اقدام پژوهی هنر پایه چهارم افزایش خلاقیت - اخبار روز

اقدام پژوهی آموزگاران ابت چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز علیرضا دانش آموز بیش فعال پایه را برطرف نمایم ؟ اقدام پژوهی آموزگاران ابت چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز علیرضا دانش آموز بیش فعال پایه را برطرف نمایم ؟اقدام پژوهی آموزگاران ابت چگونه توانستم مشک. پیک بهاری پایه ششم پیک بهاری پایه ششم دو عدد پیک بهاری سال 96 با فرمت پی دی اف آماده پرینت هستند. شما می توانید برای متناسب سازی با سال جدید صفحات مربوط به سال جدید را جداگانه طراحی کنید و جایگزین در این پیک های بهاری کنید. فرمت فایل: پی دی اف تعداد صفحات:45 صفحه به ترتیب 29 و 16 صفحه. پیک بهاری پایه ششم دو عدد مربوط به سال 96 می باشند با فرمت پی دی اف آماده هستند.

فایل >>>
سایر محصولات :
پیک بهاری پایه ششم
پیک بهاری... پیک بهاری پایه ششم
پیک بهاری پایه ششم... پیک بهاری پایه ششم
پیک بهاری پایه ششم... گزارش نهایی کارورزی 3 و 4
گزارش نهایی کارورزی 3 و... پیک بهاری پایه ششم
پیک بهاری پایه ششم... گزارش نهایی کارورزی 3 و 4
گزارش نهایی کارورزی 3... گزارش نهایی کارورزی 3 و 4
گزارش نهایی کارورزی 3 و 4... گزارش نهایی کارورزی 3 و 4
گزارش نهایی کارورزی 3 و 4... گزارش نهایی کارورزی 3 و 4
گزارش نهایی کارورزی 3 و 4... درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی و نامساوی
درس پژوهی ریاضی... درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی و نامساوی
درس پژوهی ریاضی آموزش رهای... درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی و نامساوی
درس پژوهی ریاضی... درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی و نامساوی
درس پژوهی ریاضی... درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی و نامساوی
درس پژوهی ریاضی آموزش رهای مساوی... پیک نوروزی پایه چهارم
پیک نوروزی پایه چهارم... پیک نوروزی پایه چهارم
پیک نوروزی پایه چهارم... پیک نوروزی پایه چهارم
پیک نوروزی پایه چهارم... پیک نوروزی پایه چهارم
پیک نوروزی... کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابت
کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی... کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابت
کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ،... کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابت
کارورزی 1 کارشناسی... کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابت
کارورزی 1 کارشناسی علوم... کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی ، گرایش ابت
کارورزی 1 کارشناسی علوم تربیتی... طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها
طراحی فعالیت یادگیری 3،... طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها
طراحی فعالیت یادگیری 3،... طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها
طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها... طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها
طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش... طراحی فعالیت یادگیری 3، سنجش آموخته ها
طراحی فعالیت یادگیری 3،... پروژه اصول ساخت مخازن تحت فشارword 45 صفحه
پروژه اصول ساخت مخازن تحت فشارword... پاو وینت های ریاضی ششم
پاو وینت های ریاضی ششم... پاو وینت های ریاضی ششم
پاو وینت های ریاضی ششم... پاو وینت های ریاضی ششم
پاو وینت های... پاو وینت های ریاضی ششم
پاو وینت های ریاضی ششم... تحقیق شناخت مواد و مصالح_پانل سه بعدی
تحقیق شناخت مواد و مصالح_پانل سه... کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره
کارورزی 3 راهنمایی... کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره
کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره... کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره
کارورزی 3 راهنمایی... کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره
کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره... پاو وینت آماده اختلالات اضطر
پاو وینت آماده... کنش پژوهی برطرف اختلال در خواندن کلاس ششم
کنش پژوهی برطرف... کنش پژوهی برطرف اختلال در خواندن کلاس ششم
کنش پژوهی برطرف ... کنش پژوهی برطرف اختلال در خواندن کلاس ششم
کنش پژوهی برطرف اختلال در... کنش پژوهی برطرف اختلال در خواندن کلاس ششم
کنش پژوهی برطرف اختلال در... کنش پژوهی برطرف اختلال در خواندن کلاس ششم
کنش پژوهی برطرف اختلال... پاو وینت آماده احیای قلبی ریوی
پاو وینت آماده احیای قلبی... کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان
کارورزی 2 علوم... کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان
کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش... کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان
کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان... کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان
کارورزی 2 علوم... پاو وینت آماده اختلالات اضطر
پاو وینت آماده اختلالات اضطر ... گزارش کارآموزی آژانس هواپیمایی
تحلیل محتوای علوم چهارم و پنجم براساس اه آموزشی مریل ..
روشها و فنون تــدریس ..
اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی پایه هشتم، یادگیری مفاهیم درس
روشها و فنون تــدریس ..
گزارش کارآموزی آژانس هواپیمایی
اقدام پژوهی درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی
اقدام پژوهی در مورد افزایش سطح یادگیری دانش آموزان
اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی پایه هشتم، یادگیری مفاهیم درس
پاو وینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای
پاو وینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی
پاو وینت گاز کروماتوگرافی
پاو وینت کیلوماستی مسنیلی
پاو وینت کیفیت خدمات در شبکه های کامپیوتری
پاو وینت در مورد کیفیت آب
پاو وینت کنترل مایع
پاو وینت کنترل فیزیکوشیمیایی
پاو وینت در مورد کمپوت آناناس
پاو وینت برنامه ریزی و کنترل موجودی (1)

کلمات کلیدی :پیک بهاری پایه پیک بهاری بهاری پایه پایه ششم انلو پیک بهاری طرح درس سالانه زبان طرح درس سالانه زبان فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :2 قسمتی از متن : طرح درس سالانه زبان فارسی « سوم راهنمایی» طرح درس سالانه طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک مهر ‏ هفته ی‏ اول :درس اول زبان هفته ی دوم : درس دوم جمله /بیاموزیم هفته ی سوم :درس سوم مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی/بیاموزیم هفته ی چهارم : درس چهارم جمله واجزای آن ‏

فایل >>>
سایر محصولات :
طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی
فرمت فایل : وردتعداد صفحات :7قسمتی از... طرح درس سالانه زبان
فرمت فایل : وردتعداد صفحات :2قسمتی از... طرح درس سالانه شیمی 2دبیرستان
فرمت فایل : ورد تعداد... طرح درس سالانه شیمی 3 دبیرستان
... طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی
... تمامی پاو وینت های آماده درس مطالعات اجتماعی پایه نهم
... درس 24مطالعات نهم اقتصاد و بهره وری 36 اسلاید
... درس 23مطالعات نهم بهره وری چیست 36 اسلاید
... درس 22 مطالعات نهم حقوق و تکالیف شهروندی 37 اسلاید
... درس 21 مطالعات نهم نهاد حکومت 40 اسلاید
... درس 20 مطالعات نهم آرامش در خانواده 52 اسلاید
... درس 19 مطالعات نهم کارکردهای خانواده 26 اسلاید
... درس 18 مطالعات نهم هویت 37 اسلاید
... درس 17 مطالعات نهم فرهنگ 49 اسلاید
... درس 16 مطالعات نهم ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب ی 53 اسلاید
... درس 15 مطالعات نهم انقلاب ی ایران 81 اسلاید
... درس 14 مطالعات نهم ایران در دوران حکومت پهلوی 75 اسلاید
... درس 13 مطالعات نهم انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات 84 اسلاید
... درس 12 مطالعات نهم در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی 50 اسلاید
... درس 11 مطالعات نهم تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد و سرزمینی ایران 71 اسلاید
... درس 10 مطالعات نهم اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی 58 اسلاید
... درس 9 مطالعات نهم ایرانی و متحد یکپارچه 53 اسلاید
... درس 8 مطالعات نهم جهان نابرابر 42 اسلاید
... درس 7مطالعات نهم جمعیت 56 اسلاید
... درس 6 مطالعات نهم زیست بوم ها در خطرند 59 اسلاید
... درس 5 مطالعات نهم پراکندگی های زیشت بوم های جهان 59 اسلاید
... درس 4مطالعات نهم آب فراوان هوای پاک 49 اسلاید
... درس 3 مطالعات نهم چهره زمین 46 اسلاید
... درس 2 مطالعات نهم حرکات زمین 34 اسلاید
... درس 1 مطالعات نهم جایگاه زمین در کیهان 36 اسلاید
... تحقیقی پیرامون کارورزی 1 رشته علوم تربیتی
... ج طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم
... ج طرح درس سالانه ریاضی پایه چهارم دبستان
... ج طرح درس سالانه مدنی پایه چهارم
... ج طرح درس سالانه هنر پایه چهارم دبستان
... تحلیل علوم سال پنجم ابت به روش ویلیام رومی
... تحلیل محتوای درس12 هدیه ششم ابت به روش مک لافین
... تحلیل و بررسی محتوا فارسی بخوانیم پایه چهارم
... طرح درس الگوی کاوشگری هدیه های آسمانی پایه پنجم درس اسراف
... طرح درس بخش پذیری ریاضی پایه پنجم
... اقدام پژوهی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ریاضی با روشهای منحصر به فرد
طرح درس سالانه جغرافیا دهم
گزارش تخصصی حل مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان بوسیله ورزش
پاو وینت آماده درس 3 مطالعات هشتم(ساختار و تشکیلات ت)
طرح توجیهی کارآفرینی مهد کودک
پاو وینت آماده درس 3 مطالعات هشتم(ساختار و تشکیلات ت)
پاو وینت اسرار تجاری و حمایت از آنها
پاو وینت آلودگی هوا و تاثیر آن بر گیاهان
پاو وینت است اج ف ات 1 آماده سازی بار (2)
طرح درس سالانه علوم پایه چهارم ابت
طرح درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم دبستان
طرح درس قران پایه چهارم دبستان
درس پژوهی علوم پنجم ابت (درس اهرم چیست)
درس پژوهی چگونه می توان با روش دست ورزی و تصویری ،استفاده از راهبردهای حل مسأله را در ریاضیات پایه
طرح درس روزانه شیمی 3 ریاضی (یازدهم ریاضی)
طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم دبستان
طرح درس اجتماعی پایه چهارم (درس ششم- جهت های جغرافیایی)
طرح درس املاء پایه چهارم
طرح درس تدریس
طرح درس کلاس های چند پایه دوم (هنر)و پنجم(علوم)وششم(ریاضی) ابت
طرح درس روزانه ادبیات فارسی نهم تجربی
طرح درس روزانه ریاضی پایه نهم
طرح درس سالانه ریاضی پنجم دبستان 97 -96
اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم
اقدام پژوهی چگونه می توانیم نشاط را دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم
اقدام پژوهی با چه را ارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموزم را درمان کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابت را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کنم
اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابت با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

کلمات کلیدی :سالانه زبان فارسی درس سالانه زبان درس سالانه زبان فارسی سالانه زبان سالانه فارسی پودمان 2 خلاقیت هنری پودمان 2 خلاقیت هنری فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:10

فایل >>>
سایر محصولات :
پودمان 2 خلاقیت هنری
پودمان 2 خلاقیت... پودمان 2 خلاقیت هنری
پودمان 2 خلاقیت هنری... پودمان 2 خلاقیت هنری
پودمان 2 خلاقیت هنری... پودمان 2 خلاقیت هنری
پودمان 2 . اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم

مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم
چکیده

در ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزی روبرو شده ام که اضطراب و دلهره داشت بخاطر همین من برای حل این معضل تصمیم به انجام این اقدام پژوهی گرفتم و با تحقیقاتی که انجام داده ام به این نتیجه میرسیم که نشانه وجود اضطراب در رفتار دانش آموزان بخصوص در موقعیت هایی چون امتحان ، پاسخ دادن به سوالات در کلاس ،بازی،محبت در جمع ،ماندن در مدرسه می توان مشاهده و سنجش کرد.که با گذشت زمان و برخورد با دانش آموزان. یکی از مشکلات اساسی دانش آموزان در خانه و مدرسه اضطراب است اضطراب را می توان یک ح هیجانی شایع دانست به طوری که همه ی ما دوره یا موقعیت هایی از زندگی را به خاطر می آوریم که در آن کم و بیش دچار اضطراب شده ایم. از نظر روانپزشکی اضطراب را می توان چنین تعریق کرد : ناآرامی ،هراس و ترس ناخوشایند یا احساس خطر قریب الوقوع که منبع آن قابل شناختن نیستلینک :

اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازماقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب و دلهره را در درس علوم تجربی برطرف سازم


تعداد صفحات: 21 کد محصول :7030 حجم فایل:45,35 kb نوع فایل :rar


 اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان آسیب پذیری اجتماعی گروهی از دانش آموزان کلاس نهم در برابر شبکه های کاهش دهم
مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان آسیب پذیری اجتماعی گروهی از دانش آموزان کلاس نهم در برابر شبکه های کاهش دهم
چکیده
با توجه به مشکل پیش آمده و موضوع اعلام شده بنده تحقیقاتی انجام داده ام که نشان میدهد ظهورتکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است ، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیب هاى ناشى از تحولات خانواده است. تحولاتى که خود منشأ بروز دگرگونى هایى عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزش هاى خانوادگى مى باشند. بسیارى از این تحولات و دگرگونى ها از بیرون، بر خانواده تحمیل مى شود.از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده تا به امروز، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، ی رى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر خانواده ها تحمیل نموده است.من نیز برای رفع این آسیب های شبکه های اجتماعی بعنوان مشاور سهمی دارم که در تقلای ان هستم.

لینک :


اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان آسیب پذیری اجتماعی گروهی از دانش آموزان کلاس نهم در برابر شبکه های کاهش دهم

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان آسیب پذیری اجتماعی گروهی از دانش آموزان کلاس نهم در برابر شبکه های کاهش دهم
لیست کلیه اقدام پژوهی. گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید:


پکیج شماره 1 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


پکیج شماره 2 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 3 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 4 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونپکیج شماره 5 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت اقدام پژوهی به صورت تک به لینک زیر مراجعه کنید:لینک اقدام پژوهی

لینک اقدام پژوهی


فایل اقدام پژوهی لذت بخش ساعت تاریخ .
فایل اقدام پژوهی لذت بخش ساعت تاریخ .
فایل اقدام پژوهی لذت بخش ساعت تاریخ . اقدام پژوهی چگونه توانستم ساعت تاریخ را برای خود و دانش آموزانم لذت بخش سازم؟ اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:39 فهرست چکیده ................................................................................................................. 1 مقدمه ... ...
دریافت فایل
فایل اقدام پژوهی لذت بخش ساعت تاریخ .


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تعداد صفحات: 15 کد محصول :6778 حجم فایل:33,06 kb نوع فایل :rar


گزارش تخصصی را ارهایی برای بیان روش صحیح مطالعه درس هندسه و افزایش علاقه منذی دانش آموزان
گزارش تخصصی را ارهایی برای بیان روش صحیح مطالعه درس هندسه و افزایش علاقه منذی دانش آموزان
چکیده:
درس هندسه هما نگونه که وحشتناکترین درس است میتواند شیرین ترین درس نیز باشد. عموما حل مسایل هندسه زمان زیادی میخواهد بنا براین برای مطالعه این درس حوصله کنید.
اگر قضایا را حفظ کنید سریعاً مطالب از ذهن شما پاک خواهد شد، پس سعی کنید همه ی قضایا را به طور کامل و دقیق اثبات کنید. بهترین راه آن است که به طور کامل مطالب کتاب درسی را مطالعه کنید و یاد بگیرید، سپس کتاب را ببندید و صورت قضیه را مرور کنید. شکل دقیق برای هر مسئله رسم کرده و تلاش کنید آن را مرحله به مرحله اثبات کنید مطمئن باشید اثبات یک قضیه با کتاب بسته باعث فهم کامل مطالب و کشف نکات مبهم میشود. رسم شکلهای هندسی دقیق یکی از با اهمیت ترین روشهای حل مسئله است که باعث ایجاد ایده ی حل مسئله در ذهن شما میشود. دقت کنید که حل مسائل هندسه نیاز به ممارست و استمرار دارد. فرایند حل مسئله در هندسه عموماً وقتگیرتر از سایر دروس است بنابراین امکان دارد بعد یادگیری قضایا نتوانیم مسائل را حل کنید، پس نگران نباشید
مقدمه:
هندسه شاخه ای از ریاضیات است که با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشکال و ویژگیهای فضا سروکار دارد. ریاضیدانی که در شاخهی هندسه کار می کند هندسه دان نامیده می شود. هندسه به طور مستقلی در ای از تمدنهای اولیه به شکل بدنه ای از دانش عملی در مورد طول، مساحت و حجم ظهور کرد و پایه ریزی آن به عنوان یک دانش رسمی ریاضی در زمان تالس (قرن ششم پیش از میلاد) در غرب آغاز شد. در قرن سوم پیش از میلاد هندسه توسط اقلیدس به شکل اصل موضوعی در آمده بود و کار اقلیدس – هندسه اقلیدسی – استانداردی را پایه ریزی نمود که قرنها دنبال شد.
معرفی دستگاه مختصات توسط رنه دکارت و توسعه همزمان در جبر، مرحله تازه ای را در هندسه آغاز کرد؛ زیرا اشکال هندسی همچون منحنی های رویه ای را می شد به شکل تحلیلی یعنی با توابع و معادلات نمایش داد. این موضوع نقش کلیدی در پیدایش حساب بی نهایت کوچک در قرن هفدهم داشت. علاوه براین نظریه ژرفانمایی نیز نشان داد که در هندسه چیزی بیش از ویژگی های متریک اشکال وجود دارد. نظریه ژرفانمایی بنیان هندسه تصویری را بنا نهاد. موضوع هندسه با مطالعه ساختار ذاتی اجسام هندسی و با شروع از کارهای اویلر و س، غنی تر گردید و به پیدایش توپولوژی و هندسه دیفرانسیل انجامید.


لینک :


گزارش تخصصی را ارهایی برای بیان روش صحیح مطالعه درس هندسه و افزایش علاقه منذی دانش آموزانگزارش تخصصی را ارهایی برای بیان روش صحیح مطالعه درس هندسه و افزایش علاقه منذی دانش آموزان

لیست کلیه اقدام پژوهی. گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید:


پکیج شماره 1 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


پکیج شماره 2 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 3 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 4 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 5 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت اقدام پژوهی به صورت تک به لینک زیر مراجعه کنید:لینک اقدام پژوهی

لینک اقدام پژوهی
تعداد صفحات: 14 کد محصول :6970 حجم فایل:30,91 kb نوع فایل :rar
اقدام پژوهی چگونه میتوانم استرس دانش آموزان را برطرف کنم
مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

چکیده

در ابتدای سال جدید در بین دانش آموزان پایه دوم متوجه شده ام که یکی از دانش آموزانم بنام عسل در کلاس درس فعال نیست و اگر از آن پرسیده ام به شدت ترس داشت.آن ترس در آن به حدی بود که شروع به گریه می .بعد از مشاهده این مسئله در کلاس درسم که در مدرسه ابت آل محمد بود.تصمیم گرفتم که با مدیر مدرسه و دیگر همکاران و خانواده آنها در این زمینه صحبت کنم و ریشه ی اصلی این ترس را در دانش آموزم عسل پیدا کنم با توجه به این که در محیط مدرسه ترس داشت،در محیط خانواده باید امنیت و آرامش روحی را در محیط های مذکور از طریق دادن مسئولیت – تشویق و ... فراهم می .سپس به کمک همکارانم اقدامی پژوهی را به عنوان برطرف ترس از دانش آموزم عسل،مدرسه آل محمد نوشتم.

مقدمه


موضوع اصلی اقدام پژوهی{چگونه میتوانم ترس دانش آموزم عسل را برطرف کنم}است.هدف من از انجام این پژوهی برطرف ترس عسل در کلاس است.با توجه به یافته های علمی:بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس است، ک ن ترس های بسیاری دارند و ممکن است برخی از آن ها در بزرگسالی هم دچار ترس باشند. اما بسیاری از استرس های و اضطرابهای دوران کودکی در اثر گذشت زمان و تجربه از بین می روند و تنها بخشی از آنها تغییر شکل می دهد و بصورت نیرویی مؤثر در رفتار درمی آیند. اما ترس و اضطراب به یک مفهوم نیستند، ترس علت و موقعیت مشخص دارد و در اکثر موارد، کاربرد و تأثیر مثبت دارد . مثلاً ک ن با وجود ترس می تواند از جان خود حفاظت کنند. اما اضطراب هم کارکرد مثبت دارد و هم کارکرد منفی. یا به عبارت بهتر، احساس اضطراب تا یک جای خاص کارکرد افراد را بهتر می کند و از یک جایی به بعد، افزایش اضطراب باعث افت کارکرد می شود.ارتباط و دلیل منطقی که من را به انجام چنین پژوهشی کرد،روبرو شدن با این مسئله در کلاس درس است و نیز برطرف ترس عسل بوده است


لینک :
اقدام پژوهی چگونه میتوانم استرس دانش آموزان را برطرف کنم
اقدام پژوهی چگونه میتوانم استرس دانش آموزان را برطرف کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای در بخش نواحی آب و هوایی ایران را حل کنم؟ اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای در بخش نواحی آب و هوایی ایران را حل کنم؟ اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای در بخش نواحی آب و هوایی ایران را حل کنم؟ این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 14 صفحه می باشد. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده می باشد. اقدام پژوهی آموزگاران ابت چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابت در بخش نواحی آب و هوایی ایران را حل کنم؟ چکیده : من سعی طی مطالعات ، بررسی ، نظرخواهی های مختلف و گردآ ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع اب. رایگان گام بگام کلیه دروس آموزگار پایه چهارم دبستان امتیازدهی 3.67 از 5 در 3 امتیازدهی مشتری (نقد و بررسی 3 کاربر) رایگان گام به گام ریاضی چهارم ابت - دروس طلایی چهارم دبستان- رایگان گام به گام ریاضی چهارم ابت - حل المسائل ریاضی چهارم ابت -گام به گام ریاضی چهارم دبستان-پاسخ تمرینات . واژه اقدام پژوهی از دو کلمه اقدام وپژوهش تشکیل شده است. معنی دار بودن چنین ترکیبی از اقدام و پژوهش مست م آن است که اقدام مورد نظر مداوم، مطلوب، متعهدانه، مشتاقانه وبا هیجان بوده و پژوهش مورد نظر قابل بررسی، سنجش پذیر، ساختار یافته، همراه با ارائه دلیل وگواه و منظم باشد.
فایل اقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای.
فایل اقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای.
فایل اقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای. اقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای یکی از دانش آموزانم اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:42 چکیده............................... 1 مقدمه : بیان مساله ................. 2 گرد آوری اطلاعات شواهد 1............ 4 پیشینه تحق ...
دریافت فایل
فایل اقدام پژوهی رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای.


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل آموزش تدوین اقدام پژوهی آموزش تدوین اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات:20 پیشگفتار : « اقدام پژوهی در برنامه های پیش از خدمت و ضمن خدمت آموزش حرفه ای ، به ویژه در تربیت معلمان ، دارای کاربردهای وسیعی است . اخیراً دامنه ی آن ، سایر مشاغل مثل حرفه های بهداشتی، خدماتی ، نظامی ، مدنی و نیز مواردی همچون امور مذهبی و را در بر گرفته است. در برخی موارد ، از اقدام پژوهی مبنایی برای اقدام مشارکتی در راه اصلاحات اجتماعی ...
دریافت فایل
فایل آموزش تدوین اقدام پژوهی آموزش تدوین اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات:20 پیشگفتار : « اقدام پژوهی در برنامه های پیش از خدمت و ضمن خدمت آموزش حرفه ای ، به ویژه در تربیت معلمان ، دارای کاربردهای وسیعی است . اخیراً دامنه ی آن ، سایر مشاغل مثل حرفه های بهداشتی، خدماتی ، نظامی ، مدنی و نیز مواردی همچون امور مذهبی و را در بر گرفته است. در برخی موارد ، از اقدام پژوهی مبنایی برای اقدام مشارکتی در راه اصلاحات اجتماعی ...
دریافت فایل تعداد صفحات: 22 کد محصول :6857 حجم فایل:48,78 kb نوع فایل :rar


اقدام پژوهی چگونه توانستم ریاضی دانش آموزان را تقویت کنم
اقدام پژوهی چگونه توانستم ریاضی دانش آموزان را تقویت کنم
چکیده
تحقیق حاضر مربوط به دانش آموزان مدرسه ابت شهیدسلطانی واقع در شهرستان پاکدشت انجام شده است. مسأله? مورد نظر، بی علاقه گی، بی توجهی و غیرفعال بودن اغلب دانش آموزان یادشده درانجام فعالیت های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این تحقیق، افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان دبستان یاد شده به درس ریاضی و انجام فعالیت های آن دردرس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از روش های علمی به منظور ب داده های لازم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر، سرگروه آموزشی درس ریاضی، دانش آموزان و والدین آن ها، کتاب ها، مجلات، اینترنت، بررسی کارنامه? تحصیلی و ارزی نتایج آزمون های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آن ها جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مسأله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت. سپس به انتخاب چندین را ار عملی از میان راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزید. آن گاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای راه حل های انتخ اقدام نمود که عبارت بودند از: 1? تنظیم ج ی به منظور ارزش ی تشخیصی و تکوینی و تعیین روش تدریس 2? تشکیل انجمن ک ن ریاضی دان 3? تنظیم فرم ارزش ی فعالیت های عملکردی دانش آموزان تنظیم شبکه? تلوزیونی ویژه? دانش اموزان. لازم به ذکر است، پس از اجرای راه حل های فوق، پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به یادگیری مفاهیم ریاضی را از 7 نفر در اوایل سال تحصیلی به 14 نفر د ایان سال تحصیلی برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از روش های متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیت های عملکردی به دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی، نیازها و علایق آنان و تشویق های مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قا های هدفدار، در افزایش میزان علاقه مندی آنان به درس ریاضی و انجام فعالیت های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.

لینک «\


اقدام پژوهی چگونه توانستم ریاضی دانش آموزان را تقویت کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم ریاضی دانش آموزان را تقویت کنملیست کلیه اقدام پژوهی. گزارش تخصصی و تجربیات مدون


برای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید:

پکیج شماره 1 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


پکیج شماره 2 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 3 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 4 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونپکیج شماره 5 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

برای دریافت اقدام پژوهی به صورت تک به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک اقدام پژوهی

لینک اقدام پژوهی


اختصاصی از فایل هلپ اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ا. اختصاصی از نیک فایل اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ا. اختصاصی از اینو دیدی اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع . اقدام پژوهی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و حل و رفع این مشکل اقدام پژوهی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و حل و رفع این مشکل             اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعدا. تعداد صفحات: 16 کد محصول :6864 حجم فایل:40,03 kb نوع فایل :ms-word


اقدام پژوهی چگونه توانستم خط دانش آموزانم را بهبود بخشم
اقدام پژوهی چگونه توانستم خط دانش آموزانم را بهبود بخشم
چکیده
اینجانب بتول دیمه با شواهدی که من از این مشکل دانش آموزانم داشتم با همکارانم تصمیم گرفتیم در جهت بهبود خط نوشتاری به آنها کمک نماییم ما در این اقدام پژوهی سعی کردیم دانش آموز روش صحیح نوشتن، مداد در دست گرفتن، شکل صحیح حروف، اندازه ی بیاض و سواد حروف، ابتدا و انتهای نگارش حروف و … را یاد بگیرد. و همچنین برای تقویت عضلات ماهیچه ای دست دانش آموز و هماهنگ تر شدن بیشتر چشم و دست او هنگام نوشتن، فعالیت هایی را در زنگ های هنر و ورزش با همکاری و مساعدت های مدیر و مربی تربیت بدنی انجام دادیم. و همچنین برای رفع موانع فیزیکی، جسمی و نگارشی تا رسیدن به وضع مطلوب تلاش کردیم.
مقدمه
در پژوهش حاضر، با توجه به این اصل که کودک بیشتر به بازی علاقه مند است، بد خطی دانش آموز اصلاح شده است. همچنین به صورت ریشه ای به مشکل پرداخته شده است، نه این که متوسل به رو نویسی هایبی هدف و خسته کننده شود که در مواردی به تشدید مشکل منجر می شود.این نوشتار شامل چندین بخش است که پس از بیان مسئله و ارائه ی شواهد و تحلیل داده ها، راه حل هایی را بطور موقّت در نظر گرفته و سر انجام پس از گزینش روش مؤثّر با نظارت بر آن شواهدی دال بربهبود مشکل ارائه کرده و پس از تأیید وضع مطلوب از جانب چند مرجع، توصیه هایی شده است.


لینک :


اقدام پژوهی چگونه توانستم خط دانش آموزانم را بهبود بخشماقدام پژوهی چگونه توانستم خط دانش آموزانم را بهبود بخشملیست کلیه اقدام پژوهی. گزارش تخصصی و تجربیات مدون


برای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید:

پکیج شماره 1 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


پکیج شماره 2 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 3 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 4 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونپکیج شماره 5 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

برای دریافت اقدام پژوهی به صورت تک به لینک زیر مراجعه کنید:

لینک اقدام پژوهی

لینک اقدام پژوهی


درس پژوهی با موضوع ریاضی چهارم خواص مستطیل درس پژوهی ریاضی چهارم خواص مستطیل فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27 صفحه قیمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه طرح درس ریاضی چهارم - خواص مستطیل بسمه تعالی عنوان : خواص مستطیل... دریافت فایل تعداد صفحات: 50 فایل انتخ کد محصول :6873 حجم فایل:13,08 kb نوع فایل :ms-word
پکیج ویژه سایت ایران فایل
50نمونه اقدام پژوهی و گزارش تخصصی به صورت فایل word و قابل ویرایش

به انتخاب شما

50 فایل انتخ ف. پاو وینت درس چهارم آینده روشن دین و زندگی 1 پایه دهم درس چهارم آینده روشن دین و زندگی 1 پایه دهم پاو وینت درس 4 آینده روشن دین و زندگی 1 پایه دهم پاو وینت درس چهارم   آینده روشن دین و زندگی پاو وینت درس چهارم دین و زندگی 1 پایه دهم درس چهارم آینده روشن دین و زندگی پایه دهم درس چ. اختصاصی از یاری فایل اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء و تقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 12       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع . اهمیت و ضرورت اقدام پژوهی: 1) یکی از راههای مناسب برای حل مسئله است. 2) پژوهش حین انجام کارهای اداری است. 3) به راه های نو و خلاقانه منجر می شود. 4) باعث اصلاح وضع نامطلوب می شود. 5) فرهنگ پژوهش عمومی می شود. 6) باعث رشد و بالندگی عمومی می شود. 7) راه حل های تئوری جای خود را به راه حل های عم. اختصاصی از فایلکو اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم، استفاده از کامپیوتر با و پر سرعت . اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابت با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم د. تعداد صفحات: 15 کد محصول :7056 حجم فایل:33,87 kb نوع فایل :rar


گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات
مختصری از گزارش تخصصی :
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.
گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت
چکیده
هدف این پژوهش بهبود وضعیت یادگیری درس ادبیات دانش آموزان چهارم دبیرستان به روش تلفیق تکنیک های خلاقیت باروش های تدریس است دراین پژوهش،تکنیک های خلاقیت(از جمله یورش فکری تکنیک دلفی , تکنیک خلاقیت طرح شبکه ای مغز و تکنیک شوخی )راباروش های تدریس(ازجمله روش تدریس مباحثه ومناظره روش تدریس فراگیری مشترک روش تدریس تشکیل تیم های کلاسی و تدریس ازطریق پرسش موثر ),تلفیق کرده ونهایتامنجربه یادگیری اثربخش درس ادبیات دانش آموزان سال چهارم دبیرستان شد بدین ترتیب با درک کامل مطلب و دریافت نمره های بالا توسط دانش آموزان علاقه آنهابه یادگیری و فعال بودن در کلاس افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد به نفس وانگیزه یادگیری آنها شد. همچنین مشارکت در فعالیت های گروهی و تعامل با گروه نیز در آنها تقویت یافت .
مقدمه
درس ادبیات فارسی یکی ازمهم ترین دروس دانش آموزان درطی دوران تدریس آن ها می باشد این درس برای بعضی ازدانش آموزان به دلیل داشتن لغاتی فراترازدانش آن هاومعانی پیچیده واشعاری که درک آن ها دربعضی مواردسخت ودست نیافتنی برای آن هاست ازمحبوبیت کمی برخوردار است.تدریس واقعی ,آموزش نحوه یادگیری است تا دانش آموزان مطالب درس را بهتر جذب ,ضبط ,هضم و پالایش دهند.اگر معلم چیزی را تدریس کند و تغییری رخ ندهد ,یادگیری اتفاق نیفتاده است تعلیم دادن نه تنها یک شایستگی است بلکه یک مهارت است . از این رو تعلیم دهنده باید در کار خود مجرب و متخصص باشد . معلمی هنرمند است که این شایستگی و مهرت را به نمایش می گذارد .


لینک :
گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت


گزارش تخصصی بهبود وضعیت درس ادبیات فارسی دانش آموزان سال چهارم با کمک تکنیک های خلاقیت ارزشی فصل چهارم ریاضی پایه چهارم ابت arzeshyabi fasl 4 riazi paye 4 ebtedaei سلام دوستان و همکاران گرامی در این پست ارزشی فصل چهارم [ اندازه گیری] ریاضی پایه چهارم ابت و براتون آماده که شامل 8 سوال از فصل چهارم ریاضی پایه چهارم می باشد. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره فـــدا طراح سوا. روش تدریس ساختن گرایی se روش تدریس ساختن گرایی se فرمت فایل: pdf تعداد صفحات:7

فایل >>>
سایر محصولات :
روش تدریس ساختن گرایی se
روش تدریس ساختن گرایی... تحقیق در مورد سیب
تحقیق در مورد سیب... روش تدریس ساختن گرایی se
روش تدریس ساختن گرایی se... روش تدریس ساخت. اختصاصی از هایدی اقدام پژوهی تقویت انشاء وتقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی با و پر سرعت . اقدام پژوهی تقویت انشاء وتقویت املاء به کار عملی اقدام پژوهی فرمت فایل: ورد تعداد صفحه: 22       مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابت زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابت ن. بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینافایل بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا درس پژوهی با عنوان: بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا نوع فایل:ورد قابل ویرایش توضیحات: با توجه به نقش درس پژوهی و بهبود درس، همه ی همکاران تصمیم گرفتیم که درباره ی تغییرات شیمیایی و فیزیکی که مسئله ی مهمی اتلاق می شود با هم به پژوهش بپردازیم و همت کردیم تا روش های بهتری برای کار با دانش آموزان به دست آوریم.درس پژوهی فرایندی است پژوهشی که بر چرخه یادگیری گروهی – کیفی – مشارکتی – مداوم – عمل باز شی و بازبینی یافته ها استوار است. در درس پژوهی کار با مسئله شروع می شود. اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثر بخش ترین جا برای این کار کلاس درس است و بهبود در کلاس درس در درجه اول اهمیّت است.درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید. طرح درس مشارکتی رمز… تعداد صفحه:26 ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تعداد صفحات: 15 کد محصول :6777 حجم فایل:33,12 kb نوع فایل :rar

اقدام پژوهی چگونه میتوانم ضعف دانش آموزان پایه دوم را در درس انشا بهبود بخشم چکیده نوشتن و انشا نعمت عظیمی است که با هیچ نعمت دیگری قابل مقایسه نیست.خداوند تبارک و تعالی دو نعمت اساسی خواندن و نوشتن را در سوره مبارکه علق، بیان فرموده است. از این نکته می توان استفاده کرد که برای خوب نوشتن باید بتوان خوب خواند و خوانده ها را خوب فهمید تا بتوان نوشت. در پایان این پژوهش نتایج زیر بدست آمد: • دانش اموزان به درس انشا علاقه مند شدند. • اکثر فراگیران در درس انشا فعال شدند. • کلاس ها برای معلمان دیگر خسته کننده و ملال آورنبود. • در میان دانش اموزان و معلمان بیشتر شد. • این شکل کار زمینه های رشد اجتماعی فراگیران را نیز فراهم می سازد • انسان های متفکر و خلاق و نقاد را به بار می آورد. • عادت به مطالعه و بررسی و تحقیق را را نیز فراهم می سازد. • گنجینه لغات فراگیران افزایش می یابد. • افزون بر نگارش، مهارت سخن گفتن بسیاری از آن ها بهبود خواهد یافت. • خلاقیت فراگیران را افزایش یافت.
لینک :
اقدام پژوهی چگونه می توانم ضعف دانش آموزان پایه دوم را در درس انشا بهبود بخشم اقدام پژوهی چگونه می توانم ضعف دانش آموزان پایه دوم را در درس انشا بهبود بخشم
درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس نخستین ا درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابت درس نخستین ا کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 24 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است آنچه در این مجموعه وجود دارد : چکیده مقدمه بیان مسئله تبی. اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :34 قسمتی از متن : فهرست مطالب چکیده. 1 واژگان کلیدی :. 1 مقدمه. 2 توصیف اولیه و بیان مساله. 2 گردآوری شواهد 1 :. 3 تعاریف و مفاهیم:. 3 فرصت:فُرصة. نوبت . (اقرب الموارد). موقع. مجال (لغت نامه دهخدا) 3 تعریف یادگیری. 4 عوامل مؤثر بر یادگیری. 6
فایل >>>
سایر محصولات :
اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت
فرمت فایل : وردتعداد صفحات :34قسمتی... اقدام پژوهی بررسی علل اشکالات در املانویسی دانش آموزان و را ارهای درمان آن در قالب پژوهش
فرمت فایل : وردتعداد صفحات :28قسمتی از... اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم
فرمت فایل : وردتعداد صفحات :29قسمتی... اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم
... اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه تی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم
... اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم
... اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموزم را حل کنم
... اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموزم رابرطرف کنم
... اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری را در دانش آموزانم تثبیت کنم
... اقدام پژوهی چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد
... اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم
... اقدام پژوهی افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس ریاضی با روشهای منحصر به فرد
طرح درس سالانه جغرافیا دهم
گزارش تخصصی حل مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان بوسیله ورزش
نمونه طرح درس فارسی هشتم براساس برنامه درس ملی
طرح توجیهی کارآفرینی مهد کودک
پاو وینت اسرار تجاری و حمایت از آنها
پاو وینت آلودگی هوا و تاثیر آن بر گیاهان
پاو وینت آماده درس 3 مطالعات هشتم(ساختار و تشکیلات ت)
پاو وینت است اج ف ات 1 آماده سازی بار (2)

کلمات کلیدی :پیه مقطع بتدیی تقسیم فرصت یدگیری چگونگی تقسیم فرصت پژوهی چگونگی تقسیم قدم پژوهی چگونگی چند پیه پیه مقطع مقطع بتدیی کلسهی چند فرصت یدگیری پژوهی چگونگی چگونگی تقسیم تقسیم فرصت قدم پژوهی یدگیری اختصاصی از فایل هلپ اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم، استفاده از کامپیوتر با و پر سرعت .  اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابت با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای ل. اقدام پژوهی درس عربی، افزایش نمرات
«کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] تعداد صفحات: 24 کد محصول :6977 حجم فایل:48,84 kb نوع فایل :rar


اقدام پژوهی چگونه توانستم با فناوری اختلالات یادگیری دانش آموز متوسطه دوم را حل کنم
مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم با فناوری،اختلالات یادگیری دانش آموز متوسطه دوم را حل کنم؟
چکیده
در این چند سال بعنوان معاون فناوری با دانش آموزانی با ویژگی های رفتاری و اجتماعی متفاوت سر و کار داشتم. اما امسال یکی از دانش آموزان ، با بقیه بچه هایی که تا به حال دیده بودم خیلی فرق داشت. او کودکی خج ی، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت می کرد. با بقیه بچه ها دوست نمی شد و گوشه گیر بود. حتی قادر نبود که وسایل خود را از کیفش در آورد. کتابش را وارونه در دست می گرفت و هنگام تصویرخوانی از کتاب بخوانیم، می گفت: چیزی نمی بینم. در نوشتن نیز مشکل داشت و ساده ترین علائم کتاب بنویسیم را نمی توانست، بنویسد. او ریاضی را درک نمی کرد. به طور کلی او دچار اختلالات یادگیری یا دیسل ی بود. در گوش دادن، صحبت ، خواندن، نوشتن، استدلال و درک مشکل داشت. با بررسی هایی که انجام دادم از نظر فیزیکی و هوش کاملاً سالم و عادی بود ولی در یادگیری بسیار مشکل داشت. برای حل اختلالات یادگیری و رفتاری او نیاز به روش تدریس مناسب و خاص بود.
پس از مطالعه و بررسی فراوان، روش های ویژه ای را برای بهبود وضعیت او به کار بستم. راه حل های مختلف را آزمایش . بهترین راه این بود که نوآوری های آموزشی را به کار ببرم و با استفاده از فناوری نو اختلالات یادگیری دانش اموز را حل کنم. بنابراین از روش it استفاده .
لینک :


اقدام پژوهی چگونه توانستم با فناوری،اختلالات یادگیری دانش آموز متوسطه دوم را حل کنم؟اقدام پژوهی چگونه توانستم با فناوری،اختلالات یادگیری دانش آموز متوسطه دوم را حل کنم؟لیست کلیه اقدام پژوهی. گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت به لینک زیر مراجعه کنید:


پکیج شماره 1 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون


پکیج شماره 2 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

پکیج شماره 3 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 4 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
پکیج شماره 5 اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدونبرای دریافت اقدام پژوهی به صورت تک به لینک زیر مراجعه کنید:لینک اقدام پژوهی

لینک اقدام پژوهی
اقدام پژوهی افت تحصیلی و راههای مقابله با آن اقدام پژوهی افت تحصیلی و راههای مقابله با آن اقدام پژوهی افت تحصیلی و راههای مقابله با آن اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:39 چکیده......................................... 1 مقدمه......................................... 2 بیان مسئله.................................... 4 جمع آوری اطلاعات............... ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]