اشعار نو مصیبت حسینع - اخبار روز

اشعار پروین اعتصامیاشعار پروین اعتصامی,ashar parvin etesami,دیوان پروین اعتصامی,hauhv \v,dk hujwhldبیوگرافی و زندگینامهپروین اعتصامی با نام اصلی رخشنده اعتصامی متولد بیست و پنجم اسفند ماه ۱۲۸۵ در شهر تبریز است. پدر او یوسف اعتصامی آشتیانی معروف به اعتصام الملک ( نویسنده و مترجم ) از مردان بزرگ و نامی مشهور اوا دوره قاجار بوده است.در کودکی به تهران نقل مکان د. او با پسر عمویش فضل الله اعتصامی ازدواج کرد ولی این ازدواج ناموفق بود و پس از دو ماه و نیم از هم جدا شدند. پروین اعتصامی در سال ۱۳۲۰ به علت بیماری حصبه درگذشت و در شهر مقدس قم به خاک س شد.اشعار پروین اعتصامیاشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیاشعار پروین اعتصامیهر بلائی کز تو آید نعمتی استهر که را رنجی دهی آن راحتی استزان به تاریکی گذاری بنده راتا ببیند آن رخ تابنده رااشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیشعرهای پروین اعتصامیای گل، تو ز جمعیت گ ار، چه دیدیجز سرزنش و بد سری خار، چه دیدیای لعل دل افروز، تو با اینهمه پرتوجز مشتری سفله، ببازار چه دیدیرفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبتغیر از قفس، ای مرغ گرفتار، چه دیدیاشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیدیوان پروین اعتصامیسیر یک روز طعنه زد به پیازکه تو مسکین چه قدر بدبوییگفت : از عیب خویش بی خبریزان ره، از خلق عیب می جوییاشعار ,آثار ,شعرهای ,دلنوشته های , آثار پروین اعتصامیای دل، اول قدم نیکدلانبا بد و نیک جهان، ساختن استصفت پیشروان ره عقلآز را پشت سر انداختن استای که با چرخ همی بازی نردبردن اینجا، همه را باختن استدل ویرانه عمارت خوشتر از کاخ برافراختن استاشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیشعر پروین اعتصامینه ی میکند مرا یارینه رهی دارم از برای فرارنه توان بود بردبار و صبورنه فکندن توان ز پشت، این بارخواری نخواستم هرگزاز چه رو، کرد آسمانم خواراشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیاشعار زیبای پروین اعتصامیبی رنج، زین پیاله ی می نمی خوردبی دود، زین تنور ب نان نمیدهندتیمار کار خویش تو خودخور، که دیگرانهرگز برای جرم تو، تاوان نمیدهنداشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیاشعار عاشقانه پروین اعتصامیبا قضا، چیره زبان نتوان بودکه بدوزند، گرت صد دهن استدل پاکیزه، بکردار بد آلوده مکنتیرگی خواستن، از نور گریزان شدن استاشعار فروغ فرخزاد,شعر فروغ فرخزاد,فروغ فرخزاددیوان شعر پروین اعتصامیدر دست بانوئی به نخی گفت سوزنیکای هرزه گرد بی سر و بی پا چه میکنیما میرویم تا که بدوزیم ایهر جا که می رسیم تو با ما چه میکنیخندید نخ که ما همه جا با تو همرهیمبنگر به روز تجربه تنها چی میکنیاشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیاشعار پروین اعتص وز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گرددزندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرشنیست امید که همواره نفس بر گردداشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیقصاید پروین اعتصامیای دوست، تا که دسترسی داریحاجت بر آر اهل تمنا رازیراک جستن دل مسکینانشایان سعادتی است توانا رااشعار پروین اعتصامی,شعرهای پروین اعتصامی,دیوان پروین اعتصامی,پروین اعتصامیاشعار پروین اعتصامی به خط و خال گدایان مده خزانه دل بدست شاه وشی ده که محترم دارد....! جامع المز فات را در آدرس زیر بخوانید : اشعار علیرض ئی مصطفی علی پور ضمن تقدیر از جرات شاعر در سرودن این گونه غزل اظهار داشت: استفاده از واژه هایی غیرشاعرانه در شعر آن هم در قالب غزل کاری بسیار دشوار و جسورانه است. خانم جعفری توانسته این کار را در «راویه» انجام دهد. وی با اشاره به خاطره ای مربوط به نیما یوشیج گفت: برای اولین بار یکی . با اشعاری از سهراب سپهری + کاورهای این آلبوم موسیقی ما - آلبوم موسیقی «مسافر» با محوریت اشعار «سهراب سپهری»، با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» و آهنگسازی و تنظیم «محمدرضا احمدیان» منتشر شد. این اثر به تهیه کنندگی «صدرالدین حسین خانی» مدیر شرکت «ایران گام» و همچنین با همکاری نوا. با اشعاری از سهراب سپهری + کاورهای این آلبوم موسیقی ما - آلبوم موسیقی «مسافر» با محوریت اشعار «سهراب سپهری»، با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» و آهنگسازی و تنظیم «محمدرضا احمدیان» منتشر شد. این اثر به تهیه کنندگی «صدرالدین حسین خانی» مدیر شرکت «ایران گام» و همچنین با همکاری نوا. با اشعاری از سهراب سپهری + کاورهای این آلبوم موسیقی ما - آلبوم موسیقی «مسافر» با محوریت اشعار «سهراب سپهری»، با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» و آهنگسازی و تنظیم «محمدرضا احمدیان» منتشر شد. این اثر به تهیه کنندگی «صدرالدین حسین خانی» مدیر شرکت «ایران گام» و همچنین با همکاری نوا. با اشعاری از سهراب سپهری + کاورهای این آلبوم موسیقی ما - آلبوم موسیقی «مسافر» با محوریت اشعار «سهراب سپهری»، با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» و آهنگسازی و تنظیم «محمدرضا احمدیان» منتشر شد. این اثر به تهیه کنندگی «صدرالدین حسین خانی» مدیر شرکت «ایران گام» و همچنین با همکاری نوا. با اشعاری از سهراب سپهری + کاورهای این آلبوم موسیقی ما - آلبوم موسیقی «مسافر» با محوریت اشعار «سهراب سپهری»، با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» و آهنگسازی و تنظیم «محمدرضا احمدیان» منتشر شد. این اثر به تهیه کنندگی «صدرالدین حسین خانی» مدیر شرکت «ایران گام» و همچنین با همکاری نوا. نرم افزار سهراب سپهری تحت ios + andriod سهراب سپهری (۱۵ مهر ۱۳۰۷ کاشان – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ تهران) شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود. او از مهم ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به زبان های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده اند. - این مجموعه آثارهایی . اشعار مدح حضرت زینب(س) - علی اکبر لطیفیان قصد کرده است خدا جلوه ی دیگر بکشد سوره یِ مریمی از سوره یِ کوثر بکشد بگذارید همین جا به قدش سجده کنم نگذارید دگر کار به م بکشد دختر این است اگر، فاطمه پس حق دارد از خداوند فقط مِنَّت دختر بکشد مادر دَهر نزائید و نخواهد زائید آنکه را از سر . شاهدان گر دلبری زین سان کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد گلرخانش دیده نرگسدان کنند ای جوان سروقد گویی ببر پیش از آن کز قامتت چوگان کنند عاشقان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند پیش چشمم کمتر است از قطره ای این حکایت ها که از طوفان کنند یا. بیت های عرفانی,اشعار عرفانی,تک بیت های عارفانه,شعر عرفانی کوتاه و زیباشعر عرفانی درباره خداگر ما خطا کنیمُ عطای تو بی حد است
نومیدی از عطای تو ُحد خطای ماستشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیشعر عارفانه زیبادر عاشقی گریز نباشد ز ساز و ســوز
اِستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشمشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیتک بیت های عرفانیباشد مبارک نام تو , آغاز هر گفتارها
زیرا به یادت ساده شد , فرجام هر دشوارهاشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیاشعار عرفانیآن سفر کرده که صد قافله همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارششعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیشعر عارفانه درباره خدادلا بســـوز که سوزِ تو کارها د
نیمه شبی دفعِ صد بلا دشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیاشعار درباره خدایک نقطه بیش، فرقِ رحیم و رجیم نیست!
از نقطــه ای بتــرس که شیطـانی ات کنند!شعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیاشعار ناب عرفانیشب است و غم گرفته تارو پودم
تویی تو خالق جودو سجودمشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیشعر عرفانیربوده مهری چو ذره تابم ٬ز آفت در اضطرابم
که گر فروغش به کوه افتد٬ز بیقراری در آید از پاشعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیشعر عرفانی درباره خدا,اشعار ناب عرفانی,شعر عرفانی در مورد عشقشعر عارفانهاز سوزِ محبّـــت چه خبــر اهـلِ هـــوس را؟!
این آتشِ عشق است نسوزد همه را!شعر عرفانی,شعر عارفانه,auv uhvthki,اشعار عرفانی کوتاه,شعر کوتاه عرفانیشعر عارفانه زیباآن را که به زلــف تــــــو دل آویخته باشــــد
گر ملک جهانش رود از دست٬غمی نیستاشعار عارفانه کوتاه و تک بیت های عرفانی زیبا و ناب شاعران بزرگ با ع
اختصاصی از هایدی مقاله نیکویی در اشعار دیگر شاعران با و پر سرعت . لینک پرداخت و در "پایین مطلب"  فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)  تعداد صفحات:15 مقدمه : تو نیکی می کن و در دجله انداز مثل معروفی ، برگرفته از اشعار سعدی است که در پایان مثنویاتش آمده است : تو نیکویی کن و د. #filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق اشعار حافظ , word لینک پرداخت و * پایین مطلب * فرمت فایل :word قابل ویرایش و آماده پرینت. تعداد صفحه6 فهرست مطالب الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها ساقیا برخیز و درده جام را روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است بی مهر رخت روز مرا نور نماندست خم زلف تو دام کفر و دین است بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست ای هدهد صبا به سبا می فرستمت دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد تحقیق اشعار حافظ فایل word. شامل 6 صفحه. . مناسب جهت انجام تحقیقات، ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. دومین برنامه « جنوب» برگزار شد موسیقی ما - شبِ گذشته دومین کنسرت از رویداد « جنوب» اجرا شد. این برنامه که برای اولین بار برگزار می شود، از طرف نهاد فرهنگیِ «سازباز» راه اندازی شده و قرار است در سال های آتی هم ادامه پیدا کند. در دومین شب از این رخداد دو گروه با دو رویکرد کاملاً مت. نرم افزار فردوسی تحت اندروید + لبنک مستقیم حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹ هجری قمری - درگذشتهٔ پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمری در توس اسان)، سخن سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایران است. فردوسی را بزرگ ترین سرایندهٔ پارسی گو دانسته اند. - ای. . ✔️نمک نمک نمکدان همیشه باشی خندان #چکش_کاری اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی اشعار و داستان اب باد خاک اتش از بوستان سعدی دسته بندی تاریخ و ادبیات فرمت فایل doc حجم فایل 13 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدی فروشنده فایل کد کاربری 4152 تمام فایل ها *داستان اب باد خاک اتش در بوستان سعدی* فهرست مطالب مقدمه باب اول در عدل و تدبیر و رای باب دوم در احسان باب سوم در عشق و مستی و شور باب چهارم در تواضع
مقدمه همه می داند که شیخ سعدی گذشته از قصاید و غزلیات بی نظیری که از خود با یادگار گذاشته است ، دو کتاب یکی به نثر موسوم به «گلستان» و یکی به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است که شاید بتوان گفت نه تنها در زبان فارسی سمبه در هیچ زبانی جهت فصاحت و بلاغت و روانی و زیبایی و دلاربایی و حکمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در این جا این نیست که در ستایش آثار جاویدانی شیخ اجل قلم فرسایی کنیم چه گمان داریم که برای اداری این وظیفه قدرت بیانی مانند آنکه خود شیخ بزرگوار داشته است باید او ی که آن توانایی ندارد دست بردنش این کار شاید . در این جا به مناسب آگاهی می دهیم که در هیچ یک از نسخه های کهنه اسم «بوستان» برای این کتاب دیده نمی شود و همه آن را »سعدی نامه» می نامند چنانکه گویی شیخ اجل خود اسمی برای این کتاب اختیار ننموده و به این جهت نسخه کنندگان قدیم آن را «سعدی نامه» نامیده اند . پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرینه «گلستان» برای این کتاب اختیار کرده اند و چندان بی مناسبت هم نبوده است . اشعار اب باد خاک اتش در بوستان سعدیاشعار سعدیبوستان سعدیبوستان و گلستان سع یخ سعدی شعر اب باد خاک اتشادبیات و زبان فارسی مقاله تحقیق پایان نامهقصاید و غزلیاتسعدی نامه
سایت مقاله نمونه پیشینه تحقیق نمونه فصل دوم پایان نامه نینجاگرام افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام پاو وینت درسی فروشگاه فایل ایران ل تبلیغ رایگان کانال تلگرام سایت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان تبلیغ اینترنتی رایگان بروزآگهی پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو پژوهش حاضر با عنوان "بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو" کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی. یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه مجموعه آثارش بدست آمده است. در این پژوهش. نرم افزار شیخ بهایی تحت android + بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (زادهٔ ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک، درگذشتهٔ ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش های فلسفه، منطق، . اشعار مریم حیدرزاده
مریم حیدرزاده,maryam heydarzadeh,اشعار مریم حیدرزاده,hauhv lvdl pdnvchni
بیوگرافی و زندگینامه
مریم حیدرزاده متولد بیست و نهم آبان ماه 1356 در شهر تهران است. او در کنار شاعری به فعالیت های هنری دیگری مانند نقاشی ، نویسندگی و ترانه سرایی نیز می پردازد. او بینایی خود را به خاطر عمل های جراحی در کودکی از دست داده است.
در پایان دهه 70 با نوشتن شعرهای ساده و روان شهرت بسیار زیادی به دست آورد. خوانندگان مشهوری از شعرهای مریم حیدرزاده در ترانه های خود استفاده کرده اند. تحصیلاتش را در رشته حقوق قضایی در تهران به پایان رسانده است.
پدرش بازنشسته و مادرش کارمند بوده است. البته مادرش به خاطر نگهداری از مریم حیدرزاده خارج از منزل فعالیت نمی کند. در ادامه با ما همراه باشید و گزیده اشعار این شاعر محبوب را در همدوره مطالعه نمایید.
اشعار مریم حیدرزاده
اشعار مریم حیدرزاده
شب مهتابه و چشمام بازم از یاد تو خیسه
دیگه عادت شده با بغض واسه ی تو مینویسه
کاش می فهمیدی که قلبم خونه آرزوهات بود
یه نفس تنها نبودی همیشه دلم باهات بود
شعرهای مریم حیدرزاده
وقتی ی رو دوس داری ، حاضری جون فداش کنی
حاضری دنیا رو بدی ، فقط یه بار نیگاش کنی
قید تموم دنیا رو به خاطر اون می زنی
خیلی چیزا رو می شکنی ، تا دل اونو نشکنی
ترانه های مریم حیدرزاده
اجازه میدی که بگم حرف ترانه هام تویی ؟
دلیل زنده بودنم ? درد بهانه هام تویی ؟
اجازه میدی که شبا همش بیام تو خواب تو ؟
اون ع ی که با هم داریم جا بدمش تو قاب تو ؟
اشعار مریم حیدرزاده
غصه نخور مسافر اینجا ما هم غریبیم
از دیدن نور ماه یه عمره بی نصیبیم
فرقی نداره بی تو بهارمون با پاییز
نمی بینی که شعرام همه شدن غم انگیز ؟
اشعار مریم حیدرزاده
دلی که داده ای به من از یاد برده ای
گفتی ز باغ پنجره هجرت نمی کنی
بیمار عشق توست پرستوی روح من
از این مریض خسته عیادت نمی کنی
اشعار مریم حیدرزاده
یادمه اولین روز گونه هامو تر کردید
وقتی دیدید دیوونه ام حرفامو باور کردید
خی ون راحت شد که بی شما میمیرم
محبتو از اون وقت کمتر و کمتر کردید
گفته بودید با منید ? حتی اگه نباشم
کلاغ خبر میاورد شبو با کی سر کردید
اشعار مریم حیدرزاده
چشم تو از ک شان راه شیری هم سر است
پیش چشمان تو یاس و ناز و مریم پ ر است
من نمی دانم چه رازی بین عشق و اسم توست
اسم تو از هرچه زیبا دیده ام زیباتر است
اشعار مریم حیدرزاده
تازگیا ، دوری چقدر
ت و مغروری چقد
چه کم باهام حرف می زنی
راس راسی مجبوری چقدر
بی وفا انصافت کجاس
رفتن و نازت مال ماس
اشعار مریم حیدرزاده
گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست
بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست
گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن
گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست
اشعار مریم حیدرزاده
اگه تو از پیشم بری سر به بیابون می ذارم
هر چی گل شقایقه رو خاک مجنون می ذارم
اگه تو از پیشم بری پنجرمون بسته میشه
یه دل با صد تا آرزو از زندگی خسته میشه

گزیده اشعار عاشقانه و بسیار زیبای افشین یداللهی
گزیده اشعار عاشقانه و بسیار زیبای افشین یداللهی
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده تو اضطراب عشق و گناه بی اراده بی عشق ...

اشعار مریم حیدرزاده بانوی شاعره و نویسنده ی معاصر ایرانی که در 31 شهریورماه سال 1343 خورشیدی، در شهر سقز از توابع استان کردستان، در خانواده ای اهل علم و ادب متولد شد. مرحوم شیخ عبدالقادر جد پدرش خطاط و شاعر و پدرش، مرحوم «شیخ مهران حسینی»، قاضی دادگستری، اهل مطالعه و روشنفکر بود و ژیلا در سایه ی آن پ. دم دروازة ساعات خدا رحم کند به دلِ عمة سادات خدا رحم کند محملم ندارد مددی یا ستّار حاجتم وقت مناجات خدا رحم کند چشم من تار شده ، یا تو به هم ریخته ای گریه دار است ملاقات خدا رحم کند کو علمدار حرم ؟ آبرویم در خطر است وسط این همه الوات خدا رحم کند سَرِ بازار به انگشتْ نشانم دادند رد. تا که فهمیدم تو با شعر و غزل سر می کنی شعـــــر گفتم ، کاش اشعار مـرا هم بنگری #محمد_عسگری https://telegram.me/asgari1346 شاعران بزرگ بسیار داریم اما چرا حافظ و سعدی را همه دنیا می شناسند چون در هر روستا و شهری که می رویم این دو شاعر بزرگ عاشقان بسیار بلند بالائی دارند که از دل و جان اشعار این عزیزان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند بهره ها می برند من خودم بعنوان س رست یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه هرکاری که از برکت حافظ بود حافظ مرا هوشیار و بیدار کرد یک نعمت بزرگ است که خداوند به ما از برکت علم و عرفان عشق و صداقت و ایمان عطا کرده است حافظ مرا سحرخیز و عاشق و شاعر و نویسنده و کوهنورد کرد حافظ صددرصد سعادت و خوشبختی ما را می خواهد و مارا در بغل خدا می اندازد من خودم را به خداوند مدیون راهنمائیهای حافظ هستم که با تفاسیر خوبش آیات پروردگار را به خوبی هضم و قدرت صبر و شکر جمیل را در اوج جوروجفاها و سختیهای جان شکار از اشعار حافظ گرفتم در اینصورت است که همه مردم جهان اورا می شناسند و عاشقش می شوند اشعار حافظ مرا با ستاره های محبوب جهان آشنا و علاقمند کرد وگرنه نمی توانستم درزندگی درمورد حتی یکی از ستاره های جهان مطالعه وبررسی داشته باشم معجزات و کرامات اشعار حافظ بسیار فراوانند و فیض و بهره های زیادی در آنها نهفته است که با اصرار و پافشاری می توان بدانها رسید من از حافظ و بواسطه حافظ و بوسیله حافظ به خدا رسیدم ی که هر انسانی را در یک چشم به هم زدن به خداوند می رساند عظمتی دارد که قابل وصف نیست نمی شود براحتی توصیف کرد من خداوند را به همان عظمت قسمش می دهم که به من در صخا خیر و برکت عظیم عطا کند تا قلبهای فراوانی را خوشحال کنم و روستایم را گلستان کنم من از برکت اشعار حافظ از خداوند می خواهم دلهای توانگران را از سراسر جهان به سمت و سویم متمایل گرداند تا بتوانم با خدمات راحت و آسان به خدمتگزاری مردمان ادامه بدهم و سربلند و سرافراز شوم من بنام و به یاد حافظ و همه شاعران بزرگ و همه اولیاء از خداوند یاری و حمایت و پشتیبانی می خواهم من اگر به این درجه رسیده ام به این مقام رسیده ام همه از برکت اشعار حافظ بود من اگر شعارم فقط خدا شده است از بوی اشعار حافظ است اگر سخن و عملم خداپسندانه است همه از بوی اشعار حافظ می باشد پشتیبان من اشعار حافظ و سخنان بزرگان و آیات پروردگار است بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود اینهمه قول و غزل تعبیه در منقارش
related imageimage result for ‫حافظ‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ qty_3001.jpg image result for ‫صخا‬‎ در آستانه ی ایام شهادت حضرت صدیقه ی کبری (سلام الله علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبی سرا با معظم انقلاب ی دیدار د. حضرت آیت الله در این دیدار با تأکید بر اهمیت محتوای اشعار دینی، خاطرنشان د: مدح و مصیبت ائمه (علیهم السلام) بخش مهمی از شعر دینی است اما در این بخش باید سخنا. سندی تاریخی درباره شیوه حمله اعراب به ایران در قرن اخیر یک پوست درنواحی سلیمانیه به خط پهلوی که متن به زبان هورامی بسیار نزدیک است بدست آمده است که درآن چند بیت شعر به صورت مرثیه نوشته شده است. این اشعار براین دل دارد که کردها و بویژه هورامیها درآغاز آیین زردشتی داشته اند و اهو. برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شعر حافظ , شعر کوتاه حافظ , شعرهای زیبای حافظ , گلچین اشعار حافظشعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ زیباترین شعر کوتاه حافظما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه می پنداشتیمتا درخت دوستی کی بر دهدحالیا رفتیم و تخمی کاشتیمگفت و گو آیین درویشی نبودورنه با تو ماجراها داشتیمشیوه چشمت فریب جنگ داشتما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] نرم افزار شیخ بهایی تحت android و ios بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهائی (زادهٔ ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک، درگذشتهٔ ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری؛ که در دانش های فلسفه، منط.