تو - اخبار روز

اخبار روز با عنوان تو به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است.
* سرراهم یک شیرینی فروشی خیلی شیک افتتاح شده که شب افتتاحیه کلی بروبیا داشت اما خسته و بی تفاوت از توی تا ی بهش نگاه چند روز بعدش تصمیم گرفتم پیاده برم و برای مامان و بابام ب م ببرم بخورن و هم اینکه فضای داخلشو بهتر ببینم
* چند شبی میشه که فکر پنینی مرغی که توی کافه ی نزدیک مح.
امشب حال خوبم تکمیل تکمیل شد. خدایا شکرت
چقدر خوبه که هستین : )

+زهرا! ++آرزوهای نجیب شما هم بنویسید. بمونید. با رفتنتون با سکوتتون دلمون می گیره بخدا.
گاهی مثل امشب دوپست طولانی مینویسم و منتشر نمیکنمچون آ شون از خودم میپرسم که چی؟ با انتشارش چیو میخوای نشون بدی؟ مگه جز بزرگ خودته پیش چشم اییکه نمیشناسنت یا حتی کوچیک ت... پس اینکارو نکنحتی همین پستم نباید منتشر کنم!ولی حیفم میومد امشب پستی نذارم با وجود اونهمه نوشتنپس از ید ل.