تو روح آرام تمام لحظه هایم باش - اخبار روز

می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد ، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشد و در انتظار بازگشت ی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خا تر می شود … آری ............. ، این است خاصیت عشق یک طرفه … لحظه لحظه این روزهایم با اشک گریه خورده است. لحظه لحظه زندگی با اشک گره خوردن می دانی چه شکلی است؟! مثل آن که کنه ای بچسبد به پشت گوشَت یا زگیلی توی نافت لانه کند. یا دستت بهش نمی رسد، یا اگر هم برسد زورش را نداری. این اشک ها گره خورده به زندگی ام و دارد جانم را بالا می کشد. زورم به ز. میدانی! دلتنگی هایم را دوست دارم آن لحظه که به یاد تو هستم و از دوریت دلتنگ میشوم آن لحظه که از نبودن تو در کنارم به آسمان و آسمانیان شکایت میکنم و آن زمان که گریه های شبانه ام مرحمی بر دل زخمی ام نمیگذارند ودوری این همه راه و غیبت چشمهایت حس دیدن را از چشمهایم من میگرند تمام این . در سیستم si واحد  شدت روشنایی لو (lux) می باشد که معادل یک لومن بر متر مربع می باشد.به عبارت بهتر لو از واحد لومن مشتق شده و لومن نیز از واحد شمع یا کاندلا (cd ) گرفته شده است .فرق لو با candela این است که لو به فاصله و مساحت ربط دارد. هر میزان فاصله منبع نور از سطح زیادتر شود  - آرام بند. نیستی آمدنت دست من نیست نشانی از تو ندارم لحظه ها را برایت دعا ثانیه ها را تک تک روزها را بدوش کشیدم یادت را خاطرت را از تمام کبوتر ها جستم از تمام ابرها جویای ح شدم و ... به ته چاه که بیفتی همه در صدد کمک ند از چاه درت بیاورند

کافیست پرواز کنی تا برایت سنگ درآورند و ب را بشکنند

حالا آرام سر جایت که نشسته ای به رخت میکشند دنیا را آب ببرد به خودت جُم نمی دهی


مدتیست سر از کوه درآورده ام.....


آهِ خیسِ اشکِ رویِ چشم هایم را ببین
+خواندن قرآن به ترتیب نزول آیات لذتی دارد عجیب. اگویی با همسفر شده ای...
+بعدا نوشت؛ در ادامه پست پیش. در یازدهمین آیه از چهارمین سوره اش می گوید؛ ذَرنِی وَ مَن خَلَقتُ وَحِیداً یعنی مرا با ی که تنهاست واگذار و شرحی اضافه نیست جز تکرار اینکه این موجود تنهاست! تنهای تنهای تنها...
+خواندن قرآن به ترتیب نزول آیات لذتی دارد عجیب. اگویی با همسفر شده ای...
+بعدا نوشت؛ در ادامه پست پ. قلبهای ما، پر است از خفاش های گرسنه ای که آرام و بی صدا ه اند.
آنقدر آرام، که از وجودشان بی خبریم.
کافیست در فضای آکنده ای، بوی غذایی به مشام شان برسد،
بیدار میشوند،
دیوانه وار به هرسو می جهند،
و افسار اختیار تو را در دست میگیرند،
به جستجوی ط ای، لقمه ای، شکاری. ب آدمی به من یاد داد که می توانم دراز بکشم و به چیزی فکر نکنم ب پس از مدت های طولانی برای ساعات کوتاهی طعم خوب هوسناک آسوده خاطر بودن را چشیدم این نعمتی است که آدم های کمی می تواند به تو القا کنند و اما صبر کنید آنتروپی در همان زمان و در همان لحظه نتوانست کمی خاموش باشد؛ آنتروپی ب.
زندگی برای من شکلی سخت در اجرا دارد . همیشه سختش از آسانش بیشتر بوده .ناشکری نمی کنم ولی انصافا لحظاتی هست که نفس کم می آورم . ب نفسم داشت کم و کمتر می شد . مطابق خیلی وقتها روز پر تنشی را گذرانده بودم و بعد هم تا دیر وقت رفته بودم برای پرستاری از مادر بزرگ و پیشش مانده بودم . از سرطان لعنتی هر روز بیشتر از روز پیش آب می شود و هیچ کاری نمی توانیم . چند لحظه خوابش برد از ضعف و درد . دیگر اشک هایم را نمی دید پس لب هایم را به انگشتهای بی رمق و رنگ پریده اش نزدیک و بارها دستش را بوسیدم . روغن زیتون را آرام با پنبه روی پوست خشک دستهایش مالیدم و آرام کمک روی پهلوی دیگرش بخوابد .نباید زخم بستر بگیرد . یک لحظه دستم را به نشانه ی مهربانی های همیشه اش توی همان حال خواب و بیدار آرام فشرد .دلم می خواست صدایش را بشنوم . آن توده ی مزاحم در حنجره اش نمی گذارد صدایش را بشنویم. شب با حالی واژگون برگشتم خانه . سرم را با گریه ی یکریز مثل گنجشکی زیر برف مانده زیر پتو پنهان . یکهو صدای آلارم گوشی از توی کیفم آمد . بلند شدم توی تاریکی دنبال کیفم ،دنبال صدا گشتم . روی صفحه ی روشن گوشی نوشته بود: یاد آور نوبت قرص شب ساعت 22:30 .یاد مهربان بی نظیر این روزهایم پیچید توی اتاق ، مثل نسیم، مثل بوی خوش نارنج .یادم آمد چند روز پیش این آلارم را در فرصتی شتابزده برای یاد آوری خوردن قرص هایم در ساعت های معین گذاشت و من اینقدر دغدغه داشته ام که هی از آن فراموش کرده ام . صدا را به موقع نشنیده ام .حالا توی تاریکی و اندوه و دلتنگی این صدا داشت تسلایم می داد .دست این قبیل مهربانی های ریز و کوچک را باید گرفت و فشرد مثل وقتی مادر بزرگ در سکوت ،دست نگران مرا فشرد و آرام شدم . نمی دانم شاید مهربانی بتواند مرگ را به تعویق بیندازد، شاید بتواند . میان تمام نداشتن ها دوستت دارم ... شانس دیدنت را هر روز ندارم ... ولی دوستت دارم... وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم... ولی دوستت دارم... وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را برای گریستن کم دارم ولی... ولی دوستت دارم... وقت دلتنگی هایم , آغوشت را برای آرام شدن ند. نفرت را سمت خودم می گیرم و عشق را سمت آدم هایی که از پوست و استخوانم هستند. شخصیت های حقیقی و حقوقی که که در زندگیم نقش های زیادی بازی کرده اند...لحظه ای گم می شوم در بی تفاوتی. لوله تفنگ را بر شقیقه ام می گذارم و ماشه را... فواره خاطرات می پاشد بر آینه مستطیلی رو به رویم و دیوارهای ت.
زندگی می کنم و اگه دلم خواست یکبار خودکشی و تمام، اما لحظه لحظه زندگیمو نمیکُشم.


هی نوشتم و پست . خوانده شدم. بغض د. دوستان مشترکمان گفتند قوی باش. گفتند تو نباشی چه ی باشد. گفتند تو نباشی چه ی آرام اش کند. گفتم نمیتوانم. گفتم تا آرام نباشد چگونه آرام بگیرم. گوشه تختم کز . گریه . دستم را محکم جلوی دهانم گرفتم مبادا ی بیدار شود از هق هق هایم. من اینجا درد میکشم. تو . واژه ای هست که می تواند برایت از یک زندگی عادی و خسته کننده بهشتی بسازد که با تمام وجود لمسش کنی! همان واژه ی سه حرفی که توانست خط بطلان به روی عقایدم بکشد و قادر است به راحتی ضربان قلبم را به بازی بگیرد ....... ومن از عشق حرف میزنم از واژه ی سحرآمیز که از آغوش یک مرد برایم دنیایی ساخ. بنویسید تا آرام بگیرید! هنگام عصبانیت حتما به چیزی که می خواهید بگویید یا حرفی که باید درآن لحظه بزنید فکر کنید بعد تصمیم بگیرید. در هنگام عصبانیت سعی کنید یادداشت کنید و تمام چیزهایی که به ذهنتان می رسد را روی ورق بیاورید این کار باعث می شود تا هنگام مشاجره و عصبانیت راحت تر ب. ب آدمی به من یاد داد که می توانم دراز بکشم و به چیزی فکر نکنم ب پس از مدت های طولانی برای ساعات کوتاهی طعم خوب هوسناک آسوده خاطر بودن را چشیدم این نعمتی است که آدم های کمی می تواند به تو القا کنند و اما صبر کنید آنتروپی در همان زمان و در همان لحظه نتوانست کمی خاموش باشد؛ آنتروپی ب. پرسشنامه میزان اضطراب لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 1 در تست زیر تعیین کنید در همین لحظه چه احساسی دارید؟! الف)1 امتیاز ب) 2 امتیاز ج) 3 امتیاز د) 4 امتیاز ه) 5 امتیاز سوال: 1) به خود مطمئن هستم؟الف) بسیار زیاد ب) زیاد ج) تا حد متوسط د) کمی ه) هرگز . می رسد قصه به آنجا که علی دل تنگ است می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد وان یکاد از نفس فاطمه برتن دارد کوچه آذین شده در همهمه آرام آرام تا قدم رنجه کند فاطمه آرام آرام فاطمه فاطمه با رایحهء گل آمد ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد می رود قصهء ما سوی سرا. تنهایی همان لحظه کلون خانه ام تکانی دست تو، آوایی چون همان لحظه ی وارد ز در، بیدار امید و آرزوهای خواب خواب همان لحظه داخل ز درب، کهنه خدای تازه روئیده تمام درد و رنجم لا به لای گرد و خاشاک ناپاک هوای ج ، چو واژه نفرین چونان سهمگین طوفان تموز کویر سرد نفرینِ تاریک خانه ی قلبم به . جک آرام بند درب آرام بند وسیله ای مکانیکی و یا هیدرولیکی است که به درب و چهارچوب درب متصل می شود تا پس از بازشدن درب، به بسته شدن تدریجی و آرام آن کمک کند و از نظر راحتی و هم از نظر امنیتی کاربرد دارد. اجزای تشکیل دهنده آرام بند عبارتند از : پمپ هیدرولیکی یا گیرنده فنر ، ساعد بازویی، بازوی اصلی، و پیچ تنظیم سرعت. برای آرام تر بسته شدن درب، پیچ تنظیم سرعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. برای سریع تر بسته شدن درب، پیچ تنظیم سرعت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. در فصول تابستان و زمستان، روغن موجود در بدنه ارام بند منبسط و منجمد می شود که این امر موجب اختلال در سرعت باز و بسته شدن درب می شود. برای رفع این مشکل تنها کافی است پیچ تنظیم سرعت را سفت و یا شل کنید. هرگز پیچ تنظیم سرعت را بیشتر از ٢ بار بر خلاف جهت عقربه های ساعت “از جایی که در کارخانه تنظیم شده است“ نچرخانید . عدم رعایت این نکته باعث خارج شدن پیچ از جای خود و در نتیجه بیرون ریختن مایع داخلی ارام بند و از کار افتادن دستگاه می شود. جک درب حیاط جک آرام بند درب جک آرام بند درب ورودی جک آرام بند nhn قیمت جک آرام بند درب نحوه تنظیم جک آرام بند nhn نحوه تنظیم جک آرام بند درب نصب جک آرام بند درب تنظیم جک آرام بند درب جک آرام بند آرام بند آرام بند درب بسم الله الرحمن الرحیم     حاملگی شیرین است ، حاملگی خیلی شیرین است ... حاملگی شیرین ترین دوره ای است که یک زن می تواند در تمام طول عمرش طی کند ؛ حتی شیرین تر از دوران دبیرستان  شیرین تر از خاطرات نمکین صندلی های دانشجویی شیرین تر از تمام دوران نامزدی و حتی ... حاملگی ، شیری. جهت ید و نصب حرفه ای آرام بند با ما تماس بگیرید فروش و نصب حرفه ای آرام بند شماره تماس جهت ید : 0919 555 90 73 ********** نکته : علاوه بر اینکه انتخاب آرام بند سازگار با درب مهم می باشد و نصب تخصصی آرام بند امری ضروری می باشد جهت نصب تخصصی جک آرام بند و انتخاب آرام بند متناسب با درب با ما تماس . تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو
ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو
اگر مومن اگر کافر به دنبال تو می گردم چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو
دلیل خلقت آدم، نخواهی رفت از یادم خدا هم در دل من پر نخواهد کرد جای تو
صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود پر از داغ . تنها صدای باد است، و صدای بی امان چرخ های زنگ زده ی قطار که بر روی ریل کهنسال دشتی در آن سوی شهر به سوی مقصدی نامعلوم می تازد و سکوت شب را می بلعد. شب از شب پر است و سپیدیِ کم رمق مهتاب از پنجره های کوچک کوپه های فرسوده ی قطار آویزان. چمباتمه زده ام روی سکوت آرام ایوان و سیاهیِ قطار . تنظیم جک آرام بند جهت تنظیم تخصصی جک آرام بند با ما تماس بگیرید تنظیم دقیق سرعت اولیه و ثانویه جک آرام بند برای جلوگیری از کوبیده شدن درب و جلوگیری از قفل برای اینکه درب شما به نرمی بسته شود باید تنظیم پیچ جک آرام بند شما به صورت تخصصی انجام شود از تنظیمات غیر اصولی که باعث روغن. ;همدیگر را پیر نکنیم; باور کنید تک تک آدمها زخمی اند هر درد خودش را دارد،دغدغه و مشغله خودش را دارد باور کنید ذهنها خسته اند،قلبها زخمی اند،زبانها بسته اند برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.... یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود. آدمها آرام آرام پیر نمیشو. غمگینم ! مانند تمام این سالها که همین موقع ها که می شود چمبره میزنم به دور خودم تاریک می شوم غمگین می شوم در گوشه ای .... تنها می شوم " " " غمگینم ! به اندازه ی تمام خاطرات کودکی به اندازه ی تمام خاطرات خوب به اندازه ی تمام لحظات خوب که گذشتند از زمان از من از خاطر خاطرات من " " غمگینم ما. زود بزرگ نشو مادر ... قهقهه بزن، جیغ بکش ، گریه کن ، لوس شو ،
بچگی کن . تمام هستیم آرام آرام پیش برو آن سوی سن و سال
هیچ خبری نیست گلم .
اکنون دوسال است که آرام نوای کوکانه ات را میکنم .
تو میخندی و من از شوق حضورت اشک می ریزم .
در آغوشم آرام می گیری ومن تا صبح از آرامشت آ. آرام آرام اشباه شدم از غم من به دست خویشتن تابوت احساساتم را به دوش کشیدم مردم شهر مرا ازیاد نخواهند برد چه تلخ است آویزه ی گوش این وآن شدن من ی شهر شدم در غم قصه ی گوی غم خاموش باش افسانه ی کهنه ای که درمن جاری است مهد تمام دردهاست ودرمانش فقط مرگ است هزاران درد در دارم در تمام طول روز، حس می کنم، که کارهای اصیل ِ خیلی خیلی کمی انجام می دهم. اص ِ لحظه، از جمله مفاهیمی ست که از مثنوی - به خوبی و عمق - یاد گرفته ام. لحظه های اصیل را نمی توانم تعریف کنم، اما می دانم آن لحظه هایی که چیزی در آنها به من ( نه به دانشم ، نه به تنم، نه به شخصیت اجتماعی ام، نه ب. فروش آرام بند درب فروش انواع جک آرام بند
نصب حرفه ای و تخصصی جک آرام بند
آرام بند درب منزل ارام بند درب یک بازوی مکانیکی / هیدرولیکی می باشد که قابل نصب بر روی انواع درب های لولایی می باشد این قطعه مکانیکی عمل بستن و چفت شدن درب بصورت اتوماتیک را انجام می دهد که بسته به وزن لنگه درب

از آرام بند با قدرت های متفاوت استفاده می گردد.
زمینه های کاربرد آرام بند هیدرولیکی برای نصب بر روی انواع درب های ف ی و چوبی و پی وی سی می

باشد. این قطعه با نام جک هیدرولیکی درب در بازار نیز شناخته می شود.
آرام بند هیدرولیکی با مارک شناخته شده king در صنعت قفل و یراق عرضه می گردد بهترین آرام بند بازار با قیمت مناسب و کیفیت عالی لحظه های زیادی در کنار دریا تنهای تنها نشسته ام. حال و هوای غریبی دارم، انگار که چشمانم میخواهند ببارند اما بغض گلویم را می فشارد. در حسرت طلوعی دوباره ام اما افسوس که برای همیشه غروب کرده ام. به آن لحظه هایی می شم که در کنار تو بودم و اینک وقتی میبینم تو دیگردر کنارم نیستی دلم بد. نفسم هایم را می شمارم
چشم هایم را فرو می بندم

به یاد می آورم
خاطراتِ مانده در دلم
حرف های نیمه تمامِ گنجینه ی تنم
چشم می گشایم تا نفس هایم طعم تازه بگیرد
افق ها در نگاهم جلوه ای تازه بیابد
چراغ امید را در آشیان دلم روشن نگه می دارم
چشم می گشایم تا دلم رنگ و بوی تازه بگیرد
سنگفرش کوچه ی دلم ،قدمهای بارانِ نوید را
در آغوش گرم خود می فشارد
و.........................
و برای همیشه تمام ....

می خواهم فراموش کنم
همه ی .....
همه ی خاطراتِ خیسم را
آ ین دلنوشت از صفحه ی کلبه دلم
بی تو چقدر د و خمیرند لحظه ها مثل من فلک زده پیرند لحظه ها مثل من فلک زده مثل من غریب در جای جای هفته اسیرند لحظه ها انگار در نگاه تو تکثیر می شوند انگار بر تو بخش پذیرند لحظه ها حالا منم و گریه بر این درد مشترک از زندگی بدون تو سیرند لحظه ها «بگذار تا مقابل روی تو بگذریم» پیش از د. نمی دانم چرا اما آ ین لحظه ها همیشه خیلی بزرگ به نظر می رسند گویا تمام خاطرات را در خود جای داده اند # آ ین لحظه ها # ز.م آنکه می رود فقط می رود... ولی آنکه می ماند درد می کشد... غصه می خورد... بغض می کند... اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشد... و در انتظار بازگشت ی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خا تر می شود... آری...این است خاصیت عشق یک طرفه... ✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿✵✿ بگذار بگویم : آ فهمیدم چه ربطی بهم داریم ! که پشت این همه فاصله تا این حد به من ... دل من با تو آرام گرفت این نوشته های گاه و بی گاه قلب من است برای تشکر از تو که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی صبورانه همه ی بهانه گیری هایم را هضم کردی و آ هم با همان زنگ صدای همیشگی ... تسکینم دادی من نم. خدایا تو سالِ 96 ، ایی رو که تو زندگی ، جونمون به جونشون وابسته هست رو ، برامون سالمُ سلامت نگه دار ♥ لحظه های هستی من از تو پر شده ست در تمام روز در تمام شب در تمام هفته در تمام ماه در تمام سالی که گذشت نازنین من ، نوروز مبارک . . . نفس باد صبا عشقی ازجنس طلا دوری ودفع بلا سال پرسود و.