرانی، سبزیجات مصرف کنم! :// می گن خوبــه؛ من هم هنوز در مودِ رمضان و روزه ـم، طاقت ها بالاست! :)) حواشی میم. پُست، این قدر خودمونی و شبیه به چَرت و پَرت نوشت های بلاگِ قبلی ـه که کمی سخت بود «انتشار» رو کلیک ! :)) این قدر ش ته و ش ه و ساده، با تجربه ی پست های قبلی برای خودم هم نامتجانس و عجیب بود. دیگه شما ببخشید... باید عادت کنیم! :)) جیم. بازی های ac (اون هایی مثلِ سیندیکیت که هنوز بازی ن .) و تقریباً اکثرِ cod و battlefield هم شاید یه وقت شد که بازی کنم! #علی_برکت_الله! :)) الف. تبریکِ صمیمانه بنده به نظامِ ی برایِ -بعد از 40 سال- پرورشِ مشتی «مُدّعی پوچ ش» که یا به لیستِ انگلیسی، یا ِ یی، یا منافق رای می دَن؛ تنش ز و روابط حسنه با جهان، خواست ـشون وَ ورود ن به یوم، ذیلِ برابری، یکی از مطالباتشون ـه و کلّی ویژگی های پوچِ ضالّه ی دیگه... [درحالی که از دهه ی هفتاد بر طبلِ تهاجمِ فرهنگی کوبیده شده و نمی دونم چندهزارمیلیاردتومن تحتِ عنوان «بودجه ی فرهنگی»، «اشاعه فرهنگ فیلان» و «مبارزه با فیلان» ج شده! از باقی «درحالی»ها هم بگذریم؛ مثلاً در حالی که همه دست چینِ آقای جنتّی هستن؛ یا درحالی که سیاست مداران و سیاست های محبوب و مطلوبِ مردم، یا در پستو ـَن یا در حصر یا ممنوع صویر یا مرتد یا زیر تیغ تیز . و کلّی «درحالی» دیگه...] لام. در پاسخ به مدّاحیِ (!) یک نفر قبل از فطر، شاعر لااَدری می فرماد که: «این تریبون به خدا، حقِّ همه ایران است / لااقل یاوه نگو! گوشِ همه حیران است» که باید به شکلِ خاصّی گفت: «آورین...آورین». کمتر ی هست که بازی کاظمی بازیگر کم سن و سال تلویزیون رو در سریال همه بچه های من به یاد نیاره پسرک کوچکی که در کنار بازیگران بزرگی همچون مهرانه مهین تر به خوبی درخشید و خودش روزی اصلا باورش نمیشد که به یک بازیگر حرفه ای تبدیل شود. کاظمی زمانی که ۱۴ سال داشت برای تهیه یک گزارش به ل. کمتر ی هست که بازی کاظمی بازیگر کم سن و سال تلویزیون رو در سریال همه بچه های من به یاد نیاره پسرک کوچکی که در کنار بازیگران بزرگی همچون مهرانه مهین تر به خوبی درخشید و خودش روزی اصلا باورش نمیشد که به یک بازیگر حرفه ای تبدیل شود. کاظمی زمانی که 14 سال داشت برای تهیه یک گزارش به لو.
قرار بود یه بار بیام راجع به تجربه های مصاحبه های کاریم براتون بگم.خب من برای این کار جدیدی که پیدا در واقع دو تا مصاحبه ی حضوری رفتم که هر دو کار هم برام اکی شد. اما این یکی چون زودتر بود، من همینو گفتم میام. اون یکی گفت ما هنوز پول نداریم، باید اول سرمایه گذار پیدا کنیم، بعدا بهت خبر میدیم که از کی می تونیم باهات کار کنیم. خب طبعیتا منم نقدو چسبیدم و نسیه رو ول .و اما خود تجربه هام.برای مورد اول، دعوت شدم به مصاحبه ولی من گفتم من این تاریخ نمی تونم و مصاحبه رو گذاشتیم یه تاریخ دیگه. اینو گفتم که بدونین این طوری نیست که بترسین و فکر کنین اگر من بگم این تاریخ نمی تونم، میگن پس ولش کن. به یکی دیگه میدیم کارو. اگر نمی تونین، خیلی راحت بگین من این تاریخ برام امکان پذیر نیست. البته همه ی شرکت ها هم به یه میزان انعطاف پذیر نیستن. بعضی شرکت ها لازمه اش اینه که چند نفرو با هم هماهنگ کنن و سخت میشه تغییر تاریخ. اما بعضی ها هم راحت ترن. شرکت هایی که من اپلای چون استارت آپ بودن، خب کوچیک بودن و راحت جا به جا می تاریخو.از قبل تو ایمیل بهم گفته بود که مصاحبه شامل سه بخشه. دو بخش فنی و یه بخش هم کلیات قضیه. وقتی رفتم اونجا، راستش اصلا از برخورد اولشون خوشم نیومد. اولا که مدیرعامل شرکت یا بهتر بگم رئیس شرکت که به من ایمیل زده بود و کلی با هم ایمیل بازی کرده بودیم (!!) اصلا اولش نیومد سلام و علیک کنه. همین جوری یکی درو باز کرد و من وارد شرکت شدم و اصلا معلوم نبود چی به چیه. بهم گفتن میتونی خودت واسه خودت چایی بریزی یا قهوه! همونم ازم نپرسیدن که بیارن برام. خیلی دیگه جو خودمونی بود! شرکت هم این طوری بود که یه سالن بزرگ بود و همه یه جا. یعنی اتاق اتاق نبود. مثلا ده نفر داشتن پشت میزای خودشون کار می . شرکت های استارت آپ همه همین جورین. منم رفتم تو آشپزخونه (که یه جوری اپن بود در واقع!) و یه چایی نپتون برداشتم و برای خودم ریختم. بعد یادم افتاد که طبق معمول این جوری باید تلخ بخورم که! اتفاقا یکی دیگه که اونجا بود گفت شکر می خوای؟ گفتم آره اگه باشه. که شکر نبود، رفتن نمی دونم از کجا آوردن! بنده خدا دختره کاپشن پوشید، رفت از یه ساختمون اون ورتر آورد فکر کنم!! آخه نمی دونم دقیقا سیستمشون چطوریه، اما آدرس شرکت رو نوشتن خیابون فلان پلاک 1-3 مثلا. یعنی انگاری دو تا تیکه است شرکت. خلاصه که رفتن واسم شکر آوردن و ریختم تو چایی. با یکی دیگه هم سلام و علیک و بعد فهمیدم که این اصلا کارمند اونجا نیست، اونم اومده برای مصاحبه! که من از این کارشون هم خوشم نیومد. به نظر من مصاحبه شونده ها نباید همدیگه رو به این شکل ببینن. باید یکی بعد از اون یکی باشه مصاحبه اش. اما خب اینجا این جوری نبود دیگه. البته اینم بگم که شرکت فقط برای یه پوزیشن ماها رو دعوت نکرده بود. یعنی وما رقیب نبودیم. چایی رو که ریختم، مدیرعامل اومد و احوال پرسی کرد و البته اگه درست یادم باشه عذرخواهی کرد که تلفن داشته و اینا. ولی خب بازم به نظر من این اون بود که از قبل باید هماهنگ می کرد که این اتفاق نیفته. اما خب به هر حال دیگه.رفتیم سر یه میز نشستیم؛ من و اون پسر مصاحبه شونده ی دیگه و دو نفر دیگه از آدمای شرکت که قرار بود مصاحبه ی فنی رو با من انجام بدن. یکی از اونا گفت که یه نفر دیگه هم هست که قراره بیاد برای مصاحبه. اون که بیاد، مصاحبه رو شروع می کنیم. اون دختره که اومد (اون برای یه پوزیشن کارآموزی اپلای کرده بود)، مدیرعامل هم اومد و همه مون نشستیم سر یه میز بزرگ. هر خودشو معرفی کرد. این قسمتو همه به آلمانی انجام دادیم (البته رئیس گفت که من مجبور نیستم و می تونم انگلیسی صحبت کنم، چون از اول انگلیسی اپلای کرده ام). بعدش قرار شد هر بره یه بخش از مصاحبه. یعنی سه تا مصاحبه کننده بودن و سه تا مصاحبه شونده و قرار شد به صورت چرخشی هر کدوممون با یکی از سه نفر شروع کنه مصاحبه اش رو.من مصاحبه ی اولم با رئیس شرکت بود. نمی دونم حسم درست بود یا نه، اما راستش من از اولی که اپلای مطمئن بودم که این شرکت منو می گیره و اونجا هم که رئیس گفت من اولین نفر با تو مصاحبه می کنم، احساس یه جوری بر همین اساس بود. یعنی من براش از اون دو تا مهم تر بودم و می خواست زودتر بدونه من چه جوریم و شرایطم چیه. شایدم حسم غلط باشه، اما خب دیگه، من همچین حسی داشتم اون موقع.خب اینکه مصاحبه هم تو اتاق دربسته انجام نمیشد، به نظر من اصلا جالب نبود. به هر حال به نظرم ممکنه من راجع به چیزایی بخوام حرف بزنم که علاقه ای نداشته باشم همه بدونن. مثلا اینکه چرا از کار الانت میخوای بیای بیرون؟ خب این مدل سوالا رو شاید آدم دلش بخواد فقط با همون رئیس مطرح کنه. البته که هر سرش به کار خودش بود و هیچ فال گوش مصاحبه ی وانستاده بود، اما از نظر فرهنگی به نظرم کار جالبی نبود.بحث با رئیس خیلی کلی بود طبیعتا و راجع به اینکه تا الان کجاها کار کردی؟ چیکار کردی؟ اونجا که درس دادی چیا رو درس دادی؟ چرا اومدی تو صنعت؟ چرا اصلا ا خوندی و از این حرفا. من اون موقع راجع به حقوق صحبت ی ن ، اما بعدا فهمیدم که باید همون موقع صحبت می .بعد که مصاحبه ی اول هر کدوممون تموم شد، چرخیدیم و من رفتم سر یه میز دیگه واسه مصاحبه ی فنی.یه کد به من دادن که دو قسمت داشت. یه مثال با وجی درست، یه مثال با وجی غلط و من باید کد رو طوری درست می که اون وجی غلط تبدیل می شد به وجی درست. کد اول رو درست درست ، کد دوم رو نتونستم. البته درستش بازم. اما روشم غلط بود. ولی خب زیاد مهم نبود. مهم براشون طرز فکرت بود و اینکه کد رو شناخته باشی و بدونی چی به چیه. مخصوصا که مثال ها روی زبون آلمانی بود و کلمه طوری بود که دو تا پسوند داشت آ ش (یادتونه وند اشتقاقی و تصریفی؟ یه چیزی تو اون مایه ها بود.) که من اشتباهی اون دو تا وند رو در واقع یه وند حساب کرده بودم که درست نبود.اینم بگم که لپ تاپ طرف مک بوک بود، با کیبورد آلمانی! من اصلا بلد نبودم باهاش کار کنم. بنده خدا هم برای اینکه من راحت باشم، رفت اون ور. گفت هر وقت کارت تموم شد صدام بزن. من هر پنج دقیقه یه بار صداش می زدم که بابا بیا برام یه پرانتز باز بزن ، بیا برام یه گیومه بذار .بعد از این مصاحبه، رفتم سراغ مصاحبه ی سوم که اونم فنی بود. روی یه برگه یه کد (بازگشتی) نوشته بودن و یه دیکشنری هم تهش نوشته شده بود. باید چک می کردی که این کد به ازای ورودی های داده شده، چه وجی ای تولید می کنه و کدومش بر اساس اون دیکشنری قابل قبوله و کدومش نیست و از این حرفا. بعد آ سر باید برای تابع که اسمش تابع بود اسم میذاشتی. در واقع دو تا تابع بازگشتی توی همدیگه بودن که در نهایت میشد گفت یکیش هست wordfinder (یعنی مرز کلمات رو پیدا می کرد)، یکیش هم بود compundwordcreator (یعنی تابعی که کلمات مرکب بسازه). ببخشید که دیگه خیلی تخصصی شد. گفتم شاید به درد ی بخوره! علاوه بر این، مثلا پرسیده بود به ازای کدوم ورودی این الگوریتم مشکل داره؟ مشکلش چیه؟ چطوری میشه رفعش کرد؟ ایده تون چیه و از این حرفا. این قسمت هم آلمانی بود. تو هر دو قسمت هم دو تا کارمند شرکت با من آلمانی حرف زدن. البته ازم پرسیدن که باهاش مشکلی دارم یا نه که من گفتم مشکلی ندارم آلمانی حرف بزنیم.تو تمرین دوم هم من یه جا رو اشتباه ولی خب بازم مشکلی نبود. به هر حال قرار نیست شما با دیدن یه کد، اونم روی کاغذ حتما حتما همه چی رو صد در صد درست انجام بدیم. البته اینم بگم اینا تو شرکت استارت آپه ها. اگه برین یا آمازون همچین اشتباهی ین، بدون شک ردین، همون لحظه ی اول.خلاصه، مصاحبه ی من تموم شد و دو تا مصاحبه شونده ی دیگه هنوز کارشون تموم نشده بود. وقتی همه چی تموم شد، دیدم جو خداحافظیه! گفتم من می خوام یه بار دیگه با رئیس صحبت کنم. وقتی رئیس اومد (بازم بعد از یه تلفن خیلی طولانی فکر کنم بیست دقیقه ای، اینا!) گفتم راجع به حقوق ما صحبت نکردیم. گفت کنار میایم با هم. گفتم خب چند؟ حالا فکر کنین همه ی اینا سر پا، جلوی میز بزرگی که اول مصاحبه دورش بودیم و با فاصله ی نه چندان زیاد از کارمندا. این کار هم طبیعتا واقعا درست نبود. اما خب دیگه، وقتی شرکتشون بیشتر از این جا نداشت، نمی تونستن کار دیگه ای ن. به هر حال، شرکت های استارت آپ این مشکلو دارن. البته والا ما الانم تو استارت آپ کار می کنیم، ولی یه اتاق میتینگ داریم و این چیزا این مدلی به بحث گذاشته نمیشه! اما خب فکر کنم تو این شرکت جدیده حریم خصوصی معنی نداره .البته بازم بگم انقدر سر و صدا بود و بقیه با هم حرف می زدن و وقت ناهار بود و یه عده رفته بودن بیرون که اون جوری هم نبود که بگم حتما الان همه میدونن حقوق من چنده ها! اما خب نفس عملشون کار درستی نبود. راجع به حقوق بحث کردیم، من یه چیزی گفتم، اون گفت نمی تونم، اون یه چیزی گفت من گفتم با این حقوق نمیام. خلاصه، قرار شد با هم کنار بیایم. جالب ترین قسمت این بود که رئیس بلافاصله بعد از من با دوتای دیگه مصاحبه کرد و بعدش هم رفت پای تلفن و بعدش هم اومد با من صحبت کرد و همون لحظه هم گفت سر حقوق کنار میایم! کاملا هم مشخص بود که میخواد منو استخدام کنه. یعنی اصلا بدون اینکه نتیجه ی دو تا مصاحبه ی فنی رو پرسیده باشه از اون دو تا کارمندش داشت این حرفو به من میزد. (مگر اینکه برای خودشون علائمی مثل چشمک داشته باشن که به هم دیگه گفته باشن من مصاحبه های افنیم چطور بوده ).خلاصه، گفت من بهت خبر میدم.فکر کنم مصاحبه ی من بود و اون دوشنبه به من زنگ زد. به هر حال، زمان زیادی فاصله نشد. یه ایمیل زد که می تونیم الان صحبت کنیم که من اون موقع نمی تونستم. بهش گفتم من فلان ساعت می تونم اگر دیر نیست. ساعت 7 اینا هم بود اون موقع! ساعت 7 زنگ زد و گفت من می خوام تو رو استخدام کنم. دوباره یه حقوقی پیشنهاد داد که من گفتم با این حقوق نمیام. خلاصه، کنار اومدیم با هم. البته نه این بود که واقعا بخواد حقوق رو تغییر بده. قرار این بود (تو شرکت های استارت آپ این خیلی معموله) که یه مبلغیش رو نقد و به صورت ماهانه بهت میدن، یه مقداریش رو به صورت سهام. من می گفتم من میخوام نقدش بیشتر باشه. البته نه که فکر کنین بقیه 50 درصدشو سهام میدن ها. مثلا یک دهم حقوق رو میذارن برای سهام، نه دهمش رو پرداخت می کنن. بحث سر اون بود که چقدرش باید نقد باشه. وگرنه اصل حقوق تقریبا مشخص بود. خلاصه، با هم کنار اومدیم و قراردادو برای من فرستاد. این از مصاحبه ی اول.مصاحبه ی دوم هم از اول روشن بود که قراره منو استخدام کنن!! ببینین شرکت چقدر د یته که از اول میخواد منو استخدام کنه . اونم استارت آپ بود. اونا هم ددلاین های آ سالی داشتن و من فکر کنم مصاحبه ام 23 دسامبر اینا بود. یعنی دیگه ته ته سال!! اونا که از اول آب پاکیو ریخته بودن رو دستم و گفتن ما می خوایم مصاحبه as informal as possible باشه! این دیگه یعنی بابا از خودمونی، بیا یه چایی دور هم بخوریم! یه چند تا ایمیل طبیعتا رد و بدل شد که وقت مصاحبه رو تعیین کنیم واینا. تو همون ایمیل اول، من فهمیدم که طرف native انگلیسیه یا حداقل near-native. یعنی فکر کنین تو یه ایمیل ساده ی دعوت به مصاحبه، طرف کلماتی داشت که من مجبور بودم تو دیکشنری بزنم!! فکر کنم اگر با یه شرکت انگلیسی مصاحبه بدم، اصلا از اساس نفهمم چی میگن .من ایمیلی که زدم ساعت 7 شب اینا زدم برای درخواست کار و اون شب خسته بودم و رفتم زودتر بخوابم. ساعت 9 اینا رفتم بخوابم. تو رختخواب برای آ ین بار گوشیمو چک ، دیدم طرف ایمیل زده و گفته بیا مصاحبه!! دو دقیقه بعدش دیدم تو لینکت این هم دو نفر اددم کرده ان! ولی خب من گذاشتم ایمیلو بعدا سر فرصت جواب بدم. جوابای این جوری برای آدم از همون اول روشن می کنه که طرف چقدر مشتاقه با شما مصاحبه بذاره یا همکاری کنه.خلاصه، روز مصاحبه -علی رغم گفته ی اونا- من با لباس رسمی رفتم. به نظرم تو همچین چیزایی آدم نباید ریسک کنه با لباس معمولی بره! شما شان خودتونو حفظ کنین به عنوان مصاحبه شونده و اجازه بدین تاثیر مثبتی روی طرف داشته باشین، تا اینکه بخواین مثلا با لباس اسپرت برین مثل ی که از باشگاه اومده! البته این نظر منه ها. قانون کلی ای نیست.تو ایمیلش قبلا نوشته بود که وقتی اومدی جلوی ساختمون، زنگ بزن تا بیایم ورت داریم! گفتم باشه. حدود بیست دقیقه یا یه ربع دقیقه مونده به زمان مربوطه، من رسیدم و چون هوا بارونی بود، ترجیح دادم زنگ بزنم که بیان منو ببرن تو! یه آقایی اومد و با من احوال پرسی کرد و با هم رفتیم تو. حالا کجا رفتیم؟ تو یه زیرزمین تو در تو. فکر کنم تمام این مدل زیرزمین ها رو (که ما هم داشت) یه جوری می سازن که به عنوان پناهگاه هم بتونن استفاده کنن. یعنی همون طور که ساختمون های طبقه های دیگه ساخته شده ان، زیرزمین هم کاملا طراحی شده است و اتاق اتاق با درهای سنگینی که به زور باید باز نگهشون داری! خلاصه، منو از چند تا راهرو رد کرد و بالا ه در یکی از اتاقا رو باز کرد. توی خود این اتاق، باز دو تا اتاق تو در تو بود که مال این شرکت بود. کلا این ساختمون پر از استارت آپ بود. هر شهری ظاهرا ش می کنه این استارت آپ ها رو. یعنی یه ساختمون به اینا میدن که همه شو استارت آپ بزنن دانشجوهای اشون یا فارغ حصیل های اشون و اینا. بعد اجاره هاشونم خیلی خیلی پایینه. مثلا ماهی صد یورو! ساختموناشون هم اکثرا این طورین که تمام اتاقا از داخل به همدیگه در دارن. حالا بسته به اینکه هر شرکت چند تا اتاق می خواد، خب کلید در بین دو تا اتاق رو به شرکت میدن یا نمیدن. یعنی مثلا این شرکت که دو تا اتاق می خواست، خب طبیعتا کلید در بین این دو تا اتاق رو داده بودن به کارمنداش، اما یه در دیگه هم بود که می خورد به یه شرکت دیگه، اما خب اینا دیگه نمی تونستن از شرکتشون برن توی اون یکی شرکت!! این برای تسهیل کار استارت آپ هاست دیگه. که هر وقت طرف خواست شرکتشو بزرگ کنه، فقط بیاد بگه مثلا من یه اتاق بیشتر می خوام و یه کلید بگیره. دیگه مجبور نشن کلا نقل مکان کنن یه جای دیگه.خلاصه، ما رفتیم تو و من یه کمی در و دیوارشونو نگاه که روش برنامه هاشونو نوشته بودن. نگاه می چیا قراره انجام بدن، چیا انجام شده و اینا.هنوز یه ده دقیقه ای مونده بود. یکی از اونایی که منو تو لینکت این ادد کرده بود، گفت می خوای تا فلانی میاد (اونی که ایمیلمو جواب داده بود و گویشور انگلیسی بود) من یه کمی توضیح بدم پروژه مون چیه. گفتم باشه. هنوز تازه نشسته بودیم که رئیس با یه سبد آبکشی که روش یه عالم ظرف بود و اسکاچ و اینا اومد . گفت ئه! زودتر اومدی؟ خب مثل اینکه شروع هم کردین. منم الان میام!رفتن ظرفا رو گذاشتن با دوستش تو آشپزخونه و اومدن سر میز. یه کمی راجع به پروژه شون صحبت و گفتن چیکار می کنن و یکی دو جا هم از من نظر پرسیدن که به نظرت باید اینجا چیکار کنیم و از این حرفا. اینا اصلا مصاحبه شون تخصصی نبود، اصلا. یعنی یه جاهایی من خودم مجبور بودم ازشون سوال دقیق بپرسم که خب الان وظیفه ی من چیه؟ یه نمونه از کارایی که من باید انجام بدمو بگین. این که مسئله ی کلیتونه که هدف اینه رو که خب فهمیدم. حالا بگین من به طور مشخص باید چیکار کنم؟ مثلا به من میگین تا هفته ی بعد یه کد می خواین که چیکار کنه؟! یه جورایی نمی تونستن بهم بگن! اما خب بالا ه یه موردشو از زیر زبونشون کشیدم! به نظر نسبت به شرکت قبلی سخت تر میومد، اما خب شرکتش هم یه مقداری متفاوت بود و طبیعی بود.اولا شرکتی که کوچیک تره، مسئله هاش کلی ترن. یعنی میگن ما می خوایم این مسئله رو حل کنیم. ایده بده چیکار کنیم؟ بعد شروع می کنن به پیاده سازی. دوم اینکه خب تعداد آدمای شرکت کمتر بود و طبیعتا باری که روی دوش آدمه بیشتره. سوم اینکه (البته این هم نکته ی بد بود، هم خوب و من خودم مشخصا در مورد این موضوع سوال ) رئیس گفت ببین ما اینجا برنامه نویس داریم. تو قرار نیست برنامه نویسی کنی. تو نهایتا 50 درصد کارت برنامه نویسی باشه. تو باید ایده بدی. ما تو رو استخدام می کنیم برای تخصصت. وگرنه برنامه نویس هست، تو بهش میگی باید این کارو ی، طرف یه نگاه به ایده ی تو میندازه، میگه باشه. فردا کدو بهت تحویل میده. ما اینجا به تو نمیگیم چیکار کن. تو قراره به ما بگی چیکار کنیم.خب شرکت قبلی که بزرگ تر بود، معلومه که کار مشخص تره و تا حد زیادی آدم می دونه تو چه جهتی قراره پیش بره. روش هاش از پیش تعیین شده ان. اما خب از این نظر هم سخت تره که کارهای اصلی قبلا انجام شده و شما باید خیلی ایده داشته باشی که بتونی نتیجه رو بهبود بدی. یعنی مثلا وقتی شما هیچ کدی نداری که کار ای رو انجام بده، خب وقتی کد رو می نویسی، حتی اگه با درصد درستی 60 درصد هم انجام بده خب خوبه. بالا ه الان یه چیزی داری و شصت درصد پیشرفت داشتی. اما تو شرکت اول که کد همین الانش مثلا داره با دقت 75 درصد کار میکنه و رئیس می خواد بهبودش بده به 90 درصد، خیلی باید فکر کنی که چطور مشکلاتو رفع کنی و نتیجه رو بهبود بدی. اینه که هر شرکتی بدی ها و خوبی های خودشو داشت و در کل نمی شه گفت کدوم پوزیشن بهتره.بعد از مصاحبه ی کلی و فنی و همه چی قاطی، قرار شد با هم بریم ناهار. من ساعت ده باهاشون قرار داشتم. حدود 12 1 راه افتادیم که بریم ناهار. ناهارو رفتیم تو یه رستوران تایلندی خوردیم. چقدر هم که غذاشون برای من مز ف بود. من داشتم تو لیست غذاهای گیاهی نگاه می ، چیزی توجهمو جلب نکرد (شاید این قضیه رو قبلا تعریف کرده باشم، ببخشید اگه تکراریه). یه نگاه به بقیه ی لیست انداختم، دیدم یه غذای دیگه هم هست که فقط گیاهیه. ازشون پرسیدم، خب اینم که گیاهیه، به نظر هم بد نمی رسه. پسره ورداشت گفت ممکنه مثلا با چربی حیوونی سرخ شده باشه و اینا. تو دلم گفتم ای بابا! ما مسلمونا خودمون نه این چیزاش فکر می کنیم، نه گیر میدیم! حالا تو اومدی یه چیزی گفتی که من الان جرئت ندارم اون غذا رو سفارش بدم! الان سفارش بدم، میگین تو که مسلمونی چرا اینو خوردی؟ والا!خلاصه، یه غذای گیاهی سفارش دادم و تموم شد.تو حین ناهار از رئیس پرسیدم تو یی ای؟ لهجه ات کاملا ییه. گفت آره. ما بعد از جنگ جهانی خانواده ام نقل مکان اونجا و من اونجا بودم و اینا. بهش گفتم تو همون ایمیلای اولت مشخص بود که زبون اصلیت ییه. خودش تعجب کرده بود. می گفت واقعا؟ من چه کلمه ای نوشته ام؟ خودم هیچ وقت دقت نکرده ام که کلمه هایی که می نویسم ممکنه برای ی ناآشنا باشه.خلاصه که آقاهه با فرهنگ ییش یه کمی هم ما رو مستفیض کرد دیگه. آلمانی ها خیلی محتاطن تو حرف زدن در مورد مسائل فرهنگی. ولی خب این آقاهه خیلی راحت -یه جورایی حالا- مس ه می کرد اینکه آدما به دین اهمیت میدن و این حرفا. همین آقاهه هم بود که اون ایرانیه رو مس ه می کرد که می گفت من از پرشیا اومدم. گرچه اینا از اول گفته بودن که مصاحبه خیلی غیررسمیه، اما به نظرم صحبت راجع به همچین مسائلی، مخصوصا مسائل دینی که اصلا تو آلمان تابو حساب میشه، یه کم دور از ادب بود، اونم به این شیوه.خلاصه، مصاحبه ی دوم هم به این ترتیب گذشت و ما موقع برگشتن از رستوران راجع به حقوق صحبت کردیم. من پیشنهادی که دادم مثل پیشنهاد شرکت قبلی بود، شرکت قبلی سرش چونه زد و از اول گفت نمی تونم این قدر بدم، ولی اینا گفتن چیزی که میگی معقوله. حالا با هم کنار میایم. من که دیگه نرفتم پای قرارداد با اونا که بدونم واقعا با چقدرش کنار میان و چقدر قراره پایین تر باشه از اون پیشنهاد من. اما خب فکر می کنم قابلیت اینو داشت که یه مقداری بالاتر از اینجایی باشه که قبول کرده ام.از اون طرف، تو همون قسمت اصلی مصاحبه، رئیس شرکت بهم گفت که ببین ما در واقع از همین الان دنبال کارمند تو این بخش نمی گردیم. اما تو پلنمون هست که از ژوئن یا جولای ی رو استخدام کنیم. اما وقتی تو ایمیل زدی، من گفتم blah blah experts don't grow on the tree. از جمله اش خوشم اومد، اصل جمله شو نوشتم. معنیش مشخصه دیگه. متخصصای فلان که مثل قارچ نریخته که! الان که یکی پیدا شده ما مصاحبه شو میذاریم و بلافاصله دعوتش می کنیم، بعد سر زمان شروع کار با هم کنار میایم. اینو در جواب من گفت که ازش پرسیدم شما که به این سرعت جواب دادین و دعوت به مصاحبه کردین، چرا آگهی نذاشتین تو سایتتون وقتی کارمند می خواستین؟البته جوابش هم جالب بود. گفت حالا اگر لازم شد میذاشتیم. اما به طور معمول همیشه انقدر recruiter هست که بخواد بهت آدم پیشنهاد بده که کافیه به چندتاشون بگی که کارمند می خوای.یه چیز دیگه هم که موقع ناهار بهم گفت این بود که ما تو قرارداد یه بند داریم که میگه اگر ما شما رو استخدام کردیم، شما باید 2 سال حداقل با ما کار کنی. یعنی قبل از دو سال نمی تونی کنسل کنی. البته خودش گفت همینم این طوری نیست که فکر کنی ما زندونیت کردیم و نمی تونی بری. اگر ثابت کنی که اون جایی که میری پوزیشن بهتریه، می تونی بری. یعنی مثلا یه جایی با مرتبه ی بالاتر یا حقوق بالاتر. اما نمی تونی بری یه کار پایین تر یا مشابه همین جا انجام بدی یه جای دیگه. ما می خوایم وقتی ی میاد، برامون کار کنه طولانی مدت. آخه راست میگه. سال اول طرف هنوز داره چیز یاد می گیره. تازه بعد از یه ساله که طرف دستش میاد تو این شرکت چی به چیه.شیش ماه اول هم که همیشه آزمایشیه و هر یک از طرفین با یه اطلاع معمولا دو هفته ای میتونه کنسل کنه قراردادو. بنابراین، اگر خودشتون نیومد، می تونین تو همون شیش ماه کنسل کنین. اما خب اگر تو اون شیش ماه کنسل نمی ، دیگه باید حداقل دو سال رو می موندم.از طرفی این شرکته به من گفت که ما الان سرمایه گذار نداریم برای تعریف یه پوزیشن جدید. اما قراره با 9 نفر صحبت کنیم. اگر از این 9 تا، سه تاشون به ما اکی بدن، ما می تونیم از ژوئن استخدامت کنیم.بعدها آقاهه باز تو اسکایپ یه بار بهم زد که ما تصمیم گرفتیم اگر بزرگترین اون سه تا شرکتی که حدس می زنیم باهامون قرارداد ببندن، قرارداد ببنده، قراردادو با تو امضا کنیم. یعنی منتظر اون دوتای دیگه نمی شیم.حالا گفت اوا فوریه یا اوایل مارچ خبر میدم که فعلا خبری نداده. البته طبیعتا خبر هم بده من دیگه نمیتونم برم. اما خب شاید اونا هم در هر صورت سرمایه گذاراشون جور نشدن.اینم از مصاحبه ی دوم.
ع های خانوادگی کاظمی، همسر، برادر و پدر و مادرش + بیوگرافی نم تان : در این پست ع های منتشر شده در صفحات اجتماعی کاظمی بازیگر خوب کشورمان را گردآوری کرده ایم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید بیوگرافی کاظمی کاظمی متولد 19 آبان 1369 بازیگر سینما و تلوزیون می باشد. پدر او ایرانی و. سلام سلام.یه هفته س ننوشتم. بیام بگم ماجرا رو. یکشنبه گذشته پ شدم و رمغ نداشتم انگار. رژیم هم بودم و روز سختی شده بود. کلاس خیلی خوب بود. ولی به کارای شرکت نرسیدم. زود هم باید میرفتم که برم است . چون روز اول پ بود و در حد لک، از تامپون استفاده و رفتم است . ولی گفتن مربیتون نیومده و کلاس آموزشی نیست! امروز قسمت نبود ورزش کنیم! هیچی دیگه. یه کم شنا و دیدم خیلی بی حسم، بی خیال شدم و اومدم بیرون. وسایل همکارم تو ماشین من بود. دیگه من لباس پوشیدم و رفتم بیرون و منتظرش شدم. با دوستای بیرون از شرکتم قرار داشتیم بریم کافی شاپ. 4 نفر بودیم. همکارم که اومد با هم رفتیم تا دم پارک و اون رفت و منم یه تجدید آرایش سریع تو ماشین و رفتم پیش دوستام. خیلی حال می کنم باهاشون. نفر 4ام که اومد تو دستش یه چیزی بود. یه گلدون با چوب پنبه که توش ماهی هم بود. فکر واسه یکی از دونفر دیگه آورده. کلی حسودیم شد. من خیلی از اینا دوس دارم. بعد دیدم گفت واسه لانداس. کادوی تولدش با دو ماه تاخیر! وای اصلا نمیدونین چقدر حال که. روزم ساخته شد. همش بغل کرده بودم کادوی دوست داشتنیم رو. ع ش رو هم گذاشتم اینستا. بعد دیگه واسه اینکه چاق نشم و به رژیم پایبند باشم فقط یه موکاچینو سفارش دادم! ولی دوستای نامرد چیپس و پنیر و سیب زمینی قارچ اینا سفارش دادم و خب فکر کن که بشه ناخونک نزد. سعی کم بخورم ولی به هر حال خوردم دیگه. بعد کلی گپ زدیم با هم. از 7 تا 9 با هم بودیم و بعد دیگه با اون دوستم که از طرح اومده بود خ ظی جانانه کردیم و هر کی رفت سی خودش. من با گیلی برگشتم خونه و سیگما گفت که قراره با دوستاش شام بریم بیرون. یکیشون سربازی معاف شده و میخواد سور بده. من بدیو بدیو آرایشم رو شستم و دوباره آرایش و رفتیم سنسو که بازم راهمون نداد و رفت ای تی اف کناریش. بد نبود ولی مثل سنسو نبود خب. رژیم هم که تعطیل! همه چی خوردم. بعدش قرار شد بریم شرکت و تا صبح بمونیم. من با دوست سیگما، نیما که بی ام دبلیو داره اومدم. خخخ. قرار بود اول بریم دم خونه ما من بازی اینا بردارم و بعد بریم شرکت. حالا سر خیابونمون ایست بازرسی بود. گفتم نیما الان میگیرنمون البته سیگما و اون یکی داشتن پشت سرمون میومدن. ولی خب می گرفتنمون خیلی سوژه بود دیگه من رفتم وسایل رو برداشتم و سیگما هم ماشین رو گذاشت تو پارکینگ و همگی با هم رفتیم شرکت. 7 نفر بودیم و گفتن 2 نفر دیگه هم قراره بیان. من اون دوتا رو تا حالا ندیده بودم. همکلاسیشون بودن. فکر کن همه پسر فقط من یکی اون وسط بودم. البته به جز اون دوتا بقیه واقعا دوستامن. ساعت 1 شب اون دوتا اومدن و اول که اصلا حال ن باهاشون. همش داشتن سیگار می کشیدن! بعد بازی هم نمی کردیم و هی داشتن حرف میزدن. من واقعا حوصله م سر رفته بود. سیگما و آرش تو آَشپزخونه بودن، رفتم بهشون گفتم اگه بازی نمی کنید، منو ببرید خونه، خوابم میاد. دیگه از ترس اینکه من غر نزنم سریع بساط بازی رو چیدن. دور میز کنفرانس اتاق سیگما نشستیم و بساط پو.کر راه انداختیم. اون دوتا هم دم به دقیقه میرفتن سیگار می کشیدن. اه اه. خلاصه بازی عالی بود. انقدر تقلب که. خیلی حال داد. تا 7 صبح بازی کردیم و بعد پسرا میخواستن برن کله پاچه بخورن. من میخواستم برم خونه. ماشین هم که نداشتیم. به آرش گفتم من رو برسونه (شرکت و خونمون خیلی نزدیکن.) آرش من رو رسوند. یه همسایه اگه تِرَک کرده باشه منو خیلی ضایع بوده، ب با نیما رفتم دم خونه و صبح با آرش برگشتم خونه آرش من رو گذاشت و رفت با بچه ها بره طباخی. من خو دم و ساعت 8 با صدای زنگ تلفن بیدار شدم. سیگما کلید نداشت و صدای زنگ در رو نمیشنیدم و موبایلمم خاموش بوده! باز خوبه با زنگ تلفن بیدار شدم. در رو باز و باز خو دم تا 4. بعد سیگما رفت دنبال کاراش و من بلند شدم به خونه زندگی برسم و چند مدل غذا درست کنم. گوشت از صبح گذاشته بودم تو یخچال یخش آب شده بود. شوید نخود پلو با گوشت میخواستم درست کنم. البته اول یه رون مرغ داشتم که چند روز مونده بود و سیگما مرغ مونده نمیخوره. سریع ریش ریشش و با فلفل دلمه ای و پیاز داغ و رب و ادویه طعم دارش که یه پرس غذا بشه. بعد گوشتا رو یه تفت دادم تو پیاز داغ و گذاشتم بپزه. نخود فرنگیا رو پختم و بعد برنج و شوید خشک اضافه و گذاشتم بپزه. لباس شستم چند سری و همه گلدونا رو آب دادم. یه دور دیگه برنج قهوه ای درست واسه خودم. همه این کارا 4 ساعت و نیم ازم وقت گرفت. خیلی خسته شده بودم دیگه. رفتم یه دوش گرفتم و دیدم حوصله ندارم فردا برم یوگا. پ هم بودم و اصلا حسش نبود دیگه. سیگما اومد و بعد از مدت ها بالا ه چلوگوشت دستپخت خودم رو خوردیم و لذت بردیم. بعد یه کم حرف زدیم و من خیلی خیلی خسته بودم و نق نقو. یه مشکل جسمی هم پیدا و زدم زیر گریه. سیگما دلداریم میداد بهش گفتم تو این همه مریضی این چند وقته من، اصلا واسم وقت نذاشتی و همش خودم تنها میرم . دیگه قرار شد فردا باهام بیاد . یه عالمه گریه و با چشمای پف کرده خو دم. 19 ام، صبح با گیلی رفتم سر کار و باز کلاس داشتیم. حال و حوصله درست و حس هم نداشتم. از وقت گرفتم که عصری برم. بین مریض البته. عصری رفتم و سیگما چند دقیقه قبل از من رسیده بود و پارک کرده بود. چون دیر شده بود سیگما ماشین من رو گرفت که ببره پارک کنه و منم دوییدم وقت گرفتم. ولی حدود دو ساعت علاف نشستیم تا نوبتمون بشه. بهم دوا داد و گفت اگه خوب نشدی دیگه باید بریم سراغ کارای جدی تر. خوب میشم ولی بعد من رفتم خونه و سیگما رفت داروهامو بگیره. از غذاهای دیروز گرم و آوردم خوردیم و بعد خیلی خسته بودم و زود خو دم.چهارشنبه 20 ام، صبح بازم با ماشین رفتم سر کار. از بس گرمه عصرا دوس ندارم با تا ی برگردم. دیگه تقریبا هر روز ماشین میارم. رفتم کلاس و چون تو یه شرکت یه کار فورس ماژور داشتم مجبور شدم دوسانس کلاس رو نرم و برگردم شرکت کار کنم. خیلی داغون بود اوضاع. داشتیم جریمه می شدیم و یه کاری حتما باید زود انجام می شد. خیلی بدو بدو ولی خدا رو شکر عصر انجام شد. سانس آ کلاس رو رفتم و واسشون بستنی یدم و خوردیم سر کلاس. این خارجیمون دیگه داشت برمیگشت کشورشون. واسش بلیط برج میلاد گرفتم که امشب بره برج. بعد هم باهاش خ ظی کردیم و کلی گفت شما خیلی مهمون نواز بودین و اینا. حال کرده بود با ایران. بعد برگشتم شرکت و رفتم پیش معاون و بهش گفتم که انجام شده. همه از مدیر عامل و مدیر کل و رییس و اینا ازم تشکر . بسی حال داد. تا 6 شرکت بودم و بعد دیدم دوستام هم هستن و دارن میرن، تصمیم گرفتیم بریم بستنی بخوریم. رژیم به باد فنا رفت این هفته. البته خ ش با پ سخت بود رژیم داشتن. در حال غش و ضعف بودم همش. رفتیم کافه قنادی دم شرکت و بستنی خوردیم. بعد هم برگشتم ماشینم رو برداشتم و رفتم خونه. پ تو و سیگما گفت 8.5 میاد. دیگه نشستم یه کم کتابمو خوندم، دیگه آ اشه. بعد سیگما اومد و گفت که قراره بریم خونه خواهرشینا، چون مهمون داشته و مامان سیگما کلی غذا واسه مهموناش درست کرده که الان زیاد اومده. بریم اونجا. من ناراحت نمیشم اینجوری دعوتمون کنه. آدم باید خودمونی باشه دیگه. خلاصه رفتیم اونجا و کلی با نینیشون بازی . نشسته بود کنار خودم و داشتم بهش شعر یاد می دادم. یه روز آقا گوشه. نمیذاشت هیشکی هم بیاد کنارمون بشینه. حال کرده بود با من. بلبل شده، طوطی البته. هر چی میگی تکرار می کنه. سر شام گیر داده بود به من که لاندا جان غذا بخور. سه بار غذا کشیدم از بس گیر داد بعدش فوتبال انگلیس کرواسی بود که تا 12 دیدیم و بعد میخواستیم بریم که نینی گیر داد که با مامان بزرگش بیاد. بردیم یه چرخ زدیم که گریه نکنه و بعد که آروم شد بردیم خونشون تحویلش دادیم، مامان سیگما رو رسوندیم و رفتیم خونمون خو دیم.پنج شنبه 21 ام، 8 صبح سیگما جلسه داشت و رفت. من تا 11 خواب بودم. بعد بیدار شدم ظرف شستم و یه دور ماشین لباسشویی و یه دور ظرفشویی رو روشن . خونه رو مرتب و نهار خوردم. قرار بود داماد ساعت 3 بیاد دنبالم که بریم ییلاق. سیگما بیاد. نشستم پای خوندن کتابم. ساعت 2.5 برق رفت و هنوز یه ربع از کار ماشین ظرفشویی مونده بود. بخش خشک ش بود. دیگه درش رو باز . وسایلم رو جمع و حاضر و آماده نشستم به کتاب خوندن که داماد اومد. برق هم قطع بود و با پله رفتم پایین و رفتیم به سمت ییلاق. تو راه برام بستنی قیفی خوشمزه ید و خوردیم. یه سر هم رفتیم دم در خونشون که وسیله برداره. تو این فاصله یه ذره ای که از کتابم مونده بود رو تو فیدیبو خوندم و تموم شد. بیخود هاردکپیش رو با خودم آورده بودم. خخخ. دختری در قطار تموم شد. دوس داشتم کتابش رو. قشنگ بود. رفتیم ییلاق و ساعت 5 رسیدیم. کلی تیلدا رو بغل . دلم حس براش تنگ شده بود. بعد هم کلی تتا رو بغل . عصرونه خوردیم و رفتیم سر خاک اهل قبور. من با ماشین بابا رانندگی می و مامان و بتا و تیلدا سوار شده بودن. سال مامانبزرگم بود. 10 سال گذشت از وقتی که مامانِ مامان، فوت شد. دو هفته بعد از کنکور من فوت شدن... خدا بیامرزتش. 10 سال شد رفتیم ها. پیر شدیم دیگه! خلاصه سر خاک و کوچیکه هم اومدن و یه کم حرف زدیم و بعد برگشتیم. بتا گفت بریم ید! رفتیم یه مغازه لباس بچه فروشی و چقد قیمتاش خوب بود. واسه نینی دوستم یه شلوار ناز یدم. ساعت 9.5 برگشتیم خونه و شام خوردیم و بسی خسته بودم. 12.5 خو دم. یه خواب حس . تا 11 صبح یه بار هم بیدار نشدم! صبح بیدار شدم و ی مامان اومد خونمون. یه ساعتی بود و رفت. بعد نهار خوردیم و نینی بازی . ظهر خو دیم و قرار بود سیگما بیاد ولی دیدم که بتاینا دارن برمیگردن تهران و سیگما هم این چند وقته خیلی خیلی سرش شلوغه، گفتم دیگه نیا، من میام تهران. با بتاینا رفتم تهران و داماد رفت و ما رفتیم ید. دو ساعت نینی بغلم بود و تتا هم هیچی ن ید. گرم هم بود و حس کلافه شده بودم. سیگما اومد دنبالم و دوتا ماشینی تا دم خونه بتا رفتیم. نینی رو من بغل کرده بودم چون تو کریرش نمی موند. بردیم رسوندیمشون و بعد سیگما بهم خبر داد که یکی از کاراش بالا ه راه افتاده و چنتا سفارش ثبت . گفتم باید شیرینی بدی. رفتیم زعفرانیه رستوران ش ز مایا. عاشق رژیم این هفتمم که نابود شد!!! چاق نشده باشم خوبه! بخش کافه رستورانش رفتیم که فوق العاده محیطش خوشگل بود. سالاد سزار و پاستا سفارش دادیم. خوب بود غذاهاش. جاش هم فوق العاده بود. یه شام دونفره دبش خوردیم و بعد رفتیم خونه و آماده خواب شدیم. دلم کلی واسه سیگما تنگ شده بود. این چند وقته خیلی کم با همیم. شنبه صبح سیگما 6 بیدار شد و رفت و رفت به کاراش برسه. من تا 7 خو دم و بعد با ماشین اومدم شرکت. یه عالمه هم کار داشتم امروز. حالا عصری میخوام برم همون کلاس زبان نزدیک شرکت، تعیین سطح آیلتس بدم. شاید برم کلاس. اینو دیروز نوشته بودم ولی پسرمون بیدار شد، نشد ارسالش کنم:از امروز پسرمون تمام وقت میره پیش تاگس موترش. بازم صبح ها که میرم گریه می کنه. اما عصر که امروز گرفتمش خیلی خیلی خوشحال بود. خانومه هم میذاره بیاد جلوی در، کف و بپوشه، روی یه صندلی بشینه تا من وقتی میام یهویی بدوه سمتم . پس. خب از مصاحبه ها که بگذریم میریم سر تجربه ی دو روز کاری در زمینه ی بازاریاب حضوری راستش من اصلا و ابدا نمیخوام تو این زمینه ی بازاری دائمی مشغول بشم ولی الان بخاطر رفع بیکاری و با توجه به شرایطم تصمیم گرفتم تا زمانی که جایی رو پیدا ن که باب میلم باشه برم و کلا تجربه ش کنم.اولش واقعا به هدف تجربه و محک زدن خودم رفتم. اول یه شرکتی واسه مصاحبه رفتم که تقریبا بزرگ و با شرایط عالی و معتبر بود.ولی خب اونجا یه شرایط سختی رو واسه استخدام گذاشته بود که من ابدا نمیتونستم فراهم کنم.یه چک 50 میلیونی کارمندی + گواهی عدم اعتیاد و سوپیشینه!خب آخه کدوم کارمندی واسه من یه چک به این مبلغ میده؟هرچند ظاهرا حقوقی که میداد خوب بود ولی بیخیالش شدم بعد رفتم یه شرکت دیگه که کوچیکتر بود ولی تو آگهی یه رقم فضایی زده بود واسه حقوق.به تجربه و حتی با عقل هم میشد فهمید که دروغه ولی من گفتم بزار از یه جایی شروع کنم.وقتی رفتم اونجا یه شرکت ساده بود که البته یه مدیر فروش خانم خیلی زبون باز و کاملا عملی با آ ین متد روز داشت.اینجا بعد از توضیح شرایط و آموزش کار انگار که ازم بدشون نیومده باشه سریع گفت کارت شناسایی داری؟منم که کارت ملی همراهم بود دادم،گفت این پوشه رو بگیر و از فردا برو تو مسیر.گفتم باشه.بعدم واسه اینکه تشویق بشم یه مسیر نزدیک به خونمون رو هم داد.منم گفتم حالا که یکی داره هلم میده بزار برم.کارش در رابطه با فروش مواد غذایی بود. فرداش پامو تو اولین مارکت که گذاشتم یه ویزیتور دیگه که از قضا اونم دختر بود اونجا بود.خب من تو اولین تجربه نمیدونستم چیکار کنم.ولی اون دختر که معلوم بود حس حرفه ایه و با فروشنده آشناست به فروشنده خیلی خودمونی تیکه انداخت که با ویزیتور درست برخورد کن، به ویزیتور احترام بزار خخخ .خب فهمیدم برای موندن در این شغل احتمالا منم باید مثل این خانم پرو باشم (که البته نتوانم، نتوانم) و آینده ی اینطوری رو برای خودم متصور شدم.فروشنده هم که الحق بداخلاق نبود واسه اینکه دلمو نشکنه یه نگاهی به کاتالوگا انداخت و گفت دفعه ی بعد حتما بیاید الان چیزی نمیخوام.خب معلوم بود فعلا داره با اون خانم که ظاهرا داشت براش از خانواده ش درد و دل میکرد اوقات میگذرونه و حس م ید میکرد.منم بعد از نوشتن گزارش از مغازه بیرون اومدم و یه نفس راحت کشیدم که بلا ه شروع شد خخخخ
بعد از اون حدود 16 تا مغازه رو البته با ماشین رفتم.چون پام درد میکرد و اصلا نمیتونستم پیاده روی کنم.واقعا پیاده خیلی به نظرم سخته چون یا که بغل هم نیستن اغلب چند فرسخی فاصله دارن.بعد همه تیپی هم داشتن.تحصیلکرده ،خوش اخلاق ، بداخلاق،پیر، جوون و ... حالا با وجودیکه من سعی با ماشین برم که به پام فشاری وارد نشه ولی وقتی میرفتم تو مغازه ها بعضا 10-15 دقیقه باید رو پا می ایستادم تا مثلا مشتریاشو راه بندازه و باهاش صحبت کنم تا شاید چیزی ب ه. چیزی که متوجه شدم این بود کلا انگار دوس داشتن تو بار اول ید نکنن تا طرف دوباره بیاد و بعد با منت یه چیزی ب ن.تو دلم گفتم به لطف این بازار داغ ویزیتور شما هم خودتونو تحویل گرفتینا .واقعا رویه ی بدی شده که این مغازه دارا رو پررو با این کاراشون.خب نمیشد خودشون مثل بچه ی آدم ید کنن اینطور مجبور به منت کشی شون نشن ملت؟فکر میکنم مشکل از سیل زیاد محصولاته که باعث بازارهای رقابتی میشه و این وضعیت بوجود میاد.
تو یکی از مغازه ها هم یه برگه ی جالب دیدم که حیفم اومد به عنوان خاطره ازش ع نگیرم

اون روز با همه ی تازه کار بودنم 4 تا فاکتور گرفتم که نزدیک 300 تومن میشد.فکر می خیلی کمه ولی وقتی رفتم شرکت،مدیر فروش خیلی تشویقم کرد.چون مارک محصولاتشون برندای معتبر نبود و به سختی فروش میرفت و میگفت بقیه تو روزای اول هیچی نفروختن.حتی یه پسری هست بعد 8 روز یه دونه فاکتور برا من اورده و ... .راست یا دروغش الله اعلم ولی من میدونستم زیادم موفق نبودم چون اون زبون ری رو نداشتم.یه خانمی اونجا بود با هم واسه مصاحبه اومدیم و باهاش آشنا شدم خیلی جالب بود.میگفت من تلفنی ویزیت میکنم بعد یه بار که مکالمه هاشو میشنیدم میگفت: سلام خوبی ؟اینا رو داریم، حالا یه چی ب بخدا صبح تا حالا فاکتور نداشتم.یه ماسی میکرد.میگفت بعضیاشونم میگن شب بهمون زنگ بزن تا ازت ید کنم خخخ.بعد به منم اصول صحبت شو (همون تو رو خدا یه چی ب ) رو آموزش میداد ولی من شیک و پیک می و خیلی محترمانه کاتالوگا رو نشون میدادم و یه توضیحی میدادم و اگه نمیخواستن منتشونو نمیکشیدم خخخ فکر کنم ویزیتور خوبی بشم نه ؟؟؟ یکی دو جا از سر دلسوزی بهم سفارش دادن چون از رفتارم میفهمیدن تازه کارم و تسلط به اجناس ندارم و میخواستن بهم روحیه بدن که ناامید نشم.یه جا هم ویزیتور اون شرکت اولی که گفتم بزرگ بود رو دیدم و کاتالوگشو که همه مارکای معروفو داشت و فروشنده هم مثل چی ازش ید میکرد.گفتم واقعا باید اینطوری کار کرد.یکمم ازش سوال و جواب ولی این یکی چون پسر بود زیاد نمیشد ازش پرسید خلاصه با وجودیکه به دلیل پا و کمر درد شدید میخواستم اون روز انصراف بدم مدیر فروش زبون باز با زبون چرب و نرم منو راضی کرد که بازم برم و منم گفتم شاید سری بعد بتونم و بیخیال درد پام بشم.روز بعد با وجودیکه یه استراحتی به واسطه ی روز کرده بودم ولی اینبار حتی بخاطر اینکه بیشتر سر زدم و 21 مغازه رو ویزیت پا دردم از روز قبلم بدتر شد.دیگه به ناچار گفتم انصراف میدم و ما این شغلو نخواستیم.یه جورایی انگار هم خوشم اومده بود هم نمیتونستم برم.از این بابت خوشم اومده بود که برام جالب و آسون بود. روز دوم با وجودیکه تونستم 3 تا فاکتور بگیرم ولی فروشه مبلغی از روز اول خیلی کمتر بود و نزدیک 100 تومن شد.من به این نتیجه رسیدم که اگه هم قراره خودمو تو این راه شهید کنم اقلا این تلاش من یه حاصل و نتیجه ای داشته باشه.نه اینکه واسه برندای نامعتبر که هرجا میرم حرفشون همینه،(برند معروف نیست) خودمو بیخودی خسته کنم.زمانی که خواستم انصراف بدم مدیر اونجا گفت اگه خواستی بیا واسه فروش عروسک اون مسیرای مشخص شده داره و بارمون هفته ی دیگه میرسه،هرچقدر تونستی برو تا کمتر خسته بشی.گفتم باشه هرچند دیگه اصلا دلم نمیخواست برم و حدس میزدم بازم همون آش و همون کاسه باشه. بعد خب اینا از حقوقای فضایی دم زده بودن و منم یه جورایی میخواستم دیگه نرم.به خانم مدیر فروش زبون باز گفتم من میخواستم اگه ممکنه حقوق این دو روز کار منو بدید تا بدونم اقلا اینکار چقدر حقوق برای من داره.گفت این دو روز حقوق نداره و شما تا یه هفته آزمایشی هستی.گفتم چی؟!!گفت ما روز اول گفتیم یه هفته آزمایشی هست.گفتم بله گفتین ولی نگفتین بدون حقوق که!بعدم من هزینه واسه اینکار کلی خسته شدم و فروشم داشتم بی انصافیه چیزی بهم ندین.گفت نه و با زبون توجیه میکرد. داشتم یکم باهاش بحث می که دیدم یه آقای نامی(بهش میگفتن ) که ظاهرا رییس اونجا بود رد میشد و گفت چه خبره و از جریان مطلع شد.بهش گفتم اون حقوق ثابتی که اول تو رو مه زدین که دروغ بود، تو آگهی زدین 1.600 ثابت وقتی میایم اینجا میگین بین 300 تا 500 حقوق ثابتتون هست و یه چیز دیگه میگین. بعدم واسه دو روز کار من ایشون میگن حقوق نداره.بعد آقای مثلا جلوی کارمنداش از من حمایت کرد و گفت نه ما نمیزاریم ویزیتور از دستمون ناراضی باشه و ما از سال 85 داریم کار میکنیم و اینقدر تا حالا فروش داشتیم و .... حقوقشونو بدین و رفت. منکه دیگه اون حس بد به سراغم اومده بود و داشت گریه م میگرفت از اینهمه پروییه اون خانم و د شدن غرورم گذاشتم و رفتم.بعد خانمه هی زنگ زد که بیا پولتو بگیر گفتم من دیگه سوار شدم و دارم میرم.گفت ما پولتو گذاشتیم تو پاکت و فردا بیا بگیر.فرداش رفتم و بعد از کلی معطلی از اون پاکت که خبری نبود و خانم زبون باز گفت الان پاکت پیش ه و جلسه داره و من گفتم پس فردا بیا .راست میگفت گفته بود پس فردا ولی من تو مسیرش بودم.خلاصه کلی معطل کرد و دیگه داشتم بیخیالش میشدم که اون مدیری که پیشنهاد فروش عروسکارو داده بود خواست باهام صحبت کنه. تو اتاق کلی بازخواستم کرد که شما واسه 4 ساعت کار حقوق میخوای و ی که جایی کار میکنه باید 8 ساعت کار کنه.گفتم کار بازاری به اندازه کافی سخت هست که با کار هشت ساعته مقایسه ش نکنید و خود این خانم به من گفت 9.30 -10 برو تا 2 و بعد اونم تا 4 بیا شرکت.من طبق گفته ی خودتون عمل .بعد خانمه رو صدا زده میگه شما گفتی؟گفت آره.بهش گفت باید از ساعت 8 برن ویزیت. بعد که دید من دیگه دارم قید این یه ذره پولو میزنم و غرورمو ور میدارم و میرم کوتاه اومد و ازم امضا گرفت و با منت 50 تومن داد و گفت اینم اقای لطف .اون موقع بود که دیگه گریه امونم نداد و زدم زیر گریه خیلی از خودم بدم اومد که باهاشون واسه چندغاز اینقدر کل کل و این برخوردو میکنن.این اقا که تا چند دقیقه قبل از موضع قدرت حرف میزد، با دیدن گریه ی من یهو نرم شد و گفت شما هم مثل خواهر منی و از این خزعبلات و این حرفا.گفتم همه آدما بی انصافن و دوس دارن حق این و اونو بخورن.شما اگه خودتو میزاشتی جای من این حرفارو نمیزدی که آزمایشی بوده و این حرفا.بعدم محترمانه خداحافظی و اومدم بیرون. حسم هم ناراحتی بود هم خوشحالی.ناراحت از اینکه چقدر مردم حقه بازن و خوشحال از اینکه حقمو گرفتم. بعد از اون چون برخورد آ شون باهام خوب بود تو ذهنم رفت که چون خیلی آسون میگرفتن بهم و هر ساعتی میخواستم میتونستم برم واسه کار و اینا ،واسه عروسکا برم آزمایشی.تو این هفته بعد از کلی سبک سنگین زنگ زدم ولی بعدش پشیمون شدم.از اینکه بازم به این آدمای حقه باز اعتماد .خدا رو شکر بهم زنگ نزدن. یه جایی رو هم پیدا که حقوق ثابت خوب و ظاهرا واقعی برای ویزیتور تلفنی تعیین کرده بود و از نظر محیط و مسیر خوب بود.فقط کارش بازاری تلفنی بود.گفتم من این موردو نمیتونم چون اون زبون مخ زنی رو ندارم.گفت کم کم یاد میگیری .جالب بود این شرکت هرچی برای ویزیتور حضوری اصرار قبول نکرد و گفت برای خانما سخته و ما اصلا اینکارو به خانما نمیدیم.راستم میگفت .حالا تصمیم داشتم اینو هم واسه یه روز امتحان کنم ولی فعلا به دلیل یه مسئله ای نرفتم.شاید چند روز دیگه برم. نمیدونم چرا اینقدر شغل ویزیتوری زیاد شده و حقوقای خوب هم میدن.حتی از حقوق بعضی شغلای سخت به مراتب زیادتره.مثلا همون که کار فروش لوازم خانگی رو به خانما داشت میگفت خانمایی هستن که در ماه 2800 حقوق میگیرن.یعنی فقط یکم زبون میخواد این شغل و البته خیلی هم سخته از نظر دوندگی.یا رئوف [ترجیح دادم ماه رمضون امسال رو اینطوری شروع کنم ... می خواستم بنویسمش اما دیدم انرژی زیادی ازم میگیره و ذهنم در حال حاضر یاریم نمی کنه، منصرف شدم. تصمیم گرفتم به همون صورت نوشتار معمولی و محاوره و خودمونی به صورت قرو قاطی فقط روایت کنم. بابت طولانی بودن هم عذرخواهم. لطفا اگر حوصله ندارید بذارید سر فرصت بخونید، البته اگر علاقه ای به خوندن وراجی بافه های من دارید :) ] بارون شدیدی شروع به با گرفت. خدای من! من یک چیزی میگم شما یه چیزی می شنوید... علی می گفت میدونستی اختلاف زمانی بین دیدن برق و شنیدن صدای رعد فاصله اون رعد تا زمینه. میدونستم، مربوط به فیزیک بود اما فرمول هاشو هیچ کدوم یادم نمیومد. حساب می کردیم فاصله ی شدیدترین رعد ها تا زمین فقط شیش هفت ثانیه بود! در حالی که به طور معمول حدود ده ثانیه ای طول میکشه. دیگه حساب کنید ازین زد و خورد چه اشکی درمیاد از اَبرا. چتر نداشتیم، چاره ای از خیس شدن نبود. گفتم علی لا یمکن الفرار، بی خیال. از سرعت قدم هامون کم کردیم. دست بردم بالا گفتم خدایا کمکمون می کنی؟ میدونی که، داریم تصمیم بزرگی می گیریم. علی هم که طبق معمول مزه می ریخت.می گفت خدایا منم همون. دیگه بقیه شو آروم گفتم. گفتم زمانم، مادر پدرم، خواهرام، پدربزرگا و عموی مرحومم، مادربزر دلتنگم، خدایا دوستام ... یکی یکی اسم می بردم و دعا می . یه چیزی به ام چنگ می انداخت. احساس می قلبم داره مچاله میشه. دم در از علی خداحافظی . همونطور با یک ح مغموم تو فکر رفته بودم. بغض سنگینی بود ذهنم به شدت مشغول. خیلی ناگهانی یک فکری از ذهنم سریع گذشت. یاد چندتا مطلب دوستان وبلاگی و نوشته هاشون از داشته هاشون و ابراز سندی شون و ... افتادم . ذهنم درگیر بود. کاملا اتفاقی طبق عادت برگشتم رو به گنبد که سلام بدم. خشکم زد. پاهام رو زمین و نگاهم به گنبد قفل شد. همین طور چندتا ترکیب صف کشیدن. دوباره یاد نوشته های بچه ها افتادم. دارایی؟ داشته ها؟ مالِ من؟ دیگه ازینجا به بعد فقط تو ذهنم ادامه پیدا کرد و در بیرون فقط گنبد رو نگاه می . دوباره اون دفتر قطور باز شد و برگ برگ می رفت جلو صحنه هایی خاص رو بولد می کرد و رد میشد. از وقتی یادمه هر جا واسه چیزی ادعای مالکیت یه جور ناجوری از دستش دادم. هر جا و هر وقت که بیشتر به چیزی احساس نیاز می دقیقا همونجا و همون لحظه از دستش می دادم. هر چی نیازم بیشتر میشد "داشته هام" رو بیشتر از دست میدادم. کافی بود ابراز نیاز می همونجا بود که با پدیده ناپدید شدن رو به رو می شدم. آره، ناگهانی ناپدید می شدن. و بار هر بار تکرار این اتفاق این سؤال برام پررنگ تر میشد. دارایی؟ کدوم دارایی؟ کدوم داشته؟ واقعا چقدر این دارایی ها مالِ من و در اختیار من هستن؟ و اگر مالِ من هستن پس چرا به سادگی و بدون اختیار از دستشون میدم؟ و بعد از فکر به این سؤالات بیشتر از همیشه احساسش می . تنهایی رو، فقر رو، نیاز رو ... و جو که پیدا نمی و عطشی که کم نمیشد. هر چی بیشتر چنگ زدم به داشته هام، دست و بالم کوتاه تر شد. تشنه تر می شدم و چشمه رو پیدا نمی . به خودم اومدم. به سرتا پای خیس و بارونی که بند اومده بود اما از من هنوز بارون می چکید. دوباره متوجه اون نقطه ی نورانی شدم. یک برگه ی جدید باز شد. از وقتی یادمه اینطور صدات می : "ای همه ی دار و ندارم تو". یعنی از یک جایی به بعد اینطور شد. اما می ترسیدم. می ترسیدم از اینکه نکند ... نکند که حتی تو را هم از دست بدهم. این ترس و واهمه را از پس هر " ماس دعا" از پس هر "خوش به سعادتت" از پس هر "خوش بح ون" هر "به یاد ما باشید" هر "خیلی گرفتارم"، "خیلی دلتنگم"، "سلام ما رو برسونید" بیش از پیش احساس می . و نشد که این ها را بشنوم و این سؤال در ذهنم تکرار نشود: "چرا من؟". با دیگران کاری ندارم اما آن که درک کرده می داند تو کیستی و چیستی و چه تفاوتی با بقیه داری. با یقین قلبی می گویم که بزرگ ترین نعمت زندگی من و امثال من تویی، اما به همان میزان که تو بزرگی تکلیف من و امثال من سنگین تره. "کلمه ی بزرگ ترین نعمت تو ذهنم پر رنگ میشه و ذهنم رو به یک سمت دیگه میکشه. حالا دفترِ خاطراتِ مشترکمون باز میشه. من و "خونه ی پدری". از اون زمانی که هنوز نبودم و مادرم منو از تو خواست. اون روز و ی که تو آغوششون به دیدنت می اومدم. لحظه هایی که یاد گرفته بودم رو پاهای خودم بایستم و دستمو می گرفتند و می اومدیم مهمانی ات. تا کم کم که مستقل شدم و تنهایی برای قرار ملاقات وقت می گرفتم. هر ی که حداقل یکبار حَرَمت رو دیده احتمالا یکی از صحن ها به طور خاص به دلش نشسته. زائر ها معمولا صحن انقلاب رو بیشتر می پسندند، جوان تر ها احتمالا گوهرشاد و مسافرها صحن جامع. اما من از همان کودکی که به همراه بابا می اومدم به دیدنتون یاد گرفته بودم که من رو خاک پای شما نوشتن. همیشه از پایین پا اومدم و در زدم و اجازه گرفتم. این شد که شدم کبوتر اسیرِ ت آقا. شدم بنده ی آزاد شده ی صحن ت. به اینجا که می رسم، به اسمش، به اسم قشنگش، تن و بدنم گُر میگیره. خیلی سریع دارن تصویرهای مشترکمون از جلوم میگذرن... خدای من! چقدرررر زیادن! اما بعضی جاها سرعت کمتر میشه و وضوحش بیشتر. تصاویر سه چهار سال پیش. فردوسی درس میخوندم. روزای تاریک و ترسناکی که هر بار یادآوریش ناخودآگاه تن و بدنمو می لرزونه. اما م ن همه ی اون لحظات تاریک تصاویری می درخشه. عصرهای سرد پاییزی. سوارِ اتوبوس واحد می شدم و مستقیم تا خونه ی پدری ... بغضی که با لحظه به لحظه نزدیک شدن به حرم سنگین و سنگین تر میشد. اما تلاشمو می که نشکنه... به ام آروم ضربه میزدم که اینجا نه، وعده می دادم که صبر کن. اما همه ی این تلاش تا پای دیوار بین دارالحفاظ و ضریح بیشتر دووم نمی آورد... اونجا که می رسیدم. سرمو میذاشتم رو سنگ های سرد دیواری که اون سمتش ضریح بود و .. سنگ صبورم ... دو ایستگاه دیگه مونده تا برسم خونه که ذهنم میره یک سمت دیگه ... از کربلا برگشته بودیم و اومده بودن دیدنمون. اصرار داشت که زیر قبه چی از آقا خواستی؟ خیلی رک بود و اتفاقا همین صراحت لهجه اش بود که برام دوست داشتنی شون می کرد. سختم بود ... خیلی سخت ..... ذهنم رفت اونجا .... اون فضای که واقعا وصفش از توان مثل منی خارجه ... همچنان اصرار داشت که بگم... سرمو انداختم پایین ... تمام قوتم رو ج که بغضم رو مخفی کنم.. گفتم: "خب برای خیلی ها دعا ، برای خوش بخت و عاقبت بخیر شدن سادات خانوم (که الحمدلله شعبان سال بعد خبر رسید مجددا ازدواج . این سادات خانوم ازون شخصیت های عجیب زندگیمه، خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، یه بخشی از صبوری هام رو مدیونشم، تو سخت ترین لحظه های زندگیم نکته ها و دلداری ها و نصیحت هاش بود که به دادم می رسید. خودشون زندگی پر فراز و نشیبی داشتن. چقدر روح بلند و دل بزرگی داشت. تو بزرگیش همه رو حل می کرد. در کل شخصیت عجیب و بزرگی داشت. کاش بشه از ایشون هم بنویسم)، برای پدر بزرگ هام طلب آمرزش ، برای .... " که با تأکید اشاره کرد که برای خودت چی خواستی؟ حواسش جمع بود و واقعا کار برام سخت شده بود. نفهمیدم چطوری گفتم. "از دار دنیا یه رضا رو دارم... میشه دعا کنی جدام نکنن. میشه بخوای منو از رضام و آقامو ازم جدا نکنن؟" سرمو نیاوردم بالا و سعی می با پوست پرتقال روی ظرفم بازی کنم تا معلوم شه تو چشمام چه خبره... و از اونجا بود که هر جا و هر وقت که دعا می ، بعد از دعا بقیه برای خودم فقط یک چیز میخواستم ... من و جدا شدن از کوی تو خدا نکند خدا هر آنچه کند از توام جدا نکند... دفتر ورق میخوره میاد به همین حوالی ... اون روزی که آزمون داشتم (آزمون رضوی) دندون درد بدی داشتم و وسط جلسه یک سر درد ناجور هم مهمونم شد ... اما کم نیاوردم ... هر جور تونستم طاقت آوردم.... بعد از آزمون از محل آزمون که نزدیک حرم بود پیاده رفتم حرم ... از وررودی باب الجواد ... گفتم قربونت بشم راهم میدی؟ میشه قبولم کنی به آرزوم برسم؟ و ته دلم قرص شد که بقیه اش هر چی بشه اونیه که خواست آقاست ... (البته برای قبول شدن هزینه سنگینی هم پرداختم، من قبول شده بودم و تا پای ثبت نام رسیده بودم اما برای نصراف از قبلی مشکلی بوجود اومده بود که هرگز نفهمیدم چطور حل شد... صد بار مُردم و زنده شدم .. زیر بار فشار اون همه نگرانی و اضطراب صدای ش ته شدن استخون های قفسه م رو میشنیدم ... اما حل شد و من هرگز نفهمیدم چطوری ... ) ___________________________________________________________________ پ.ن: 1) یادمه یه بار میخواستم بگم رضا برای من یعنی چی... فقط چندتا عبارت گفتم و همونا رو توضیح میدادم گفتم رضا برای من پدره، مادره، خواهر و برادره، دوسته، رفیقه، ه و معلمه، آقامه... سایه ی سرمه .... یادمه اگر اشتباه نکنم همون روز یا چند روز بعدش به این روایت از رضا علیه السلام برخوردم که : " ، امین رفیق، پدری مهربان و شفیق و برادری همزاد است، همانند مادری نیکوکار (مهربان) به فرزند دسال و پناه بندگان خداست." حالی که بعد خوندنش داشتم رو هرگز یادم نمیره 2) همیشه دعاگوی همه تون هستم، کاشکی بشه بیاید با هم بریم زیارت... با هم بریم تمام سوراخ سنبه های خونه پدری رو بگردیم :) 3) همه ی اونایی که تجربه به این نکته اذعان دارن که ماه رمضون های حرم رضا اصلا یک چیز دیگه ست ... خیلی دلم میخواد با رفقای همشهریم یک زیارت دسته جمعی بریم، اما خب دلم نمیخواد تو رو در بایستی بهم جواب بدن. اگر شما هم مایلید بیاید بهم خبر بدید که برنامه شو بچینم. 4) گزارش تصویری شب بارانی مذکور متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> 29 تیر با قطار حرکت و تو یه کوپه 4 نفره بودم ... 3 نفر دیگه دوتاشون بین 30 تا 35 ساله ، و اون یکی پیرمردی بود نزدیک 65 سال ... خیلی خوش گذشت هر سه تاشون پایه بودن کلی بحث کردیم و حرف زدیم و کلی هم خندیدیم :)) صبح روز بعد ساعت 7.30 رسیدم تهران ... بچه ها توی ترمینال غرب منتظرم بودن . از راه آهن تا ترمینال رو با تا ی رفتم . اون دوتا آقاعه که همسفرم بودن گفتن با هم تو ی مسیری تا نصفشو با ما بیا دیگه با هم رفتیم و منم ترمینال پیاده شدم ... تو سالن انتظار رفتم و دیدم محمد ، محسن ، فاطمه ، فائزه و حامد نشستن ... باهاشون سلام و احوالپرسی و نشستیم تا خانم سلوکی [جا داره یه تشکر ویژه ای از ایشون م چون واقعا برامون سنگ تموم گذاشتن و کلی زحمت کشیدن واقعا از ایشون ممنونم] که مسئول اسکان ما بود بهمون زنگ بزنه ...
روز اول تقریبا یک ساعتی رو توی ترمینال نشستیم و بعدش خانم سلوکی زنگ زد و رفتیم تا قسمتی از مسیرو با مترو بریم . بعد مترو هم تا ی گرفتیم و رفتیم شهرک غرب کنار ساختمون بهداشت ساختمون اداره پست بود که کله گنده های پست رو اسکان میدادن مارو هم تو همون اتاقا اسکان دادن . اتاق خیلی خوبی بود . 4 تا تخت داشت و یه تی وی که ازش استفاده ای نشده و امکانات خوب دیگه ... منو محسن و حامد و محمد تو این اتاق بودیم ... یه اتاق دیگه هم که 3 تخت خواب داشت و با همین مشخصات که غزل و فاطمه و فائزه اونجا میخو دن ... البته غزل بیشتر خونه فامیلاش بود چون عروسی داشتن ولی شبا اول با ما بود . یه اتاق هم برای احسان و خانومش بود . خب بگذریم احسان اینا هنوز نرسیده بودن . یه استراحتی کردیم . اختتامیه رو که از دست دادیم بعد نزدیکا ظهر رفتیم الکامپ . با snap درخواست تا ی دادیم و خیلی سریع رسید . کلا سرویس خیلی خوبیه برای شهرا بزرگ مخصوصا قیمتش که نسبت به تا ی هایی که کنار جاده وایمیستن خیلی بهتره . ع مربوط به من ترمینال جنوب :))))))) تو این پست بیشتر راجع به اتفاقات میگم واگه وقت تو یه پست جدا راجع به استارتاپ ها و ایده های باحال الکامپ میگم :)) ع پایین جز اولین ع امون تو الکامپه با بچه ها این آقایی که وسط ایستاده هم دوست بلاگیم مهراد (همون عنایت فانی :دی) عزیز هستش که روز اول وقت نشد خوب ببینمش و باهم حرف بزنیم ولی خب روزای بعد جبران کردیم :))))) در برخورد اول که عالی بود حالا راجع روزای بعد که حرف زدیم و اینا در ادامه مینویسم . روز اول فقط به سلفی بسنده کردیم آخه داشت ناهار میخورد یهو من مزاحم شدم :دی و بقیه ع ا (^_^) درحال چسبوندن پوستر های آنیف :)) نیمچه صبحونه کاری با ب :))) البته دیگه ظهر شده بود :))) خب روز اول رو با محمد چرخیدیم بعضی جاها هم با بقیه بچه ها با هم بودیم ... ناهار هم منو محمد هات داگ خوردیم که واقعا بد بود تازه خیارشور هم نداشت :/ روز اول خیلی زود تموم شد و رفتیم اتاق ... یه دوشی گرفتم و روی تختم افتادم نفهمیدم چجور خوابم برد ... ساعت 23 از خواب بیدار شدم دیدم دیدم ملت وقتی من خواب بودم باهام سلفی گرفتن :)))) اون شب رو با بچه ها نشستیم حرف زدیم و بعدش خو دیم :) راستی احسان و وجیحه هم وقتی من خواب بودم بالا ه رسیدن اتاق :))) روز دوم صبح زود ساعت 8 احسان اومد بالا سرم و گفت پاشو حاضر شو که دیر شده بقیه هم در حال بیدار شدن بودن ... خلاصه بیدار شدم و یه دوش گرفتم و با بچه ها یه صبحونه ای خوردیم و راه افتادیم به سمت نمایشگاه . من و محمد و غزل و فائزه با یه تا ی رفتیم و بقیه هم با یه تا ی دیگه . چون ترافیک بود به راننده گفتیم اون طرف خیابون که میرفت به سمت نمایشگاه بایسته و ادامه راهو پیاده بریم . برنامه به این شکل بود که چند گروه بشیم و کارای مختلفیو انجام بدیم ... منو غزل یه گروه شدیم و مسئول چاپ استند آنیف و زیر رو و سوال پرسیدن از غرفه های سالن 8 که استارتاپا مستقر بودن بشیم . روز تقریبا پرکاری بود کلی گشتیم تا تونستیم سالن نمیدونم چند بود رو پیدا کنیم که توش کارای چاپی رو انجام میدادن آخه یه جای پرتی و ما چند بار اینو دور زدیم تا بالا ه فهمیدیم که اونجاست :دی استندو سفارش دادیم و رفتیم سمت سالن 8 و کلی غرفه های استارتاپا رو زیر و رو کردیم . وقتی با برنامه نویسا حرف میزدم خیلی انرژی میگرفتم چون خیلیاشون اون جوری بودن که انتظارشو داشتم همه با یه تی و یه لپ تاپ که روش کلی برچسب فریم ورکا مختلفه و اینکه چقدر خاکی و خودمونی بودن و راجع به کارشون توضیح میدادن جدای از اون کلی از تجربه هاشون استفاده . با اینکه حجم کارا زیاد بود سعی سریع وقتمو آزاد کنم تا عصر برم مهراد رو ببینم و حرف بزنیم . با غزل استند رو تحویل گرفتیم رفتیم سمت غرفه امون . محمد و فائزه هم اونجا بودن . با محمد پایه های استند رو به هم وصل کردیم و باهاش چندتا ع گرفتیم . بعدش هم با بچه ها رفتیم برای ناهار . بعد ناهار تقریبا ساعت 15 عصر بود . من و احسان و وجیهه رفتیم باز سالن 8 چون خیلی خیلی حال و هوای خوبی داشت بقیه هم رفتن اتاق . من از احسان جدا شدم تا برم مهراد رو ببینم . قرار شد احسان اینا وقتی که خواستن تا ی بگیرن بهم خبر بدن تا با هم بریم . رفتم غرفه مهراد اینا و دیدم نشسته . کوله اشو برداشت و رفتیم اون قسمتی که استارتاپا میومدن و کارشونو ارائه میدادن نشستیم و کلی حرف زدیم از بحثای برنامه نویسی گرفته تا کلی بحثای دیگه . خیلی خوب بود انقدر غرق حرف زدن شده بودم و بهم خوش میگذشت که حتی حواسم به این نبود که احسان 11 بار به گوشیم زنگ و زده و من نفهمیدم . وقت نمایشگاه داشت تموم میشد و من بعد کلی حرف زدن با مهراد ازش خداحافظی و به احسان زنگ زدم . گفتش کجایی تو انقدر زنگ زدم جواب ندادی . گفتم کجایی گفت ما الان سوار تا ی شدیم . گفتم پس شما برین من خودم میام . هرکاری می اسنپ اون موقع درست کار نمیکرد تو راه وایستاده بودم تا بتونم درخواست تا ی بدم که دیدم مهراد هم داره میاد گفتش که تا یه جاهایی باهام هم مسیره و راه افتادیم تو راه که میرفتیم یه تا ی درخواستمو قبول کرد اما تا رسیدیم به خیابون اصلی چون زیادی معطل شده بود کنسلش کرد . دیگه هرچی منتظر موندیم دیدیم اینجوری فایده نداره و تصمیم گرفتیم پیاده بریم قدم بزنیم . خیلی خوب تو راه بازم به بحثمون ادامه دادیم خیلیاش راجع به برنامه نویسی و بات های تلگرامی بود یک بخشیش هم راجع به موزیک موزیک بود . رفتیم و رفتیم و رفتیم تا اینکه بالا ه یه اسنپ درخواستمو قبول کرد و ما باید یکم برمیگشتم عقب چون تا ی اونور خیابون بود . مهراد کمکم کرد تا ی رو پیدا کنیم اما چون راننده از یه مسیر دیگه میرفت نشد که با هم بریم چون اون مسیرش دیگه فرق داشت با مهراد خداحافظی . اون روز خیلی خوب بود . حرف زدن با مهراد و تجربه هاش تو تهران خیلی بهم کمک کرد . همین حرف زدنا و تبادل اطلاعات باعث شد که برم راجع به سیستم و عامل لینو بیشتر مطالعه کنم و ترغیب بشم کلا قید ویندوز رو بزنم . البته الان که دارم این پست رو مینویسم هنوز لینو نصب ن چون باید یه هارد بگیرم و از اطلاعاتم بکاپ بگیرم . اون روز خیلی خوب بود شبش هم با بچه ها رفتیم برج میلاد و نشستیم حرف زدیم . شب هم ساعت 23 برگشتیم اتاق و شام خوردیم . همه خو دن اما من تا ساعتا 3 تو اینترنت راجع به فلسفه نرم افزاری و خود لینو میخوندم . همین باعث شد که صبح روز بعدش دیرتر از بقیه بیدار بشم :دی
روز سوم چون شب قبل تا دیروقت بیدار بودم طبیعی بود نسبت به بقیه دیرتر بیدار بشم و همین باعث شد که بقیه زودتر از من برن نمایشگاه . حاضر شدم و منتظر موندم تا ی برسه . زیاد طول نکشید تا ی رسید و رفتیم به سمت نمایشگاه . مستقیم رفتم غرفه خودمون چون قرار بود برای بازدید بیان دیگه مجبور شدم اونجا برم . نمیدونم فلان چیز (که حالم از این کت و شلواریا بهم میخوره ) قرار بود بیاد بازدید و باید آنیف رو براش ارائه میدادیم و بچه های تیم باید اونجا باشن . به محمد اینا هم زنگ زدم بیان غرفه تا بعدش هم بریم بیرون نمایشگاه بچرخیم :)))) خلاصه اینکه هی منتظر موندیم این یارو بیشتر غرفه ها رو رفت و غرفه ما نیومد ولی مشاورش اومد و احسان طرح رو براش ارائه داد و خیلی خوشش اومد بعد پرسید که چه انتظاراتی از ت دارین و اینا ... تو دلم گفتم همینکه ت با ینگ و اینترنت کم سرعتش مانع استارتاپا نشه برام کافیه انتظار دیگه نداریم ... تو ع پایین نفر وسط خانم سلوکی هستن که کارهای اقامت مارو انجام دادن و واقعا بهمون لطف داشتن و کلی زحمت کشیدن :) بعدش هم با محمد رفتیم تو سالنا چرخیدیم . یه جای دنجی هم پیدا کرده بودیم به دور از جمعیت و میرفتیم اونجا بستی و آبمیوه میخوردیم و خستگی در میکردیم :) شب رو هم تو اتاق دور هم بودیم و روز سوم هم تموم شد :) روز چهارم روز چهارم هم طبق معمول صبح با بچه ها رفتیم تا ی گرفتیم و رفتیم نمایشگاه . یکم اومد تا ی طول کشید و مجبور شدیم جلو اداره پست منتظر بمونیم . اینم صبحونه کاری با بچه ها :دی لش امون :)))))) ناهار کاری :دی خزش :)))))) داشتم چندتا سلفی میگرفتم این آقا ح بک گراند داشت و ازش فاصله داشتم تو سلفی دوم دیدم ژست گرفت دیگه گفتم بیا یه سلفی بگیریم :)))) خسته که شدیم با محمد گفتیم اونجایی که استارتاپا ارائه میدن بشینیم و توی دیجی کالا موس انتخاب کنیم آخه موسمون اب شده بود :( روز آ هم رفتم مهراد رو دیدم و با هم رفتیم چند تا از استارتاپا باحالُ دیدیم و با چندتا برنامه نویس حرف زدیم بعدش هم باهاش خداحافظی . امیدوارم بازم بتونم از نزدیک ببینمش و دفعه بعد خودش بیاد بندر :) این ع ُ هم موقع وج از نمایشگاه گرفتیم این یکی هم چون درخواست اسنپ مشکل داشت تصمیم گرفتیم تا یه جایی قدم بزنیم ... فاطمه و فائزه و حامد ماشینشون رسید و من و محمد و محسن هم گفتیم چندتا ع بگیریم اینم یکی از اون ع ا هستش ... با تشکر از عکاسش محمد جانم :) شب رو هم خسته بودیم کلا تو اتاق موندیم :)
روز پنجم روز آ هم وقتی از خواب بیدار شدم که محسن ، فائزه و حامد میخواستن برن ایستگاه راه آهن چون اونا میرفتن زاهدان و فاطمه هم خونه عموش میرفت . باهاشون خداحافظی کردیم و رفتن . من و محمد و احسان و وجیهه موندیم . تا من آماده شدم و رفتم بلیط رو چاپ کنم محمد و احسان زحمت ناهارو کشیدن . ناهارو خوردم و با احسان و محمد و وجیهه خدا حافظی و با تا ی رفتم راه آهن .
پ ن : در مجموع این چند روز خیلی خیلی خوش گذشت از دیدن مهراد عزیز گرفته تا جمع شدن دوباره مون و روحیه و انگیزه ای که گرفتیم و پر انرژی برگشتیم خونه هامون . چون این پست به اندازه کافی طولانی شد نرسیدم راجع به استارتاپای باحال توضیح بدم اگه وقت شد سعی میکنم طی یه پست جدا اینکارو انجام بدم ولی خب همین پست تقریبا یه ماه طول کشید تا تموم بشه و البته چون خیلی درگیر بودم امروز تونستم تمومش کنم:) درواقع این پست مربوط به تاریخ 1396/05/07 هستش . حالا این به کنار باید برای مهدیس هم یه مقاله راجع به حال و هوای استارتاپا بنویسم که قراره تو نشریه شون که خودش سردبیرشه قرار بگیره . بزودی باید نوشتن مقاله رو هم شروع کنم هر روز یکم بنویسم تا اول مهر آماده بشه :دی سلام و صد سلام به عزیزان دلم آخیش بلا ه فرصت شد بیام بنویسم چقدر دلم برای اینجا, برای نوشتن, برای شماها و کامنتهای قشنگ تون تنگ شده بود.خب بریم سراغ یه خاطره از قدیما ....اولین ترمی بود که من و عشق قدیمی جدا شده بودیم.... من دیگه اون ترم باهاش کلاس نگرفتم و با چه دردسری برنامه درسی ا. امشب قصد دارم چند جمله ای بدون تعارف و خودمونی با دانشجویان امروز و کارجویان فردای کشورمون صحبت کنم. سوال: تابحال به صورت عمیق به این فکر کردین که اصلاً برای چی درس میخونیم؟ سختیهای تحصیل و درس خوندن عدم لذت بردن از کیفیت زندگی دلخواه سروکله زدن با اساتید بخاطر نیم نمره از بین .
امروز انقد بی رمقو حوصله بودم نمیدونم اثر دیروز بود بر امروز یا چی ولی انقد نابود و افت انرژی دادم ک کلا برنامم ریخت بهم...در حدی ک مادر خانومی تذکر داد: فاجعس ،چون مدل من این طوریه ی تو کارم دخ نمیکنن چون میدونن حواسم ب همه چی هس ولی وقتی کار ب اینجا میرسع ینی من ب طور داغونی ر.
داستان آن روستایی موفق در ب و کار گردشگری را بارها و بارها شنیده و مطالبی درباره آن خوانده بودم ولی امروز مجدد در یک سایت به مصاحبه ای در مورد داستان موفقیت ایشان برخوردم بعد ا ز مطالعه احساس متفاوتی به من دست داد حیفم آمد آن را به اشتراک نگذارماین گونه مطالب هر چقدر هم تکرار شود باز هم کم استچرا که هر بار تکرار آن با نگاهی متفاوت می تواند تاثیر زیادی در نگرش ما و تغییر آن داشته باشدهمانطور که ایشان معتقدند تغییر در نگرش موجب موفقیت وی بوده است.بیایید این بار این مصاحبه را با نگاهی عمیق و ب و کارانه مطالعه کنیمنه فقط به عنوان یک سرگذشت و داستان و یا سرگرمی

روزآفرین: از اقامتگاهی که ساخته اید و فعالیت های خود بگوئید. من دو منطقه ی اقامتی برای گردشگران دارم؛ یکی مزرعه ی خودم در روستای بزم که مربوط به زندگی روستایی و دامداری و کشت و پرورش محصولات ارگانیک است و خودم در آن جا از مهمان ها پذیرایی می کنم. توریست ها می توانند در مدت اقامت خود در این اقامتگاه مراحل کاشت و آبیاری یا دروی همه ی محصولات تا سرو شدن آن ها را از نزدیک ببینند (بسته به زمان هر کدام از این فعالیت ها در سال). در این مزرعه که منزل مس ی بنده نیز در آن قرار دارد، علاوه بر اتاق های خواب معمولی روستایی، موزه ای از ع ها و صنایع دستی مردم روستا هم ساخته شده که گردشگران از آن بازدید می کنند. منطقه ی دیگر بین عشایر است. با هماهنگی هایی که انجام شده گردشگران برای بازدید از زندگی عشایر به اقامتگاهی که ساخته ایم اعزام می شوند. در آن جا با زندگی روزمره عشایر، لباس های محلی، غذاها و نحوه پخت نان توسط عشایر و طبیعت زیبایی که عشایر در تابستان در آن جا زندگی می کنند آشنا می شوند. بین ماه های اردیبهشت تا شهریور زمان اعزام به این اقامتگاه است. هر دوی این اقامتگاه ها فرصتی را برای فروش محصولات خوراکی، داروهای گیاهی و صنایع دستی اهالی روستا و عشایر فراهم کرده است که این دو منطقه را به کارآفرینی تبدیل کرده است! روزآفرین: روند شکل گیری و ساخت این اقامتگاه ها و در واقع ب و کار شما چگونه بوده؟ ایده شکل گیری این مزرعه ذره ذره شکل گرفت. از صفر شروع کردیم. تا 16، 15 سال پیش در شهر دست فروشی می . از ترس شهرداری و سدمعبر به روستا پناه آوردیم و مارکت کوچکی راه اندازی کردیم. آن موقع درآمدم روزی 1000 تومان بود! خواست خدا بود که یک شبی باران شدیدی بگیرد، دو مسافر آلمانی که اصلاً قرار نبود در ده ما اقامت کنند، در مسیر به کرمان در باران گیر می کنند. نیاز به کمک پیدا می کنند، به سراغ من می آیند. من به خانه دعوتشان می کنم، یک غذایی خورده می شود، یک غذای ساده ی روستایی که خانمم برای خودمان پخته بود؛ دم پخت گوجه! این ها می روند تعریف می کنند و 5 نفر دیگر می آیند. آن 5 نفر موقع رفتن 200هزار تومان به من می دهند. 200هزار تومان معادل 200 روز درآمد من در آن مارکت بود! به ذهنم می رسد که می شود از این راه پول در آورد. خلاصه کار همین طور که گسترش پیدا کرد و با پولی که در میامد زمین های اطراف را یدم وکم کم آن خانه ی کوچک 80 متری هی بزرگ تر شد! به مرور و در طول این سال ها ضمن گسترش دادن اتاق ها مزرعه و باغ های میوه و محوطه ی روباز چای خانه و موزه و … به آن اضافه شد. در حال حاضر آن ب و کار 80 متری به مساحتی حدود 27 تار افزایش پیدا کرده. روزآفرین: از تجارب خود بگوئید. از سختی ها و ناملایماتی که تحمل کردید و درس هایی که در طول این سال ها یاد گرفتید. ببینید من یک ایرانی هستم که رنج و درد را تبدیل به گنج کرده ام. در این 14 سال یادگرفتیم چگونه از محیط اطراف درست استفاده کنیم. حتی از برگ درختان مزرعه ام عرقی جات گیاهی می گیریم و با فروش به توریست های خارجی به دلار تبدیلش می کنیم. وقتی اولین بار موقعی که آن پنج نفر توریست از من خواستند که آن ها را در دِه بگردانم و اطراف را نشانشان بدهم، فکر می مردمان جوان و خوش ظاهر و خانه های نوساز جاذبه ی توریستی اند و از این که خانه ی عادی روستایی را نشانشان بدهم خج می کشیدم و فکر می آبروی کشورم می رود. اما مشاهده توریست های خارجی علاقه ی زیادی به دیدن خانه های روستایی با تنورهای گِلی و افراد مسن با دست های چروکیده و و هایشان دارند. اینجا بود که فهمیدم زندگی روستایی یکی از بهترین جاذبه هاست. چون قبلاً در حافظیه فال می فروختم، می دانستم توریست ها آن جا می روند. به فکر افتادم بروم حافظیه و به توریست ها بگویم بیائید خانه ی من کته ی گوجه بخورید! بیائید خانه ی من و ببینید! بلد نبودم، بیسواد بودم. بعد فهمیدم این سماجتم اشتباه بود. فهمیدم نمی شود یک هو به یک خارجی بگویی بیا خانه ی من! در شیراز به من گفتند الان در اصفهان یک همایش در جریان است و گردش گران خارجی الان در اصفهان زیادند. همان موقع به اصفهان رفتم. آن جا هم همه به من بی محلی د. تا این که یک پیرمردی که راننده ی مینی بوس بود دلش به حالم سوخت. به من گفت برای جذب توریست نمی شود همین طوری پیش آن ها بروی و بگویی بیائید خانه ی من! باید برنامه داشته باشی (بعد فهمیدم به این برنامه می گویند itinary). آن پیرمرد به من گفت باید بروی سراغ دفاتر آژانس های مسافرتی، باید آن ها را راضی کنی تا بیایند و منطقه ت را ببینند و آن را در برنامه هایشان بگذارند. سراغ آژانس مسافرتی که آن پیرمرد معرفی کرده بود رفتم و با مدیر آژانس و همکار ایشان صحبت . اول به من خندیدند. بعد گفتند اگر توریست می خواهی باید با هزینه ی خود ما را به روستایت ببری تا از منطقه دیدن کنیم. اگر از محل خوشمان آمد آن وقت بازدید از آن را در برنامه های خود می گذاریم. من آن 200هزار تومانی که معادل 200 روز کار م بود را ج . 100هزار تومان آن را برای این آژانس مسافرتی هزینه ، 50هزار تومان برای یک آژانس در شیراز و 50 هزار تومن دیگر را هم ج آژانسی در تهران . در واقع تمام دارایی ام را ج تا مسافر بیاید، و کم کم مسافران آمدند. نزدیک به شش ماه به صورت رایگان کار ، بعد هم از هر توریست، درصد بسیار کمی به من دادند. دو سال طول کشید تا فهمیدم دستشویی فرنگی چیست! فهمیدم داشتن مناسب چقدر واجب است. بله زمانی درآمد ناچیزی داشتم الان تا شبی 10 میلیون و حتی 30 میلیون هم درآمد دارم ولی یک شبه به آن نرسیدم. خیلی ها به من خندیدند و بی محلی د. حتی به دلیل اینکه سواد نداشتم در ابتدا به من پروانه ی گردشگری نمی دادند. روزآفرین: چه شد که این سختی ها را تحمل کردید؟ چه شد به این جا رسیدید؟ دوست دارم مسئولین و مردم بدانند، عباس برزگر یک جوانی بود که نگاهش را عوض کرد و زندگیش عوض شد. من می رفتم برای مهمانان خارجی بهترین میوه ها، بهترین خیار و سیب را می یدم، اما وقتی می رفتیم خانه های روستاییان تا قالیبافی را نشانشان بدهیم، وقتی در آن جا یک خیار محلی کج و کوله می دیدند با کیف می خوردند و به به و چه چه می د. من آن موفع نمی فهمیدم. فقط می دیدم توریست ها به این خیارهای محلی که ما در دِه به آن ها “خیار خودمونی” می گوئیم بسیار علاقمندند؛ همین طور “نان خودمانی”، “پنیر خودمانی” و “ماست خودمانی” ما را هم دوست دارند. بعد به مرور فهمیدم در دنیا به این محصولات خودمانی “ارگانیک” می گویند و گردشگران خارجی آن ها را خیلی دوست دارند. امروز تمام صبحانه و غذایی که برای توریست ها آماده می کنیم از محصولات خودمانی یا ارگانیک مزرعه خودمان است. یک روز دندان درد داشتم و یک توریست فرانسوی قرص مُسکنی به من داد. بعد از خوردن قرص، پوسته ی آن را روی زمین انداختم. مهمان های خارجی جور بدی نگاه د. فهمیدم پاکیزگی و تمیز نگه داشتن زمینی که خدا به من داده خیلی مهم است. فهمیدم این کشور، این زمین، این نعمت ها امانتی هستند در دستان من. من همه ی این ها را ذره ذره تجربه و یاد گرفتم. روزآفرین: از چه روش هایی برای تبلیغ و بازاری کار خود استفاده کردید؟ یاد گرفتم منی که سایت ندارم، ایمیل ندارم، برای موفقیت و جذب توریست های بیشتر فقط یک راه دارم؛ جلب رضایت مشتری! یک مسافر راضی برود تا ده مسافر دیگر بیایند، ده مسافر راضی بروند تا 100 توریست دیگر بیایند. روزآفرین: چطور از لحاظ آموزشی و معلومات گردشگری خود را ارتقا دادید؟ در دوره ی آقای خاتمی می خواستند از من تقدیر کنند. با این که سوادی نداشتم ولی به آن ها گفتم به جای این که به من سکه بدهید، من را به آلمان بفرستید تا آن جا را از نزدیک ببینم و با دیدن کارهایی که آن جا انجام گرفته با صنعت گردشگری آشنا بشوم و در بازگشت در ایران اجرا م. من برای خوش گذرانی به آلمان نرفتم. رفتم آن جا و متوجه شدم یک توریست چه می خواهد. فهمیدم در اروپا احترام گذاشتن به حقوق دیگران، نظم و انضباط و داشتن برنامه برای مسافر مهم است. دیدم آن ها از چیزهایی که داشتند به بهترین نحو استفاده د. ها و دستشویی ها تمیز بود. وقتی برگشتم در همان دو اتاق خودم برای مهمانان خارجی و دستشویی تر و تمیزی ساختم. از همان موقع که دو تا اتاق داشتم تا الان که تنها در مزرعه ام 32 اتاق دارم. در آلمان آموختم که گردشگری خیلی راحت است. روستاییانی را مشاهده که حیوانات خانگی داشتند و دام داری می د و در مزرعه کار می د و در کنار آن چهار تا اتاق درست کرده بودند تا مردم بیایند و زندگی آن ها را ببینند. من تا آن موقع می خواستم ادا بیاورم. بعد فهمیدم که توریست می آید تا من عباس برزگر روستایی را ببیند. یاد گرفتم خودم باشم! الان بعضی ها به من زنگ می زنند و می پرسند: “چطوری مثل تو موفق شویم؟”! به آن ها می گویم باید دهاتی شوید! باید عاشق تولید و کشاورزی باشید. باید نگاهتان را عوض کنید. من یاد گرفتم با قشنگی و امید به دنیا نگاه کنم و موفق شدم. روزآفرین: ایده ی گسترش کار به مناطق عشایرنشین چگونه شکل گرفت؟ حدود 12 سال پیش، یک شب در روستایمان عروسی بود. من 5 خانم توریست خارجی را به آن عروسی بردم. پسر بچه ای شیطنت کرده بود و لباس ن عشایر را به تن کرده بود و می ید. دیدم توریست ها شروع به ع گرفتن د! فهمیدم که خوششان آمده. با خود گفتم چرا توریست ها را پیش عشایر واقعی که در کوه های اطراف ن بودند نبرم؟ از فردا توریست ها را به دیدن عشایر خمسه داراب که در بوانات اتراق کرده بودند بردم. این جوری شد که الان 2 میلیون عشایر در ایران هستم. روزآفرین: شما خودتان هم الان کشاورزی و دام داری می کنید یا فقط مدیریت اقامتگاه را بر عهده دارید؟ من هنوز هم کشاورزی می کنم هم دام داری. من بهترین کشاورز ایران شدم. از 500متری می توانم مشکل درختانم را تشخیص بدهم چون عاشق کارم هستم. درست است که الان ماشین چند صد میلیونی که سازمان گردشگری برای من یده را سوار می شوم ولی این باعث نشده که خودم را گم م. من افتخارم زمانی است که همراه گلّه ام به کوه می روم. روزآفرین: در کارآفرینی ایجاد و حفظ ارتباط و تعامل با سایرین خیلی مهم است. شما هیچ وقت این اهمیت را حس کردید؟ چگونه از این ارتباطات استفاده می کنید؟ من از تجربه ی دوران دست فروشیم استفاده . آن موقع وقتی می خواستم بساط خودم را پهن کنم، محیط اطرافم را آرام می ، که مثلاً مبادا ی به سدمعبر شهرداری تماس بگیرد و بیایند از آن جا بلندم کنند. الان هم از همان ترفند استفاده می کنم، اتوبوس مهمانان خارجیم را امروز درب یک مغازه نگه می دارم، فردا در مقابل یک مغازه ی دیگر. وسایل مورد نیازم را از چندین جا تهیه می کنم. توریست ها را یک روز به این روستا می برم و یک روز به روستای کناری. سعی منابع درآمدی را تقسیم کنم. به قول معروف یک سفره ای هست و دوست دارم همه از کنار آن نان بخورند. چون منطقه ی بومی درگیر این کار شده من توانستم رشد کنم. امروز بیش از هزاران نفر از بچه های عشایر صنایع دستی درست می کنند و من محصولاتشان را به فروش می رسانم. من خودم را رئیس و صاحب کار آن ها نمی دانم، تنها راه درآمدزایی را برای آن ها باز کرده ام. این معنای واقعی کارآفرینی است. در کشور ما به اشتباه این طور جا افتاده است که کارآفرینی یعنی این که به چند نفر حقوق بدهی. نه این گونه نیست! روزآفرین: چه نواقصی در صنعت گردشگری ایران می بینید؟ ببینید اینجا اتوبوس گردشگران خارجی که از شیراز به مقصد تخت جمشید حرکت می کند، برای آن که در ترافیک شهر مرودشت گیر نکند از جاده ی کمربندی مستقیم به تخت جمشید رفته و مجدداً به شیراز باز می گردد. در کشور ما به این کار صنعت گردشگری می گویند. اما من در اروپا یاد گرفتم به این کار صنعت گردشگری نمی گویند؛ به این کار می گویند جا به جایی مفتی توریست! صنعت گردشگری آن است که این اتوبوس از شهر مرودشت رد بشود و در ترافیک آن گیر کند تا مسافر آن برود آب ب د؛ برود ماست ب د، بیسکوئیت و حتی لباس محلی و لباس عشایر ب د. به آن پولی که مسافر در آن شهر ج می کند می گویند صنعت گردشگری! نه آن پولی که مسافر به هتل می دهد و بعد سری به جاذبه گردشگری شهر می زند و بعد هم به کشور خودش بر گردد. ما باید مراحلی را فراهم کنیم که طی آن مسافر با مردم محلی و بازارچه های سنتی آشنا بشود و پول ج کند. روزآفرین: برای گسترش کار خود از چه منابع مالی استفاده کردید؟ من برای گسترش فعالیت ها، از پولی که خود کار ذره ذره تولید کرد استفاده . من هیچ وقت ننشستم پول هایم را بشمارم. با این که تا الان برای گسترش و توسعه ی کار چندین میلیارد سرمایه گذاری ، شش ماه از دخل خودم عقب هستم. همیشه در منزل ما استرس پول وجود دارد. ما همیشه در حال کار و توسعه هستیم؛ این چک که پاس شد کار بعدی را آغاز می کنم. بسیاری از مردم خیال می کنند برای انجام کار باید صبر کنند تا پولش از راه برسد و “اگه شد شد، نشد نشد” می کنند! من به محض این که پولی به دستم رسید می روم چند رأس می م. چک ید ها که پاس شد سریع به سراغ یک چیز دیگر می روم. من این جوری صاحب زندگی شدم. روزآفرین: اگر به گذشته برگردید، چه کارهایی را دیگر انجام نمی دهید؟ اگر به سال های قبل برگردم دیگر به امید بانک و ت نمی نشینم! وقت هایی که برای گرفتن وام از ت و مسئولین گذاشتم را دیگر هدر نمی دهم. این وقت ها را برای تولید و دام‎داری صرف می کنم. روزآفرین: چه برنامه ای برای آینده دارید؟ الان ظرفیت اقامتی ب و کار من 200 نفر است. 100 نفر در مزرعه و 100 نفر در منطقه عشایر. ولی این 200 نفر باید به 2000 نفر افزایش پیدا کند. این هدف فعلی من است و برای رسیدن به آن از پولی که خود این اقامتگاه ها تولید می کنند استفاده می کنم. من خیال می گردشگری آ ی دارد! متوجه شدم که برای این صنعت هیچ آ ی قابل تصور نیست. هر چه در آن غرق شوید می بینید که بزرگ تر از چیزی بوده که فکر می کردید. هر روز در آن نوآوری وجود دارد. روزآفرین: و حرف آ ؟ حرف آ این که دوست دارم به همه به خصوص انی که فکر می کنند یک هو به این جا رسیدم بگویم: “نابرده رنج گنج میسر نمی شود.”
منبع: تحریریه سایت غلامرضا دبیری حال غریبی دارم الان که مینویسم، استرس آ سال و کارای عقب مونده و خونه ت ی که حتی شروع ن ، تناقض های درونی خودم راجع به بچه، دغدغه پس انداز ، شغلم و خیلی مسائل دیگه... چندلحظه قبل بین اینهمه دغدغه فکری و مشغله یاد مادرم افتادم، یه لحظه دلم سوخت، دیروز که ازش کل مبلغی که از ید خونش دس. اگه از راه زمینی و ازجاده جنوب وارد شهر ما شده باشین احتمالاً در ورودی شهر و برای دقایقی بوی معروف و ناخوشایند کارخونه کود کمپوست و محل دفن زباله های این شهر به مشامتون خورده که به زیبایی هرچه تمام تر، فضای پرواز ملائکه رو به گند کشیده! . دقیق یادم نیست سال 86 بود یا 87 که برای چند ماه در کارخونه ای کار می که در محل دپوی زباله ها بود. یعنی افتخار همجواری با این سرزمین معطّر رو داشتم. البته چند روز اول سردرد گرفته بودم ولی بعد از مدتی بوی محیطی اونجا کاملاً عادی شد. یادمه یه بنده خ از شرکت بیمه ایران اومد برای بیمه های مسوولیت و آتش سوزی و این چیزا. بیشتر از اینکه نگران درست نوشتن مشخصات شرکت و بیمه گذار باشه، نگران موهای ژل زده اش بود! با یک شمارش مختصر، بیشتر از 139 بار دستش رفت تو موهاش و درستشون کرد. طفلک بعد از نیم ساعت که از اونجا رفت یک هفته ای دراز به دراز تو خونه، چهارچرخش رفته بود آسمون. دفعه دوم با ماسک اومد! ازم پرسید شما تو این دونی چیکار میکنین؟! مگه چقدر بهتون میدن که حاضرین هر روز اینجا کار کنین؟ نمیدونم منظورش متلک بود یا اینکه بلد نبود حق مطلب رو به درستی ادا کنه. بهش گفتم من که اینجا کارگرم. ولی به نظرت مدیرعاملمون که پول توی جیبیش به اندازه دیۀ کامل اونهم در ماههای حرامه چرا روزی حداقل 10 ساعت اینجاست؟ بنده خدا رفت تحقیق کرد و دید نه بابا. طرف ـ مدیرعامل ـ مثل اینکه خیلی ه! (منظور از واژه در این قسمت، به معنای واقعی آن یعنی بزرگ است) . کارخونۀ ما 24 ساعته و بدون تعطیلی کار میکرد. ساعت کاری مشخصی نداشتم. هنوز هم اگه جایی ازم ساعت کاری مشخص بخواد باهاشون همکاری نمی کنم (اگه اینطور بود میرفتم کارمند پشت میز نشین میشدم) اکثراً نزدیک ظهر میرفتم و تا هر زمان که توان داشتم (شده بود تا 48 ساعت ی ره) کار می و برمیگشتم. . یه شب (یا بهتر بگم نیمه شب) تو کارخونه نشسته بودم و داشتم امورات حساس و حیاتی و سرنوشت سازی از قبیل کُشتن مگس با مگس کُش انجام میدادم که حسن اومد اتاقم. حسن، رئیس بخش نگهبانی بود که مسوولیت 14 نگهبان کارخونه در 3 شیفت کاری رو برعهده داشت. پسری روستایی و صاف و بی آلایش و در عین حال بسیار دوست داشتنی. خیلی وقت ها شیفت فلان نگهبان در بهمان قسمت رو خودش برعهده میگرفت و بهشون مرخصی می داد. ما هم معمولاً دخ ی در سیستم مدیریتیش نداشتیم. الحق و الانصاف هم علیرغم نداشتن سواد دندون گیر و رزومۀ افسانه ای (حداقل در حیطۀ کاری خودش) اما یکی از بهترین و کم اشتباه ترین همکاران ما بود. گفت سعیدآقا (این سعیدآقا رو با لهجه ای دلنشین تلفظ میکرد) میاین بریم سایت بازیافت؟ گفتم: آره چرا که نه (قبلاً چندباری ازش خواسته بودم اگه فرصت کرد و طلبیده شدم(!) منو یه سر ببره سایت بازیافت زباله ها) . پیاده رفتیم به سمت کارخونه بازیافت زباله (راه زیادی نبود) البته همین که از درِ کارخونه بیرون رفتیم مثل همیشه با اجتماع دهها سگ آروم و لاغر مردنی نر و ماده ای مواجه شدم که همیشه بیرون کارخونه ما حضور داشتن و هیچوقت نفهمیدم حسن چرا اینقدر این موجودات رو دوست داره. با اینکه هر روز می دیدمشون، اما هیچوقت سوال ن که اینا اینجا چیکار می کنن. شاید به این دلیل که هر موضوع مرتبط با بیرون کارخونه به بخش نگهبانی و اختصاصاً شخص حسن ارتباط داشت.
. رسیدیم به سایت بازیافت زباله. چند نفر از نگهبانان اونجا منتظرمون بودن و خوشامد گفتن. معلوم بود که حسن سنگ تموم گذاشته.
حسن نشست ترک موتور یکیشون و منم ترک موتور یکی دیگه و راه افتادیم به سمت محل دفن زباله ها.
فکر میکنم دفعه سوم یا چهارم در کل زندگیم بود که سوار موتور میشدم. بین خودمون بمونه، هنوزم با این سن و سال و هیکل بلد نیستم موتور روشن کنم چه برسه به روندنش. علتش هم فقط یک چیزه: مثل سگ از موتور میترسم. (منظور از واژه سگ در این بخش، صرفاً تاکید مضاعف بر میزان ترس زیادم داشت. ترسی که ناشی از دیدن یک صحنه دل اش تصادف موتورسوار از دوران کودکیم بود) . در یکی از سفرهام به بلاد کفر، قرار شد با تنی چند از دوستان، از جایی به جای دیگه بریم و بهمون گفتن این مسیر رو بهتره با موتور برین. اولش کمی دودل بودم که درنهایت قبول . اما وقتی موتور سوار اومد سیستم مغزیم دچار هنگ کامل شد. چون بانوی موقر و صالحه و ماجده و باتقوا و بافضیلتی در مقام راننده موتورسیکلت تشریف آورد که صد البته هرکاری کرد سوار موتور نشدم. مونده بودم چه بهونه ای بیارم که نه بهش بربخوره و نه رگ فمینیستیش بزنه بالا! همین مونده بود با این ترس وحشتناکم از موتور، پشت سر یک خانوم هم بشینم.
خلاصه اینکه بهشون حالی که « أنا أشهَدُ و أومَنُ و مُتأکّدُ بالمَحرَم و النّامَحرَم!» که درنهایت یه سیبیل کلفتی پیدا شد و ما رو انداخت ترک موتورش و رفتیم. . دنیای زباله ها (البته از نمای نزدیک و در یک مکان) دنیای جالبیه. بخش زیادی از زباله ها در زیر زمین دفن شده بود که چندین لوله مثل دودکش از زمین بیرون اومده و درحال سوختن بود. مثل پالایشگاه نفت (البته پالایشگاه نفت از نزدیک ندیدم. حدس میزنم اینطوری باشه) یکی از پرسنل محترم اونجا، کلّی در مورد فرایند دفن زباله و اینکه باید گازهای خطرناک متصاعد شده از زباله ها حتماً بسوزه، حرف زد که هیچی نفهمیدم! (اصولاً از بچگی علاقه چندانی به شنیدن مسائل فنی نداشتم) ولی یک چیزی یادم موند. میگفت اگه این گازهای زباله زیرزمین محبوس بشه انفجاری اتفاق میفته که نصف شهر میره رو هوا (راست و دروغ داستان گردن خودش) . دوباره سوار ترک موتور شدیم تا به منطقه بعدی بریم. یعنی محل دپوی زباله های عفونی و بیمارستانی که مسیری نسبتاً طولانی رو طی کردیم. . چه صحنه وحشتناک و فاجعه باری بود. در کنار انواع و اقسام زباله های بیمارستان، با بوی وحشتناک و مشمئز کنندۀ مردار هم روبرو شدیم. انگار هزاران موجود مُرده و متعفن در کنار هم باشن. میگفتن این بو ناشی از اعضای داخلی بدن انسان هاست (مثل کلیه و کبد و طحال و این چیزا)
البته تا جایی که میدونم اعضای خارجی بدن (مثل دست و پا و این چیزا) پس از قطع در اتاق عمل، برای انجام تشریفات دفن، تحویل خانواده بیمار میشن. یک مورد تجربه این موضوع دردناک رو داشتم. دست راست یکی از پرسنلمون رفت داخل چرخ دنده های دستگاه و 4 انگشتش همزمان قطع شد. در بخش اورژانس، انگشتاشو گذاشتن تو یه پلاستیک و دادن به من! (به عنوان همراه رفته بودم و خونواده ش هنوز نیومده بودن)
. ضمن اینکه نزدیک شدن به اون کوه متعفن از نقطه ای به بعد ممنوع بود. هرچند اگه ممنوع هم نبود جذبه و کششی برای رفتن ایجاد نمیکرد! بهرحال شانس که نداریم. ممکن بود سرنگی سوزنی چیزی افتاده باشه روی زمین و بره تو پامون و یه عمر آش نخورده و دهن سوخته و انواع و اقسام انگ های خاک بر سری! چند تا سگ اونجا در حال تغذیه بودن. فکر میکنم یکی از پر پروتئین ترین تغذیه سگ ها (حداقل در کشورمون) در این قسمته. یکی از نگهبانان گفت که اگه سگ های این منطقه گازمون بگیرن مشکل چند برابر میشه. راست هم میگفت. غیر از مشکلات معمول گازگرفتگی حیوانات (مثل داستان های وا ن یا سرم هاری و کزار و این چیزا) در این مورد خاص باید منتظر انواع و اقسام بیماری های عفونی هم باشیم. و در ادامه میگفت سگ های این قسمت کاملاً تحت نظر و شناخته شده هستن! اگه مورد خاصی ببینیم سریعاً معدومش می کنیم. ولی سگ هایی که من اونجا دیدم سگ های خوبی بودن! کاری بهمون نداشتن . برگشتیم به یک جای مسطح و نسبتاً تمیز که دوستان از قبل تدارک چای هیزمی رو داده و مقداری هم میوه از باغشون چیده بودن. هرچند بوی وحشتناک زباله های عفونی که هنوز در مشامم باقی بود باعث شد برای ری از ثانیه در مورد خوردن چای و میوه مردد بشم اما سریعاً به خودم اومدم و دیدم بهتره مثل همیشه به اسید معده اعتماد کنم! قبلا موارد بدتری از این هم داشتم که اعتماد به اسید معده خوب جواب داد. مثلا از شدت تشنگی، وسط کویر بی آب و علف، آبی خوردم که یک سوم پایین لیوان، گل و لای بود. البته برای کمک به اسید معده، بعدش هم کمی آبلیمو خوردم و بدون مشکل از اون بحران عبور کردیم. (عجب دورانی بود زندگی در کویر. خالص، زیبا و تکرارنشدنی) نتیجه اخلاقی: یکی از بهترین تکیه گاه هایی که میشه بهش اعتماد کرد "اسید معده" است. اگه بخوام خودمونی تر عرض کنم یعنی: سوسول بازی رو کنار بذاریم! . محبت عزیزان از یادم نخواهد رفت. وسط انبوه زباله های این کلان شهر، مهمون نوازیشون عالی بود. در زمان کمتر از دو ساعتی که اونجا بودم، رایحه محبت و صمیمیتشون باعث شد که بوی نامطبوع محیطی از یادم بره. (عجب شاعرانه!) . مهمون بازی تموم شد. برگشتیم کارخونه. ساعت نزدیک 3 صبح بود. میخواستم آماده بشم برم خونه که حسن گفت: ــ سعیدآقا. میخوام برم گشت زنی اطراف کارخونه. میاین با هم بریم؟ احساس دوست داره با هم باشیم. گفتم باشه بریم. . گشت زنی اطراف کارخونه (یعنی یک بیابون برهوت به وسعت چند کیلومتر با تپه های اطراف) جزء وظایف هر شب نگهبانان بود. تابحال نرفته بودم. تجربه خوبی میشد. (منم که اب ب تجربه) کفش و لباسم مناسب پیاده روی در اون بیابون ناهموار نبود. بنابراین سریع پاچه های شلوارمو تو جوراب و گفتم بزن بریم. رفت لوازمشو برداره. چند دقیقه بعد برگشت. البته با همراهانش. یعنی چیزی بیشتر از 20 سگ! از بزرگ و کوچیک تا نر و ماده!! سگ هایی که عرض میکنم از نوع دوبرمن و ژرمن و هاسکی و این چیزا نبود. بلکه همونایی بودن که قبلا هم عرض همیشه بیرون کارخونه اجتماع داشتن و زندگی و تولید مثل می . همون هایی که به عنوان سگ ولگرد ایرانی در اطرافمون می بینیم و می شناسیم. . راه افتادیم به سمت تپۀ اول. سگ ها هم مهربانانه همراهیمون می . از حسن پرسیدم: این سگ ها رو برای چی میاری؟ اگه مشکلی بوجود بیاد مگه اینا می تونن کاری ن؟ گفت: شما سگ ها رو نمی شناسین. از صدتا رفیق، رفیق ترن! . چیزی نگفتم و ادامه مسیر دادیم. بین راه، حسن از خاطراتش میگفت که از همین جایی که داریم میریم چند تا مار و بچه روباه و عقرب و بُزُنقَرَه (در اصل بوزونقوره اسم محلی تشی یا همون خا شت های بزرگه) گرفته و حتی یک جوجه عقاب هم از بالای کوه بلندی که از کنارش رد میشدیم گرفته بود (هرچند شخصاً فکر میکنم گرفتن جوجه عقاب به این کشکی ها هم نباشه. احتمالاً جوجه قرقی بوده)
حدود ی اعت بعد و در حال پایین اومدن از تپه دوم، ناگهان با یک گلّه بزرگ مواجه شدیم که در خواب ناز بودن. یکی از وحشتناک ترین صحنه هایی که میشه در بیابون دید.
همیشه از گله می ترسم. البته نه به خاطر وجود ! بلکه موجود زبون نفهمی به نام سگ گلّه در واقع سگ ها به خودی خود، موجودات ترسناکی نیستن. اما سگ گلّه داستانش فرق میکنه. هیچ زبونی (بجز زبون صاحبشون) رو نمی فهمن و به هیچ طریقی نمیشه باهاشون مذاکره کرد. . با نگرانی به حسن گفتم اینجا گله ه. چیکار کنیم؟ حسن گفت: عیب نداره از اونطرفشون رد میشیم. با اینکه هوا تاریک بود و چهره های همدیگه رو نمیدیدیم اما از لحن صدای حسن کاملاً محسوس بود که خودشم نگرانه. داشتم با خودم فکر می اگه سگ های گله حمله کنن باید چه خاکی به سرمون بریزیم که ناگهان اتفاقی که نباید بیفته افتاد! صدای پارس سگ های گله بلند شد و همزمان سگ های همراه ما (همون سگ های لاغر و استخونی و بی اصل و نسب که نصفشون هم ماده بودن) ناگهان مثل گلوله حمله به سمتشون. . کمی جلوتر از ما غوغایی شد. صحنه ای که شاید هرگز در زندگیم تکرار نشه. سگ های همراه ما اجازه ندادن که سگ های گله (یعنی 4 سگ گردن کلفت زبون نفم) حتی نزدیک ما بشن. کل بدنم قفل شده بود. بخش باورن ی داستان اینکه حسن هم پرید وسط اون دعوا ! تصور اینکه نصفه های شب وسط برّ بیابون، بین دعوا و بزن بزن حدود بیست و چند عدد سگ قرار بگیری و هیچ کاری هم ازت ساخته نباشه و تنها همراه و راه بلدت (یعنی حسن) هم رفته باشه وسط اون بیغوله و تو چندان خوشایند نیست. داشتم کورمال کورمال دنبال چوبی چیزی می گشتم که خوشبختانه صاحبان گله (یا بهتر بگم چوپان های عزیز. صاحب گلّه با اون همه ثروتش نصفه شبی وسط بیابون چیکار میکنه؟) از راه رسیدن و غائله خو د و نهایتاً با روبوسی و گرفتن حلالیت از سگ های گله خداحافظی کردیم و همراه با همراهان چها امون خوشحال و م برگشتیم کارخونه. البته برخورد با سگ های گلّه رو بعد از اون شب، دوباره و در جایی دیگر هم تجربه که در اولین پست این وبلاگ بهش اشاره شده. . تفاوت یک جوان روستایی(حسن) با یک شهرنشین از زمین تا آسمونه. یک شهرنشین، عمراً اگه 30 سال هم رزمی کار کنه بازهم بعید میدونم بره تو دل سگ های گلّه. ولی حسن با اون قامت نحیفش رفت. واقعاً باورش برام سخت بود
شاید این هم از خاصیت های زندگی نزدیک با طبیعت باشه. نمیدونم
. نزدیک صبح بود. با حسن خداحافظی و راه افتادم سمت شهر وقتی از در نگهبانی رد میشدم، برای اولین بار با دیدن سگ ها، ناخودآگاه ماشینو متوقف . هر روز می دیدمشون و بی تفاوت از کنارشون رد میشدم. موجوداتی که همه شون به یک شکل بودن. چیزی مثل تصویر پایین اما این بار نگاهم با گذشته فرق میکرد. احتمالاً نگاهم چیزی بود از جنس قدردانی و تشکر و جمله حسن در ذهنم تداعی شد که گفت: اینا از صدتا رفیق، رفیق ترن . پ.ن) تمامی تصاویر از اینترنت کش برداری شده. اگه از راه زمینی و جادۀ جنوب وارد شهر ما شده باشین احتمالاً در ورودی شهر و برای دقایقی بوی معروف و ناخوشایند کارخونه کود کمپوست و محل دفن زباله های این شهر به مشامتون خورده که به زیبایی هرچه تمام تر، فضای پرواز ملائکه رو به گند کشیده. . دقیق یادم نیست سال 86 بود یا 87 که برای چند ماه در کارخونه ای کار می که در محل دپوی زباله ها بود. یعنی افتخار همجواری با این سرزمین معطّر!
البته چند روز اول سردرد گرفته بودم ولی بعد از مدتی بوی محیطی اونجا کاملاً عادی شد. . یادمه یه بنده خ از شرکت بیمه ایران اومد برای بیمه های مسوولیت و آتش سوزی و این چیزا. بیشتر از اینکه نگران درست نوشتن مشخصات شرکت و بیمه گذار باشه، نگران موهای ژل زده اش بود! با یک شمارش مختصر ذهنی، بیشتر از 139 بار دستش رفت تو موهاش و درستشون کرد. طفلک بعد از نیم ساعت که از اونجا رفت یک هفته ای دراز به دراز تو خونه، چهارچرخش رفته بود آسمون. دفعه دوم با ماسک اومد! ازم پرسید شما تو این دونی چیکار میکنین؟! مگه چقدر بهتون میدن که حاضرین هر روز اینجا کار کنین؟ نمیدونم منظورش متلک بود یا اینکه بلد نبود حق مطلب رو به درستی ادا کنه. بهش گفتم من که اینجا کارگرم. ولی به نظرت مدیرعاملمون که پول توی جیبیش به اندازه دیۀ کامل اونهم در ماههای حرامه چرا روزی حداقل 10 ساعت اینجاست؟ بنده خدا رفت تحقیق کرد و دید نه بابا. طرف ـ مدیرعامل ـ مثل اینکه خیلی ه! (منظور از واژه در این قسمت، به معنای واقعی آن یعنی بزرگ است) . کارخونۀ ما 24 ساعته و بدون تعطیلی کار میکرد. ساعت کاری مشخصی نداشتم. هنوز هم اگه جایی ازم ساعت کاری مشخص بخواد باهاشون همکاری نمی کنم (اگه اینطور بود میرفتم کارمند پشت میز نشین میشدم) اکثراً نزدیک ظهر میرفتم و تا هر زمان که توان داشتم (شده بود تا 48 ساعت ی ره) کار می و برمیگشتم. . یه شب (یا بهتر بگم نیمه شب) تو کارخونه نشسته بودم و داشتم امورات حساس و حیاتی و سرنوشت سازی از قبیل کُشتن مگس با مگس کُش انجام میدادم که حسن اومد اتاقم. حسن، رئیس بخش نگهبانی بود که مسوولیت 14 نگهبان کارخونه در 3 شیفت کاری رو برعهده داشت. پسری روستایی و صاف و بی آلایش و در عین حال بسیار دوست داشتنی. خیلی وقت ها شیفت فلان نگهبان در بهمان قسمت رو خودش برعهده میگرفت و بهشون مرخصی می داد. ما هم معمولاً دخ ی در سیستم مدیریتیش نداشتیم. الحق و الانصاف هم علیرغم نداشتن سواد دندون گیر و رزومۀ افسانه ای (حداقل در حیطۀ کاری خودش) اما یکی از بهترین و کم اشتباه ترین همکاران ما بود. گفت سعیدآقا (این سعیدآقا رو با لهجه ای دلنشین تلفظ میکرد) میاین بریم سایت بازیافت؟ گفتم: آره چرا که نه (قبلاً چندباری ازش خواسته بودم اگه فرصت کرد و طلبیده شدم(!) منو یه سر ببره سایت بازیافت زباله ها) . پیاده رفتیم به سمت کارخونه بازیافت زباله (راه زیادی نبود) البته همین که از درِ کارخونه بیرون رفتیم مثل همیشه با اجتماع دهها سگ آروم و لاغر مردنی نر و ماده ای مواجه شدم که همیشه بیرون کارخونه ما حضور داشتن و هیچوقت نفهمیدم حسن چرا اینقدر این موجودات رو دوست داره. با اینکه هر روز می دیدمشون، اما هیچوقت سوال ن که اینا اینجا چیکار می کنن. شاید به این دلیل که هر موضوع مرتبط با بیرون کارخونه به بخش نگهبانی و اختصاصاً شخص حسن ارتباط داشت.
. رسیدیم به سایت بازیافت زباله. چند نفر از نگهبانان اونجا منتظرمون بودن و خوشامد گفتن. معلوم بود که حسن سنگ تموم گذاشته.
حسن نشست ترک موتور یکیشون و منم ترک موتور یکی دیگه و راه افتادیم به سمت محل دفن زباله ها.
فکر میکنم دفعه سوم یا چهارم در کل زندگیم بود که سوار موتور میشدم. بین خودمون بمونه، هنوزم با این سن و سال و هیکل بلد نیستم موتور روشن کنم چه برسه به روندنش. علتش هم فقط یک چیزه: مثل سگ از موتور میترسم. (منظور از واژه سگ در این بخش، صرفاً تاکید مضاعف بر میزان ترس زیادم داشت. ترسی که ناشی از دیدن یک صحنه دل اش تصادف موتورسوار از دوران کودکیم بود) . در یکی از سفرهام به بلاد کفر، قرار شد با تنی چند از دوستان، از جایی به جای دیگه بریم و بهمون گفتن این مسیر رو بهتره با موتور برین. اولش کمی دودل بودم که درنهایت قبول . اما وقتی موتور سوار اومد سیستم مغزیم دچار هنگ کامل شد. چون بانوی موقر و صالحه و ماجده و باتقوا و بافضیلتی در مقام راننده موتورسیکلت تشریف آورد که صد البته هرکاری کرد سوار موتور نشدم. مونده بودم چه بهونه ای بیارم که نه بهش بربخوره و نه رگ فمینیستیش بزنه بالا! همین مونده بود با این ترس وحشتناکم از موتور، پشت سر یک خانوم هم بشینم.
خلاصه اینکه بهشون حالی که « أنا أشهَدُ و أومَنُ و مُتأکّدُ بالمَحرَم و النّامَحرَم!» که درنهایت یه سیبیل کلفتی پیدا شد و ما رو انداخت ترک موتورش و رفتیم. . دنیای زباله ها (البته از نمای نزدیک و در یک مکان) دنیای جالبیه. بخش زیادی از زباله ها در زیر زمین دفن شده بود که چندین لوله مثل دودکش از زمین بیرون اومده و درحال سوختن بود. مثل پالایشگاه نفت (البته پالایشگاه نفت از نزدیک ندیدم. حدس میزنم اینطوری باشه) یکی از پرسنل محترم اونجا، کلّی در مورد فرایند دفن زباله و اینکه باید گازهای خطرناک متصاعد شده از زباله ها حتماً بسوزه، حرف زد که هیچی نفهمیدم! (اصولاً از بچگی علاقه چندانی به شنیدن مسائل فنی نداشتم) ولی یک چیزی یادم موند. میگفت اگه این گازهای زباله زیرزمین محبوس بشه انفجاری اتفاق میفته که نصف شهر میره رو هوا (راست و دروغ داستان گردن خودش) . دوباره سوار ترک موتور شدیم تا به منطقه بعدی بریم. یعنی محل دپوی زباله های عفونی و بیمارستانی که مسیری نسبتاً طولانی رو طی کردیم. . چه صحنه وحشتناک و فاجعه باری بود. در کنار انواع و اقسام زباله های بیمارستان، با بوی وحشتناک و مشمئز کنندۀ مردار هم روبرو شدیم. انگار هزاران موجود مُرده و متعفن در کنار هم باشن. میگفتن این بو ناشی از اعضای داخلی بدن انسان هاست (مثل کلیه و کبد و طحال و این چیزا)
البته تا جایی که میدونم اعضای خارجی بدن (مثل دست و پا و این چیزا) پس از قطع در اتاق عمل، برای انجام تشریفات دفن، تحویل خانواده بیمار میشن. یک مورد تجربه این موضوع دردناک رو داشتم. دست راست یکی از پرسنلمون رفت داخل چرخ دنده های دستگاه و 4 انگشتش همزمان قطع شد. در بخش اورژانس، انگشتاشو گذاشتن تو یه پلاستیک و دادن به من! (به عنوان همراه رفته بودم و خونواده ش هنوز نیومده بودن)
. ضمن اینکه نزدیک شدن به اون کوه متعفن از نقطه ای به بعد ممنوع بود. هرچند اگه ممنوع هم نبود جذبه و کششی برای رفتن ایجاد نمیکرد! بهرحال شانس که نداریم. ممکن بود سرنگی سوزنی چیزی افتاده باشه روی زمین و بره تو پامون و یه عمر آش نخورده و دهن سوخته و انواع و اقسام انگ های خاک بر سری! چند تا سگ اونجا در حال تغذیه بودن. فکر میکنم یکی از پر پروتئین ترین تغذیه سگ ها (حداقل در کشورمون) در این قسمته. یکی از نگهبانان گفت که اگه سگ های این منطقه گازمون بگیرن مشکل چند برابر میشه. راست هم میگفت. غیر از مشکلات معمول گازگرفتگی حیوانات (مثل داستان های وا ن یا سرم هاری و کزار و این چیزا) در این مورد خاص باید منتظر انواع و اقسام بیماری های عفونی هم باشیم. و در ادامه میگفت سگ های این قسمت کاملاً تحت نظر و شناخته شده هستن! اگه مورد خاصی ببینیم سریعاً معدومش می کنیم. ولی سگ هایی که من اونجا دیدم سگ های خوبی بودن! کاری بهمون نداشتن . برگشتیم به یک جای مسطح و نسبتاً تمیز که دوستان از قبل تدارک چای هیزمی رو داده و مقداری هم میوه از باغشون چیده بودن. هرچند بوی وحشتناک زباله های عفونی که هنوز در مشامم باقی بود باعث شد برای ری از ثانیه در مورد خوردن چای و میوه مردد بشم اما سریعاً به خودم اومدم و دیدم بهتره مثل همیشه به اسید معده اعتماد کنم! قبلا موارد بدتری از این هم داشتم که اعتماد به اسید معده خوب جواب داد. مثلا از شدت تشنگی، وسط کویر بی آب و علف، آبی خوردم که یک سوم پایین لیوان، گل و لای بود. البته برای کمک به اسید معده، بعدش هم کمی آبلیمو خوردم و بدون مشکل از اون بحران عبور کردیم. (عجب دورانی بود زندگی در کویر. خالص، زیبا و تکرارنشدنی) نتیجه اخلاقی: یکی از بهترین تکیه گاه هایی که میشه بهش اعتماد کرد "اسید معده" است. اگه بخوام خودمونی تر عرض کنم یعنی: سوسول بازی رو کنار بذاریم! . محبت عزیزان از یادم نخواهد رفت. وسط انبوه زباله های این کلان شهر، مهمون نوازیشون عالی بود. در زمان کمتر از دو ساعتی که اونجا بودم، رایحه محبت و صمیمیتشون باعث شد که بوی نامطبوع محیطی از یادم بره. (عجب شاعرانه!) . مهمون بازی تموم شد. برگشتیم کارخونه. ساعت نزدیک 3 صبح بود. میخواستم آماده بشم برم خونه که حسن گفت: ــ سعیدآقا. میخوام برم گشت زنی اطراف کارخونه. میاین با هم بریم؟ احساس دوست داره با هم باشیم. گفتم باشه بریم. . گشت زنی اطراف کارخونه (یعنی یک بیابون برهوت به وسعت چند کیلومتر با تپه های اطراف) جزء وظایف هر شب نگهبانان بود. تابحال نرفته بودم. تجربه خوبی میشد. (منم که اب ب تجربه) کفش و لباسم مناسب پیاده روی در اون بیابون ناهموار نبود. بنابراین سریع پاچه های شلوارمو تو جوراب و گفتم بزن بریم. رفت لوازمشو برداره. چند دقیقه بعد برگشت. البته با همراهانش. یعنی چیزی بیشتر از 20 سگ! از بزرگ و کوچیک تا نر و ماده!! سگ هایی که عرض میکنم از نوع دوبرمن و ژرمن و هاسکی و این چیزا نبود. بلکه همونایی بودن که قبلا هم عرض همیشه بیرون کارخونه اجتماع داشتن و زندگی و تولید مثل می . همون هایی که به عنوان سگ ولگرد ایرانی در اطرافمون می بینیم و می شناسیم. . راه افتادیم به سمت تپۀ اول. سگ ها هم مهربانانه همراهیمون می . از حسن پرسیدم: این سگ ها رو برای چی میاری؟ اگه مشکلی بوجود بیاد مگه اینا می تونن کاری ن؟ گفت: شما سگ ها رو نمی شناسین. از صدتا رفیق، رفیق ترن! . چیزی نگفتم و ادامه مسیر دادیم. بین راه، حسن از خاطراتش میگفت که از همین جایی که داریم میریم چند تا مار و بچه روباه و عقرب و بُزُنقَرَه (در اصل بوزونقوره اسم محلی تشی یا همون خا شت های بزرگه) گرفته و حتی یک جوجه عقاب هم از بالای کوه بلندی که از کنارش رد میشدیم گرفته بود (هرچند شخصاً فکر میکنم گرفتن جوجه عقاب به این کشکی ها هم نباشه. احتمالاً جوجه قرقی بوده)
حدود ی اعت بعد و در حال پایین اومدن از تپه دوم، ناگهان با یک گلّه بزرگ مواجه شدیم که در خواب ناز بودن. یکی از وحشتناک ترین صحنه هایی که میشه در بیابون دید.
همیشه از گله می ترسم. البته نه به خاطر وجود ! بلکه موجود زبون نفهمی به نام سگ گلّه در واقع سگ ها به خودی خود، موجودات ترسناکی نیستن. اما سگ گلّه داستانش فرق میکنه. هیچ زبونی (بجز زبون صاحبشون) رو نمی فهمن و به هیچ طریقی نمیشه باهاشون مذاکره کرد. . با نگرانی به حسن گفتم اینجا گله ه. چیکار کنیم؟ حسن گفت: عیب نداره از اونطرفشون رد میشیم. با اینکه هوا تاریک بود و چهره های همدیگه رو نمیدیدیم اما از لحن صدای حسن کاملاً محسوس بود که خودشم نگرانه. داشتم با خودم فکر می اگه سگ های گله حمله کنن باید چه خاکی به سرمون بریزیم که ناگهان اتفاقی که نباید بیفته افتاد! صدای پارس سگ های گله بلند شد و همزمان سگ های همراه ما (همون سگ های لاغر و استخونی و بی اصل و نسب که نصفشون هم ماده بودن) ناگهان مثل گلوله حمله به سمتشون. . کمی جلوتر از ما غوغایی شد. صحنه ای که شاید هرگز در زندگیم تکرار نشه. سگ های همراه ما اجازه ندادن که سگ های گله (یعنی 4 سگ گردن کلفت زبون نفم) حتی نزدیک ما بشن. کل بدنم قفل شده بود. بخش باورن ی داستان اینکه حسن هم پرید وسط اون دعوا ! تصور اینکه نصفه های شب وسط برّ بیابون، بین دعوا و بزن بزن حدود بیست و چند عدد سگ قرار بگیری و هیچ کاری هم ازت ساخته نباشه و تنها همراه و راه بلدت (یعنی حسن) هم رفته باشه وسط اون بیغوله و تو چندان خوشایند نیست. داشتم کورمال کورمال دنبال چوبی چیزی می گشتم که خوشبختانه صاحبان گله (یا بهتر بگم چوپان های عزیز. صاحب گلّه با اون همه ثروتش نصفه شبی وسط بیابون چیکار میکنه؟) از راه رسیدن و غائله خو د و نهایتاً با روبوسی و گرفتن حلالیت از سگ های گله خداحافظی کردیم و همراه با همراهان چها امون خوشحال و م برگشتیم کارخونه. البته برخورد با سگ های گلّه رو بعد از اون شب، دوباره و در جایی دیگر هم تجربه که در اولین پست این وبلاگ بهش اشاره شده. . تفاوت یک جوان روستایی(حسن) با یک شهرنشین از زمین تا آسمونه. یک شهرنشین، عمراً اگه 30 سال هم رزمی کار کنه بازهم بعید میدونم بره تو دل سگ های گلّه. ولی حسن با اون قامت نحیفش رفت. واقعاً باورش برام سخت بود
شاید این هم از خاصیت های زندگی نزدیک با طبیعت باشه. نمیدونم
. نزدیک صبح بود. با حسن خداحافظی و راه افتادم سمت شهر وقتی از در نگهبانی رد میشدم، برای اولین بار با دیدن سگ ها، ناخودآگاه ماشینو متوقف . هر روز می دیدمشون و بی تفاوت از کنارشون رد میشدم. موجوداتی که همه شون به یک شکل بودن. چیزی مثل تصویر پایین اما این بار نگاهم با گذشته فرق میکرد. احتمالاً نگاهم چیزی بود از جنس قدردانی و تشکر و جمله حسن در ذهنم تداعی شد که گفت: اینا از صدتا رفیق، رفیق ترن . پ.ن) تمامی تصاویر از اینترنت کش برداری شده.

ع نوشته تنهایی اینستاگرام

یکی از بهترین ع نوشته های عاشقانه در مورد تنهایی یکی از بهترین ع نوشته های عاشقانه در مورد تنهایی

ع نوشته های عاشقانه غم و تنهایی ع نوشته های عاشقانه غم و تنهایی

نوشته های عاشقانه تنهایی شهریور 94 نوشته های عاشقانه تنهایی شهریور 94

ع پروفایل خاص دخترونه و پسرونه برای تلگرام با ع نوشته های ع پروفایل خاص دخترونه و پسرونه برای تلگرام با ع نوشته های

یکی از بهترین ع نوشته های عاشقانه در مورد تنهایی یکی از بهترین ع نوشته های عاشقانه در مورد تنهایی

نوشته تنهایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام نوشته تنهایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام

دل نوشته تنهایی به همراه ع غمگین دل نوشته تنهایی به همراه ع غمگین

ع تنهایی ش ت عشقی - گالری ع ع تنهایی ش ت عشقی – گالری ع

ع نوشته دلتنگی و غمگین تنهایی پسرانه برای تلگرام مجله تصویر زندگی ع نوشته دلتنگی و غمگین تنهایی پسرانه برای تلگرام مجله تصویر زندگی

 ع متن دار با کیفیت hd ع متن دار با کیفیت hd

ع نوشته دلتنگی و غمگین تنهایی پسرانه برای تلگرام مجله تصویر زندگی ع نوشته دلتنگی و غمگین تنهایی پسرانه برای تلگرام مجله تصویر زندگی

ع پروفایل خاص دخترونه و پسرونه برای تلگرام با ع نوشته های ع پروفایل خاص دخترونه و پسرونه برای تلگرام با ع نوشته های

 ع های عاشقانه متن دار اینستاگرام جدید 96 فان جو ع های عاشقانه متن دار اینستاگرام جدید 96 فان جو

ع تنهایی اینستاگرام - گالری ع ع تنهایی اینستاگرام – گالری ع

جدیدترین ع نوشته های عاشقانه غمگین پروفایلی 2017 جدیدترین ع نوشته های عاشقانه غمگین پروفایلی 2017

سری دوم ع نوشته تنهایی غمگین و جدید برای پروفایل تلگرام سری دوم ع نوشته تنهایی غمگین و جدید برای پروفایل تلگرام
ع نوشته instagram p os and videos نوشته اینستاگرام instagram ع p o by تنهایی loneliness 867k posts – see instagram p os and videos from 39ع نوشته39 hashtag غمگین instagram p os and videos اینستاگرام ع نوشته تنهایی instagram by loneliness p o 1895k posts – see instagram p os and videos from 39غمگین39 hashtag دلنوشته instagram p os and videos loneliness تنهایی ع p o اینستاگرام نوشته instagram by 464k posts – see instagram p os and videos from 39دلنوشته39 hashtag تنهایی instagram p os and videos by loneliness نوشته instagram ع تنهایی p o اینستاگرام 4276k posts – see instagram p os and videos from 39تنهایی39 hashtag پروفایل instagram p os and videos نوشته instagram اینستاگرام ع loneliness p o تنهایی by 869k posts – see instagram p os and videos from 39پروفایل39 hashtag فازسنگین instagram p os and videos تنهایی by ع loneliness نوشته اینستاگرام instagram p o 402k posts – see instagram p os and videos from 39فازسنگین39 hashtag فازلش فازسنگین تنهایی دوری رفیق رفاقت دونفره تنها دلش ته ت ت فازسنگین دختر پسر تولد از اینکه من اینجام حست چیه فازسنگین دلش ته instagram p os and videos نوشته instagram loneliness اینستاگرام p o by ع تنهایی top posts tlgrmmemcdep برای آهنگ و کلیپ video عشق عاشقی تنها تنهایی عاشقانهها عاشقانه من خدایمهربان هنوز من هستم پروردگارت هنوز خدایت video جوانترینپۆستلێرەببینە عاشقانه instagram p os and videos instagram by ع loneliness نوشته اینستاگرام تنهایی p o آیدارسپینا ع نوشته ع نوشته ع نوشته عاشقانه معرق چوبی جاسویچی هدیه هدیهشیک tlgram golroyas حرف تنهایی متن دل دلنوشته ع نوشته قلب من جزتوهمه رو خط زد عاشقانه ع نوشته ع نوشته on instagram ع نوشتهدوستیرفیقرفاقت اینستاگرام تنهایی p o by loneliness نوشته instagram ع 13 015 71 likes 5 comments – ع نوشته aks20love on instagram ع نوشته دوستیرفیقرفاقتج عشقعاشقمعشوقع تنهاییوفاوفادری صمیمیت دپ instagram p os and videos ع loneliness p o تنهایی نوشته اینستاگرام instagram by top posts واسه ساختن لحظه های شاد و دوستداشتنی کافیه چنتا پسر یجا جمع شن عالین video tmemcdep برای آهنگ و کلیپ video محسنیگانه لایو اجرا کنسرت یگانه عشق عاشق تنهایی video خیلی وقته روی این نامردی instagram p os and videos تنهایی instagram loneliness p o by نوشته اینستاگرام ع زخم نمک ع نوشته تیکهدار عشق تنهایی ج video دیوانه ای در شهر بود میگفتن از رفتن عشقش دیوانه شده است روزی دیوانه از موهامو بلند میکنمتا دنیات بلرزهنامردی همیشه فکرمی بدترین اتفاق اینه که آ ش تنها بمونی اما نه ع نوشته ترکی استانبولی turkcepic instagram p os تنهایی p o اینستاگرام نوشته by ع loneliness instagram 7751 followers 1 following 316 posts – see instagram p os and videos from ع نوشته ترکی استانبولی turkcepic ج instagram p os and videos تنهایی نوشته اینستاگرام by ع instagram p o loneliness top posts معین جدائی 1386 از جداشدن نوشتی رو تن زخمی هر برگ گریه video video صبحتونبخیردوستان عاشقانه خیانت تنهاییخداحافظیتنهایی دلنوشته درستلخ ع نوشته غمگین و دلش ته ع غمگین برای پروفایل loneliness اینستاگرام by تنهایی ع p o instagram نوشته ع نوشته غمگین و دلش ته ع غمگین برای پروفایل ع نوشته غمگین ج ع نوشته غمگین تنهایی ع های غمگین متن دار ع های نوشته دار پر معنی عک گالری ع نوشته عاشقانه ع تیکه دار و غمگین سری 10 نوشته اینستاگرام by تنهایی p o instagram ع loneliness مطلب خوب در مورد ع نوشته عاشقانه برای پروفایل گالری ع نوشته های عاشقانه ع عاشقانه دو نفری فانتزی ع نوشته عاشقانه تیکه دار پروفایل ع عاشقانه بوسه متن های کوتاه برای پروفایل وایبر واتس اپ تانگو تلگرام instagram تنهایی by p o اینستاگرام نوشته ع loneliness ع نوشته های احساسی و عاشقانه برای مشاهده ی ع ها در اندازه اصلی بر روی هر یک کلیک کنید جملات کوتاه برای پروفایل تنها راه شناخت یک نفر دوست داشتن او بدون هیچ امیدی است متن زیبا برای اینستاگرام عشق مانند بیمار شدن است نمیدانی تصاویر دلتنگی و تنهایی با متن های عاشقانه زیبا – آرگا نوشته اینستاگرام instagram by p o تنهایی loneliness ع 5 آگوست گالری تصاویر دلتنگی و عاشقانه ع های تنهایی و غمگین ع نوشته های دلتنگی جدید با زیباترین متن های زیباترین تصاویر دلتنگی و عاشقانه مناسب برای پست های اینستاگرام و تلگرام و همچنین ع هایی زیبا و معنی دار ع نوشته غمگین و دلش ته برای پروفایل mahsa mahsafar اینستاگرام p o loneliness نوشته instagram ع by تنهایی 14 آگوست ع نوشته های فاز سنگین تنهایی 96 متن غمگین تنهایی با ع نوشته تنهایی و غمگین برای پروفایل متن و نوشته ع برای پروفایل ع عاشقانه برای پروفایل ع نوشته برای پروفایل اینستاگرام و تلگرام ع متن های گریه دار و غمگین جملات عاشقانه و نوشته های سنگین instagram تنهایی p o نوشته ع اینستاگرام by loneliness جملات جدید گریه دار متن های گریه دار عاشقانه گریه دار برای عشق جملات عاشقانه گریه دار ع گریه دار جملات غمگیننوشته های عاشقانهمتن گریه دار نوشته گریه دار سری 2 ع عاشقانه گریه دار غمگین تنهایی فاز سنگین اینستاگرام ع loneliness p o نوشته تنهایی instagram by ع عاشقانه گریه دار ع غمگین تنهایی ع فاز سنگین ع های عاشقانه گریه دار غمگین دخترانی که در حال گریه ان فاز غم تنها شدن احساس آهنگ غمگین اشک سخته زندگی ع نوشته های غمگین فارسی عاشقانه زیبا 94 – 13 ع تنهایی instagram p o loneliness اینستاگرام نوشته by ع نوشته عاشقانه فارسی برای اینستاگرام غمگین 94 ع نوشته های غمگین فارسی عاشقانه زیبا 94 بهترین و زیباترین ع نوشته های غمگین با زبان فارسی نوشته رو ع متن instagram p os and videos loneliness by ع p o instagram تنهایی اینستاگرام نوشته 4048k posts – see instagram p os and videos from 39متن39 hashtag ت ت instagram p os and videos by تنهایی اینستاگرام loneliness p o instagram ع نوشته 2035k posts – see instagram p os and videos from 39ت ت39 hashtag follow me پسر دختر فالو ع عشق عاشقی تنها تنهایی عاشقانهها عاشقانه من نفقه نشاغل از دید قانون و شرع ن نه تنها مالک تمام اموال و ع متن دار با کیفیت hd loneliness instagram اینستاگرام by ع نوشته p o تنهایی ع های متن دار غمگین تنهاییع نوشته دار غمگین تنهاییتصاویر متن دار غمگین تنهاییع های نوشته دار غمگین تنهاییع متن دار غمگین و تنهاییع های متن دار غمگین و تنهاییع نوشته دار غمگین و تنهاییع های نوشته دار غمگین و ع نوشته های عارفانه 96 جمل عاشقانه 2017 – ابرتازه ها تنهایی نوشته p o by instagram ع اینستاگرام loneliness ع نوشته زیبا جمل عاشقانه ع نوشته عارفانه 96 ع متن دار عاشقانه ع غمگین زیبا جمل غمگین ع عاشقانه برای عشق ع تنهایی متن دار ع نوشته های تنهایی و دلتنگی جدید مخصوص تلگرام – کوکا loneliness نوشته اینستاگرام instagram p o by تنهایی ع ع نوشته های غمگین احساسی 96 جدیدترین ع نوشته های دلتنگی و عاشقانه جمل های احساسی احساسی ترین جمل های غمگین ع تنهایی با متن غمگین تنهایی – کانال تلگرام اینستاگرام loneliness p o by instagram ع نوشته تنهایی اهنگ غمگین موزیکهای در خواستی tmejoinchat aaaaad9jk1z7hdglhkpqza tme hearttkf غم جملات زیبا دلنوشته عاشقانه غمگین احساسی شعر ع نوشته تنهایی شاعرانه عشق دلتنگی پروفایل موزیک ع نوشته و پست اینستاگرام phtext – the thepictaramclub اینستاگرام loneliness by نوشته تنهایی ع p o instagram ع نوشته و پست اینستاگرام phtext رفاقت رفیق خوبی تنهایی تنها پستاینستاگرام اینستاگرام ع نوشته دلنوشته ت ت شیاد یادم ببینم ایران دنیا معرفت پیش س آهنگ قشنگزیبا زیبا اینستاگرام ع نوشته و پست اینستاگرام phtext – instagram p os نوشته instagram p o by ع اینستاگرام تنهایی loneliness ع نوشته و پست اینستاگرام phtext ع نوشته و پست های اینستا گرام بدلیل نو پا بودن نیازمند حمایت شما عزیران است فالور زیادتر پست های بهتر 19 posts 118 followers 14 following ع نوشته های رمانتیک پاییزی – بیتوته loneliness تنهایی p o ع by اینستاگرام instagram نوشته جمل های عاشقانه عاشقانه های پاییز خواندنیهای دیدنی پاییز تنهایی ع های تنهایی در پاییز ع های عاشقانه عاشقانه ها ع نوشته های رمانتیک پاییزی ع نوشته های عاشقانه متن های زیبا درباره پاییز ناب instagram p os and videos loneliness تنهایی instagram نوشته ع اینستاگرام by p o عاشقانه تنهایی لورازپام عشق تنها ع نوشته متن ذرت مکزیکی مخصوص ذرتمکزیکی مخصوص بستنیپالودهناب kabol 1 avang radiojavan afghan video بستنی مجله دیالکتیک تنهایى dialecticofsolitude instagram p os ع نوشته instagram p o اینستاگرام by تنهایی loneliness 766k followers 0 following 1103 posts – see instagram p os and videos from مجله دیالکتیک تنهایى dialecticofsolitude ع نوشته های تنهایی و غمگین اینستاگرام 94 loneliness نوشته by تنهایی instagram اینستاگرام ع p o 16 015 ع نوشته های اینستات ت گرافی غمگینمتن های غمگین و تنهاییمتن های کوبندهع نشوته های تنهاییجدیدترین ع نوشته های اینستاگرامسایت عاشقانه تنهاییع نوشته های تنهایی و غمگین اینستاگرام 94 گالری ع های پروفایل غمگین دخترانه ع پروفایل غمگین ع p o instagram by loneliness نوشته تنهایی اینستاگرام در این پست سری دوم ع های پروفایل با موضوع ع های غمگین و تنهایی دخترانه و پسرانه رو ملاحظه کنید ع پروفایل ع پروفایل غمگین ع پروفایل غمگین دخترانه ع پروفایل غمگین پسرانه ع های پروفایل گریه دار غمگین ع گالری زیباترین ع نوشته و ت ت گرافی های عاشقانه غمگین ع تنهایی by p o loneliness instagram اینستاگرام نوشته ع عاشقانه برای پروفایل تلگرام ت ت گرافی تیکه دار و فاز سنگین ع نوشته غمگین عاشقانه ع های جدید فاز سنگین عاشقانه غمگین فاز بالا ع پروفایل عاشقانه ع نوشته تنهایی تصاویر تنهایی دخترانه پسرانه غمگین و ع اینستاگرام تنهایی نوشته instagram by loneliness p o 17 ا کتبر ع نوشته های تنهایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام امروز در بخش ع های پروفایل پارلین ع نوشته های جدید تنهایی غمگین و عاشقانه دخترانه پسرانه زیبا را برای پروفایل آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده میکنید دلتنگی – کانال تلگرام by ع نوشته loneliness تنهایی p o اینستاگرام instagram اهنگ غمگین موزیکهای در خواستی tmejoinchat aaaaad9jk1z7hdglhkpqza tme hearttkf غم جملات زیبا دلنوشته عاشقانه غمگین احساسی شعر ع نوشته تنهایی شاعرانه عشق دلتنگی پروفایل موزیک ع پروفایل غمگین جدید دخترانه و پسرانه همراه با متن – دیلی تنهایی p o by اینستاگرام instagram loneliness نوشته ع 5 017 -پروفایل-غمگین-7 گالری ع نوشته فاز سنگین دخترونه زیبا و غمگین – پروفایل-غمگین-8 عاشقانه ترین ع های عاشقانه و ع نوشته های غمگین و تنهایی -پروفایل-غمگین-9 ع پروفایل خاص دخترونه و پسرونه عاشقانه و ع نوشته عاشقانه سو ک که با دیدن آن ها گریه می کنید – فراناز نوشته ع instagram اینستاگرام loneliness تنهایی by p o ع نوشته عاشقانه سو ک که با دیدن آن ها گریه می کنید ع نوشته های سو ک و غمگین رمانتیک ع های عاشقانه گریه دار تصاویر عاشقانه ع های عاشقان ع نوشته پروفایلی عاشقانه و رومانتیک تنهایی و خاص بودن زیباترین ع نوشته های عاشقانه غم و تنهایی – تاپ ناز ع تنهایی اینستاگرام loneliness نوشته p o instagram by ع نوشته عاشقانه زیبا و تصاویر عاشقانه جدید غم و تنها سری دوم ع نوشته تنهایی غمگین و جدید برای پروفایل تلگرام اینستاگرام ع loneliness p o instagram تنهایی نوشته by 22 ا کتبر سری دوم ع نوشته تنهایی غمگین و جدید برای پروفایل تلگرام گالری ع نوشته های جدید و زیبای غمگین دخترونه پسرونه برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام در پارلین ع نوشته/دیس لاو/علی بابا textdisslove instagram instagram نوشته تنهایی ع loneliness p o اینستاگرام by ع نوشتهدیس لاوعلی بابا اولین پیج دیس لاوو در اینستاگرام ی پیج خاص تنهایی کلأ فاز غمه tmealibaba 1 تاریخ امضا شروع یه رابطه میگذره از اون صفحه صدتا صفحه دیگه میگذره از اون عزیزای دل امیدوارم ح ون خوب باشه خبرها و خیانت instagram p os and videos ع تنهایی instagram by اینستاگرام loneliness p o نوشته 1504k posts – see instagram p os and videos from 39خیانت39 hashtag عاشقانه خیانتتنهاییخداحافظیتنهاییغمگینانتظارفراموشی video saraz 2111 96 من که بلد نبودم تو یادم video خیانت زن به شوهرش video گالری ع های عاشقانه و ع نوشته دل نوشته های – روزگار instagram by p o تنهایی اینستاگرام نوشته ع loneliness اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنمهم خودش وهم خاطراتش را ع های عاشقانه گالری ع های عاشقانه و دل نوشته های عاشقانه ﺯﻣﯿـــﻦ ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻫــﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿـــﺎﺭﺩ ﺁﺩﻡ ﻭ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻧﮑـــﻨد ﮐـﻪ ﺁﻥ ﯾـﮏ ﻧﻔـــﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕــــﺬﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻫـــﻢ ع تنهایی دختر ع پروفایل دختران غمگین و تنها – بست وی نوشته اینستاگرام ع by p o instagram loneliness تنهایی ع تنهایی دختر ع پروفایل دختران غمگین و تنها ع دختر تنها ع دختر غمگین ع تنهایی 96 – ع تنهایی برای پروفایل ع دختر برای پروفایل ع نوشته غمگین عاشقانه و فاز سنگین 2017 – کوکا by p o ع تنهایی نوشته اینستاگرام instagram loneliness جمل و ع عاشقانه دلتنگی و دوری با متن مخصوص تلگرام و اینستاگرام 96 جمل و ع عاشقانه دلتنگی و دوری با متن 96 ع نوشته غمگین عاشقانه و فاز سنگین کفشدوزک دختران جوان ع برچسب ها جمل ع نوشته ع های عاشقانه 2017 برای پروفایل تلگرام ع نوشته های تنهایی loneliness p o نوشته by اینستاگرام instagram ع جدیدترین ع های پروفایل تلگرام ع نوشته های غمگین دل ع های عاشقانه و رمانتیک 1396 درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا آن موقع زندگی هم باشی ع عاشقانه گریه دار غمگین تنهایی فاز سنگین 96 ع های عاشقانه و رمانتیک با متن جدید مخصوص تلگرام و – کوکا ع loneliness تنهایی نوشته by instagram p o اینستاگرام ع نوشته و جمل عاشقانه دلتنگی ع نوشته عاشقانه جدید 96 ع نوشته احساسی و جمل عاشقانه جدیدترین ع کفشدوزک دختران جوان ع برچسب ها اینستاگرام تلگرام جمل ع نوشته کفشدوزک svk99- کلیپعاشقانه instagram p os and videos by نوشته p o loneliness تنهایی اینستاگرام instagram ع 133k posts – see instagram p os and videos from 39کلیپعاشقانه39 hashtag لمس تو زیباییه یک شب رویاییه حس به تو رسیدن مع تنهایی دل video کلیپ شماره 185 عشق یعنی دستاشو بگیری سریال جزرومد medcezir ع متن جمله حرف سنگین تک خاص on instagram من به اندازه ع نوشته by تنهایی instagram اینستاگرام loneliness p o 27 017 istazad من به اندازه ی تو خوشحالم تو به اندازه ی دلم غمگین حس خوبی ندارد این دنیا مثل افتادن از هوا به زمین متن جمله حرف ع نوشته ع نوشته تنهایی ش ت عمر روزگار نامرد معرفت دوست عاشقی instagram p os and videos اینستاگرام p o by تنهایی نوشته ع instagram loneliness ع نوشته video گل گ ارگلستانزمستانهبهمنماهعاشقی دلداده ishglove ishgloveclip باتوبودنبهتودیدنخوابداشتم افسوسچهگفتموچهدیدمازبیوفایی حسنتنها عشق عاشقی تنهایی دروغ بی ت تگرافی instagram p os and videos loneliness تنهایی نوشته instagram p o اینستاگرام ع by در فصل سرد تنهایی یخ زده ام پستقبلیروببین عشقتروتگکن فهمیدن ع دلنوشتهع نوشتهدلنوشته aydarospina آیدارسپینا ع نوشته ع نوشته ع نوشته به وجودت احتیاج دارم m text ع نوشته های خاص با تیکه های خاص و سنگین – فراناز loneliness نوشته p o by ع اینستاگرام تنهایی instagram ع نوشته های خاص با تیکه های خاص و سنگینع نوشته تیکه دارع نوشته جالبزیباترین ع نوشته های تیکه دارع نوشته های جالب و خواندنیسری زیبا و دا ع نوشته های داغون کننده برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام تنهایی نوشته instagram p o اینستاگرام ع loneliness by 23 017 ع نوشته با جملات تلخ و داغوان کننده ویژه پروفایل مجردها دلشان میخواهد ازدواج کنند تا از تنهایی دربیایند اما غافل از اینکه خیلی ها با ازدواج تنهاتر شده اند ع نوشته های داغون کننده برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام متن های غمگین ش ت عشقی با جملات غمگین و سنگین – فتوکده ع نوشته loneliness اینستاگرام by p o instagram تنهایی 17 018 متن های غمگین جدیدترین متن های غمگین ش ت عشقی جملات غمگین عاشقانه متن ش ت عشقی و ج متن ج غمگین متن های خیلی غمگین متن های غمگین و سنگین خاص ترین متن های تنهایی و ش ت عاشقی جملات غمگین تنهای متن ت ت گرافی ع نوشته ت ت گرافی ت ت گرافی p o ع تنهایی اینستاگرام نوشته instagram by loneliness ت ت گرافی ت تگرافی ع نوشته ت ت گرافی ت ت گرافی جدید ع نوشته ت ت گرافی تیکه دار textg hy جملات و دلنوشته های غمگین و تنهایی آذر 92 ع instagram تنهایی نوشته اینستاگرام p o by loneliness جملات و دلنوشته های غمگین و تنهایی آذر 92 نه راه پس دارم نه پیش به تنهایی خود آویزانم متن غمگین جملات تنهایی اس ام اس تنهاییجملات غمگینمتن های گریه دار رابطه های پنهانی و خیانت ستاره های مشهور جهان ع با موبایلتان نیروی نظافت مطمئن ع نوشتههای غمگین – ع غمگین برای پروفایل – ع های p o ع اینستاگرام by instagram نوشته تنهایی loneliness از این ع نوشته های جدید میتوان در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا تلگرام استفاده کرد از جمله مطالب این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد ع نوشته غمگین تنهایی ع نوشته غمگین ج ع های غمگین عاشقانه ع نوشته غمگین ع نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی – فراناز p o ع نوشته تنهایی by اینستاگرام instagram loneliness ع نوشته انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ع نوشته های زیبا به زبان انگلیسی جدیدترین ع نوشته های عاشقانه به زبان انگلیسی تصاویر متن دار انگلیسی ع نوشته پروفایلی عاشقانه و رومانتیک تنهایی و خاص بودن زیباترین زیباترین تصاویر با نوشته غمگین عاشقانه تنهایی 2016 – فراناز by نوشته p o instagram تنهایی ع اینستاگرام loneliness ع نوشته های عاشقانه جمل های زیبا و جدید عاشقانه داغ با مضمون تنهایی و غمگین بودنگـاهـی دلـت مـیـخـواد هـمـه بـغـضـاتاز تــو نـگـاهـت خـونـد ع نوشته های خفن عاشقانه با موضوع دلتنگی و تنهایی 2017 instagram by loneliness اینستاگرام تنهایی p o نوشته ع زیباترین ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک با متن غمگین ع نوشته های عاشقانه و احساسی پروفایلع نوشته های عاشقانه پروفایلیجدیدترین ع های عاشقانه با متن ع نوشته های زیبای اینستاگرام سری اول کـفـشـدوزکــ تنهایی loneliness p o ع instagram اینستاگرام نوشته by 6 015 ع نوشته های زیبای اینستاگرام – سری اول آرشیو ع نوشته ها ع نوشته اینستاگرام ع نوشته خنده دار ع نوشته های زیبا ع نوشته غمگین و دل ش ته متن های دل ش ته – فتوکده loneliness تنهایی by اینستاگرام instagram ع نوشته p o 17 ا کتبر ع نوشته غمگین و دل ش تهع نوشته های جدید غمگینگالری ع نوشته های دل ش ته و تنهایی فاز سنگینتصاویر غصه دارع های غمگین جدیددل ش ته تنهاییگریه ع های عاشقانه و متن های عاشقانه و فاز سنگین – روزگار loneliness نوشته ع instagram p o اینستاگرام by تنهایی ع عاشقانه ع های عاشقانه ع های عاشقانه جدید ع های عاشقانه زیبا ع های عاشقانه غمگین ع های عاشقانه چه تو تنهایی هاش چه وقت کار باز هم بیادت هست وقتی میدونه رو چیزی حساسی از کاری بدت میاد حواسش هست که ناراحتت نکنه ع نوشته های غمگین 96 ع نوشته های پر معنی 96 – بست وی نوشته اینستاگرام by p o ع تنهایی instagram loneliness ع نوشته های غمگین 96 ع نوشته های پر معنی 96 ع نوشته ناراحتی 96 ع نوشته دلش ته 96 ع نوشته دلخوری 96 ع نوشته ج و تنهایی 96 ع نو جدیدترین ع نوشته های غمگین عاشقانه برای پروفایل اینستاگرام تنهایی p o نوشته by ع loneliness instagram ع نوشته های غمگین و تنهاییع نوشته های غمگین و تیکه دارع ع نوشته های غمگین ع نوشته های غمگین اینستاگرامع نوشته های غمگین برای سری جدید ع نوشته های غمگین خیانت برای سال جدیدترین ع نوشته های ع نوشته های غمگین و مفهومی – ایران ناز تنهایی ع instagram loneliness p o نوشته by اینستاگرام ع نوشته های غمگین و مفهومی دلنوشته های تصویری ع نوشته های پر مفهوم و زیبا دلنوشته های تصویری ع نوشته های درد و دل ع پروفایل غمگین پسرانه – سایت ع تنهایی instagram ع نوشته loneliness by اینستاگرام p o 15 017 برای مشاهده نتایج دیگر وبسایت ها با موضوع ع پروفایل غمگین پسرانه می توانید از لینک های درج شده در انتهای مطلب استفاده کنید غمگین ع عاشقانه ترین ع های عاشقانه و ع نوشته های غمگین و تنهایی روزگار ع نوشته های غمگین و عاشقانه – بیتوته by تنهایی loneliness p o instagram نوشته ع اینستاگرام خواندنیهای دیدنی ع نوشته های فلسفی متن عاشقانه عاشقانه ها جمل های فلسفی ع نوشته های غمگین جمل های عاشقانه مطالب عاشقانه و غمگین متن دلتنگی ع های عاشقانه گالری ع نوشته های عاشقانه غمگین جدید ع غمگین سری 5 تنهایی اینستاگرام loneliness p o نوشته instagram ع by ع نوشته عاشقانه ع عاشقانه غمگین ع نوشته عاشقانه از قرآن ع عاشقانه آیه های قرآن نوشته تصویری ع نوشته عاشقانه غمگین همراه متن عاشقانه ع نوشته های غمگین اینستاگرام – تفریحی – رزبلاگ p o loneliness نوشته تنهایی instagram اینستاگرام by ع جدیدترین ع نوشته های غمگین عاشقانه برای پروفایل سری جدید بهترین و نابترین ع نوشته های غمگین و زیبا 96 سری جدید ع ع نوشته های غمگین اینستاگرامتفریحی ع پروفایل و ع نوشته نیایش با خدا عاشقانه و غمگین – دیلی ع loneliness نوشته تنهایی by p o اینستاگرام instagram 9 017 -با-خدا-11 ع تنهایی باخدا -با-خدا-12 ع های نوشته دار خدا متن -با-خدا-13 متن مناجات با خدا حرف های دلی و ع نوشته الهی -با-خدا-14 ع نیایش با خدا و ع نوشته دعا برای پروفایل -با-خدا-15 ع نوشته در مورد خدا دلـــگـــیــــری delgiri instagram p os and videos ع p o instagram by loneliness اینستاگرام نوشته تنهایی 116k followers 108 following 616 posts – see instagram p os and videos from دلـــگـــیــــری delgiri ع نوشته درباره مرگ و مردن ع پروفایل خودکشی – بست وی تنهایی instagram p o ع نوشته اینستاگرام by loneliness ع نوشته درباره مرگ و مردن ع پروفایل خودکشی ع نوشته آروزی مرگ ع پروفایل مرگ ع پروفایل مردن ع نوشته مردن ع نوشته خودکشی ع مرگ خو سلامتی تنهایی زیر خا لامتی روزی که نیستم سلامتی روزی که متن های غمگین عاشقانه و گریه دار کوتاه – آرگا نوشته loneliness ع تنهایی instagram p o by اینستاگرام 13 016 مجموعه جدیدترین متن های غمگین و سنگین عاشقانه و احساسی زیبا و کوتاه و انواع جملات غمگین تنهایی و متن های گریه دار و پر از غم را در این مطلب ملاحظه نمایید بیست و هفت بار ع خودم را قد می کشم و به اندازه ی بیست و هفت سال ع نوشته تنهایی و دلش ته با متن – لاو 98 instagram اینستاگرام by p o تنهایی loneliness ع نوشته 8 016 ع نوشته تنهایی و دلش ته با متن قدرت گرفته از بخش ع نوشته های عاشقانه سایت عاشقانه لاو98 با عنوان ع نوشته تنهایی و دلش ته با متن همراه با متن های زیب somysomy1365 instagram p os and videos تنهایی loneliness p o اینستاگرام instagram by نوشته ع ع نوشتهدلنوشته انسانیت متن زیبا شریعتیمفهومیفلسفی ادبیات پروفایلخاص اینستاگرام ادبیات متن انسانیت دلنوشته ع نوشتهتنهایی دلنوشتهها دلتنگی خدا دلتنگی دلنوشتهها خدا تنهایی ع نوشته های زیبا درباره مادر – بیتوته loneliness ع p o تنهایی نوشته instagram by اینستاگرام متن تبریک روز مادر ع نوشته برای روز مادر خواندنیهای دیدنی ع نوشته های روز زن ع نوشته درباره روز زن ع نوشته درباره مادر روز مادر ع نوشته های روز مادر ع نوشته تبریک روز مادر متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت ش ته ع ع نوشته loneliness اینستاگرام تنهایی instagram p o by متن اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت ش ته ع متن های زیبا فاز سنگین با فونت ش ته اس ام اس عاشقانه با فونت عجیب و غریب فارسی اینجوری مآهی ڪوچڪ باحاله ع نوشته غمگین معنی دار برای تلگرام پروفایل رفاقت تنفر اینستاگرام instagram نوشته p o by تنهایی loneliness ع ع نوشته غمگین معنی دار برای تلگرام پروفایل رفاقت تنفر ع نوشته غمگین با جملات معنی دار و جالب ع نوشته غمگین با جملات معنی دار و جالب ع نوشته غمگین با جملات معنی دار و جالب ع نوشته غمگین با جملات معنی دار و جالب ع دلتنگی instagram p os and videos نوشته p o instagram اینستاگرام تنهایی loneliness ع by 4145k posts – see instagram p os and videos from 39دلتنگی39 hashtag ع نوشته های ج و خیانت – ع تنهایی دختر – آیسام نوشته p o instagram تنهایی ع loneliness by اینستاگرام 6 017 ع نوشته های ج بگرید و سوزد و نابود شود آنکه چون شمع بخندد به شب تار ی بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند آنکه یک بوسه ستاند ز لب یار ی ع نوشته های ج یه روز معلم پرسید ع نوشته های خنده دار اینستاگرام کـفـشـدوزکــ instagram by اینستاگرام تنهایی ع loneliness p o نوشته ع نوشته های خنده دار اینستاگرام آرشیو ع نوشته ها ع نوشته اینستاگرامی ع نوشته باحال ع نوشته برای اینستاگرام ع نوشته خنده دار ع نوشته طنز ع نوشته زیبا ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی – pinterest by instagram نوشته تنهایی p o اینستاگرام ع loneliness ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی ع عاشقانه ع نوشته های غمگین و احساسی جدید ع های غمگین از لحظات تنهایی به گزارش آیسام و به نقل سینماسینما نادر سلیمانی با انتشار ع ی از خود در دوران دفاع مقدس در اینستاگرام نوشت ع نوشته متولدین بهمن ع ماه بهمن برای پروفایل – بست وی تنهایی ع p o نوشته اینستاگرام loneliness by instagram ع نوشته متولدین بهمن ع ماه بهمن برای پروفایل من یه بهمنی ام فقط یه بهمنی میتونه خصوصیات متولدین بهمن ع نوشته دختر بهمنی ماهی ع بهمنی ام ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی – pinterest اینستاگرام instagram نوشته ع تنهایی loneliness p o by ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی ع عاشقانه ع نوشته های غمگین و احساسی جدید ع های غمگین از به گزارش آیسام رضا رویگری ع ی از خود رضا ژیان و اکبر رحمتی را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت یه ع باحال با ع نوشته chizmiz instagram p os and videos اینستاگرام نوشته loneliness تنهایی by instagram p o ع ع نوشته یه پیج خودمونی بدون تبلیغات به احترام شما تنهایی استاتوس عاشقانه عارفانه ع نوشته ت ت احساس دلتنگی instagram instagram search close sign up for instagram sign up to see p os and videos from احساسی – کانال تلگرام نوشته ع by اینستاگرام loneliness تنهایی p o instagram بهترین کانال تلگرام زیباترین متن های ادبی ع نوشته های مفهومی و عاشقانه موزیک های خاطره انگیز پیشنهاد ما به شما کانال کلک tmejoinchat aaaaaehqbezkqonhl-gja tmefazetanhaim تنهایی عشق جملات زیبا ناب غمگین – کانال تلگرام loneliness by instagram ع اینستاگرام p o نوشته تنهایی اهنگ غمگین موزیکهای در خواستی tmejoinchat aaaaad9jk1z7hdglhkpqza tme hearttkf غم جملات زیبا دلنوشته عاشقانه غمگین احساسی شعر ع نوشته تنهایی شاعرانه عشق دلتنگی پروفایل موزیک ع نوشته متن آهنگ های داریوش – لاو 98 instagram loneliness by ع p o نوشته اینستاگرام تنهایی 7 016 آیا در جستجوی ع نوشته هستید به شما پیشنهاد میکنیم برای یافتن آن به پست ع نوشته متن آهنگ های داریوش بروید که شامل 14 ع نوشته همراه با متن هست هیچ دیگر که اینست عاشقی او اگر هم شد جدا پا سوز تنهایی شوی ع های عاشقانه جدید غمگین ع نوشته عاشقانه فارسی 96 اینستاگرام p o نوشته loneliness تنهایی instagram ع by ع نوشته عاشقانه ع عاشقانه دخترانه دونفری ع عاشقانه با متن فارسی ت ت گرافی عاشقانه جمل عاشقانه فانتزی غمگین پسرانه در این پست سری دوم ع های پروفایل با موضوع ع های غمگین و تنهایی دخترانه و پسرانه رو ملاحظه کنید ع نوشته های پاییزی تصاویر عاشقانه متن دار پاییزی – فراناز instagram نوشته loneliness ع p o by تنهایی اینستاگرام ع نوشته های پاییزی تصاویر عاشقانه متن دار پاییزی ع های پاییزی زیباترین تصاویر رمانتیک در پاییز نوشته های عاشقانه فصل پاییز ع پاییزی با کیفیت بالا ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی – pinterest p o by ع instagram نوشته loneliness اینستاگرام تنهایی ع های غمگین ج ع های غمگین تنهایی ع عاشقانه ع نوشته های غمگین و احساسی جدید ع های غمگین از لحظات پست های اینستاگرامی هنرمندان- 100 پست های اینستاگرامی هنرمندان-100 در مطلب امروز جدیدترین تصاویر هنرمندان مشهور و ع نوشته و پست اینستاگرام phtext instagram – imgrum اینستاگرام ع p o نوشته loneliness by instagram تنهایی رفاقت رفیق خوبی تنهایی تنها پستاینستاگرام اینستاگرام ع نوشته phtext phtext رفاقت رفیق خوبی تنهایی تنها پستاینستاگرام اینستاگرام ع نوشته دلنوشته ت ت شیاد یادم ببینم ایران دنیا ع نوشته تیکه دار ع نوشته های فاز سنگین خفن – بست وی ع تنهایی loneliness by اینستاگرام p o نوشته instagram ع نوشته های تیکه دار جدید تیکه های خاص اینستاگرام ع متن دار خفن از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو ایراد از تو نیست مگس هیچوقت سمت گل نمیره همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش ع متن دار خفن ع نوشته های سنگین فاز متن های زیبا برای زمستان ع پروفایل برفی و زمستانی تنهایی نوشته instagram ع p o loneliness اینستاگرام by 7 017 متن های زمستانی ع نوشته و متن زمستان متن روزهای برفی ع پروفایل برفی و زمستانی ع نوشته زمستان متن برای روز برفی ع عاشقانه زمستانی برای ع نوشته غمگین متن غمگین تنهایی 22 آگوست 2016 پرواز بعدی از بریزبین به کانبرا ساعت 3 ظهر بود و باید از 11 ظهر تا اون موقع رو تو فرودگاه میموندم. میخواستم با لپ تاپ قدری ور برم که یادم افتاد شارژر توی کیفی مونده که توی بار. تو فرودگاه بریزبین نیمکتهایی به اشکال گوناگون بود که میشد روشون خو د و دراز کشید. یه گوشه پیدا . مغان چت پارمغان چت پارس ابادچت چت مغان گرمی چت بیله سوار چت مغان چتس ابادچت چت مغان کرمی چت بیله سوار چت مغان چت مغان چت چت مغانت دریا ناقلا چت <h48cl ="hs">مهرچت زم چت بیتاچت یاهوگپ اوازچت ساقی چت <h54cl ="hs">ابتین چت گروپ چت هستی چت <h57cl ="hs">بلک چت راحیل چت شکلاتی چت اورجینال چت . چت روم

چتروم

چت روم فارسی

چت فارسی

چت روم شلوغ

چت روم دخترها

چت روم تهرانی ها

چت روم مشهدی ها

چت روم کرجی ها

چت روم اصفهانی ها

سایت چت

chat

chatroom

chatroom

چت روم شلوغ

چت روم باران

نازچت

چت چت روم ققنوس چت

چت ال ا

عس. بسم الله الرحمن الرحیم آیات 21 تا انتهای سوره فرقان و سوره شعراء و سوره نمل تا آیه 55
- (فقط برای شما...) ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند میرویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا میکنیم (از این شباهت تعبیر شکه شدم. به عمد بوده؟) (23) - روزی که آسمان با ابرها از هم شکافته میشو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمگروه طنز و جوک در تلگرام https://telegram.me/joinchat/bfhocwhbd26zalo1ndok6q گروه معرفی شده توسط کاربر *سینا هیدن* https://telegram.me/joinchat/b9wefggh6vdslnyx3z7ezg یک کانال درخواستی توسط کاربر *امید شمس* مط. امروز ۲۷ داده. این یعنی از ۲۷ شهریور که شروع ترم سه بود ۹ ماه می گذره. چه ۹ ماهی! به شدت پیش خودم لازم می دونم که یه جمع بندی برای خودم داشته باشم از این ۹ ماه پر فراز و نشیب، چون فکر می کنم هیچ دورانی از زندگیم تا به حال اینقدر بولد نبوده که این مدت بوده. تجربه ی خیلی خیلی خوبی بوده،. آهنگ جدید پیمان جی کاف به نام تولدمه تو کجایی آهنگ جدید پیمان جی کاف به نام تولدمه تو کجایی new song by peyman jcaff called tavalodameh to kojaei. آهنگ جدید پیمان جی کاف به نام تولدمه تو کجایی آهنگ جدید پیمان جی کاف به نام تولدمه تو کجایی peyman jcaff - tavalodame to kojaei. حسین ف هر - تقدیر; آهنگ جدید سعید شفیعیان به . نمونه سوال مشاوره کودک کد درس : 1211073 پیش دبستانی و دبستانی

نمونه سوال مشاوره کودک کد درس : 1211073 پیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم۹۲-۹۳ نیمسال دوم ۹۱-۹۲ نیمسال اول ۸۸-۸۹ نیمسال دوم ۸۸-۸۹ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۸۹-۹۰ نیمسال دوم ۸۹-۹۰ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۰-۹۱ ...ادامه و
مقاله بلال حبشی کیست

مقاله بلال حبشی کیست بلال بن ریاح از صحابگان بزرگ و پیشینه داران است که در راه حفظ دینش، صدمه های بسیاری متحمل شد. کنیه ی وی عبدالله و نام مادرش ه است. وی در مکه زاده شد و از غلامان طایفه ی «بنی جمح» و در اصل اهل حبشه بود. به همین دلیل، هنگامی که از تعریف می کند، به زبان حبشی او را چنین می ستاید: اره بره کنکره، کراکراً هندره. (ص) به حسان بن ثابت فرمود:... گزارش کارآموزی رشته عمران تاسیسات ساختمان شرکت ی کلوین

گزارش کارآموزی رشته عمران تاسیسات ساختمان شرکت ی کلوین این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 45 صفحه می باشد. آشنایی کلی با مکان کارآموزی شرکت خط هنر از سال 1351 به عنوان شرکت ی کلوین به ثبت رسیده و شروع به انجام کارهای تاسیساتی نموده است. این شرکت تا سال 1378 صرفاً یک پیمانکار تاسیساتی بوده و از سال 1378 به بعد با استخدام کادر فنی در زمینه عمرانی شروع به اجرای پروژههای عمرانی نیز نموده است.... learn to speak french level two unit twenty eight

learn to speak french level two unit twenty eight speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... گزارش کارآموزی رشته عمران اصول ساخت و ساز

گزارش کارآموزی رشته عمران اصول ساخت و ساز این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد. پی کنی اصولا پی کنی به دو دلیل انجام می شود .1-دسترسی به زمین بکروبرای محافظت ازپی ساختمان . با توجه به اینکه کلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد. برای برای دسترسی به چنین... learn to speak french level two unit twenty seven

learn to speak french level two unit twenty seven speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... گزارش کارآموزی رشته صنایع اتومبیل سیستم الکتریکی خودرو

گزارش کارآموزی رشته صنایع اتومبیل سیستم الکتریکی خودرو این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 54 صفحه می باشد. تاریخچه شرکت سایپا شرکت سهامی عام ایران در تولید اتومبیل ( سایپا) در سال 1344 در زمینی به مساحت 240 هزار متر مربع ( در حال حاضر فقط مساحت زمین کارخانه مرکزی 415 هزار متر مربع میباشد ) و زیر بنایی 20 هزار متر مربع با سرمایه اولیه 160 میلیون ریال بنام شرکت سهامی تولید اتومبیل سیتروئن ایران تاسیس... learn to speak french level two unit twenty six

learn to speak french level two unit twenty six speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... پاور پوینت کار آفرینی

پاور پوینت کار آفرینی لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:95 فهرست عناوین 1کمی خودمونی با داستانهای آموزنده 2 آشنایی با کار آفرین و نحوی کار آفرینی 3 دستورالعمل تدوین طرحی برای ب و کار کمی خود مونی با داستانهای آموزنده شامل : 1 - نحوی استارت زدن 2 - چگونگی علاقه و تشویق به انجام کار 3 - تعین هدف و نکاتی در مورد هدف گذاری 4 – نحوی مقابله با... نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش در ایران کد درس : 1211026 پیش دبستانی و دبستانی

نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش در ایران کد درس : 1211026 پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول ۹۳-۹۴ نیمسال دوم ۹۳-۹۴ نیمسال اول ۹۲-۹۳ نیمسال دوم۹۲-۹۳ نیمسال اول ۸۸-۸۹ نیمسال دوم ۸۸-۸۹ تابستان ۸۹ نیمسال اول ۸۹-۹۰ نیمسال دوم ۸۹-۹۰ تابستان ۹۰ نیمسال اول ۹۰-۹۱ نیمسال دوم ۹۰-۹۱ ... گزارش کارآموزی رشته مکانیک دریچه هوای پراید

گزارش کارآموزی رشته مکانیک دریچه هوای پراید این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 18 صفحه می باشد. تاریخچه مگاموتور شرکت تولیدی موتور، گیرب و ا ل سایپا (مگاموتور) با توجه به توانمندی فنی، قدرت طراحی بالا بهره گیری از فن آوری روز و داشتن سازمان مناسب، عمده ترین شرکت تامین قوای محرکه در کشور به شمار می رود. مگاموتور علاوه بر اینکه مجموعه سازی بزرگ به شمار می آید به منزله هولدینگ برای سایر شرکتهای تحت پوشش و زیر... learn to speak french level two unit twenty five

learn to speak french level two unit twenty five speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... حسابداری صنعتی ( کارشناسی) doc

حسابداری صنعتی ( کارشناسی) doc پروژه کاملا تخصصی و بروز تهیه شده در قالب word و ویرایش کامل، آماده چاپ، تعداد 112 صفحه فهرست چکیده 3 فصل اول مقدمه. 4 فصل دوم حسابداری صنعتی.………………………………………………………………………………….6 اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟. 7 آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی". 8 اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟. ... گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی مبارزه بیولوژیک

گزارش کارآموزی رشته گیاهپزشکی مبارزه بیولوژیک این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 35 صفحه می باشد. مراحل انجام شده در انسکتاریوم زنبور برا از خانواده braconidae واکتوپارازیت می باشد. ه ماده بطول 4-3 میلیمتر بوده و چشم های سیاه و براقی در فرق سر دارد. رنگ عمومی بدن این ه زرد حنایی ولی قسمت هایی از سر و قسمت زیرین بهرنگ قهوه ای است. در ابتدای فصل بعلت سرما تیره رنگ ولی هرچه دما بالا رود روشن... learn to speak french level two unit twenty four

learn to speak french level two unit twenty four speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... وکتور قرآنی الا بذکر الله تطمئن القلوب

وکتور قرآنی الا بذکر الله تطمئن القلوب وکتور قرآنی الا بذکر الله تطمئن القلوب فرمت : cdr این طرح قبلا با دستگاه کاتر پلاتر تست شده و بدون نقص می باشد ... پاو وینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

پاو وینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:148 تعریف فاضلاب فاضلاب به هر نوع آبی اطلاق می شود که به لحاظ کیفی تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیک جامعه بشری قرار گرفته و متشکل است ازآبهای تخلیه شده از منازل مس ی، ساختمان های تجاری، صنعتی و یا کشاورزی که دربرگیرنده سطح وسیعی از آلاینده ها و کنسانتره ها میباشد انواع فاضلاب nفاضلاب خانگی (domerticw.w) : همانطور که از اسمش پیدااست... گزارش کارآموزی رشته عمران تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار

گزارش کارآموزی رشته عمران تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 55 صفحه می باشد. زمینهای خاکریزی شده(زمینهای خاک دستی) مانند بعضی از اراضی شمال تهران و خندق های پر شده که همه بوسیله خاک دستی پر شده اند ، مقاومت این زمینها بسیار کم بوده و قدرت مجاز آنها در حدود 80 گرم بر سانتی متر مربع می باشد . این زمینها بدون پی سازی های... پروژه کامل فرار مالیاتی doc

پروژه کامل فرار مالیاتی doc این پروژه در 41 صفحه word و کاملا ویرایش شده تهیه شده و آماده چاپ می باشد (مقطع کارشناسی و کاردانی) فهرست مقدمه : 3 فرار مالیاتی چیست؟ 3 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 4 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 5 اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران. 6 کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار... پاو وینت سیستم مانیتورینگ منزل

پاو وینت سیستم مانیتورینگ منزل لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:17 برنامه پروژه #include #include < glcd.h> #include #include #define buzzer porta.f3 #define magnet pina.f4 #define up pind.f6 #define down pind.f5 char glcddataport at portb; char glcddataportdirection at ddrb; ممکن است متنی که در اینجا نوشته شده است کمی به م ریخته باشد اما در فایل ی مرتب می باشد متن کامل را می توانید... نمونه سوال مدیریت و مراکز پیش دبستانی و دبستانی کد درس : 1211076 پیش دبستانی و دبستانی

نمونه سوال مدیریت و مراکز پیش دبستانی و دبستانی کد درس : 1211076 پیش دبستانی و دبستانی برای چندین دوره نمونه سوال گذاشته شده است. با تشکر مدیریت فروشگاه ... learn to speak french level two unit twenty three

learn to speak french level two unit twenty three speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... پروژه پایان ترم وب سایت خبری

پروژه پایان ترم وب سایت خبری این پروژه با زبان برنامه نویسی asp.net نوشته شده خیلی کامل و جامع می باشد همراه با مستندات به صورت فایل ورد و قابل ویرایش مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کاردانی و کارشناسی . عنوان سایت وب سایت خبری که غالب آن قابل ویرایش می باشد . ... learn to speak french level two unit twenty two

learn to speak french level two unit twenty two speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... گزارش کارآموزی رشته وک آراء محاکم دادگستری

گزارش کارآموزی رشته وک آراء محاکم دادگستری این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 273 صفحه می باشد. پیشگفتار حقوق ، عد ، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمن ان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عد و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران... پاو وینت الکترو موتور

پاو وینت الکترو موتور لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:14 ž شناسایی سیم پیچ های اصلی وکمکی : ž 1- سیم پیچ های اصلی در زیر شیار ها و سیم پیچ کمکی در رو قرار دارند. ž 2-سطح مقطع سیم های کمکی همیشه از سیم های اصلی کمتر است. ž 3- سیم پیچ کمکی دارای مقاومت بیشتری (اهم بیشتر ) نسبت به سیم پیچ اصلی است وضمنا" خازن با سیم پیچ کمکی سری... فایل فارسی بدون هنگ نوکیا 130

فایل فارسی بدون هنگ نوکیا 130 فایل فلش بدون هنگ نوکیا 130 ... سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه

سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه شامل نمونه سوالات نهایی سوم متوسطه از سال 89 تا 93 همراه با جواب ... learn to speak french level two unit twenty one

learn to speak french level two unit twenty one speak french like a native! it’s now possible to speak and understand a foreign language effortlessly. the world-famous pimsleur method™ combines well-established research, most-useful vocabulary and a completely intuitive process to get you speaking right from the first day. all pimsleur® courses feature real-world context and flexible vocabulary enabling you to learn your new language in a fluid, natural way. it’s the simplest way to start speaking a new language today. french... گزارش کارآموزی رشته معماری نماکاری

گزارش کارآموزی رشته معماری نماکاری این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 20 صفحه می باشد. مقدمه در دنیای امروز و آینده فن آوری کارهای اجرایی همراه با نوآوری که هر روز صنعت ساختمان را متاثر می کند وم آموختن هرچه بهتر روش های درست کارهای عملی ساختمانی را ایجاب می کند .نحوه انتخاب درست و بجای مصالحی چون آجر ، سیمان ، گچ ، بلوک و دیگر مصالح و همچنین طرز درست مصرف آنها از... گزارش کارآموزی رشته معماری شهرسازی منطقه 2 گرگان

گزارش کارآموزی رشته معماری شهرسازی منطقه 2 گرگان این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 55 صفحه می باشد. آشنایی کلی با مکان کارآموزی و قوانین مهم آن برای گذراندن کارآموزی مکانی تی را انتخاب کرده ام که مربوط به رشته معماری هم می شود . یعنی شهرداری گرگان که در آن برای ساخت یک ساختمان مس ی و یا با کاربری دیگر مجوز داده می شود .شهرداری مکانی پر رفت و آمد و پر دغدغه ای است .... حسابرسی مستقل

حسابرسی مستقل متن تحقیق در قالب word می باشد و کاملا مرتب و ویرایش شده ، آماده چاپ است. فهرست حسابرسى مستقل. 4 حسابرسى مستقل تحت قانون مالیاتهاى مستقیم. 5 حسابرسى مستقل تحت مقررات بورس اوراق بهاءدار 6 حسابرسى مستقل جهت تعیین ارزش سهام، حلّ و فصل. 7 حسابرسى مستقل تحت قانون تجارت.. 8 حدود رسیدگى. 10 حسابرسى سالانه.... پاو وینت دوربین های دیجیتال

پاو وینت دوربین های دیجیتال لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:63 قسمتهای مختلف دوربین : žبزرگ یا کوچک ،ارزان یا گران، ساده یا پیشرفته ، در همه حالات یک دوربین از این قسمتها تشکیل شده است: žچشمی، شاتر، دیافراگم، لنز، نورسنج و در مورد خیلی از دوربینها فلاش . žبرنامه های آماده ای که در دوربین هستند تا تصمیم بگیرند که قسمتهای مختلف دوربین چگونه با یکدیگر به طور اتوماتیک کار کنند، یک امری... پاو وینت “ شه ی ۲ ”

پاو وینت “ شه ی ۲ ” پاو وینت “ شه ی ۲ ” در 210 اسلاید ... گزارش کارآموزی رشته ی برق مخابرات مرکز تلفن شهید منتظری

گزارش کارآموزی رشته ی برق مخابرات مرکز تلفن شهید منتظری این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 46 صفحه می باشد. مقدمه شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم میکند.هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در... پاور پویینت علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان

پاور پویینت علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان پاور پویینت علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی ، عربی و فارسی می باشد . و فرمت آن پاو وینت است . ... نمونه سوالات اتاق اصناف

نمونه سوالات اتاق اصناف این فایل شامل نمونه سوالات اتاق اصناف می باشد و در هیچ سایت دیگری این نمونه سوالات وجود ندارد .این فایل شامل 2 فایل پی دی اف که جمعا شامل 48 سوال از احکام و کتاب اصناف می باشد . ... پاو وینت رسوب شیمیایی فاز بخار (cvd)

پاو وینت رسوب شیمیایی فاز بخار (cvd) لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:33 توضیح cvd یکی از مهمترین روشهای لایهنشانی و همچنین سنتز پودر با خلوص بالا و کیفیت عالی است و پتانسیل تجاریسازی آن زیاد است و بسیار مورد توجه صنایع مختلف است. در این فایل اطلاعاتی جامعی در مورد فرایند، مواد اولیه، مکانیزم، مزایا و معایب و همچنین کاربردهای آن جمعآوری شده است و برای فهم بهتر از تصاویر متعدد و ج ها استفاده... نمونه سوالات آئین نامه رانندگی همراه با جواب+هدیه

نمونه سوالات آئین نامه رانندگی همراه با جواب+هدیه این نمونه سوالات از سوالات پر تکرار آزمونهای آئین نامه رانندگی در سراسر کشور می باشد . ... تحقیق ابزار بهره وری

تحقیق ابزار بهره وری کانون اصلی توجه oa برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند . آنها از طریق ادراک مشکلات... پاو وینت “ آموزش اذان و اقامه ، وضو ، و تیمم ”

پاو وینت “ آموزش اذان و اقامه ، وضو ، و تیمم ” پاو وینت “ آموزش اذان و اقامه ، وضو ، و تیمم ” در 70 اسلاید ... 80 سوال رشته رایانه کار درجه 2 از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

80 سوال رشته رایانه کار درجه 2 از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای تعداد 80 سوال از 2 دوره آزمون کتبی رشتهرایانه کار درجه 2 از سری آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشوربا پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است . ... پاو وینت سامانه مولتی پل خودرو

پاو وینت سامانه مولتی پل خودرو لینک ید و در پایین صفحه تعداد اسلاید:36 هدف هدف کلی از شبکه سازی برق خودرو ، کاهش زمان و هزینه های تولید و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید و همچنین افزایش کیفیت و قابلیت های الکترونیک خودرو و ایجاد سهولت در عیب ی آن است. خودروی پژو 206 ، اولین خودروی مجهز به سیستم م ی پل در تولیدات داخلی ایران است. ممکن است متنی که در اینجا... مقاله بافت عصبی

مقاله بافت عصبی بافت عصبی یکی از اصلیترین بافتها در میان مهرهداران میباشد . بافت عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی (مغز، نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (اعصاب بدن ) میباشد . بافت عصبی از اکتودرم در دوران جنینی منشا می گیرد.مهم ترین خاصیت بافت عصبی تحریک پذیری،هدایت و انتقال جریان عصبی می باشد که در دو بخش قابل بررسی است : سیستم عصبی مرکزی ( cns ) که شامل مغز و نخاع است . سیستم عصبی محیطی ... کار آفرینی کنسرو سازی

کار آفرینی کنسرو سازی کنسرو سازی 63 صفحه ... پاو وینت “ داستانهاى شیرین از شب ”

پاو وینت “ داستانهاى شیرین از شب ” پاو وینت “ داستانهاى شیرین از شب ” در 52 اسلاید ... گزارش کارآموزی رشته مدیریت مدیریت شهرستان

گزارش کارآموزی رشته مدیریت مدیریت شهرستان این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 23 صفحه می باشد. مقدمه ارتباط مخابراتی سرخس با دنیای خارج اولین بار در سال 1315 هجری شمسی توسط یک رشته سیم مغز فولاد به صورت فیزیکی و با تیرهای چوبی بر قرار گردید.در شهریور 1320 همزمان با حمله روس ها از شمال به ایران این خط ارتباطی قطع گردیده و مجدداً از سال 1323 اما از مسیر دیگری ارتباط دایر می شوددر سال 1352 پنجاه... نمونه سوال قصه گویی ونمایش خلاق کد درس : 1211062 پیش دبستانی و دبستانی

نمونه سوال قصه گویی ونمایش خلاق کد درس : 1211062 پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول ۹۳-۹۴ نیمسال دوم ۹۳-۹۴ تابستان ۹۴ نیمسال اول ۹۲-۹۳ نیمسال دوم۹۲-۹۳ نیمسال اول ۸۸-۸۹ نیمسال دوم ۸۸-۸۹ نیمسال اول ۸۹-۹۰ نیمسال دوم ۸۹-۹۰ نیمسال اول ۹۰-۹۱ نیمسال دوم ۹۰-۹۱ تابستان ۹۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲ ...

... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی - بیتوته www.beytoote.com/cookery/.../spanish1-omelette-recipe1 translate this page املت اسپانیایی طرز تهیه املت اسپانیایی پخت املت دانشجویی,نحوه پخت املت اسپانیایی,طرز درست املت اسپانیایی,طرز تهیه انواع املت,پخت املت اسپانیایی ... املت اسپانیایی طرز تهیه املت اسپانیایی - نمناک namnak.com/املت-اسپانیایی.p21928 translate this page rating: 4.9 - ‎72 votes املت اسپانیایی و درست املت اسپانیایی و دستور تهیه املت اسپانیایی و آموزش تهیه ... گوجه فرنگی :یک عدد متوسط ... املت اسپانیایی جزو غذاهای دانشجویی میباشد طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی راه اندازی رستوران restaurantsaz.com/طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-یک-املت-دانشج/ translate this page jun 5, 2017 - طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. images for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ image result for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ image result for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ image result for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ image result for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ image result for ‫طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎ more images for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجوییreport images طرز تهیه املت اسپانیایی . املت دانشجویی - پزشکین pezeshkin.ir › تغذیه › آموزش آشپزی translate this page jul 15, 2016 - املت دانشجویی ... طرزتهیه املت اسپانیایی : تخم مرغ ها و شیر را ... وقتی تخم مرغ ها سرخ شد، یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. نحوه تهیه املت اسپانیایی ، یک املت دانشجویی - ابرتازه ها www.abartazeha.com › آشپزی › آموزش آشپزی translate this page نحوه تهیه املت اسپانیایی ، یک املت دانشجویی - مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. همچنین برای صبحانه. طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی - آکاایران www.akairan.com/co143rs.طرز-تهیه-املت-اسپانیایی translate this page apr 28, 2018 - طرز تهیه املت اسپانیایی و یک املت دانشجویی -آکا را در آکاایران ببینید. طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی - سماتک www.samatak.com/cook/.../طرز-تهیه-املت-دانشجویی-اسپانیایی.ht... translate this page طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی املت یکی از خوشمزه ترین عذاهای حاضری ... 2-حدود دو سوم ترکیب شیر و تخم مرغ را داخل تاوه بریزید و روی آن ژامبون، گوه ... املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی www.bartarinha.ir/fa/news/.../املت-دانشجویی-از-نوع-اسپانیایی translate this page jun 3, 2016 - املت اسپانیایی. طرزتهیه: 1-تخم مرغ ها و شیر را هم بزنید. نمک و فلفل را اضافه ... سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی چشم انداز : مجله خبر ... www.cheshmandaz.ir/.../20660-طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-یک-امل... translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. نوشته شده توسط مدیر گروه آشپزی و تغذیه. طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. پخت املت دانشجویی, نحوه پخت ... طرز تهیه املت اسپانیایی - hubfa socail.reweeb.com › recipes translate this page jun 3, 2016 - طرز تهیه املت اسپانیایی. ... فلفل دلمه د شده, 1/4 یک فلفل کامل. کرفس د شده, 1 عدد ... املت اسپانیایی بسیار خوشمزه هست به امتحانش می ارزد. طرز تهیه انواع املت خوشمزه و متفاوت + آموزش درست - شهر مطلب shahrematlab.com › صفحه اصلی › سبک زندگی › آشپزی و تغذیه translate this page طرز تهیه انواع املت خوشمزه ,در ادامه با سایت شهر مطلب همراه باشید با طرز تهیه انواع املت ... در یک تابه کره را آب کرده و مواد املت مرغ را داخل تابه ریخته و در آن را می گذاریم تا مواد خودشان را بگیرند و مغز پخت شوند. .... دستور املت اسپانیایی ۳ تا تخم مرغ دارد من تخم مرغ زیادی داخل املت دوست ندارم طعم املت را در این ... مناسب برای : غذای دانشجویی طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی – نتدونه - netdoone.com https://www.netdoone.com › آشپزی و تغذیه translate this page طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. مزایای املت به یکی دوتا ... منتظر بمانید تا سرخ شود. سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. طرز تهیه املت اسپانیایی - پونیلا ponila.com/post/263659/ translate this page املت اسپانیایی طرز تهیه املت اسپانیایی پخت املت دانشجویی,نحوه پخت املت ... اگر دلتان یک املت خوشمزه با مخلفات عالی میخواهید طرز تهیه املت دنور را به شما پیشنهاد ... طرز تهیه املت اسپانیایی ساده - آپارات ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 3:38 https://www.aparat.com/v/un6o1/طرز_تهیه_املت_اسپانیایی_ساده dec 27, 2017 طرز تهیه املت اسپانیایی ساده. 2,453. برای دیدن متن این ویدئو و سایر ویدئوها و مطالب مرتبط به این آدرس مراجعه کنید: ... missing: یک ‎دانشجویی خبرگزاری آریا چاپ خبر طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی www.aryanews.com/print/20160610152826535 translate this page jun 11, 2016 - خبرگزاری آریا- طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی را اینجا ببینید. پخت املت دانشجویی, نحوه پخت املت اسپانیایی. مزایای املت به یکی ... بایگانی ها انواع املت آموزش آشپزی و شیرینی پزی و طرز تهیه کیک و ... https://cookmaster.ir › غذا های اصلی translate this page mar 30, 2018 - طرز تهیه املت بروکلی و پنیر یک صبحانه سالم و مقوی میتونه شما رو ساعتها پر انرژی نگه داره ... املت یونانی، صبحانه ای مفصل و مغذی برای داش آموزان و دانشجویان است که می تواند انرژی کافی رابرای درس ... امروز رول املت اسپانیایی ر. شبهای باتو – طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی shabhayebato.ir/1395/.../طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-یک-املت-دانش... translate this page jun 5, 2016 - همچنین برای صبحانه ها خیلی می چسبد. املت نوع های مختلفی دارد که امروز نوع اسپانیایی آن را آموزش می دهیم. مواد لازم : ۰۰rf3. طرزتهیه املت اسپانیایی :. املت دانشجویی ، املت رولتی ، املت اسپانیایی ، غذاهای خارجی انواع غذاهای ... arusane.ir/96856-املت-دانشجویی-،-املت-رولتی-،-املت-اسپان translate this page املت اسپانیایی,طرز تهیه املت اسپانیایی. تخم مرغ ها و شیر و نمک و فلفل را هم بزنید. ژامبون و گوجه فرنگی را د کنید و پنیر را رنده کنید. حدود دو سوم ترکیب شیر و ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی - hubfa.com 45.55.30.77 › recipes - translate this page g hicstock.com. طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی ها – مجله دوستم doustam.com/طرز-تهیه-املت-دانشجویی-به-سبک-اسپانیای/ translate this page apr 16, 2018 - 874706 234 طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی ها ... ۲-حدود دو سوم ترکیب شیر و تخم مرغ را داخل تاوه بریزید و روی آن ژامبون، گوه فرنگی و ... املت اسپانیایی - لیدیز - مجله الکترونیکی بانوان و سبک زندگی ladieez.com › دستور غذا translate this page املت اسپانیایی یکی از بهترین املتهایی است که میتواند بعنوان وعده غذایی ناهار نیز میل شود. ... طرز تهیه: 1- ابتدا شعله اجاق را در 200 درجه قرار دهید. سپس بادمجانها را درون ... سپس کدوها را اضافه نمایید و دو دقیقه بعد بادمجانهای سرخ شده را اضافه نمایید و ... تو شهرستان دانشجو هستم و باید آشپزی کنم لطفا یه بخش برای دانشجو ها یا اونایی ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی مجله تفریحی و سرگرمی ... papo.ir/طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-یک-املت-دانشج/ - translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. همچنین برای صبحانه ها ... املتِ مشتی - نصب برنامه اندروید کافه بازار https://cafebazaar.ir/app/per.omlete.mashti/?l=fa translate this page rating: 4.2 - ‎5 votes - ‎free - ‎android - ‎business/productivity یه دستور پخت عالی از انواع املت. تبریک به دانشجو هاااای عزیز ، دیگه از نیمرو خلاص شدید. املت به سبک اسپانیایی املت سبزیجات املت پنیر طرز تهیه املت یونانی طرز تهیه املت اسپانیایی linkchee.com › همه محتوا translate this page dec 31, 2016 - گوجه فرنگی, 1 کیلو گرم. سیر, 1 بوته (به میزان طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی لازم). پیاز متوسط, 1 عدد. فلفل دلمه د شده, 1/4 یک ... غذای سریع؛ طرز تهیه املت اسپانیایی ساده — مجله آنلاین روزچین https://www.roozcheen.com/.../غذای-سریع؛-املت-اسپانیایی-ساده-۰... translate this page dec 29, 2017 - آشپزخانه روزچین این بار سری به اسپانیا می زند و طرز پخت املت اسپانیایی را به شما ... در این مطلب یک املت اسپانیایی ساده را به شما آموزش می دهیم. missing: دانشجویی طرز تهیه املت اسپانیایی - پنگولن www.pangolan.com/2017/11/16/how-to-make-spanish-omelette/ - translate this page nov 16, 2017 - طرز تهیه املت اسپانیایی املت روش درست املت چطوری املت درست کنم شیوه درست املت املت اسپانیایی نحوه ... ژامبون گوشت یا مرغ : یک ورق. نمک : یک دوم قاشق چایخوری. املت ... املت اسپانیایی جزو غذاهای دانشجویی میباشد طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی - ایران مطلب iranmatlab.ir/fa/news/.../طرز-تهیه-املت-دانشجویی-از-نوع-اسپانیای... translate this page املت نوع های مختلفی دارد که امروز نوع اسپانیایی آن را آموزش می دهیم. مواد لازم: ۳ عدد تخم مرغ ... سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. طرز تهیه ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی palagevon.ir/post/.../طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-یک-املت-دانشجویی - translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی - hubfa g hicstock . طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمیشود طرز تهیه املت ... wisgoon - ویسگون - طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی مزایای ... www.wisgoon.com › pin › خوراکی translate this page jun 6, 2016 - طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. طرز تهیه املت اسپانیایی - باماکوک bamacook.com › دستورات غذایی › غذا های ملل translate this page املت اسپانیایی بسیار خوشمزه هست به امتحانش می ارزه. دستور املت اسپانیایی ۳ تا تخم مرغ داره من تخم مرغ زیادی توی املت دوست ندارم طعم املت را در این صورت دیگه ... طرز تهیه املت اسپانیایی ... املت اسپانیایی در یک نگاه ... مناسب برای : غذای دانشجویی. بانو مگـ™، نویسنده در مجله تخصصی بانوان آرایشی، بهداشتی، مد ... banomag.ir/author/bano2119mag/page/10/ - translate this page طرز تهیه کباب برگ زعفرانی خانگی به همراه یک نکته مهم ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی ... املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. املت اسپانیایی با طعم منحصر به فرد آموزش آشپزی، آشپزی غذای ایرانی ... www.fa3tfood.com › آموزش آشپزی انواع غذا › انواع املت translate this page jun 5, 2016 - امروز قصد داریم طرز تهیه املت اسپانیایی را به شما بانوان گرامی آموزش دهیم. ... به مقدار لازم; گوجه فرنگی یک عدد; ژامبون به مقدار لازم; پنیر به مقدار لازم ... املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی +ع - نیک صالحی www.niksalehi.com/.../املت-دانشجویی،-از-نوع-اسپانیایی-ع .ht... translate this page jun 5, 2016 - املت نوع های مختلفی دارد که امروز نوع اسپانیایی آن را آموزش می دهیم. مواد لازم:۳ ... طرزتهیه: ۱-تخم مرغ ها و شیر را هم بزنید. نمک و فلفل را اضافه کنید. ژامبون و ... سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. ۳-اکنون ... مواد لازم برای املت اسپانیایی - دلستان https://delsetan.com/t20659-مواد-لازم-برای املت-اسپانیایی translate this page تخم مرغ :2 عدد قارچ :2 عدد کره :25 گرم فلفل :یک دوم قاشق چایخوری فلفل دلمه :یک ... یا مرغ :یک ورق نمک :یک دوم قاشق چایخوری طرز تهیه املت اسپانیایی تخم مرغ را خوب ... لت اسپانیاییاملت اسپانیایی جزو غذاهای دانشجویی میباشد زمان آماده سازی مواد اولیه ... مجله سرگرمی ژولیت طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی - مجله ... zhuliet.com/طرز-تهیه-املت-اسپانیایی،-املت-دانشج/ - translate this page jun 6, 2016 - طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. اخبار املت اسپانیایی - قطره www.ghatreh.com/news/tag/13073-املت%20اسپانیایی/0/20 - translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی تخم مرغ ها و شیر را هم بزنید. نمک و فلفل را اضافه کنید. ژامبون و گوجه فرنگی را د کنید و پنیر را رنده کنید.حدود دو سوم ترکیب شیر و تخم ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی رسانه تی وی newsyha.ir/page-862003 translate this page mar 18, 2018 - طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده می شود. همچنین برای ... طرز تهیه املت بین الملی به روش های ایتالیایی و اسپانیایی چگونه است ؟ diys.ir › آشپزی translate this page nov 20, 2015 - قصد داریم تا در این آموزش به شما طرز تهیه املت خارجی با بهره از دستور ایتالیایی و اسپانیایی آن را ... برخلاف نامش که خارجی است این یک دستور غذای فرنگی نیست که به برنامه غذایی ما وارد شده باشد! ... نتیجه کار یک دانشجو از شیراز. طرز تهیه املت اسپانیایی بیا آشپزی آموزش آشپزی www.biaashpazi.ir/طرز-تهیه-املت-اسپانیایی-2/ translate this page apr 23, 2017 - سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. طرز تهیه املت دانشجویی, مواد لازم برای املت دانشجویی. وقتی تخم مرغ ها سرخ شد، یک ... طرز-تهیه-املت-اسپانیایی-یک-املت-دانشجویی-آکا - apkade - آپ نیوز کده! https://apkade.ir/.../طرز-تهیه-املت-اسپانیایی-یک-املت-دانشجویی-آ... - translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی نحوه تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی املت دانشجویینوع اسپانیایی طرز تهیه املت دریایی fungah طرز تهیه انواع ... شیوه تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی (4 ع ) سرزه www.serze.com/شیوه-تهیه-املت-اسپانیایی-املت-1239088/ translate this page jul 2, 2016 - طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی ع شماره 1 ⇩ نحوه تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی ها · جدید 96 -گهر gahar.ir/طرز-تهیه-املت-دانشجویی-به-سبک-اسپانیای/ - translate this page طرز تهیه املت,املت دانشجویی,طرز تهیه املت دانشجویی,املت فوری,طرز تهیه املت فوری,دستور تهیه ... سپس یک طرف املت را برگردانید تا رولت به راحتی شکل بگیرد. طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا - و نمایش ویدیو www.airvideo.ir/.../طرز_تهیه_املت_اسپانیایی_یک_املت_دانشجوی... - translate this page تحویل صبحانه املت در محل طرز تهیه ساندویچ املت جدید · املتی خوشمزه این بار با ... طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا. طرز تهیه املت ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی آکا - www.mevia.ir/.../طرز_تهیه_املت_اسپانیایی،_یک_املت_دانشجویی... - translate this page فایل آموزش اندرویدی "طرز تهیه املت اسپانیایی" در مسیر زیر موجود می باشد: https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.spanishomelet/?l=fa. تحویل صبحانه املت ... طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا - www.7tube.ir/.../طرز_تهیه_املت_اسپانیایی_یک_املت_دانشجویی_آ... - translate this page تحویل صبحانه املت در محل طرز تهیه ساندویچ املت جدید خوشمزه ترین صبحانه زندگیتو تو محل کارت یا خونه نوش جون کن کافیه یه سر به سایت ما که مندرج در ... طرز تهیه املت آووکادو و پیازچه رکنا https://www.rokna.net/بخش.../341444-طرز-تهیه-املت-آووکادو-پیاز... translate this page dec 28, 2017 - رکنا:املت آووکادو و پیازچه همراه با پنیر چدار املتی متفاوت برای وعده ... شیر کم چرب: دو قاشق غذاخوری. نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم. طرز تهیه. املت رژیمی با گوجه و ریحان - روزنه آنلاین rozanehonline.com/املت-رژیمی-با-گوجه-و-ریحان/ translate this page aug 27, 2017 - می خواهیم در این بخش به شما روش تهیه یک املت ویژه و رژیمی را آموزش دهیم این املت ویژه صبحانه ک ن دیابتی است و به راحتی و به سرعت قابل تهیه. طرز تهیه صبحانه / طرز تهیه انواع املت / صبحانه های سریع - ساعت24 www.saat24.news/.../طرز-تهیه-صبحانه-طرز-تهیه-انواع-املت-صبحا... translate this page feb 11, 2018 - طرز تهیه این صبحانه به طوری است که دو مرحله پخت نیاز دارد ابتدا برای یک ... مدت هاست که املت تهیه شده با رب، لقب املت دانشجویی را یدک می کشد اما ... آموزش پخت املت اسپانیایی - عصر پدیا www.asrpedia.ir/آموزش-پخت-املت-اسپانیایی/ - translate this page feb 4, 2017 - در مطلب زیر آموزش یک غذایی بسیار راحت و دانشجویی برای شما عزیزان گذاشته ام. این غذا یک املت اسپانیایی میباشد که طرفداران بسیار زیادی دارد. طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا - آی-ویدئو https://i-video.ir/.../طرز-تهیه-املت-اسپانیایی-یک-املت-دانشجویی-آ... - translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا. آی-ویدئو. ویدئو. [ طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا ]. ویدئو های جدید · متن شعر دنیا کلک است ... آموزش تهیه املت اسپانیایی www.nalino.ir/1031/training-provided-spanish-omelette/ - translate this page آموزش تهیه املت اسپانیایی در این آموزش از سایت نالینو قصد داریم آموزش طرز تهیه املت از نوع اسپانیایی را آموزش دهیم.در ادامه با سایت ... هر روز یک مطلب جدید بیاموزید ... طرز تهیه املت اسپانیایی ساده و خوشمزه - جمع کن - رز بلاگ jam .rzb.ir/post/114 translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی ساده و خوشمزه املت غذایی حاضری محسوب می شود که سریع آماده ... jun 1, 2015 - طرز تهیه املت کنگر فرنگی و گوجه - دستور پخت یک صبحانه لذیذ . .... املت دانشجویی,طرز تهیه کوکوی آویشن,کوکوی آویشن مخصوص صبحانه,طرز تهیه . املت اسپانیایی www.darkenareto.ir/subject/19131 - translate this page mar 30, 2017 - املت اسپانیایی. ... طرز تهیه املت دانشجویی ، از نوع اسپانیایی ... تخم مرغ ۳ عددشیر ۲ قاشق سوپخوری کره به مقدار لازم گوجه فرنگی یک عددژامبون ... طرز تهیه ی املت اسپانیایی خوشمزه - پرشین ای persiane.ir/how-to-prepare-a-delicious-spanish-omelette translate this page املت اسپانیایی یک غذای بسیار خوشمزه و پر طرفدار است که معمولا باب همه ی سلیقه ها است. املت اسپانیایی یک املت متفاوت است که لذیذ و طعم و عطر خاص خودش را دارد. طرز تهیه املت دانشجویی زیباشهر zibashahr.com › ... › طرز تهیه املت دانشجویی translate this page may 4, 2016 - طرز تهیه املت دانشجویی مواد لازم برای تهیه املت دانشجویی: تخم مرغ: ۶ عدد قارچ: ۱۵۰ گرم پنیر پیتزا: ۱۵۰ گرم پیاز: ۱ عدد فلفل سبز: ۳ عدد سیر: ۲ ... طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آکا - hello hello.ir/result/طرز-تهیه-املت-اسپانیایی-یک-املت-دانشجویی-آکا نحوه تهیه املت اسپانیایی یک املت اسپانیایی یک املت دانشجویی طرز تهیه املت . آموزش طرز تهیه املت یی دانشجویی طرز تهیه املت ناز طرز تهیه یک املت ... روز تیراندازی پرتال اسپانیایی www.yiddish-musique.eu/.../روز-تیراندازی-پرتال-اسپانیایی translate this page یک پلیس افغان در تیراندازی بسوی مربیان اسپانیایی در شمال غربی ... طرز تهیه املت اسپانیایی,مواد لازم برای تهیه املت اسپانیایی,بهتر است , منوی پرتال , در روز ... پرتال درسی , ترکیب تیم ملی تیراندازی دانشجویان , از روز چهارشنبه ۱۳ لغایت ۱۷ دی ... آ ین خبر غذای ملل/ «املت دانشجویی» از نوع اسپانیایی akharinkhabar.ir/.../غذای-ملل-املت-دانشجویی-از-نوع-اسپانیایی - translate this page mar 6, 2016 - املت نوع های مختلفی دارد که امروز نوع اسپانیایی آن را آموزش می دهیم. ... 2-حدود دو سوم ترکیب شیر و تخم مرغ را داخل تاوه بریزید و روی آن ژامبون، گوه ... نحوه درست املت به زبان انگلیسی - daavtalab - پرتال ویژه داوطلب https://daavtalab.ir/fa/نحوه_درست_املت_به_زبان_انگلیسی translate this page طرز تهیه املت هندی آموزش آشپزی ... نحوه درستکباب نحوه تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی آموزش زبان انگلیسی در این درس نحوه معرفی به انگلیسی را نحوه درست ... املت اسپانیایی.آموزش کامل طرز تهیه املت اسپانیایی متفاوت و خوشمزه با ... www.jesarat.com › آشپزی translate this page املت اسپانیایی.مواد لازم تخم مرغ :♢: ۳ عدد شیر :♢: ۲ قاشق سوپخوری کره :♢: به مقدار لازم گوجه فرنگی :♢: یک عدد ژامبون :♢: به مقدار لازم. املت فانتــزی - باشگاه مادران www.madarclub.com/fa/ndt/157635/املت-فانت--زی translate this page jan 22, 2016 - مواد لازم برای چهارنفر روغن زیتون: یک قاشق سوپخوری پیاز کوچک: یک عدد سیر: یک حبه فلفل دلمه ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. املت دانشجویی - باشگاه مادران www.madarclub.com/fa/ndt/95795/املت-دانشجویی translate this page aug 30, 2014 - مدت هاست که املت تهیه شده با رب، لقب املت دانشجویی را یدک می کشد اما این املت، هم در مدت کوتاهی آماده می شود و ... شما می توانید با یک آدامس نعنایی از شر بوی پیاز قبل از وج از خانه رها شوید. ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مجله میترا انواع املت www.mitramagazine.ir/post/18270/انواع-املت translate this page mar 21, 2018 - ... ا با طرز تهیه 10 نوع املت خوشمزه آشنا می کنیم که عبارتند از املت گوجه ... و سیب زمینی,املت گوجه و ریحان , املت اسفناج و پنیر,املت اسپانیایی, ... ابتدا یک عدد پیاز بزرگ را رنده و یک قوطی تن ماهی فاقد روغن را ریز کنید. .... عرضه صدها پلان، پروژه و نقشه اتوکد آماده و حرفه ای جهت استفاده دانشجویان و اساتید معماری. طرز تهیه املت دانشجویی - آشپزی - بلاگ خوان ashpazi100.rzb.h5h.ir/post473873 translate this page sep 23, 2016 - طرز تهیه املت به سبک مکزیکی. ... آکا آکاایران: طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی طرز تهیه . طرز تهیه املت روسی یک تجربه لذت بخش برای پخت املت! 20iran.ir › سایت تفریحی translate this page mar 17, 2018 - املت قارچ، املت مکزیکی، املت یتالیایی، املت اسپانیایی و… از جمله املت های خوشمزه هستند که در کشورهای مختلف و با مواد گوناگون تهیه می شوند. دستور پخت رول املت اسفناج و پنیر سرآشپز پاپیون https://sarashpazpapion.com › ... › رول املت اسفناج و پنیر - translate this page nov 6, 2014 - کف یک ظرف مستطیل شکل مناسب فر به ابعاد ۲۵ در۳۷ سانتیمتر را کمی چرب می کنیم. کف ظرف را یک کاغذ روغنی پهن کرده و دو طرف آن کاغذ را به اندازه ... املت اسپانیایی شامی سبک - پار www.parsine.com/fa/news/413880/املت-اسپانیایی-شامی-سبک translate this page feb 27, 2018 - نکاتی در رابطه با تهیه ی املت اسپانیایی: ۱- سیب زمینی ها را ... طرز تهیه: ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون را در ماهیتابه ای روی حرارت متوسط گرم کنید. املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی - صبح بخیر sobbekheir.com/cookery/املت-دانشجویی،-از-نوع-اسپانیایی translate this page املت اسپانیایی. طرزتهیه: 1-تخم مرغ ها و شیر را هم بزنید. نمک و فلفل را اضافه کنید. ژامبون و گوجه فرنگی را د کنید و پنیر را رنده کنید. املت اسپانیایی. 2-حدود دو ... املت اسپانیایی مخصوص دانشجویان - سامانه دانشجویان ایران iranstudents.ir › نشریات › سبک زندگی و سلامت - translate this page jun 3, 2016 - در این مطلب قصد داریم تا طرز تهیه املت اسپانیایی را به شما آموزش دهیم. بعد از طبخ، ... با یک کلیک عضو کانال تلگرام سامانه دانشجویان ایران شوید ... املت خوشمزه حیاط خلوت hayatkhalvat.com/tag/املت-خوشمزه/ - translate this page املت پنیر / یک املت خوشمزه و سنگین در این مطلب طرز تهیه یک املت فوق العاده ... طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت ... طرز تهیه املت سیب زمینی املتی جالب و خوشمزه مجله اینترنتی بیرکلیک birclick.com/2017/07/طرز-تهیه-املت-سیب-زمینی/ translate this page jul 11, 2017 - طرز تهیه مربای شیر برای صبحانه های اسپانیایی .... املت معمولا غذای پرطرفدار خانواده های کارمند و البته دانشجویان خوابگاهی می باشد. ... در این قسمت نیز طرز تهیه املت سیب زمینی املتی جالب و خوشمزه را برایتان آورده ایم. ... ۳ – سپس در ماهی تابه ریخته و در آن را بزارید وبعد از اینکه یک طرف آن سرخ شد سیب زمینی را ... نکته هایی برای تهیه املت اسپانیایی - چه خبرا https://www.chekhabara.com/.../نکته_هایی_برای_تهیه_املت_اسپا... translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مجله اینترنتی کمونه 19 داد 1395 - 20:30. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که ... طرز تهیه املت - چه خبرا https://www.chekhabara.com/result/طرز_تهیه_املت translate this page طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. مجله اینترنتی کمونه 19 داد 1395 - 20:30. مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود. املت غذایی حاضری محسوب می شود که ... طرز تهیه یک نوع املت خوشمزه با روشی بسیار متفاوت - تی نیوز tnews.ir/videos/e97091537958 translate this page aug 8, 2017 - مواد مورد نیاز برای تهیه زیپ املت : تخم مرغ : ۶ عدد فلفل دلمه اى سبز :١ عدد فلفل دلمه اى قرمز : ١ عدد ژامبون د شده :مقدار مورد نیاز پنیر موزارلا :١٠٠ گرم طرز تهیه انواع املت و نیمرو تک آشپز www.berashpaz.com/tag/طرز-تهیه-انواع-املت-و-نیمرو/ translate this page طرز پخت املت گوجه کب , طرز تهیه انواع املت, پخت انواع غذا با تخم مرغ,نحوه پخت املت ... نکته هایی برای تهیه املت اسپانیایی, آموزش آشپزی, طرز تهیه انواع املت, طرز پخت املت ... طرز تهیه انواع املت, پخت املت دانشجویی, آموزش آشپزی,طرز تهیه صبحانه های گرم, پخت ... طرز تهیه یک صبحانه متفاوت ( پیتزای صبحانه ) صبحانه ای متفاوت ... net 29 طرز تهیه انواع املت netsooz.xyz/utikkre/vjirooe/طرز-تهیه-انواع-املت - translate this page املت،املت قارچ،انواع املت,طرز تهیه املت،املت اسپانیایی،املت فرانسوی,طرز تهیه انواع املت،املت .... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی راه اندازی رستوران. آموزش درست املت اسپانیایی - webcontents webcontents.ir/result/آموزش-درست-املت-اسپانیایی طرز تهیه املت اسپانیایی یک املت دانشجویی. طرز تهیه املت دانشجویی از نوع اسپانیایی مزایای املت به یکی دوتا محدود نمی شود املت . آموزش درست املت رولتی به ... : املت اسپانیایی با چیپس سیب زمینی – تاپک topak.ir/havades/.../ --املت-اسپانیایی-با-چیپس-سیب-زمینی - translate this page mar 8, 2017 - مجله اینترنتی تاپک -این نوع املت یک املت متفاوت و بسیار خوشمزه است. در این املت از چیپس سیب زمینی که همه عاشق اش هستند استفاده کرده ایم. ... راحت و دلچسب · املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی · طرز تهیه املت به شکل آفتابگردان ... طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی archives - hubfa fr.hubfa.com/tag/طرز-تهیه-املت-دانشجویی،-از-نوع-اسپانیا translate this page برچسب: طرز تهیه املت دانشجویی، از نوع اسپانیایی. طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی · hubfa - jun 6, 2016. 0. منتخب هابفا. همه آن چه که باید درباره ... طرز تهیه املت سبزیجات در شبکه پویا - فان گاه fungah.ir/search/?q=طرز+تهیه+املت+سبزیجات+در+شبکه+پویا translate this page طرز تهیه املت دانشجویی به سبک اسپانیایی ها · -آکاطرز تهیه املت,املت ... 1 قاشق غذاخوری زرشک یک قاشق غذاخوری طرز تهیه املت قارچ و پیازچه : قارچ را شسته د کرده و ... اعتبار 20 میلیارد تومانی برای مشاغل خانگی اسان شمالی - راه ساجده sajedeh.com/news.aspx?gid=3&page=21 - translate this page طرز تهیه قلیه مرغ مخصوص بیماران دیابتی. قلیه ماهی ... طرز تهیه نوشیدنی لیموناد ترش نعنایی مناسب بعد از افطار ... طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی. طرز تهیه ی املت معروف تونسی - خودمونی www.khodemooni.net › آشپزی › طرز تهیه ی املت معروف تونسی translate this page sep 24, 2016 - امروز برای شما عزیزان روش تهیه یک نوع املت که به املت تونسی مشهور است را ... طرزتهیه املت اسپانیایی , طرز تهیه املت مکزیکی , طرزتهیه املت گوجه ... how to make chinese veg omelette - آموزش درست املت چینی گیاهی ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 6:05 https://brclip.com/.../how-to-make-chinese-veg-omelette-آموزش-درست... jul 19, 2016 در این ویدئو آموزش درست یک نوع املت گیاهی و بسیار خوشمزه رو به شما آموزش میدم که خیلی ساده و سریع درست میشه و پر از ویتامین هست . how to make vegetable omellete - آموزش درست املت سبزیجات ... ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 9:12 https://www.youtube.com/watch?v=o4mqqk_q9_m dec 21, 2015 - uploaded by mehr arian این املت خیلی خوشمزه , بطور کامل با سبزیجات درست شده و خیلی مقویه و بعنوان یک غذای اصلی می تونین ازش استفاده کنین. طرز تهیه املت در فر - ایران نی نی www.irannini.com › خانه داری › آشپزی translate this page طرز تهیه املت در فر. املت مناسب برای : غذای دانشجویی آماده سازی : 30 دقیقه پخت : 20 دقیقه مواد لازم جهت تهیه املت در ... طرز تهیه املت در فر : سبزیجات را با کمى کره وروغن زیتون زرد چوبه و رب گوجه یک تفت کم میدهیم. سوسیس را تفت ... پان اسپانیایی ... نظر م ع اتلتیکو درباره گریژمان اتاق خبر 24 otaghkhabar24.com/news/137441 translate this page 8 hours ago - لوئیس در مصاحبه با رو مه آس اسپانیا گفت: گریژمان با مبلغ ۱۰۰ میلیون ... با توجه به مبالغ نجومی نقل و انتقالات این مبلغ برای ید گریژمان رقم ... آ ین اخبار از سیب زمینی اخبار جدید سیب زمینی - خبربان https://khabarban.com/w/2zm/سیب-زمینی translate this page طرز تهیه سوپ سیب زمینی، بروکلی و چدار ... رکنا: خوراک سیب زمینی شیرین یک وعده خوشمزه برای صبحانه است. .... گروه خبرگزاری دانشجو-سیدمهدی حاجی آبادی؛ همزمان با تهدید های نظامی ترامپ علیه ایران، و ..... املت اسپانیایی شامی سبک. ی که برای گفتن « ما نمی توانیم» یک میلیارد گرفت - سیمرغ seemorgh.com › خبر › translate this page 3 days ago - به همت بسیج دانشجویی تربیت مدرس مستند «چرخ ناکوک» عصر امروز در مدرس اکران شد. ... در واقع او یک میلیارد تومان پول گرفت تا بگوید ما نمی توانیم ... تهیه شده، اما علیه این استراتژی حرکت می کنند، گفت: صنعت خودرو یک صنعت .... چه ومی است که بیت المال را صرف آموزش آقایان در این رشته کنیم؟ نظر م ع اتلتیکو درباره گریژمان - جویا jooya.net/sports/نظر-م ع-اتلتیکو-درباره-گریژمان-6532984 translate this page 8 hours ago - نگین خودرو - یک ساله - 18 بهمن 96 ... لوئیس در مصاحبه با رو مه آس اسپانیا گفت: گریژمان با مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو واقعا قراردادی ارزان است. با توجه به مبالغ نجومی نقل و انتقالات این مبلغ برای ید گریژمان رقم ... طرز تهیه دمپخت ... طرز تهیه آبگوشت بادمجان · طرز تهیه املت به سبک آفریقایی · طرز تهیه ... نظر م ع اتلتیکو درباره گریژمان - شماخبر www.shomakhabar.com/.../نظر-م ع-اتلتیکو-درباره-گریژمان translate this page 8 hours ago - لوئیس در مصاحبه با رو مه آس اسپانیا گفت: گریژمان با مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو واقعا قراردادی ارزان است. با توجه به مبالغ نجومی نقل و انتقالات این مبلغ برای ید گریژمان ... اتلتیکو می تواند با بزرگان اروپا رقابت کند · حرکت غیراخلاقی دو ... طرز تهیه آبگوشت بادمجان · طرز تهیه املت به سبک آفریقایی · طرز تهیه ... : قسمت دوم سریال ساخت ایران 2 / ویدیو کلیپ پرشین ناز ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 0:41 persiannaz.com/v/tj5h 3 days ago در ادامه مواد لازم برای تهیه ماکارانی برای چهار نفر به همراه طرز تهیه آن آورده شده است. مواد لازم برای تهیه ماکارانی ماکارونی ساده یا فرمی: پانصد گرم (یک ... : زهر مار... برو کمکش کن... / ویدیو کلیپ روزانه ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 0:33 rouzane.com/video/6812383 7 days ago در ادامه مواد لازم و طرز تهیه این غذای خوشمزه را با بخوانید. ... در ادامه یک تاریخچه کوتاه برای روز معلم و یک متن تقدیر و تشکر روز معلم آورده شده است که ... : انمیشن آبشار سرنوشت فصل سوم قسمت اول(دوبله) / ویدیو کلیپ ... ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 24:29 rouzane.com/video/6812550 7 days ago در ادامه مواد لازم و طرز تهیه این غذای خوشمزه را با بخوانید. ... در ادامه یک تاریخچه کوتاه برای روز معلم و یک متن تقدیر و تشکر روز معلم آورده شده است که ... : جم نامحدود و رایگان کلش دریافت کنید / ویدیو کلیپ مگیفا ‫video for طرز تهیه املت اسپانیایی، یک املت دانشجویی‬‎▶ 5:48 magifa.com/video/9068660 3 days ago آموزش بروزرسانی آفلاین ویندوز ۱۰ برای تمامی لومیا ها (بروز شد!) ... نیازمندی های رایگان، آگهی های ید، فروش نو و دست دوم و کارکرده، استخدام و خدمات · دیوار ... نگاهی به کتاب «دختر شینا ... رابطه شویی با همسرتان را با این روشها عمیق تر کنید!! fun-city.ir/fa/content/489438 translate this page 9 hours ago - ... کتلت پاته و املت سالاد سس و ترشی اصول آشپزی آشپزی سالم و رژیمی شیرینی رژیمی غذای ... و لباس مد و ستاره ها راهنمای ید و نگهداری اصول و نحوه ی پوشش روابط عاطفی آیین هم ی ... بیشتر بدانیم هزار و یک شب عاشقانه ها داستانک سخن بزرگان کارت پستال نوروز روز .... وم جذب ۳۰ هزار «دانشجو معلم» در هر سال. پاو وینت جامع و کامل درباره بهسازی اصولی سازه و ساختمان در ی عمران

پاو وینت جامع و کامل درباره بهسازی اصولی سازه و ساختمان در ی عمران فرمت فایل : power point (لینک پایین صفحه) تعداد اسلایدها 156 اسلاید ارزی کیفی آسیب پذیری: •گزارش مرحله دوم: • تعیین هدف بهسازی •هدف: با توجه به سطوح عملکرد مورد انتظار از ساختمان هدف بهسازی تعیین می گردد. نتیجه ارزی کیفی : نیاز یاعدم نیاز به بهسازی •در صورت نیاز به بهسازی: •درخواست آزمایشات...ادامه و
اثربخشی برنامه های آموزشی مدل کرک پاتریک

اثربخشی برنامه های آموزشی مدل کرک پاتریک بخشی از متن اصلی : مقدمه گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش... آموزش و پرورش

آموزش و پرورش بخشی از متن اصلی : دید کلی آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است . عقیده بروک اور و اری ون ( brookover erikson ) درباره اموزش و پرورش آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و... طرح توجیهی مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال

طرح توجیهی مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 17 خلاصه طرح موضوع طرح : مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 67/479 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 67/49... فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز

فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز بخشی از متن اصلی : چکیده فلسفة تعلیم و تربیت درجایگاه یکی از فلسفههای مضاف، از دو زاویه قابل بررسی و مطالعه است: 1. دیدگاههای فیلسوفان دربارة تعلیم و تربیت؛ 2. رشتة ی. فلسفة تعلیم و تربیت از نگاه اول، تاریخی به قدمت شهورزی و نظریه پردازی فیلسوفان شرق و غرب عالم در باب تربیت دارد؛ اما از نگاه دوم حدود یک... قانون گمرکات

قانون گمرکات بخشی از متن اصلی : احکام عمومی مبنی مادۀ اول: این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید ت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است. مرجع مسوؤل... مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش

مبانی استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش بخشی از متن اصلی : مقدمه بررسی تاریخی کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت در شکوفایی اقتصادی و تحول نظام آموزشی آنان نشان دهنده توجه جدی مدیران و برنامه ریزان این کشورها به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و ترویج آن در بین جامعه است، به طوری که هم اکنون در بسیاری از کشورها مقوله استاندارد در سالهای آ مقطع... کتابشناسی تیزهوشان

کتابشناسی تیزهوشان بخشی از متن اصلی : در این فایل کتابشناسی تیزهوشان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار میگیرد این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت " pdf " در اختیار شما قرار میگیرد . تعداد صفحات : 10... فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی

فناوری آموزشی در کتب درسی فناوری آموزشی بخشی از متن اصلی : چکیده سوالی که بسیاری از اوقات ذهن ما را به خود مشغول داشته، این است که چقدر آنچه را می دانیم در عمل به کار می بندیم. نویسندگان و خوانندگان کتاب های درسی فناوری آموزشی نیز با این سوال روبرو هستند. در این پژوهش با انتخاب 9 کتاب درسی در این رشته به... علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی

علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی بخشی از متن اصلی : مقدمه درس ریاضی ، یکی از ارکان مهم تدریس و یکی از پایه های بنیادین در سطوح مختلف تحصیلی می باشد که مقدمه ورود به سالهای بعدی برای نیل به اه مهم جامعه می باشد که هر زمان بـاید مورد اهمیت خاصی از سوی معلمین و دست اندرکاران آموزش و پرورش در تمامی... طرح توجیهی خدمات مشاوره ی

طرح توجیهی خدمات مشاوره ی لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 13 خلاصه طرح موضوع طرح : خدمات مشاورة ی محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کل: 44/251 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی: 44/31 میلیون ریال سهم تسهیلات: 220 میلیون ریال دورة بازگشت سرمایه: 2 سال... طرح درس روزانه فارسی دوم ابت

طرح درس روزانه فارسی دوم ابت بخشی از متن اصلی : فهرست مندرجات: مشخصات کلی کتاب.1 اه کلی.1 اه جزیی..1 روش تدریس..1 رسانه های آموزشی.2 ج طرح درس3 مشخصات کلی : کتاب : فارسی پایه :دوم ابت درس : پرواز موج  ... نمونه سوالات امتحانی درس برنامه نویسی کامپیوتر (++c) به همراه جزوه ضمیمه رایگان این درس

نمونه سوالات امتحانی درس برنامه نویسی کامپیوتر (++c) به همراه جزوه ضمیمه رایگان این درس درس برنامه نویسی کامپیوتر زبان سی پلاس (++c) از دروس دوره کارشناسی الکترونیک می باشد و همین طور از دروس پایه کارشناسی کامپیوتر در کلیه گرایش ها است. محصول عرضه شده شامل یک سری نمونه سوالات این درس به همراه جزوه ضمیمه رایگان درس برنامه نویسی کامپیوتر (++c) در قالب pdf است. ... نقشه های زمین شناسی چهارگوش م آباد

نقشه های زمین شناسی چهارگوش م آباد شامل فایل های رستری شده قابل اجرا در محیط arc gis ... طرح درس روزانه آمووزش شنا

طرح درس روزانه آمووزش شنا بخشی از متن اصلی : هدف ها : 1- ب مهارت آشنایی با آب (حیطه روانی –حرکتی ) 2- بحث در مورد است وآموزش فراگرفته شده است (حیطه شناختی ) 3- بهبود نظم وانضباط با مراعات نوبت دیگران (حیطه عاطفی ) 1-ابتدا مربی از بچه می خواهد که کفشهایشان را در آورده ودمپایی پوشیده وکفشها را... پاو وینت مبلمان شهری شامل 19 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا

پاو وینت مبلمان شهری شامل 19 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا عنوان: پاو وینت مبلمان شهری شامل 19 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا فرمت : powerpoint(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 19 اسلاید با فرمت ppt با طراحی فوق العاده وع های بی نظیر و توضیحات تکمیلی فهرست مبلمان شهری فضای سبز و تاثیرات آن ظروف زباله تاثیر هویت مکان نقش رنگ در... آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در بخش تی

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در بخش تی بخشی از متن اصلی : چکیده آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمانهای خدماتی و تی میباشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا... آموزش روش بحث در کلاس

آموزش روش بحث در کلاس بخشی از متن اصلی : معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند، با مواردی برخورد خواهد کرد که باید درباره آنها با دانش آموزان بحث کند. این روش، الگوی تدریس مستقلی نیست، بلکه راهبرد یا جریانی از مراحل تدریس است که در اغلب الگوهای تدریس به کار می رود. با وجود این ، در معرفی این راهبرد، از اصول کلی مشابه الگوهای تدریس... تحقیقی در مورد شورای نگهبان

تحقیقی در مورد شورای نگهبان بخشی از متن اصلی : فهرست مقدمه جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی ترکیب شورای نگهبان شرایط فقهای عضو شورای نگهبان عضویت وشرایط حقوقدانان عضو مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان فهرست وظایف شورای نگهبان وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین وظیفة فقها در تصویب قانون خاص پاسداری از قانون اساسی ... سازمان اداری و مالی در زمان

سازمان اداری و مالی در زمان بخشی از متن اصلی : چنانچه تشکیل حکومت ی، برای س رستی و اداره شؤون مسلمانان به حکم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاکم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد... سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب : مقدمه 1 سازمان بینالمللی کار در تاریخ اجتماعی 8 ساختار سازمان بینالمللی کار (۴) 12 نگاهی به کنفرانس بینالمللی کار 16 کمیسیون بررسی استانداردها 20 سابقه رژیم در کمیسیون بررسی استانداردها 21 گزارش کمیته متخصصین مبنای تصویب پارگراف ویژه 22 سیاست رژیم در کنفرانس بینالملل... تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه بخشی از متن اصلی : تشویق هرچند از مقوله‏هایى چون «تشویق‏» و «تنبیه‏»، در مباحث تربیتى‏گفتگو مى‏شود، ولى از آنجا که «رفتار تشویق‏آمیز»، یکى از شیوه‏هاى نیک‏در معا و برخورد با دیگران است، مورد بحث قرار مى‏گیرد. انسان و نیاز به «تشویق‏» اغلب یا همه افراد، به لحاظ برخوردارى از غریزه «حب نفس‏»،دوست دارند که مورد توجه و عنایت قرار بگیرند. توجه به این... تعلیم و ترییت فرزندان

تعلیم و ترییت فرزندان بخشی از متن اصلی : فهرست مقدمه 1 چکیده 3 مفهوم تربیت 4 تربیت شناخت 5 آغاز تربیت 7 تربیت مداوم 9 تجلی صفات والدین 10 تربیت اطفال از دیدگاه ابن سینا 11 وظیفه ها و تعهدها 12 ایجاد عشق در کودک 13 پرروش در محیط مساعد 13 چند اصل مهم دربارة تربیت 14 اصل... ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت بخشی از متن اصلی : چکیده: بعد از ارزی تعداد زیادی از برنامه های یکپارچه تکنولوژی در هاو مدارس مناطق مختلف ، مشخص شد که وجود تکنولوژی تضمین کننده استفاده از آن در کلاس درس نمی باشد. البته مدلها و فرضیه های مختلفی تلاش کردهاند تا عوامل دخیل در پذیرش تکنولوژیرا توضیح دهند مدلها و... نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان

نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان بخشی از متن اصلی : انسانها دارای قوّه خلاقیت هستند؛ برخی در یک زمینه دارای خلاقیت بیشتر و برخی در زمینهای دیگر. خلاقیت میتواند توسط معلمان در دانشآموزان شکوفا گشته و یا از بین برود. بنابراین باید محیط و فضای مساعدی برای رشد و پرورش قوّه خلاقیت دانشآموزان فراهم آورد. مفهوم خلاقیت خلاقیت و نوآوری محرک اصلی تمدنهاست. تلفن، اتومبیل، هواپیما، رادیو،... تربیت کودک وشخصیت

تربیت کودک وشخصیت بخشی از متن اصلی : فهرست: مقدمه رشد و شخصیت کودک &nb ... جدیدترین پاو وینت فتنه 88 با فرمت ppt

جدیدترین پاو وینت فتنه 88 با فرمت ppt جدیدترین پاو وینت فتنه 88 با فرمت ppt - تعداد اسلایدها:40 تعریف فتنه شاخصه های فتنه را ارهای مقابله با فتنه عوامل داخلی و خارجی شکل­گیری فتنه حمایت دشمنان از اقدامات فتنه گران نقش ی در مدیریت فتنه 88 نقش مردم در خنثی سازی فتنه 88 (حماسه 9 دی) ... گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران

گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران در این پست گزارش کارآموزی مخصوص رشته های معماری و عمران قرار داده شده است. که مورد تایید ان نیز می باشد و به صورت کامل و مفصل نیز می باشد. دروس مربوطه ی : معماری و عمرانموضوع :گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران - قابل ویراش تصاویر : داردفرمت : docx - پی دی افتعداد صفحات : 49 حجم : 5.00 mb ... طرح لایه باز کارت ویزیت نصاب کاغذ دیواری (1)

طرح لایه باز کارت ویزیت نصاب کاغذ دیواری (1) در این سیو: تمام لایه ها به صورت واضح و مرتب قرار گرفته اند و کاربران به راحتی میتوانند ویرایش لازمه را انجام دهند. دروس مربوطه ی : کامپیوتر - فوتوشاپ - طراحیموضوع :طرح لایه باز کارت ویزیت نصاب کاغذ دیواری (1) - قابل ویراش فرمت : psd - فوتوشاپ حجم : 1.40 mb ... جو ه تستی درس مبانی پیشرفته کارآفرینی 10/94

جو ه تستی درس مبانی پیشرفته کارآفرینی 10/94 ... سوال درس مبانی پیشرفته کارآفرینی 10/94

سوال درس مبانی پیشرفته کارآفرینی 10/94 ... جو ه تستی درس مدیریت زنجیره تامین 95/3

جو ه تستی درس مدیریت زنجیره تامین 95/3 ... مجموعه مقالات روابط متقابل شهر و روستا شامل 7 فایل با تخفیف ویژه اورمیابا

مجموعه مقالات روابط متقابل شهر و روستا شامل 7 فایل با تخفیف ویژه اورمیابا عنوان: مجموعه مقالات روابط متقابل شهر و روستا شامل 7 فایل با تخفیف ویژه اورمیابا تعداد فایل: 7 این محصول مجموعه مقالات روابط متقابل شهر و روستا شامل 7 فایل به صورت فرمت pdf با تخفیف ویژه اورمیابا در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. توجه : با تخفیف ویژه اورمیابا پس از انجام... جو ه تستی درس تشخیص فرصت 3/95

جو ه تستی درس تشخیص فرصت 3/95 ... جو ه تستی درس تشخیص فرصت 10/94

جو ه تستی درس تشخیص فرصت 10/94 ... گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران

گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران در این پست گزارش کارآموزی مخصوص رشته های معماری و عمران قرار داده شده است. که مورد تایید ان نیز می باشد و به صورت کامل و مفصل نیز می باشد. دروس مربوطه ی : معماری و عمرانموضوع :گزارش کارآموزی رشته معماری و عمران - قابل ویراش تصاویر : داردفرمت : docx - پی دی افتعداد صفحات : 49 حجم : 5.00 mb ... جو ه تستی درس ب و کار کوچک 3/95

جو ه تستی درس ب و کار کوچک 3/95 ... جو ه تستی درس تحلیل محیط 3/95

جو ه تستی درس تحلیل محیط 3/95 ... جو ه تستی درس تحلیل محیط 10/94

جو ه تستی درس تحلیل محیط 10/94 جو ه درس تحلیل محیط 1 ... گزارش کارآموزی در سازمان صنعت معدن وتجارت استان ایلام

گزارش کارآموزی در سازمان صنعت معدن وتجارت استان ایلام مقدمهبخش صنعت، معدن و تجارت، مهم ترین بخش اقتصادی کشور است که تعامل زیادی با سایر بخش های جامعه نیز دارد. پیچیدگی و تنوع موضوعات این بخش بسیار بالاست و از فولاد تا نساجی، از تأمین مالی تا منابع انسانی، از فناوری تا تنظیم بازار، از تجارت بین لمللی تا معدن و را شامل می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور 1390 در حالی از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد که... گزارش کارآموزی kv400 چغادک

گزارش کارآموزی kv400 چغادک در یک مجموعه یا سیستم صنعتی یا اقتصادی و یا هر سیستم دیگر که در دستی به اه معینی فعالیت دارند جهت نیل به اه سازمان به عوامل گوناگون نیاز دارد که عبارتند از : مدیریت،برنامه ریزی، تجهیزات مناسب کار، نیروی انسانی ماهر و کارآمد1- مدیریت: وظیفه مدیریت ی و سازماندهی- هدایت وکنترل و تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت رسیدن به اه سازمان میباشد.2- برنامه ریزی: در یک سازمان جهت جلوگیری و کاهش ضایعات... گزارش کارآموزی کارخانه یزد موزائیک

گزارش کارآموزی کارخانه یزد موزائیک معرفی شرکتشرکت یزد موزائیک ( سهامی خاص) در سال 1354 تاسیس و با احداث و راه اندازی کارخانجات تولید موزائیک ماشینی تمام اتوماتیک ساخت کشور ایتالیا از پیشگامان تولید صنعت موزائیک ماشینی در ایران می باشد. کارخانجات تولیدی یزد موزائیک با داشتن تکنولوژی برتر و دستی به فنون و نو آوری ها و همچنین داشتن نشان استاندارد ایران مفت به دریافت گواهینامه های بین المللی استاندارد ims ( iso 18001:1999 / ohsas / iso 14001:2004 / iso 9001:2000)... کارآفرینی

کارآفرینی فهرست عناوین 1 – کمی خودمونی با داستانهای آموزنده2 – آشنایی با کار آفرین و نحوی کار آفرینی3 - دستورالعمل تدوین طرحی برای ب و کار قسمت اول : کمی خود مونی با داستانهای آموزنده شامل :1 - نحوی استارت زدن2 - چگونگی علاقه و تشویق به انجام کار3 - تعین هدف و نکاتی در مورد هدف گذاری 4 – نحوی مقابله با موانع و مشکلات5 – برنامه ریزی و استراتژی نحوی استارت زدن یادگیری :1- از طریق تکرار... رویکرد مبتنی بر کلونی مورچه بهبود یافته (eac)به منظور بهینه سازی گره بحرانی درwsn

رویکرد مبتنی بر کلونی مورچه بهبود یافته (eac)به منظور بهینه سازی گره بحرانی درwsn an enhanced ant colony based approach to optimize the usage of critical node in wireless sensor networks رویکرد مبتنی بر کلونی مورچه بهبود یافته (eac)به منظور بهینه سازی گره بحرانی درwsn چکیده: انرژی محدود و غیر قابل تجدید گره های حسگر به عنوان یک چالش بحرانی در شبکه های حسگر بی سیم مطرح شده است . همان طور که میدانید حجم کار گره ها براساس موقعیت... کتابچه مطالعاتی فرهنگسرا (بجنورد) شامل 154 صفحه با تخفیف ویژه 40 درصدی اورمیابا

کتابچه مطالعاتی فرهنگسرا (بجنورد) شامل 154 صفحه با تخفیف ویژه 40 درصدی اورمیابا عنوان: کتابچه مطالعاتی فرهنگسرا (بجنورد) شامل 154 صفحه با تخفیف ویژه 40 درصدی اورمیابا تعداد صفحات: 154 این محصول کتابچه مطالعاتی فرهنگسرا (بجنورد) شامل 154 صفحه به فرمت pdf که دارای جداول, نقشه ها و می باشد که با تخفیف ویژه اورمیابا در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. فهرست مقدمه... پاو ونت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

پاو ونت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان پاو وینت مبحث چهارم 4 مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ا امات عمومی ساختمان دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحثچهارم مقررات ملی ویرایش ۹۲ ا امات عمومی ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تعیین کننده شکل نحوه ی قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز و ضوابط مربوط به تصرف های مختلف و حداقل های ا امی فضاها و تأمین نور و تعویض هواست. در رابطه با امر ایمنی،مسیر ها... پاو وینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده شامل 17 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا

پاو وینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده شامل 17 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا عنوان: پاو وینت سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده شامل 17 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا فرمت : powerpoint(قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 17 اسلاید با فرمت ppt با طراحی فوق العاده وع های بی نظیر و توضیحات تکمیلی فهرست اه مفهوم پیش تنیدگی مزایای پیش تنیدگی مزایا ی سازه ای مزایا ی اقتصادی روش... زندگینامه کوتاهی از حضرت ابراهیم خلیل الله

زندگینامه کوتاهی از حضرت ابراهیم خلیل الله این مجموعه خلاصه کوتاهی از زندگانی حضرت ابراهیم میباشد که عناوین آن ذیلا قابل مشاهده است: زادگاه ابراهیم و تاریخ تولد دلایل ابراهیم برای ستاره پرستان – ماه پرستان – خورشید پرستان. ترس از طبیعت منشأ شرک ش تن بتان بدست ابراهیم و در آتش افکندن وی. هجرت ابراهیم به شام. تولد اسماعیل و اسحاق. قربانی اسماعیل. ساخت خانه کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل...

... پ.ن) این پست نزدیک به سه هزار و پانصد کلمه بوده و اطمینان کامل میدم که با نخوندنش هیچ چیز از دست نخواهید داد (مثل بقیه پست های این وبلاگ) . به احترام بیش از دوسال و چند ماه که از ترک کامل و بدون بازگشت اینجانب از شبکه های اجتماعی گذشته احساس میکنم می تونم این اجازه رو به خودم بدم که چند خطی در موردش بنویسم. مثل همیشه قرار نیست شعار بدم و جملات زیبا و انگیزشی بکار ببرم و از عبارت نخ نمای چاقوی دو لبه برای شبکه های اجتماعی استفاده کنم و در مورد بد بودن یا خوب بودنش نظر بدم (فکر میکنم هنوز به اون درجه از پیری و جمود مغزی نرسیده باشم) و خدای نکرده روم به دیوار زبونم لال چیزی از جنس را ار برای مخاطبینم (که همگی از خود بنده داناتر و عاقل تر و فهمیده تر هستن) داشته باشم. بلکه این پست هم مثل اکثر نوشته های وبلاگ بر پایه تجربه شخصی بوده و به حکم تجربه بودنش این امکان رو داره که برای یک نفر دیگه هم به درد نخوره و حتی از نظر علمی کاملاً غلط باشه. . بعضی رفتارها در زندگی ما هست که یه جورایی نقش غار تنهایی و پناهگاه ما رو برعهده داره و بعضاً (تاکید میکنم بعضی هاشون) ممکنه مغایر با تعاریف مربوط به هنجارهای فرهنگی و ارزشی و عرفی و قانونی و مذهبی بوده و ترجیح بدیم چندان علنی برگزارش نکنیم! . مثل ی که در زمان ناراحتی و غم و اندوه و تنهایی، به الکل پناه میبره و به حکم جبر جغرافیایی، اگه اون طرف دنیا متولد شده باشه با گردنی افراشته میره بار و یکی دو پیک زهرماری میزنه و شنگول میشه ولی اگه این طرف دنیا پا به زندگی گذاشته باشه احتمالا میره در کنج پستو و چهار لیتری ع.ر.ق سگی رو میره بالا و احتمالاً بعدش انگشتی به زمین میکشه و به زبونش میذاره و با گذروندن جمله معروف مزۀ لوطی خاکه(!) در ذهنش، خودشو تسلّی میده (و البته تا خود صبح هم بالا میاره!)
معمولاً در گفتار عامیانه و خودمونی، این رفتارها رو به اسم خلاف اون شخص می شناسیم. . احتمالاً داستان معروف زیر رو شنیدین که یه بابایی رفت و گفت: آقای . یه نسخه ای، معجونی چیزی بدین که 120 سال عمر کنم. . پرسید: اهل دود و دم هستی؟ گفت نه آقای . ابداً گفت: یعنی حتی سیگارم نمیکشی؟ گفت نه. خدا نکنه .
مجدداً سوال کرد اهل آبکی و شنگولی جات چی؟ گفت: خدا مرگم بده. این چه حرفیه؟ گفت یعنی حتی ماءالشعیر هم نمیخوری؟ گفت: نه آقای . این بار یواشکی پرسید: اهل لایی کشیدن هستی؟! گفت نه آقای این حرفا رو نزنین تو رو خدا. گفت: یعنی حتی یه م نداری؟ گفت نه . گفت: خب برو بمیر مرتیکۀ حیف نون! 120 سال عمر با عزت میخوای که چه خاکی به سرت بریزی؟! خدا رحمتش کنه دوست عزیزی که سالها قبل این داستانو برام تعریف کرد و نتیجه اخلاقی خاصی ازش گرفت. اعتقاد داشت که هر ی توی زندگیش حداقل یک خلاف پنهان داره و اگه دیدی انکار کرد مطمئن باش دروغ میگه! (البته این مرحوم ذاتاً شخصیتی جدی و بی تعارف داشت!)
. یادمه اون موقع خیلی بهم برخورد و حتی در برابر این حرف جبهه گرفتم. شاید به این دلیل که در ذهنم افراد دارای خلاف (مخصوصاً خلاف پنهان) رو در پوشش یک فرد معتاد به یا عرق خور یا خانوم باز تداعی می و همچنین عبارت معروف "در خلوت آن کار دگر" حضرت حافظ به ذهنم رسید و فکر می نه تنها خودم در این موارد پاستوریزه هستم بلکه بسیاری از مردان دیگر اطرافم مثل پدر و امثالهم، از قاعده مستثنی هستن. البته این خد امرز در پاسخ به جبهه گیری ک نه من، پاسخ دندون شکنی داد و گفت: مگه خودت مثل اسب سیگار نمی کشی؟ خب این خلاف توئه! . امروز که با دید بازتری به اطرافم نگاه می کنم مصداق های این خلاف رو در زندگی افراد می بینم. هرچند لازم میدونم قبل از ورود به بحث به این دلیل که واژۀ خلاف، ذاتاً بار معنایی منفی با خودش حمل میکنه، این اعتقاد دوست مرحومم رو اندکی تعدیل کرده و در راستای تنویر ذهن دوستان و اینکه خدای نکرده همین اول کار به علت اشاعه فساد و ا و منکر و براندازی و امثالهم وبلاگم ف.ی.ل.ت.ر نشه چند مثال بزنم: . آقای داروسازی از دوستان، علاقه عجیبی به کوهنوردی داره. شکی نیست که اگر برنامۀ کوهنوردی این بزرگوار به صورت هفتگی یا نهایتاً روزی یکی دو ساعت باشه مشکلی نیست. خیلی هم خوب اما این بنده خدا از زن و بچه و داروخونه و زندگیش میزنه و مثل بز کوهی، سرش رو میزنی بالای کوهه و تهش رو میزنی توی دره! یک بار با اهل منزل دعوا کرد و برای رهایی از فشار این قضیه به پناهگاه و غار تنهایی خودش(یعنی کوه) پناه برد. اما وسط زمستون توی یک متر برف. اونم تنها (کاری بسیار خطرناک) و خدا رحم کرده بود که ماشینی رسید و از دست گلّه گرگ نجاتش داد! البته ایشون به درجه ای از خودآگاهی رسیده که خودش هم اعتراف میکنه: خلاف من کوهنوردیه. حتی از خودش شنیدم که میگفت از ترس زنم جرات نمیکنم، وگرنه خیلی وقتها نصفه شبی هوس میکنم بزنم کوه و چند روز برنگردم (بین خودمون باشه. دارم یواش یواش شک میکنم که احتمالاً بالای اون کوه خبراییه!)
. . یکی به موسیقی علاقه داره. خیلی هم خوب. اما یکی دیگه اونقدر خودش رو غرق در این موضوع میکنه (ضمن اینکه قرار نیست از این راه منبع درآمدی داشته باشه) و از زندگی و خانواده و همه چیزش میزنه در راستای این علاقه. نمیدونم تابحال کارگر زحمتکشی رو دیدین که در فلان نقطه کشور شب و روز عرق بریزه و از شکم زن و بچه بزنه و ماهی چند بار خودشو برسونه تهران تا در کنسرت فلانی و بهمانی شرکت کنه؟ و به خاطر این موضوع چند بار هم از سر کار ا اج شده باشه؟!
. و صدها مثال مشابه که قطعاً همه ما در زندگی و اطرافیان (و حتی خودمون) انواع و اقسامش رو دیدیم. از ی که به طرز بیمارگونه و افراطی ورزش میکنه تا ی که هر زمان دچار کمی تنش و استرس میشه یک کیلو شیرینی خامه ای میخوره! . شکی نیست که این پناهگاه و غار تنهایی که با عنوان خلاف ازش یاد کردیم، اگه از حدی بیشتر بشه و غیر قابل کنترل، می تونه ملبس به ردای نه چندان زیبای اعتیاد بشه و البته اگه قرار باشه که تعریف اعتیاد رو کامل تر کنیم باید بگیم: رفتارهای تکرار شونده ای که شخص به مضر بودنش آگاهه ولی قادر به کنترلش نیست. حالا چرا زیر این عبارت خط کشیدم و بولدش ؟ اجازه بدین با یک مثال احمقانه اما تقریباً ملموس کمی داستان رو شفاف تر کنم: دو نفر ی رو در نظر بگیرین که اگه روزی 10 سر انسان رو از تن جدا نکنن روزشون شب نمیشه! یکیشون اعتراف میکنه که از این کار خسته شده اما نمی تونه ترکش کنه و میدونه که بیماری خطرناکی داره. این شخص رو میشه یک معتاد مثبت(!!) در نظر گرفت که میشه بهش کمک کرد یا حداقل اینکه روی درمانش سرمایه گذاری کرد. اما اون یکی اعتقاد داره که اصلاً برای این کار خلق شده و داره خدمت ارزشمندی(!) در راستای تحکیم دین و اعتقاداتش میکنه. این شخص حتی لیاقت به کار بردن واژه معتاد (بی خیال مثبت و منفی!) رو هم نداره و بهتره بذاریم به ارزش آفرینی خودش ادامه بده و در نهایت هم در اون دنیا در بغل حورالعین بهشتی آروم بگیره. مجدداً تاکید میکنم که قرار نیست اینجا بحث علمی داشته باشیم و این تعاریف برای روشن تر شدن موضوعه. لذا در این نوشته هرکجا صحبت از اعتیاد شد منظورم مورد اوله (اعتیاد مثبت). یعنی ی که به بد بودن این عمل معتقده ولی به راحتی قادر به ترک نیست.
*************** . به نظر شما علت اصلی گرایش به یک خلاف یا افتادن در دام اعتیاد چیست؟ . اگه دنبال پاسخ های علمی تکراری و نخ نما شده ای مثل محیط خانوادگی و فرهنگی و دوستان باب و ناباب و زغال مرغوب و جنس نامرغوب هستین، این شما و اینم صدها هزار محتوای مشابه (و کپی پیست) در محیط های مجازی و غیر مجازی. هرچند پاسخ به این سوال که آیا اینها تونستن کار مفیدی انجام بدن یا خیر رو هم ازش میگذرم و به عهده خود شما بزرگواران میذارم.
. فکر میکنم پاسخ به سوال فوق راحت تر و ساده تر از اینه که قرار باشه بپیچونیمش. چون همۀ علت ها رو می تونیم در یک عامل خلاصه کنیم: طرف دوست داره و ازش لذت می بره. همین! (از قدیم ریاضیش میشده دودوتاچارتا) . از خودم مثال میزنم: بنده 24 ساله که به صورت سنگین سیگار میکشم (مصداق بارز یک معتاد واقعی) اما علیرغم مهیا بودن همه شرایط برای پیشرفت(!) این اعتیاد، مثل زندگی مستقل از 18 سالگی، حضور طولانی در محیط های گوناگون و نقاط مختلف این کشور (حتی جاهایی که اعتیاد به نه تنها مذموم نیست بلکه یک فرهنگ غالب بین مردمه) و همچنین افتخار ه نی با دوستان بسیار ناباب (مخصوصاً دوران خدمت سربازی) پس چرا ی نشدم؟! و از اون مهم تر چرا اصلاً وسوسه نشدم که یک بار امتحان کنم؟
. آیا به نفس امّاره غلبه ؟! (صدای خنده حضار)
آیا تربیت خانوادگی در این مورد موثر بوده ؟ (باز هم صدای خنده حضار)
آیا... (بازهم...) خیر. هیچکدوم. . بازهم دلیل، واضح تر از اونیه که قرار باشه بحث رو بپیچونم.
بنده از بوی سوختن توتون سیگار لذت می برم. طوریکه از دوران کودکی با استشمام بوی سیگار چهاردست و پا میرفتم سمت اون (البته الانم همینطورم) و عطر سیگار (این سرطان دوست داشتنی) رو با هیچ چیز عوض نمیکنم. اما از بوی به حد مرگ متنفرم طوری که اگه همسایه بکشه من اینجا بالا میارم.
(باز هم ریاضیش میشه دودوتاچارتا) . علیرغم اینکه پدر بنده از ورزشکاران بنام دوران خود بوده و شدیداً از هر نوع دود متنفر هستن و خط قرمز ایشون دود و سیگار بوده و هست و به قول سعدی هر آنچه ایشان به سالی نکشیدند را بنده حقیر به روزی کشیدم! (البته اصل این عبارت اونقدر بی ادبانه و زشته که نمیشه بهش اشاره کرد! اونهایی که باید میگرفتن، گرفتن. بهرحال سعدی بوده و ادب!) البته باید این رو اضافه کنم که تنها دو نفری که هرگز سیگار در دست بنده ندیده و نخواهند دید، پدر و مادرم هستن. . حالا با توجه به واقعیت فوق، اگر عالم و آدم و ملائک و انس و جن دست در دست یکدیگر دهند به مهر برای ی حقیر، آیا فایده ای داره؟ اجازه بدین برگردیم به آقای فوق الذکر یک بار خواستم خلاف (کوهنوردی) رو با یکی از خلاف های شخصی خودم (ماهیگیری) جایگزین کنم. بهش پیشنهاد بریم ماهیگیری و به زور بردمش.
ولی چه فایده. دُکی جون از دست زدن به کرم و همچنین بوی ماهی بشدت متنفر بود. از این طرف بنده مثل س.گ از ارتفاع می ترسم طوریکه حتی پشت بوم خونه مون هم نمیرم. حالا به نظر شما : آیا آقای ماهیگیر میشه؟ یا بنده کوهنورد؟! اگه نمیدین باید عرض کنم که مقدمه قصه ما تموم شد(!) و بریم سر اصل مطلب شکی نیست که معضل درگیری با شبکه های اجتماعی در زندگی امروز می تونه بدون هیچ تبصره و ماده ای در دایره اعتیادات قرار بگیره و صد البته قشر عظیمی از مصرف کنندگانش، قلباً تمایل به ترک این عادت دارن (و میشه در دایره معتادین مثبت طبقه بندی بشن!) . بنده هم درگیر این اعتیاد بودم. زندگیم خلاصه شده بود در گوشیم. یک پام توی لاین بود یک پام توی . پای دیگرم در وایبر و دیگری در تلگرام (فکر میکنم بهتون اثبات شد که در گروه چها ایان قرار میگیرم) البته اون موقع هنوز اینستاگرام پررنگ نشده بود. . ع پروفایلم همیشه این بود!
شاید به این علت که هیچگاه نفهمیدم چرا ما انسانها مثل گربه ای که خودشو پف میکنه و موهاشو سیخ میکنه تا دشمن رو گول بزنه و خودش رو قوی تر جلوه بده، ما هم سعی می کنیم با روتوش و دست کاری ع و زیباتر نشون دادن خود، دیگران رو گول بزنیم. و در پاسخ به هر ی که می پرسید این چیه؟ ترجیح میدادم چیزی در مورد اجدادمون یادآوری نکرده و فقط به این جمله بسنده کرده و بگم:
ع جوونیامه! تا اینکه یک روز آقای مدیرعامل گیر سه پیچ داد که احمق جان! اینقدر جلوی ملت کلاس میذاری و بعد که شماره تو میگیرن با دیدن ع پروفایلت رم می کنن! دیدم راست میگه بنده خدا. ع و عوض و ع خودمو گذاشتم. ولی متاسفانه دیگه هیچ منو نمی شناخت! . البته تک و توک وبلاگ خوانی می . ولی وبلاگ نویسی نمی . در یکی دو سایت تخصصی هم عضو بودم و هرازگاهی مطلب می نوشتم. ولی عمده افاضات و فرمایشات و آراء و نظریاتم در محیط لاین بود. بهرحال زمانی که پای شبکه های مجازی تلف میشد اونقدری بود که جا برای چیز دیگه ای باقی نذاره. . تا اینکه ورق برگشت. فکر میکنم بهار یا تابستون 94 بود که تب تند موج سواری ملت عزیزمون در راستای تحریم ید خودروهای ایرانی آغاز شد. ملت همیشه در صحنه، چشم ها رو بستن و دهان ها (و ایضا انگشت ها) رو بکار انداختن و همون محتواهای احمقانه ای که همه یادمونه تولید میشد. مخصوصاً اون قسمت که جواب خون عزیزانمون در تصادفات جاده ای رو باید خودروسازان بدن!!
. در همون ایام در یکی از گروه های تلگرام که تازه واردش شده بودم و اشتباهاً احساس می افراد فرهیخته ای در اونجا هستن مطلبی نوشتم که بعدها کامل ترش که در همین وبلاگ موجوده (اینجا)
این مطلب دست به دست گشت. . چقدر شنیدم! اونقدر که از خودم تا زن و بچه و هفت نسل مونث قبل و بعدم بیمه شدن! شدم جیره خور ت! مفت خور! آقا زاده! (و ایضاً !!)
و ... شاید هم نفهمیده بودم که در این محیط ها علیرغم صحبت های زیبا و کلاس های ظاهری و ع های ماورایی پروفایل، اما در بحث تفکر و فشار به مغز، به سان اجداد غارنشینمون، فقط تقسیم بندی خودی و غیرخودی وجود داشت و دیگر هیچ.
. خیلی دردم اومد. دردم اومد از اینکه اون زمان که اکثر همین دهندگان عزیز، کیف مدرسه به پشت و لواشک در دست در کوچه و خیابون به فکر نوشتن مشق و دیکته شبشون بودن، بنده حقیر خطاب به یکی از مدیران خودروساز این کشور با شدیدترین لحن گفتم که اگه در این مملکت کاره ای بشم، اولین کارم این خواهد بود که تمام خودروسازی ها رو تعطیل میکنم و شما رو میفرستم برین بچرونین!
(بنده از سالها قبل مخالف صددرصد وجود صنعت خودروسازی از بیس و پایه در این کشور بوده و هنوز هم هستم) . یادمه دوران بدی رو سپری طوریکه چند روزی فعالیت هامو کم . اما ترک ن . چون هنوز اتفاق اصلی نیفتاده بود. . تا اینکه روزی مشغول مکاتبه و سوال و جواب با یکی از اساتید بزرگوار حوزه مدیریت کشور بودم. ی که شاید تا چند روز قبل حتی فکر نمی که بتونم با چنین شخصی ارتباط داشته باشم. چه جوّ صمیمی و دلنشینی بود. تا اینکه ناگهان: صدای آزار دهنده پیام های تلگرام شروع شد و روانم رو بهم ریخت. مدیر یکی از سازمانهای پخش، چیزی فرستاده بود در مایه های اینکه: ما در فلان زمان چه غلطی می کردیم و بعضی ها سوسمار می خوردن؛ و در فلان دوران چه شکری می خوردیم و اونا ملخ می خوردن؛ و آااااااای زنده باااااد کوروش و داریوش و قُلی و فِری و ننۀ اقدس و ..... ایرانی نیستی اگه نفرستی و آریایی نیستی اگه منتشر نکنی و بچه بابات نیستی اگه فلان کارو نکنی و ... و زیرش هم یه عده خل و چل دیگه به به و چه چه و ع و شعر و ...شعر و ادامه داستان. در این لحظه بود که اتفاق اصلی افتاد. لحظه ای که زندگیم تغییر کرد. تنفر وحشتناک و غیر قابل وصفی سراسر وجودمو گرفت. تنفری که هیچگاه در زندگی تجربه ش نکرده بودم. از طرفی تغییر ذائقه هم بی تاثیر نبود. تفاوت بین محتواهای ارزشمندی که دنبالش بودم و فاضلابهایی که به زور خودشونو در گوشیم جا می . اگه بخوام عامیانه تر بگم: وقتی ذائقه ت به چلوکباب عادت کنه خیلی برات سخت میشه که پِهِن به خوردت بدن!
تصمیم سرنوشت ساز در همون لحظه گرفته شد. همه شبکه های اجتماعی رو بلافاصله حذف .
این داستان وج بنده از این محیط ها بود.البته هنوز تموم نشده. بلکه تازه شروع شده! اینهمه مقدمه گفتم که برسم به اینجا
واقعیت اینه که در هر اعتیادی، وج به تنهایی هنر نیست.
. خیلی ها از شبکه های اجتماعی خارج میشن و بعد از چند روز (یا حتی چند ساعت) دوباره بر میگردن. با دوستشون دعوا می کنن و بلافاصله تصمیم می گیرن که دیگه نرن اینستا اما فردا صبح روز از نو و روزی از نو. خیلی ها حتی رو ترک میکنن اما بعد از مدتی بر میگردن. خیلی ها بر اساس دستورات نخ نما شدۀ یک کف دست نان و یک قوطی پنیر رژیم غذایی جدیدی رو آغاز کرده و حتی چند کیلو کم میکنن اما در حسرت لاغری پایدار می مونن. . بنابراین مهم اینه که چطور میشه ترک کرد و دیگه بر نگشت؟ پاسخ رو بر اساس روضه هایی که در مقدمه عرض شد می دونم:
نقطه مقابل لذت. یعنی تنفر خیلی ها رو ترک و هرگز سراغش نرفتن. اما نه به زور دکه های ترک اعتیاد و نصیحت ریش سفیدهای فامیل. بلکه ابتدا به مرحله تنفر واقعی رسیدن و بعد نسبت به ترک اقدام
. مطمئنم که اگه اون تنفر ایجاد نمیشد احتمالاً منم برمیگشتم. چون مجبور میشدم از کیسه ای به نام اراده ج کنم که خودش داستانی جداگانه داره.
. امروز که به گذشته نگاه می کنم، تمام اون های زشت و ناراحت کننده رو یکی از بزرگترین نعمت های زندگیم و آ ین پی ام همکارم در فلان سازمان پخش رو از الطاف بزرگ میدونم. و ناخودآگاه از همه شون ممنونم که باعث ایجاد چنین تنفر عظیمی در من شدن. .ح
البته حدود چند ماه بعد از این قضیه (یعنی دوسال قبل) همکاری با سازمان جدیدی رو آغاز که به اجبار مدیرعامل باید تلگرام رو دوباره نصب می ! مثلاً بابت کارهای شرکت و توهّماتی که در سازمان های ما موج میزنه که فکر میکنیم با فعالیت در شبکه های اجتماعی قراره چه اتفاقی بیفته. . تلگرام دوباره نصب شد و هنوز هم دارم اما این بار کاملاً متفاوت از دوران قبل از دو سال پیش هنوز همکارانم نمی تونن درک کنن چرا وارد محیط تلگرام نمیشم. کانال ها و گروه ها رو بدون باز حذف می کنم. پاسخ به پی ام هاشون ممکنه تا یکی دو روز هم زمان ببره (درصورتیکه پاسخ به کامنت های وبلاگم بلافاصله بعد از نشستن پای لپ تاپه) حتی به اکراه وارد کانال شرکت میشم. شاید به این دلیل که اونها تجربه چنین تنفر عظیمی رو نداشتن.. در این مورد احتمالاً بعدها مطلبی خواهم نوشت که چطور تونستم انگل های زندگی امروز (از جمله موبایل و تلگرام) رو در زندگیم تا نهایت امکان کمرنگ کنم. چقدر این تنفر رو دوست دارم که باعث شد هرگز حتی برای یک بار لحظه ای به بازگشت فکر نکنم.
چه تنفر زیبایی که وقتی همکار عزیزم، لطف کرد و سر خود(!) برای گوشیم اینستاگرام نصب کرد، در حذفش لحظه ای درنگ ن (هیچوقت اینستا نداشتم و ترجیح میدم هرگز نداشته باشم)
. چقدر برام دردناکه وقتی می بینم وبلاگ نویسان ما از این محیط ارزشمند به اون محیط سطحی مهاجرت و چقدر دردناک تر که بعضی سایت های تخصصی و ارزشمندی که تا مدتها قبل، روزانه پست میذاشتن، امروز فعالیت اصلی شون در شبکه های اجتماعیست. طوریکه تولید محتوا در سایت اصلی رو فراموش . و چقدر برای خودم لذت بخشه که مسافری هستم که از دنیای شبکه های اجتماعی به دنیای وبلاگ نویسی اومدم و حاضر نیستم لحظه ای به اون زمان برگردم. . نتیجه اخلاقی: قدرت تنفر رو دست کم نگیریم. برای ترک هر نوع اعتیادی (البته اگه تصمیم واقعی به ترک داریم) بهتره قبل از هر اقدامی، بیشترین زمان و انرژی رو در راستای یدست آوردن گوهر ارزشمندی به نام تنفر واقعی .
با زمان بندی و خودتحریمی و دستوراتی مشابه رژیم غذایی و هفت را ار ترک تلگرام و شش را ار ترک اینستاگرام و امثال این بازیها و همچنین دعوت دیگران و نصیحت ریش سپیدان سیه مو(!) و امثالهم نه تنها به جایی نخواهیم رسید بلکه حتی دغدغه ای به دغدغه های زندگی پر از دغدغۀ امروزمون اضافه خواهد شد. (خط آ و عمداً نوشتم برای یکی از دوستان که دفعه دیگه دقدقه ننویسه!) :-) آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان در سال 96 ایران استخدام iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-های-خصوصی-و-دانش-بنیان/ نمونه سوالات استخدامی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی شرکت های دانش بنیان کلیک کنید نمونه سو. تنها بخش کوچکی از سایت هایی که پیرامون حکیم ارد بزرگ مطلبی نوشته اند :

http://tradea.org/uploads/o/orodism/1648.jpg حکیم ارد بزرگ:

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .


خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .


افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .سایت فاتح نت ، عقیدتی وزارت دفاع
سایت خبری تابناک
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 8
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 9
سازمان بیمه خدمات درمانی - سخن بزرگان
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه راه نجات افغانستان - پرنیان_2ثور
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 11
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 12
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 10
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 15
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 16
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - بهترین سخنان
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 5
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 5
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 11
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 4
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 4
رو مه بین المللی اعتدال - بهترین سخنان حکیمانه
رو مه ندای هرمزگان : سخنان بزرگان
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه راه نجات افغانستان - برای لحظاتی تفکر
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه ابتکار - گوناگون : اشاره
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 2
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه جهان صنعت 6
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 3
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 14
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 13
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه بین المللی اعتدال سخنان حکیمانه
رو مه فرهیختگان : مسابقه ای برای نوشتن
رو مه جهان صنعت
رو مه جهان صنعت 2
رو مه جهان صنعت 3
رو مه جهان صنعت 4
رو مه جهان صنعت 5
رو مه اطلاعات : سخنان بزرگان
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز
رو مه فرهیختگان - farheekhtegan daily : نکته
رو مه ندای هرمزگان : بدانید عبرت بگیرید
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 2
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 8
رو مه آوای اسان جنوبی : ارزش
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 3
رو مه رس : الگوی مصرف در کلام بزرگان
رو مه شاپرک : نوجوانان را درک کنیم...
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 4
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 5
رو مه مناقصه مزایده : نیوش
رو مه اسان : مفا و شمندان
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه راه نجات ( افغانستان ) : و آن گاه آموختم
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 10
و مه فرهنگ آشتی : سخن روز 6
رو مه مناقصه مزایده : نیوش 9
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه اسان : شورای فرهنگ عمومی
رو مه فرهنگ آشتی : سخن روز 7
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
رو مه راه نجات افغانستان - کلکین_5ثور
سایت تبیان - ماه تولد بزرگان جهان
سخن بزرگان از رادیو پیام / یک
سخن بزرگان از رادیو پیام / دو
صدا و سیمای مرکز گیلان - ارد بزرگ
سخن بزرگان از رادیو پیام / سه
سخن بزرگان از رادیو پیام / چهار
سخن بزرگان از رادیو پیام / پنج
سخن بزرگان از رادیو پیام / شش
سخن بزرگان از رادیو پیام / هفت
سخن بزرگان از رادیو پیام / هشت
سخن بزرگان از رادیو پیام / نهم
سخن بزرگان از رادیو پیام / دهم
سخن بزرگان از رادیو پیام / یازدهم
کتاب های ذرات طلائی 2-و 3 به قلم
کتب اینترنتی فرزانه شیدا : کتاب برگزیده ای
مجله اطلاعات هفتگی
نشریه - هانوور ، آلمان - درباره
فصلنامه شماره 14 - سرند : تلنگر
مجله خانواده سبز - جملات قصار
نشریه پوشه ، مونترال کاناد
مجله دانشمند - گروه فرهنگی- پژوهش
ماهانه گپی با مهاجرین- کانادا ونکوور
سایت آفتاب - اُرد بزرگ
مجله اینترنتی راز دانش - صدها جمله زیبا
ماهنامه تخصصی کامپیوتر
فصلنامه 88 - www.fa an.com
سایت نشر پژواک کیوان - اردبزرگ
ماهنامه زیور : آیا می دانستید که ؟
نشریه شهروند هرمزگان : ﺁﻭﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭﻱ
گاهنامه ادیب : پژوهش سرای دانش آموزی ادیب مبارکه
نشریه داخلی شرکت هندسی بین المللی فولاد تکنیک
نشریه تسنیم (شماره 4) : سخنی از ارد بزرگ
نشریه داخلی شرکت هندسی بین المللی فولاد تکنیک
نشریه ارمغان اسان شمالی : سخن های ماندگار
نشریه تسنیم (شماره 2) : سخنی از ارد بزرگ
ماهنامه سداد : نشریه شماره 14
نشریه پوشه ، مونترال کانادا
ماهنامه سداد : نشریه شماره 37
نشریه تسنیم (شماره 3)
ماهنامه سداد : نشریه شماره 28
تارنگار ™..::hood::.. - جملات بزرگان
خبرنامه - نشریه داخلی مجتمع فنی تهران
نشریه نشریه پیام ما - نشریه داخلی
تارنگار بوشهر - دوست از دیدگاه بزرگان
نشریه کارشناس : مفید، جالب، خواندنی
نشریه ارمغان اسان شمالی
نشریات مدرسه راهنمایی دخترانه شماره
سایت بانک کشاورزی - سخن روز
چهره های ماندگار و مشاهیر - ارد بزرگ
سایت تبیان - پرمعنی
کتابخانه مجازی ایرانیان - کتاب آرمان نامه
سایت خبری سبد نیوز
سایت امروز
سازمان بیمه خدمات درمانی - سخن روز
سخن روز - سایت سازمان بیمه خدمات درمانی
خبرگزاری فارس - "هرکول "بزرگترین پروانه جهان
سایت اص متعلق به پیروان ببرک کارمل
سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ ی - اصلاح
خبرگزاری فارس fars news agency : تحول
باشگاه پژوهشگران دانشجو - تحقق اصلاح
جملات زیبای ارد بزرگ در پنج کتاب جدید
سایت مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما
شبکه آموزش صدا و سیما
سایت رادیو ایران : فرزند سالاری
شبکه جهانی جام جم : خواجه نظام الملک
رو مه ابتکار - برای امروز
رو مه راه نجات کشور افغانستان
ایسنا - خبرگزاری دانشجویان ایران
سایت فوزیه کوفی ، معاون دوم دروه اول
رو مه بین المللی اعتدال - سخنان حکیمانه
سایت فوزیه کوفی ، عضو پارلمان افغانستان
سایت طرح مشارکت در اصلاح الگوی مصرف - مدام
سایت تحلیلی خبری عصر ایران - ما همه نادریم
رو مه راه نجات افغانستان - گوهرانه
سازمان فرهنگی فرا - سخنان بزرگان درباره موفقیت
سایت تبیان - شه
سایت فوزیه کوفی ، معاون دوم دروه اول پارلمان
آژانس خبری بین المللی کوکچه : از شه های
سایت آژانس خبری بین المللی کوکچه : ارد بزرگ
بنیاد شه ی : ارد بزرگ اسطوره
خبرگزاری آریا - چند خط برای محمد نوری
شبکه جهانی صدای آشنا
سایت آژانس خبری بین المللی کوکچه
سایت آفتاب - چند سخن از ارد بزرگ
سایت پار
آژانس خبری بین المللی کوکچه : سروده ایی زیبا
بهترین دوست احمدشاه مسعود
آژانس خبری بین المللی کوکچه : در رسا
خبرگزاری فارس : تحقق اصلاح الگوی
رو مه راه نجات افغانستان - گوهرانه
خبرنامه آریا : نادرشاه افشار
آژانس خبری بین المللی کوکچه : ارد بزرگ
آژانس خبری بین المللی کوکچه
کنسرواتوار موسیقى تهران - تحصیل
شبکه اطلاع رسانی تلفن همراه ایران
سایت بنیاد علوی - سخنان ارزنده بزرگان
باشگاه تحلیلگران جوان آریا - تحقق
سایت جالبترین : جملات قصار حکیمانه
irplaces : جملات زیبا
p30pedia : سخنان کوتاه وزیبا از بزرگان
انجمن میهن : دوست از دیدگاه بزرگان
تالار p30pedia - جملات قصار از بزرگان دنیا
سایت تبیان - سخن بزرگان
تالار گفتگوی خودمونی
نی نی سایت
تالار پی سی سیتی - فردوسی
انجمن پــارسـیـان - سخنان مشاهیر
سایت تبیان - امید ، خود زندگیست
سایت سرگرمی تفریحی ناقلا - اس ام اس
سایت ! y رایگان - جملات قصار
انجمن پــارسـیـان - سخنان بزرگان , بزرگانه !!
انجمن میهن - دوست
مجله موفقیت : ده جمله
سایت شرکت تجارت پیشه گان طلوع
موسسه خیریه وحدت - سخنان ارد بزرگ
انجمن تخصصی ::.. 2 dvb ..:
سایت آی تی نوشت - جملات زیبا
کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی
سایت تبیان - سخن بزرگان
انجمنهای تخصصی آی تک
تالار پی سی سیتی
یادداشتها و دلمشغولیها
سایت تبیان - کار
انجمنهای تخصصی آی تک
سایت تبیان -...
تشکل اینترنتی نظام ی
تالار گفتمان بورس
تالار گفتگوی پارسی فروم
کتاب الکترونیکی موبایل ebook mobile
سایت بیا تو بندر - آیا تکرار
سایت پرشین خاک - اُرُد بزرگ
کلینیک مددکاری اجتماعی نور
تالار tvshow.ir - سخن بزرگان
سایت اکرم صادقی - دوست داشتن
سایت تبیان - سخن بزرگان
تالار گلستان تاک - رودکی
سایت تبیان - استوارترین پیمان
تالار گفتگوی پارسی فروم - سخنان
سایت فرزانگان - فرزانه شیدا
انجمن های پرشین تو دی - بزرگان ایران زمین
پرتال راسخون - تحقق اصلاح الگو
سایت آفتاب aftab.ir - سخنانی زیبا از ارد بزرگ
سایت همکلاسیها - جملات زیبا از بزرگان
جامعه مجازی فیس فا
پرتال آموزشی و تفریحی بومب !
سایت ایرانیان فنلاند
انجمن پی سی سیتی
تالار mvgm - جملات ادبی
شهناز خاتمی dr shahnaz khatami
سایت مقاله دات نت maghaleh.net
سایت کانون گفتمان دینی
انجمن پــارسـیـان
انجمن پــارسـیـان - جملات زیبا از بزرگان
تالار پرشین تیم persian team forums
تالار پرشین آی تی - جملات کوتاه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ ی
سایت روز - مردها را ...
سایت شعر نو : سخنان ماندگار(اَُرد بزرگ)
سایت ایران پراود
سایت پیروز حسینی : بهترین دوست
سایت نوگرا : مجموعه ای از سخنان قصار
کتابخانه نودهشتیا : بانک سخنان بزرگان
سایت شیروان پایتخت پارتها : فرگرد آرزو
سایت تبیان : حرف های انسان های بزرگ
تالار گفتگوی پارسی فروم
سایت خبری حزب ایران سرفراز
تالار گفتگوی .:.best-ir.com.:.:
تالار گفتگوی ciirang.com
سایت زاویه : ارد بزرگ کیست؟
تالار گلستان تاک : عزت ایرانی
باشگاه تحلیلگران جوان آریا - تحقق
سایت اتوماتیک : اسامی واقعی
سایت تبیان : امید
تالار پرشیا دام بین الملل : صد کتاب
گروه مارشال مدرن : نجابت آزرمیدخت
ایگاه تفریحی ایرانیان - ارزش نان
سایت تبیان - تیس کوپان
پ مثل پیام نور ، دانش
کلوب آموزش ایرانیان - داستان کوتاه
سایت آفتاب - سخنان
سایت تبیان - ارد بزرگ
تالارهای گفتمان ایران بلاگ - برخی از
تالارهای گفتمان ایران بلاگ
سایت تبیان - گذشت کن
انجمن special forums
نی نی سایت - موج مثبت
تشکل اینترنتی نظام ی
سایت تبیان - سخن بزرگان
تالار شوکا سیستم ::.. 4u ..::
دانشجویان پیام نور سنندج
جامعه مجازی پریناز - زن از دیدگاه بزرگان
سایت اقلام دات کام - بخشی از کتاب آرمان نامه
تالارهای گفتمان ایران بلاگ
تارنگار دنیای اطلاعات - سخنان زیبا از بزرگان
تالار 98 professional forums
سایت تبیان - جاودانه ها
رمان سپیده عشق / بخش دهم : تولد دوباره من !
رمان سپیده عشق / بخش نهم : دلباخته اش شدم !
رمان سپیده عشق / بخش هشتم : من یک اردیست (orodist) هستم
رمان سپیده عشق / بخش هفتم : سپیده عشق
رمان سپیده عشق / بخش ششم : ونوس
رمان سپیده عشق / بخش پنجم : فلسفه
رمان سپیده عشق / بخش چهارم : خداحافظی با آرزوهای گذشته
رمان سپیده عشق / بخش سوم : دیدار با بزرگان ایران
رمان سپیده عشق / بخش دوم : مسافری از هند
رمان سپیده عشق / بخش نخست : سرزمین رویاها
جامعه مجازی iran20.com - د
جامعه مجازی iran20.com
انجمنهای گفتگو hormozgani : جملات زیبا - کوتاه و پرمعنی
تالار گفتمان بورس - فرا بورس
تارنگار فرهیختگان - ارد بزرگ و آسیای مرکزی
انجمن رایانت - خوش جمله
انجمن دوستداران ایرانی لی یونگ اِ
پایگاه تاجی تان tajikistan : "ارد بزرگ"
پایگاه اطلاع رسانی همتبار
جامعه مجازی iran20.com - ارد بزرگ
سایت خبری تحلیلی فانگار
سایت تبیان - اسامی واقعی کلی آدم معروف
سایت تبیان - گردنکشی و خود رایی
سایت تبیان - عشق از دیدگاه بزرگان
سایت شخصی جهانگیر کرمی
سایت آیوت دات کام - سورنا
سایت تبیان - سخن شما
سایت تخصصی مدیران ایران - ارد بزرگ
سایت تبیان - دوست از دیدگاه بزرگان
سایت تبیان - آدمیان
سایت ساری - تعدادی کتب تاریخی
پایگاه اطلاع رسانی همتبا
سایت زاویه zavyeh.com
انجمن اسان شمالی
سایت تبیان - ضرب المثل ها و سخن بزرگان
سایت سخنان بزرگان - برگزیده
سایت آفتاب - تحول در کتابخوانی
سایت سخنان بزرگان . ارد بزرگ و سهروردی
سایت سخنان بزرگان - آیین برآزندگی
سایت آیوت دات کام - اس ام اس
تالار های گفتمان نوگرا
انجمن bia 2 it specialty fora
انجمن های گفتگوی برنده 24 - اهورا مزدا
باشگاه ان ایران - شواهد
انجمن بحث و گفتگوی شادیسم
تالار گفتگوی انرژی - قهرمان
ایران پرس نیوز iranpressnews.com -
سیمای مشاهیر جهان - ارد بزرگ
سایت گروه اینترنتی مبین
دانشکده پزشکی شیراز
وب سایت شهرداری مشک
تالار گفتمان سیلوا پی سی
پایگاه اینترنتی پرشین وی
سایت نگاهی دیگر - زندگی از نگاه بزرگان
تارنگار فرهیختگان
انجمن پی سی سیتی
سایت تبیان - سخنان ارد بزرگ
فروم سایت کوچولو - جملات زیبا از بزرگان
سایت جامعه مجازی iran20.com
انجمن های ایران پردیس - دیدگاه
سایت فرزانگان - ارد بزرگ اسطوره ایی ماندگار
سایت تبیان - سخنانی از ارد بزرگ
انجمن های ایران پردیس - ارد بزرگ
انجمن تخصصی رباتیک - جملات
انجمن های گفتگوی تک - ارد بزرگ
انجمن اینترنتی جوانان دشتی
انجمن danlod forums - مهدی اخوان ثالث
کانون گفتمان دینی
سایت تبیان - سخنان حکیمانه
تالار های گفتمان شیراز - آیا میدانستی ...
کانون گفتمان دینی
انجمن های تخصصی ترفندستان
سایت آیوت دات کام
سایت محاکمه - نقدی بر افکار بودا
سایت آفتاب - گفته های ارد بزرگ
سایت علمی نخبگان جوان
سخن بزرگان از رادیو پیام / دوازدهم
سایت علمی نخبگان جوان
سایت آفتاب - سخنان ارد بزرگ
سایت تبیان : محمود حس
تارنگار مردی از جنس خدا - ارد بزرگ
تارنگار سیاره من! : تفکرات ارد بزرگ !
تارنگار سیاره من! - خوشه چینی از دفترایام !
انجمن پرشین تاک : خواهی و میهن پرستی
انجمن پرشین تاک : تاسف خواجه نصیرالدین طوسی
سایت پروانه جواهریان : ع و سخن
تارنگار من آزاد : جملات کوتاه ولی زیبا از بزرگان - سری 2
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت دوم)
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت سوم)
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت چهارم )
تارنگار اوج پرواز : سخنان حکیمانه
تارنگار حکمت و اراده : سخنان پایانی و پیش از مرگ حکیم ارد بزرگ با ایرانیان
تارنگار ریاضی : با شمندان
تارنگار روزنگار زندگی من
تارنگار تنها : جملات قصار
تارنگار ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ کیـ❤ــــمیا : ❤ برای عشقم حکیم ارد بزرگ ❤
تارنگار فرقان - جایگاه ادب از دیدگاه یک ریاضیدان
تارنگار مهدی ندری : عفو و گذشت از دیدگاه مشاهیر
تارنگار شمسای شیروان : ارد بزرگ فرزند شیروان
جامعه مجازی پی سی پارسی : بارش باران
سایت اس ام اس کده : اس ام اس فلسفی و جملات زیبا جدید
تارنگار خلوت دل : دل نوشته
تارنگار coast-calm : حکمت اردیسم / زندگی نامه حکیم ارد بزرگ
تارنگار یادداشت های ماندگار : سخنانی از ارد بزرگ
تارنگار dandy can understand you : ¸¸.•*´راه کار¸¸.•*´
تارنگار اتاق تنهایی یک پسر... : سخنان جاودانه ها
تارنگار بچه های فناوری اطلاعات صنعتی بیرجند 90 : هر روز یک سخن فلسفی
تارنگار شرب زرکشیده : ماست مالی
تارنگار لقمان 2 : سخنان بزرگان
تارنگار ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ کیـ❤ــــمیا : ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ گوش کن مرا ...!
تارنگار راه ابریشم ، همانند خلیج عربی جعلی است
سایت بیان : صد در صد زن ها خوبن
تارنگار داستان کوتاه : قصه پر غصه (این یه داستان کوتاه نیست)
تارنگار هشجین زرجه : درغم به دنبال چه می گردی؟
تارنگار pouria heravi : صد در صد زن ها خوبن !
تارنگار داستان کوتاه : جلادی در سیمای یک زن
تارنگار داستان کوتاه : ما همه نادریم
تارنگار داستان کوتاه : طعم عشق به میهن
تارنگار داستان کوتاه : عزرائیل در تا ی !
تارنگار داستان کوتاه : کارمند حاضر جواب
تارنگار داستان کوتاه : آرایشگر
شبکه اجتماعی نت پارک : دریاها
تارنگار ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ کیـ❤ــــمیا : ❤ حکیم ارد بزرگ امشب تا صبح برای عشقمون اشک می ریزم ❤
تارنگار ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ کیـ❤ــــمیا : آره یگانه عشقم ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ دوستت دارم همیشه
انجمن ها و تالارهای گفتگو سایت کوچولو : ♥ ♥ مـشـاعـره بـا سخــنان بـــزرگـــان♥ ♥
تارنگار میم و نون : هیچگاه امید ی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ
تارنگار سخنان یه جامعه شناس کوچولو : سخنان فلسفی
سایت هواداران فوتبال استقلال تهران، فوتبال ایران و جهان : پارمیس
شبکه اجتماعی آبگون : زیبارویان
شبکه اجتماعی فیس نما facenama
انجمن هواداران محسن یگانه : سخنان زیبای بزرگان
انجمن های تخصصی فلش خور : پیشکش به شاه
انجمن ..::www.forum.funhub.ir::.. : صدای جاودانه دختران ایرانی
تارنگار love me: عشق در نگاه بزرگان
تارنگار حکمت و ارادهܓ✿ܓ✿ : بروز شدم
تست شماره 2 اردیسم orodism (خود شناسی)
تارنگار حکمت و ارادهܓ✿ܓ✿ : حکمای چهارگانه
تارنگار کتاب سرخ red book : کتاب سرخ
شبکه اجتماعی panah - cloobzzz کلوب ززز
فان فار انجمن سرگرمی تفریحی پارسی زبانان : آیا میدانستی که ؟ ( دهها نکته خواندنی )
شبکه اجتماعی فیس ایران : گیتی
سایت iranian futurist : جهان به کدام سو می رود
تالار گفتمان ایرونی آنلاین : سخنان بزرگان و جملات حکیمانه از بزرگان....
سایت naznet.ir : اس ام اس سخنان بزرگان / سری جدید
تارنگار دوران تنهایی - "راه ابریشم دروغی بیش نیست"
تارنگار جدیدترین ع ها و ها و ...
تارنگار parisa : "راه ابریشم دروغی بیش نیست"
تارنگار مشهد : حکمای چهارگانه (چهار حکیم جهانی اسان بزرگ)
تارنگارجدیدترین ع ها و ها و ...
تارنگار کتاب : "راه ابریشم" همانند خلیج عربی جعلی است
بزرگترین سایت تفریخی : سخنان حکیمانه و پندآموز ارد بزرگ
تارنگار : baxema
جامعه مجازی پی سی پارسی
**آبدانـــــــان عـــشق نیــــــکو کاک هیــــــــــــوا** - با کدام یک موافقید؟
پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز - پیامک های سخن بزرگان
شبکه اجتماعی چهار راه
مردمک جامعه مجازی ایرانیان : ارد بزرگ شمند تاریخ ایران
جامعه مجازی ایرانیان مردمک - مردمکـــ اولین موسسه فرهنگی مجازی فارسی
شبکه اجتماعی اسپیکفا
انجمن کتابخانه آریا
وبلاگ فرهنگی مذهبی مسجد
تارنگار کیمیا : حکیم ارد بزرگ و اتهامات بی پایان آدمهای کوچک
تارنگار جملات کوتاه
سایت cloob.com : اردیسم به لاتین ( orodism ) نام فلسفه ...
تارنگار زیباترین جملات قصار : بزرگ کیست ؟
تارنگار یحیی نورزائی : جملاتی پند آموز
تارنگار اس ام اس پند آموز - جدیدترین اس ام اس ها و جوکها‎ ::sms ‎::‎ joke
تارنگار شهریار نوری
میکروبلاگ اسنید : اجتماع دانشجویان ایرانی
تارنگار محبت معلم - گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چناران
باشگاه دانشجویان سبزوار - وبلاگ محمد - حکیم ارد بزرگ یا علی شریعتی
انجمن تفریحی آوا چت : سخنان جنجالی حکیم ارد بزرگ و علی شریعتی در باره ی وطن!
تارنگار عمومی : سخنان بزرگان
وبلاگ شخصی اکبر ابراهیم زاده
جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران : کلام هفته
تارنگار امپراطوری اخبار : ابومسلم اسانی نماد برافراشته ایرانیان
تارنگار دانشمند علامه موسی الرضا طایفی اردبیلی
تارنگار پادشاهی : کدام یکی راست میگه؟
تارنگار آوای زندگی
سایت 2ba2.com : حکیم ارد بزرگ orod bozorg
تارنگار احمد شاه مسعود , حکیم ارد بزرگ ahmad shah m oud & orod bozorg
تارنگار دانشنامه : سخنان یک بازیچه حزب وطن افغانستان و ولید طرزی
شبکه اجتماعی مردمک mar2mak.ir
سایت ایران بیست : عسل یگانه
سایت .:: iemu ::.
سایت : شیروان - انجمن شماره 1 شیروان
تارنگار ماندانا : حزب وطن افغانستان بدنبال چیست ؟
تارنگار forbidden love : نجات ...
تارنگار هسته علمی بسیج دانشجویی هرمزگان
ایرانی ها ی ها
سایت joljol.com
جامعه مجازی زنجانی ها : سخنان ماندگار
سایت کرکان بندرانزلی : سخنان ارزشمند بزرگان جهان
جامعه مجازی ایرانیان دلداران : اردیسم
وبلاگ شیطونک اصفهان : دریاها نماد فروتنی
انجمن کارآفرینی
انجمن دوستان هومن تنها
انجمن توپترینها : زنــدگــی چیست...!؟ (هـم انـدیـشـی)
سایت راسخون : بانک پیامک
سایت پی سی پارسی : جهان دیگر
تارنگار : دانشجویان حسابداری ورودی 88
انجمن دانشجویان صنعت آب و برق تهران (شهید عباسپور)
تارنگار قصه و داستان
تارنگار به نام خدای زیباییها
تارنگار برگ سبزی از رحی ایران نژاد
تارنگار کتاب : حکیم ارد بزرگ یا علی شریعتی
انجمن شماره 1 شیروان : نامداران شیروان
شبکه اجتماعی جامعه مجازی ما
سایت انجمن علمی برق آزاد واحد م آباد
سایت تو با تو - جملات حکیمانه و پند های زیبا ( بخش پنجم)
شبکه اجتماعی نشرینه
سایت جدیدترین اس ام اس هاس عاشقانه(روزانه)
تارنگار در جست و جوی ارامش : حکیم ارد بزرگ یا علی شریعتی
فهرست لیلا از سایت هایی که نام حکیم ارد بزرگ را در خود دارند 3
فهرست لیلا از سایت هایی که نام حکیم ارد بزرگ را در خود دارند 2
فهرست لیلا از سایت هایی که نام حکیم ارد بزرگ را در خود دارند 1
بخش کوچکی از آرشیو سایت
تارنگار سیاره من! : تفکرات ارد بزرگ !
تارنگار سیاره من! - خوشه چینی از دفترایام !
انجمن پرشین تاک : خواهی و میهن پرستی
انجمن پرشین تاک : تاسف خواجه نصیرالدین طوسی
سایت پروانه جواهریان : ع و سخن
تارنگار من آزاد : جملات کوتاه ولی زیبا از بزرگان - سری 2
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت دوم)
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت سوم)
انجمن کلیپ دونی : سخنان بزرگان !!!(قسمت چهارم )
تارنگار : مهربافت - ارد بزرگ
سایت : تک نوشت
دریاها نماد فروتنی / داستان کوتاه
سایت انجمن شماره 1 شیروان
سایت www.jokes.nega.ir : داستان کوتاه “جهان دیگر”
سایت نایس تو نت داستان کوتاه “جهان دیگر”
تارنگار داستانهای زیبا : جهان دیگر
تارنگار د ده جهانی : سخنان بزرگان
سایت : شبکه اجتماعی فیس نما : جملات حکیم
میکروبلاگ اجتماعی دلش ته دات کام : جملات حکیم بزرگ
سایت پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز - سخنان آموزنده بزرگان جهان::..
جامعه مجازی پی سی پارسی : جملات حکیم بزرگ
بزرگترین میکروبلاگ فارسی بیپ فا : عشق
شبکه اجتماعی mehr chat : عشق
سایت کانون گفتمان دانشجویان آزاد ی قزوین
سایت لیران شاد : مرام ما ایرانیان
سایت elemeet - بزرگ ترین جامعه مجازی قم
شبکه اجتماعی ایرانیان : "ایران"
شبکه اجتماعی twitfa : نقش ایرانیان در استقلال هندوستان
تارنگار سیخ : میهن پرستان قهرمان ایران باستان
سایت تبیان : کتاب رمان سپیده عشق
سایت تبیان : بخش دهم کتاب سپیده عشق : تولد دوباره من !
سایت تبیان : بخش نهم کتاب سپیده عشق : دلباخته اش شدم !
سایت تبیان : بخش هشتم کتاب سپیده عشق : من یک اُرُدیست هستم
سایت تبیان : بخش هفتم کتاب سپیده عشق : سپیده عشق
سایت تبیان : بخش ششم کتاب سپیده عشق : ونوس
سایت تبیان : بخش پنجم کتاب سپیده عشق : فلسفه
سایت تبیان : بخش چهارم کتاب سپیده عشق : خداحافظی با آرزوهای گذشته
سایت تبیان : بخش سوم کتاب سپیده عشق : دیدار با بزرگان ایران
سایت تبیان : بخش دوم کتاب سپیده عشق : مسافری از هند
سایت تبیان : بخش اول کتاب سپیده عشق : سرزمین رویاها
تارنگارجدیدترین ع ها و ها و ...
تارنگار کتاب : "راه ابریشم" همانند خلیج عربی جعلی است
سایت میگنا - بانک مقالات روانشناسی : آلبرت انیشتین
تارنگار فریاد قلم : در مورد حکیم ارد بزرگ
تارنگار سیوکی : سخن بزرگان
سایت نیاز روز : ماست مالی
تارنگار سخنان بزرگان : جملات حکیمانه ارد بزرگ - orod bozorg
ل ایران سوئد : حزب وطن افغانستان در واقع حزب ازبک هاست
سایت ل ایران سوئد iran & sweden : درباره حزب وطن افغانستان
تارنگار مشاهیر : حکیم ارد بزرگ
سایت شبکه اجتماعی "ایران شر"
تارنگار دیگه چه خبر؟؟ : جهان دیگر
تارنگار lovely : اردیسم orodism
تارنگار سلام بر شما : شما چی می گید؟
تارنگار زندگی با علوم تجربی
تارنگار ❤ حکیم ارد بزرگ ❤ کیـ❤ــــمیا / بهت نگفتم تا حالا
انجمن عمومی بیست آمار : ارد بزرگ دانشمند ایرانی
تارنگار public weblog
سایت : فرهنگ سبز جوین
تارنگار دوستان دانشجو : تعداد ملکه ایران وانگستان
سایت : iranbuzz.net / سخنان ارزشمند اُرد بزرگ
تارنگار : د ده جهانی - global village
تارنگار رنگ زندگی : نوشته هایی بزرگ
تارنگار گل واژه : سخنان پر رمز و راز ارد بزرگ
تارنگار ترنم : زیباترین سخنان بزرگان 1
تارنگار گنجینه : با بزرگان
تالار گفتگوی ایرانیان : ارد بزرگ می گوید
سایت : زیست آموز. محمد غضنفری / جملاتی از ارد بزرگ
شبکه اجتماعی پارسی فیس : شبرنگ عطایی
سایت : جامعه مجازی پی سی پارسی / انتخابات
تارنگار هشت اسطوره ایران زمین : زندگینامه حکیم ارد بزرگ
تارنگار wanderful : پدر حکمت اردیسم (orodism) حکیم ارد بزرگ می گوید
شبکه اجتماعی فیس نما
جامعه مجازی پی سی پارسی
سایت نیک صالحی : اس ام اس فلسفی( جملات کوتاه زیبا)
سایت دلش ته - میکروبلاگ اجتماعی دلش ته دات کام
تانگار information comonication technology
تارنگار : هیچ در توبودن نمیتواندبهترازتوباشد.
تارنگار 8178 - دانیال م
تارنگار : حکیم ارد بزرگ یا علی شریعتی ؟ چرا ؟
شبکه اجتماعی قـم توییت
شبکه اجتماعی ایرانی ها - ی ها - فارسی
جامعه مجازی پی سی پارسی
شبکه اجتماعی jikjiku : سخنی از احمد شاه مسعود
شبکه اجتماعی jikjiku
تارنگار وام بدون بهره - خلیل صباغ
سایت : جامعه مجازی پی سی پارسی
پورتال تفریحی وطن
تارنگار : حکیم بزرگ
تارنگار : hello dear friends .....یاران همدل سلام
تارنگار : my horth
تارنگار عاشقانه ها
3ecret بروزترین سایت ایران
تارنگار : و غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
سایت شبکه اجتماعی مهر چت mehr chat
سایت جامعه مجازی ما
سایت هر چی : دل مشغولی های شاه سلطان حسین
سایت همسخن hamsokhan
سایت دفتر پیشخوان خدمات ت پاسارگاد
تارنگار لبخند عشق زندگی
نارنگار سخنان بزرگان
متن کامل "نظریه قاره ی کهن" حکیم ارد بزرگ از سایت ارمیا
کتاب اردنامه به کوشش ارمیا
تارنگار ع و مطالب جالب و خواندنی : اردیسم orodism
وبلاگ آفتاب : سخن بزرگان
نشریه داخلی صنعتی شریف شماره 157 صفحه 2
سایت آریا پی سی : مجموعه ای از سخنان ارد بزرگ
سایت آریا پی سی : 8 جمله ارد بزرگ که رکن اساسی اردیسم هاست
کانون شه های سبز
انجمن گفتگوی تعهد : پروفسور محمود حس
تارنگار به نام آنکه عهدش وفاست : جملاتی از ارد بزرگ [تکه کلام , ]
تارنگار دوران تنهایی : فلسفه و حکمت اردیسم چیست ؟
تارنگار گاهی به آسمان نگاه کن
تارنگار newslinkto : دوستی احمد شاه مسعود و حکیم ارد بزرگ
سایت amoozak.com
سایت رسمی حزب وطن افغانستان و مشتی اهانت به حکیم ارد بزرگ
تارنگار دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت شیراز
تارنگار دل تنگی هاااااااا
تارنگار جورواجور : مرام ما ایرانیان
تارنگار shoja del : تا ی
تارنگار پاتوق بچه های اتاق+30 : نجات دختر 10ساله ازپیرمرد 61ساله
تارنگار قو آنلاین : جملات حکیمانه ( ارد بزرگ)
رو مه اسان جنوبی : سخن بزرگان
وب سایت حکیم بزرگ
رو مه آوای اسان جنوبی / چهارشنبه 23 شهریور 1390
تارنگار خورموج پاتوق : درگیری مایکل ج ون با پسر پادشاه بحرین
سایت مستر : جملات زیبا،قصار و پندآموز از بزرگان
سایت : جهان دیگر
سایت : حکمت جهانی اردیسم world wisdom orodism
سایت monaseb :: مناسب ترین ها
تارنگار : پایگاه خبری اورمیه 90
تارنگار فریاد قلم : اردیست چیست؟
تارنگار امیدزندگی(هیوای ژیان) : پدر حکمت
تارنگار آهی از شب
جامعه مجازی شهر تبریز
انجمن صدا
تارنگار شمسای شیروان
تارنگار زیباترین جملات قصار : جملات مشاهیر جهان در مورد کورش هخا
سایت گ ار کرج
سایت شبکه اجتماعی و میکروبلاگ "ایران شر"
وب سایت عباس عاشوری نژاد
مقدمه جلد یازدهم کتاب بعد سوم آرمان نامه به قلم فرزانه شیدا
parsine.com پایگاه خبری تحلیلی پار 3
parsine.com پایگاه خبری تحلیلی پار 2
parsine.com پایگاه خبری تحلیلی پار 1
تارنگار : زیبا ترین کلام ها
سایت : مجله اینترنتی "یک پارس"
سایت .:: دنیای وارونه ::. آشنایی با ارد بزرگ شمند ایرانی
تارنگار سخنان بزرگان و جملات حکیمانه از بزرگترین دانشمندان ، روانشناسان و جامعه شناسان
انجمن ناب نویس
انجمن یاوران مهدی -عج
سایت : شبکه اجتماعی فیس نما
سایت ل ایران سوئد : حکیم ارد بزرگ و مرگخوران حزب وطن افغانستان
سایت مستطیل
سایت وطن
تارنگار جواد حسینیان : مرام ما ...
تارنگار iumsem - ( ( ( وبلاگ طب اورژانس ایران ) ) )
تارنگار ثنا در زندگی : مینه «سادات» در افغانستان
سایت رادیو سحر افغانستان
رو مه صبح افغانستان ماندگار
فنی و حرفه ای
سایت مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها
رو مه آوای اسان جنوبی
نشریه داخلی صنعتی شریف
رو مه ندای هرمزگان
رو مه صبح ایران روزان
تالار گفتگوی پرشین پت : زندگی نامه حکیم ارد بزرگ
سایت : انجمن علمی برق آزاد واحد م آباد
سایت کلوب : حکیم ارد بزرگ می گوید
تارنگار : راه امروز ما
تارنگار : "جملات قصار"
تارنگار : جملات قصار
تارنگار : جملات زیبا
تارنگار سخن حکیمانه
تارنگار : ارد بزرگ
تارنگار احمد شاه مسعود , حکیم ارد بزرگ ahmad shah m oud & orod bozorg
سایت : جامعه مجازی cloobzzz کلوب ززز
سایت تک پیامک - بزرگترین آرشیو اس ام اس ایران
باشگاه دانشجویان سبزوار - وبلاگ محمد
تارنگار همه چیز راجع به ایران / ارد بزرگ ( تاریخ ساز ایران )

حکمت اردیسم یعنی ارزش نهادن به : شادی ، و میهن


free forumhttp://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif اردیسم orodism چیست http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif پیشینه حکمت اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جایگاه شادی در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جایگاه در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جایگاه میهن در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif رنگ سرخ در اردیسمhttp://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جایگاه زن در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جشن ها در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif ساده گرایی در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif کتاب سرخ http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif اردیست شدن زیباترین دختر ایران http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif زندگینامه اردیستهای جهان http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif مهمترین نقش اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif "مثلث سرخ" در اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif اردیسم و انجمن ونکوور http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif جذ ت اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gifشکل گیری سازمان جهانی اردیسم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif نظریه بی آغاز و پایانی گیتی http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif من اردیست هستم http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif اردیست های هریسبورگ http://images.tblog.com/user_images/1317298656_afson.gif ع و پوستر وصیت نامه حکیم ارد بزرگکتاب آموزش جامع رمل جامع با توضیحات روان و ساده
توضیحات کتاب آموزش جامع رمل جامع و توضیحات روان کتاب آموزش جامع رمل:علم رمل از معجزات حضرت دانیال نبی علیه السلام است و نیز حضرت المومنین علیه السلام از این علم بهره مند بودندواین علم بر پایهء اعداد وعناصر اربعه است وتا حدودی میتوان از اینده با خبر شدالبته به توسط این علم .وبیشتر بر مبنای سیرخط ونقطه است رمل نیز مانند علوم دیگرشاخه های گوناگونی داردبه فالگیری با ریگ رَمل یا رَمّالی می گویند.رمل علمی است صحیح و از معجزات چند از آن جمله دانیال نبی می باشد که مبنای ان علم نقطه است و ابزار آن مهره های رمالی است .البته با ریختن نقطه و ریگ نیز همین است اجات انجام می شود. کتاب آموزش جامع رمل جامع و توضیحات روانفهرست مطالب کتاب:علم رمل و احکام آن
طریقه محاسبات رمل
است اج الرمل
در بیان کتاب علم رمل
قبض الداخل کوکبی
قبض الخارج کوکبی
طالع قوس
طالع جدی
طالع حوت
طالع نامه ن
طالع میزان
طالع سنبله
طالع جدی
طالع حوت
و صدها مطالب دیگر. کتاب آموزش جامع رمل
search results رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف و اعداد,علم جفر یا خفیه پی ...treasure-book.ir/ -رایگان-کتاب-آموزش-کامل-جفر-و-حرو/translate this pageدر این پست از سایت treasure-book.ir رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم را برای شما عزیزان و علاقه مندان به علوم غریبه و ...... پست های وبلاگ کتاب بیاض جفر رمل علوم غریبه در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.you've visited this page 3 times. last visit: 9/12/17 رایگان کتاب آموزش رمل بایگانی · کتب علوم غریبهtaktafile.ir/tag/ -رایگان-کتاب-آموزش-رمل/translate this pageکتب علوم غریبه·فروشگاه کتب دیجیتالی علوم غریبه· مجانی کتاب آموزش رمل بایگانی · کتب علوم غریبهtaktafile.ir/tag/ -مجانی-کتاب-آموزش-رمل/translate this pageکتب علوم غریبه·فروشگاه کتب دیجیتالی علوم غریبه·علوم غریبه و نجوم - رایگان کتاب رمل کبارrostainojoom. /tag/ -رایگان-کتاب-رمل-کبارtranslate this pa ay 2, 2017 - علوم غریبه و نجوم - رایگان کتاب رمل کبار - تقویم نجومی حرفه ای و است اج زایجه. کتاب انوار الرمل - رمل در علوم غریبه,آموزش علم رمل,آموزش رمالی,طالع ...https://ketabkohan.com/ -کتاب-انوار-الرملtranslate this pagesep 5, 2017 - کتاب انوار الرمل فزمت : pdf کیفیت : عالی زبان : فارسی تعداد صفحات : ۲۶۲ صفحه حجم فایل : ۶۹٫۳mg مگابایت نویسنده : لطف الله من الملک قدس الله روحه. کتاب آموزش جامع رمل جامع با توضیحات روان و ساده - کتاب چشم ...dafayen.blogsky.com/.../ -کتاب-آموزش-جامع-رمل-جامع-با-توض...translate this pagesep 15, 2017 - کتاب آموزش جامع رمل جامع و توضیحات روان. کتاب آموزش جامع رمل: علم رمل از معجزات حضرت دانیال نبی علیه السلام است و نیز حضرت المومنین علیه السلام از این علم بهره مند بودند. واین علم بر پایهء اعداد وعناصر اربعه است وتا حدودی میتوان از اینده با خبر شدالبته به توسط این علم . وبیشتر بر مبنای ... رایگان کتاب آموزش علم رمل - هزار کتابwww.1000book.ir/post/63/ -رایگان-کتاب-آموزش-علم-رمل translate this pagesep 30, 2017 - رایگان کتاب آموزش علم رمل رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف و اعداد,علم جفر یا خفیه پی ... treasure-book.ir › علوم غریبه و متافیزیک translate this page sep 12, 2016 - برای رایگان کتاب آموزش علم جفر جامع (علوم خفیه اعداد و حروف ) .... کتاب آموزش علم رمل علم پیشگویی های حضرت دانیال به… کتاب گزیده های درباره علوم غریبه - پایگاه رایگان کتابwww.takbook.com/337.../ -کتاب-گزیده-های-درباره-علوم-غ/translate this pageمختصری در مورد رمل - سحر - تاثیر ستارگان و ... ... کتاب صوتی "غلبه بر افسردگی" اثر " سیما هینگورانی " را از نوار کنید و گوش دهید. ... کتاب علم اعداد _ آموزش علم جفر کتاب علم اعداد _ آموزش علم جفر علم اعداد : از دیر باز در بیشتر سنت ها و فرهنگ ها اعداد و اشکال از تقدس و یا شومی و همچنین کارکردهای خاصی برخوردار ...رمل کبار - کتاب آموزش رمل نوشته علامه سید محمد حسین طباطبایی ... me.ir › دسته بندی › کتاب ها › رمل کبارtranslate this pageکتاب رمل کبار درخصوص موضوعات زیربه گفتگومی پردازد…اشکال ودوایر، است اج زایجه ،است اج ضمایر منسوبات خانه ها، سیرنقطه حکم مطلق مزاج وامتزاج نقطه ...کتاب رمل کبار در باب آموزش علم رمل - فروشگاه فایل و کتاب چیمِنhttps://chimenbooks.com/ s/کتاب-رمل-کبار-باب-آموزش-ع...translate this pageکتاب رمل کبار: علم رمل را می توان از معروف ترین و در عین حال ناشناخته ترین شاخه های علوم غریبه نامید. ... برچسب آموزشی, رمل, علوم غریبه, متافیزیک دسته: آموزشی, فایلهای ویژه سایت, کتب علوم غریبه و متافیزیک, متفرقه, همه کتابها .... کتاب ز له ها ( شناخت علمی پدیده ز له برای ک ن و نوجوانان ) - نویسنده جنیس ون کلیو.کتاب آموزش رمل و روش آن - سایت نایابwww.nayab1.ir › کتاب های نایابtranslate this pageaug 26, 2017 - رمل چیست وچه استفاده هایی از آن می شود؟ رمل به معنای ریگ یا ماسه است. منابع قدیمی درباره این علم میگویند که این علم معجزه ۷ تن از انبیاء عظام به این شرح حضرت آدم،شیث، ادریس، لقمان ، شعیا و ارمیا و دانیال نبی بوده است درباره پیدایش علم رمل و علت مشهور شدن آن به رمل داستانهای زیادی وجود دارد. در برخی از کتابها علم ...طریق الرمل کشوری نوشته ی ارسلان کشوری - رایگان - مرجع ...https://chimenbooks.com/ s/طریق-الرمل-کشوری/translate this pageطریق الرمل کشوری : روش کار در این علم به این صورت است که ابتدا رمال سوال سائل را میپرسد، سپس به نیت سوال او بوسیله قرعه رمل و یا نقطه ریزی ۱۶ شکل از ...کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب حضرت دانیال نبی - فروشگاه فایل و ...https://chimenbooks.com/ s/کتاب-اصول-علم-الرمل-و-اسطر...translate this pageبسته آموزشی پژوهشی علوم غریبه و متافیزیک. فهرست مطالب کتاب: کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب. تطبیق اشکال رمل با حروف و اعداد. تطبیق اشکال رمل با عناصر اربعه ... کتاب مجرباب ابن سینا-گردآوری حسین نمینی; کتاب آشنایی با علوم غریبه نوشته محمد نیکنام عربشاهی; مجموعه آموزش کامل علم جفر شامل ۷ کتاب; پکیج کتب ...آموزش علم رمل علم پیشگویی های حضرت دانیال به صورت آسان و جامع ...forum.p30world.com › علم و آموزش › علوم انسانیtranslate this pagejul 17, 2007 - کتاب کفایت الرمل ویرایش شد! کتاب کفایت الرمل در زمینه علم رمل به حجم 2.1 مگا بایت http://linker.persiangig.com/raml.pdf http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/f7/raml.jpg. رایگان کتاب آموزش علم رمل ع تلگرامteleagram.org/ +رایگان+کتاب+آموزش+علم+رملtranslate this page1 day ago - скачать تست جامع ادبیات فارسی کنکور apk 1.2 для андроид - другое скачать бесплатно. رایگان کتاب آموزش علم رمل скачать [آموزش ] تلگرام(ضد -افزایش ...کتاب آموزش رمل - رزبلاگesmailis.rozblog.com/post/71/کتاب-آموزش-رمل translate this pageaug 7, 2017 - کتاب آموزش رمل رایگان کتاب آموزش رمل بایگانی · کتب علوم غریبهانلود کتاب احکام الرمل قیمت: 4100 تومان مشخصات کتاب: نام کتاب: احکام الرمل نام یسنده: نامشخص تعداد صفحات: 224 فرمت کتاب: pdf ع خطوط …ages for کتاب آموزش رمل مجانی کتاب آموزش رمل بایگانی · کتب علوم غریبهانلود… کتاب های قدیمی دعا جفر اسطرلاب رمل علوم غریبه شبکه اشتراکی ...https://chipiing.ir/item/.../ -کتاب-های-قدیمی-دعا-جفر-اسطرلاب-...translate this page کتاب ارزشمند دعا و علوم غریبه کنزالحسینی در ۳ جلد برچسب های محصول ید کتاب کنزالحسینی, ید کتاب های… ادامه مطلب » · ::کتاب و رسانه. 8000 تومان. shahbazi. اطلاعات تماس. با عضویت در کانال تلگرام چی پینگ، از آ ین مقالات آموزشی، معرفی کتابها، معرفی نرم افزارها، کدهای تخفیف و غیره بهره مند شوید همچنین تیم ... رایگان کتاب های علوم غریبه - ف یاب گل ارwww.galexar.com/علوم-غزیبه/translate this page۶-اسرار رمل، نادر الرمل ،کتاب جامع آموزش کلیات رمل. این کتاب شامل آموزش اعداد ،جداول و اشکال و چگونگی بهره مند شدن از علم رملمیباشد ،این کتاب خطی و مشتمل بر ۷۶ صفحه میباشد ... کتاب آموزش جامع رمل جامع با توضیحات روان و ساده - کتاب چشم ...9pr.ir/ s/ -کتاب-آموزش-جامع-رمل-جامع-با-توضی/translate this page کتاب آموزش جامع رمل جامع و توضیحات روان. کتاب آموزش جامع رمل: علم رمل از معجزات حضرت دانیال نبی علیه السلام است و نیز حضرت المومنین علیه السلام از این علم بهره مند بودند. واین علم بر پایهء اعداد وعناصر اربعه است وتا حدودی میتوان از اینده با خبر شدالبته به توسط این علم . وبیشتر بر مبنای سیرخط ونقطه است رمل ... کتاب اسطرلاب - کتاب رایگان کتاب رمان ...www.irebooks.com/tag/ -کتاب-اسطرلابtranslate this page نسخه جدید اپلیکیشن کتابخانه امید ایران با امکان مستقیم و مطالعه کتابها و بدون نمایش تبلیغات ، برای موبایل و تبلت های اندروید (6498); کانال وب سایت کتابخانه امید ایران در تلگرام افتتاح شد - برای دریافت کتابهای جدید و کتابهای ویژه کانال با ما همراه باشید. (2476); ضمن تبریک سال نو ،جهت تسهیل در و مطالعه ... کتابهای pdf کمیاب علوم غریبه باستان شناسی درباره گنج و دفینهganj.filekar.ir/ %20کتابهای%20علوم%20غریبه%20باستان%...translate this pageکلمات کلیدی: نسخه کامل کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه- کتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه- نسخه کاملکتاب کلیدهای اسرار جلد 1 شاخه علوم غریبه (طالع بینی ابجدی ، علوم غریبه و درمان های معنوی)- کتاب کلید اسرار علوم غریبه- کتاب دعاهای شفابخش - کتاب آموزش رمل و دعانویسی-آموزش ...you've visited this page 2 times. last visit: 9/12/17علوم غریبه - متافیزیک - رایگان کتابyasbooks.com/article-topic-40 translate this pageمقالات اموزشی cpanel مقالات اموزشی directadmin مقالات اموزشی پلسک plesk مقالات اموزشی kloxo or lxadmin مقالاتاموزشی hypervm مقالات اموزشی vmware esxi مقالات اموزشی centos مقالات اموزشی windowse مقالات اموزشی شبکه های ویندوزی ... رایگان کتاب اصول علم رمل و اسطرلاب - هفت گردونwww.7gardoon.com/googleresult- +رایگان+کتاب+اصول+علم...translate this pageقبولی در مقطع کارشناسی ارشد , ی, وک بابسته های آموزشی سنجش و دانش و تبدیل پایان نامه به کتاب ویژه رزومه ی برای مشاوره رایگان عدد 7 را به 20006126 ارسال کنید. تلفن تماس : 09120386945-چاپ-سنجش و دانش-چاپ کتاب ... email: [email protected] شهر : تهران. 2. چاپ کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب پنجشنبه، ... -رایگان-کتاب-آموزش-علم-رمل - adpinhttps://adpin.ir/fa/ -رایگان-کتاب-آموزش-علم-رملtranslate this page pdf آموزش رمل رایگان kelidfa کتاب گنجدفینه باستان شناسی آثار علائمنشانه رایگان کتاب کفایت الرمل رایگان کاملترین مجموعه کتاب علوم غریبه گنجدفینه پیگیری پلاک ماشین صفرکیلومتر نقش بالاق ترکمن جدید keypedia تزیین لوله های روکار keypedia شماره مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تمام ...طلسمات جادو و سحر کتاب های علوم غریبه - مطالب ابر مجموعه کتاب های ...rawy.mihanblog.com/post/tag/مجموعه+کتاب+های+علوم+غریبهtranslate this pagesep 2, 2011 - برچسب ها: دعانویسی، دعانویس، علوم غریبه، آموزش علوم غریبه، کتاب علوم غریبه، کتاب علوم غریبه، عرفان و علوم غریبه، کتاب های علوم غریبه، کتابهای علوم غریبه، کتاب های علوم غریبه، کتابهای علوم غریبه، آموزش علم رمل، آموزشعلم جفر، دعای زبان بند، طلسم زبان بند، طلسم، طلسم محبت، طلسمات، ... کتب علوم غریبه و نایاب رایگان - google siteshttps://sites.google.com/site/mssadravala09122439615translate this pageلینک اصلی رایگان کتب علوم غریبه کتب علوم غریبه و نایاب کاملا رایگان شما می توانید 52 کتاب خطی را که با زحمت جمع آوری شده را نمایید فقط در صورت رضایت از مطالب می توانید جهت کمک به پبشرفت سایت هدایا خود را به شماره کارت 5892/1010/0091/4842 بنام محمد قربانی واریز نمایید . در ضمن جهت دریافت درمان هر ..." ابو تراب "سردری"»سردرود « - نرم افزارهای مورد نیاز...کتاب حیله المتقین ...shakerali. /post/8022translate this page" ابو تراب "سردری"»سردرود « - نرم افزارهای مورد نیاز...کتاب حیله المتقین نوشته علامه محمد باقر مجلسی ره کتاب - این وبسایت به هیچ سازمان و ... وابسته نبوده و مستقل می باشد. - " ابو تراب "سردری"»سردرود «خزائن الاسرار - کتب علوم غریبه - گنجی - ماوراء - علمیbooknayab. /?p=2translate this pageآموزش نومرولوژی. 900 صفحه. رایگان کتاب آموزش نومرولوژی. سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده ناصحیح از مطالب سایت را بر عهده نمی گیرد. موضوعات مرتبط: علوم غریبه ، علمی ، رایگان. تاریخ : نویسنده : رضا نظر بدهید ...نشانه خوک در گنج ی و دفینه ی - کتاب چشم طلایی میراث ...dafaayens.ir/1395/08translate this pageoct 24, 2016 - برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به. پکیج گنج ی و دفینه ی سرزمین زرین(شامل 30 کتاب،صدها ع ،نرم افزار و غیره). مراجعه کنید. پکیچ آموزش گنج ی سرزمین زرین اولین و کاملترین اثر منحصر به فرد در ایران است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یک جا دارد. برای این ...کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب - فروشگاه پویا فایلpooyafile.ir/ s/4878/translate this pageکتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب. @ketabsabzzاصول علم رمل و اسطرلاب_000001. نوع : pdf. نوع نگارش : فارسی. تعداد صفحات : ۱۳۲. تعداد جلد : ۱. موضوعات : علم رمل. برچسب ها : ید اینترنیت کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب, کتاب اصول علم الرمل و اسطرلاب. مطالب مرتبط. pdf کتاب سرخاب الرمل شیخ بهایی; pdf کتاب منبع اصول ...[share_ebook] کتاب انوار الرمل فارسی آموزش کامل رمل و اسطرلابiranimag.ir/detail/901688/article/4translate this page free ebook:[share_ebook] کتاب انوار الرمل فارسی آموزش کامل رمل و اسطرلاب- shamanism occult esoteric old hidden sciences . - کتاب انوار الرمل فارسی - ١۶ بهمن ١٣٩۶ - ٠٢:۴٧:۵٢.ارزانکده کتابema.4kia.ir/translate this page کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خ ر همراه. محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خ ر 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فایده اول خوشنویسی: که روحی و درونی است ٬رویت خط زیبا موجب بهجت روحی و حظ معنوی می شود و البته بهره معنوی خوشنویس مضاعف و مبتدا است و آثار ... کتاب اصول علم رمل و اسطرلاب $ - avaxnetwww.avaxnet.com/thread-170211 translate this pagejan 8, 2017 - 1 postاصول علم رمل و اسطرلاب منسوب ب دانیال نبی(ع) حسین نمینی کتاب زیر درباره دو علم رمل و اسطرلاب بحث میکند.نخست گذری دارد بر تاریخچه علم رمل.سپس ب تشریح این علم میپردازد.مواردی همچون اشکال رمل،تطبیق اشکال آن با حروف و اعداد،تطبیق اشکال رمل با عناصر اربعه،اشکال سعد و اشکال نحس،رمل برای ...کتابهای متافیزیک و علوم غریبه - انجمن هیپنوتیزم کابوکkabook.ir/eshop/metaphysical-bookstranslate this pageاگر هر کدام از کتابهای این فروشگاه را در اینترنت زیر قیمت این فروشگاه معرفی کنید (به شرط فعال بودن آن فروشگاه ) کتاب مربوطه به بخش رایگان منتقل خواهد شد ... قواعد است اج مجهولات به طریق مختلف از طریق علم رمل روشهای توضیح اشکال (لحیان، حمره، نصره الخارجه، بیاض، قبض الخارج، عتبه الخارجه، انکیس، عقله، و اما قبض ... کتاب رمل های تشنه: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی - جعفر ربیعی ...https://www.ketabrah.ir › انقلاب و دفاع مقدسtranslate this pageکتاب رمل های تشنه: خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی اثر جعفر ربیعی را از کتابراه کنید و از کتابخوانی لذت ببرید.سایت کتاب کمیاب کتاب های کمیاب و نایاب علوم غریبه و دعا ...bookkamyab.ir/translate this pageسایت کتاب کمیاب · تماس با ما · سبد خــرید · نرم افزار های مورد نیاز · فروش مجموعه کتاب علوم غریبه بر روی dvd · آموزش علوم غریبه · طلسمات رایگان · درخواست کتاب · صفحه اصلی ...ترسناک ترین - کتابهای نایاب علوم غریبه،جفر و رملsetarederakhshan1369. /post/676translate this pageسلام و عرض ادب دوستان عزیز در این پست میخوام لینک حدود 120 کتاب نایاب مربوط به علوم غریبه و علم جف و رمل رو بزارم که حجم کلی اونها چیزی در حدود 2 گیگ ... شیخ بهایی کتاب الکترونیک خوداموز در علوم غریبه - ابوعلی سینا کتاب الکترونیک رساله کنوز المعز مین (خود آموز و آموزش فن علوم غریبه) کتاب نقش ...علوم غریبه ، اموزش دعا نویسی و طلسم محبتoloom-gharibe.ir/occult-sciences-education-and-spell-love/translate this pageaug 17, 2016 - کتاب خطی علوم غریبه کتاب خطی قدیمی کتاب خطیب کعبه کتاب خطی اسرار نظامی کتاب خطی طلسم کتاب خطی دعا کتابخطی کتاب خطی دعا نویسی کتاب خطی فروشی کتاب خط. pdf آموزش رمل رایگانkelidfa.ir/ %20pdf%20آموزش%20رمل%20رایگان/tag-10004165/translate this pageآموزش برون فکنی · برون فکنی در 30 روز · کتاب برون فکنی در 30 روز · آموزش طی الارض · آموزش رمل · برون فکنی · آموزشبرونفکنی · آموزش برون فکنی · اموزش برون فکنی · برون فکنی · آموزش علم جفر · اموزش علم جفر · رایگان آموزش جفر جامع ·اموزش رمل اسطرلاب · کتاب عروج انسان · برون فکنی در 30 روز · کتاب برون فکنی ... کتاب رمل کبیر - انوار الرمل - رایگان کتاب آموزش رمل - لینکچهlinkcheh.com/1989409/24translate this page کتاب مقاصد ... آمورزش کامل علم رمل,کفایت ... کتاب انوار ... رایگان ... - رایگان کتاب آموزش رملبایگانی ها رایگان کتاب آموزش رمل - مطلب سراmatlab-sara.xyz/tag/ -رایگان-کتاب-آموزش-رمل/translate this pagejul 30, 2017 - رمل ساده آموزش رمل به زبان ساده آ رمل ساده خطی رمل ساده تصویری. آموزش رمل به زبان ساده آ رمل ساده خطیرمل ساده رمل ساده رمل ساده آموزش رمل ساده به زبان ساده برای مبتدی ها وعلاقه مندان به رمالی و رمل ساده نویسی رمل ساده... دنبال ...اوقات شرعی به افق ا - کتابcitar.ir/دانش-خط-و-نقطه-و-یا-همان-علم-رمــــل/translate this pagejan 3, 2016 - خانه » آموزش » دانش خط و نقطه و یا همان علم رمــــل ... دانش شریف رمل ، شامل مجموعه تصاویر ۱۶ گانهای هستند که ترکیبات چهار عنصر را در جایگشتهای مختلف مطرح میسازد ... با استفاده کلید اسماء الهی در دانش شریف رمل ، کشف اسرار الهی و سفر به ناشناخته ها و ماورای عالم ماده چقدر هیجان انگیز و شگفتی آفرین است. متأسفانه ...کتب علوم غریبه - معلم آنلاینwww.moalemonline.ir/index.php/.../51-1390-11-26-12-03-14translate this pa ar 14, 2012 - عنوان مطلب, بازدیدها. 1, کتاب چهل ختم, 4198. 2, پیشگویان بزرگ تاریخ, 1834. 3, مقاله ای در مورد علوم غریبه, 2967. 4, بررسی پیشگویی های نوستراداموس, 1935. 5, مقاله ای در مورد جادو و اثرات آن, 3617. 6, ارتباط با ارواح, 1971. 7, دنیای متا فیزیک و ارواح, 2035. 8, آشنایی با حروف ابجد, 3000. 9, ادعیه مجرب برای باز شدن ... کتاب آموزش گـــــام به گــــام عــــلـــوم غــــریبه(آداب دعــــانویسی و ...www.pay .ir/ s/amozesh-gambegam-olome-ghari...translate this pa ay 11, 2016 - این کتاب از کاملترین کتابهای علوم غریبه در زمینه آداب دعا نویسی و احضارات می باشد. قابل توجه انی که علاقه مند به دعانویسی هستند ,در این کتاب مطالبی عنوان شده که در هیچ یک از کتب علوم غریبه بیان نشده و نویسنده این کتاب بعد از سالها تحقیق و تجربه از اساتید بزرگ ایران توانسته این مطالب ارزشمند را جمع ... کتاب خود آموز و آموزش فن علوم غریبه - کتابناکketabnak.com › دانش و فناوری › ماوراء الطبیعهtranslate this pagesep 16, 2010 - بزرگوار نیست و مرحوم جلال الدین همائی در مقدمه ای طولانی بر شرح و حواشی این کتاب به آن اشاره کرده است، به هر حال محتویات این کتاب برای انی که با زبان عربی آشنا نیستند و ادبیات علوم جفر و رمل و اسطلاب را نمی دانند، قابل درک نیست، هرچند نام این کتاب «خود آموز و آموزش فن علوم غریبه» است و باید آنطور ... کتاب اسرار قاسمی مصور نسخه فارسی :: رایگان کتاب اسرار ...secrets-ghasemi.blog.ir/.../ -کتاب-اسرار-قاسمی-مصور-نسخه-ف...translate this pa ar 12, 2017 - کتاب اسرار قاسمی مصور, کتاب دعا نویسی,آموزش دعا نویسی,آموزش احضار جن,آموزش احضار ارواح,طلسم,آموزش جادو,آموزش طلسم,دعای جلب محبت,دعای حاجت. ... در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعانویسی و علوم غریبه دعای بخت گشایی دختران گشایش کار دیگر دعاهای علم رمل و علم جفر و علوم غریبه را ...کتاب آموزش جفر 15 سطری تضمینی - فروش کتاب های جفر مستحصله رمل ...www.jafrbook1.loxblog.com/pages/2translate this pageفروش کتاب های جفر مستحصله رمل نجوم - کتب آموزش جفر.رمل.مستحصله.نجوم - فروش کتاب های جفر مستحصله رمل نجوم. ... فهرستکتاب رو میتونیداز لینک زیر کنید .... جفر و رمل و نجوم. مستحصله جزوات آموزش جفر. 1-کتاب جامع آموزش علم اوفاق.الواح.طلسمات.توی اوفاق 2-کتاب است اج ذکر و آیه شخصی برای رفع مشکلات افراد. کتاب علوم غریبه pdf – ید فروش قیمتprices.3eke.ir/tag/ -کتاب-علوم-غریبه-pdf/translate this pageaug 2, 2016 - معتبرترین فروشگاه اینترنتی و ید پستی. بزرگترین فروشگاه اینترنتی ،فروشگاه اینترنتی با لینک ید پستی ،فروش ساعت های … آموزش رمل و کتابهای علوم رمل, کتاب و ید اینترنتی کتابهای رمل.کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر pdf : کاملترین کتاب ...great-damad-1-10. -questions-free.ir/.../کتاب+خودآموز+عل...translate this pagejan 28, 2017 - کتب علوم غریبه و نایاب رایگان. search this site. home دو نسخه خطی بسیار قدیمی · دو چوب و یک سنگ · رساله ای در علم کیمیا · رساله ذهبیه · رمل رموز. کتاب خودآموز در علوم و فنون غریبه میرداماد کبیر - سایت کتاب کمیاب کتابخودآموز در علوم و فنون غریبه میرداماد کبیر, کتاب دعا نویسی,آموزش دعا ...آموزش علم (رمل) مقدماتی تا پیشرفته + - کتاب و جزوهhttps://book.gooqle.me/ /356translate this pageرتبه ی 4 از 5.0 ✅ جهت آموزش علم (رمل) مقدماتی تا پیشرفته اینجا کلیک کنید. آموزش رمل , رمل , علوم غریبه. رایگان کتاب آموزش گام به گام علوم غریبه - هفیانdldarsi.hefyan.ir/.../485- -the-free-step-by-step-tutorial-sci...translate this pagedec 7, 2017 - 29 کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل یا همان نادرالرمل بهترین کتاب برای یادگیری علم رمل است این کتاب به دستان قوی شیخ عبدالله معین نگاشته شده است و ... 28 کتاب آموزش گام به گام بورس کتابناک ketabnakcom رسته ها علوم اجتماعی اقتصاد و مدیریت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه ش واژه بورس از نام خانوادگی ... کتاب کفایت رمل pdf – فورکیا؛ پاو وینت4kia.blogia.ir/ -کتاب-کفایت-رمل-pdf/translate this pagedec 12, 2017 - ... جزوه «مسجد و پایگاه به وسعت یک محله»؛ میثم مهدیار (جامعه شناس) (مناسب برای فعالان فرهنگی تربیتی) · اقدام پژوهی مدیرچگونه توانستم شادی را برجسم وروح دانش آموزان و معلمین حاکم نمایم؟ فایل کتاب جزوه «راه اینجاست»؛ مجموعه مقالات کلیدی وحید جلیلی · اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه توانستم با ...نرم افزار رایگان رمل - دلتا گیگhttps://deltagig.ir/fa/نرم_افزار_رایگان_رمل - translate this pagethis site may harm your computer. کتاب رمل agahiaa pdf آموزش رمل رایگان kelidfa pdf آموزش رمل رایگان agahijur آموزش کامل رمل کتاب رمل کبیر www tahafi نجوم جفر رمل طب سنتی علوم شناختی رایگان نرم افزار جفر رمل برای اندروید اتولاین با کتاببیاض جفر رمل علوم غریبه رایگان کتاب انوار رمل علوم غریبه آموزش حروف ...[pdf]آموزشی ی رساله 2 - khamenei.irs15.khamenei.ir/ndata/news/27128/resale-amouzeshi2.pdfشایان ذکر است که دفتر استفتائات معظّمٌ له این رساله آموزشی را مورد تأیید و عمل به آن را. مجزی اعالم نموده اند. از تمامی عزیزانی که ما را در تهیّه ... در متن کتاب منظور از )ج( جزوه درس خارج فقه مق. ام معظم ی)دام ظلًًٌه العالی( می باشد. ...... و رمل نیز از علوم انبیاء و منسوب به حضرت دانیال نبی )ع( است. اما برخی بزرگان و مؤمنان نیز دارای ایان علام.اخبار > آموزش عروض به زبان سادهtabligh.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=40&pageid...translate this pa ay 27, 2012 - رمل در لغت حصیر بافتن است و این بحر را بدان جهت رمل خوانده اند که پنداری ارکان آن درهم بافته است. اصل این بحر فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن «بحر رمل مثمن سالم» می باشد و دارای چهارده زحاف است، که تنها به شرح موارد ذکر شده در کتاب می پردازیم: 1-1: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: رمل مثمن محذوف(=مقصور).آموزش اوزان عروضی شعر پارسی دفتر اشعار من - سیمین ساقdaftaresher.ir/peot-of/.../آموزش-عروض-و-قافیه-شعر-پارسی translate this pagejun 28, 2012 - کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم و کتابهای ..... رمل در لغت به معنی بافتن حصیر است و در اصطلاح عروض به بحری گفته می شود که از تکرار جزء "فاعلاتن" پدید می آید. .... خانلری در کتاب "وزن شعر فارسی" می گوید : " گفتار عبارت است از یک سلسله ارتعاشات صوتی متوالی که پیاپی به گوش شنونده می رسد.
رایگان کتاب pdf آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و ...2agoo.com › کتاب آموزش علم جفرtranslate this pagenov 11, 2016 - در این پست از سایت antique-book-treasure.ir رایگان کتاب pdf آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم را برای شما عزیزان قرار دادیم . کتاب کامل به بزان فارسی درمورد آموزش جفر و علم جفر را هم اکنون به رایگان میتونید از سایت ما کرده و مطالعه کنید . جَفر یا علم الحروف، از علوم خفیه است و به ... رایگان کتاب آموزش گام به گام ویندوز 10 نامیا namia .ir/ -کتاب-آموزش-ویندوز-10/translate this pageapr 10, 2017 - کتاب آموزش ویندوز ۱۰ از یک روش محاوره ای و غیر فنی گام به گام برای معرفی مهارت های مقدماتی ویندوز ۱۰ استفاده می کند که شما برای دسترسی و استفاده از برنامه های کامپیوتری نیاز خواهید داشت. دستورالعمل روشن، آموزش هایی که دنبال کرن آن ها آسان است، با ع های مصور، گرافیک و چاپ روی صفحه نمایش، شما را از طریق ...آموزش علم اوفاق به زبان ساده - linksmarkethttps://linksmarket.ir/fa/آموزش_علم_اوفاق_به_زبان_سادهtranslate this pageآموزش علم رمل به زبان ساده تشخیص علم رمل خودمونی کتاب آموزش علم جفر به زبان ساده رایگان کتاب آموزش کامل جفرحروفاعداد علم جفر علم فردا تکنولوژی به زبان ساده آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفرتبدیل حروف به اعداد آرشیو کتاب علوم غریبه پایگاه رایگان کتاب آموزش فلسفه به زبان ساده مستحصله چیست آموزش کامل علم ...bard 21 کتاب آموزش جادوگریbardehayeman.xyz/ khmoy/.../ -کتاب-آموزش-جادوگری translate this pageبایگانی ها رایگان کتاب pdf آموزش جادوگری و جادو و جنبل - گنج. کلاسهای آموزش. اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ جن و موکل و ارواح, طلسم جادو سحر در گنج ی و دفینه ی , علوم غریبه و متافیزیک, فروش مجموعه کتابهای علوم غریبه و دعانویسی · کلاسهای آموزش جادو و جنبل وردخوانی و رمل تا طلسم ها و تعبیر خواب و سرکتاب. این پست به دستور ... رایگان کتاب آموزش علم رمل - کیونماhttps://qnama.ir/channel/ _رایگان_کتاب_آموزش_علم_رملtranslate this pageتحقیقات tak s2a تمام کارهایتان را به این بسپارید شماره مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تزیین لوله های روکار keypedia نقش بالاق ترکمن جدید keypedia پیگیری پلاک ماشین صفرکیلومتر رایگان کاملترین مجموعه کتاب علوم غریبه گنج دفینه رایگان کتابکفایت الرمل رایگان کتاب آموزش علم رمل. 28 اسفند ... کتاب علوم غریبه shahrebozorg.ir/بخش.../ -کتب-مذهبی-و-علوم-غریبهtranslate this page ید و . تعویذات عملیه. قیمت : 1500 تومان. توضیحات · ید و . سر المستتر. قیمت : 2000 تومان. توضیحات · ید و . سر الاسرار. قیمت : 2000 تومان. توضیحات · ید و . صمور هندی کنز الذهب. قیمت : 1500 تومان. توضیحات · ید و . رملکبار. قیمت : 2000 تومان. توضیحات · ید و . اصول علم رمل و اسطرلاب. رایگان کتاب آموزش علم رمل - آی-ویدئوhttps://i-video.ir/channel/ -رایگان-کتاب-آموزش-علم-رملtranslate this pageآی-ویدئو. رایگان کتاب آموزش علم رمل. آی-ویدئو. ویدئو. [ رایگان کتاب آموزش علم رمل ]. ویدئو های جدید · طرز تهیه سبزه لبو · ع کاریکاتور وس · تصاویر پاشیدن آب · اهنگ ترکیه این سنیز یالان یالان · گالری ع های · تلگرام اهورا مسنجر · زیرنویس کره ای گل های یخ زده · ساعت سعد روز پنج شنبه رجب کدام است. کتاب رمل رهنما - فروشگاه آذین فایلazinfile.ir/کتاب-رمل-رهنما/translate this pagenov 15, 2017 - کتاب آموزش جامع رمل جامع با توضیحات روان و ساده – … ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ – رایگان کتاب آموزش رمل بایگانی · کتب علوم غریبه کتاب جفر . …… جفر و رمل و نجوم مستحصلهجزوات آموزش جفر و مستحصله رهنما … فروش کتب ، جزوات و دوره های آموزشی جفر و رمل و علوم غریبه ی … ۴ اسفند ۱۳۹۵ – فروش ... تیتراژ پایانی ا اجی های ۳ + متن آهنگ - فارس نویسwww.farsnevis.ir › سرگرمی › موزیک و آهنگ پیشوازtranslate this pageتو چه می دانی که رمل و ماسه چیست. بین ابروها رد قناسه چیست. تو چه می دانی سقوط “پاوه” را. “عاصمی” را “باکری” را “کاوه” را. هیچ می دانی”مریوان” چیست؟ هان! هیچ می دانی که “چمران” کیست؟ هان! هیچ می دانی سر جداست؟ هیچ می دانی “دو عیجی” در کجاست؟ این صدای بوستانی پ ر است. این زبان سرخ نسلی بی سر است. با همان هایم که در دین غش ...[share_ebook] کتاب انوار الرمل فارسی آموزش کامل رمل و اسطرلاب ...https://ebookee.org/-shamanism-occult-esoteric-old-hidden-sciences-_156802 feb 6, 2008 - free ebook:[share_ebook] کتاب انوار الرمل فارسی آموزش کامل رمل و اسطرلاب- shamanism occult esoteric old hidden sciences ... - free epub, mobi, pdf ebooks , ebook s . رایگان کتاب آموزش علم رمل - bandwebhttps://bandweb.ir/fa/ _رایگان_کتاب_آموزش_علم_رمل - translate this pagethis site may harm your computer. رایگان کتاب دیجیتالی انوار الرمل آموزش علم رمل رایگان کت در باب علم رمل رمل آموزش علم رمل pdf آموزش رملرایگان kelidfa کتاب رمل agahiaa همه چیهر جا کتابهای علم رمل کتب علم جفر کتاب رمل کبیر کتابسراج الرمل آموزش علم رمل جداول بادباران کتاب رمل کبیر azadieshghh ... رایگان کتاب جهان الرمل - royallpack - رویال پک خاص!https://royallpack.ir/fa/ _رایگان_کتاب_جهان_الرملtranslate this page کتاب جهان الرمل شاه ملا مجم مشهور به شاه ملا رایگان کتاب کفایت الرمل کتاب طریق الرمل کشوری در علوم غریبه علمرمل طریق الرمل کشوری نوشته ارسلان ... فایل های ی share ebook کتاب انوار الرمل فارسی آموزش کامل رمل سایت کتابکمیاب کتاب های کمیاب جهان علوم - رایگان کتاب جهان الرمل. کتاب رایگان pdf بدون سانسور - رایگان بدون سانسور0l0l0n.ir/ -کتاب-رایگان-pdf-بدون-سانسور/translate this pagejul 21, 2017 - معرفی مجموعه کتاب های و به دلایلی چند چگونه درباره چیزهای عجیب بین یم از بیشتر کتابهای طراحی شده برایآموزش چگونگی تمیز دادن علم خوب از بد این مجموعه مستند به زندگی پنهانی روی آورد بلکه حتی کمونیست های پیرو استالین نیز خواندن اینکتاب را ممنوع د و پیروانشان حتی از دست زدن به این کتاب هم ... کتاب رایگان انواع حروف علم جفر - keypediahttps://keypedia.ir/fa/ _کتاب_رایگان_انواع_حروف_علم_جفر - translate this pagethis site may harm your computer. رایگان کتاب آموزش کامل جفرحروفاعداد علم جفر رایگان کتاب pdf آموزش جفر جامع علم جفر پی بردن به رایگان کتاب آموزش کامل جفرحروف علم جفر یا ... نجوم جفر رمل طب سنتی علوم شناختی سارا امیدوار کتاب جفر جامع حساب جفر hjafr سایت رسمی نرم افزار حساب جفر - کتاب رایگان انواع حروف علم جفر. رایگان pdf کتاب علوم غریبه بیاضhttps://kalamedan.ir/.../ _رایگان_pdf_کتاب_علوم_غریبه_بیا... - translate this pagethis site may harm your computer. کتاب بیاض علوم غریبهطلسمات طلسم محبت میان کتاب pdf جفررمل بیاض علوم غریبه شرح حروف کتاب بیاض جفر رملعلوم غریبه کتاب علوم غریبه pdf usofts کتاب ناشناخته ها علوم غریبه رایگان کتاب فرشتگان خداوند بایگانی · کتب علوم غریبه پی دی اف آموزش علم جفر کتاب ترسناک ...si 20 رایگان کتاب آموزش دعا نویسیsirasad.xyz/otuiuei/.../ رایگان-کتاب-آموزش-دعا-نویسی translate this pageدر این پست از سایت treasure-book.ir کتاب آموزش تعویذ نویسی,شرایط نوشتن دعا و تعویذ,کتاب pdf درباره تعویذ را برای شما عزیزان و علاقه مندان به علوم غریبه و .... آموزش جفر آموزش دعانویسی آموزش رمل آموزش علوم جفر و رمل آموزش علوم غریبه آموزشوردخوانی رایگان و ویدیو کلیپ آموزشی علوم غریبه و رمل و جفر و طلسم ...
تحقیق تاریخی آماده و کامل با موضوع "دلایل حمله مغول ها به ایران و جهان و پیامدهای آن"

تحقیق تاریخی آماده و کامل با موضوع "دلایل حمله مغول ها به ایران و جهان و پیامدهای آن" ادامه و
برنامه ریزی احتیاجات مواد

برنامه ریزی احتیاجات مواد پروژه قابل ویرایش ی صنایع و مدیریت صنعتی برای مقطع کارشناسی با عنوان: برنامه ریزی احتیاجات مواد (mrp) فرمت:word تعداد صفحه:230 مقاله درآمد های ت

مقاله درآمد های ت مقاله درآمد های ت درآمد مهمترین بخش از دریافتی های ت در استان ها می باشد.دریافتی های ت شامل بخش های زیر می باشد :1- درآمد 2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض) درآمدهای ت: آن بخش از داد و ستدهای بخش تی است که ارزش خالص را افزیش میدهد و عبارتست از کلیه درآمدهای ما مقاله طراحی c.n.c قابل کنترل با p.c – ی برق

مقاله طراحی c.n.c قابل کنترل با p.c – ی برق مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته

مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته مجموعه کامل نت موسیقی متن های برتر جهان تنظیم شده برای پیانو از سری essential film themes در یک بسته وی مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران پیشگفتاربکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصههای مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و با فایل فلش تبلت چینی p2000 v212

فایل فلش تبلت چینی p2000 v212 رام تبلت چینی با شماره فنی :p6572-bb-v2.2 p2000 v212 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنیp2000 v212 را که دارای cpu mt6572 می باشد را فلش نمایید. این رام کاملا تست شده و برای 212کاملا بدون مشکل تاچ و تصویر می باشد. دقت کنید که برای فلش تبلتهای p2000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوانید. پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل

پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:92 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مواد منفجره مصرفی در معادن1-1- مقدمه 11-2- باروت 21-3- آنفو (anfo) 31-4- آنفوی مقاوم درمقابل آب (akvanol) 41-5- آنفوی سنگین (heavu anfo) 51-6- مواد منفجره ژله ای (slurry) 51-7- مواد منفجره امولسیون (emulsion) 61-7-1- امولیت (emulite) 81-8- امولان (emulan) 81-9- دینامیت (dynamite) 9فصل دوم: عوامل انفجاری 2-1- مقدمه 102-2- فتیله اطمینان (safety fuse) 102-2-1- آتشکاری با فتیله اطمینان و چاشنی 112-2-2- مزایا و معایب فتیله اطمینان 112-2-2-1- مزایا 112-2-2-2- معایب 122-3- فتیله انفجاری (detonating cord) 122-3-1- مزایا و معایب فتیله انفجاری 132-3-1-1- مزایا 142-3-1-2- معایب 142-4- چاشنی برقی 142-4-1- مزایا و معایب آتشباری برقی 152-4-1-1- مزایا 152-4-1-2- معایب 162-5- سیستم هرکودت (چاشنی گازی) 162-5-1- مزایا و معایب سیستم هرکودت 172-5-1-1- مزایا 172-5-1-2- معایب 172-6- سیستم نانل 182-6-1- مزایای سیستم نانل 182-7- پرایمر 192-8- بوستر 192-9- تأخیر و نقش آن در پارامترهای انفجار و دشدگی سنگها 20فصل سو 22 - تحقیق عد سازمانی

22 - تحقیق عد سازمانی مقاله راه شش سیگما

مقاله راه شش سیگما مقاله راه شش سیگما پیشگفتار : این تحقیق قصد دارد به ان ب و کاری – اعم از مدیران عامل و ناظران – کمک کند تا بتواند از قدرت شش سیگما که توانسته است اکثر کمپانی های قدرتمند و موفق جهان را دگرگون نماید بهره ببرند. اقدامات شش سیگمایی می توانند باعث صرفه جویی های میلیاردها دلاری شوند، سرعت را به شدت افزایش دهند و روابط سورس برنامه تبدیل وب سایت شمابه نرم افزار اندرویدی

سورس برنامه تبدیل وب سایت شمابه نرم افزار اندرویدی توسعه نرم افزار آندروید برای شما کار آسانی می باشد. در هر صورت شما نیاز دارید که مهارت زیادی به دست آورید و یا استخدام جایی شوید و یا با استفاده از ایده های خود درآمد ب کنید. در اینجا این سورس یکی از پیشرفته ترین سورس webview برنامه با اطلاع رسانی می باشد. آیا شما صاحب یک سایت یا وبلاگ هستید؟ پس از آن یک برنامه اندروید برای حفظ کاربران همیشگی خود نیاز دارید تا همیشه به موقع برانی آن ها اطلاع رسانی کنید. بدون نیاز به برنامه نویسی فقط کد خود را وارد اکلیپس کنید و ویرایش کنید و فایل apk آن را در مارکت ها منتشر کنید. سرد … است، نه! پیش نیاز ها: کامپیوتر با ویندوز با اندروید استودیو یا اکلیپس موبایل و وب سایت/وبلاگ یک دستگاه آندروید یا avd برای تست نرم افزار ویژگی ها: ساده و مستقیم: فقط url پایگاه وب سایت خو را در برنامه بنویسید. بدون نیاز به برنامه نویسی: بدون نوشتن کد در هر مرحله، اما دانش پایه اولیه مورد نیاز است. اطلاع رسانی: نگه داشتن کاربران ثبت نام شده و برای آن ها همیشه به موقع اطلاع رسانی کنید. صفحه نمایش: صفحه نمایش طوری طراحی شده است که با اولین راه انداز مقاله فعالیتهای اقتصادی در

مقاله فعالیتهای اقتصادی در مقاله فعالیتهای اقتصادی در اهمیت فعالیت اقتصادی در در این مقاله بحثی پیرامون فعالیتهای اقتصادی در شکل می گیرد که بطور کامل به بررسی و نقش خانواده و تأثیر آن برروند فعالیتهای اقتصادی می پردازیم:خانواده به عنوان نهادی ترین عضو جامعه کانون پرورش انسانهایی است که مب توانند در اقتصاد و فعالیتهای اق پایان نامه اجرای اسکلت بتنی

پایان نامه اجرای اسکلت بتنی فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:117 سال 1975 میلادی، درساحل جنوب غربی انگلستان بنایی به نام «جان اسمیتون» برای اولین بار خواص شیمیایی آ پی برد. سال 1824، میلادی در شهر لیدز انگلستان، یک معمار انگلیسی به نام «ژوزف آسپرین) سیمان پرتلند را به ثبت رساند.قبل از کشف سیمان، از م ی به نام «ساروج» استفاده می شده و طرز کار این نوع ملات، شبیه سیمان امروزی بوده است.سیمان، درسراسر جهان، بدلیل آن که پس از ریختن در بتن، به رنگ خا تری سنگهای ص ه های جزیره پرتلند در می آید، به نام پرتلند، معروف گردیده است.تعریف: ماده ای که در اثر تماس با آب، دانه های شن و ماسه موجود در بتن را در هم می چسباند و آنها را به صورت یکپارچه درمی آورد، سیمان می‎نامند. بیشترین مواد تشکیل دهنده سیمان، آ بوده و پس از آن سیلیس (sio2) درصد بیشتری نسبت به سایر موارد را دارا می‎باشد.تولید سیمانمصالح خام مورد نیاز در تولید سیمان را تهیه نموده و بصورت پور در آورده، سپس آنها را به نسبت های معینی با یکدیگر مخلوط می کنند.مصالح خام پودرشده، به دو روش، مخلوط گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی

گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی/ مقاله نانو تکنولوژی

مقاله نانو تکنولوژی مقاله نانو تکنولوژی هدف فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشینها توسط بازوهای روبات برنامه شروط نامشروع در قراردادها

شروط نامشروع در قراردادها فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:89 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع 3فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه یه 5گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» 7گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن 15مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران 27گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی 28گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی 31گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی 34فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها 36مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح 37گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح 38گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری 41مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع 44گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق 45گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط 51گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد 54بخش دوم: آثار شرط نامشروع 57فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد 58مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع 59گفتار اول: بطلان شرط نامشروع 60گفتار دوم: اثر بطلان مقاله اشباع خاک

مقاله اشباع خاک مقاله اشباع خاک عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک:آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل مقاله آموزشی کامل ترک اعتیاد به سیگار با احترام و عشق کامل در جوانی

مقاله آموزشی کامل ترک اعتیاد به سیگار با احترام و عشق کامل در جوانی فکر میکنید سیگار چی داره که از آدمهای بیکار سر کوچه تا موسیقی دان ها و روشن فکرها و دانشمندان رو هم به خودش وابسته کرده ؟ دوست دارید بدونید که چطور بعد از سه بار ترک سیگار ، چی شد که توی 25 سالگی از لحاظ احساسی کاملا به سیگار بی احساس شدم ؟ من ماه ها کتاب خوندم ، فکر ، امتحان تا اینکه به نتایجی که توی این مقاله برای شما قرار میدم رسیدم . حالا مدت هاست که سیگار نمیکشم و از سلامتیم لذت میبرم . سعی به زبون خودمونی از ریزترین جزئیات ، از طعنه هایی که رفیقامون موقع شروع به ترک سیگار بهمون میزنن تا شرایط روانشناسیش رو کامل توضیح ببدم . این مقاله ی5 صفحه ای ، سرگذشت دقیق و آموزنده ی راه هاییه که من برای ترک سیگار رفتم و بالا ه موفق شدم . بعد از خوندن این مقاله احتمالا شما برای همیشه به سیگار بی احساس میشین . نه با دارو ، نه با زور و اجبار . بلکه با احترام کامل آماده اید تا یکی از زیباترین تصمیم های زندگیتون رو به خاطر مامان وباباتون ، به خاطر معشوقتون و از همه مهم تر ، به خاطر خودتون بگیرید ؟ مشخصات فایل : 5 صفحه فرمت : word مقاله شیمی

مقاله شیمی مقاله شیمی پیشرفت دانش شیمی در آستانه هزاره سوم، شگفت انگیز بوده است. پژوهش های انجام شده در چند دهه اخیر، می تواند راهگشای دانشمندان برای گشودن راز پدیده هایی مانند یادگیری، خواب دیدن، تکامل شیمیایی و شناخت ژرف تر دستگاه ایمنی بدن باشد. توجه روزافزون به نیروهای ضعیف بین مولکولی و درون مولکولی ج پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت ( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول)

پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت ( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول) فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:120 فهرست مطالبعنوان صفح لیات 1مقدمه 2اهمیت موضوع 3سوال تحقیق 3فرضیه 3پیشینه تحقیق 3چکیده 4فصل اول 5بررسی آیات از دیدگاه شیعه و سنت 5مقدمه 6تفسیر آیات وارده 6فصل دوم: مقدمه علل اختلافات تفاسیر شیعه و سنی 97مقدمه 98نتیجه کلی 118فهرست منابع 120 مقاله جهان جانوران

مقاله جهان جانوران مقاله جهان جانوران جانوران بسیار گوناگونند. توانایی آنها با سازگاری در محیط های مختلف سبب شده است که این موجودات در سراسر کره زمین در شرایط گوناگون محیطی به شکل های متفاوت زندگی کنند. دانشمندان عقیده دارند که هنوز نیمی از انواع جانور مقاله دنده

مقاله دنده مقاله دنده دنده یا دسته دنده اهرمی است که در خودروهای جدید زیر ف پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و ت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و ت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:58 فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول 2مقدمه 3بیان مسئله 4سوالهای تحقیق 6موضوع تحقیق 6فرضیه تحقیق 6اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق 6تعریف اصطلاحات 7فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) 9انگیزش 10تظاهرات انگیزش 11هیجان 13هیجان به مثابه الگوهای پاسخ 14ابزار و بازشناسی هیجانها 16ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری 17بازشناسی ح های هیجانی افراد بهنجار 18پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته 19بازشناسی ح های هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند 21رابطه بین هیجان و انگیزش 22دیدگاهها و نظریه های هیجان 231-نظریه جیمز لانگه 232- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت 243- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها 254- دیدگاه آرنولد: ارزی نخستین 255- دیدگاه لازاروس: ارزی نخستین 266- دیدگاه ونیر 287- فرضیه پسخورانه صورتی 28آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی 308- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز 319- دیدگاه دوسیستمی 33ویژگیهای افراد هیجان خواه 37فرایندهای شناختی و هیجان خواهی 38ترجیحات شغل و نگرشها 39تفاوتهای فیزیولوژیکی 39رشد نقشهای تی 41الگوی مقاله تجزیه وتحلیل وضع موجود در طراحی فضاهای شهری

مقاله تجزیه وتحلیل وضع موجود در طراحی فضاهای شهری مقاله زمین شناسی شهر خوسف - حاشیه شرقی رودخانه شاهرود

مقاله زمین شناسی شهر خوسف - حاشیه شرقی رودخانه شاهرود مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی

مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علیسیداحمد خاتمی ضرورت ی مبنای مشروعیّت ی بحث بیعت حریم مرد تحقیق با موضوع زندگی نامه عباس یمینی شریف

تحقیق با موضوع زندگی نامه عباس یمینی شریف عباس یمینی شریف متخلص به «یمینی» در سال های 1317 و 1318 در دانشسرای مقدماتی تهران تحصیل کرد. در سال 1319 که به دانشسرای عالی راه یافت علاقه به شعر گفتن و داستان نویسی برای ک ن در او بیشتر شد. در سال 1322 دو شعر تحت عنوان «ستاره» و «ماده غاز» از وی در شماره های چهارم و نهم مجله ی «سخن» به طبع رسید. در سال 1323 در اولین شماره ی مجله ی «بازی ک ن» شعرهایش به چاپ رسید و پس از مدتی نیز یمینی شریف به سردبیری آن انتخاب شد. در سال 1324 برخی از اشعارش وارد کتاب های ابت اراک و پس از آن وارد کتاب های اول و دوم و سوم کلیه ی دبستان ها شد. عباس یمینی شریف در سال 1328 به مدیریت مجلات «دانش آموز» و «شیر و خورشید» که دو نشریه ی وزارت فرهنگ برای . موضوع : زندگی نامهعباس یمینی شریف تعداد صفحات : 38 فرمت : ورد فهرست عناوین : فرازها پیگیری مداوم برای جریانسازی و پدیدآوری آثار ک نه بهرهگیری از زبانی ساده، روان و موزون جدا مخاطب کودک مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم

مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم از پانزدهم آوریل تا پانزدهم مه سال 1874، گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی: مونه(1)، رنوار (2)، پیسارو(3) ، سیسلی(4) ، سزان (5) ، دگا(6) ، گیومن(7) ، برت موریزو(8) ، که یک انجمن بی نام تشکیل داده بودند، در محلی مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی

مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی مقدمهمیدانیم که در طبیعت ماده به سه صورت گاز،مایع و جامد وجود دارد که این سه ح قابل تبدیل به یکدیگر هستند.تعاریفی که برای این ح های ماده به کار برده شده به این صورت میباشد:گاز:ح ی ازماده است که در ان نیروی جاذبه بین ملکول ها ضعیف بوده و تحرک شدید ملکول ها یا اتم ها وجو پول وبانکداری

پول وبانکداری فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:140 فهرست مطالبمقدمه فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟ تولید پول و وظایف آن پول بعنوان یک دارایی اهمیت مطالعه پول فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران سیستم پول کالایی سیستم در ف ی سیستم تک ف ی پول اسکناس پول بانکی تحولات سیستمهای پولی در ایران فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن تعریف و اهمیت بانک زرگرها وظیفه بانکداری صدور اسکناس و بانکداری جدید چگونگی عملیات بانکها فصل چهارم : بانکداری در ایران تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران سیستم بانکداری و انواع بانکهای ی سیستم بانکداری ی فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان ماهیت موسسات مالی و انواع آنها ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن ابزاره مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل

مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل امروزه دیگر از خودروهای پر سر و صدا که دود می کنند خبری نیست. دیگر صحبت از شتاب گیری ضعیف نیست. اکنون اول آلایندگی بعد شتاب و توان قابل ق مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم

مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم فعالیت اجرایی در شرکت خدمات رایانه ای افق سیستم در استان قزوین هرچند که در مدت زمان بسیار کوتلاهی انجام شد ، اما آشنایی با فعالیت ه مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب

مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب کارنامه همه ایدئولوژیهای بشری در عصر حاضر و در طول تاریخ دارای نقاط سیاه بسیاری است. بسیاری از آنها به یک نکته صحیح توجه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بز ار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بز ار و تطبیق آن با اسناد بین المللی فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165 فهرست صفحه عنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقیقات و مطالعات قبلی 3- ضرورت تحقیق 4- فرضیه ها 5- روش تحقیق 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب کلیات: الف – سیر تاریخی مجازات اطفال 1 – دوره باستان و میانه 2- دوره معاصر 3- دوره باستان و پس از آن در ایران ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها 1- طفل و مسئوولیت کیفری 2- بز اری اطفال و طفل بز ار 3- علل بز اری 4- اهمیت بز اری ج – هدف از مجازات اطفال د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال 1- تناسب جرم و مجازات 2- تفرید مجازات 3- وم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی 4- ضرورت دوری از برچسب زنی 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش هـ - مجازاتهای جایگزین حبس 1- فلسفه پیدایش 2- تاریخچه و مفهوم 3- فواید و شرایط 4- انواع 5- زمینه های اجرا بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی فصل اول– سپردن طفل به والدین یا س رستان قانونی با ا ام به تادیب گفتار اول – ماهیت، شرایط و اه گفتار دوم – حقوق کیفری ایران گف مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق

مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق توضیحات : نیمه هادی ها عناصری هستند که از لحاظ هدایت، ما بین هادی و عایق قرار دارند، و مدار آ نیمه هادی ها، دارای 4 الکترون میباشد. ژرمانیم و سیلی دو عنصری هستند که خاصیت نیمه هادی ها را دارا میباشند و به دلیل داشتن شرایط فیزیکی خوب، برای ساخت نیمه هادی دیود ترانزیستور، آی سی (ic ) و …. مورد استفاده ق مقاله شیمی و مرمت ساختمان

مقاله شیمی و مرمت ساختمان مقاله شیمی و مرمت ساختمان دید کلی آثار فرهنگی هر کشور ، هویت مردم آ آموزش طراحی پرسشنامه dematel با مثال

آموزش طراحی پرسشنامه dematel با مثال مقاله بازی هندبال

مقاله بازی هندبال مقاله بازی هندبال قانون (1) زمین بازی (1:1) زمین بازی، محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن 40 و عرض آن 20 متر می باشد. این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون 1:4 و قانون 6) و یک محوطه بازی است. دو خط بلند طولی را خطوط کن مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین

مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین مایک زنجیره تامین چند مرحله ای تولید و توزیع مرتبط با تقاضای تصادفی را پیشنهاد نموده ایم و برای محاسبه اینکه در کجا تجزیه موجودی ه مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن

مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن فتنه شناسی از دیدگاه نهج البلاغه موضوع مورد بحث، بررسی معانی و مصادیق فتنه در قرآن و نهج البلاغه است.واژه فتنه دارای معانی و وجوه مختلفی می باشد که در اصل، به معنی آزمودن بوده برای اینکه خالص آن از چیزهای دیگر جدا گردد. فتنه دارای دو چهره است، آنجا که مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم

مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم در این مقاله را ارهای برای پیشرفت و تولید علم ارائه شده و نقش تعلیم و تربیت به عنوان عامل رشد و تحول اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. در «تفکر» زندگی دل و حیات قلب معرفی شده است. زیرا انسانیت انسان و ادراک او از عالم و ‎آ مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس

مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس چکیدهپیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانای یهای رایانه درعرصة اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفة وجودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس) را تبیین می کند.ازآنجاکه بخش عمدة اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی 20 - تحقیق بازاری در ورزش

20 - تحقیق بازاری در ورزش مقاله تصویر سازی

مقاله تصویر سازی مقاله تصویر سازی دی ماه 88 – 87 « فهرست مطالب مقاله پروژه ی آمار

مقاله پروژه ی آمار مقاله پروژهی آمار جامعه : کل دانش آموزان اندازهگیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح اندازه جامعه: 500 نفر نمونه:دانشآموزان دوم و سوم شیفت صبح :اندازه نمونه: 50 نفر ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامة کتبی و مشاهدهی ثبت وقایع استفاده کردیم. مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق

مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق توضیحات : برای محاسبه و سیم پیچی یک موتور معلومات زیر مورد نیاز می باشد که از روی پلاک و پوسته موتور و یا با توجه به نیاز و از طریق محاسبه بدست می آید. تعداد شیار های استاتور، تعداد فازها، تعداد قطبهای موتور، گام قطبی y، گام سیم بندی yz و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. تحقیق در مورد علل تورم در ایران

تحقیق در مورد علل تورم در ایران مقاله با موضوع میل لنگ و تراشکاری

مقاله با موضوع میل لنگ و تراشکاری برای آنکه تصوری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک دستی را تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاههای میل لنگ میباشند. تعداد لنگهای میل لنگ متناسب با تعداد سیلندرهای یک موتور است. بدین شکل که پیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگهای میل لنگ متصل میگردد. البته این ح در موتورهای پیستونی که سیلندرهای آنها به شکل ردیفی قرار گرفتهاند صادق استبرای آنکه تصوری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک دستی را تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاههای میل لنگ میباشند. تعداد لنگهای میل لنگ متناسب با تعداد سیلندرهای یک موتور است. بدین شکل که پیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگهای میل لنگ متصل میگردد. البته این ح در موتورهای پیستونی که سیلندرهای آنها به شکل ردیفی قرار گرفتهاند صادق است. موضوع :میل لنگ و تراشکاری تعداد صفحات : 34 فرمت : ورد فهرست عناوین : میل لنگ ساختمان میل لنگ محورهای اصلی بازو تحقیق در مورد روانشناسی کودک

تحقیق در مورد روانشناسی کودک مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داون

مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داون مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داونabout down syndrome فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 2 برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید در مورد سندرم داون سندرم داون تریزومی 21 هم نامیده میشود شرایطی است که ماده ژنتیکی اضافه موجب به تاخیر افتادن روند رشد کودک هم از لحاظ ذهنی و هم جسمی میشود. آن در حدود 1 در هر 800 نوزاد متولد شده در ایالات متحده تاثیر می گذارد. ویژگیهای جسمانی و مشکلات پزشکی مرتبط با سندرم داون میتواند از کودکی به کودکی بسیار متغیر باشد.هنگامی که بعضی ک ن مبتلا به توجه پزشکی بسیاری نیازمندند در دیگران به زندگی سالمی منجر میشود. با وجود اینکه سندرم داون نمی تواند جلوگیری شود ان قبل از تولد کودک میتواند تشخیص داده شود. مشکلات بهداشتی که ممکن است همراه با سندرم داون باشد می تواند درمان شود و منابع زیادی برای کمک به بچه ها و خانواده هایشان که در حال زندگی با این شرایط هستند موجود است. چه موجب ان میشود؟ به طور معمول در زمان لقاح نوزاد اطلاعات ژنتیکی را به شکل 46 کروموزوم از والدینش به ارث میبرد:23 کروم

حضرت فاطمه (س) مصداق حبل الله استپست 4886 : به قلم حجة ال محمدجواد غلامی دار 61توضیح دامنه: به نام خدا. پس از انتشار پست 4884 اینجا، با جناب حجة ال محمدجواد غلامی، به صورت تلگرامی تماس برقرار که مُفاد سخنرانی شما در آن جلسه چه بوده است؟ ایشان با آن که در جایی بودند که امکان تدوین متن، برایش مقدور و میسور نبود، اما اجابت د و این گونه نوشتند و به دامنه فرستادند. ممنونم:«درود بر شما. در آغاز منبر، اعلام تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن و تولد کبیر انقلاب، و سپس این عناوین مطرح و کمی شرح داده شد:۱- این که حضرت فاطمه (س) در کدام دوران از سه دروه عرب به دنیا آمد؟ (ابتدای دوره ی)۲- اشاره به آیه اعتصام و توضیح و تفسیرش و این که حضرت فاطمه مصداق حبل الله است، و این که ظهور حبل الله در مولی حضرت علی (ع) است.۳- تشریح روایت حضرت رضا (ع) که می فرماید: اگر می خواهید با ما در مکان رفیع بهشت باشید ، پس شاد باشید در فرح و شادی اهل بیت (ع) و بر شما باد ولایت اهل بیت عصمت و طهارت...۴- اشاره به برخی از سخنان حضرت رسول (ص) در مدح حضرت فاطمه (س) و در پایان چند بیت شعر از مرحوم حِسان در وصف دُخت گرامی .»یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤٦ ‎ق.ظارسال دیدگاهداند او خاصیت هر جوهریپست 4885 : دامنهٔ کویر2، کویریات دامنه قسمت 108داند او خاصیت هر جوهریدر بیانِ جوهرِ خود چون یکه همی دانم یَجوز و لایَجوزخود ندانی تو یجوزی یا عَجوزاین روا و آن ناروا دانی ولیکتو روا یا ناروایی بین تو نیکقیمت هر کاله می دانی که چیستقیمت خود را ندانی احمقی ستسَعدها و نَحسها دانسته ایننگری سَعدی تو یا ناشسته ایجان جمله علم ها اینست اینکه بدانی من کیَم در یَومِ دینآن اصولِ دین بدانستی ولیکبنگر اندر اصل خود گر هست نیک(مثنوی مولوی، دفتر سوم، بیت 2649 تا 2655)دامنه : اشارۀ مولوی به انسان هایی ست که با آن که مدعی اند خیلی می داننداما به خود و خویشتن خود غفلت دارند.===========من در بخش هایی از زندگانی ام، با دو وبلاگم «دامنۀ دارابکلا» و «آلبوم دامنۀ دارابکلا» برای دامنه خوانان شریف پست های متعددی به اشتراک گذاشته ام و اینک چیزی نمانده که سال 1395 را نیز طی کنم و به درکِ حلول سال جدید 1396 برسم. ان شاء الله دامنه خوانان شریف، در سلامت باشند و سال آیندۀ خورشیدی را، باز هم به دور خورشید بگردند و جَبهۀ خویش را بر سجدۀ ستایش و سپاس خدا سائش دهند و سلامت و معنویت بیابند. ایام خوب خدا همآره مستدام.یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤٥ ‎ق.ظارسال دیدگاهسخنرانی حجة ال شیخ محمد جواد غلامی در مسجد جامع روستای دارابکلاپست 4884 : دارابکلا و مسجد تکیه قسمت 23به نام خدا. سخنرانی دوست فاضل و فرهیخته ام جناب حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار در مسجد جامع روستای دارابکلا. در 28 اسفند 1395 شب میلاد حضرت فاطمۀ زهرا، سلام الله علیها. با حضور ون محترم و بزرگوار حُجَج : شیخ مرتضی دار ( جماعت محل)، شیخ باقر طالبی دار ، شیخ محمد نادری، شیخ علیرضا ربانی زاده، شیخ جواد مهاجری، شیخ مهدی شیردل. ع ها از جناب حاج حسین رنگین کمان: حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار در مسجد جامع روستای دارابکلا. در 28 اسفند 1395 شب میلاد حضرت فاطمۀ زهرا، سلام الله علیهایکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤٤ ‎ق.ظارسال دیدگاهشنیدم من از عالِم نکته دانیپست 4883 : به قلم حجة ال مالک رجبی دار 178«سلام. بسمه تعالی. در این پایانی سال دو کلمه جهت تحوُّل تقدیم می کنم: ۱ : مرنج.۲ : مرنجانشنیدم من از عالم نکته دانی / به من گفت در عنفوان جوانیدلی را به دست آر اگر اهل حالی / و گرنه مرنجان دلی تا توانیخلاصه و لبّ اخلاق در دو کلمه است :«مرنج و مرنجان». آیت الله مجتهدی تهرانی ره می فرمایند: مرحوم (ملاعلی همدانی ره) ازعارف وارسته مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی ره درخواست موعظه نمود. مرحوم نخودکی گفت:«مرنج و مرنجان»مرحوم گفت: مرنجان را فهمیدم یعنی ی را اذیت نکنم. ولی مرنج یعنی چی؟ چطور میتوانم ناراحت نشوم؟ مثلا وقتی بفهمم ی مرا غیبت کرده یا داده چطور میتوانم نرنجم؟! آقای نخودکی گفت: علاج ، آن است که خودت را ی ندانی. اگر خودت را ی ندانستی دیگر نمی رنجی. اگر خودمان را دارای عزت و مقام خاصی در این دنیا ندانیم و خودمان را در برابر خداوند هیچ بدانیم دیگر هیچگاه از سخن دیگران ناراحت نمی شویم.برمال جمال خویشتن غره مشو / کان را به شبی برند و آن را به تبی!توضیح: البته رنجیدن هایی که به خاطر دین باشد و از دشمنان دین باشد، اینگونه رنجیدن ها پاداش دارد. در آ برای ولادت حضرت فاطمه صلوات می فرستیمبر مقدم دختر پیمبر صلوات / بر چشمه ی پاک حوض کوثر صلواتبر محضر حضرت محمد تبریک / بر مادر شیعیان حیدر صلواتولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک :موعظه خوبان، ص 71، جمع آوری بحث مسجد حسن مجتبی علیه السلام دارابکلا پائین محله بعد از صبح. ۲۹ اسفند ۹۵ برابر با ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۳۸ ه ق»یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤۳ ‎ق.ظارسال دیدگاهاُنس با قرآن و آداب و برکات آنپست 4881 : به قلم حجة ال علی اکبر دارابکلایی 100«فصل نوزدهم : انس با قرآن. انس با قرآن در روایات. سجاد علیه السّلام می فرماید: لو مات من بین المشرق و المغرب لما استوحشت بعد ان ی القرآن معی (کلینی، کافی، ج۲، ص۶۰۲). وقتی قرآن با من باشد، اگر همه مردم که ما بین مشرق و مغرب هستند بمیرند و هیچ موجودی بر روی زمین زنده نماند و من تنها باشم، هرگز از تنهایی وحشت نمی کنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم درمان همه مشکلات را در قرآن می داند و فرماید: اذا بست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و شاهد مصدق، من جعله ه قاده الی الجنه، و من جعله خلفه ساقه الی النار، و هو اوضح دلیل الی خیر سبیل (حلی، عده الداعی، ص۲۶۸) هر گاه کارها چون شب ظلمانی برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه ببرید؛ چون او شفیعی است که شفاعتش پذیرفته و شاهدی است که تصدیق شده است. هر او را خویش گرداند، وی را به بهشت رهنمون می سازد و هر بدان پشت پا زند، به جهنم سوقش می دهد. قرآن روشن ترین راهنما به سوی بهترین راه هاست.آداب انس با قرآن: 1- رعایت حق تلاوت. یکی از مهم ترین شیوه های انس با قرآن رعایت حق تلاوت است که در قرآن فرموده:
ادامۀ مطلبیکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤٢ ‎ق.ظارسال دیدگاهاِبن تیمیه کیست؟ و تفکر افراطی اش چیست؟پست 4881 : به تنظیم دامنهبه نام خدا. آثار دامنه. پژوهش ها، مقالات، اسناد و یادداشت ها 54 دستنوشتۀ دامنه در دهۀ هشتاد در بارۀ «اِبن تیمیه»، مُبدع افراطی وه ت و دشمن سرسخت شیعه و تصوُّف. عصاره و خلاصۀ شه های ضدعقلی و خشک و قشری او در دستنوشته کاملاً آمده استیکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٤۱ ‎ق.ظارسال دیدگاهدَجو بَجوپست 4880 :به قلم دامنهبه نام خدا. دَجو بَجو . دارابکلا و فرهنگ لغت 66. این لغت دَجو بَجو در گویش دارابکلایی ها، به ح ی گفته می شود که در آن همه چی بهم ریخته باشد و شلَخته. مثلاً:می رن سروقتِ لباسش؛ می بینند آی دَجو بَجو هسّه. می گن ای شلَخته.می رن سروقتِ کُمود ظروفش؛ می بینند آی دَجو بَجو هسّه. می گن ای شلَخته.می رن سروقتِ کیف پولش؛ می بینند آی دَجو بَجو هسّه. می گن ای شلَخته.می رن سروقتِ کتاب و حسابش؛ می بینند آی دَجو بَجو هسّه. می گن ای شلَخته.حالا آ سالی حکایتِ من شد این دَجو بَجو و شلَخته. چرا؟ چون من برای آ سالی، رفتم 33 تا نون لواش یدم و داشتم می آمدم، این عادل، مخفی و شکاری این دو ع را ازم انداخت و بعد رفت مخفی به تلگرامم فرستاد.گرچه خواستم لغت دارکلایی دَجو بَجو را شرح کنم، ولی حسّ سلسله پست های اختصاصی دامنه گرفتم و ع م را برای خودم ع ی خاطره انگیز تلقی و طرز نون آوردنم را دَجو بَجویی دیدم. و شاید هم شلَخته!
ادامۀ مطلبیکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:۳٠ ‎ق.ظارسال دیدگاهحضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها میلادش روز درک مقام مادر است وتوجّۀ شوهر به همس ست 4879 : به قلم دامنهبه نام خدا. حضرت فاطمۀ زهرا، سلام الله علیها که میلاد آن کوثر محمدی (ص) روزی ست برای ارزش گذاری ها و درک و احترام فرزندان و انسان ها به قدر و منزلت و مقام مادر. و نیز روز دقّت و محبت و هدیۀ شوهر به همسر. یعنی عمیق شدن به زن و زندگی و زندگانی.معتقدم، از این نامگذاری ها فقط اسمش باقی نماند، واقعیت بیابد. یعنی هم درک حضرت فاطمۀ زهرا، سلام الله علیها برای شیفتگان او حاصل شود و هم مادر و زن بخوبی محصول. این نمی شود جز با سه پایۀ رشد: یعنی حرکت. معرفت. برکت. ان شاء الله خیر باشد و عزّت و عفّت.یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢٩ ‎ق.ظارسال دیدگاهقتل عام مسلمان ها و انسان هاپست 4878 : به قلم دامنهسیاست6 قسمت 540به نام خدابمب افکن ها و جنگنده هاساخت و روسیه و اروپابرایقتل عام مسلمان ها و انسان هااین است درد بشر و مسابقۀ وحشتناک خون ریزی هابه جای سبقت در خیرات و خوبی هاو عقب ماندن تمدن سازی ها،این میراث و آرمان آدمهایکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢۸ ‎ق.ظارسال دیدگاهاکراه و اجبار در امور دینی باعث دین گریزی می شودپست 4877 : دین شناسی3 قسمت 241توضیح ضروری دامنه : به نام خدا. دامنه این بحث را فقط جهت آشنایی با تنوع قرائت ها و کثرت شه ورزی های دینی منتشر می کند. نسبت به محتوای آن، نظر دامنه محفوظ است. این که ایشان آنچه در بارۀ دین و می گوید، آیا درست است یا نه، به دامنه خوانان واگذار می گردد:متن نقلی. «ابراهیم منهاج دشتی: پیش از انقلاب تقید به ظواهر دینی در بین مردم کم رنگ شده بود. شرائط و زمینه ای برای امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشت. ارشاد و موعظه هم تاثیر خود را از دست داده بود. های فردی چنان در فرهنگ عمومی جا افتاده بود که سخن گفتن بر خلاف آن یک امر خلاف متعارف به حساب می آمد.بی حج و مصرف ات الکلی و پخش و گوش دادن به موسیقی و آواز، هم توسط ن و هم توسط مردان رائج و معمولی بود. مذهبی ها مخصوصا ون سنتی از این اوضاع آزرده خاطر و ناراحت بودند. و همیشه در آرزوی شرائطی بودند که بتوانند با این فرهنگ برخورد کنند و فضای فرهنگی و اجتماعی را به دلخواه خود تغییر دهند.از طرف دیگر اکثر مردم به این فرهنگ عادت کرده و به آن خو گرفته بودند. و در اثر تردد به کشورهای خارجی و اختلاط با مردم آنجا تحت تاثیر قرار گرفته و دریافته بودند که شیوع اموری که در فرهنگ ما زشت و زننده و مفسده انگیز به نظر می رسد در بین ملت های دیگر قبحی ندارد بلکه یک امر عادی است که بر خلاف تصورات و برداشت های ما مفسده ای هم بر آن مترتب نمی شود و موجب نا امنی و هرزگی جامعه نمی شود و به روابط خانوادگی صدمه نمی زند. بلکه از جهات بسیاری زندگی در آن جوامع راحت تر و توام با آسایش و امنیت بیشتری است.بیشترین چیزی که مردم از انتظار داشتند و برآورده شدن حقوق و مشارکت در سیاست و اداره کشور بود. اقشار تحصیل کرده و با سواد و خارج دیده به ذهنشان خطور نمی کرد که در های فردی و اجتماعی محدود شود. حتی بسیاری از ون هم فکر نمی د که بر طبق فرهنگ سنتی عوامانه که توسط اهل منبر در مجالس روضه مطرح می شود و احکامی که در رساله توضیح المسائل جمع آوری شده اداره می شود.در اوائل انقلاب از آیت الله جوادی نقل می شد که در نقد شرائط و سخت گیریهای بعد از انقلاب گفته بود ما انقلاب را با نهج البلاغه به پیروزی رس م ولی حالا می خواهیم آن را با رساله توضیح المسائل اداره کنیم.پیش از انقلاب از جمله آیاتی که روی منبرها و در مقالات و کتب به طور مکرر توسط منبری ها و ون اعم از انقل و غیر انقل مورد استفاده قرار می گرفت آیه "لا إکراه فی الدین قد تبیّن الرّشد من الغَیّ" (سوره بقره آیه 256) بود که به مردم امید می دادند که دین است نه دین اکراه و اجبار و این مطلب را با برخورد کلیسا با نظرات علمی جدید در قرون وسطی که بسیاری از دانشمندان را محکوم به کفر نمودند، مقایسه نموده و در باره آن
ادامۀ مطلبیکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢٧ ‎ق.ظارسال دیدگاهمؤمنان بدون مرزپست 4876 : دین شناسی3 قسمت 240متن نقلی. «یکی از همتایانِ عرب برای روشنفکر و نو شِ مسلمانِ ایرانی، موسسه علمی فرهنگی پژوهشیِ "المومنون بلاحدود" است. این موسسه در سال 2013 توسط شمندان مسلمانی از چندین کشور عربی و به صورت غیر تی به مرکزیت شهر رباط (کشور مغرب) بنیان نهاده شد.مومنان بدون مرز، شمار بسیاری از پژوهشگران مختلف ویژه جوانان را گرد آورده و در نظر دارد تا با ایجاد فضای معرفتی آزاد و پویا، در تعامل و تعاطی میان مسائل تجدد و اصلاحگری دینی در جوامع عربی_ ی نقش ایفا کند. نیز این موسسه در تلاش است تا نگرشی انسانی به دین را محقق سازد که دانش و معرفت انسانی و دستاوردهای تمدنی او را به رسمیت بشناسد. نیز این موسسه در تلاش برای پدید آوردن جریانی فکری است عمیقا معتقد به شایستگی و توانایی انسان برای اداره زندگی و جامعه خودش باشد بدون این که به بایدها و نبایدهایی که "ایدئولوژی" ها و "عقیده" ها به او دیکته می­کنند نیازی داشته باشد.بخشی از مرام­نامه این موسسه بر این شه استوار است که شمول گرایی و مطلق گرایی، با پراکندگی و گوناگونی ملت ها و فرهنگ­ها سازگار نیست و انی که در پی ی ان سازی و همانند سازی گوناگونی­ها هستند؛ انسان و حقوق او را نادیده گرفته و زمینه ساز جنگ و خشونت میان ملت­ها می شوند. سایت موسسه مومنون بلاحدود: http://www.mominoun.com/». (منبع: اینجا)یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢٦ ‎ق.ظارسال دیدگاهع های طبیعت دارابکلا از لش دله و تا قادخل در 29 اسفند 1395پست 4875 : دارابکلا و ع ها2 قسمت 194ع های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله و تا قارت خل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه. این هم خودِ جناب یک دوست است که آ سال، یال شرقی دارابکلا را در این پیمایش پیمود و ثبت نمود. بقیه در اینجا یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢٥ ‎ق.ظارسال دیدگاهآنان که کار زشت کنند یا برخود ستم نمایند، خدا را یاد مى ‏آورند آمرزش می خواهندپست 4874 : اُنس با قرآنوَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ.و آنان که چون کار زشتى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد مى ‏آورند و براى گناهانشان آمرزش مى‏ خواهند و چه ى جز خدا گناهان را مى ‏آمرزد و بر آنچه مرتکب شده‏ اند با آنکه مى‏ دانند [که گناه است] پافشارى نمى کنند.(سوره ۳: آل عمران - جزء ۴ - آیۀ 135، ترجمۀ محمد مهدی فولادوند)یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٢٤ ‎ق.ظارسال دیدگاهدر قیامت سگ و خوک وکافر و منافق گویدپست 4873 : به قلم حجة ال مالک رجبی دار 177«سلام : بسمه تعالی ولادت حضرت فاطمه را تبریک می گویم ️مطلب بسیار تکان دهنده: در قیامتسگ گوید: الحمدلله که خدا مرا سگ خلق کرد و خوک خلق نکرد‼️خوک گوید:الحمدلله که خدا مرا خوک خلق کرد و کافر خلق نکرد‼️کافر گوید: الحمدلله که خدا مرا کافر خلق کرد و منافق خلق نکرد‼️منافق گوید: الحمدلله که خدا مرا منافق خلق کرد و تارک الصلاة خلق نکرد‼️به پنج دسته تارک الصلاة اطلاق شده است: انی که نمی خوانند؛ انی که را باطل و غلط می خوانند؛ انی که در سهل انگارند(گاهی می خوانند، و گاهی نمی خوانند)؛ انی که می خوانند ولی به تکلیف خود عمل نمی کنند یعنی: الف) باید وضو بگیرند تیمم می کنند؛ ب) باید تیمم کنند وضو می گیرند؛ ج) باید غسل کنند ترک می کنند و در نتیجه را نیز ترک می کنند. 5) انی که بر گردن دارند ولی نمی خوانند و وصیت هم نمی کنند اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این افراد میفرمایند: «به غیر دین من می میرند، یعنی مسلمان از دنیا نمی روند» جامع الأخبار ، صفحه ۷۴ ،الفصل الرابع و الثلاثون فی تارک الصلاة * و امالی شیخ صدوق. طرح بحث اداره اوقاف ساری ۲۸ اسفند ۹۵ برابر با ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۳۸ ه ق»شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:۱٢ ‎ق.ظارسال دیدگاهنام های ان قوم یهود بر اسم های دارابکلائی ها؛ چرا؟پست 4872 : به قلم دامنهبه نام خدا. دارابکلا و عمومیات2 قسمت 119. من از چند سال قبل، روی این پدیده در روستای دارابکلا خیلی فکر کرده بودم که چرا دارابکلایی ها تا پیش از پیروزی انقلاب، اسم فرزندان خود را از روی نام های ان قوم یهود و آن دوره های نزدیک به پادشاهی های بنی ، برمی گزیدند. مانند: موسی، اسحاق، یعقوب، داوود، سلیمان، یوسف، زکریا، یحیی، عیسی، مریم.من به پاسخی نرسیدم. این را طرح تا شاید ی بخواهد روی تاریخ و جامعه شناسی دارابکلا تحقیق و پژوهشی صورت دهد.من البته یک حدس _تأکید می کنم فقط یک حدس_ می زنم و آن این است در سجّل احوال ساری و حومه، ممکن بوده، یا ان یا جریانی (خصوصاً در دورۀ 13 سالۀ هویدا و آن هدیۀ خاص کاخ حیفا به بهائی ها) گرایش یهودیت داشته اند و اعمال نفوذ در نام گذاری فرزندان مسلمان ها می د. و این به یقین نیاز به تحقیقات میدانی دارد و باید فرضیه را آزمون و سپس اثبات کرد.این را هم بیفزایم که ما مسلمانان طبق نصّ قرآن _سوره ۲: البقرة - جزء ۱ - آیات 3 تا 5_ پست 4848 اینجا، به همۀ انبیای الهی ایمان داریم و اصل نبوت هم، فلسفه اش همین است؛ بنابراین، من نمی خواهم عیب بگیرم، بلکه خواستم علت شیوع این گرایش در بین دارابکلایی ها در آن دوره ها را بدانم. که البته پس از انقلاب این نام گذاری ها بر روی بچه ها چه ذکور و چه اُناث بشدّت فروکش داشته است و یا کلاً کنار گذاشته شده است.شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:۱۱ ‎ق.ظارسال دیدگاهخاطرۀ نوحه خوانی در سنه کوه در راستای پست اخیر سرگذشت دامنهپست 4871 : به قلم محمد عبدی 118«سلام. این خاطره ات در پست 4858 اینجا، برایم خیلی جذاب و قابل توجه بود و خودم هم از همین دسته بودم که در راهنمایی با تشویق بزرگان و پیران محل شبی دل به دریا زدم و رفتم پشت تریبون تکیه سنه کوه. ابتدا زنی با دم سنگین مردم عادت نداشتند قدری تلب تلوب دادند؛ اما کم کم ردیف شدند و خوب شد و بعد شبهای دیگر و کم کم طی سالهای بعد شده بودم پای ثابت نوحه خوانی زنی و بعد زنجیرزنی و حتی اشعار عربی خوانی ... یاد ایام شباب بخیر و یاد ایام بخیر»پاسخ دامنه : به نام خدا. سلام من هم به شما . بله؛ کاملاً در جریان هستم که ذاکر اهل بیت (ع) هستی و نیز مجری مسلط مجالس مذهبی. این خود توفیقی ست که زیربنای نوجوانی ی، مذهبی گردد و عشق اهل بیت (ع). ممنونم.شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:۱٠ ‎ق.ظارسال دیدگاهعبدی رخف دامنه، همچنان در دامنه خواهد نوشتپست 4870 : به قلم محمد عبدی 117«سلام بر دوست گرامیم کبلاقای عزیز. از مطایبه و شوخ طبعی شما با دست مایه طنز سگ شیر در پست 4852 اینجا، خیلی خندیدم و واقعاً اشاره خوبی به سمناخ یا سپه ناخ همان توت فرنگی شهری ها داشتی و نوش جان نمودی و بهره غذایی و ویتامینی بردی. برایم جالب توجه بود و فهم در مزاح به جدی رس سپاس از شما.در ضمن پستهای دیگر دامنه را به فراخور مطالعه و بهره بردم و واقعاً خسته نباشید جانانه تقدیم می دارم از انجام وظیفه ما هم منتی نیست و توفیق رفیق راهمان باشد در خدمتگذاری حاضریم همیشه.با امبد به در پیش بودن سالی بهتر و زیباتر و وفور نعمت بیشتر و موجبات شادی و خوشحالی بیشتر برای همه دامنه خوانان و همراهان همیشگی انشاآلله. پیشاپیش سال نو همه دوستان مبارک باشد و سرفراز باشید.»پاسخ دامنه : به نام خدا. سلام من هم به تو ، رفیق بسیارگرامی و اهل دل و علم من. شما در این باب متخصص هستی و دیده، و من درس پس داده ام. در مورد دامنه نویسی شما، باید بگویم حقیقتاً افتخار بزرگی ست که برگه های دامنه همچنان با جوهر قلمت آغشته می شود و ادامه می یابد. برایت همواره دوامِ سلامت روح و جسم آرزو می کنم رخف. شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٠٩ ‎ق.ظارسال دیدگاهدامنه در آ سال 1395پست 4869 : سلسله پست های اختصاصی2 قسمت 139این پست اختصاصی ست، بنابراین تأکید می کنم وقت خود را برای دیدن آن هدر ندهید دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف. بقیه اینجاشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٠۸ ‎ق.ظارسال دیدگاهع های طبیعت دارابکلا در 27 اسفند 1395پست 4868 : دارابکلا و ع ها2 قسمت 193 شیار دارابکلا و مُرسم و اوسا از زاویۀ خونۀ نورالله؛ بقیه اینجاشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٠٧ ‎ق.ظارسال دیدگاهمؤمنان را بشارت ده براى آنان از جانب خدا بخشایش بزرگى ست؛ و‏از منافقان اطاعت مکنپست 4867 : اُنس با قرآنوَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِیرًا* وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا.و مؤمنان را بشارت ده که براى آنان از جانب خداوند بخشش و بخشایش بزرگى [در پیش‏] است‏. و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را [بدون مقابله و تلافى‏] بگذار و بر خداوند توکل کن و خداوند کارسازى را بسنده است.(سوره ۳۳: الأحزاب - جزء ۲۲ - آیات 47 و 48، ترجمۀ مشاهی)شنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٥ ، ٩:٠٦ ‎ق.ظارسال دیدگاهدامنه نویسان و عکاسان دامنهپست 4866 : به قلم دامنهبه نام خدادر آستانۀ سررسیدن سال 1395 و دررسیدن سال 1396سپاس می گذارم:از دامنه نویسان ارجمند و شرافتمند که بر من سِمت ی دارندو از عکاسان دمند و هوشمند دامنه.هم نویسندگان دامنه و هم عکاسان دامنه،دامنه را در محتوا، مشاوره ها، متن ها و نقدها و ع ها و دلسوزی هاهرگز تنها نگذاشته اندو با متن های فا و ع های جذّاب طبیعت و مناسبتدامنه خوانان شریف را مورد لطف قرار دادند.از حُجج : مالک رجبی. محمد جواد غلامی. علی اکبر دارابکلایی. سید محمد شفیعی مشهدو از جنابان: حمیدرضا طالبی. محمد عبدی .حاج علی میرزا چلویی. رنگین کمان رمضانی و از تقی آهنگر (حاج باقرموسی) و نیز از پسرم عاصمو همچنین از همۀ دامنه خوانان شریف، ممنونم ٢٧ اسفند ۱۳٩٥ ، ٤:٠٥ ‎ب.ظارسال دیدگاهآب، کمیاب است، زیر دوش گرم و ولرم کم بمانیدپست 4865 : به قلم دامنهبه نام خدا. دارابکلا و عمومیات2 قسمت 118. خودمونی می نویسم. تعطیلات است. محل، ازدحام می گردد. آن هم از حالا تا 13 به در. این روزها هم، هوا بهاری می گردد و آبِ گرم و ولَرم، هر دو، موجب خاش خاشی.پس یک راه حل آن است، حال که آب، کمیاب است _و اغلب هم «آب دوست» هستند_ زیرِ دوش گرم و ولرم حمّوم کم بمانند و خاش خاشی و آب بازی و اساساً هرگونه اُووه بازی در ایام عیدی را کنار بگذارید.چه اُووی حمُّوم.چه اُووی وضو.و چه اُووی آنتی باکتریال ِدست و دیم و لینگ و رُخ و رُو و مو.آب خوردن جگوار از رودخانه ٢٧ اسفند ۱۳٩٥ ، ٤:٠۳ ‎ب.ظارسال دیدگاهجبران خسارتپست 4864 : به قلم حجة ال محمدجواد غلامی دار 59«جبران خسارت. به نام خدا، دوستان عزیز سلام، در واپسین روزهای سال ۹۵ متعهد می شویم اگر به ی آسیب فکری یا عاطفی رسانده ایم از او جبران خسارت کنیم. برای جبران خسارت ، عذر خواهی کافی نیست، بلکه متعهد می شویم که رفتارمان را تغییر دهیم.آغاز و پایان این فرایند به این صورت نیست که با شخصی که آزار دادیم بنشینیم و با او صحبت کنیم. جبران خسارت به این معناست که اجازه دهیم تغیراتی که در شخصیت و رفتارمان رخ می دهند، تبدیل به اعمالی مستمر و قابل اعتماد کنیم در رابطه با انی که دوستشان داریم به طوری که آن ها بتوانند روی این تغییرات حساب کنند.»حجة ال والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دار . 27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنه ٢٧ اسفند ۱۳٩٥ ، ٤:٠٢ ‎ب.ظارسال دیدگاهبرترین بانوی ورزشکار سال 1395 استان مازندرانپست 4863 : به قلم جناب فضل الله فضلی 16«با سلام. برنامه پخش زنده مصاحبه تلویزیونی دختر عزیزم ملیحه فضلی، قهرمان جهان، امشب 27 اسفند 1395، ساعت 10 شب در شبکۀ طبرستان اجرا می شود. چنانچه مایل هستید دختر گلم ملیحه فضلی را به عنوان، برترین بانوی ورزشکار سال 1395 استان مازندران برگزینید، عدد 8 را به شماره 30000154 ارسال کنید. پیشاپیش از همۀ شما سپاسگذارم.»پاسخ دامنه : به نام خدا. سلام من هم شما جناب فضلی، جانباز ایثارگر جنگ تحمیلی و همۀ اهالی خانه، خاصّه خواهر مؤمنه ام طیّبه، آفتاب خاندان ما. من _دامنه_ به خواهرزاده ام ملیحه فضلی افتخار می کنم و عدد 8 را به تبرّک نام مقدس حضرت رئوف، رضای آل محمد (ص) ملجأ و یاور و شفارسانِ شیفتگان، برای ملیحه ارسال داشته ام. ان شاء الله، نامش با ارادۀ آزاد مردم مازندران، در این رأی گیری رقابتی، بدرخشد. 8 را همیشه دوست داشتم و برای 8 بیش از چهل بار به بارگاه هشتم (ع) مشرّف شده ام. 8 عدد دوست داشتنی مردم ایران است که در پی رضایت رضای رضوی (ع) اند. ٢٧ اسفند ۱۳٩٥ ، ٤:٠۱ ‎ب.ظارسال دیدگاهدائی سو بوردهپست 4862 : به قلم دامنهبه نام خدا. دائی سو بورده. دارابکلا و فرهنگ لغت 65. این لغت دائی سو که یعنی شبیه و عین و مثل دائی، مانند بسیاری از لغات دیگر روستای دارابکلا، کاملاً دووجهی ست. هم برای نَعت است و هم برای ذَم. هم طعنه است و هم ف ه. هم بالیدن است و هم نالیدن. با مثال هایی آن را می شکافم. مثلاً به هم می گن:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] مقاله درآمد های ت

مقاله درآمد های ت مقاله درآمد های ت درآمد مهمترین بخش از دریافتی های ت در استان ها می باشد.دریافتی های ت شامل بخش های زیر می باشد :1- درآمد 2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض) درآمدهای ت: آن بخش از داد و ستدهای بخش تی است که ارزش خالص را افزیش میدهد و عبارتست از کلیه درآمدهای ما ادامه و
مقاله طراحی c.n.c قابل کنترل با p.c – ی برق

مقاله طراحی c.n.c قابل کنترل با p.c – ی برق مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته

مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته مجموعه نت پیانو موسیقی - مجموعه 1 تا 6 در یک بسته مجموعه کامل نت موسیقی متن های برتر جهان تنظیم شده برای پیانو از سری essential film themes در یک بسته وی مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران

مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران مقاله انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران پیشگفتاربکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصههای مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و با فایل فلش تبلت چینی p2000 v212

فایل فلش تبلت چینی p2000 v212 رام تبلت چینی با شماره فنی :p6572-bb-v2.2 p2000 v212 شما می توانید با این رام، تبلت چینی به شماره فنیp2000 v212 را که دارای cpu mt6572 می باشد را فلش نمایید. این رام کاملا تست شده و برای 212کاملا بدون مشکل تاچ و تصویر می باشد. دقت کنید که برای فلش تبلتهای p2000 چینی نیازی به دانستن شماره فنی برد ندارید و فقط کافیست درب باطری آنرا باز کنید و ورژنی را که به صورت برچسب داخل آن چسبانیده شده است را بخوانید. پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل

پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:92 فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مواد منفجره مصرفی در معادن1-1- مقدمه 11-2- باروت 21-3- آنفو (anfo) 31-4- آنفوی مقاوم درمقابل آب (akvanol) 41-5- آنفوی سنگین (heavu anfo) 51-6- مواد منفجره ژله ای (slurry) 51-7- مواد منفجره امولسیون (emulsion) 61-7-1- امولیت (emulite) 81-8- امولان (emulan) 81-9- دینامیت (dynamite) 9فصل دوم: عوامل انفجاری 2-1- مقدمه 102-2- فتیله اطمینان (safety fuse) 102-2-1- آتشکاری با فتیله اطمینان و چاشنی 112-2-2- مزایا و معایب فتیله اطمینان 112-2-2-1- مزایا 112-2-2-2- معایب 122-3- فتیله انفجاری (detonating cord) 122-3-1- مزایا و معایب فتیله انفجاری 132-3-1-1- مزایا 142-3-1-2- معایب 142-4- چاشنی برقی 142-4-1- مزایا و معایب آتشباری برقی 152-4-1-1- مزایا 152-4-1-2- معایب 162-5- سیستم هرکودت (چاشنی گازی) 162-5-1- مزایا و معایب سیستم هرکودت 172-5-1-1- مزایا 172-5-1-2- معایب 172-6- سیستم نانل 182-6-1- مزایای سیستم نانل 182-7- پرایمر 192-8- بوستر 192-9- تأخیر و نقش آن در پارامترهای انفجار و دشدگی سنگها 20فصل سو 22 - تحقیق عد سازمانی

22 - تحقیق عد سازمانی مقاله راه شش سیگما

مقاله راه شش سیگما مقاله راه شش سیگما پیشگفتار : این تحقیق قصد دارد به ان ب و کاری – اعم از مدیران عامل و ناظران – کمک کند تا بتواند از قدرت شش سیگما که توانسته است اکثر کمپانی های قدرتمند و موفق جهان را دگرگون نماید بهره ببرند. اقدامات شش سیگمایی می توانند باعث صرفه جویی های میلیاردها دلاری شوند، سرعت را به شدت افزایش دهند و روابط سورس برنامه تبدیل وب سایت شمابه نرم افزار اندرویدی

سورس برنامه تبدیل وب سایت شمابه نرم افزار اندرویدی توسعه نرم افزار آندروید برای شما کار آسانی می باشد. در هر صورت شما نیاز دارید که مهارت زیادی به دست آورید و یا استخدام جایی شوید و یا با استفاده از ایده های خود درآمد ب کنید. در اینجا این سورس یکی از پیشرفته ترین سورس webview برنامه با اطلاع رسانی می باشد. آیا شما صاحب یک سایت یا وبلاگ هستید؟ پس از آن یک برنامه اندروید برای حفظ کاربران همیشگی خود نیاز دارید تا همیشه به موقع برانی آن ها اطلاع رسانی کنید. بدون نیاز به برنامه نویسی فقط کد خود را وارد اکلیپس کنید و ویرایش کنید و فایل apk آن را در مارکت ها منتشر کنید. سرد … است، نه! پیش نیاز ها: کامپیوتر با ویندوز با اندروید استودیو یا اکلیپس موبایل و وب سایت/وبلاگ یک دستگاه آندروید یا avd برای تست نرم افزار ویژگی ها: ساده و مستقیم: فقط url پایگاه وب سایت خو را در برنامه بنویسید. بدون نیاز به برنامه نویسی: بدون نوشتن کد در هر مرحله، اما دانش پایه اولیه مورد نیاز است. اطلاع رسانی: نگه داشتن کاربران ثبت نام شده و برای آن ها همیشه به موقع اطلاع رسانی کنید. صفحه نمایش: صفحه نمایش طوری طراحی شده است که با اولین راه انداز مقاله فعالیتهای اقتصادی در

مقاله فعالیتهای اقتصادی در مقاله فعالیتهای اقتصادی در اهمیت فعالیت اقتصادی در در این مقاله بحثی پیرامون فعالیتهای اقتصادی در شکل می گیرد که بطور کامل به بررسی و نقش خانواده و تأثیر آن برروند فعالیتهای اقتصادی می پردازیم:خانواده به عنوان نهادی ترین عضو جامعه کانون پرورش انسانهایی است که مب توانند در اقتصاد و فعالیتهای اق پایان نامه اجرای اسکلت بتنی

پایان نامه اجرای اسکلت بتنی فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:117 سال 1975 میلادی، درساحل جنوب غربی انگلستان بنایی به نام «جان اسمیتون» برای اولین بار خواص شیمیایی آ پی برد. سال 1824، میلادی در شهر لیدز انگلستان، یک معمار انگلیسی به نام «ژوزف آسپرین) سیمان پرتلند را به ثبت رساند.قبل از کشف سیمان، از م ی به نام «ساروج» استفاده می شده و طرز کار این نوع ملات، شبیه سیمان امروزی بوده است.سیمان، درسراسر جهان، بدلیل آن که پس از ریختن در بتن، به رنگ خا تری سنگهای ص ه های جزیره پرتلند در می آید، به نام پرتلند، معروف گردیده است.تعریف: ماده ای که در اثر تماس با آب، دانه های شن و ماسه موجود در بتن را در هم می چسباند و آنها را به صورت یکپارچه درمی آورد، سیمان می‎نامند. بیشترین مواد تشکیل دهنده سیمان، آ بوده و پس از آن سیلیس (sio2) درصد بیشتری نسبت به سایر موارد را دارا می‎باشد.تولید سیمانمصالح خام مورد نیاز در تولید سیمان را تهیه نموده و بصورت پور در آورده، سپس آنها را به نسبت های معینی با یکدیگر مخلوط می کنند.مصالح خام پودرشده، به دو روش، مخلوط گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی

گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی گزارش نهایی کارورزی 2 - دانشجویان علوم تربیتی و مشاوره و راهنمایی/ مقاله نانو تکنولوژی

مقاله نانو تکنولوژی مقاله نانو تکنولوژی هدف فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشینها توسط بازوهای روبات برنامه شروط نامشروع در قراردادها

شروط نامشروع در قراردادها فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:89 فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه 1بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع 3فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه یه 5گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» 7گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن 15مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران 27گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی 28گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی 31گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی 34فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها 36مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح 37گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح 38گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری 41مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع 44گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق 45گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط 51گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد 54بخش دوم: آثار شرط نامشروع 57فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد 58مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع 59گفتار اول: بطلان شرط نامشروع 60گفتار دوم: اثر بطلان مقاله اشباع خاک

مقاله اشباع خاک مقاله اشباع خاک عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک:آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل مقاله آموزشی کامل ترک اعتیاد به سیگار با احترام و عشق کامل در جوانی

مقاله آموزشی کامل ترک اعتیاد به سیگار با احترام و عشق کامل در جوانی فکر میکنید سیگار چی داره که از آدمهای بیکار سر کوچه تا موسیقی دان ها و روشن فکرها و دانشمندان رو هم به خودش وابسته کرده ؟ دوست دارید بدونید که چطور بعد از سه بار ترک سیگار ، چی شد که توی 25 سالگی از لحاظ احساسی کاملا به سیگار بی احساس شدم ؟ من ماه ها کتاب خوندم ، فکر ، امتحان تا اینکه به نتایجی که توی این مقاله برای شما قرار میدم رسیدم . حالا مدت هاست که سیگار نمیکشم و از سلامتیم لذت میبرم . سعی به زبون خودمونی از ریزترین جزئیات ، از طعنه هایی که رفیقامون موقع شروع به ترک سیگار بهمون میزنن تا شرایط روانشناسیش رو کامل توضیح ببدم . این مقاله ی5 صفحه ای ، سرگذشت دقیق و آموزنده ی راه هاییه که من برای ترک سیگار رفتم و بالا ه موفق شدم . بعد از خوندن این مقاله احتمالا شما برای همیشه به سیگار بی احساس میشین . نه با دارو ، نه با زور و اجبار . بلکه با احترام کامل آماده اید تا یکی از زیباترین تصمیم های زندگیتون رو به خاطر مامان وباباتون ، به خاطر معشوقتون و از همه مهم تر ، به خاطر خودتون بگیرید ؟ مشخصات فایل : 5 صفحه فرمت : word مقاله شیمی

مقاله شیمی مقاله شیمی پیشرفت دانش شیمی در آستانه هزاره سوم، شگفت انگیز بوده است. پژوهش های انجام شده در چند دهه اخیر، می تواند راهگشای دانشمندان برای گشودن راز پدیده هایی مانند یادگیری، خواب دیدن، تکامل شیمیایی و شناخت ژرف تر دستگاه ایمنی بدن باشد. توجه روزافزون به نیروهای ضعیف بین مولکولی و درون مولکولی ج پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت ( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول)

پایان نامه بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت ( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنت (بررسی موردی سوره های مطول) فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:120 فهرست مطالبعنوان صفح لیات 1مقدمه 2اهمیت موضوع 3سوال تحقیق 3فرضیه 3پیشینه تحقیق 3چکیده 4فصل اول 5بررسی آیات از دیدگاه شیعه و سنت 5مقدمه 6تفسیر آیات وارده 6فصل دوم: مقدمه علل اختلافات تفاسیر شیعه و سنی 97مقدمه 98نتیجه کلی 118فهرست منابع 120 مقاله جهان جانوران

مقاله جهان جانوران مقاله جهان جانوران جانوران بسیار گوناگونند. توانایی آنها با سازگاری در محیط های مختلف سبب شده است که این موجودات در سراسر کره زمین در شرایط گوناگون محیطی به شکل های متفاوت زندگی کنند. دانشمندان عقیده دارند که هنوز نیمی از انواع جانور مقاله دنده

مقاله دنده مقاله دنده دنده یا دسته دنده اهرمی است که در خودروهای جدید زیر ف پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و ت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران

پایان نامه بررسی رابطه بین هیجان خواهی و ت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:58 فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول 2مقدمه 3بیان مسئله 4سوالهای تحقیق 6موضوع تحقیق 6فرضیه تحقیق 6اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق 6تعریف اصطلاحات 7فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) 9انگیزش 10تظاهرات انگیزش 11هیجان 13هیجان به مثابه الگوهای پاسخ 14ابزار و بازشناسی هیجانها 16ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری 17بازشناسی ح های هیجانی افراد بهنجار 18پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته 19بازشناسی ح های هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند 21رابطه بین هیجان و انگیزش 22دیدگاهها و نظریه های هیجان 231-نظریه جیمز لانگه 232- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت 243- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها 254- دیدگاه آرنولد: ارزی نخستین 255- دیدگاه لازاروس: ارزی نخستین 266- دیدگاه ونیر 287- فرضیه پسخورانه صورتی 28آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی 308- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز 319- دیدگاه دوسیستمی 33ویژگیهای افراد هیجان خواه 37فرایندهای شناختی و هیجان خواهی 38ترجیحات شغل و نگرشها 39تفاوتهای فیزیولوژیکی 39رشد نقشهای تی 41الگوی مقاله تجزیه وتحلیل وضع موجود در طراحی فضاهای شهری

مقاله تجزیه وتحلیل وضع موجود در طراحی فضاهای شهری مقاله زمین شناسی شهر خوسف - حاشیه شرقی رودخانه شاهرود

مقاله زمین شناسی شهر خوسف - حاشیه شرقی رودخانه شاهرود مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی

مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی مقاله ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علی ضرورت و مشروعیت ی از دیدگاه علیسیداحمد خاتمی ضرورت ی مبنای مشروعیّت ی بحث بیعت حریم مرد تحقیق با موضوع زندگی نامه عباس یمینی شریف

تحقیق با موضوع زندگی نامه عباس یمینی شریف عباس یمینی شریف متخلص به «یمینی» در سال های 1317 و 1318 در دانشسرای مقدماتی تهران تحصیل کرد. در سال 1319 که به دانشسرای عالی راه یافت علاقه به شعر گفتن و داستان نویسی برای ک ن در او بیشتر شد. در سال 1322 دو شعر تحت عنوان «ستاره» و «ماده غاز» از وی در شماره های چهارم و نهم مجله ی «سخن» به طبع رسید. در سال 1323 در اولین شماره ی مجله ی «بازی ک ن» شعرهایش به چاپ رسید و پس از مدتی نیز یمینی شریف به سردبیری آن انتخاب شد. در سال 1324 برخی از اشعارش وارد کتاب های ابت اراک و پس از آن وارد کتاب های اول و دوم و سوم کلیه ی دبستان ها شد. عباس یمینی شریف در سال 1328 به مدیریت مجلات «دانش آموز» و «شیر و خورشید» که دو نشریه ی وزارت فرهنگ برای . موضوع : زندگی نامهعباس یمینی شریف تعداد صفحات : 38 فرمت : ورد فهرست عناوین : فرازها پیگیری مداوم برای جریانسازی و پدیدآوری آثار ک نه بهرهگیری از زبانی ساده، روان و موزون جدا مخاطب کودک مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم

مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم مقاله اشنایی با سبک امپرسیونیسم از پانزدهم آوریل تا پانزدهم مه سال 1874، گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی: مونه(1)، رنوار (2)، پیسارو(3) ، سیسلی(4) ، سزان (5) ، دگا(6) ، گیومن(7) ، برت موریزو(8) ، که یک انجمن بی نام تشکیل داده بودند، در محلی مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی

مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی مقاله شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیکی مقدمهمیدانیم که در طبیعت ماده به سه صورت گاز،مایع و جامد وجود دارد که این سه ح قابل تبدیل به یکدیگر هستند.تعاریفی که برای این ح های ماده به کار برده شده به این صورت میباشد:گاز:ح ی ازماده است که در ان نیروی جاذبه بین ملکول ها ضعیف بوده و تحرک شدید ملکول ها یا اتم ها وجو پول وبانکداری

پول وبانکداری فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:140 فهرست مطالبمقدمه فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟ تولید پول و وظایف آن پول بعنوان یک دارایی اهمیت مطالعه پول فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران سیستم پول کالایی سیستم در ف ی سیستم تک ف ی پول اسکناس پول بانکی تحولات سیستمهای پولی در ایران فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن تعریف و اهمیت بانک زرگرها وظیفه بانکداری صدور اسکناس و بانکداری جدید چگونگی عملیات بانکها فصل چهارم : بانکداری در ایران تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران سیستم بانکداری و انواع بانکهای ی سیستم بانکداری ی فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان ماهیت موسسات مالی و انواع آنها ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن ابزاره مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل

مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل مقاله گزارش کاراموزی رشته الکترونیک - کنترل الکترونیکی موتور دیزل امروزه دیگر از خودروهای پر سر و صدا که دود می کنند خبری نیست. دیگر صحبت از شتاب گیری ضعیف نیست. اکنون اول آلایندگی بعد شتاب و توان قابل ق مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم

مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم مقاله گزارش کارآموزی شرکت افق سیستم فعالیت اجرایی در شرکت خدمات رایانه ای افق سیستم در استان قزوین هرچند که در مدت زمان بسیار کوتلاهی انجام شد ، اما آشنایی با فعالیت ه مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب

مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب مقاله مهدی (علیه السلام)، ده انقلاب در یک انقلاب کارنامه همه ایدئولوژیهای بشری در عصر حاضر و در طول تاریخ دارای نقاط سیاه بسیاری است. بسیاری از آنها به یک نکته صحیح توجه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بز ار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بز ار و تطبیق آن با اسناد بین المللی فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:165 فهرست صفحه عنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقیقات و مطالعات قبلی 3- ضرورت تحقیق 4- فرضیه ها 5- روش تحقیق 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب کلیات: الف – سیر تاریخی مجازات اطفال 1 – دوره باستان و میانه 2- دوره معاصر 3- دوره باستان و پس از آن در ایران ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها 1- طفل و مسئوولیت کیفری 2- بز اری اطفال و طفل بز ار 3- علل بز اری 4- اهمیت بز اری ج – هدف از مجازات اطفال د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال 1- تناسب جرم و مجازات 2- تفرید مجازات 3- وم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی 4- ضرورت دوری از برچسب زنی 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش هـ - مجازاتهای جایگزین حبس 1- فلسفه پیدایش 2- تاریخچه و مفهوم 3- فواید و شرایط 4- انواع 5- زمینه های اجرا بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی فصل اول– سپردن طفل به والدین یا س رستان قانونی با ا ام به تادیب گفتار اول – ماهیت، شرایط و اه گفتار دوم – حقوق کیفری ایران گف مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق

مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق مقاله آشنایی با ساختمان و عملکرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور – ی برق توضیحات : نیمه هادی ها عناصری هستند که از لحاظ هدایت، ما بین هادی و عایق قرار دارند، و مدار آ نیمه هادی ها، دارای 4 الکترون میباشد. ژرمانیم و سیلی دو عنصری هستند که خاصیت نیمه هادی ها را دارا میباشند و به دلیل داشتن شرایط فیزیکی خوب، برای ساخت نیمه هادی دیود ترانزیستور، آی سی (ic ) و …. مورد استفاده ق مقاله شیمی و مرمت ساختمان

مقاله شیمی و مرمت ساختمان مقاله شیمی و مرمت ساختمان دید کلی آثار فرهنگی هر کشور ، هویت مردم آ آموزش طراحی پرسشنامه dematel با مثال

آموزش طراحی پرسشنامه dematel با مثال مقاله بازی هندبال

مقاله بازی هندبال مقاله بازی هندبال قانون (1) زمین بازی (1:1) زمین بازی، محوطه ای است به شکل مستطیل که طول آن 40 و عرض آن 20 متر می باشد. این زمین دارای دو محوطه دروازه (قانون 1:4 و قانون 6) و یک محوطه بازی است. دو خط بلند طولی را خطوط کن مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین

مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین مقاله تعیین ذخیره اطمینان استراتژیک در زنجیره تامین مایک زنجیره تامین چند مرحله ای تولید و توزیع مرتبط با تقاضای تصادفی را پیشنهاد نموده ایم و برای محاسبه اینکه در کجا تجزیه موجودی ه مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن

مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن مقاله فتنه در نهج البلاغه و راههای مقابله با آن فتنه شناسی از دیدگاه نهج البلاغه موضوع مورد بحث، بررسی معانی و مصادیق فتنه در قرآن و نهج البلاغه است.واژه فتنه دارای معانی و وجوه مختلفی می باشد که در اصل، به معنی آزمودن بوده برای اینکه خالص آن از چیزهای دیگر جدا گردد. فتنه دارای دو چهره است، آنجا که مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم

مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم مقاله جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم در این مقاله را ارهای برای پیشرفت و تولید علم ارائه شده و نقش تعلیم و تربیت به عنوان عامل رشد و تحول اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. در «تفکر» زندگی دل و حیات قلب معرفی شده است. زیرا انسانیت انسان و ادراک او از عالم و ‎آ مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس

مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس چکیدهپیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانای یهای رایانه درعرصة اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفة وجودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس) را تبیین می کند.ازآنجاکه بخش عمدة اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی 20 - تحقیق بازاری در ورزش

20 - تحقیق بازاری در ورزش مقاله تصویر سازی

مقاله تصویر سازی مقاله تصویر سازی دی ماه 88 – 87 « فهرست مطالب مقاله پروژه ی آمار

مقاله پروژه ی آمار مقاله پروژهی آمار جامعه : کل دانش آموزان اندازهگیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح اندازه جامعه: 500 نفر نمونه:دانشآموزان دوم و سوم شیفت صبح :اندازه نمونه: 50 نفر ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامة کتبی و مشاهدهی ثبت وقایع استفاده کردیم. مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق

مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق مقاله ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور – ی برق توضیحات : برای محاسبه و سیم پیچی یک موتور معلومات زیر مورد نیاز می باشد که از روی پلاک و پوسته موتور و یا با توجه به نیاز و از طریق محاسبه بدست می آید. تعداد شیار های استاتور، تعداد فازها، تعداد قطبهای موتور، گام قطبی y، گام سیم بندی yz و تعداد شیار زیر هر قطب مربوط به هر فاز که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. تحقیق در مورد علل تورم در ایران

تحقیق در مورد علل تورم در ایران مقاله با موضوع میل لنگ و تراشکاری

مقاله با موضوع میل لنگ و تراشکاری برای آنکه تصوری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک دستی را تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاههای میل لنگ میباشند. تعداد لنگهای میل لنگ متناسب با تعداد سیلندرهای یک موتور است. بدین شکل که پیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگهای میل لنگ متصل میگردد. البته این ح در موتورهای پیستونی که سیلندرهای آنها به شکل ردیفی قرار گرفتهاند صادق استبرای آنکه تصوری از شکل فضایی میل لنگ داشته باشید. یک دستی را تصور کنید. که قسمت دستگیره آن همان لنگ و طرفین آن (که در یک راستا قرار داند) تکیه گاههای میل لنگ میباشند. تعداد لنگهای میل لنگ متناسب با تعداد سیلندرهای یک موتور است. بدین شکل که پیستون قرار گرفته در داخل هر سیلندر به یکی از لنگهای میل لنگ متصل میگردد. البته این ح در موتورهای پیستونی که سیلندرهای آنها به شکل ردیفی قرار گرفتهاند صادق است. موضوع :میل لنگ و تراشکاری تعداد صفحات : 34 فرمت : ورد فهرست عناوین : میل لنگ ساختمان میل لنگ محورهای اصلی بازو تحقیق در مورد روانشناسی کودک

تحقیق در مورد روانشناسی کودک مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داون

مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داون مقاله ی ترجمه شده ی ژنتیک در مورد سندرم داونabout down syndrome فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 2 برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید در مورد سندرم داون سندرم داون تریزومی 21 هم نامیده میشود شرایطی است که ماده ژنتیکی اضافه موجب به تاخیر افتادن روند رشد کودک هم از لحاظ ذهنی و هم جسمی میشود. آن در حدود 1 در هر 800 نوزاد متولد شده در ایالات متحده تاثیر می گذارد. ویژگیهای جسمانی و مشکلات پزشکی مرتبط با سندرم داون میتواند از کودکی به کودکی بسیار متغیر باشد.هنگامی که بعضی ک ن مبتلا به توجه پزشکی بسیاری نیازمندند در دیگران به زندگی سالمی منجر میشود. با وجود اینکه سندرم داون نمی تواند جلوگیری شود ان قبل از تولد کودک میتواند تشخیص داده شود. مشکلات بهداشتی که ممکن است همراه با سندرم داون باشد می تواند درمان شود و منابع زیادی برای کمک به بچه ها و خانواده هایشان که در حال زندگی با این شرایط هستند موجود است. چه موجب ان میشود؟ به طور معمول در زمان لقاح نوزاد اطلاعات ژنتیکی را به شکل 46 کروموزوم از والدینش به ارث میبرد:23 کروم آشنایی با قطعات و مصرف کننده ها مقاومت ها خازن ها سیم پیچ ها و ج مقاومت ها 47 صفحه فایل ورد

آشنایی با قطعات و مصرف کننده ها مقاومت ها خازن ها سیم پیچ ها و ج مقاومت ها 47 صفحه فایل ورد سورس بازی مسابقات پازل

سورس بازی مسابقات پازل توضیحات: در بازی مسابقات پازل، شما با ۱ یا ۲ حرکت باید معادله را حل کنید. شما می توانید ۳ کمک برای رفع معادله استفاده کنید. بازی مسابقات پازل را به آسانی می توان سفارشی کرد و شما با استفاده از پنل مدیریت می توانید معادلات جدیدی را آپلود کنید و نسخه جدید آن را منتشر کنید. در این بسته یک راهنمایی با آموزش های ویدیویی وجود دارد که به شما چگونگی نصب و سفارشی سازی و نحوه استفاده از پنل مدیریت را آموزش می دهد.شما می توانید با این سورس در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید! امکانات: پنل مدیریت ۱۰۰ مرحله و بیشتر کشیدن و رها سیستم راهنما و سکه ها دوستان خود در و توییتر ارزش گذاری و اشتراک گذاشتن جلوه های صوتی تبلیغات جدید پشتیبانی از تمامی دستگاه ها و اسکرین دمو پنل حتما ببینید: لینک دمو پنل login: admin p word: 123456 نمایی از بازی: تصاویر بازی: برای جلب رضایت کاربران هر سورسی که قرار داده میشه به طور کامل برسی میشه و خصوصیات ها آن گفته میشه و همچنین ع های از محیط برنامه و فایل اجرایی سورس همراه با لینک سایت اصلی و قیمت ان سایت کنار دکمه ید سورس قرار داده میشن تا کا

امروز 25 مرداد: رسیدم مراغه بماند بعد از اون بازیای کثیف که عرب برای برگردوندن من درآورد یه بازی کثیف هم باز تو راه آهن درآوردن و باز موقع گرفتن بلیط روز وسط هفته گفتن بلیط ندارن منم جلوی جمع بلندگفتم آره همه بلیطاشون رو فروختن به شوری میدون توحید، خوبه که فهمیدیم جاهای تی هم اخ. ....امروز چهارشنبه 4 تیر: امروز دوباره بلیط گرفتم که برگردم مراغه و از چند ساعت قبل نشستم تو راه آهم که باز عرب نتونه از قطار جا بندازتم، هرچند موقع یدن بلیط بازهزارجور بازی سرم درآوردن که نمیدونم بلیط نمونده و 4تخته بگیر و از این بازیا تا آ ش بلیط یه شهر دیگه ارو بهم دادن هر طور شد.