بیانات - اخبار روز

مبعث در بيانات ی یک درس فراموش نشدنی
یادآوری بعثت به معنای یادآوری یک حادثه ی تاریخی نیست -این آن نکته ای است که ما باید در مواجهه ی با این حادثه ی بزرگ و این خاطره ی ارجمند بشری و انسانی همیشه به یاد داشته باشیم- بلکه تکیه ی بر این خاطره ی پرشکوه در حقیقت تکرار و مرور یک درس فراموش نشدنی است در درجه ی اول برای خود امت ی؛ چه آحاد امت، چه برجستگان و نخبگان امت -سیاستمداران، دانشمندان، روشنفکران- و در درجه ی بعد برای همه ی آحاد بشریت. این، تکرار یک درس است، تکرار یک سرمشق است، یادآوری یک حادثه ی درس آموز است. دیدار مسئولان نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم (ص) ۱۳۸۷/۵/۹
* مبعث و راه دشوار آینده ی ما
ما مسلمان ها البته باید قدر بدانیم؛ باید در پدیده ی بعثت بین یم؛ باید از آن درس بگیریم؛ باید این گذشته ی پرفروغ را چراغی کنیم برای راه آینده ی دشوار خودمان که در پیش داریم. بيانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت مبعث مکرم ۱۳۸۴/۶/۱۱
* هدف بعثت دعوت به توحید بود
بعثت نبی اکرم در درجه ی اول، دعوت به توحید بود. توحید صرفاً یک نظریه ی فلسفی و فکری نیست؛ بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست؛ خدا را در زندگی خود حاکم و دست قدرت های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن. «لااله الاالله» که پیام اصلی پیغمبر ما و همه ی پیغمبران است، به معنای این است که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش های زندگی، قدرت های طاغوتی و ها نباید دخ کنند و زندگی انسان ها را دستخوش هوس ها و تمایلات خود قرار دهند.
اگر توحید با همان معنای واقعی که آن را تفسیر کرد و همه ی پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگی جامعه ی مسلمان و بشری تحقق پیدا کند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و ا وی خواهد رسید و دنیای بشر هم آباد خواهد شد؛ دنیایی در خدمت تکامل و تعالی حقیقی انسان. دنیا در دید ، مقدمه و گذرگاه آ ت است. دنیا را نفی نمیکند؛ تمتعات دنیوی را منفور نمی شمارد؛ انسان را با همه ی استعدادها و غرایز در صحنه ی زندگی، فعال می طلبد؛ اما همه ی اینها باید در خدمت تعالی و رفعت روح و بهجت معنوی انسانی قرار گیرد تا زندگی در همین دنیا هم شیرین شود. در چنین دنیایی، ظلم و جهل و درنده خویی نیست و این کار دشواری است و به مجاهدت احتیاج دارد و پیغمبر این جهاد را از روز اول آغاز کرد. بيانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث ۱۳۸۲/۷/۲
* عربستان، قبل از هجرت
بعثت نبی اکرم برای بشر آغاز راه نویی بود. دنیای محیط بر آن پیام و محل پیدایش این پیام، دنیای بسیار بد و غیرقابل تحملی بود؛ دنیای گرایش و جذب مادیات شدن، دنیای خوی حیوانی، دنیای بی مهاری قدرتمندان و زورمندان و زورگویان، دنیای تبعیض و فساد و ظلم و رانی بی بندوبار. این وضعیت، مخصوص منطقه ی حجاز نبود؛ آن دو ت بزرگی هم که منطقه ی عربستان را احاطه کرده بودند - یعنی ایران ساسانی و امپراتوری روم - دچار همین مشکلات بودند. بيانات در دیدار مسئولان نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص) ۱۳۸۱/۷/۱۳
* مبعث، پرچم علم و معرفت را برافراشت
مبعث در حقیقت روز برافراشته شدن پرچم رس ی است که خصوصیات آن برای بشریت، ممتاز و بی نظیر است. مبعث در حقیقت پرچم علم و معرفت را برافراشت. بعثت با «إقرء» شروع شد: «إقرء باسم ربک الذی خلق» و با «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة» ادامه یافت؛ یعنی دعوت همراه با حکمت. دعوت ی در حقیقت گسترش و پراکندن حکمت در سراسر عالم و در طول تاریخ است؛ همچنان که بعثت، پرچمداری و برافراشته شدن پرچم عدل است؛ یعنی در میان مؤمنین، بندگان خدا و آحاد بشر، عد استقرار پیدا کند؛ همچنان که رس ، برافراشتن پرچم اخلاق والای انسانی است؛ «بعثت لأتمم مکارم الاخلاق». خدای متعال خطاب به پیغمبر می فرماید: «و ما أرسلناک الا رحمة للعالمین»؛ یعنی همه ی چیزهایی که بشر - در همه ی زمان ها، در همه ی شرایط و در هر نقطه ی عالم - به آن نیاز دارد، در این بعثت گنجانده شده است؛ یعنی علم و معرفت، حکمت و رحمت، عدل و برادری و برابری؛ چیزهای اساسی ای که جریان زندگی سالم انسان به اینها وابسته است. حتی با این که در ، جهاد مقرر شده است، و جهاد یعنی مبارزه با زورگویی و -البته بعضی ان به طور بدخواهانه، را به خاطر حکم جهاد، دین شمشیر معرفی د- اما همین می فرماید: «و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله»؛ یعنی باز آنجایی که شرایط اقتضا میکند، صلح را بر جنگ ترجیح میدهد. بيانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید مبعث ۱۳۸۰/۷/۲۳
* مبعث بزرگ ترین روز تاریخ بشر است
روز مبعث، بی شک بزرگترین روز تاریخ بشر است؛ زیرا هم آن ی که طرف خطاب خداوند قرار گرفت و مأموریت بر دوش او گذاشته شد -یعنی وجود مکرم نبی بزرگوار صلی الله- بزرگترین انسان تاریخ و عظیم ترین پدیده ی عالم وجود و مظهر اسم اعظم ذات اقدس الهی است؛ یا به تعبیری خود اسم اعظم الهی وجود مبارک اوست و هم از این جهت که آن مأموریتی که بر دوش این انسان بزرگ گذاشته شد -یعنی هدایت مردم به سوی نور، برداشتن بارهای سنگین از روی دوش بشر و تمهید یک دنیای مناسب وجود انسان و بقیه ی وظایف لایتناهی بعثت انبیا- وظیفه ی بسیار بزرگی بود. یعنی هم مخاطب بزرگترین است؛ هم وظیفه بزرگترین است. پس، این روز بزرگترین و عزیزترین روز تاریخ است.
اگر ی بخواهد محتوای بعثت را در چارچوب آنچه که با عقول ناقص خودمان برداشت میکنیم، محصور کند، یقینا به مبعث و حقیقت بعثت و حقیقت این رس ظلم شده است. نمیشود محتوای بعثت را به حدود فهم و دید ناقص ما محدود کرد؛ ولی اگر بخواهیم در یک جمله، بعثت و محدوده ی بعثت را - اگرچه لایتناهی است - تعریف اجمالی ، باید عرض کنیم که بعثت متعلق به انسان و برای انسان است؛ انسان هم لایتناهی است و ابعاد عظیمی دارد و محدود در جسم و در ماده و در زندگی چند روزه ی دنیا نیست؛ فقط محدود در معنویات هم نیست؛ محدود در یک قطعه ی مشخصی از تاریخ هم نیست. انسان، همیشه و در همه حال انسان است و ابعاد وجودی او، ابعاد لایتناهی و ناشناخته ای است. هنوز هم انسان موجودی ناشناخته است. بعثت، برای این انسان و برای سرنوشت این انسان و برای هدایت این انسان است. بيانات در دیدار کارگزاران نظام ایران به مناسبت عید مبعث ۱۳۷۷/۸/۲۶
* بعثت پیغمبر خاتم در رأس همه حوادث تاریخ بشر قرار میگیرد
اگر ما در بین حوادث تاریخ بشر -حوادثی که برای انسان ها پیش می آید -بعثت انبیا را از همه ی این حوادث، در سرنوشت بشر مهمتر و مؤثرتر بدانیم- که همین هم هست، بعثت پیغمبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم از لحاظ اهمیت، در رأس همه ی حوادث بزرگ و کوچک تاریخ بشر قرار میگیرد.
هیچ حادثه ای از قبیل انقلابهای بزرگ، مرگ ها و حیات های ملتها، پدید آمدن اشخاص بزرگ، از بین رفتن اشخاص بزرگ و ظهور مکتب های گوناگون، اهمیتش برای بشریت، به اندازه ی بعثت های انبیا نیست؛ همچنان که امروز شما می بینید، ماندگارترین شکل های فکر و ذهن آحاد بشر، همان شکل هایی است که ادیان به آنها داده اند و تا ابد هم همین طور خواهد بود. اگر چه امروز بسیاری از ان در عالم هستند که مستقیماً خود را در پرتو اشعه ی بعثت نبی اکرم قرار نداده اند - یعنی غیرمسلمانان - اما همان ها هم از برکات این بعثت، تاکنون منتفع شده اند.
بی شک علم و تمدن بشر، خلقیات نیکو در میان انسان ها، عادات خوب و بسیاری از این مقوله چیزها، اگر ظاهراً هم به ادیان متصل نباشد، در ریشه ی اصلی، جوشیده ی از ادیان و معارف الهی است و در رأس آنها بعثت نبی مکرم است؛ لیکن درعین حال همه ی بشریت - در آینده هم بیشتر - از این برکات استفاده خواهند کرد. بنابراین بزرگترین، مهمترین و برجسته ترین حادثه در تاریخ بشر، این بعثت است.
خدای متعال به برکت ، به برکت توجه به معنویت و توجه به پیام ، ما را از آن رنجها خلاص کرد؛ یعنی بعثت برای این نبود که یک عده مردم، عقیده ای را در ذهن خودشان حفظ کنند و اعمال شخصی را انجام دهند، اما نظام اجتماعی، تحت حاکمیت دشمنان خدا و اندادالله باشد! بعثت آمد تا زندگی مردم را شکل دهد. بحمدالله این کار در نظام اجتماعی انجام گرفت؛ ملت ما هم آثارش را مشاهده کرد و ثمرات شیرین آن را هم چشید.
بنده احساس میکنم که ما احتیاج داریم که در زمینه ی اخلاق و تزکیه و تهذیب، بر روی نفوس خودمان و نفوس دیگران کار کنیم. نوسازی معنوی نظام ی و ملت مسلمان ایران، این مجاهدت بزرگ را لازم دارد و این هم یکی از پیامهای مهم بعثت است. بيانات در دیدار با مسئولین کشور به مناسبت مبعث گرامی (ص) ۱۳۷۶/۹/۷
سیاست > ی - حضرت آیت الله با بیان اینکه انقلاب ریشه دشمن را از لحاظ در کشور کند، خاطرنشان د: همه حرکاتی که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلاب است.به گزارش خبرآنلاین، به مناسبت سالروز قیام تاریخی مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ هزاران نفر از اقشار مختلف مردم قم امروز با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.محورهای بيانات معظم انقلاب در این دیدار به شرح زیر است:*ملت ایران در اقصی نقاط کشور -در ای بزرگ و کوچک- از روز نهم دی که این آتش بازی ها و این شیطنت کاری های افرادی تازه شروع شده بود، در همه جای کشور از روز نهم دی این حرکت شان آغاز شد.*بعد که مردم دیدند نه، مزدوران دشمنان دست بردار نیستند، آن وقت پی د ی و روزهای متوالی این ها تکرار شد.*از روز سیزدهم در قم، در اهواز، در همدان، در کرمانشاه و روز پانزدهم و شانزدهم و هفدهم در ای مختلف، در ای بزرگ، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، ها ادامه یافت.*این ها حوادث معمولی نیست، این ها هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ من این را از روی اطلاع عرض می کنم.*این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم، با این بصیرت، با این شور و انگیزه در هیچ جای دنیا نیست و این چهل سال است که ادامه دارد.*بحث یک سال و دو سال و پنج سال و این ها نیست. نبرد ملت با ضد ملت است، نبرد ایران با ضد ایران است، نبرد با ضد است؛ این ادامه داشته، البته بعد از این هم خواهد بود*همه حرکاتی که دشمن در این چهل سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلاب است. انقلاب، ریشه ی دشمن را از لحاظ در کشور کَند، دشمن حالا مرتباً پاتک می کند و در هر دفعه هم ش ت می خورد؛ اقدام می کند و نمی تواند کارش را پیش ببرد؛ به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به و به انگلیس و به لندن نشین ها می گوید این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست.*در این روزها تحلیل های گوناگونی انجام گرفت. در این تحلیل ها یک نقطه تقریباً مشترکی وجود داشت که آن نقطه، نقطه درستی است که آن تفکیک بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و ت یب گرانه ی یک گروه است. این ها باید از هم تفکیک بشود.*اینکه فلان انسانی از یک حقی محروم بماند و اعتراض د یا این اعتراض کننده ها -حالا صد نفر، پانصد نفر- بیایند یک جایی جمع بشوند و حرف خودشان را بزنند، این یک مطلب است، و اینکه یک عده ای از این ، از این انگیزه سوءاستفاده کنند، بیایند به قرآن دشنام بدهند، به دشنام بدهند به پرچم اهانت کنند، مسجد را بسوزانند، ت یب کنند، آتش بزنند یک حرف دیگر است. این ها را با هم نباید مخلوط کرد.*آن تمناهای مردمی یا درخواست های مردمی یا اعتراض های مردمی در این کشور همیشه بوده، الان هم هست، خب این صندوق های مشکل دار، یا بعضی از مؤسسات مالی مشکل دار، بعضی از دستگاه ها مشکل دار بوده اند، بعضی از مردم را ناراضی کرده اند.*خبرها غالباً می رسد به ما. اجتماع می کنند در فلان شهر، مقابل فلان مؤسسه، مقابل استانداری، مقابل مجلس شورا در اینجا، از این چیزها هست، همیشه بوده، هیچ هم با این ها مخالفت و معارضه ای ندارد. باید هم به این حرف ها رسید، باید گوش کرد، باید شنید. باید در حد وسع و توان به آن ها پاسخ داد.همه ماها، من نمی گویم باید «دنبال ند»، خود بنده هم مسئولم، همه مان «باید دنبال کنیم».*اما این ها ربطی ندارد به اینکه انی بیایند پرچم کشور را آتش بزنند یا انی بیایند از اجتماع مردم استفاده کنند علیه اعتقادات مردم حرف بزنند، فریاد بکشند، علیه قرآن، علیه ، علیه نظام . من عرض م به شما یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است. برای امروز و دیروز هم نیست، این سازماندهی شده بوده است.مشروح بيانات معظم له متعاقبا منتشر خواهد شد..2929 داشتم در آپارات چرخی می زدم که به سخنان جواد کریمی قدوسی ( ی راست افراطی در مجلس) برخوردم که می گفتند آقای وقتی با عدم تأیید صلاحیت خود در شورای نگهبان برای انتخابات دوازدهم مواجه شده، تهدید کرده که انتخابات را برگزار نخواهد کرد و دلیل آقای قدوسی برای نسبت دادن چنین ادعای سنگین. داشتم در آپارات چرخی می زدم که به سخنان جواد کریمی قدوسی ( ی راست افراطی در مجلس) برخوردم که می گفتند آقای وقتی با عدم تأیید صلاحیت خود در شورای نگهبان برای انتخابات دوازدهم مواجه شده، تهدید کرده که انتخابات را برگزار نخواهد کرد و دلیل آقای قدوسی برای نسبت دادن چنین ادعای سنگین. نامه به ی واقعا شخصیت اصلی این جریان فکری را دوباره نمایان کردو بازهم حجت تمام شد که جریان نوین نفاق قصد عبور همه جانبه از ولایت مطلقه را دارد و اصلا هم دست بردار نیست و امروز در نظام همه کفر مقابل تمام ایمان قرار گرفته است. هرچند که نیت خود را در لابه لای چند جمله همیشگی و صرفا ل. کلمات کلیدی: نامه ، ، انقلاب، انتخابات، اخبار انتخابات ، خبر ، اخبار ، ک د خب بالا ه هم رسما کنار کشید و نامه ی به ی منتشر شد تا منافقین نتونن از این موضوع یه حاشیه درست کنن، به خاطر این اقدام هوشمندانه و تنش زدایانه شخصا به احسنت میگم و با این نامه اجازه نداد که سایه ای از شبهات و.
باید آمادگی مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات را بالا برده و بصیرت داشته باشیم دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ایران و فرمانده سابق نیروی دریایی در یادداشتی عنوان کرد: همزمان با سالروز نیروی دریایی ، همچون سال های گذشته توفیق حضور در خدمت معظم انقلاب، نصیبمان شد.

طبق روال معمول ایشان نیروی دریایی را مورد لطف قرار دادند و بيانات مهمی در ارتباط با اهمیت دریا و نیروی دریایی در وضع برقراری امنیت در آب ها مطرح د.

همچنین ایشان تاکیداتی در مورد چگونگی اقتدار و حضور ما در عرصه دریایی به ویژه دریای آزاد و نحوه برقراری امنیت، حفظ منابع و منافع نظام مقدس ایران در عرصه دریایی مطرح د.

معظم انقلاب در این دیدار اشاره داشتند که نیروی دریایی در دریا خط مقدم بوده و در مقابل هر تهدیدی در این عرصه در خط مقدم است. ایشان یادی نیز از فعالیت ها و ایثارگری های ، جانبازان، پیش وتان و همرزمان ما در 7 آذر 59 که در حماسه عملیات مروارید حضور داشتند د و کارکنان نیروی دریایی را مورد محبت قرار داده و مسیرها را برای فرماندهی جدید نیروی دریایی تبیین فرمودند تا در آینده نزدیک شاهد پیشرفت های بیش از پیش در عرصه دریا باشیم. درجلسه شورای بهداشت و سلامت شهرستان که در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد به ریاست فرماندار محترم شهرستان جناب اقای درمنان برگزار گردید : آقای فرماندار از تلاش های شبکه دامپزشکی تقدیر و قدردانی نمود سپس آقای سیاه منصور رئیس شبکه این شهرستان درخصوص بیماری و راه های پیشگیری از آن توضیحاتی ارائه نمود که به چند مورد از آنها اشاره میشود:جلوگیری از تماس با مدفوع و ترشحات چشم و بینی پرندگان آلوده وحشی و جا به جایی قانونی طیور و کود مرغی با هماهنگی شبکه دامپزشکی صورت گیرد و در صورت جا به جایی غیرقانونی نیروی انتظامی اقدام به توقیف خودرو های مذکور نمایدو همچنین به این نکته اشاره د که اگر در روستا یا مرغداری مرگ و میر غیر عادی رخ داد سریعا شبکه دامپزشکی را در جریان گذاشته و از ید و فروش طیور زنده توسط دوره گردها ممانعت به عمل آید و در آ بيانات خود گفنتد چون عامل اصلی انتشار بیماری پرندگان مهاجر میباشند محیط زیست ازصید و شکار آنها جلوگیری کند و همچنین در خصوص اقدامات انجام شده توسط شبکه دامپزشکی شهرستان اشاره د که : مواد ضدعفونی کننده به میزان لازم و به صورت رایگان بین تمام مرغداران صنعتی توزیع شده و همچنین برگزاری کلاس آموزشی برای مرغداران صنعتی و روستایی از همان اول سال در دستور کار قرار داشته و باگرفتن نمونه و ارسال آن به مرکز استان خوشبختانه تا کنون مورد مثبتی از شهرستان تایید نشده.
مسئول شبکه در حال خون گیری
مباهله در کلام معظم انقلاب؛ صحنه تمایز حق و باطل


انقلاب ی استثنائی بودن روز مباهله را در «شاخص روشنگر بودن» و نقش ممتاز آن در «تمایز جبهه ی حق و باطل» می دانند.
به گزارش فاطر نیوز پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir به مناسبت فرا رسیدن سالروز واقعه ی مباهله، فرازی از بيانات حضرت آیت الله را که به تبیین اهمیت این موضوع پرداخته اند، منتشر کرد.
این سخنان در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ بیان شده است:

روز مباهله، روزى است که مکرم ، عزیزترین عناصر انسانى خود را به صحنه مى آورد.
نکته ى مهم در باب مباهله این است: «و انفسنا و انفسکم» در آن هست؛ «و نسانا و ن م»در آن هست؛ عزیزترین انسانها را پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه مى آورد براى محاجه اى که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد.
هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت، پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و المومنین را - که برادر و جانشین خود هست - بگیرد و بیاورد وسط میدان؛ استثنائى بودن روز مباهله به این شکل است.
یعنى نشان دهنده ى این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت، چقدر مهم است؛ مى آورد به میدان با این داعیه که میگوید بیائیم مباهله کنیم؛ هر کدام بر حق بودیم، بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم، ریشه کن بشود با عذاب الهى.

00:0000:00  در این صفحه لیست مقالات ترجمه شده رایگان رشته علوم اجتماعی درج شده است. با کلیک بر روی عناوین مقالات به راحتی قادر به رایگان مقاله انگلیسی و همچنین رایگان ترجمه فارسی رشته علوم اجتماعی مقاله خواهید بود. مقالات ترجمه شده رایگان و مقالات انگلیسی آن با فرمت pdf میباشند.

تجربه. به نام خدای شنهای طبس


بيانات انقلاب در دیدار مردم آذربایجان1393/11/29
یک نکته ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط میشود، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی های اوّل سال و غیر آن تکرار ، الان هم به شما عرض میکنم: محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عدّه ی خاص نمیگویم؛ خب بله، وقتی ما میگوییم، یک عدّه متدیّنین فوراً گوش میکنند حرف را، پیغام هم میدهند فلان چیز راکه خارجی است ب یم؟ فلان چیز را ن یم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من این حرف را برای هر ی میگویم که به ایران علاقه مند است، به آینده ی کشور علاقه مند است، به فکر بچّه های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف میکنید، در واقع کمک میکنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، ش ت بخورد. این را به همه ی مردم، بخصوص آن انی که مصارف زیادی دارند[میگویم ]؛ تی ها هم همین جور؛ تی ها هم در مصارف تی، در اشیاء مصرفی ای که در ساختمانها، در چیزهای گوناگون مصرف میکنند، حتماً ملاحظه کنند تولید داخلی را.
60 توصیه انقلاب درباره ید کالای ایرانیhttps://www.mashreghnews.ir/news/429603/

آیا سخنان حضرت آقا درباره ی ید کالای داخلی به معنای فتوای حرمت ید جنس خارجی در صورت وجود مشابه داخلی است؟ https://hawzah.net/fa/article/view/96202/


سند راهبردی کشور در امور نخبگان با تفویض اختیار به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 248 مورخ 11/07/1391 به تصویب رسیده است. این سند با با یک مقدمه و چهارفصل تدوین شده است. در فصل اول تعاریف و مفاهیم مرتبط با نخبگی، در فصل دوم،چشم انداز و اه کلان، فصل سوم،راهبردهای کلان اقد. اَلسَّلامُ عَلیْکَ یا مَنْ بِِزِیارَتِهِ ثَوابُ زِیارَة سَیِّدِ الشُّهَداءِ یُرْتَجی به مناسبت سالروز وفات سیدالکریم، عبدالعظیم حسنی علیه السلام، مجموعه ای کوچک از زندگی نامه، کرامات و مطالب مربوط به این بزرگوار را برای معرفی هرچه بیشتر ایشان به شیعیان جهان جمع آوری کرده که تقدیم شما مومنین می شود.
بیشتر بخوانید:
- آبروی ری/ گلچینی از سخنان انقلاب پیرامون زندگی پربرکت حضرت عبدالعظیم حسنی
- بيانات انقلاب در جمع برگزارکنندگان کنگره حضرت عبدالعظیم - آیت الله بهجت: اهل تهران اگر هفته ای یک مرتبه به زی نروند، جفا کرده اند
- نگاهی به زندگانی و شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
-شخصیّت عبد العظیم حسنی‏ علیه السلام در آیینه روایات
- حضرت عبدالعظیم حسنی، سفیر و راوی احادیث ائمه اطهار(ع)
- متن کامل نامه رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی
- پیام ویژه رضا (علیه السلام) به یارانشان (1)
- پیام ویژه رضا (علیه السلام) به یارانشان (2)
- پیام ویژه رضا (علیه السلام) به یارانشان (3)
- زاده ای که زی ثواب زیارت حسین (ع) دارد + و نماهنگ
- چرا ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم برابر با حسین است؟؟؟؟؟ - نزدیک ترین فرد به انسان کامل در شهرری / عبدالعظیم حسنی ٬ مشتاق حضور در حکومت جهانی عصر
- منزلت عبدالعظیم در کلام معصومین(ع) ویژه نامه مرتبط: - در سرای سیدالکریم

:
- حضور انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)
- دو توصیه رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی

صوت:
- سفارش رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی / مومنی
بسم الله الرحمن الرحیم-(انها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند، و (همچنین) فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتائیرا که معبودی جز او نیست، بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرارمی دهند!تفسیرنمونه-جناب اقای –محمد ابن –وهاب. پیام معظم انقلاب به مسلمان و حجاج بیت الله حرام در سرتاسر جهان، در رسانه های خارجی بازتاب داشت. رسانه های خارجی پیام آیت الله سید علی ، معظم انقلاب ی ایران، را در خصوص بی کفایتی آل سعود در برگزاری مناسک حج بازتاب دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: آیت الله سید علی ، معظم ایران، ا. س رست آزاد گفت: روند برگزاری مصاحبه آزمون ی این باید در شرایط سالم و عادلانه برگزار شود. علی محمد نوریان در جلسه هماهنگی مصاحبه های ی این به صورت استانی گفت: تفویض اختیار یکی از سیاست های اصولی مدیریت جدید است که باید در این محقق شود. وی با اشاره به دلایل انجام مصاحبه ی تخصصی امس.   موقت یزد: ‌‌حضور پرشور امروز مردم در انتخابات تیری بر قلب دشمنان است‌ شناسه خبر: 1412854 سرویس: استانها  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲   موقت یزد با بیان این مطلب که مهمترین موضوع در انتخابات حضور پرشور مردم است، گفت: حضور مردم در انتخابات تیری بر قلب دشمنان است. به گزا.
بهترین-متد-روش-ها-و-را ارها-برای-مطالعه-و-یادگیری-موثر-و-ایجاد-تمرکزبهترین متد(روش ها) و را ارها برای مطالعه و یادگیری موثر و ایجاد تمرکز فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 231
قیمت: 18500 تومانبخشی از متن:
فهرست
نکات خادمی در کتاب «مطالعه روشمند» برای ایجاد تمرکز
9نکته در مکان مطالعه از دیدگاه فیل ریس در کتاب «500 نکته درباره مطالعه‏» و عین الله خادمی در کتاب «مطالعه روشمند»
10 نکته در روش مطالعه
اهمیت انگیزش دریادگیری
برای اینکه در امتحاناتتان موفق باشید به این نکات توجه کنید
اهمیت کتاب خوانی بيانات ی پیرامون کتاب و کتابخوانی
بهترین زمان برای درس خواندن
زمان دقیق مطالعه
شگفتی های زمان در حیات انسان
نکاتی در افزایش تمرکز
مهارت های خواندن ریاضی
دلایل تنبلی دانشجویان و دانش آموزان
5 نکته در موضوع مطالعه
8 نکته در ارزش مطالعه
مهارتهای یادداشت برداری
فواید یاداشت برداری
چگونه یادداشت بردارید؟
به هنگام سخنرانی می توان به سه طریق یادداشت برداری کرد
نکات مهمی که در هنگام مطالعه موثر هستند
.... و روانشناسان،یادگیری راتغییرنسبتا پایداری می دانند که براثر تجربه درتوانایی های بالقوه فردبه وجود می آید. درتوضیح این تعریف ،لازم است اصطلاحات تغییرنسبتا پایدار،توانایی بالقوه وتجربه شرح داده شود. منظورازتغییرنسبتا ((پایدار)) تغییری است که کم وبیش دوام دارد نه تغییرموقتی وناپایدارکه دراثرعواملی مانند خستگی،مصرف دارو وعادت به تاریکی ....

بعد از کپی برای دیگران شرعأ مجاز نیست فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است. امروز 21 فوریه میلادی مصادف با روز جهانی first language و یا mother tongue و یا همان « زبان مادری » بود! روزی که دانشجویان شهر داکا (پایتخت امروزیِ بنگلادش که بخشی از پا تان شرقی سالیان گذشته بود) در سال 1952 میلادی، برای تعیین زبان پا تانی (در کنار زبان اردو) بعنوان دومین زبان رسمی شان، یک مسال. خبر اختصاصی: هوای آلوده تهران همیشه یکی از اصلی ترین موضوعات برای انتقاد بوده است.جمعیت تهران بسیار زیاد شده و روز به روز نیز زیاد تر میشود.این امر باعث شده که نتوان تردد خود رو ها را در سطح شهر کنترل کرد و ترافیک شدید همراه با آلودگی زیاد در شهر بوجود بیاید.کنترل این مشکل سال ه. سبب فراق عاشق از معشوق...
و تازیانه عاشقانه حضرت ولی عصر(عج) خطاب به شیعیان...
حتما مطالعه کنید ⬇️

علی بن مهزیار که عاشق ملاقات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، بیست سفر را به عشق ملاقات حضرت به حج رفت که شاید سختی یک سفرِ آن زمان، از صد سفر امروز ما بیشتر باشد.
در سفر آ ، به خیمه ای که حضرت در آنجا تشریف داشت، راهنمایی اش د و وارد شد. کف خیمه از رمل پوشیده بود و حضرت بر تشکچه ای نشسته بودند و با انگشت سبابه به رمل اشاره می د.

بعد از سلام و جواب، ابن مهزیار در دلش شکایتِ عاشقانه داشت که در اینهمه سال، به او جفا شده و چرا زودتر حضرت را ندیده.
حضرت با یک جمله عاشقانه، تمام بافته های خیالی او را در هم ریخت:
کُنّا نتوقّعک لیلا و نهارا؛ فما الذی أبطأ بک علینا...؟ ما شبانه روز منتظر تو بودیم...، چه چیز آمدن تو را اینقدر به تاخیر انداخت؟
او پاسخ داد: یا سیّدی، لم أجِد من یدلّنی الی الآن: تاکنون ی را نیافتم که مرا به نزد شما راهنمایی کند.

حضرت در پاسخ، با تازیانه عشق، سبب فراق را خطاب به تمام شیعیان مدّعی همچون حقیر بیان نمود که جا دارد مدتها بر احوال خویش بگرییم:
لم تجد احدا یدلّک؟! ثم نکث بإصبعه فی الارض، ثم قال لا! و لکنّکم کثّرتم الاموال، و تجبّرتم علی ضعفاء المومنین، و قطعتم الرّحم الذی بینکم، فأیّ عذر لکم الآن؟!
ی را نیافتی که تو را نزد من راهنمایی کند؟! سپس انگشتانش را روی زمین کشید. سپس فرمود: نه؛ اینچنین مگو! سبب ج بین ما و شما اینست که: شما در فکر فزونی اموال و محبت دنیا گرفتارید، و فقرا و ضعفای مومنین را کوچک پنداشتید و ملاحظه ایمانشان را نکردید و آنها را به تحیر انداختید، و قطع رحم کردید و وظایف عاطفی که نسبت به خانواده و اقوام و دوستان خود دارید را انجام ندادید...، پس الآن چه عذری دارید؟!

وقتی ابن مهزیار این جملات را شنید، صدای گریه اش بلند شد و میگفت:
وبه وبه سیدی...
الاقاله الاقاله یا مولای...
حضرت نیز در پاسخ با بزرگواری فرمود:
لا بأس علیک؛ اشکالی ندارد...

(با استفاده از برخی بيانات جعفر ناصری)
ر- ص از حضور ملکوتی ایشان بهره شایسته نبردیم و 4 سال از رحلت شون گذشت شادی روح شون و هدیه به چهارده معصوم ختم 14000 #صلوات گرفتیم دوستانی که مایلند تعداد رو اعلان بفرمایند. فرصت انجام تا شنبه عصر ان شاء الله آیت الله صدیقی : یک بار یادم هست که آیت الله خوشوقت برای حضور در یکی از مجالس، خ.
ما سال گذشته گفتیم حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی. این قضیه که در یک سال تمام نمیشود. حالا دوستان و مسئولان گزارشهائی میدهند که این کارها انجام گرفته است؛ خیلی خوب، خداوند به هر کاری که با نیت صحیح انجام میگیرد، برکت بدهد؛ ولی باید کار به صورت جدی و محوری دنبال شود؛ این به عهده ی همه ی مردم است. این فرهنگ سازی که عرض کردیم، یک بخش مهمش اینجا است.
ما گفتیم: تولید داخلی؛ کار ایرانی، سرمایه ی ایرانی. این معنایش این است که زرق و برق نامهای فرنگی چشمها را به خودش جلب نکند. همه بدانند که این محصولی که دارند می ند، میتواند یک کارگر ایرانی را برخوردار کند؛ میتواند او را محروم کند، یک کارگر خارجی را برخوردار کند. البته ما همه ی بشریت را دوست داریم، اما خب کارگر ایرانی دارد برای سربلندی این کشور تلاش میکند؛ جزو مغتنم و عزیز پیکره ی این ملت است؛ او را باید تأیید کرد، او را باید تقویت کرد. بعضی ها این را نمیفهمند و درک نمیکنند، یا برایشان نشانه ی تولید ایرانی و تولید خارجی فرق نمیکند؛ یا حتّی بع ، به جای اینکه دنبال نشانه ی تولید ایرانی بگردند، دنبال نشانه های تولید خارجی میگردند؛ این انحراف است، این خطا است. همه ی مردم مخاطب این بیانند.
من تأکید میکنم، اصرار میکنم، از همه ی ملت ایران درخواست میکنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلی؛ این کار کوچکی نیست، این کار کم اهمیتی نیست؛ این یک کار بزرگ است. البته دستگاه های حکومتی و تی - تی به معنای عام - در این جهت وظیفه ی مضاعف دارند. فلان وزارتخانه، فلان سازمان، فلان اداره وقتی میخواهد جنس داخلیِ خودش را تأمین کند، مطلقاً باید از جنس خارجی استفاده نکند؛ بروند سراغ تولیدات داخلی. البته از این طرف هم از تولید کننده ی داخلی - چه آن مدیر، چه آن کارگر، چه آن سرمایه گذار - خواسته میشود و اصرار میشود که کار را تمیز، درست و کامل ارائه دهند. هر دوی اینها اشاره ی و دستور دین مقدس ما است. استحکام کار را خدا از ما خواسته است، احترام به کارگر را هم خدا از ما خواسته است؛ امنیت زندگی و شغلی کارگر را خدا از ما خواسته است، امنیت سرمایه را هم خدا از ما خواسته است. نمودار تصویر مرتبط
انقلاب : از اول انقلاب تا امروز ، انواع کارهای ، اقتصادی ، نظامی و تبلیغاتی را علیه سازماندهی کرده است. همه ی این کارها هم هدفش براندازی بود و این چیز جدیدی نیست. همه ی این توطئه ها هم ش ت خورده ، مثل گربه معروف داستان تام و جری ، و باز هم ش ت خواهد خورد.

انقلاب : در مسئله ی چند تجربه در مقابل ماست که برای امروز ما و آیندگان مهم است : 1- ت نمی تواند با تعامل کند. 2- دشمنی بر محور هسته ای نیست با نظام ی است. 3- انعطاف در برابر دشمن او را گستاخ تر خواهد کرد. 4- ایستادگی در مقابل باعث عقب نشاندن او میشود. 5- اروپا نشان داده در حساس ترین موارد با همراه است. 6- گره نزدن مسائل کشور به و مسائل خارجی.

انقلاب : نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم و به چیز های کم اهمیت دل خوش کنیم / می گویند در ، از نظر آبرو ش ت خورده یا رابطه بین اروپا و شکرآب شده ، اما آیا مذاکره کردیم که این ها بشود یا تحریم ها برداشته شود؟ / در مواجه با لازم است که عناصر و مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند. اهانت و هتک حرمت نشود و دو قطبی و بر اساس به وجود نیاید. اتحاد و همدلی را نقض نکنیم.

اعلام شروط ایران برای ادامه از سوی ی :
- سه کشور اروپایی باید ثابت کنند بدعهدی مذاکرات سال 83 را نخواهند داشت.

- اروپا باید علیه بخاطر نقض قطعنامه صادر کند. - اروپا نباید بحث موشکی و منطقه ای را مطرح کند. - اروپا باید با تحریم های علیه ایران مقابله کند. - اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند. - بانک های اروپایی باید تجارت با ایران را تضمین کنند. - در صورت تعلل اروپا ، حق ایران برای آغاز فعالیت های هسته ای محفوظ است.

منبع : khamenei.ir
[ad_1]
تین نیوز مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به آمار زائران عتبات عالیات از اول تا ۱۳ محرم سال جاری تصریح کرد: از سه مرز جاده ای کشور، ۷۱هزار نفر مسافر وجی ایرانی و ۳۴ هزار نفر وجی خارجی داشتیم که نشان دهنده رشد سه برابری ن. ولیّ عهدی رضا علیه السلام اتفاق برجسته زندگی آن حضرت محسوب می شود در این ماجرااز سویی سئوالاتی مطرح است واز طرف دیگر سخنان* وواکنش های نکات مهمّی را درنسبت دین ودنیا وحکومت روشن می سازد که به چند مورد اجمالا اشاره می کنیم

1- اوّلین مطلب این که مامون قبل از مساله ولیّ عهدی اب. +حضرت ! ایران در دست شماست و حرف های شما کاملا مورد قبول است و حرف های شما قانون می شود در این کشور و ح اجرایی پیدا می کند. در مملکت بعضی ها هستند که فکرمی کنند در این کشور نیست. حضرت تانن چه می فرمایید؟ بگویید که ایران دست من نیست،در دست ملت است. و ملت هم ی که خدمتگزار باشد و مصالح . توصیه ها و وصایای آیت الله سید علی قاضی (ره) دریافت فایل فلش سفارشات، فرمایشات و ... آیت الله العظمی بهجت رحمة الله علیه دریافت فایل فلش پیوندها (links) شهیدان الگوی جذاب جوانان شبکه تحلیلی نخبگان * خط حزب الله * بيانات دیگر رسانه ها * جستار صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام اللهعلیها الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم توجه:هرگونه تبلیغ تجاری (در صورت انجام) ارتباطی به این وبلاگ ندارد توجه:تصاویر حاوی آیات و اسماء متبرکه می باشد لطفا در صورت چاپ در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید ماس دعا این هفته شهرستان ماهنشان به ت حجت ال و المسلمین زاهدی پور شهرستان اقامه شد. حجت ال و المسلمین زاهدی پور شهرستان در خطبه های این هفته با اشاره به فرمایشات معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی و تأکید بر وحدت و همدلی مردم و قهر بودن با فتنه گران ، اظهار داشت: فتنه گران مصدا.
ایام مقارن است با روزهای زیارتی و ملاقات خاص با مهربان ترین مهربانان رضا علیه السلام است؛ خوشا به حال آنان که در این روز شریف مهمان حرم ملکوتی آقا رضا علیه السلام هستند و خوشا به حال ما که در این روز بزرگ زنده ایم و نفس می کشیم و فرصت این را داریم که عزیزمان را زیارت کنیم. زهرا اجلال- بخش اخلاق و عرفان ی تبیان زیارت رضا مهم ترین ادب که مرحوم علامه مجلسی در بحار نیز ذکر کرده اند دل ش ته است یعنی در عین حال که آداب ظاهری اش مهم بوده و سر جای خود باید به آن توجه شود، اما آدم با دل ش ته برود. لذا بعضی خوبانی بود می خواستند بروند مشهد اگر دلشان آمادگی نداشت این قدر صلوات می فرستادند، یارئوف می گفتند که این دل بشکند آماده شود، در حقیقت این دل ش ته و لطیف شده، اذن است بعد وارد می شدند و استفاده می د. دیدن یار مهربان و همراه دلسوز، یعنی صلح و مهربانی رضا علیه السلام، فرصتی است که دور و نزدیک بودن نمی شناسد، درهای آسمان و زمین همه به سمت مشهد الرضا باز است ، هر کجا باشیم می توانیم زیارت کنیم. می توانیم از پشت میز کارمان ، در خیابان هنگام قدم زدنم ،در پارک و... مستقیم به آقا وصل و متوسل شویم و سفره دل بگشاییم . این ایام یک فرصت استثنایی است، هر گوشه عالم باشیم ، چه در مشهد الرضا باشیم چه در دورترین نقطه این کره خاکی ، یک سلام که بدهیم جواب می شنویم ... بنابر این نگران دوری و بعد مسافت ها نباشید، به رسم اتفاق قشنگی که وقتی عزیزی از بستگانمان مشرف به زیارت رضا علیه السلام در مشهد می شود، رو به روی حرم می ایستد و گوشی تلفن همراه را به سمت حرم می گیرد و از ما می خواهد که سلام دهیم و حوائجمان را بخواهیم، به هماه رسم زیبا تنها کافی است چشم ظاهر را بسته، چشم دل را بگشایید، دست بر ، سمت مشهد الرضا ایستاده با نیت خالص و توجه به آقا سلام دهید؛ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (کافی، ج 2، ص 84) ، مطمئن باشید که پاسخ سلام واجب است .... نماهنگ زیبای منو دریاب.. مدح رضا با صدای بنی فاطمه00:00-04:59 کلیک کنید چرا روز 23 ذی القعده روز زیارتی رضا(علیه السلام) است؟ این نکته را توجه داشته باشیم که روز 23 ذی القعده به شکل خاص برای زیارت رضا علیه السلام، به طور متقن بیان نشده است و تأکیداتی که برای زیارت رضا علیه السلام شده، بیشتر و متقن تر مربوط به ماه ذی القعده است. در حقیقت توجه به زیارت حضرت در این ایام بیشتر از این باب است که اهل بیت (علیهم السلام) خواسته اند که شیعه به رضا (علیه السلام) توجه زیادی کند تا پاسخی به آن انحراف ها باشد که در شه شیعه هفت ی (واقفیه) رخ داد، زیرا واقفیه معتقد به این بودند که کاظم (علیه السلام) آ ین بوده است و از دیده ها غائب شده و یک روز ظهور می کنند! بنابراین ت رضا (علیه السلام) را انکار د. هم از رضا علیه السلام و هم از پدر بزرگوارشان موسی کاظم علیه السلام نقل شده که در کامل ا یارات هم آمده که فرمودند: اگر ی نمی تواند ما را زیارت د، دوستان و شیعیان ما را زیارت د و این را پای ما بنویسد؛ یعنی بعضی از خوبان و شیعیان را آدم به صله ی آن ها و صله رحم هم است دیدنشان برود اهل بیت فرمودند که این را می توانید پای ما بنویسید به عنوان زیارت ما نوشته می شود .... دوستان خوب ما را زیارت ید علما صلحا زاده هایی که مدفون هستند خوبانی که زنده هستند به دیدن این ها بروید به پای ما بنویسید. اهل بیت(علیهم السلام) خواستند این سرخط را به شیعیان بدهند که این انحراف، انحراف باطلی است و تعیین روز زیارتی برای رضا(علیه السلام) خط بطلانی بر شه های فرقه های باطل شیعه باشد، بنابراین حرکت شیعیان از ای مختلف آن هم در زمان عباسیان برای زیارت حرم رضا(علیه السلام) برای یک روز خاص بسیار ارزشمند بوده است. می توان گفت نامیدن ایام مخصوص برای زیارتی رضا علیه السلام بدین منظور است که تا مردم با توجه به ذات آن حضرت و به نقشی که ایشان در ایجاد مدینه رضوی داشتند پی ببرند. رضا(علیه السلام) با آمدن به سمت مرو، یک مدینه دوم برای نشر معارف ی ایجاد د که به اصطلاح «مدینه رضویه» گفته می شود، برای اینکه مردم این معنا را در نظر بگیرند و نسبت به زحمات ایشان ح شکر داشته باشند. شاید این عنوان را مطرح کرده اند تا در این روز مخصوص به وجود مبارک رضا (علیه السلام) بیش از پیش توجه کنیم. زیارتی که گره ها را باز و مشکلات را حل می کند فردی از علمای اهل سنت است به نام "محمد بن حبان" یک شخصیت فوق العاده محترمی است پیش اهل سنت وفاتش بیش از هزار سال پیش بوده است . این آقا در داستانی نقل می کند؛ در مورد رضا علیه السلام می گوید: علی بن موسی الرضا أبوالحسن مِنْ ساداة أهل البیت و عقلائهم و جُلّة الهاشمیین و نبلاءهم یجِب أن یعْتَبر حدیثه اذا روی عنه قد زُرْته (قبر)مراراً کثیرة و ما حَلَّتْ بی شدةٌ فی وقت مقامی بطوس فزُرْتُ قبرُ علی بن موسی الرضا صلوات اللَّه علی جده و علیه و دعوْتُ اللَّه اِز ها عنّی إلا استجیب لی و زالَتْ عنّی تلک الشدة و هذا شی ء جرّبْتهُ مراراً فوجَدْتُه کذلک، اماتَنا اللَّه علی محبة المصطفی و اهل بیته صلی اللَّه علیه و علیهم اجمعین (الثّقات، ج 8، ص 457) ایشان از بزرگان اهل بیت است در طوس به شهادت رسید و .... بعد ادامه می دهد و می گوید: هیچ گرفتاری برای من پیش نیامد الا این که رفتم زیارت قبر رضا از خدا خواستم به احترام علی بن موسی الرضا گرفتاری من برطرف شود گرفتاری ام برطرف شد ... مکرر من در گرفتاری ها متوسل شدم به رضا و مشکلم برطرف شد آ ش می گوید خدا ما را با محبت پیغمبر و اهل بیتش از دنیا ببرد توصیه ای برای زیارت رضا (علیه السلام) مهم ترین ادب که مرحوم علامه مجلسی در بحار نیز ذکر کرده اند دل ش ته است یعنی در عین حال که آداب ظاهری اش مهم بوده و سر جای خود باید به آن توجه شود، اما آدم با دل ش ته برود. لذا بعضی خوبانی بود می خواستند بروند مشهد اگر دلشان آمادگی نداشت این قدر صلوات می فرستادند، یارئوف می گفتند که این دل بشکند آماده شود، در حقیقت این دل ش ته و لطیف شده، اذن است بعد وارد می شدند و استفاده می د. لذا در بيانات مرحوم آیت الله بهجت است که فرموده اند: زیارت شما باید از صمیم قلب باشد. در هنگام ورود اذن بخواهید و اگر حال مساعدی داشتید به حرم بروید. هیچ گرفتاری برای من پیش نیامد الا این که رفتم زیارت قبر رضا از خدا خواستم به احترام علی بن موسی الرضا گرفتاری من برطرف شود گرفتاری ام برطرف شد ... مکرر من در گرفتاری ها متوسل شدم به رضا و مشکلم برطرف شد آ ش می گوید خدا ما را با محبت پیغمبر و اهل بیتش از دنیا ببرد. سخنی با جاماندگان مشهد الرضانکته ای قابل توجه و ارزشمند است که هم از رضا علیه السلام و هم از پدر بزرگوارشان موسی کاظم علیه السلام نقل شده که در کامل ا یارات هم آمده که فرمودند: اگر ی نمی تواند ما را زیارت د، دوستان و شیعیان ما را زیارت د و این را پای ما بنویسد؛ یعنی بعضی از خوبان و شیعیان را آدم به صله ی آن ها و صله رحم هم است دیدنشان برود اهل بیت فرمودند که این را می توانید پای ما بنویسید به عنوان زیارت ما نوشته می شود .... دوستان خوب ما را زیارت ید علما صلحا زاده هایی که مدفون هستند خوبانی که زنده هستند به دیدن این ها بروید به پای ما بنویسید. منابع: سمت خدا، بيانات حجت ال عالی سمت خدا، بيانات حجت ال قمی new page 1 حضرت آیت الله : «یکى از خصوصیات المؤمنین در ممشاى ش این است که با دشمنان و مخالفان خود با استدلال و متواضعانه حرف میزند. اما آن وقتى که این مدارا اثر نکند، آن وقت جاى قاطعیت علوى است؛ آن جا با انى مثل خوارج، آنجور رفتار میکند که خودش فرمود: «انا فقأت عین الفتنة» چشم فتنه را من در آوردم.» ۸۸/۰۶/۲۰ ***** گناه بزرگ فتنه گران در سال ۸۸ این بود که اگر خوشبینانه نگاه کنیم و بگوئیم اینها یک شبهه ای، خدشه ای در ذهنشان بود، این خدشه را به صورت ایجاد چالش برای نظام ی مطرح د. این گناه بزرگ، قابل اغماض هم نیست؛ آثار آن هم همچنان در جامعه ی ما موجود است.
بيانات انقلاب ی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ منبع تصویر انسان ۲۵۰ ساله المؤمنین و الگوی حکومت ی منبع و کد صوت سایر موارد انسان ۲۵۰ ساله المؤمنین و قاطعیت علوی انسان ۲۵۰ ساله شاخص سازی المؤمنین برای حکومت ی فتنه؛ خط قرمز انقلاب ی اطلاع نگاشت ۲۲ گناه براندازی؛ استحاله و حالا «نفوذ»! ***** صلی الله علیک یا فاطمه ا هراء سلام اللهعلیها الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم توجه:هرگونه تبلیغ تجاری (در صورت انجام) ارتباطی به این وبلاگ ندارد توجه:تصاویر حاوی آیات و اسماء متبرکه می باشد لطفا در صورت چاپ در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید ماس دعا آرمان انقلاب ی، ایجاد حیات طیبه است کاری که انقلاب در آغاز انجام میدهد، ترسیم آرمانها است؛ آرمانها را ترسیم میکند. البتّه آرمانهای عالی، تغییرناپذیرند؛ وسایل تغیی ذیر است، تحوّلات روزمرّه تغیی ذیر است امّا آن اصول که همان آرمانهای اساسی است، تغییرناپذیر است؛ یعنی از اوّل خ. شهید بابایی اوایل انقلاب در نیروی هوایی ستوان یک بود. در فاصله ی سه سال، درجه ی سرهنگی گرفت و فرمانده ی آن پایگاه در اصفهان شد؛ یعنی از ستوان یکی به سرهنگ تمامی ارتقاء یافت. آن زمان هم سرهنگی درجه ی بالایی بود؛ یعنی بالاتر از سرهنگ، نداشتیم... فقط دو درجه ی سرتیپی در بود: فلاحی، ک. دستور انقلاب به ت:کارگروه قوی، دانا، خط ذیر و شجاع برای بررسی مشکل بانک ها و نقدینگی تشکیل دهیدحضرت آیت الله :«به مشکل نظام بانکی به طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است.
... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق العاده ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه ای است.
... به نظر من مسئله ی بانک ها و بخصوص تکیه ی روی مسئله ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خط ذیر و شجاع؛ ت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگروه قویّ فعّالِ شب وروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله ی بانک ها و با مسئله ی نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذّ را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده. ... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی آید. ... البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانه روزی از آدمهای فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه ی کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک چنین چیزی لازم است...». ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بيانات انقلاب در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس جمهور و اعضای هیئت ت برگزار شد، نماهنگ «بلایی به نام نقدینگی» را منتشر می کند. دفاع با اشاره به تامین نیازهای بومی کشور در صنایع دفاع گفت:نیروهای مسلح مسئولیت مهمی در مقابله با دشمنان دارند. سرتیپ حاتمی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در بیوت حضرات آیات جوادی آملی،مکارم ، علوی گرگانی، نوری همدانی و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، گزارشی از فعالیتهای وزارت دفاع در حوزه های فرهنگی و صنعتی ارائه کرد. وی در این دیدارها با بیان اینکه کارکنان وزارت دفاع از نیروهای متخصص، متعهد، ولایتمدار و با روحیه انقل تشکیل شده است، اظهار کرد: کارکنان این وزارتخانه با وجود تحریم های شکننده توانسته اند صنعت دفاعی را با اقتدار به پیش برده وموجبات سربلندی بیش از پیش نظام مقدس را فراهم کنند . دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،محیط سازمانی وزارت دفاع را فضایی مذهبی، انقل ، دینی و مانوس با ت دانست و افزود: پس از بازدید فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی و شرفی مدیران وزارت دفاع به محضر معظم له، ایشان در بيانات ارزشمندی که مایه مباهات وزارت دفاع بود، فرمودند "دستاوردهای صنعت دفاعی شیرین و سند کننده بود، علت این سندی، علاوه بر دیدن توانایی های دفاعی که نقش به سزایی در افزایش سطح و ضریب اقتدار کشور دارد، مشاهده نیروهای عالِم، محقق، پژوهشگر، اهل فکر و اقدام و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و لذت بخش است. وجود چنین نیروها و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی کشور، همچون جواهری بسیار گرانبها و غیرقابل قیمت گذاری است." امروز تمامی نیازهای بومی کشور در مجموعه صنایع دفاعی تولید می شود

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] با سخنان حکیمانه و قدرتمندانه خودتان، عزیز و ملت بزرگوار ایران ی را سرافراز نمودید/ این همان است که می بایست باشد  سلیمانی از مواضع اخیر رئیس جمهور قدردانی کرد؛ سرلشکر سلیمانی در پیامی مواضع اخیر حجت ال در قبال یی ها و صهیونیست ها را ستودنی و مایه مباهات و افتخار دانست. به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پی اعلام موضع قاطع حجت ال و المسلمین در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهدیدات و زیاده خواهی های مقامات یی و صهیونیست ها ، سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس پاسداران انقلاب ی در پیامی از سخنان عزتمندانه ریاست محترم ایران قدردانی کرد. متن پیام فرمانده نیروی قدس به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم برادر بزرگوار جناب آقای ریاست محترم ایران سلام علیکم آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه ها منع شد ،مبنی بر اینکه اگر نفت ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و بيانات بسیار ارزشمندی که در موضع ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است. حقیر به عنوان سرباز ولایت و این ملت سرفراز و با همه جان به حضور جنابعالی عرض می کنم: این همان است که ما شناخت داشتیم و داریم و می بایست باشد. شما با سخنان حکیمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان عزیز، ملت بزرگوار ایران ی و مسلمانان جهان را سرافراز نمودید . دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام ی باشد در خدمت هستیم. برادرتان قاسم سلیمانی یادداشت شب دوم پیاده روی:یک شنبه 96/8/14

امشب هم یک شب رویایی شد.سخنران وقتی که آیت الله مهدوی عزیز باشه و مداح هم میثم مطیعی و موکب هم موکب ی گمنام دیگه نباید جز این انتظاری داشت...

ظهر یه اشتباهی که کردیم گفتیم پیاده روی را تااذان ظهر ادامه میدیم، اذان به هر موکبی که رسیدیم همانجا میخانیم و استراحت میکنیم و همین اشتباه ما بود. سر ظهر هرجایی که رفتیم همه جا مملو از زوار بود چند جا رفتیم دیدیم که نه! فایده ای ندارد همه جا شلوغ است و چاره ای نداریم تا اینکه بالا ه در راهروی یکی از موکبها یه مکان کوچیکی پیدا کردیم فقط در این حد که بتوانیم یکم دراز بکشیم. راهرو منتهی میشد به محل وضوخانه و دستشویی! و دائما مردم در حال عبور و مرور بودندو اصلن نمیشد بخو . وقتی که این وضعیت را دیدیم تصمیم گرفتیم برای شب یک ساعت زودتر به یک موکب درس درمون که رسیدیم همونجا اتراق کنیم و استراحت کنیم. حدود یک ساعت و نیم مانده به غروب عمود 728 و بنر روبرویی آن کافی بود که منو میخکوب کنه
ایستادم تا مهدی و علی رسیدند؛گفتم نظرتون چیه که امشب اینجا بمونیم؟اونها هم موافقت دو به طرف موکب حرکت کردیم. موکب تقریباپر شده بود و فقط یه جای مناسب به اندازه ما سه نفر بود که ماهم از خدا خواسته رفتیم همونجا. از بچه های دست اندر کار پرسیدم که سخنران امشب کیه؟ گفتش ایت الله مهدوی اصفهانی؛ خیلی خوشحال شدم که امشب میتونم از بيانات ایشون استفاده کنم،صحبتهای ایشون خیلی خودمونی و دوست داشتنیه... خلاصه امشب هم به برکت روضه اهل بیت خیلی خیلی خوش گذشت. الان ساعت11:45 شبه که این یادداشت را دارم مینویسم و تقریبا همه خوابند.الان از بیرون دارم میام ب این موقع تقریبا ی پیاده روی نمیکرد جز تک توکی که اونها هم دنبال مکان استراحت می گشند ولی امشب تا این ساعت مردم گروه گروه داشتند به مسیر ادامه میدادنند
روزهایی که شما جوانان ندیدید! خب شما جوانهایی که اکثر افراد جلسه را تشکیل میدهید و عزیزان من هستید و بچّه های من محسوب میشوید، اکثر شماها آن روزها را ندیده اید؛ حالا روزهای که هیچ، امّا روزهای اوّل انقلاب را هم ندیده اید؛ پرشور بود، پرحماسه بود، امّا امروز قوام انقلاب و استحکا. related image صوت ع بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم از همه ی شما برادران و خواهران که زحمت کشیدید و با کمال اخلاص و صمیمیت از راههای دور تشریف آوردید، صمیمانه تشکر میکنم. هر کدام از این حرکتها و ابراز احساسات، ضربه یی بر دشمن وارد میکند؛ دشمنانی که ملت بزرگ ما را در حال سرگشتگی و حیرت و تفرق و ج میپسندیدند و میخواستند ، ضعیف و ناتوان باشد. خدا را سپاس میگوییم که همیشه آنها را مأیوس، و را روزبه روز قویتر و باثبات تر کرده است. حرکتها و ابراز احساسات ملت ایران نسبت به فقید و عزیز و نسبت به ثبات و انسجام ، دل دوستان ما و مسلمانان باوجدان و معتقد را در سرتاسر عالم شاد میکند؛ حتّی غیرمسلمانها و مستضعفان بسیاری از کشورها نیز از این همه انسجام و تحرک و اراده و ثبات و ایستادگی خوشحالند و احساس امید میکنند و متقابلاً دشمنان ما خشمگین و مأیوس میشوند. این حرکتها و وفاداریها و این انسجام و وحدت باید همیشه باقی بماند؛ مردم در صحنه حضور داشته باشند و از انقلاب و و نظام الهی خود دفاع کنند. این کار علاوه بر امیدواری دلهای مؤمن در سرتاسر عالم، فرشتگان خدا را هم خوشحال و شیاطین را مأیوس خواهد کرد. یقیناً روح پُرفتوح عزیز از شما راضی است. او آرزو داشت که همیشه ملت مسلمان ایران، قدرت و اراده و ایستادگی و ثبات خود را در مقابل دشمن حفظ کند و هیچ وقت احساس ضعف نکند و ش ته و مأیوس نشود. مجدداً از همه ی شما خواهران و برادران، بخصوص خانواده های معظم و جانبازان و اسرا و مفقودان و نیز علمای محترم و عزیز که از راههای دور تشریف آوردید، صمیمانه تشکر میکنم. سلام من را به همشهریها و همکاران و دیگر مردم این مناطق برسانید و تشکر این جانب را به آنها ابلاغ کنید. از خدای متعال برای همه ی شما توفیق کامل و وافر مسألت میکنم. والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته
image result for ‫<font style=بيانات در دیدار جمعی از آزادگان‬‎" width="608" height="393"> صوت ع بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم هر جمعی از شما عزیزان، وقتی به این جا تشریف می آورند و ما را به دیدار خودشان خوشحال میکنند، اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکند، این است که برای شما عزیزان، جای خالی چه قدر رنج آور و دشوار است. آن روزی که این امت، خود را از دست داد و ایران کربلا و م ی شد، یکی از چیزهایی که به ذهن خیلیها میرسید، این بود که حالا فرزندان عزیز ما در اردوگاههای اسارت، این خبر را چه طور تحمل خواهند کرد. برای شما، حادثه ی سختی بود و برای این امت، فقدان عظیمی بود. جای خالی است؛ اما یاد او همه جا را فراگرفته است. باید سعی کنیم که این یاد را روزبه روز برجسته تر کنیم. و اما مطلبی که لازم میدانم عرض م، این است که هر ملتی لحظاتی در زندگی خود دارد که در آن، همه ی مردم امتحان میشوند. همان طور که یک فرد در سختیها و لحظات حساس دچار امتحان است، یک ملت هم همین طور است. اگر ملتی از امتحانها سربلند بیرون آمد، میتواند به خود، به قدرت و تواناییهای خود و به آینده اش اعتماد کند. ما ملتی هستیم که به برکت عزیز و ایمان ی، از خیلی از این گذرگاههای امتحان، با سربلندی عبور کرده ایم. کمتر ملتی را این طور سراغ داریم. گذشته ی تاریخی را کاری ندارم. در دوره های قبل تاریخ، فرازونشیبها زیاد بوده؛ لیکن آنچه که در روزگار ما و به برکت پیش آمد، ی ره افتخارآمیز بود. یکی از آنها، همین مسأله ی اسارت فرزندان ماست که شما عزیزان باشید. ملت ما خوب امتحانی دادند. اسرا هم حقیقتاً آزادمردی نشان دادند. این که ما به اسرایمان «آزادگان» میگوییم، بیوجه نیست. شما که برگشتید، آبرومند و سربلند برگشتید؛ دین و اعتقاد و دلبستگیتان به و و انقلاب را حفظ کردید؛ پیش دشمن، آبروی ملت را حفظ نمودید و ملت را سرش ته نکردید. اینها خیلی ارزش دارد. امروز هم که برگشته اید، بحمداللَّه پیروز برگشته اید. ما نامه هایی از بعضی از آزادگان در طول این دو سالِ بعد از آتش بس تا امروز داشته ایم که به خانواده هایشان مینوشتند. وقتی خانواده ها میفهمیدند که ما مخاطب هستیم، نامه ها را میآوردند و به ما میدادند. من هم برای خیلی از این نامه ها جواب مینوشتم. مینوشتند که شما برای ما، به دشمن باج ندهید. این را اسیر مینوشت. این، برای یک ملت، خیلی مهم است که اسیرش در دست دشمن، به جای این که مثل انسانهای بیایمان، مرتب ماس کند که بیایید من را آزاد کنید، نامه بنویسد که من میخواهم با سربلندی آزاد بشوم؛ نمیخواهد به خاطر من، پیش دشمن کوچک بشوید. اینها را ما داشتیم. اینها جزو اسناد شرف ملی ماست و تا ابد محفوظ خواهد بود. از طرف خانواده ها و ملت هم همین طور بود. با این که پدران، مادران، همسران و فرزندان سخت میگذراندند، اما هرگز مشکلی برای مسؤولان درست ن د و فشار نیاوردند. میفهمیدند که مسؤولان تلاش میکنند، تا اسرایشان با سربلندی و افتخار آزاد بشوند؛ همین کاری که خدای متعال پیش آورد، کمک کرد و شد. این هم کار خدا بود. هرچه ما پیشرفت داریم، کار خدا و تدبیر و اراده ی الهی است. ماها هیچکاره ایم. البته برادران عزیز ما در ت، خیلی زحمت کشیدند و تلاش د؛ اما لطف خدا، اشاره و اراده ی الهی، همه ی کارها را روبه راه کرد و جاده ها را هموار نمود. کار خدا بود، بعد از این هم همین طور است. شما آزادگان و عزیزان زندانی و دربند ما و نیز ملت ایران، حجت را بر مسؤولان و ما تمام کردید. ما همواره یقین و اعتماد کامل داشته ایم که ملت ما در مقابل توطئه های دشمنان، یک ملت مقاوم و تواناست. این قضیه هم دلیل دیگری شد. هیچ در نظام ، با داشتن چنین ذخیره های ارزشمندی مثل شماها و مثل بقیه ی آحاد ملت - که دارای استقامت و قدرتند - در مقابل دشمنان، یک لحظه احساس ضعف نخواهد کرد. ملتی مقاوم، راهی روشن، ابزار حرکتی خ و الهی، در مجموع یک آینده ی قطعی را در مقابل این ملت قرار میدهد؛ آن آینده هم پیروزی است. شما عزیزان، مثل گذشته به خدا توکل کنید؛ با خدا ارتباطتان را حفظ کنید؛ دستاورد دوران اسارت را - که انس با خدا و قرآن و صبر در مصیبتها و مشکلات است - مثل ذخیره ی ارزشمندی، برای خودتان نگهدارید. بحمداللَّه آزادگان ما که برگشتند، از اردوگاهها برای من خبر آوردند که عزیزان ما اهل دعا و و تهجد و رازونیاز و رابطه ی با خدا هستند. اینها را حفظ کنید. اینها خیلی ارزشمند است. مایه ی پیروزی ما اینهاست. بیچاره آن انی که در کشاکش مصیبتهای دنیا، با خدا رابطه یی ندارند. به آنها خیلی سخت میگذرد. خوشا به حال آنهایی که در دل، با خدا ارتباط دارند. خوشا به حال آنهایی که به خدا اعتماد و اتکا میکنند و خدا را پناه و ملجأ خودشان میدانند. این روحیات را حفظ کنید. امیدواریم که خداوند راههای آینده ی این ملت را هموار کند. خداوند ان شاءاللَّه به شماها توفیق بدهد و کمک کند. دلهای خانواده هایتان را شاد نماید و شاد نگهدارد. امیدواریم که بقیه ی عزیزان ما هم هرچه زودتر بیایند و همه ی عزیزان دربند و اسیر ما ان شاءاللَّه بزودی در آغوش ملت بزرگوار ما قرار بگیرند. ما ایستاده ایم. دشمنان نمیتوانند نظام را دچار رعب و ضعف کنند. والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته