بقولک ایه - اخبار روز

اخبار روز با عنوان بقولک ایه به صورت خودکار توسط سیستم خبرخوان جمع آوری شده است. موفقیت شما در برابر مشکلات و سختی ها چه رفتاری دارید؟ آن ها را خوش بینانه تفسیر می کنید یا بدبینانه؟ اگر مسائل پیش آمده را همیشگی و دائم می دانید، مثلاً می گویید "کودکم همیشه گریه می کند" نگاهتان بدبینانه است. اما اگر به آن ها به چشم مشکلات موقتی نگاه می کنید که گاهی پیش می آیند . معنی مشیت الهی چیست؟ یونس بن عبدالرحمان، از شاگردان حضرت رضا (ع) بود، معمای سرنوشت انسان و مشیت خدا و اختیار و اجبار امور برای یونس حل نشده بود. رضا (ع) به او چنین فرمود: ای یونس!خواست خدا این است که انسان نیز در کارهایش مختار باشد. آیا می دانی (مشیت) (خواست خدا) یعنی چه؟ یونس: نه. رض. یارانه برق به ثروتمندان چالش صنعت برق رضا اردکانیان نیرو: اصلی ترین نقش وزارت نیرو برای تحقق شعار سال جدید تولید برق مطمئن و پایدار است. ایران قطب صنعت برق منطقه است، در این عرصه تنها با یک مشکل جدی مواجه هستیم که صنعت برق را در معرض آسیب قرار داده است. ما همچنان به بخش های ثروت.