ثبت نام آزمون نمونه تی آذربایجان شرقی 97 98 nemoone medu ir - اخبار روزآزمون مدارس نمونه تی شهر دشتستان هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر دشتستان و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر دشتستان برخلاف آزم.
آزمون مدارس نمونه تی شهر مریوان هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر مریوان و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر مریوان برخلاف آزمون مدار.
آزمون مدارس نمونه تی شهر پیرانشهر هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر پیرانشهر و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر پیرانشهر برخلاف آزم.
آزمون مدارس نمونه تی شهر مبارکه هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر مبارکه و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر مبارکه برخلاف آزمون مدار.
آزمون مدارس نمونه تی شهر لارستان هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرلارستان و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر لارستان برخلاف آزمون م. آزمون علمی امیدان بسیج سال 94 آزمون علمی امیدان بسیج سال 94 آزمون علمی امیدان بسیج سال 94 آزمون علمی امیدان بسیج سال 94 اگر به دنبال موفقیت در آزمون تیزهوشان و نمونه دلتی ششم هستید ما این آزمون را به شما پیشنهاد می کنیم .  آزمون علمی امیدان ( مسابقه علمی امیدان ) یکی از آزمون هایی .
آزمون مدارس نمونه تی شهر تربت جام هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر تربت جامو ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر تربت جام برخلاف آزمون . سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامی09 بانکدار آذربایجان شرقی-بستان آباد آزاد مرد / زن نمونه سوالات استخدامی
نمونه سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی0 بانکدار آذربایجان شرقی-بناب آزاد مرد / زن
2 (آقا: نمونه سوالات استخدامی نفر، نمونه سوالات استخد.
آزمون مدارس نمونه تی سمنان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت سمنان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم سمنان برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی مازندران در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت مازندران برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم مازندران برای ور.
آزمون مدارس نمونه تی کردستان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت کردستان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم کردستان برای ورود د.
آزمون مدارس نمونه تی قزوین در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت قزوین برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم قزوین برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی کرمان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت کرمان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم کرمان برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی اصفهان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت اصفهان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم اصفهان برای ورود دانش.
آزمون مدارس نمونه تی گلستان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت گلستان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم گلستان برای ورود دانش.
آزمون مدارس نمونه تی مرکزی در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت مرکزی برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم مرکزی برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی تهران در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت تهران برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم تهران برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی گیلان در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت گیلان برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم گیلان برای ورود دانش آم.
آزمون مدارس نمونه تی کرمانشاه در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت کرمانشاه برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم کرمانشاه برای ور. نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94 نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94 دسته بندی نمونه سوالات بازدید ها 0 فرمت فایل pdf حجم فایل 552 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 4678 تمام فایل ها نمونه سوال حاضر مربوطه ریاضیات پایه نهم می باشد و شامل 17سوال می باشد و در یک فایل pdf قرا.


آزمون مدارس نمونه تی شهر رباط کریم هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهررباط کریم و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر رباط کریم برخل.
آزمون مدارس نمونه تی شهر تربت حیدریه هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرتربت حیدریه و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر تربت حیدریه برخ. سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامی09 بانکدار آذربایجان شرقی-بستان آباد آزاد مرد / زن نمونه سوالات استخدامی
نمونه سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی0 بانکدار آذربایجان شرقی-بناب آزاد مرد / زن
2 (آقا: نمونه سوالات استخدامی نفر، نمونه سوالات استخد. نتایج نمونه تی آذربایجان غربی 96-97 - ششم و نهم - waed.ir
زمان اعلام نتایج نمونه تی
آزمون نمونه تی به صورت منطقه ای برگزار می گردد و نتایج آن نیز از طریق سایت های استانی اعلام می گردد.
نتایج آزمون نمونه تی آذربایجان غربی و اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی مطابق با اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف و با توجه به سال های قبل برای پایه های ششم و نهم اوا تیر ماه از طریق پرتال آزمون نمونه تی استان آذربایجان غربی اعلام می گردد.

" برای ب اطلاع از نتایج آزمون نمونه تی می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید "

نکات:

1- برای کلیه داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، کارنامه ای شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط ، نمره ب شده در هر درس ، تراز دانش آموز و تراز آ ین فرد قبول شده در مدرسه مورد نظر در سایت مربوطه قرار می گیرد.

برای اطلاع از چگونگی محاسبه تراز آزمون کلیک کنید

2- دانش آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته می شوند ، مجاز به ثبت نام در دیگر مدرسه های نمونه تی نمی باشند و هیچ گونه درخواستی برای انتقال و جابجایی پس از اعلام نتایج پذیرفته نخواهد شد.

برای اطلاع از شرایط نقل و انتقال در مدارس نمونه تی کلیک کنید

3- آ ین مهلت ثبت نام برای قبول شدگان در آزمون نمونه تی در مدارس 10 روز پس از اعلام نتایج آزمون نمونه تی می باشد و بعد از آن لیست ذخیره اعلام می گردد.

برای ب اطلاع از لیست ذخیره های قبولی مدارس نمونه تی کیلک کنید

4- دانش آموزان همزاد می توانند با ب 80 درصد نمره قبولی وارد مدارس نمونه شوند.

برای ب اطلاعات بیشتر در مورد قبولی دانش آموزان همزاد (دوقلو یا چندقلو) کلیک کنید


اگر برای اطلاع از نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 ، مشاهده و دریافت کارنامه ، برای اعتراض به نتیجه آزمون با مشکل مواجه شدید و یا برای ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس سوالاتی دارید یا میخواهید از اسامی پذیرفته شدگان ذخیره مطلع شوید ، می توانید از سراسر کشور با مشاوران شریف با شماره 9099071569 از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.


برای ب اطلاع از اخبار نمونه تی و زمان در یافت کارت ورود به جلسه و نتایج آزمون نمونه تی عضو کانال تلگرامی نمونه تی شوید

برای عضویت کلیک کنیدمنبع: نتایج نمونه تی

آزمون مدارس نمونه تی مازندران در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت مازندران برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم مازندران برای ورو.
آزمون مدارس نمونه تی فارس در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت فارس برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم فارس برای ورود دانش آموزان.
آزمون مدارس نمونه تی البرز در دو پایه نمونه تی ششم به هفتم و نمونه تی نهم به دهم بصورت استانی و هماهنگ کشوری برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت البرز برای ورود دانش آموزان به دوره اول دبیرستان های نمونه تی و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم البرز برای ورود دانش آمو.
jul 1, 2017 - رایگان دفترچه سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه تی سیستان و بلوچستان 96-97 دوره دوم متوسطه پایه نهم به دهم استان سیستان و بلوچستان 96 97. سوالات آزمون نمونه تی 96-97 :: مهرداد ساعی مدرس علوم ... آزمون ورودی مدارس نمونه تی استان یزد دفترچه سوالات پایه ششم کلید سوالات پایه ششم دفترچه سوالات پایه نهم کلید سوالات پایه نهم.سوالات در حال بارگذاری می باشد ... سوالات نهم در حال بارگذاری است. باور ی نیست ..... تمامی سوالات نمونه مردمی 96-97 از کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده طرح شده است. میتونید چک کنید. سوالات ... سوالات آزمون نمونه تی 96-97 - پاک نیت
تیم پشتیبانی گام به گام های یازدهم 24 ساعته و هفت روز هفته آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند. برای سوالات آزمون نمونه تی 96-95 ، بر روی استان مورد نظر خود کلیک کنید. آزمون نمونه تی آذربایجان شرقی دفترچه سوالات پایه ششم کلید سوالات پایه ششم دفترچه سوالات پایه نهم کلید سوالات پایه نهم آزمون ورودی مدارس نمونه ... سوالات آزمون نمونه تی 96-97 - پاک نیت
تیم پشتیبانی گام به گام های یازدهم 24 ساعته و هفت روز هفته آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند. برای سوالات آزمون نمونه تی 96-95 ، بر روی استان مورد نظر خود کلیک کنید. نمونه سوالات از تلگرام [email protected] مطالب ویژه پایه نهممشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مشاهده مطلب مطالب ویژه ... نمونه سوالات مدارس نمونه تی پایه ششم و نهم 96 آزمون ورودی مدارس نمونه تی استان کرمان دفترچه سوالات پایه ششم کلید سوالات olom-tizhoshan.blog.ir/…/ -سوالات-آزمون-نمونه- تی-96-97پایه ششم یزد و کرمان با هم برگزار شده استدفترچه سوالات پایه نهم کلید سوالات پایه … 2 . سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه تی مرکزی ۹۶-۹۷ پایه ششم به هفتم … 1 جولای … سوالات آزمون ... اعلام نتایج مدارس نمونه تی پایه ششم به هفتم و پایه نهم به دهم در سال 96 jul 11, 2017 - جهت اعلام نتایج مدارس نمونه تی پایه ششم به هفتم و پایه نهم به دهم با مشاوران ما همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب با تلفن ثابت منزل و بدون گرفتن کد با شماره 9099071290 و ... ✅اعلام نتایج نمونه تی سیستان و بلوچستان ... نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه تی در پایه ششم به هفتم و نهم به دهم در سال 96 اعلام گردید . اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه تی سیستان و بلوچستان آزمون مدارس نمونه تی سیستان و بلوچستان 96 - 97 در پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم صبح روز 9 تیر بصورت هماهنگ در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد . ... می توانند مشاهده کنند که در هر درس به چه درصدی از سوالات توانسته اند پاسخ بدهند و چه ترازی ب کرده اند و تراز آ ین نفر قبولی مدارس انتخ آن ها چند بوده است .
سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه تی سیستان و بلوچستان ۹۶-۹۷ پایه نهم به دهم نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه تی 96-97
سوالات نمونه تی ششم 97-96
نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون مدارس نمونه تی 95-96 نهم
سوالات نمونه تی ششم 96-97
سوالات ازمون نمونه تی ششم 96-97
سوالات آزمون نمونه تی 96-97
سوالات نمونه تی نهم 96-97
پاسخنامه آزمون نمونه تی 96-97

آزمون مدارس نمونه تی شهر آباد غرب هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر آباد غربو ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر آباد غرب برخلاف آزمون . تاریخ و زمان آزمون نمونه تی ۹۸-۹۷ یزد پایه هفتم دبیرستان های نمونه تی دوره اول متوسطه آزمون نمونه تی یزد 98 97 ضوابط شرایط پذیرش دبیرستان های دوه اول متوسطه دبیرستان های نمونه تی منابع آزمون، مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون نمونه تی متوسطه اول و مدت پاسخگویی برای خواندن ادامه مطلب و جزئیات خبر کلیک کنید
سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامی09 بانکدار آذربایجان شرقی-بستان آباد آزاد مرد / زن نمونه سوالات استخدامی
نمونه سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی0 بانکدار آذربایجان شرقی-بناب آزاد مرد / زن
2 (آقا: نمونه سوالات استخدامی نفر، نمونه سوالات استخد.
آزمون مدارس نمونه تی شهر مرند هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرمرند و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر مرند برخلاف آزمون مدارس تیزهو.
آزمون مدارس نمونه تی شهر اهواز هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهراهواز و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر اهواز برخلاف آزمون مدارس تی.
آزمون مدارس نمونه تی شهر مهاباد هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرمهاباد و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر مهاباد برخلاف آزمون مدار.
آزمون مدارس نمونه تی شهر جهرم هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرجهرم و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر جهرم برخلاف آزمون مدارس تیزهو.
آزمون مدارس نمونه تی شهر ملایر هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهرملایر و ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر ملایر برخلاف آزمون مدارس تی.

آزمون مدارس نمونه تی شهر زرند هرساله بصورت هماهنگ کشوری توسط آموزش و پرورش کلیه شهر ها در دو پایه ششم ابت و نهم برای ورود به دبیرستان های دوره اول و دوم برگزار می شود . ثبت نام آزمون نمونه تی ششم ابت شهر زرندو ثبت نام آزمون نمونه تی نهم به دهم شهر زرند برخلاف آزمون مدارس تی. سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامی09 بانکدار آذربایجان شرقی-بستان آباد آزاد مرد / زن نمونه سوالات استخدامی
نمونه سوالات استخدامی0نمونه سوالات استخدامینمونه سوالات استخدامی0 بانکدار آذربایجان شرقی-بناب آزاد مرد / زن
2 (آقا: نمونه سوالات استخدامی نفر، نمونه سوالات استخد. نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها سپه صادرات مسکن نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها سامان پاسارگاد اقتصاد نوین نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها ملت ملی پارسیان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با پاسخ نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب دسته بندی آزمون استخدامی فرمت فایل pdf حجم فایل 14650 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 275 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک های کشور اعم از سپه صادرات ملی مسکن ملت سامان پارسیان اقتصاد نوین و .... این مجموعه و پکیج شامل مهم ترین پر کاربردترین و پرتکرارترین نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها و دستگاه های اجرایی میباشند و نقش بسیار مهمی در نتیجه نهایی دارند لذا مستقیما و اکیدا پیشنهاد تهیه و مطالعه این پکیج را به شما داوطلبان عزیز که حتما قصد قبولی آزمون را دارید می نمایم و اکیدا تاکید دارم که این مجموعه فوق العاده شگفت انگیز را از کف ندهید همین حالا اقدام نمایید آره الان لحظه بعدی باورکن که از رقیبت کلی عقب افتادی... ثبت نام در آزمون نمونه تی بر خلاف آزمون تیزهوشان بصورت استان به استان توسط آموزش و پرورش هر استان انجام می شود. باتوجه به سطح بالای آموزشی و شهریه پایین تر نسبت به مدارس غیر انتفاعی و شرایط آسانتر برای پذیرش مورد توجه والدین و دانش آموزان یوده. بنابراین داوطلبانی که قصد ثبت نا.