ای خداوند ناخدای من - اخبار روز

اگر خداوند روزی آرزوی انسانها را برآورده میکرد ... من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو می ... و تو نیز ... !!! هرگز ندیدن مرا !!! آنگاه نمیدانم که خداوند کدامین آرزو را می پذیرفت ...؟؟؟ شاید آرزوی ی که قلب پاک تری دارد ... و آرزوی ، تو باز هم رویاهای مرا بر باد می داد ... از آنجایی که عرفان یک نیاز درونی و با ارزش ترین رشته در زمینه خداشناسی است، از دیر باز مورد توجه سالکان کوی حقیقت قرار گرفته است  . اما چون در این راه راهزان های زیادی وجود دارد، نیاز به ضروری به نظر می رسد. متاسفانه به این بهانه چه دام هایی  که برای جوانان پهن ن د !!! و چه مصی. وقتی روشن شد هر قدر موجود مجردتر است، حاضرتر است، و خداوند متعال که عین تجرد است پس عین حضور است. متوجه می شویم که چرا هر انسانی احساس می کند با همه ی خداوند در ارتباط است و می بیند که اصلاً خداوند تماماً با اوست و او هم تماماً می تواند با خدا باشد. می یابد که تمام خدا را دارد و اصلاً احساس می کند که تمام خدا با او روبه روست و ارتباط او با خدا یک ارتباط شخصی است. گویا خدا فقط خدای اوست و به اصطلاح هر خدای شخصی خود را دارد. چون خداوند مجرد مطلق است، و موجود مجرد همه اش همه جا هست و خداوند که تجردش مطلق است بیش از همه ی مجردات نزد هرانسانی به تمامه حاضر است، مگر این که انسان توجه خود را به غیر خدا برگردانده باشد و در واقع خودش را از خدا دور کرده باشد، در حالی که خداوند از همه چیز به او نزدیک تر است و در همین رابطه خداوند به ش می فرماید: «اگر بند گانم سراغ مرا از تو گرفتند، من که نزدیکم و جواب هر که مرا بخواند می دهم» (آیه 186 سوره بقره ) حتی نمی گوید: ای بگو من نزدیکم، تا در این حال وجود اقدس «صلواة الله علیه وآله» واسطه باشد، بلکه می گوید: «فَاِنّی قَریب» من نزدیکم.
حالا بهتر این شعر را می فهمیم : از من تا خدا راهی نیست جز منای خداوند،توهمه چیزمن هستی!زندگی من در دست های تواست،آنچه به من بخشیده ای عالی است ومن از آن لذت میبرم.خداوند را شکر میکنم که مرا راهنمایی میکند وحتی شب هنگام مراتعلیم میدهد.خداوندهمیشه بامن است!او درکنار من است وهیچ چیزنمی تواند مرا بلرزاندپس من درامان خواهم ماندوقلب ووجود. انسان اشرف مخلوقات زمانی که خداوند انسان را خلق کرد(به نوعی) ذره ی از خود را به انسان دمید..... انسان اشرف مخلوقات،زمانی که خداوند انسان را خلق کرد ذره ی از خود را به انسان دمید.با توجه به اسماء الهی (مراجعه شود به کتابهای مربوط)که از صفات وجودی خداوند گفته شده است ،هرانسانی ذره ی . قرآن کریم می فرماید: «آیا مردم گمان د به صرف این که بگویند: ایمان آوردیم، رها می شوند و آزمایش نمی شوند؟ به یقین انی را که بیش از اینان بودند آزمودیم تا خداوند آنان را که راست گفته اند معلوم کند و دروغگویان را نیز معلوم دارد» سرزمین فلسطین به ابراهیم (ع) عطا شد

پس از ش تن بت ها، حضرت ابراهیم دیگر نمی توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند به واسطه فرشته ای با وی سخن گفت و او را به سمت زمین فلسطین هدایت کرد.به داستان ابراهیم(ع) بازمی گردیم. خداوند، زمین فلسطین را به ابراهیم(ع) عطا فرمود تا او و نسل او در آن زندگی کنند. - آیا خداوند در قرآن، در خصوص مالکیت فلسطین، سخنی فرموده است؟ آیا خداوند این زمین را به یهودیان داده است. ما قصد داریم در طی دو مقاله، مالکیت فلسطین را در قرآن مجید بررسی کنیم. در قسمت اول، این موضوع را در زمان حضرت ابراهیم(ع) بررسی کرده ایم و در قسمت بعد، به حضرت موسی(ع) و نزول تورات خواهیم پرداخت. ادامه مطلب و ایوب جواب داده گفت که کاشکی غضب من خوش سنجیده و مشقت من در میزان برابر برداشته شود زیرا که حال ریگ دریا سنگین تر است بنابراین کلامم از حد بیرون شد چونکه تیرهای خداوند قدیر در اندرون من است و زهر آنها را جانم می نوشد و ترس های خداوند متعال بر من صف آرائی می کند. خداوند قادرترین کارگردانیست که بارسیدن سپیده دم میگَوید: نور صدا حرکت او زیباترین هستی راکلید میزند ومن بهترین نقش رابرایتان ارزو میکنم سلام صبح بخیر + خدا رو شکر خداوند بازهم ما رو غافل گیر کرد.... چنان برفی میباره که حد و اندازه نداره... خدا جون شکرت.... آ ین بار از این کولاک ها س. 21 آبان
امروز من جهت دعا و مراقبه و عبادت و ریختن طرح دوستی و شروع وابستگی به خداوند، هیچ توضیحی به ی بد ار نیستم. بیماری وابستگی فضولی در من آنقدر زیاد است که از هر بهانه و روزنه برای دخ و فضولی بهره می برد. امروز می دانم که با اصول برنامه دلایل بسیاری وجود دارد که وابستگی به خدا. قرآن شناسی》تعلیم قرآن - قرآن کریم یکی از میلیارها نعمتی است که خداوند سبحان به بشر ارزانی داشته است - در مواردی ذات اقدس اله اموری را به خود منتسب نموده است از جمله تعلیم قرآن (الرحمن علم القرآن) - انسان تنها در سایه تعلیم به رشد نهایی خود میرسد و الا با سایر جانداران تفاوتی نداش. واقعا
خداوند امکان. خداوند عالم.
الآن داره چی کار می کنه، چه فکری تو سرشه، با فرشته هاش راجع به من به هم چی میگن؟
واقعا دوست دارم بدونم. ی که آرزوی مرگ می کنه چه جو داره.
مرحوم ملاصدرا وجود خداوند را ظاهرترین و آشکارترین موجودات معرفی می کند و دلیلی مُتقن برای آن اقامه می نماید. با این بیان که... ادامه مطلب

یکی از القاب حسین (علیه السلام) ثارالله است، به این معنا که «خداوند انتقام خون حسین (علیه السلام) را دشمنانش خواهد گرفت.» گاهی خداوند مستقیماً از قاتلان اولیاء خود انتقام می گیرد همچنان که صادق (علیه السلام) فرمودند: «چون روز قیامت شود خداوند تمامى اولین و آ ین را در سرزمین واحدى گردآورد،... و فاطمه (علیهاالسلام) وارد صحنه م شود و پیراهن خون آلود حسین‏ بن على (علیه السلام) را به دست گیرد و گوید: اى پروردگار من، این پیراهن فرزند من است و تو مى‏ دانى که با او چه‏ ها شد، براى من از قاتلش انتقام‏ بگیر. خداوند تمام کشندگان حسین بن على (علیه السلام) را در آتش به انواع عذاب معذّب می کند.» [1] و گاهی خداوند به واسطه بندگان خود درصدد این خونخواهی برمی آید، همچنان که در تورات داستان انتقام خداوند از خون انبیاء و اولیائش بیان شده است: «یهُوَه ، خدای چنین می گوید که تو را بر قوم خداوند، یعنی بر به پادشاهی مسح ؛ و خاندان آقای خود، اَخاب را خواهی زد تا من انتقام خون بندگان خود، انبیا را و خون جمیع بندگان خداوند را از دست ایزابل (همسر اخاب ) بکشم .» [2] یعنی خداوند به واسطه پادشاه منتخب خود، انتقام خون انبیاء و اولیائش را از اخاب و همسرش (قاتلین انبیاء الهی در بنی ) خواهد گرفت. پس دخ مستقیم یا غیرمستقیم خداوند در خونخواهی از قاتلان اولیائش امری است که در ادیان ابراهیمی پذیرفته شده و مختص به شیعیان نیست. پی نوشت:
[1]. أمالی شیخ مفید، ترجمه ولى، ناشر: آستان قدس رضوى‏، 1364 ش‏، ص: 144. [2]. تورات، سفر دوم پادشاهان 9: 6- 7. یکی از راه های اثبات وجود خداوند که در قرآن کریم و روایات ی نیز مطرح شده است، طریق «فطرت» است. خداوند در قرآن کریم می فرماید... ادامه مطلب بهترین زمان برای دعا و آرزوهای خوب سحرگاهان است بیداری هرانسانی در سحرگاهان و دستها را بلند بسوی آسمان و تقاضای خیر و برکت از خداوند فرشتگان و خداوند و افراد صالح را در سراسر جهان شاد و سند می نماید تائب سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو ده است و مجموعه گره گشا و نان رسان و مشکل گشای صخا را از برکت دعای سحرگاهان افتتاح کرده است روشن کرده است و این چراغ را روشن نگه داشته است از همه مشکلات و ضدهمکاری ها و عدم حمایت و همکاریها و معوقات هم به خداوند پناه برده است و از خداوند کمک خواسته تا با تالیف قلوب دانشمندان و ثروتمندان از سراسر دنیا حمایت و همکاری شود دورکعت بدرگاه خداوند و ماس و خواهش از خدا هیچ کاری ندارد و از عهده هرگرفتار و دردمندی برمی آید پس این دو رکعت را در این موقع از شب و های صبح دریغ نورزید تا خداوند همه مشکلات شما را حل کند خدائی که از رگ گردن نزدیکتر است و می شنود و می بیند و بسیار دقیق و محکم کار است حضرت یوسف را پس از سالها گرفتاری و چاه و زندان نجات دادو به اوج عزت و قدرت و ثروت رساند پس بدرگاه خدا درددل کنید و از خداوند حمایت و پشتیبانی بخواهیم تا اسبابش را خودش فراهم نماید یا ارحم الراحمین اجر همگی با یزدان پاک image result for ‫سحرگاهان‬‎ 23 آبان
امروز قادر هستم که به ش ت ها و پیروزی هایم همانگونه که اتفاق افتاده بودند نگاه کنم، بدون آن که از آن اتفاق قصدی برای بهانه و توجیه برای تنبیه و مجازات خودم از طرف خداوند بدانم. تا وقتی که روزم را با دعا و پذیرش اتفاقات از طرف خداوند آغاز می کنم، به طور قطع آرامش و اعتمادب. مؤمنان علی علیه السلام درباره وظایف مؤمنان در روز عید غدیر فرمود: «[در این روز] با گسترش دادن در هزینه و لوازم خانواده‏ تان به سوی آنان بروید و به برادرانتان نیکی کنید. خدای را برای آنچه به شما بخشیده است، سپاس گویید. با هم باشید؛ که خداوند، ج و پراکندگی شما را سامان می‏ بخشد. ب. با توجه به پرسش مهر:
عامل اصلی خشونت از حسادت و بخل مردم است که اصل این مطلب همان گناه
است
ما همیشه باید به یاد خداوند متعال باشیم تا خشونت نباشد ی که از خدا پروا میکند در حق بندگان خدا نیز بدی نخواهد کرد.
اگر ی در قبال خداوند خویش احساس مسوایت کند نسبت به بندگان خدا هم آگا. قال ال الباقر(علیه السلام): ایّاکُم و َفَکُر فی اللهِ ولکن اِذا اَرَدْتُمْ اَنْ تَنْظُروا الی عظمتِهِ فانظروا الی عظیمِ خَلقِه؛ از شیدن و فکر درباره خدا بپر د و اگر خواستید در عظمتش بین ید. در عظمت خلقش نظر کنید. «الکافی، ج ۱، ص ۱۲۶» بحث خداشناسی بحث بسیار پیچیده و حساسی است در . نجات یک کودک از زیر آوار بعد از سه روز کار خداوند و رحمانیت و مهربانی او است اما کشتار این همه انسان فقط یک امتحان ساده ی الهی است و خدشه ای در رئوف بودن خداوند ایجاد نمی کند. به مجموعه ای از این تناقضات و سخنان ابطال ناپذیر بی معنا «ایمان» می گویند. اگر دست نرسد به چرخ گردون  وف خداوند وف خداوند وف خداوند مجموعه 9سخنرانی از مارتین بوبر ( 1878ـ 1965م) ـ فیلسوف اتریشی ـ است که در باب رابطه دین و فلسفه ایراد شده است .دو گفت و گو, دین و واقعیت, دین و فلسفه, عشق الهی و ایده الوهیت, دین و تفکر مدرن, دین و اخلاق, در تعلیق اخلاق, خدا و روح انسان, و پاسخ به کارل گوستاویونگ موضوع این سخنرانی هاست .یکی از مهم ترین مسائلی که بوبر در نیمه دوم زندگی خویش با آن مواجه شد, و بی شک جنگ جهانی دوم بر آن تاثیر داشت, پدیده شر یا به زبانی وف خداوند بود .او معتقد است خداوند از چشم ما مستور است .بوبر می گوید :بیماری عصر ما به هیچ عصر دیگری شباهت ندارد و این بیماری مزید بر بیماری های دیگر است .بوبر در جای دیگر وف خداوند را وف نور الهی می نامد و می گوید :در واقع چنین است مشخصه برهه ای تاریخی که اینک جهان از سر می گذارند .درست مانند وف خورشید که چیزی بین خورشید و خود ما حائل می شود نه آن که در نفس خورشید واقع گردد .در مورد وف خداوند نیز چنین است .وی بر این باور است که عدم توانایی ما برای داخل شدن در گفت و گویی راستین با یکدیگر منبعث از عدم اعتماد به یکدیگر است .به خاطر این عدم اعتماد خداوند از چشمان ما پنهان گشته است...نگرانی عمده بوبر منبعث از فقدان ابعاد و اخلاقی در زندگی انسان در زندگی اجتماعی, اقتصادی و عصر است .این همان چیزی است که او وف خداوند می نامد .بدین ترتیب, بوبر در این گفتارها, علل و فرایندهای دوری انسان از خداوند را از منظری فلسفی بیان می دارد .
دریافت فایل
یاهومارکت
بخاطر بسپارید

یه حدیث خیلی خوب یه جایی خوندم. نوشته بود:""اگر ی به قصد سفر از خانه اش بیرون بزند و بعد به خاطر افات منصرف شده و به خانه برگردد، به آنچه خداوند بر ش (ص) نازل کرده ، کفر ورزیده است."" ببین چقدر این حدیث زیباست. چقدر دلگرم کننده و امیدبخش و شهامت برانگیز است. خداوند برای اراده و خواست . ای مالک! به هوش باش که جایگاه قدرت و حکومت، تو را نفریبد و در تو احساس عظمت و شباهت به خداوند پدید نیاورد. چرا که خداوند هر موجود ستمگر و سرکشی را خوار و ذلیل می کند و هر موجود خ مه ای را ضایع می گرداند.
فرا رسیدن ایام نوروز را به همه ی هم وطنان عزیزم تبریک عرض می کنم واز خداوند متعال سالی پر خیر وبرکت وتوام با موفقیت وسلامتی از خداوند منان برایتان خواستارم. بیست و سوم شهریور: غلبه بر ترس آغاز فرزانگی ست. برنامه امروزم دعا و مراقبه و سپردن درد و رنج ها به خداوند است. رنج و درد ناشی از وسوسه مصرف نیکوتین جز با یاری جویی از یک نیروی برتر برطرف نخواهد شد. خداوند قادر است همه درد و رنج ها را برطرف کند اگر به او اعتماد کنیم. اعضای قدیمی برنا. اگر می توانستید در تلگرام با خدا سخن بگویید و دعا های خود را از خداوند بخواهید ، چه می گفتید و یا چه چیزی از خداوند درخواست می کردید؟
جهت شرکت در مسابقه به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. مهلت ارسال دلنوشته ها و دعا ها ، 1396/04/31 می باشد. -- همراه با جایزه ارزشمند --
به طور کلی؛ هر گاه بنده اى در دنیا مرتکب گناهى شود از باب مکافات در دنیا، خداوند او را به یکى از دو شکل عقوبت می کند: الف. مجازات تأدیبى: اگر شخص، مؤمن باشد و خداوند خیر او را بخواهد او را دچار گرفتارى می نماید تا به خود آمده و از اشتباه خود دست بردارد و توبه کند. چنان که صادق(علیه . روزی یک کشتی در دریا اسیر طوفان شد، از تمامی مسافران فقط دو نفر ماندند که به سختی خود را به جزیره ای رساندند. یکی از آن ها فردی باایمان و دیگری بی ایمان بود. یک روز بعد از دعاهای زیاد- توسط فرد باایمان- از کنار دریا به طرف کلبه آمدند، ناگهان دیدند که کلبه شان آتش گرفته. مرد بی ایما. المؤمنین علی علیه السلام: اِنَّ اللّه َ سُبْحانَهُ فَرَضَ فى اَمْوالِ الاَْغْنیاءِ اَقْواتَ الْفُقَراءِ فَما جاعَ فَقیرٌ اِلاّ بِما مُتِّعَ بِهِ غَنىٌّ، وَ اللّه ُ تَعالى سائِلُهُمْ عَنْ ذلِکَ؛ خداوند سبحان، غذاى فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، هیچ فقیرى در دنی. به نام آن خداوندی که عذاب برای ستمکاران آماده کرده است. پیام خداوند به بعضی از مسئولین عربستان سعودی که ستم می کنند و اینگونه مسلمانان را عزا دار و داغدار می کنند ای انی که چنین کاری می کنید از خدا و شرم نمیکنید شما با این کار هایتان را به رنج انداختید و ایشان را آزار دادید و خدا. معظم انقلاب: شهید حججی عزیز ، حجت خداوند در برابر چشم همگان شد.
(جهت دریافت ، با ذکر صلوات روی تصویر کلیک کنید.)
دل های بزرگ واحساس های بلند،عشق های زیبا وپرشکوه می آفرینند جان دادن درکنارش آرزویی شورانگیزست،اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود واو فقط فقط خداوند است... خانواده محترم سلطانی و خسروی درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. در اینجا لازم است از طریق این رسانه از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت . رئیس اداره تبلیغات ی مه ولات گفت: ماه رجب یک فرصت طلایی است تا گناهامان را پاک کنیم و به خداوند نزدیک تر شویم. آنکه صلاح کارش را،
به خداوند می سپارد؛
در احساسش، رفتارش، و هر آنچه در آرزوها،
نامش را "آینده" می گذارد،
احتیاط می کند!

چراکه خداوند می تواند،
بگیرد!
تمام آنچه پیش از این در رویای خود ساخته ای...

آنگونه که عطا می کند؛
آنچه داشتنش را،
در خیالات خود هم نمی. ۱ داستان خیلی قشنگ که خودم خیلی ازش خوشم اومد خداوند از ما چه می خواهد؟! شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع وگریه و زاری بود.در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه خود را، بالای سرش دید، که با تعجب و حیرت؛ او را، نظاره می کند ! پرسید : برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟. سرزمین فلسطین به ابراهیم (ع) عطا شد


پس از ش تن بت ها، حضرت ابراهیم دیگر نمی توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند به واسطه فرشته ای با وی سخن گفت و او را به سمت زمین فلسطین هدایت کرد.به داستان ابراهیم(ع) بازمی گردیم. خداوند، زمین فلسطین را به ابراهیم(ع) عطا فرمود تا او و نسل او در آن زندگی کنند. - آیا خداوند در قرآن، در خصوص مالکیت فلسطین، سخنی فرموده است؟ آیا خداوند این زمین را به یهودیان داده است. ما قصد داریم در طی دو مقاله، مالکیت فلسطین را در قرآن مجید بررسی کنیم. در قسمت اول، این موضوع را در زمان حضرت ابراهیم(ع) بررسی کرده ایم و در قسمت بعد، به حضرت موسی(ع) و نزول تورات خواهیم پرداخت. *****

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] موضوع:گذر رودخانه گذر رودخانه یکی از شگفتی های آفرینش خداوند است که این امر،بزرگی خداوند را به ما بندگان حقیر و ناتوان میرساند. اولین چیزی که درباره ی گذر رودخانه میتوان گفت مسیر جریان رود خانه است که از کجا شروع میشود و در آ این رودخانه به کجا میریزد. البته از بین همه ی اینها ب. shahram: در خداوند دائماً شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید! در هر کارى از خود گذشتگى نشان بدهید و ملاحظه دیگران را ید و به آنها محبت کنید بخاطر داشته باشید که خداوند محبت است و بزودى باز میگردد. آمین براى هیچ چیز غصه نخورید، در عوض براى همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند ب.