ترس و بی تفاوتی باربارا دی آنجلیس نویسنده امریکایی - اخبار روز

1.اونقدر کم حرف و ت شدم که بعضی وقت ها در اجبار برای سخن گفتن صدای خودم رو نمیشناسم ! حتی بعضی وقت ها دلم برای صدام تنگ میشه !  2.علاوه بر سکوت که عادت همیشگیم بوده ،این اوا حتی حوصله ی شنیدن رو هم ندارم !تا به حال تنها نقطه ی مثبتم از دید دیگران این بود که شنونده ی خوبی ام و درک می.
گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگ


سخن گفتن از فر د و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است. حکیم ارد بزرگ


من بعضی از اشعار شعرای ایرانی را در ترجمه های فرانسوی خوانده ام و بعضی از ات فریدالدین عطار نیشاپوری تاثیر زیادی در من کرده است. فریدالدین در یکی از اشعار خود می گوید :”خداوندا اگر چه گنا ار هستم و خود را درخور مجازات می بینم. لیکن از درگاه تو ناامید نیستم برای اینکه می دانم که اگر من در این جهان بر طبق پیروی از طبیعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبیعت خود رفتار خواهی نمود.”انصاف بدهید که آیا از آغاز زندگی بشر تاکنون در جهان چیزی گفته شده است که از حیث عمق معنی بالاتر از این گفته عطار نیشاپوری باشد و به این اندازه امیدبخش باشد ؟؟؟ . موریس مترلینگ


اگر ما صد مرتبه باهوش تر و چیز فهم تر از این بودیم دنیایی که به نظر ما می رسد چندان شباهتی به دنیای کنونی نداشت و اگر هزار مرتبه از این چیز فهم تر بودیم تفاوت دنیایی که به نظرمان می رسید با این دنیا زیادتر می شد . زیرا دنیا جز خود ما و جز آنچه در خود می بینیم و از خود می فهمیم چیز دیگری است!!!حتی خدا هم که عین هستی است نمی تواند نیستی را به وجود بیاورد . همانگونه که آفریننده قادر نیست پایان خود را ببیند زیرا اگر پایان خود را می دید آنوقت بی پایان نبود . موریس مترلینگ


کمر هر راه درازی ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد ش ت. حکیم ارد بزرگ


ما هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منکر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهائی وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنها از ما بالاتر باشد . موریس مترلینگ


از خود می پرسیم که اگر مرگ تغییرات کنونی را به ما نمی داد یعنی جسم ما را فاسد و متلاشی نمی کرد و در پایان مبدل به یک اسکلت زشت و وحشت آور نمی شدیم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به یک گل سرخ زیبا میشد آیا این همه که امروز برای روح خود مشوش هستیم آن موقع هم مشوش میشدیم؟؟؟هر که این پرسش را از خود بنماید پاسخ منفی خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد برای روح خود بیمناک نیستم.پس معلوم میشود قسمت اعظم وحشت ما ناشی از ملاحظات جسمانی است . موریس مترلینگ


فرمانروای دانا می داند ، هیچ ن با کُشتن نابود نمی شود. حکیم ارد بزرگ


اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ


هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی ر نز


آدمهای بد کردار ، از سکوت دمندان نیز می هراسند. حکیم ارد بزرگ


هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید . باربارا دی آنجلیس


انسان خوشبخت آن ی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید . مترلینگ


به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم ، که این تنها درمانگر دردهای زندگی است. حکیم ارد بزرگ


آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می شیده است . موریس مترلینگ


روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند . موریس مترلینگ


اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت. حکیم ارد بزرگ


شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است. لرد آیبوری


ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است. بناپارت


جهان ، گستره ناامیدی نیست. حکیم ارد بزرگ


معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. پور سینا


دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله


آرمان بزرگ ، همواره زاینده امید است. حکیم ارد بزرگ


هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر


اغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند. زولا


آرمان های بزرگ ، آدم های بی باک و دلیر را به سوی خویش می کشانند. حکیم ارد بزرگ


تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن . پوشکین


حقیقت را همانطور که هست باید پذیرفت. روستانسخن، سخنان، سخنان قصار، سخنان شمندان، سخنان مشاهیر، سخنان فلسفی، سخنان بزرگان، موریس مترلینگ، حکیم ارد بزرگ، باربارا دی آنجلیس
دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد. حکیم ارد بزرگ


هیچگاه ، از راستی و درستی خویش آزرده مباش ، چرا که در انتهای هر رویداد ، پیروزی از آن توست. حکیم ارد بزرگ


دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا


یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرر


چه کوچک و ناتوان هستند انی که هدفشان ، نابود دانش و هنر دیگران است. حکیم ارد بزرگ


بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب. ویل دورانت


اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فردریش نیچه


دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب او را مخور. حکیم ارد بزرگ


مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت لمباردی


مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاور


آدم بزرگ، زورگو نمی گردد، آدم کوچک است که پلید و دیو کردار می شود. حکیم ارد بزرگ


شه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپ


این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگ


دانا ، سخنی دلگرم کننده بر زبان جاری می سازد و می گذرد . برای دمندان ، بدگویی بدخواهان شیاد ، بی ارزش است. حکیم ارد بزرگ


ی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی


آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر ی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . بزرگمهر حکیم


برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ، تا کدامین فرزند میهن برچیند. حکیم ارد بزرگ


هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی نیز مسکن دارد . آلن لاکین


اجحاف ن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری ریشه و بنیاد جامعه است ولی این خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند . فردریش نیچه


پرهای خون آلود برآزندگان ، نما و نوای آیندگان است. حکیم ارد بزرگ


قهرمان واقعی ی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلان
تقویم روز چهار شنبه ۲۴ داد سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی ۱۹ رمضان المبارک سال ۱۴۳۸ هجری قمری ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی ذکر روز: ۱۰۰ مرتبه « یا حی یا قیوم » مناسبت ها: ضربت خوردن علی(ع) به دست "عبدالرحمن ابن ‏ملجم مرادی" (40 ق) وفات "غیاث‏ الدین جمشید کاشانی" منجم و ریاضی‏دان(832 ق) تقاضای خلع ". بازی های شاد و تأثیرگذار با رویکرد پرورش روان نوشته باربارا شر و ترجمه منیره نادری است که انتشارات صابرین آن را در 172 صفحه منتشر کرده است.
بازی برای کودک مهم ترین رویداد زندگی است و هرگز نباید این رویداد مهم را به چشم یک فعالیت کم اهمیت بنگریم. وقتی در منزل یا مهمانی و... ک نمان در حال بازی هستند و ما بنا داریم آنجا را ترک کنیم یا برنامة دیگری برای فرزندمان داریم باید برای دقایقی به او زمان دهیم تا بتواند کار مهمش را به انجام رساند و پایانی دلخواه برای بازی اش رقم زند.
امروزه کارشناسان و پژوهشگران به این نتیجه روشن رسیده اند که بازی، نیاز اولیه و ضروری ک ن است و هر چه امکان پرداختن آن ها به بازی های سالم و سازنده بیشتر باشد، فکر، ذهن و جسم آن ها بهتر پرورش می یابد و مهارت های اجتماعی آنها نیز به طور قابل توجه ای تقویت می شود. نقش بازی در زندگی تا آنجاست که حتّی بزرگ سالان نیز از بازی و نشاط حاصل از یک بازی مفرّح بی نیاز نیستند.
«بازی های شاد و تأثیرگذار با رویکرد پرورش روان» تلاش دارد، پس از تبیین اهمیت و ضرورت های بازی و نقش مهم آن در تربیت و سلامت جسم و روح کودک به نیازهای افراد بزرگ سال به اشاره کند. آغاز کتاب با بازی هایی که برای بزرگ سالان طراحی شده است، خود گویای اهمیت این امر در بزرگ سالان و آمادگی آن ها برای بازی با ک ن است.
بخش نخست کتاب به بازی های شاد و تأثیرگذار برای بزرگ سالان اختصاص دارد و در بخش دوم آن بازی های شاد و تأثیرگذار برای ک ن معرفی می شود.
انگلیسی را به سرعت یاد بگیرید

کتاب انگلیسی را به سرعت یاد بگریدادامه و
پدر پولدار پدر بی پول نوشته رابرت کیو ی

پدر پولدار .پدر بی پول انسان در جستجوی هویت خویشتن

کتاب = انسان در جستجوی هویت خویشتن - مولف: کارل گوستاو یونگ گرامر نوین

گرامر نوین قابل استفاده در زندگی روزمره همراه سی دی تراژدی مکبث نویسنده ویلیام شگسپیر چاپ 14

تراژدی مکبث نویسنده: ویلیام ش پیر چاپ 14 کتاب 504 واژه کاملا ضروری با تصویر

504 واژه کاملا" ضروری آلمانی در سفر

آلمانی در سفر بهمراه سی دی انگلیسی در سفر کتاب اول

کتاب انگلیسی در سفر چاپ:صد و دهم کتاب تئوری انتخاب درآمدی بر روان شناسی امید

موضوع روانشناسی انگلیسی در سفر کتاب دوم بهمراه سی دی

کتاب انگلیسی در سفردوم بهمراه سی دی خود آموز واژه گان ومکالمه انگلیسی

خود آموز واژهگان و مکالمه انگلیسی مکالمات بسیار کاربردی و مفید روح و زندگی اثر کارل گوستاو یونگ

روح و زندگی تالیف:کارل گوستاویونگ کتاب انگلیسی نیو استپز تو اندر ستداینگ

کتاب -انگلیسی نیو استپز تواندرستداینگ عطر ارگانزا 30 میل

با رایحه ای شیرین، با ضمانت اصلی بودن عطر، خلوص 90 درصد، شیشه بسیار شکیل کتاب انگلیسی انکدوتس این امریکن اینگلیش بهمراه سی دی

کتاب انگلیسی انکدوتس این امریکن اینگلیش بهمراه سی دی سوگنمایش شاه ریچارد سوم

سوگنمایش شاه ریچارد سوم فرانسه در سفر

کتاب - فرانسه در سفر تیمون آتنی ویلیام ش پیر

کتاب ... تیمون آتنی ویلیام ش پیر رومئو و ژولیت ویلیام ش پیر

کتاب --- رمئو و ژولیت ویلیام ش پیر لیر شاه ویلیام ش پیر

کتاب - لیر شاه نویسنده:ویلیام ش پیر توقف نا پذیر باش نویسنده: نیک و ویچیچ

کتاب - توقف نا پذیرباش مدیریت به زبان آدمیزاد مرجعی جامع برای مدیران چاپ ششم

مدیریت - مرجعی-جامع برای - مدیران مهار نا شدنی اثر نیک وی آچیچ

کتاب -- مهار نا شدنی کرم آبرسان و بازسازی کننده iplus آلمانی حاوی آلوئه ورا

کرم دست و صورت آی پلاس محصول 2014 نرم کننده، ازبین برنده چین وچروک با کیفیت عالی کتاب مراقبت از کودک

نویسنده/ مترجم : بنجامین اسپاک / منصوره فضیلتی کتاب دار الشفاء اهل بیت

نویسنده: جابر رضوانی کتاب نی که شوهران دوستشان دارند نی که شوهران ترکشان می کنند

نویسنده/ مترجم : کانل کووان ، ملوین کیندر/ فروزنده ت یاری کتاب ضرب المثل های فارسی

گردآورنده : محمود سرورس ف کتاب پنج زبان عشق مجرد ها

نویسنده/ مترجم : گری چاپمن / محمد ع . کشاورزی کتاب چرند و پرند

نویسنده : علی اکبر دهخدا کتاب هنر گنجینه خانه داری

نویسنده/ مترجم : محبوبه نجاتی کتاب راهنمای حل ج

بیش از 8000 سوال متداول ج حروف متقاطع همراه با جواب کتاب از زندگی مشترکتان لذت ببرید

نویسنده/ مترجم : باربارا دی آنجلس ، جان گری ، مایک ر نز روانشناسی و شرق کارل گوستاو یونگ

کتاب - روانشناسی وشرق کارل گوستاو یونگ مام زیر بغل رولی fa اصل در 5 رایحه مختلف برای خانم ها و آقایون

مام رل ضد تعریق فا محصول برتر 2014 آلمان با ترکیبات گیاهی و خوشبوترین رایحه ها کتاب دایره المعارف آشپزی و شیرینی پزی

کتاب جامع آشپزی و شیرینی پزی و سفره آرایی رمان شب سراب

نویسنده/مترجم : ناهید ا.پژواک رمان شیرین

نویسنده/مترجم : م . مودب پور رمان آن تابستان

نویسنده/مترجم : ماندا معینی ( م. مودب پور) رمان ننه سرما

نویسنده/مترجم : ماندا معینی ( م . مودب پور )  از ظاهر شدن تفنگچۀ امریکایی همانند تیلفون آیفون هشدار داده اند  ، نیروهای نظم عامه اروپایی از پیدا شد تفنگچه شبه ای تیلفون های ایفون به زودی در کشور های اروپایی هشدار داده است.پولیس این قاره به نیروهای خود وظیفه س تا متوجه قاچاق غیر قانونی این سلاح به کشور های شان باشند. . محمد ابراهیم آیتی بیرجندی در سال 1293 ش در گازار از توابع بیرجند در استان اسان به دنیا آمد. وی از کودکی به فراگیری علم روی آورد و در گازار، بیرجند و مشهد، علوم قدیم را آموخت. ایشان در مشهد از محضر انی همچون ادیب نیشابوری، شیخ هاشم قزوینی و شیخ مجتبی قزوینی بهره برد و در طول دهه 1320 .
شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا برخی ژورنال ها از نویسندگان تقاضای معرفی داور می کنند؟ با تخصصی تر شدن روزافزون پژوهش های علمی، یافتن متخصصی که بتواند داوری همتا انجام دهد برای ژورنال ها سخت شده است. بنابراین درخواست از نویسنده ها برای معرفی داور همتا برای دو . خ ش پشتکارت خیلی خوبه! اون هم با ای همه بی تفاوتی من. البته بی تفاوتی که خوبه! باید بگم بی اهمیت دونستن و محل ندادن و حتی توی ذوقت زدن. دارم  فکر می کنم اگر روزی، من هم ی رو این قدر بخواهم، ممکنه براش این قدر زحمت بکشم؟ ممکنه با این همه بی توجهی، باز هم دنبال به دست آوردنش باشم؟! . امروز رفتم تو وبلاگ دوستم نویسنده شدم. برام جای افتخاره. قبلا یه بار تجربه نویسنده شدن توی وبلاگ غیر وبلاگ خودم داشتم اما چون صاحب اون وبلاگ چندان آدم جالبی نبود تبدیل به تجربه تلخی شد. خب ولی از این وبلاگ که نویسنده ش شدم مطمینم چون صاحبش را می شناسم. آدم خوب و بزرگواریه.
در ه. همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسی اری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا . ناشر: علوم و فنون هوایی شهید ستاری,مرکز نشر جهش تعداد صفحه: 160 قطع: ی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: 95/01/17 نوبت چاپ: 1 محل نشر: تهران شمارگان: 1000 رده دیویی: 378.199 زبان کتاب: فارسی معرفی کوتاه:در کتاب حاضر نویسنده را ارهای عملی برای انی که می خواهند در ساختارهای میان رشته ای در ها و مؤسسات خو.
مترجم تأثیرگذارترین فردی است که می تواند فرهنگ های مختلف را با هم مرتبط سازد. هر فردی که ترجمه خوانده باشد ا اما مترجم خوبی نیست. پس چگونه می توان مترجم خوبی شد؟ در ملل مختلف این مترجمین هستند که بار انتقا ل فرهنگ را به دوش می کشند. در ایران هم مانند سایر ملل، مترجمان برجسته ا.
به گزارش خبرنگار بسیج هنرمندان استان سمنان، کارگاه نقد رمان "دخترم ناهید " به همت انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان سمنان و با مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار گردید.
در ابتدای این کارگاه که با حضور نویسنده کتاب و منتقد برجسته استانی محمدرضا ی برگزار شد، جمعی از نویسندگان حاضر در جلسه به نقد این کتاب پرداخته و نظرات خود را در خصوص این رمان بیان نمودند.
در ادامه محمدرضا ی منتقد و نویسنده برجسته استانی این رمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد .
در پایان حسینعلی جعفری نویسنده کتاب و عضو انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان استان، تجارب نویسندگی خود را درخصوص این کتاب مطرح و به سوالات مطرح شده در مورد این رمان پاسخ داد.
گلد فایندر 2 انتنه مشخصات دستگاه : 1 - سیستم کارکرد رادار مغناطیس. 2 - توانایی شناسایی ف ات ( طلا . نقره . اهن . حفره) 3 - توانایی شناسایی حفره و تونل های زیر زمینی 4 - تفکیک بسیار دقیق ف ات با نقطه ی بسیار دقیق 5 - عمق کاوش 25 متر 6 - شعاع کار این ردیاب1 کیلوتر است 7 - دارای 4 عدد دانگل برای انت. در صفحات اول این کتاب آمده است: "کلیه ی اشخاص این کتاب خیالی نیستند و مولف بر خود واجب میداند که نشانی و شماره تلفن اشخاص حقیقی کتاب را در اختیار خوانندگان علاقمند به ماجراهای واقعی قرار دهد.....کریم صفائی " کتاب، سرد و ت و با بیان زندگی روزمره ی شخص نویسنده و دلمشغولی هایشان شروع. خواندن چشم :
سلام علیکم
... وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعْدِلُونَ ، ... .
ضمن شب بخیر مجدد (الف) ، موضوع بحث نیاز به توضیح چندانی نداره ، مثل همینه که داریم می خونیم ، باچشم .
یا بازم بعنوان مثال یه نوشته ای بدست ما میرسه و ما (پ) ا. آدام اسمیت ١٧٢٣-١٧٩٠ م اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی گرونیمو ١٨٢٩-١٩٠٩ م قبیله ای سرخ پوستان گوستاو پنجم ١٨٥٨-١٩٥٠ م پادشاه سوئد، ١٩٠٧-١٩٥٠ م آرتور میگن (١٨٧٤-١٩٦٠ م) نخست کانادا محمد مصدق ١٨٨٢-١٩٦٧ م ٦٠مین نخست ایران استن لورل ١٨٩٠-١٩٦٥ م بازیگر و کمدین انگلیسی میرزا علی اصغرخ. نویسنده: سلام آقا شاطر، چرا نان سنگک اندازه نان تافتون شده؟ نویسنده: مگه نباید وزنش 650 گرم باشه؟ آقا شاطر با ترس و لرز: سلام قربونت برم. ما چونه نان را 650 گرم میگیریم. توی تنور میشه 450 گرم. نویسنده در آیینه بغل نانوایی نگاه میکند و چهره یک دراز گوش را میبیند. نویسنده در دلش : خدا رو . تارهای سرنوشت همان قدر از درون تنیده می شود، که از بیرون وضع می گردد.


(نویسنده)موری اشتاین، شاید همگان مطلع باشند که دارای سند های بیشماری است مثلا یعنی یک با هزاران سند امضا شده ی محرمانه که جالب است بدانید در مجالس امریکایی برای ان قوانینی به تصویب رسیده که قسمتی از این سند ها توسط سازمان سیا نگهداری میشود که موساد نیز به انها دسترسی ندارد چون قانون مجالس امریکایی . در پست قبلی گفتم که روزانه 15 دقیقه مطالعه میکنیم تا اطلاعات خودرا بالا ببریم و به عبارت دیگر رشد شخصی خود را در اثر تکرار و تمرین بهبود بخشیم لذا بر ان شدم که از این پس بصورت سریالی از کتابهای پرفروش اقتصادی مطالبی را در این وبلاگ بیاورم ب که اولین مورد کتابهای کیو ی نویسنده امر. همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مر دد ساز, امریکا . پست موقتی  الان آمار وبمو نگاه   دو روز پیش زیر پست دنیا آدرس وبمو cm گذاشته بودم همچنین زیر پست سلنا گومز...  الان که آمار آ ین بازدیدکنندگان رو دیدم چند تا امریکایی از گوگل ادرس وبمو سرچ نگاه اونوقت دنیا با این همه فالور...  در نتیجه فالور های دنیا خیلی تنبلن یا امریکای. مستند زندگی به سبک آ ا مان / قسمت چهارم: مولفه های سبک زندگی امریکایی منبع:سایت روشنگری

1397/03/02 آموزش ها بدون دیدگاه


زمان افعال (tenses)، همان طور که از نام اش پیداست، خواننده را از زمان رخ دادن عمل یا اقدامی خاص آگاه می کند. در نگارش آکادمیک، زمان فعل چیزی فراتر از بازه های زمانی است. انتخاب زمان ها به طور ناخودآگاه دیدگاه نویسنده را درباره ی ایده ها و نظریات . همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنه انکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا . همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا ا. همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا ا. همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نو ع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا . همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری ا ز رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا . تلگرام x با تلگرام اصلی چه تفاوتی دارد؟[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] این کتاب یکی از آثار نویسنده مشهور امریکایی به اسم کارلوس کاستاندا است.این کتاب در مورد گروهی از ساحران که متشکل از ن و مردان است که او به آن ها وابسته شده بود.بخشی از مقدمه این اثر: غروب به یک مکان س ت لاگوردا و خواهران کوچک رسیدم.لاگوردا تنها نشسته بود و داشت به کوه های دور دست نگاه می کرد. از دیدن من جا خورد در خاطرات غرق شده بود.فهرست مطالب کتاب:من دیگرهنر رویا دیدنهدیه عقاب

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] بر گرفته از کتاب محسن سلیمانی
«این کتاب (که من در صفحات قبلی وبلاگ در موردش صحبت کرده ام) تقریبا اولین کت است که در باب آموزش علمی طنزنویسی است. اینکه می گویم متاسفانه دلیلش این است که من از کلمه اولی بار که دائما در رسانه های ما برای ب افتخار تکرار می شود واقعا بدم می آید؛ چون ب. همه با هم، امریکا بزرگترین ناقض در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور ن ی به نظر برسد؛ اما قدرت پوشی و پنهان کاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد ساز, امریکا .

من قبر نمی خواهم اگر مقدور !!! است
این وصل شده به بسته ای از نور است
با نام همان ی که قبرش مخفی است
بهشاد شود ی که جنسش جور است


پیشنهادهای نویسنده:

-
-
-
-
درب های روکش گردو امریکایی با درب ضد سرقت روکش راش چه تفاوتی دارد؟ در این مبحث به تفاوت این نوع درب ها با یکدیگر اشاره خواهیم کرد همان طور که مستحضرید در ساخت درب های ضد سرقت ترک از دو نوع روکش استفاده می گردد که جهت اشنایی شما مشتریان عزیز در زیر تفاوت عموده این دو نوع روکش را ب. رمان ناتمام جین آستن به سریال تلویزیونی تبدیل می شود آ ین رمان جین آستن نویسنده ادبیات کلاسیک انگلستان که نگارش آن برای همیشه ناتمام ماند، در قالب یک سریال کوتاه هشت قسمتی برای پخش از تلویزیون آماده می شود. اندرو دیویس نویسنده باسابقه تلویزیون که اقتباس از دیگر رمان معروف آستن «غرور و تعصب» را بر عهده داشته، برای نگارش متن «سندیتون» قرارداد بسته است. این درام تاریخی برای پخش از شبکه تلویزیونی تی وی در بریتانیا و پی بی اس مست یس در امریکا تهیه و تولید خواهد شد. ادامه مطلب... خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 برخی از هنرمندان با پوشیدن لباسهای طنز در مراسم می خواهند خاص به نظر برسند اما مایه خنده دیگران خواهند شد. روز برگزاری مسابقه جوایز امی از بزرگترین روزهای سال در تلویزیون و به علاوه در مد هست. مسابقه جوایز امی سال 2017 هفدهم سپتامبر برگزار شد و ستاره های مشهور با لباسهای خوشگل و خیره کننده ای که به تن داشتند در فرش قرمز تظاهر د. در بین آنها برخی از هنرمندان با لباسهای دیدنی و احتمالا هم کمی مس ه در مراسم شرکت کرده اند که بدونیم آنها را از باربارا استرایسند در مراسم امی سال 2004 گرفته تا سارا پالسون با آستین های پفی در سال 2017 معرفی کرده هست. خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 لباسی که سارا جسیکا پارکر در سال 2000 پوشید نمادی از لباسش در نقش او در یکی از هایش بود که با یک بازو بند ست کرده بود. خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 در همین سال شر شلوار طوسی همراه با پیراهن و ژاکت سفید و لوازم جانبی نقره به تن داشت.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017 باربارا استرایسند در سال ۲۰۰۴ با این لباس صورتی در مراسم امی ظاهر شد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017اوا لونوگوریا در سال ۲۰۰۸ با پیراهن کوتاه که بالاتنه آن یک پاپیون بزرگ بود در مراسم امی شرکت کرد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017لباس ویکتوریا روول در مراسم امی سال ۲۰۰۹ پوشیده از تصویر رئیس جمهور سابق ایالات امریکا باراک اوباما بود.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017در سال ۲۰۰۹ پادما لاکشمی پیراهن بنفش پوشیده بود که با دسته گلهای قرمز تزئین شده بود.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017الن کامینگ در سال ۲۰۱۱ با شلوار قرمز گلدار، پیراهن سفید و کت مشکی همراه با یک کمر بند پهن در مراسم شرکت کرد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017اشلی جود در سال ۲۰۱۲ با مدل مو های جالبش نظر همۀ را به خود جلب کرد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017فرد آرمیسن در سال ۲۰۱۴ لباسهای نمادین شخصی فردی کروگر در کابوس در خیابان الم را به تن داشت که شامل کراوات راه راه و پنجه های آهنین میشد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017این هم لباس توری سارا پاولسون در مراسم جوایز امی در سال ۲۰۱۴,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017لنا دانهام در سال ۲۰۱۴ با این پیراهن صورتی روشن یقه دار و دامن چند لایه و چند رنگ صورتی در مراسم امی حضور یافت.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017لیدی گاگا در سال ۲۰۱۵ مانند همۀ وقت} با لباسی متفاوت با آستین های بالشی شکل در مسابقه جوایز امی شرکت کرد.
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017پیراهن دنباله دار آنا چلومسکی در سال ۲۰۱۶,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017لورا کارمایکل بازیگر دانتون با دامن صورتی و تاپ زرد در مراسم امی سال ۲۰۱۶,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017سارا هایلند در مراسم امی سال ۲۰۱۶,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017تریسی الیس راس در لباس نقره ای با آستین های پفی و کمربند نقره و دامن پر در مراسم امی سال 2017,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017کریس سالیوان در سال 2017,
خنده دارترین لباس هنرمندان در مراسم امی 2017سارا پاولسون در سال 2017, بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


بیشتر مردم به علاقه چندانی ندارند چون مست م و متضمن مسؤولیت است و بیشتر مردم از مسؤولیت واهمه دارند. زیگموند فروید


در تئوری اگر به انسان در برابر اع مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند. دیوید ر


آسیب دیده ، همیشه درهای آرزوهایش ، کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید ، که زندگی ما را دگرگون می سازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


من آمده ام که مسؤولیت کارهایی را که کرده ام بر عهده بگیرم. من مسؤولیت کاری را که نکرده ام، نمی پذیرم . الیور نورث


انسان محل اشتباه و فراموشکاری است . بنیامین فرانکلین

ع ماهاتما گ ، ع آلبرت انیشتن ، ع حکیم ارد بزرگ ، ع توماس ادیسون ، ع یوهان ولفگانگ فون گوته ، ع بیل گیتس ، ع وینستون چرچیل ، ع ژان ژاک روسو . ع استقلال هند ، ع فیزیکدان آلمانی . ع بزرگترین فیلسوف جهان حکیم ارد بزرگ . ع مخترع برق توماس ادیسون . ع شاعر آلمانی گوته . ع ع بنیانگزار مایکرو سافت بیل گیتس . ع نخست انگلستان وینستون چرچیل . ع مشاهیر . ع روسو . ع چهره های ماندگار . ع بزرگان جهان . ع های مشاهیر و دانشمندان . ع نوشته . ع های جمعی بزرگان . ع زیبا ، حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف معاصر جهان ، مارک تواین -نویسنده و فکاهی نویس نامدار یی،انوره دوبا اک - نویسنده نامدار فرانسوی ،کنفوسیوس ،ویلیام ش پیر - شاعر ملی انگلستان ع گالیلئو گالیله , ع توماس ادیسون , ع کنفوسیوس , ع آلبرت اینشتین , ع حکیم ارد بزرگ , ع ماهاتما گ ع گابریل گارسیا مارکز , ع پائولو کوئلیو , ع فریدریش ویلهِلم نیچه , ع افلاطون , ع آناتول فرانس , ع ارسطو ع هلن کلر , ع لئو تولستوی , ع آرتور شوپنهاور , ع حکیم خیام نیشابوری , ع موریس مترلینک , ع حکیم فردوسی توسی ع برتولت برشت , ع لودویگ فان بتهوون , ع سیدارتا گوتاما بودا , ع اتو فون بیسمارک , ع بیل گیتس , ع انوره دو با اک
در عشق، شرف و هست ، زندگی و پاکی هست، نام عشق برازنده هر کار غیر شرافتمندانه ای نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


آدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن . رابرت زند


تمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و و در پرتوی سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی . میکلانژ


پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگو


مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی
ع سخنان فلاسفه و بزرگان ، ع دانشمندان ، ع روانشناسان ، ع جامعه شناسان ، ع مشاهیر و ع چهره های ماندگار ,ع نوشته سخنان بزرگان ,جملات و سخنان زیبا ,ع سخنان بزرگان , ع جملات زیبا ,ع نوشته مشاهیر ع گالیلئو گالیله , ع توماس ادیسون , ع کنفوسیوس , ع آلبرت اینشتین , ع حکیم ارد بزرگ اسانی , ع ماهاتما گ ع گابریل گارسیا مارکز , ع پائولو کوئلیو , ع فریدریش ویلهِلم نیچه , ع افلاطون , ع آناتول فرانس , ع ارسطو ع هلن کلر , ع لئو تولستوی , ع آرتور شوپنهاور , ع حکیم خیام نیشابوری , ع موریس مترلینک , ع حکیم فردوسی توسی ع برتولت برشت , ع لودویگ فان بتهوون , ع سیدارتا گوتاما بودا , ع اتو فون بیسمارک , ع بیل گیتس , ع انوره دو با اک p o by galileo galilei, p o by thomas edison, p o by confucius, p o by albert einstein, p o by hakim great orod, p o by mahatma gandhi
p o by gabriel garcia marquez, p o by paulo coelho, p o by friedrich wilhelm nietzsche, p o by plato, p o by anatole franz, p o by aristotle
p o by helen keller, p o by leo tolstoy, p o by arthur schopenhauer, p o by hakim khayyam neyshaburi, p o by maurice mettelink, p o by hakim ferdowsi tusi
p o by bertolt brecht, p o by ludwig van beethoven, p o by seedartha gautama buddha, p o by otto von bismarck, p o by bill gates, p o by anwar du balzac

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . توماس ادیسون


افکار افراد متفکر خودبخود می شد .ارنست دیمنه


هدیه و کادو نیست، مسئولیت است و بی شک مردم تن پرور و بی مسئولیت ندارند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند . بایگون


تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است . باب هاپ


مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


ی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند . حکیم ابوالقاسم فردوسی دمند


برای اداره خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره دیگران ، از قلبت. دالایی لاما


سیاستمداران ، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند ، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


وقتی قلبت بیدار شد و شعله ای از نور شد ، تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی شناخت ، و این فیضی عظیم است . و آنگاه سپاسگزاری و حمد طلوع می کند . آنگاه فقط هدیه زندگانی کافی است تا با آن برای همیشه و همیشه راضی و خشنود باشی . دالایی لاما
ع سخنان فلاسفه و بزرگان ، ع دانشمندان ، ع روانشناسان ، ع جامعه شناسان ، ع مشاهیر و ع چهره های ماندگار ,ع نوشته سخنان بزرگان ,جملات و سخنان زیبا ,ع سخنان بزرگان , ع جملات زیبا ,ع نوشته مشاهیر
همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است . همه اش بستگی به تو دارد . اگر تو خوش باشی ، شاد باشی ، اگر عاشق زندگی باشی و آن را محترم بداری و جشن بگیری . در بهشت هستی ، اگر نتوانی شادمانی کنی ، اگر چنان زنجیرهای سنگینی ب ا و دست داشته باشی که نتوانی با آهنگ زندگی به در آیی ، آن وقت در دوزخ به سر می بری . دالایی لاما بودائیان تبت


زندگی از بودن آغاز و تا شدن ، پی گرفته می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدی


شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. آنتونی ر نز سخنران و بازیگر یی


شادی یک سرزمین ، بدون داشتن ، آفریده نمی شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست . باربارا دی آنجلیس روانشناس


اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست. لقمان حکیم


کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. ب پاسکال


اگربه خاموش آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینی


چه بسیار اشک هایی ، که نوید شادی اند و چه فراوان خنده هایی ، که لبالب از غم و اندوه. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی


آنکه بیش از اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر


آنکه زیبایی د را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


باید از بدی بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلا


آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود. ویلیام جیمز دورانت تاریخنگار و نویسندهٔ یی


برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش د را همراه کن. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


آن چه هستی ، باش . فیلسوف فریدریش ویلهِلم نیچه


غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . و دیسنی


بیش از دشمن، از سربازان ترسو و بی نظم، باید هراسید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن


صفات هر مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل


د ، برآیند دانش و آزمودن های ماست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی
ع سخنان فلاسفه و بزرگان ، ع دانشمندان ، ع روانشناسان ، ع جامعه شناسان ، ع مشاهیر و ع چهره های ماندگار ,ع نوشته سخنان بزرگان ,جملات و سخنان زیبا ,ع سخنان بزرگان , ع جملات زیبا ,ع نوشته مشاهیر
مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . فیلسوف کُنفُوسیوس


بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند . در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم . آنتونی ر نز سخنران و بازیگر یی


ش ت و پیروزی ، دل آدم فرهمند را نمی لرزاند ، او به آرمان و هدف خویش می شد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


زندگی هر یک از شما این توانایی و قابلیت را دارد که عالی و فوق العاده باشد . هر یک از شما نیز این توانایی و قابلیت را در خود دارید که از زندگی خود تا سرحد کمال لذت ببرید. کلید این معما در زندگی همراه با عشق و شور زندگی نهفته است . باربارا دی آنجلیس روانشناس


انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو


فرمانروای صوفی منش ، دشمنان سرزمین خویش را ، هر روز گستاخ تر می کند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا


شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسه


آگاهی و شعور، در میزان انسانیت ما دیده می شود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانی


رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است. روبرتسون


هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود . آنتونی ر نز سخنران و بازیگر یی


آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند ، با خود نیز ، بدین گونه اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ اسانیع سخنان فلاسفه و بزرگان ، ع دانشمندان ، ع روانشناسان ، ع جامعه شناسان ، ع مشاهیر و ع چهره های ماندگار ,ع نوشته سخنان بزرگان ,جملات و سخنان زیبا ,ع سخنان بزرگان , ع جملات زیبا ,ع نوشته مشاهیر


عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید . باربارا دی آنجلیس روانشناس