انشا عینی و ذهنی درمورد گل - اخبار روز


لینک کانال بهترین انشا@enshay20برای به تلگرام زیر مراجعه کلیک کنید کانال تلگرام انشا پایه نهم دهم یازدهم 96-97
@enshay20http://telegram.me/enshay20 کانال بهترین انشا

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] انشا در مورد دهه فجر برای دانش آموزان - تک فارس www.takfars.ir/ انشا-در-مورد - دهه - فجر -برای-دانش-آموزان/ translate this page sep 11, 2013 - بسم الله الرحمن الرحیم باز هم دهه فجر رسید. روزهای پیروزی انقلاب ی که برای پدر و مادرهای ما پر از خاطره است. در دهه فجر تولدی دوباره یافت و ... اوج خیال - انشای من. انشا درباره خاطرات عید نوروز
تعطیلات عید نوروز خود را چگونه گذر د؟ به نام خدا که معلم را آفرید و ما دانش آموزان را که امروز بتوانیم قلم در دست بگیریم و انشا بنویسیم ... به نام خدا که معلم را آفرید و ما دانش آموزان را که امروز بتوانیم قلم در دست بگیریم و انشا بنویسیم که تعطیلات ع. موضوع انشا: زندان تنهایی موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir میان احساسی که همه ما انسان ها در این خاکدان غم داریم حس تنهایی ، برای خیلی ها رخ نشان داده است.
گاهی وقت ها در اقیانوس وجود خود ،روی قایقی مینشینیم و هیچ را نمیبینیم.گاه و ناگاه میبینی حتی پارویی هم برای رهایی از این اقیانوس نداری.وآنوقت است که شمع وجودت سرد می شود و دیگر هیچ امیدی نداری...
هنگام تنهایی است که لبخند سکوت بر روی لبت جاری میشود ونمیتوانی غم هایت را روی هیچ برگی از کاغذ بنویسی.نمیتوانی هیچ جمله ای بگویی جز اینکه در اعماق وجودت سکوت را فریاد بزنی و بگویی تنهایی...میترسی از اینکه حرفی بر زبان بیاوری وهیچ شنونده ای برایش مهم نباشدکه چه میگویی.از این میترسی که ی نیست بخواهی غم های دلت را با او قسمت کنی.حسی که همه را گریبان گیر میکند.میخواهی از تنهایی در کویر قلبت که هیچ در آن نیست ،جزآفتاب سوزان که تنها ترمیکند تورا رها شوی.
فقط به دنبال معجزه ای،به دنبال چیزی که همه عطر و بویش را در زندگی ات رهاکند و تورا از باتلاق تنهایی بیرون بکشد.به دنبال ی که درکت کند،ترکت نکند،ولی فقط یکی از گلدانها در این باغ گل،این عطر را دارد.[enshay.blog.ir]
میبینی ومی بویی و با خود میگویی کجاست آن معجزه؟ناگهان مست و مدهوش می شوی درراه تنهایی .تمام تنهایی ات در یک آن درهم میشکند .بانگ ات از قفس تنهایی به گوش میخورد.رها میشوی از کلبه محزونی که برای خودساخته بودی.از جایی که ی در آن جایی نداشت.
ولی چه ی گل امید را به دستت داد؟چه ی به همه حرف هایت گوش کردو آوای فریاد سکوتت را از درون قلبت شنید؟ناگهان گویی زمان ایستاد،به آسمان نگاه میکنی ومیگویی :"خدا".آری تنها ی که میتواند صدای درون را ،حتی از جنس سکوت بشنود خداست.و دگر وقت آن است که خود را در آغوش پر مهر بیندازی و با خداوند هم صحبت شوی... نوشته: مبینا شهسواری - پایه نهم قزوین انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir لینک کانال بهترین انشا@enshay20برای به تلگرام زیر مراجعه کلیک کنیدhttp://tlgrm.in/enshay20 کانال تلگرام انشا پایه نهم دهم یازدهم 96-97
@enshay20http://telegram.me/enshay20 کانال بهترین انشا
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از هایدی پاو وینت فارسی ششم ابت درس زنگ انشا - 10 اسلاید با و پر سرعت .         • تشبیه: مانند ی یا چیزی به ی یا چیزی دیگر را تشبیه می گویند.. • تشبیه یکی از ابزارهای است که نوشته ها را زیبا و اثر گذار می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد. • مثال: خورشیدند: . موضوع انشا: دلنوشته ای عینی از سفر اربعین موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir شده ام از کرم فاطمه میهمان حسین
وقتی ناامیدی و چند روز تااربعینش نمانده....
وقتی دل ش ته ای و زائر پیاده یکی یکی از تو خ ظی میکنند و راهی دیار عشق میشوند ...
وقتی به بی سروپاییت ایمان می آوری و باور میکنی که بین میلیون ها نفر زائر اربعین زیاده هستی ،وبه خودت می قبولانی که کربلا پیاده آن هم اربعین جای تو نیست...
وقتی مینشینی و محرم و صفر را که یکی یکی پشت سرگذاشته ای مرور میکنی و می فهمی که انگار هرکاری کرده ای دراین یک ماه و نیم حتی به اندازه یک نیم نگاه ارباب که ازسرت هم زیادی است ارزشت را نداشته و دیگر ناامید میشویی..
لحظه به لحظه به زائران اضافه میشود تو هنوز به رفتن فکر هم نمیکنی
که ناگهان......[enshay.blog.ir]
حرف میشود از رفتن ....
رفتن تو....
حرف میشود که برویم ..
تصمیم میگیری که نرویی...
بازمیشود که نه برویم توکل بر خدا..
باز حرف میشود که مرز ها شلوغ اند مرز هارا بسته اند..
حرف میشود نرویم خیلی هاازمرز برگشته اند ...
ناگهان چشم باز میکنی که در راه مرزی!!!!
اخبار دم به دم اعلام میکند :برگردید مرز ها بسته اند ..
میرویی...
درترافیک میمانی....
برمیگردی....
پشیمان میشویی دور میزنی سمت مهران..راه باز شده است
الله اکبر...[enshay.blog.ir]
تا نقطه ی صفر مرزی بی هیچ شکی پیش میرویی...
ناگهان سربازان اعلام میکنند مرز عراق بسته است...
برنمی گردی اما ناامیدانه به نقطه دوردست که کربلاست نگاه میکنی...
ناگهان بایک یا حسین راه باز میشود...
میروی....همه چیز را ارباب مهیا کرده ....
میگفتند:خیلی ها وارد خاک عراق شده اند اما چون وسیله ای نبود آنهارا برساند برگشته اند...
با قبول همه سختی ها میرویی اما...[enshay.blog.ir]
آقای مهربانی همه چیز را مرتب درجایش چیده است..
ماشین ها درمرز توقف کرده و منتظر مسافر ها هستند...
میرویی و محل استراحتت مهیاست...
ارباب انگار منتظرت بوده است....
هرروزت به خوبی میگزرد....
اربعین را کربلا هستی ....
تویی که آنقدر ناامید بودی....
ارباب تمام نگاهش به تو بوده...
دوباره کرم ارباب....
آقا جان ببخش کم گذاشته ایم ج تو میکنم تمام دلتنگی هایم را به امید دوباره ی شش گوشه ات... لینک کانال انشای دهم @enshay20 برای به تلگرام زیر مراجعه کلیک کنید http://tlgrm.in/enshay20 کانال تلگرام انشا پایه نهم دهم یازدهم 96-97

@enshay20
http://telegram.me/enshay20 کانال بهترین انشا کانال انشای ششم و هفتم و هشتم کانال انشای نگارش دهم و نهم 96-97 لینک کانال تلگرام انشای نگارش یازدهم http://www-enshay20.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] موضوع انشا: جانشبن سازی با موضوع زمین موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir من همانم که خوشی ها وناخوشی هایتان،سختی و آسانی هایتان روی من میگذرد؛ زی ایتان بی صدا نظاره گر زندگی تان هستم،همان لحظه ای که شما بی توجه به من قدم برمیدارید اما من مانند فرزندانم ازشما مراقبت میکنم.
کودکی که می خواهد علم بیاموزد،زی ایش بال فرشتگان راپهن میکنم و تابه مقصدبرسد مراقب اوهستم؛ آغوش من همیشه به روی شما باز است،همان آغوشی که بی اعتنا به آن قدم برمیدارید؛یا ی که خ ناکرده می خواهد برود و کاربدی انجام دهد،سنگی جلوی پایش می اندازم تاشاید منصرف شود اما اگر گوش به من فرا ندهدعواقب کارش باخودش است.[enshay.blog.ir]
من زمینم همان که خداوندبارها در قرآن هم درموردم یادکرده است، امابعضی رفتارهای شما واقعا مرا آزرده است، باسوزاندن برگ های درختان سربه فلک کشیده ام،باسوزاندن سوخت های فسیلی وخیلی کارهای دیگر ریه های من درحال ازبین رفتن است.آیا می دانید که اگر منی وجود نداشته باشد،شما و آن هایی هم وجود نخواهد داشت؟!پس چرا نسبت به مساعلی که در آن پای حیات شما درمیان است بی اهمیت هستید؟
همین چندوقت پیش با دخترم دریا مشغول صحبت بودم که از دست شما گریان بود و میگفت تمام زباله هایتان را درقلب پر مهرش ریخته اید،یا فرزند دیگرم باران که میگفت کارهایی کرده اید که دیگر میل به زمین آمدن راهم ندارد؛ از آن یکی دخترم برف که دیگر نگویم چگونه ناراحت است وحسرت آغوش مرا میکشد......
آیا وقت این نرسیده که جرقه ای درذهن شما روشن شود؟!وقت این نیست که به فکر نسل آینده خود وفرزندان من باشید؟!من شمارا دوست دارم؛جان من به شما و جان شما به من بسته است،پس بیاید بایکدیگر دست دوستی بدهیم و همدیگر را پاس بداریم. نویسنده: خاطره نژاد انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55 - انشا باز
enshabaz.ir/انشا-درباره-سوگ-و-سور-پایه-دوازدهم-صفحه/ انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه 55,انشا درباره سوگ و سور,انشا با موضوع سوگ و سور,انشا پایه دوازدهم درباره سوگ ... انشا درباره سوگ و سور پایه دوازدهم صفحه ۵۵ ... انشا درباره س. موضوع انشا: درد و دلی با آقا زمان موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir سلام آقا جان!دلگیرم ار روزهایی که گذشت و به اینکه حضور داشتید بی تفاوت بودم و گر فتار گرد شدم که پایانش جز نابودی چیزی نیست.گرد که رها شدن از آن ممکن نیست مگر آنکه الطافتان شامل حالم شود.
می دانم شما هم دلتان از امت جدتان که این روزها انگار دردهای اهل بیت را فراموش کرده و خودشان برای اهل بیت درد شده اند،احترام دیگر معنا ندارد.چادر مشکی مادرتان شده رنگ افسردگی ولی وقتی بخواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند رنگ مشکی شیکه،مشکی رنگ عشقه..
اما پای چادر در میان باشد امل بودن را وصله اش می کنند.مردان امتت دیگر غیرت را ابهت مردانه بودنشان نمی دانند غیرت تنها یک لغت شده که معنایش را در کتاب فارسی دبستان می خوانند همین.[enshay.blog.ir]
عجیب است آقا!بخواهی از حق دفاع کنی چپ چپ نگاهت می کنند،صدایت در برابر ظلم و بی عد ی بلند باشد می گویند راهی که می روی پایانش جز نابودی و پوچی نیست،حرف هایت راه به جایی نمی برد.سکوت کن و آبرویت را نبر.
اما مگر غیر از این است که تاریخ در آینده جریان دارد و تکرار می شود؟مگر غیر از این است که قرآن اقلیت را همیشه پیروز میدان دانسته.[enshay.blog.ir]
گاه گذر زمان انسانها را به فراموشی می سپارد.من نمی خواهم اکثریتی باشم که ذلت زنده بودن را به عزت شهادت ترجیح دادند و هم دنیا و هم دینشان را باختند.نمی خواهم از سیاه لشکری باشم که سوار بر موج حرف و حدیث های مردم می شوند.میخواهم از دیگران عبرت بگیرم نه اینکه عبرت دیگران شوم.
تمام تلاشم را می کنم تا راه درست را انتخاب کنم راهی که ادامه دهنده ی راه شما و اهل بیت باشد.
و آقا را یکی یکی شمردم نیامدی کاش هرزمان که ظهور میکنی من سیاه لشکرت باشم و لیاقت نوکری ات را داشته باشم.ان شاالله انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir بازنویسی حکایت انوشیروان و ش پایه هشتم صفحه 95 پایه هشتم بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان صفحه 95

انشا با بازنویسی طنز در مورد انوشیروان و ش بزرگمهر انشا با موضوع انوشیروان و ش انشا با موضوع انوشیروان و ش بزرگمهر انشا با موضوع به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. انشا به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. انشا پایه هشتم صفحه 95 انشا پایه هشتم صفحه 95 با موضوع انوشیروان و ش بزرگمهر انشا جدید در مورد انوشیروان و ش بزرگمهر انشا در مورد انوشیروان روزی ش بزرگمهر را صدا زد انشا در مورد انوشیروان و ش بزرگمهر انشا در مورد حکایت نگاری پایه هشتم صفحه 95 در مورد انوشیروان و بزرگ مهر انشا درباره انوشیروان و ش بزرگمهر انشاء در مورد انوشیروان و ش بزرگمهر انوشیروان و ش بزرگمهر بازسازی به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. بازنویسی به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. بازنویسی حکایت انوشیروان و ش بزرگمهر پایه هشتم بازنویسی حکایت انوشیروان و ش پایه هشتم صفحه 95
انشا با موضوع انوشیروان و ش « به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. انوشیروان گفت: ای ، همه چیز در عالم، تو دانی؟! بزرگمهر، خجل شد و گفت: نه، ای پادشاه…. انوشیروان گفت: همه چیز، همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.» (قابوس نامه) روزی روزگاری در زمان های قدیم انوشیروان ش را که نامش بزرگمهر بود فراخواند و ش نیز نزد او آمد… انوشیروان گفت: ای ، همه چیزی که در عالم وجود دارد تو از آن آگاهی داری؟! ش، بزرگمهر خج زده شد و گفت: نه ای پادشاه. انوشیروان باری دیگر پرسید: پس همه چیز را در عالم چه ی می داند؟! بزرگمهر گفت: همه چیز را همگان می دانند و ی به نام همگان هنوز به دنیا نیامده است. از این حکایت نتیجه می گیریم که انسان هر چند که بزرگ و بلند مرتبه و والامقام باشد باز هم انسانی وجود ندارد از همه چیز و همه مطلع باشد. جز خداوند متعال و بزرگ مرتبه هیچ انسانی چنین قدرت و توانایی ندارد. بازنویسی حکایت صفحه 95 با موضوع انوشیروان و ش بزرگمهر روزی انوشیروان ش بزرگ مهر را صدا زد بازنویسی حکایت
بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. بازنویسی حکایت پایه هشتم در مورد انوشیروان و ش بزرگمهر بازنویسی حکایت صفحه 95 با موضوع انوشیروان و ش بزرگمهر به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. به روزگار، انوشیروان، روزی ش، بزرگمهر، نزد وی آمد پایه هشتم بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان صفحه95 حکایت نگاری انوشیروان و ش بزرگمهر روزی انوشیروان ش بزرگ مهر را صدا زد بازنویسی حکایت ساده نگریب به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. ساده نویسی انشا به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد. ساده نویسی حکایت انوشیروان و ش بزرگمهر ساده نویسی حکایت به روزگار انوشیروان روزی ش بزرگمهر نزد وی آمد ساده نویسی مهارت های نوشتاری پایه هشتم صفحه 95 با موضوع انوشیروان و ش بزرگمهر
منبع : سایت انشاباز به آدرس http://enshabaz.ir
ادامه مطلب موضوع انشا: کشتی سانچی موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir
دلیران این بوم و بر، همان آزاده مردانی که از جام خونین خود وجود تشنه ی ایران را سیراب د با آتش ها و آوار ها و شورش ها آشنایند ما طعم تلخ جنگ ها چشیده ایم و به مشقت و سختی ویرانه ها آباد ساختیم .چند سالی است که آرامش از این سرزمین روی برگردانده و دریفا که در طغیان روزگار قلب ها سکوت هرج و مرج را ستون وجودشان کرده اند.
در آن هنگام که پلاسکو آتش گرفت، افسوس ها خوردیم و بسیار گریستیم. اما چندی بعد اندوهش را به خاک سپردیم و فراموش کردیم.درآن هنگام که کرمانشاه به یک ثانیه ویران گشت،قلب ها آزرده شدو افکار پریشان.اما حال ی نیست که ایشان را دریابد، زیرا فراموشی دردیست بس دردناک که همه به آن گرفتاریم.
یک دریا بود و هزاران دل تپنده و میلیون ها چشم انتظار.افسوس که این آتش چه بی رحمانه و خشمگین آرزو ها را درهم گسست .آری این آتش چه ظالمانه ،قلب ایرانیان را ش ت و اشک مادران دریا دلان را زیر پا افکند. این دریا نوردان بسوختند و برفتند و خاموش شدند،اما یاد و خاطرشان، تا ابد در قلب ها روشن و پر نور است.
ای مردم ،تا ابد جامه سیاه برتن کنید.سرنوشت این سرزمین با تار و پود مرگ رقم خورده است .س ناه این دلاوران آسمانی است به ظلمت غم و اندوه و به رنگ عاشقانه های خاموش.ای مردم بغض های نش ته را بشکنید و از مرگ بگویید.از اقیانوس بی رحم، از آتش ،از تنهایی همسر و از پدری که رفت و دگر نیامد.
خداوندا این جهنم را گلستان ساز.خداوندا به سرنوشت تاریک این انسان ها رنگ خوشبختی و محبت عطا کن .خدایا! برای خاموشی تلخ این دلاوران ترانه ی تنفسی شیرین بسرای. خدایا! روح عزیزان از دست رفته در آتش دریا را نزد خود به بالاترین درجات مقدر بگردان پروردگارا! آرزوی من این است که ابر گریه ها ببارد و رودی به نام دریانوردان بر دامان سیاه مملو از اندوه این سرزمین جاری شود. سحر خوشه چین انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir ادامه مطلب بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران باجمعی از دوستداران انشا جالب در مورد روزی در فصل بهاران انشا در مورد روزی در فصل بهاران انشا روزی در فصل بهاران انشا زیبا در مورد روزی در فصل بهاران انشا طنز در مورد روزی در فصل بهاران انشا غیر تکراری در مورد روزی در فصل بهاران انشاء انشاروزی در فصل بهاران باز بینی حکایت روزی در فصل بهاران باز سازی انشا روزی در فصل بهاران باز نویسی انشاء باز نویسی حکایت در باره روزی در فصل بهاران باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران 24مهر 96 بازسازی حکایت روزی در فصل بهاران بازنویسی حکایت در مورد روزی در فصل بهاران بازنویسی حکایت درباره روزی در فصل بهاران بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران باجمعی از دوستداران بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران طنز بازنویسی طنز حکایت روزی در فصل بهاران بازنویسی-حکایت-در-مورد-روزی-در-فصل-فهاران پایه ی هفتم-درس دوم-صفحه ی 36-بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران حکایت روزی در فصل بهاران باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران روزی در فصل بهاران روزی در فصل بهاران باز نویسی حکایت کتاب انشا پایه هفتم با موضوع روزی در فصل بهاران کتاب مهارت نوشتاری درس دوم صفحه 36 پایه هفتم کتاب مهارت های نوشتاری باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران مهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 36 با موضوع روزی در فصل بهاران پایه ی هفتم-درس دوم-صفحه ی ۳۶-بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران ۲۴مهر ۹۶ کتاب مهارت های نوشتاری باز نویسی حکایت روزی در فصل بهاران بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران باجمعی از دوستداران

ادامه مطلب موضوع انشا: شکلات های مادربزرگ موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir روستایی آنطرف تر از شهر، روستایی عاری از هوای آلوده و سیاه شهر و با نواهای نی چوپان، روستایی با مردمان مهربان و ساده، با حال و هوایی ک نه وبا ظاهر آرام و خلوت اما درونی فعال و پرهیجان در حال قدم زدن در روستا هستم صدای کلاغ ها! انگار با هم جشن گرفته اند، صدای آنها بی وقفه در گوشم می پیچد...
صدای گنجشک هایی که به آدم فرصت نفس کشیدن نمی دهند
فقط می خوانند و می خوانند .
یاد خاطرات بچگی ام می افتم
بازیهای ک نه ام با هم سن وسالهایم
از دیوار ها، دار و درخت ها و خانه ها بپرسید همه ی خاطراتشان را با من ساختند.
اینروزها چقدر آن روز های کودکی برایم دست نیافتنی شده ...
دوست داشتم دوباره به کودکی برگردم تا با شیطنت روی دیوار حیاط خانه مادر بزرگ یادگاری بنویسم
دوباره فرصت بالا رفتن از درخت و یواشکی خوردن میوه های همسایه را داشته باشم و بعد از آن معذرت خواهی هایم از همسایه ...
دوست دارم مزه ی شیرین لذت آب بازی در حوض را دوباره بچشم ...[enshay.blog.ir]
صد البته طعم ملس بالا رفتن از نردبان برای بازی با بچه همسایه... ودر آ دعوای یواشکی پدر و مادرم باهم که طاقت دیدن بغض ک نه ام را نداشتند..
همه ی اینها خاطراتی هستند که آرزوی دوباره اشان درذهنم جاریست
ولی اینروزها دلم فقط می خواهد به خانه ی مادربزرگ بروم و به جای اینکه بنشینم و گریه کنم تا مادر بزرگ یکی از آن شکلات های خوشمزه اش راکه همیشه در جیبش داشت به من بدهد بنشینم و در چشم های خسته از گذر روزگار مادر بزرگ زل بزنم و حدیث روزهای زنگیش را از نگاهش بخوانم چون دیگر میدانم که فرصت های باهم بودنمان تکرار نخواهند شد. نوشته: بیتا غفا ور - آموزشگاه: دبیرستان( دوره اول) نمونه اویسی انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir موضوع انشا: کشتی سانچی موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir
دلیران این بوم و بر، همان آزاده مردانی که از جام خونین خود وجود تشنه ی ایران را سیراب د با آتش ها و آوار ها و شورش ها آشنایند ما طعم تلخ جنگ ها چشیده ایم و به مشقت و سختی ویرانه ها آباد ساختیم .چند سالی است که آرامش از این سرزمین روی برگردانده و دریفا که در طغیان روزگار قلب ها سکوت هرج و مرج را ستون وجودشان کرده اند.
در آن هنگام که پلاسکو آتش گرفت، افسوس ها خوردیم و بسیار گریستیم. اما چندی بعد اندوهش را به خاک سپردیم و فراموش کردیم.درآن هنگام که کرمانشاه به یک ثانیه ویران گشت،قلب ها آزرده شدو افکار پریشان.اما حال ی نیست که ایشان را دریابد، زیرا فراموشی دردیست بس دردناک که همه به آن گرفتاریم.
یک دریا بود و هزاران دل تپنده و میلیون ها چشم انتظار.افسوس که این آتش چه بی رحمانه و خشمگین آرزو ها را درهم گسست .آری این آتش چه ظالمانه ،قلب ایرانیان را ش ت و اشک مادران دریا دلان را زیر پا افکند. این دریا نوردان بسوختند و برفتند و خاموش شدند،اما یاد و خاطرشان، تا ابد در قلب ها روشن و پر نور است.
ای مردم ،تا ابد جامه سیاه برتن کنید.سرنوشت این سرزمین با تار و پود مرگ رقم خورده است .س ناه این دلاوران آسمانی است به ظلمت غم و اندوه و به رنگ عاشقانه های خاموش.ای مردم بغض های نش ته را بشکنید و از مرگ بگویید.از اقیانوس بی رحم، از آتش ،از تنهایی همسر و از پدری که رفت و دگر نیامد.
خداوندا این جهنم را گلستان ساز.خداوندا به سرنوشت تاریک این انسان ها رنگ خوشبختی و محبت عطا کن .خدایا! برای خاموشی تلخ این دلاوران ترانه ی تنفسی شیرین بسرای. خدایا! روح عزیزان از دست رفته در آتش دریا را نزد خود به بالاترین درجات مقدر بگردان پروردگارا! آرزوی من این است که ابر گریه ها ببارد و رودی به نام دریانوردان بر دامان سیاه مملو از اندوه این سرزمین جاری شود. سحر خوشه چین انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir ادامه مطلب انشا درباره دیدن مورچه ای که باری را میکشد - آفتاب
www.aftabir.com › دانستنی ها › فرهنگ و جامعه › ادبیات و شعر ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - انشا درباره دیدن مورچه ای که باری را میکشد متن زیر یک دلنوشته درباره ... به این فکر افتادم که چرا حالا دارم با این حس برخورد میکنم در چنین موقعی. انشا باز - انشا د. مقاله درمورد. بیماری کزاز
فایل >>>
سایر محصولات :
مقاله درمورد. بی مهرگان
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل... مقاله درمورد. بیوگرافی فروغ فرخزاد
لینک و ید... مقاله درمورد. بینایی سنجی
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل... مقاله درمورد. بیماری کزاز
... مقاله د. لینک کانال انشای دهم @enshay20 برای به تلگرام زیر مراجعه کلیک کنید http://tlgrm.in/enshay20 کانال تلگرام انشا پایه نهم دهم یازدهم 96-97
@enshay20 http://telegram.me/enshay20 کانال بهترین انشا کانال انشای ششم و هفتم و هشتم کانال انشای نگارش دهم و نهم 96-97 لینک کانال تلگرام انشای نگارش یازدهم http://www-enshay20.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] انشا و تحقیق درباره شهادت حضرت فاطمه انشا و تحقیق درباره شهادت حضرت فاطمه شهادت حضرت فاطمه
شهادت حضرت فاطمه (س) لحظات وداع حضرت فاطمه علیهاالسلام ادامه مطلب موضوع انشا: مردی که ازگدا بودن خودشاد بود موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir نوه هایم همه به صورت دایره ای شکل اطرافم نشسته بودندتابرایشان داستان امروزراتعریف کنم،لبخندمهربانی به صورت های ک نه شان زدم وشروع :خاطره ای که میخواهم برایتان بگویم مربوط به سالهاپیش است:
آن زملن بسیارجوان بودم،به الانم نگاه نکنید!
اعتمادبه نفس زیادی داشتم ومغروربودم..
به یاددارم تازه ازفرنگ برگشته بودم،آ من درآنجاتحصیل می ،برای تعطیلات عیدبه وطنم بازگشته بودم تامدتی راباخانواده ام سپری کنم.
جلوی خانه مان که رسیدم پیرمردموسفیدی رادیدم،اوخارهای زیای بردوش داشت وآن هاراباخودپیش میبردهمچنین تمام لباس هایش هم فرسوده شده بودند!
بادیدنش حس ترحمی بهم دست داداماپس ازانکه ذکرگفتنش راشنیدم این حسم به خشم تبدیل شد!آ اوچه داشت که اینگونه نیزخداراشکرمیکرد؟؟
بالحن تحقیرکننده ای به سویش گفتم:ای پیرکم عقل، ت شو!خارهاراب شت میگذاری واینگونه قدم برمیدای آن وقت شخصیتت کدام است؟؟عزتت کو؟؟
پیرصبورانع دربرابرحرف هایم سکوت کردوسپس پاسخ جالبی داد:
چه عزت زین به که نیم بردرتوبالین نه:
چه عزتی ازاین بالاترکه محتاج تونیستم؟
کای فلان چاشت بده یاشامم نان وآبی که خورم وآشامم:
نمیگویم که فلانی صبحانه یاشامی به من بده،نان وآبی که بخورم وبیاشامم
شکرگویم که مراخارنساخت به خسی چون توگرفتارنساخت:
شکرمیگویم که مراخاروذلیل نکردوبه انسان فرومایه ای مانندتوگرفتارنکرد
دادبااین همه افتادگی ام عز و ام:بااین همه افتادگی به من و بخشیدی
پس ازسخنان پیرمردچنان ازگفته خویش پشیمان شدم که ازاوخواستم مرابابت رفتارنادرستم ببخشیدوازخدانیزطلب بخشش .
اماعزیزانم این رابه شماگفتم تازمانی اشتباه مرامرتکب نشویدوبدانیدهیچ کارخد حکمت نیست!!!پس همیشه اوراشاکروسپاس گذارباشید. ریحانه جعف ناه انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir

مقاله در مورد دهه فجر و ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ انشا دهه فجر و ۲۲ بهمن : در بهمن ماه ۱۳۵۷، جهان شاهد تحولی شگرف و انقل عظیم و مردمی در تاریخ بود. قیام ملتی مصمم و یکپارچه با قلب هایی سرشار از عشق و ایمان. در بهمن ماه، بزرگ و نستوهی، پس از […] نوشته مقاله در مورد دهه فجر و ۲۲ بهمن ماه . یه سلام گنده منده به آبجی داداشای گلم یه قولی داده بودم که الان عملیش میکنم یادمه بهتون گفته بودم که یه انشا (همون داستان) نوشته بودم که توی مسابقه داستان نویسی اول هم شدم الان هم اون انشا توی ادامه مطلبه هرکی دلش میخواد بخونه بگه رمزو بدم انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم گسترش مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم افتاب پشت ابر نمی ماند در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند انشا درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا با مقدمه و نتیجه درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا جدید درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا افتاب پشت ابر. فراخوان کانون انشا ونویسندگی پردیس نسیبه: ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ﴿۱﴾ سوگند به قلم، و آنچه را با قلم می‏نویسند با مراجعه به واحد فرهنگی پردیس و تکمیل فرم عضویت کانون،به جمع نویسندگان بپیوندید. پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء.
 پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء.
پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء. پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید:21 بخش از متن تعریف انشا ریشه و .. تفاوت با نگارش هدف راه و روش انشا نویسی شروع انشا نویسی دلایل ضعف انواع انشا موضوع نتیجه گیری ...
دریافت فایل پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء..
 پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء..
پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء.. پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید:21 بخش از متن تعریف انشا ریشه و .. تفاوت با نگارش هدف راه و روش انشا نویسی شروع انشا نویسی دلایل ضعف انواع انشا موضوع نتیجه گیری ...
دریافت فایل پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء..

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] توصیف شخصیت ذهنی موضوع انشا: پاییز موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir آ ین دختر خانواده ی پاییز،دختری است بارنگ و روی پریشان وموهایی آشفته.دختری است بابدنی لاغروچشمانی پرغصه که گاهی این غصه ها تبدیل به اشک میشوند ومی بارند.دختری که شاید زمانه خیلی درحقش بدی کرده است، انقدر که حال بدش دیگران رانیز دلتنگ می کند. همیشه لباس های زردمایل به قرمزونارنجی می پوشد.دختری که آنقدر غصه دارد که موهایش شروع به ریزش کرده است .دختری که درست حال عاشقان رادارد.دختری که دیگران درحال ووضعیتی که دارد متعجب اند ؛گاهی سرد، گاهی بارانی وگاهی آرام. دختری که آنقدر مغرور است که اجازه نمی دهد هیچ یک از خواهرانش با او حرف بزنند .دختری که هیچ حالش را نفهمید .دختری که دیگر طبیعت را دوست نداردو می خواهد همه جا مثل خودش بی حال و پریشان باشد. دختری که شاید انتظار آمدن ی را می کشد. ی که هیچ وقت اورا ندیده است وفقط خصوصیاتش راشنیده است که اونیزباهمه به سردی برخورد میکند ووقتی که می آیدهمه جارا به خواب میبرد وسبب مرگ گل ها و درختان میشود. آذرباخودفکرمیکندکه شایداونیز(ماه دی)درانتظاردیدنش است.امازمانه این اجازه را به آنهانمی دهد. انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir آ ین دختر خانواده ی پاییز،دختری است بارنگ و روی پریشان وموهاییآشفته.دختری است بابدنی لاغروچشمانی پرغصه که گاهی این غصه ها تبدیل به اشک میشوند ومی بارند.دختری که شاید زمانه خیلی درحقش بدی کرده است،انقدر که حال بدش دیگران رانیز دلتنگ می کند.همیشه لباس های زردمایل به قرمزونارنجی می پوشد.دختری که آنقدر غصه دارد که موهایش شروع به ریزش کرده است .دختری که درست حال عاشقان رادارد.دختری که دیگران درحال ووضعیتی که دارد متعجب اند ؛گاهی سرد، گاهی بارانی وگاهی آرام.دختری که آنقدر مغرور است که اجازه نمی دهد هیچ یک از خواهرانش با او حرف بزنند .دختری که هیچ حالش را نفهمید .دختری که دیگر طبیعت را دوست نداردو می خواهد همه جا مثل خودش بی حال و پریشان باشد.دختری که شاید انتظار آمدن ی را می کشد. ی که هیچ وقت اورا ندیده است وفقط خصوصیاتش راشنیده است که اونیزباهمه به سردی برخورد میکند ووقتی که می آیدهمه جارا به خواب میبرد وسبب مرگ گل ها و درختان میشود.آذرباخودفکرمیکندکه شایداونیز(ماه دی)درانتظاردیدنش است.امازمانه این اجازه را به آنهانمی دهد. انشا در مورد صدای زنگ ا • رها فان انشا در مورد صدای زنگ ا • رها فان انشا در مورد صدای زنگ ا را میتوانید به صورت رایگان پی دی اف کامل برای انشا مدرسه متن با رعایت اصول ادبی دریافت کنید . صدای زنگ آ ، ص لذت بخش برای اکثر دانش آموزان مخصوصا شاگرد تنبل های کلاس است! ص که برای آنها همچون گوش دادن به آواز قناری در فصل بهار ، در یک جای سر سبز است و به همان اندازه لذت بخش است . البته این مورد فقط برای شاگرد تنبل ها نیست ، بالا ه همه ی دانش آموزان در سر کلاس درس و مدرسه خسته میشوند و نیاز به استراحت دارند . انشا در مورد صدای زنگ ا مخصوصا با این وضعیت مدرسه های ایران که همانند مکتب خانه های قدیمی اما با یک نمیکت و تخته سیاه است و هیچ چیز جذ در مدرسه ها برای دانش آموزان وجود ندارد . از طرفی بیرون رفتن با دوستان ، نشستن پای کامپیوتر ، گشتن در اینترنت ، گوشی های موبایل و… همگی جذ ت بسیار بالایی دارند . انشای صدای زنگ آ : اینگونه است که صدای زنگ آ برای دانش آموزان در سر کلاس تبدیل میشود به صدای زیبا و لذت بخش ، انقدر لذت بخش که انگار به یک زندانی حبس ابد حکم را بدهند یا فردی در لحظه آ بخشیده شود . شاید اگر وضعیت مدارس ایران بهتر بود ، و درس خواندن برای دانش آموزان جذاب بود این صدا برای آنان تبدیل به ناقوس مرگ میشد اما متاسفانه اینطور نیست… . انشا صدای زنگ ا نوشته انشا در مورد صدای زنگ ا اولین بار در ن لود پدیدار شد. پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء ..
 پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء ..
پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء .. پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء فرمت فایل: پاو وینت تعداد اسلاید:21 بخش از متن تعریف انشا ریشه و .. تفاوت با نگارش هدف راه و روش انشا نویسی شروع انشا نویسی دلایل ضعف انواع انشا موضوع نتیجه گیری ...
دریافت فایل پاو وینت موضوع کنفرانس: انشاء ..

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] پایه ی هفتم-درس اول-صفحه ی۲۰-روزی را که دوست دارم تکرار شود. انشا با مقدمه و نتیجه گیری در مورد روزی را که دوست دارم تکرار شود انشا با موضوع روزی را که دوست دارم تکرار شود انشا پایه هفتم با موضوع روزی را که دوست دارم تکرار شود انشا جالب با موضوع روزی را که دوست دارم تکرار شود انشا . درس انشا یکی از بهترین درس هایی است که می تواند به خلاقیت فراگیران کمک کند.برای نوشتنیک انشای خوب لازم است نکات زیر مورد توجه قرارگیرد: 1- یکی از راه های تاثیر گذاری بر دیگران زیبا نوشتن است. 2- یک انشای خوب با یک مقدمه ی خوب و مناسب شروع می شود. 3- نباید در انشا غلط املایی داشته باش. نگارش دوازدهم درس دوم موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir تدریس نگارش دوازدهم درس دوم: نثر ادبی
در هفته چهارم مهر ماه به درس دوم می رسیم.
با من به کلاس نگارش بیایید.
ابتدا بر روی تابلو کلاس یک جمله می نویسم:
خورشید طلوع کرد(زبانی) اکنون همین جمله را به شکل ادبی می نویسم.
گل خورشید شکفت!
چه اتفاقی افتاد؟
جمله ساده را به آرایشگاه بردیم و با استفاده از آرایه تشخیص آن را زیبا کردیم.
سپس از دانش آموزان می خواهم آن ها نیز همین جمله زبانی را به آرایشگاه آرایه ها ببرند و با استفاده از دیگر آرایه ها آن را زیباتر کنند! خورشید خندید. خورشید از خواب بیدار شد. خورشید نور طلایی رنگ خودش را بر شهر خسته پاشید. و . . . بچه ها جملات زبانی چگونه ادبی (زیبا) شدند؟ با آرایه های ادبی با انتخاب واژگان و عبارت های مناسب اکنون یک متن علمی با جملات زبانی را روی تابلو می نویسم.
دانش آموزان در گروه ها این متن را به نثر ادبی تبدیل می کنند.
(یک موسیقی بدون کلام و آرام در کلاس پخش شود)
هر گروه متن ادبی خودش را می خواند و گروه های دیگر آرایه ها و واژگان زیبای متن را مشخص می کنند. جمع بندی:
متن ساده را با دو عنصر به نثر ادبی تبدیل می کنیم: آرایه های ادبی:
استفاده از آرایه های ادبی که در کتاب فارسی آموختند،
با تاکید بر آرایه های: تشخیص، تشبیه، استعاره و کنایه واژگان مناسب:
واژگانی که در بافت متن خوش بنشینند. به عنوان مثال :
در متن عاطفی، واژگان خشونت بار و تحکم آمیز به کار نبریم چون این گونه واژگان به بافت متن آشیل می زنند. روابط سه گانه واژگان:
ترادف، تناسب ، تضاد
استفاده از این روابط متن را زیبا و خواندنی می کند.
انتخاب ترکیب ها و واژگانی که خوش آهنگ و خوش نوا باشند. و با حروف موسیقی بیافرینند. (واج آرایی) نوشته: حسین طریقت انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir ادامه مطلب انشا درباره راستگویی صداقت و راستگویی راستگویی از اعمال نیکوی انسانی و نزد دین و د از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که آدم سالم و متعادل، دل و زبانش ی و و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. ادامه مطلب تحقیق و بررسی در مورد دانش های زبانی و ادبی نکته اولدیدید که شعر کلاس انشا از چند قسمت تشکیل شده بود لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 دانش های زبانی و ادبی دانش های زبانی و ادبی نکته اولدیدید که شعر کلاس انشا از چند قسمت تشکیل شده بود . که . موضوع انشا: خدا موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir دندان هم مثل بقیه اعضای بدن گاهی درد می گیرد، البته آن هم چه دردی! آن روز داشتم با برادرم بازی می و حس سرگرم بازی بودم که هر دفعه مادرم می آمد ومرتب تذکر می داد که مواظب باشیم وکنار سنگ ها ولبه های تیز دیوار بازی نکنیم و برای یکدیگر وسیله های بازی را پرت نکنیم. ما بی توجه به گفته های مادرم مشغول بازی بودیم وهمان کارهایی که مادرم منع کرده بود را انجام می دادیم. یکدفعه احساس که دندانم درد گرفته البته وقتی به برادرم خیره شدم دیدم که از شدت ترس چشم هایش را بسته است. من گریه کنان دویدم به سمت آینه وقتی به آینه نگاه خدای من چه بلایی به سرم آمده بود! واقعا وحشتناک بود! همان جا نشستم وریز ریز گریه . مادرم به سمت من آمد وپرسید: چه بلایی به سرم آمده وچرا گریه میکنم؟ من با همان چشمان گریان به مادرم نگاه وسکوت کرده بودم بعد از مدتی مادرم چند بار دیگر همان سوال را تکرار کرد اما من جو به او ندادم وآ ین باری که مادرم از من پرسید بی توجه به او بلند شدم وبه آینه نگاه وبه دندانم اشاره او هم مانند خودم وحشت زده شده بود. من که حس داغ کرده بودم به سراغ برادرم رفتم او در اتاق پذیرایی نشسته بود، او را گرفتم وحس کتکش زدم چرا که دندانم را ش ته بود. دوست داشتم آن قدر بزنمش که آرام شوم اما حیف که که مادرم دستم را گرفت ومن را به اتاق دیگری برد و گفت: می داند که چه دردی را دارم تحمل می کنم ولی قول میدهد که حتما بعد از ظهر مرا به دندان پزشکی ببرد. با هر بدبختی که بود خودم را کنترل وسری را به نشانه ی اینکه قبول کرده ام تکان دادم، اما چشمانم پر از خون شده بودند. پدرم که آمد، مادرم توضیح داد که چه بلایی به سرم آمده است بعد از ظهر تقریبا ساعت سه بود که به دندان پزشکی رفتم و دندانم را درست کرد ولی تقریبا یک هفته من درد کشیدم وبعدا معلوم شد که برادرم یک تیله را به طرفم پرت کرده بود. انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir موضوع انشا: سفر به فضا موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا - enshay.blog.ir خیلی ذوق زده بودم از طرفی هم می ترسیدم که نتونم از پسش بر بیام ،
بعد از اینکه از اتاق مدیر بیرون اومدم بلا فاصله وسایلا مو جمع رفتم همون جای همیشگی جایی که هروقت دلم می خواست با یکی حرف بزنم میرفتم سوار ماشینم شدمو خودمو رسوندم به مزار مادرم و شروع به دردل که بلا ه به رویایی که از بچگی داشتم رسیدم بالا ه اون پسری شدم که تو دوست داشتی همیشه برای اینکه به اینجا برسم دعا میکردی حاضر بودی از هر چیزی که داری بگذری که من چیزی که می خوامو بدست بیارم. [enshay.blog.ir]
برای سفر به فضا من انتخاب شدم ، اولش خودمم نمیدونستم باید چه ع العملی نشون بدم باید چیکار کنم خوشحال باشم یا ناراحت از اینکه تو بابا نیستین که بهم افتخار کنین...
یادم افتاد که نیم ساعت مرخصیم تموم شده باید بر میگشتم شرکت، اشکامو پاک و به سمت شرکت راه افتادم ،
پنج روز تا به واقعیت تبدیل شدن رویای بچه گی ام فاصله داشتمو این پنج روز با هیجان و استرس زیاد گذشت ،
خوشحال بودم که میخواستم برای یه مدت کوتاه هم که شده از اینجا ادماشو مشکلاتم دور بشم ،
بلا ه روزی که قرار بود سفرم رو به فضا شروع کنم اومد
حس عجیبی داشتم ... [enshay.blog.ir]
با کمک بقیه همکار ها لباس مخصوص پوشیدم از استرس زیاد کف دستم خیس عرق شده بود و نوک انگشت هایم یخ زده بود ، قلبم تند تند میزد انگار ک می خواست از جایش در بیاید
دو نفر دیگر ک بار اولشان نبود به فضا می امدن هم همراهم بودند ،من از آنها ذوق زده تر و مضطرب تر بودم
بلا ه سفینه حرکت کرد حس خوبی بود از اینکه داشتم از دنیایی که توش بدون وجود پدرو مادرم بزرگ شدم و دنیایی که هر جااییش که میرم احساس غریبگی میکنم دور می شدم ...[enshay.blog.ir]
یاد بچه گی هایم افتادم روز هایی که تنها فکرو ذکر م سفر به فضا بود ،روزایی که تمام دیوار های اتاقم پربود از نقاشی ادم فضایی و هر چیز مربوط به فضا ... انشا، موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، نوشتن انشا- www.enshay.blog.ir موضوع انشا: طمع خورشت قورمه سبزی موضوع انشا، انشاء، زنگ انشا، چه بنویسیم، چگونه انشا بنویسم، ، نوشتن انشا - enshay.blog.ir مقدمه: غذای مورد علاقه اکثر ما ایرانی ها قورمه سبزی است زیرا با استشمام بوی عطر آن غرق می شویم در دنیای خاطرات شیرین. تنه انشا: بوی عطر قورمه سبزی ما را به غروب زمانی که همه ی بچه های فامیل دور هم جمع شده ایم و بازی می کنیم می کشاند. به لحظه ایی که مادربزرگ ملاقه به دست ما را به صرف شام دعوت می کند و با شادی و سر و صدا به آغوش او می رویم تا تشکری کوچک گفته باشیم و دل مهربانش را شاد کنیم. طعم خورشت قورمه سبزی برای من حداقل یکی از بهترین طعم های زندگی است که به زیر دندان می کشم و ذره ذره ی آن را جذب جان و تنم می کنم. مگر می شود ایرانی باشیم و عاشق غذای مخصوص مرز و بوم خود نباشیم! غذای محبوبی که اگر نظرسنجی برگزار شود گزینه ی اول هر ایرانی می شود و رتبه ی اول را به خود اختصاص می دهد. البته بسیاری از غذاهای پرچرب اما لذیذ جایگزین غذاهای مفید و قوی شده اند مانند پیتزا و لازانیا. اما همه ی غذاها یک طرف و طعم لذیذ خورشت قورمه سبزی یک طرف دیگر که با خوردن آن گویی در بهشت گام بر می دارم و سفر می کنم به لحظات خوب زندگی. می دانم که در آینده این روزهایم تبدیل می شود به یکی از بهترین خاطرات نوجوانی ام که در کنار عزیزانم طعم دلنشین قورمه سبزی را لمس می و مادر بزرگ و مادرم لبخند ن از شوق و ذوق غذای مورد علاقه ام به من لبخند می زنند و اما من عجولانه غذایم را می خورم تا نکند غذایم سرد شود یا ی از من آن را بگیرد. من هرگز طعم لذیذ غذای مورد علاقه ام را با غذاهای دیگر عوض نمی کنم با اینکه می دانم هر غذایی به نوبه ی خود خوشمزگی و لذت خاص خود را دارد اما طعم خورشت قورمه سبزی ایرانی چیز دیگری است. نتیجه گیری: خیلی از اتفاق ها با آدم ها با طعم غذاها برایمان می تواند در گوشت و استخوانمان ثبت شود و با فکر به آن و یادآوری آن حال خوب و حس دلنشینی ما را سرشار کند مثل طعم خوب خورشت قورمه سبزی. درباره چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید و با توجه به آنچه آموختید نقاط قوت و ضعف آن را بی د انشا با مقدمه و نتیجه چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید نگارش دوازدهم چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید انشا نگارش 12 چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید مقاله ت. بازدید دانش آموزان در تاریخ1395/08/25 دبستان دخترانه نوردانش از کتابخانه وبرگزاری طرح زنگ انشا که موضوع انشاء محرم بودوهمچنین دانش آموزان کتابهایی را که مطالعه د برای دوستانشان به صورت خلاصه وار تعریف د که حدود 100 نسخه کتاب درداخل کتابخانه به امانت داده شد